The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17837
Title: Підвищення експлуатаційних характеристик трактора к-9520 шляхом вибору раціональних параметрів електромеханічної трансмісії
Authors: Боровик Андрій Вікторович
Keywords: двигун, трансмісія, навантаження, електромеханічна трансмісія, зубчасте зчеплення
Date of publication: 2018-11-13 16:24:47
Last changes: 2018-11-13 16:24:47
Year of publication: 2018
Summary: Підвищення експлуатаційних характеристик трактора К-9520 шляхом вибору раціональних параметрів електромеханічної трансмісії дозволяє суттєво покращити конструкції трактора і його техніко-економічні характеристики з використанням сучасних технологій для забезпечення швидкодії та надійності роботи трансмісії.
Наукова новизна роботи полягає в тому, о розроблено математичну модель для дослідження процесу розгону трактора з електромеханічною трансмісією, що враховує характеристики асинхрон-Хроні електродвигуна змінного струму з векторним керуванням, механичних вузлів трансмісії і рушіїв.
Практична значимість даної магістерської роботи полягає в тому, що запропоновано і обґрунтовано графоаналітичний метод порівняння параметрів моторно-трансмісійної установки і визначення раціональних алгоритмів спільної роботи ДВС і трансмісії.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17837.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17837.pdf Size : 1843842 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska