The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19284
Title: Методологія і методика оцінювання процесів використання та відтворення родючості ґрунту в овочівництві
Authors: Логоша Р.В., Підвальна О.Г., Кричковський В.Ю.
Keywords: методологія, методика, родючість, овочівництво, грунтоекологічний баланс, мінералізація, гуміфікація
Date of publication: 2019-02-04 10:03:49
Last changes: 2019-02-04 10:03:49
Year of publication: 2018
Summary: Мета статті полягає у дослідженні концептуальних засадметодології та методики оцінювання процесів відтворення родючості ґрунту у галузі овочівництва.
У результаті дослідження було запропоновано оцінювати процеси використання та відтворення родючості ґрунту, а звідси і досконалість галузі овочівництва, за екологічним критерієм, який було визначено як один із ключових при оцінювання рівня досконалості ринку овочевої продукції. В свою чергу, зазначений критерій розглядався нами через інтенсивність використання та відтворення родючості ґрунту в овочівництві та у формуванні цін на ринку овочевої продукції. Все це визначило методологію авторського дослідження у даному аспекті за співвідношенням цих процесів, що у підсумковому варіанті зводиться до обрахунку балансу між, з одного боку, використанням, а з іншого, відтворенням родючості ґрунту.
Запропонована методика визначення екологічних ризиків галузі та рекомендації із можливості їхнього зниження, в основу яких покладено принцип відтворення родючості ґрунту. Реалізація такого методичного підходу, на відміну від відомих, передбачає оригінальну економічну інтерпретацію процесу використання та відтворення родючості (за запропонованим показником «коефіцієнт грунтоекологічного балансу») на основі даних про особливості культур, сівозміни, продуктивність, удобрення, інші агротехнічні фактори.
Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є відсутність економічно обґрунтованої функціональної взаємозалежності між ринковими механізмами та екологічними параметрами галузі овочівництва.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19284.pdf
Publication type: Статті
Publication: Бізнес Інформ. - 2018. - №10. - С. 177-187.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19284.pdf Size : 645251 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska