The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18507
Title: Агрохімія. Конспект лекцій для студентів спеціальності 201 "Агрономія" освітнього ступеня "Бакалавр" денної та заочної форм навчання
Authors: Дідур І. М., Мацера О. О.
Keywords:
Date of publication: 2018-11-28 09:42:04
Last changes: 2018-11-28 09:42:04
Year of publication: 2018
Summary: Методична розробка спрямована на надання теоретичної допомоги студентам
денної та заочної форм навчання освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 201 "Агрономія" під час вивчення курсу Агрохімія. Містять теоретичний матеріал тем лекцій з деталізованим теоретичним змістом із використанням графічного та ілюстраційного матеріалів.
Рекомендації орієнтовано на активізацію виконавчого етапу навчальної діяльності студентів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18507.pdf
Publication type: Конспекти лекцій
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18507.PDF Size : 3171646 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska