The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15048
Title: Дослідження процесу подрібнення зерна
Authors: Данилюк Олег Олександрович
Keywords: кульковий млин, процес подрібнення, конструктивні параметри, розмелювальне кільце, продуктивність, відцентрова сила, показник якості.
Date of publication: 2018-02-08 08:38:09
Last changes: 2018-02-08 08:38:09
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота присвячена дослідженням обладнання для технологічного процесу подрібнення сипкої сировини. В роботі відображено сучасний стан обладнання, а саме основних робочих органів обладнання для подрібнення зернової сировини. Виявлено їхні недоліки та переваги; встановлено необхідність подальшого конструктивного вдосконалення робочих органів. Розроблена математична модель подрібнення за допомогою кульок, яка дозволяє прогнозувати, розраховувати та реалізовувати в конструкціях подрібнювачів необхідні навантаження на подрібнюваний продукт в залежності від його структурно-механічних властивостей.
Досліджено вплив основних конструктивних параметрів нового подрібнювача на технологічні, енергетичні та техніко-економічні показники процесу подрібнення. Розраховано економічну ефективність розробки.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15048.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15048.pdf Size : 3286376 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska