The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19611
Title: Розвиток дидактичного забезпечення підготовки агроінженерів на початковому етапі навчання
Authors: Пришляк В.М.
Keywords: агроінженер, освіта, проектна діяльність, технологія, підготовка фахівців, методика, виробничі функції, компетенції
Date of publication: 2019-02-25 10:37:41
Last changes: 2019-02-25 10:37:41
Year of publication: 2018
Summary: На основі розробленого спеціального понятійного апарату, системного підходу до проектної діяльності, з урахуванням морально-етичних аспектів, відповідальності за стан екології, природного середовища, з яким взаємодіє сконструйована техніка в процесі експлуатації, забезпечується сталий розвиток та продуктивне формування готовності до проектної діяльності майбутніх фахівців з агроінженерії. Запорукою цьому є розвиток науки, зростання кваліфікаційного рівня викладачів, розширення міжкафедральних зв’язків, співпраця з науково-дослідними установами та організаціями, опублікування результатів наукових досліджень у міжнародних виданнях.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19611.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Зб. тез за матеріалами ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці» (м. Вінниця, 27 лют. 2018 р.). - Вінниця : РВВ ВНАУ, 2018. - С. 188-191.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19611.pdf Size : 591890 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska