The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18525
Title: Фізіологія рослин. Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 203 – «Садівництво та виноградарство», освітнього ступеня «Бакалавр»
Authors: Голюк Ю.В.
Keywords: Фізіологія рослин, програма, садівництво та виноградарство
Date of publication: 2018-11-28 11:17:35
Last changes: 2018-11-28 11:17:35
Year of publication: 2018
Summary: У програмі з навчальної дисципліни «Фізіологія рослин» галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство», освітнього ступеня «Бакалавр» подано: мету, предмет і завдання викладання дисципліни; вимоги освітньо-професійної програми за якими студенти повинні знати і вміти; зміст програми, список рекомендованої літератури.
Програма з навчальної дисципліни «Фізіологія рослин» розроблена для підготовки студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Садівництво та виноградарство», освітнього ступеня «Бакалавр».

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18525.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18525.pdf Size : 291481 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska