The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19199
Title: Підприємницька діяльність в аграрному секторі: сутність, організаційно-правова форма та інші основні аспекти
Authors: Охота Ю.В.
Keywords: підприємство аграрного сектору, суб’єкт господарювання, сільське господарство, фермерське господарство, організаційно-правова форма, форма власності, сільськогосподарська продукція, особливості сільського господарства.
Date of publication: 2019-01-30 15:45:57
Last changes: 2019-01-30 15:45:57
Year of publication: 2018
Summary: У статті розкриті погляди вітчизняних науковців та трактування існуючих теорій (концепцій) на сутність поняття «підприємство». Висвітлено основні аспекти функціонування суб’єктів господарювання в аграрному секторі, зокрема їх організаційно-правові форми, форми власності та специфічні особливості. Проведено аналіз динаміки зміни кількості сільськогосподарських підприємств в Україні впродовж 2013-2017 рр. на основі аналітичних даних державної служби статистики України та сформовано відповідні висновки щодо шляхів розвитку підприємств в аграрному секторі.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19199.pdf
Publication type: Статті
Publication: Ефективна економіка. - 2018. - № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6193
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19199.pdf Size : 1119905 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska