The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20889
Title: Бізнес-аналіз як базис розвитку цифрової економіки
Authors: Коляденко С. В., Ушкаленко І. М.
Keywords: бізнес-аналіз, бізнес-технології, цифрова економіка, реалізація бізнес-проекту, підготовка кадрів
Date of publication: 2019-07-09 09:18:01
Last changes: 2019-07-09 09:18:01
Year of publication: 2018
Summary: Встановлено, що в сучасному світі неможливо уявити розвиток економіки окремих країн, галузей, компаній, підприємств без використання результатів бізнес-аналізу та швидкого впровадження їх в реальні проекти. Використовувати аналітичні розрахунки стає все більш необхідним як в звичайній класичній економіці, так і тій, що приходить.
їй на заміну – цифровій, особлива увага приділяється бізнесу – рушійній силі економіки всього суспільства.
Доведено, що однією з переваг цифрової економіки є легкість та доступність отримання інформації для проведення своїх досліджень, що в свою чергу є і суттєвим недоліком: опрацювати великі масиви вихідної інформації з
кожним наступним періодом стає все проблематичніше.
Виходячи з наведеної автором моделі бізнес-аналітики підприємства, видно, що забезпечення інформацією та
потреба в ній має різновекторну направленість: топ-менеджери та інформаційні менеджери займаються розробкою
бізнес-стратегії, її формуванням, реалізацією бізнес-процесів, ETL-розробники, спеціалісти по базах даних – зібранням даних, перетворенням їх в доступну та придатну до використання форму, ІТ-спеціалісти – побудовою джерел
даних та ІТ-інфраструктури, то завданням аналітиків є безпосередньо аналітична діяльність, в результаті якої створюються інформація та знання, що об’єднують бізнес-орієнтоване та технічно-орієнтоване середовища.
Цифровізація економіки передбачає використання в бізнес-аналізі Business intelligence – комп’ютерних методів
та інструментів (вони використовуються організаціями для переведення трансакцизної ділової інформації в таку
форму, яку б могла читати людина, водночас вона використовується і бізнес-аналізом), а також засобів для роботи з
масивами обробленої інформації.
Впровадження всіх перерахованих заходів у бізнес-середовище потребує відповідного забезпечення кадрами зі спеціальним рівнем знань, з високим рівнем «креативності», аналітичним мисленням тощо. Вступаючи в еру глобальної економіки, міжнародний бізнес отримує проблеми, притаманні всім його сферам, але в першу чергу, це стосується підготовки
висококваліфікованих кадрів, яких в багатьох галузях катастрофічно не вистачає, а в деяких нема зовсім.
Отже, в сучасних економічних реаліях ми є свідками переходу класичної економіки в новий її різновид – цифрову, основними проявами якої є інформатизація, глобалізація, використання ІТ-технологій, тощо. Це приводить до
того, що проведення аналізу економічних та бізнес-процесів з використанням досягнень сучасних знань дасть змогу
як підвищити ефективність господарських процесів, так і вивести економіку на якісно новий науковий рівень; варто
зауважити, що підготовка висококваліфікованих кадрів для бізнес-аналізу є одним з першочергових завдань сучасних вищих наукових закладів, якими є і галузеві університети.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20889.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка та управління АПК : зб. наук. пр. БНАУ. - 2018. - № 2 (143). - С. 34-38.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20889.pdf Size : 1001410 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska