The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19437
Title: Проблеми та перспективи розвитку ринку банківських послуг в Україні
Authors: Прилуцький А.М., Гунців В.А.
Keywords: ринок банківських послуг, банківські послуги, якість активів, структура зобов’язань, адекватність капіталу, ліквідність, результати діяльності, рентабельність.
Date of publication: 2019-02-07 10:39:05
Last changes: 2019-02-07 10:39:05
Year of publication: 2018
Summary: Залучені кошти банку є головним джерелом для кредитних, фінансових і інвестиційних продуктів, тому проблема залучення банками довгострокових вкладів (депозитів), мінімізації ризиків дострокового закриття вкладів (депозитів) є основною проблемою.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19437.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Сучасні тенденції розвитку менеджменту та фінансово-економічної безпеки : наук.-практ. конф. (м. Черкаси, 26 лист. 2018 р.). - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2018. - С. 180-182.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19437.pdf Size : 2189715 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska