The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16980
Title: Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117422)
Authors: Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І., Івановс С., Бєлоєв Х. І., Кангалов П. Г., Пєнчєва В. І.
Keywords: очистка коренебульбоплодів, патент, транспортування та очистка коренебульбоплодів, робочі органи картоплезбиральних машин
Date of publication: 2018-08-13 14:30:32
Last changes: 2018-08-13 14:30:32
Year of publication: 2018
Summary: Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів належить до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до робочих органів картоплезбиральних машин. Зазначений пристрій відрізняється від вже відомих тим, що під нижнім вихідним отвором решітчастого очисника встановлений активатор у вигляді вузького кільця, яке встановлено на рамі поворотним і кінематично зв`язане з приводом у обертальний рух, внутрішня поверхня
якого має встановлені під кутом та закріплені з відповідним кільцевим кроком еластичні штовхачі, до нижнього вихідного отвору вузького кільця підведений додатковий решітчастий очисник, який також виконаний у вигляді зрізаного порожнистого конуса, твірна поверхня якого утворена встановленими з зазорами поздовжніми круглими прутками, який також кінематично зв`язаний з приводом у обертальний рух, при цьому напрями обертальних рухів обох порожнистих конусів і вузького кільця протилежні. Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів забезпечує підвищення ефективності очистки коренебульбоплодів від домішок.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16980.pdf
Publication type: Патенти на винахід видані в Україні
Publication: Пат. 117422 UA, МПК A01D 17/06; A01D 33/08. - № a 2017 04623 ; заявл. 13.05.2017 ; опубл. 25.07.2018, Бюл.№ 14. - 5 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16980.pdf Size : 365847 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska