The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19297
Title: Кредит як балансуюче джерело формування оборотних фондів
Authors: Семенюк Р.
Keywords: оборотні фонди
Date of publication: 2019-02-04 11:36:53
Last changes: 2019-02-04 11:36:53
Year of publication: 2018
Summary: Впродовж останніх років банківська система України розвивається
динамічно, забезпечуючи високі темпи приросту основних показників своєї
діяльності. Сприятлива макроекономічна динаміка, монетарна та регуляторна
політика Національного банку України створили необхідні передумови для зростання обсягів капіталу, активів та залучених коштів, зміцнення фінансового етапу банківських установ, що сприяло посиленню ринкової орієнтації банківського сектора, підвищенню стійкості до криз; зміцненню довіри до банківської системи з боку вкладників та інвесторів, активізації діяльності банків із залучення коштів та їх трансформації в кредити для реального сектора економіки.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19297.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Міжнар. наук. інтернет-конф. ["Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (Вип. 30)"], (11 лип. 2018 р., м. Тернопіль). - Тернопіль, 2018. - С. 3-5.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19297.pdf Size : 563258 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska