The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15471
Title: Виноградарство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання агрономічного факультету в галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво», напряму підготовки: 6.090101 «Плодоовочівництво та виноградарство», освітнь
Authors: Паламарчук І.І.
Keywords: виноград, вирощування, морфологія. біологія, сорти
Date of publication: 2018-02-20 15:52:02
Last changes: 2018-02-20 15:52:02
Year of publication: 2018
Summary: Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни «Виноградарство». Подано довідковий матеріал, перелік запитань, які виносяться на іспит, список рекомендованих інформаційних джерел. Методичні вказівки допоможуть студенту засвоїти теоретичний курс і набути практичних навичок.
Розраховано на студентів агрономічного факультету денної форми навчання агрономічного факультету в галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво», напряму підготовки: 6.090101 «Плодоовочівництво та виноградарство», освітньо-кваліфікаційного рівня: «Бакалавр»
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15471.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15471.pdf Size : 1236764 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska