The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16593
Title: Самооцінка як фономен самосвідомості особистості
Authors: Недбалюк О.О.
Keywords: самооцінка, самосвідомість, особистість, саморегуляція
Date of publication: 2018-06-23 15:15:38
Last changes: 2018-06-23 15:15:38
Year of publication: 2018
Summary: Самооцінка особистості разом з феноменами саморегуляції та самоаналізу розглядається науковцями як центральна і найбільш досліджена структурна компонента самосвідомості. Самооцінка є складним особистісним утворенням і належить до фундаментальних властивостей особистості. У ній відбивається те, як людина оцінює різні аспекти своєї особистості, а також інтегральне ставлення до себе. Вона включена в безліч зв`язків і відносин із усіма психічними утвореннями особистості і виступає в якості важливої детермінанти усіх форм і видів її діяльності і спілкування.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16593.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Тези доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конф. "Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку" (м. Київ, 12-13 квіт. 2018 року). - Київ, 2018. - С. 50-51.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16593.pdf Size : 356433 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska