The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19307
Title: Освітньо-виховний потенціал екологічної естетики в епоху глобальних трансформацій
Authors: Тарасенко Г. С., Мудрак О. В., Мудрак Г. В., Хаєцький Г. С.
Keywords: екологія, естетика, освіта, виховання
Date of publication: 2019-02-04 13:25:28
Last changes: 2019-02-04 13:25:28
Year of publication: 2018
Summary: У контексті гуманітаризації екологічного знання цілком об’єктивно виникла те-
нденція створення концептуальних засад сучасного екологізму для свідомого прийняття їх широкими верствами населення.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19307.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій : Матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. (м.Дніпро, 26-27 жовт. 2018 р.) Частина І. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. - С. 145-147.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19307.PDF Size : 755642 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska