The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20335
Title: Податковий контроль як основний елемент податкової системи
Authors: Алескерова Ю. В., Бельдій А. М.
Keywords: податковий контроль, ухилення від податків, облік платників податків, податкове адміністрування, принципи контролю, класифікація податкового контролю
Date of publication: 2019-05-13 15:14:19
Last changes: 2019-05-13 15:14:19
Year of publication: 2018
Summary: У статті розглянуто податковий контроль, його трактування у вітчизняній та зарубіжній літературі, мету, класифікацію, призначення, сутність, принципи організації, як загальноправові, так і з урахуванням точок зору різних дослідників. Проаналізовано складові елементи податкового контролю, його
функції тощо. Податковий контроль розглядається як неодмінний і дуже важливий складник державного контролю. Визначено основні причини нелегального ухилення від сплати податку, розглянуто види та теоретичні аспекти податкового контролю. Детально описано одну з функцій податкового контролю – адміністрування податків. Як окрема система податковий контроль забезпечує здійснення процедур контролю, що спрямовані на визначення відхилень у діяльності системи, яка контролюється, причин виникнення цих відхилень, шляхів їх усунення, використовуючи при цьому власні методи, щоб досягти ефективного результату поставленої мети.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20335.pdf
Publication type: Статті
Publication: Східна Європа: економіка, бізнес та управління. - 2018. - Вип. 3. (№ 14). - С. 118-123.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20335.pdf Size : 7418969 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska