The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19363
Title: Проблеми банківської системи в контексті фінансового забезпечення підприємств аграрного сектору
Authors: Вдовенко Л.О.
Keywords: аграрний сектор економіки, фінансове забезпечення, кредити, власний капітал
Date of publication: 2019-02-05 14:52:17
Last changes: 2019-02-05 14:52:17
Year of publication: 2018
Summary: Позиція аграрного сектора економіки в майбутньому залежить від рівня довготермінових інвестицій та його кредитування банківською системою України, яка в останні роки виявилась найбільш вразливою до різного роду локальних та глобальних ризиків.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19363.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід" (м. Київ, 13-14 верес. 2018 р.). - Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2018. - С. 125-128.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19363.pdf Size : 1077360 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska