The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15686
Title: Екологія людини. Методичні рекомендації проведення практичних робіт для студентів 2-го курсу агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр»
Authors: Хаєцький Г. С.
Keywords: екологія людини, здоров я, свідомість
Date of publication: 2018-03-28 12:38:19
Last changes: 2018-03-28 12:38:19
Year of publication: 2018
Summary: Методичні вказівки регламентують виконання студентами практичних робіт, вивчення теоретичного матеріалу з дисципліни «Екологія людини» та містять запитання та теми доповідей до кожної теми.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15686.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15686.pdf Size : 668632 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska