The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19133
Title: Агроекологічні прийоми вирощування (pisum sativum) в умовах Лісостепу Правобережного
Authors: Телекало Н.В.
Keywords: горох посівний, передпосівна обробка насіння, Ризолайн, Граундфікс, система живлення та захисту
Date of publication: 2019-01-30 10:19:58
Last changes: 2019-01-30 10:19:58
Year of publication: 2018
Summary: У статті обґрунтовано та узагальнено експериментальні й лабораторні дослідження щодо розроблення технологічних прийомів вирощування гороху. В основу технологій закладено раціональне поєднання таких чинників як: основне удобрення, передпосівна обробка насіння та позакореневе підживлення з врахуванням біологічних особливостей різних сортів гороху. Горох досить чутливий до забезпечення вологою та підвищенням температурного режиму протягом періоду вегетації. Внесення макро-та мікро добрив та підбір інокулянтів для насіння сприяє підвищенню ефективності використання вологи та продуктивності посівів. В статті представлено результати вивчення ефективності сумісного застосування бактеріальних препаратів, таких як Ризолай та Граундфікс на фоні мінерального удобрення N30P60K60 на сортах гороху, а також застосуванням дворазового позакореневого підживлення комплексними добривами та інсектецидно-фунгіцидним препаратом у фазах 3-х справжніх листків та бутонізації. Використання сучасних агроекологічних прийомів досліджень зернобобових культур з врахуванням генетичної мінливості, стійкості до негативних факторів та зменшення втрат урожаю сприятимуть розвитку зернобобових культур та формуванню продовольчої безпеки країни в умовах зміни клімату та зміцненню позицій на світовому ринку.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19133.pdf
Publication type: Статті
Publication: Сільське господарство та лісівництво. - 2018. - Вип. 9. - С. 79-88.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19133.pdf Size : 375966 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska