The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15474
Title: Інноваційні технології в розсадництві: методичні вказівки для самостійної роботи студентів галузі знань: 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарство», освітнього ступеня «Магістр»
Authors: Паламарчук І.І.
Keywords: інноваційні технологія, вирощування, розсада, розмноження
Date of publication: 2018-02-20 11:59:56
Last changes: 2018-02-20 11:59:56
Year of publication: 2018
Summary: Методичні матеріали призначено для виконання самостійної роботи студентів агрономічного факультету з галузі знань: 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарство»: освітнього ступеня «Магістр» Подано довідковий матеріал, перелік запитань, які виносяться на іспит, список рекомендованих інформаційних джерел. Методичні вказівки допоможуть студенту засвоїти теоретичний курс і набути практичних навичок.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15474.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15474.pdf Size : 167743 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska