The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17291
Title: Вплив технічного стану обладнання на точність обробки деталей»
Authors: Романюк Олексій Валерійович
Keywords: металообробка, верстати токарні, похибки форми, похибки розмірів, технічний стан токарних верстатів, точність виготовлення деталей на токарних верстатах.
Date of publication: 2018-10-10 16:14:56
Last changes: 2018-10-10 16:14:56
Year of publication: 2018
Summary: Розрахунково-пояснювальна записка магістерської роботи включає 98 сторінок машинного тексту, та 8 листів презентаційного матеріалу, під час написання робот опрацьовано 29 літературних джерел.
Розглянуто вплив різних факторів на похибки та шляхи підвищення точності механічної обробки деталей. Проведено аналіз організації технічного обслуговування та ремонту металорізального обладнання. Розкрито причини зношування елементів технологічної системи металорізальних верстатів, зокрема деталей передньої та задньої бабки, ходових гвинтів і гайок та запропоновано методи їх відновлення. Досліджено температурні деформації елементів металорізальних верстатів та запропоновано шляхи їх усунення. Розглянуто питання деформування і вібрація елементів верстатів під час роботи і способи їх виявлення. Запропоновано заходи оптимізації використання металорізального обладнання
Ключові слова: металообробка, верстати токарні, похибки форми, похибки розмірів, технічний стан токарних верстатів, точність виготовлення деталей на токарних верстатах.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17291.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17291.pdf Size : 2457802 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska