The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18242
Title: Облік і аудит фінансових результатів операційної діяльності підприємства
Authors: Мотузяник Леся Юріївна
Keywords: фінансовий результат, прибуток, збиток, аудит фінансового результату, бухгалтерський облік, сільськогосподарське підприємство, виробництво ефективність використання, шляхи вдосконалення
Date of publication: 2018-11-29 09:55:29
Last changes: 2018-11-29 09:55:29
Year of publication: 2018
Summary: Об’єкт дослідження - облік та аудит фінансових результатів підприємства.
Мета - обґрунтування теоретичних та методичних основ формування фінансових результатів, розробка рекомендацій щодо автоматизації їх процесів обліку та аудиту для забезпечення ефективного управління формуванням фінансових результатів в сучасних умовах господарювання .
Завдання - дослідити та узагальнити існуючі визначення сутності фінансових результатів як економічної категорії, розкрити концептуальні підходи до формування та відображення в обліку фінансових результатів, дослідити забезпеченість системою нормативно-правового регулювання господарської діяльності, яка стосується фінансових результатів, розглянути організацію доходів, витрат і фінансових результатів операційної діяльності підприємства, дослідити організаційні аспекти аудиторської перевірки фінансових результатів операційної діяльності підприємства, розглянути удосконалення внутрішнього аудиту фінансових результатів на підприємстві
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18242.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18242.pdf Size : 2052532 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska