The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19385
Title: Банківська криза: сутність, причини та шляхи подолання
Authors: Вдовенко Л.О., Думбровський В.
Keywords: банківська криза, банк, капітал, прибуток
Date of publication: 2019-02-05 16:09:40
Last changes: 2019-02-05 16:09:40
Year of publication: 2018
Summary: Банківська система України впродовж років виявилась найбільш піддатливою до впливу фінансових криз, що дає можливість стверджувати, що в банківській діяльності їх вплив є наслідком особливостей функціонування банківських установ та їх значення в національній економічній системі.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19385.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах: зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 2 квітня 2018 р.): у 5 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 4. - С. 16-18.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19385.pdf Size : 1260590 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska