The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16727
Title: Методологічні основи розробки психокорекційної розробки психокорекційної програми з використанням арттерапевтичних технік
Authors: Недбалюк О.О.
Keywords: корекція, психокорекційна програма, арттерапія, арттерапевтичні техніки
Date of publication: 2018-07-09 14:47:20
Last changes: 2018-07-09 14:47:20
Year of publication: 2018
Summary: Корекція являє собою особливу форму психолого-педагогічної діяльності, спрямованої на створення найбільш сприятливих умов для оптимізації психічного розвитку особистості дитини, надання їй спеціальної психологічної допомоги.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16727.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. "Роль і місце психології і педагогіки у формуванні сучасної особистості" (м. Харків, 12-13 січ. 2018 р.). - Харків: Центр педагогічних досліджень, 2018. - С. 97-100.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16727.pdf Size : 499214 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska