The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20731
Title: Розвиток молокопродуктового підкомплексу в Україні
Authors: Петриченко О. А.
Keywords: молокопродуктовий підкомплекс, породи, типи тварин
Date of publication: 2019-06-19 16:27:03
Last changes: 2019-06-19 16:27:03
Year of publication: 2018
Summary: Доведено складність природи розвитку складних відкритих систем. Досліджено особливості та проблеми розвитку агропромислового виробництва в сучасних умовах. Опрацьовано природні, організаційні та соціально-економічні процеси розвитку молочного скотарства. Обґрунтовано методологічні підходи до оцінювання порід і типів тварин та організаційні заходи підвищення ефективності виробництва. Досліджено організацію технологічних процесів у молочному скотарстві, технологічного забезпечення та формування систем технологій відтворення, утримання, годівлі та доїння корів. Встановлено процеси управління системою технологій виробництва продукції галузі молочного скотарства. Досліджено циклічність розвитку молочного скотарства та рівень розвитку сировинної бази у молокопродуктовому ланцюзі. Проаналізовано чинники підвищення ефективності молочного скотарства. З’ясовано діяльність молокопереробної промисловості, економічні відносини у молокопродуктовому комплексі. Визначено інституціональне середовище та його вплив на функціонування підприємств молочної галузі. Для науковців, державних службовців, викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів агропромислового виробництва, аспірантів, студентів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20731.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: Київ : ІАЕ, 2018. - 348 с. / Рек. до друку ВР Нац. наук. центру «Інститут аграрної економіки» (Протокол № 5 від 24 трав. 2018 р.).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20731.pdf Size : 3790025 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska