The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21045
Title: Вплив згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки «Ефіпрот» на продуктивність молодняку свиней
Authors: Вугляр В. С.
Keywords: молодняк свиней, БВМД «Ефіпрот», згодовування, продуктивність
Date of publication: 2019-09-19 09:50:48
Last changes: 2019-09-19 09:50:48
Year of publication: 2018
Summary: Стимулюючим фактором розвитку галузі свинарства в Україні є
дефіцит у раціонах мінеральних речовин, вітамінів та інших біологічно
активних елементів живлення. Тому важливим резервом підвищення відгодівельних і м’ясних якостей свиней є розробка сучасних технологій виробництва кормових суспензійних гомогенізованих) сумішей, які можуть забезпечити підвищення рівня перетравності поживних речовин, збільшення середньодобових приростів та
високу якість продукції при низьких витратах енергоносіїв та матеріально-
технічних засобів. Для забезпечення потреб в енергії та необхідними
елементами живлення для підвищення продуктивної дії кормів вдаються до
введення в раціони кормових добавок різної природи, в тому числі і нових
БВМД.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21045.pdf
Publication type: Програми конференцій
Publication: Міжнар. наук.-практ. конф. "Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції", (Вінниця, 25-26 жовт. 2018 р.). - Віннниця : ВНАУ, 2018. - 8 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21045.pdf Size : 190466 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska