The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19360
Title: Особливості страхування сільськогосподарських культур в аграрному секторі та перспективи його розвитку
Authors: Якубовська Я. Р., Алескерова Ю.В.
Keywords: страхування, сільське господарство, аграрний сектор,перспективи, розвиток
Date of publication: 2019-02-05 14:26:37
Last changes: 2019-02-05 14:26:37
Year of publication: 2018
Summary: Найбільш ризиковим в сільськогосподарському виробництві є
вирощування урожаю сільськогосподарських культур, яке відбувається
переважно під відкритим небом. На результати господарювання при
вирощуванні сільськогосподарської продукції суттєво впливають
коливання кліматичних умов та інші природні чинники, які не піддаються
точному прогнозуванню, і тому страхування ризиків, які здатні нанести
прямі збитки виробнику – актуальне і потрібне для реалізації завдання.
На сьогодні ми можемо виділити два види страхування
сільськогосподарських культур – обов’язкове та добровільне.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19360.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України: тзб. тез доповідей 72-ї наук.-практ. студ. конф. (м. Київ, 21 лист. 2018 р.). - К.: Наукова столиця - 2018. - С. 249-251.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19360.pdf Size : 2713257 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska