The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18819
Title: Методи мотивації персоналу у діяльності банку
Authors: Захарчук Діана Вячеславівна
Keywords: комерційний банк, моделювання, мотивація, методи мотивації, персонал, управління персоналом, стратегія, стимулювання
Date of publication: 2018-12-17 10:06:40
Last changes: 2018-12-17 10:06:40
Year of publication: 2018
Summary: У першому розділі розглянуто теоретичні основи формування системи мотивації персоналу, а саме, розглянуто суть основних понять у сфері мотивації персоналу, змiстовнi і процесувaльнi теорiї мотивації та форми і методи упрaвлiння персонaлом.
У другому розділі здійснено діагностику організаційно-економічного стану АТ КБ «ПриватБанк», аналіз структури персоналу АТ КБ «ПриватБанк» та визначено оцінку системи мотивації праці персоналу в цьому банку.
У третьому розділі досліджено механiзмiм мотивацiї банкiвських працiвникiв на основi використання зарубiжного досвiду. Здійснено економiко-математичне моделювання методiв мотивацiї персоналу комерцiйних банкiв та розроблено модель оцiнки ефективностi персоналу банку на засадах теорiї нечiтких множин.
На основі дослідження зроблені відповідні висновки та пропозиції.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18819.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18819.pdf Size : 2521440 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska