The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17415
Title: Обґрунтування технологічних параметрів вакуумної системи молочно-доїльного обладнання
Authors: Юзько Олександр Васильович
Keywords: доїльне обладнання, технологічний процес, машинного доїння
Date of publication: 2018-10-25 15:37:45
Last changes: 2018-10-25 15:37:45
Year of publication: 2018
Summary: В першому розділі «Аналіз сучасного стану проблеми та обґрунтування напрямків досліджень» приведено аналіз впливу відмов вакуумної системи молочно-доїльного устаткування на технологічний процес машинного доїння.
Другий розділ «Теоретичні дослідження впливу технологічних параметрів вакуумної системи на ефективність машинного доїння» розглядає питання теоретичного обґрунтування взаємозв’язку технологічних параметрів вакуумної системи молочно-доїльного устаткування.
Третій розділ присвячено програмі та методиці експериментальних досліджень.
В четвертому розділі приведені результати експериментальних досліджень впливу технологічних параметрів вакуумної системи молочно-доїльного устаткування на ефективність машинного доїння.
Частина з охорони праці, розглядає питання по удосконаленню організаційної та технічної сторони охорони праці при роботі на доїльній установці. В шостому розділі наведена техніко-економічна оцінка та розрахована економічна доцільність прийнятих рішень.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17415.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17415.pdf Size : 590263 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska