The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18134
Title: Парогенераторна установка на біопаливі для комбінованого отримання тепла та електропостачання сільськогосподарських об’єктів
Authors: Борачук Андрій Анатолійович
Keywords: котел, пара, парогенератор, паросилова установка, електрична енергія, теплова енергія.
Date of publication: 2018-11-26 08:40:24
Last changes: 2018-11-26 08:40:24
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота складається зі вступу, 4 розділів, висновків,
списку використаної літератури. Повний обсяг роботи 106 сторінок, у тому
числі 96 сторінок основного тексту, 31 рисунок та 17 таблиць.
Енергетична цінність 1 кг дизельного палива і 2,4 кг соломи однакова.
Один рулон вагою 330 кг замінює мінімум 140 кілограмів дизельного палива
або 140 м
3
природного газу. Одним з кінцевих продуктів прибирання є
рулони соломи, які можна легко механізовано транспортувати і зберігати
навіть під відкритим небом.
Перший розділ даної роботи присвячений аналізу сучасного стану
технологій і технічних засобів децентралізованого енергопостачання
сільськогосподарських об`єктів, способів вироблення тепла і електроенергії з
пожнивних залишків злакових культур, огляду існуючих конструкцій станцій
комбінованого виробництва тепла та електроенергії.
В ході теоретичних досліджень запропонована функціональна схема
установки для отримання теплової та електричної енергії, побудована
математична модель її роботи та встановлено що для перевірки теоретичних
положень необхідно провести експеримент по визначенню режимів роботи
паросилової установки з комбінованим виробленням теплоти і
електроенергії. Крім того обґрунтовано критерії подібності для визначення
параметрів натурної паросилової установки базуючись на експериментальних
даних.
В результаті проведених експериментальних досліджень встановлено
параметри процесів горіння соломи і пароутворення на експериментальній
установці, запропонована методика інженерного розрахунку та проведено
техніко-економічне обґрунтування впровадження розробки.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18134.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18134.pdf Size : 4185502 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska