The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16430
Title: Розвиток предикативної аналітики як пріоритетного напрямку бізнес-аналітики
Authors: Бахарєва Я.В.
Keywords: предикативна аналітика, прогностична аналітика, передова аналітика, бізнес-аналітика, великі дані, програмне забезпечення аналітики
Date of publication: 2018-06-19 15:12:55
Last changes: 2018-06-19 15:12:55
Year of publication: 2018
Summary: В статті розглядаються основні підходи до визначення поняття «предикативна аналітика» вітчизняних та закордонних авторів. Окреслено ринкові та технологічні тенденції розвитку предикативної аналітики з точки зору трансформації основних можливостей даного виду аналітики для потреб бізнесу в середньостроковій перспективі. Наведено характеристику складових та проілюстровано процес предикативної аналітики. Зазначено роль предикативної аналітики для підвищення рівня ефективності управління діяльністю підприємств регіонів, що перебувають в стадії активного росту. Автором проаналізовано
різні погляди на класифікацію програмних продуктів для предикативної налітики та відзначено їх характерні риси, перераховано найпопулярніші інструменти, якими сьогодні користуються аналітики світу. Визначено перелік основних функціональних складових інформаційних аналітичних систем та надано рекомендації щодо подальшого вдосконалення інформаційних технологій для потреб вітчизняного бізнесу.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16430.pdf
Publication type: Статті
Publication: Ефективна економіка. - 2018. - №5.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16430.pdf Size : 276821 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska