The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16596
Title: Інформаційні системи і технології як інновація у системі управління бізнес-процесами
Authors: Юрчук Н.П.
Keywords: бізнес-процес, інформаційна система, інформаційні технології, інновація, Business Process Management, інформаційна система управління бізнес-процесами підприємства
Date of publication: 2018-06-23 15:23:02
Last changes: 2018-06-23 15:23:02
Year of publication: 2018
Summary: У статті проаналізовано дослідження вітчизняних та зарубіжних фахівців з проблематики використання інформаційних систем і технологій як інноваційного інструменту у системі управління бізнес-процесами підприємств. Розкрито такі поняття, як “бізнес-процес”, “інформаційна система”, “інформаційні технології”, “Business Process Management”. Встановлено перелік характерних рис бізнес-процесу, виходячи з підходів до його тлумачення. Визначено, що для забезпечення ефективності сучасних підприємств в умовах використання новітніх методів та інструментів управління необхідне використання інноваційних технологій управління бізнесом. Досліджено зв’язки між складовими системи управління підприємством з врахуванням використання інформаційних технологій та зазначено, що система управління бізнес-процесами підприємства охоплює усі рівні роботи підприємства. З’ясовано, що на ринку ІТ існує велика кількість нотацій для розробки бізнес-процесів та охарактеризовано найпопулярніші з них. Означено, що функціональність інформаційної системи управління бізнес-процесами підприємства визначається в першу чергу її призначенням і метою створення системи подібного рівня на підприємстві. На підставі проведеного аналізу щодо виявлення основних інформаційних потреб для забезпечення прийняття управлінських рішень охарактеризовано функції підсистем інформаційної системи управління бізнес-процесами підприємства. На основі проведеного дослідження охарактеризовано вимоги до інформаційної системи управління бізнес-процесами підприємства. Означено, що для впровадження інноваційних технологій на підприємствах необхідний регулярний і безперервний процес та визначено його етапи.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16596.pdf
Publication type: Статті
Publication: Ефективна економіка. - 2018. - № 5.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16596.pdf Size : 548541 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska