The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15681
Title: Вступ до фаху. Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Логістика»
Authors: Кубай О.Г., Гонтарук Я.В.
Keywords: Менеджмент, програма, управління
Date of publication: 2018-03-28 12:29:40
Last changes: 2018-03-28 12:29:40
Year of publication: 2018
Summary: В умовах ринкової економіки значна увага приділяється управлінню бізнесом, який є рушійною силою сучасного суспільства. Для успішного функціонування економіки нашої країни необхідна підготовка фахівців з менеджменту.
Метою викладання дисципліни є:
- ознайомлення студентів з організацією навчального процесу в університеті, плануванням самостійної роботи і вимогами до виконання індивідуальних завдань;
- сформувати у студентів чітке уявлення про обрану спеціальність та логіку її вивчення;
- ознайомити із категоріальним і понятійним апаратом сфери менеджменту

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15681.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15681.pdf Size : 532765 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska