The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19395
Title: Розвиток експортного потенціалу харчової галузі в умовах глобалізації
Authors: Брояка А.А.
Keywords: харчова промисловість, експорт
Date of publication: 2019-02-06 08:59:16
Last changes: 2019-02-06 08:59:16
Year of publication: 2018
Summary: Харчове виробництво посідає вагоме місце у національній економіці, адже воно задовольняє першочергові потреби суспільства у продовольстві, здійснює суттєвий внесок у формування державного бюджету та продовольчої безпеки країни, забезпечує робочими місцями значну частину населення, є інвестиційно-привабливою завдяки відносно короткому періоду окупності вкладених коштів, займає левову частку у структурі української експорту.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19395.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Міжрегіональна взаємодія логістичних систем в умовах трансформації економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Умань, 18-19 травня 2018 р. / Редкол.: Школьний О.О. (відп. ред.) та ін. – Умань: Візаві, 2018. - С. 15-18.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19395.pdf Size : 414159 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska