The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18209
Title: Інформаційно-консультаційне забезпечення управління персоналом сільськогосподарського підприємства
Authors: Трачук Р.В.
Keywords: Інформаційно-консультаційне забезпечення, управління, персонал, сільськогосподарське підприємство
Date of publication: 2018-11-28 09:47:46
Last changes: 2018-11-28 09:47:46
Year of publication: 2018
Summary: Актуальність досліджуваної проблеми базується на удосконаленні інформаційно-консультаційного забезпечення управління персоналом. Метою роботи дослідження є те, що на основі проведених досліджень підвищенні ефективності управління персоналом на основі вдосконалення інформаціно-консультаційного забезпечення. Практична цінність полягає в тому, що на основі аналізу визначено напрями удосконалення інформаційноконсультаційного забезпечення аграрного підприємства на рівні регіону та впровадити механізм регулювання, формування та добору кадрів до сільськогосподарських дорадчих служб.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18209.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: На плагіат
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18209.pdf Size : 1313042 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska