The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15688
Title: Ландшафтна екологія. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 "Природничі науки" спеціальності 101 – "Екологія" освітнього ступеня "Бакалавр"
Authors: Мудрак Г.В.
Keywords: ландшафтна екологія, природні ландшафти, антропогенні ландшафти, лісові ландшафти, селитебні ландшафти
Date of publication: 2018-03-28 12:40:40
Last changes: 2018-03-28 12:40:40
Year of publication: 2018
Summary: У програмі з навчальної дисципліни "Ландшафтна екологія" зі спеціальності 101 – "Екологія" галузь знань – 10 "Природничі науки" освітнього ступеня "Бакалавр", що вивчається як нормативна, подано: мету, предмет і завдання вивчення дисципліни; вимоги освітньо-професійної програми за якими студенти повинні знати і вміти; зміст програми; список інформаційних джерел.
Програма з навчальної дисципліни "Ландшафтна екологія" розроблена для підготовки студентів денної і заочної форм навчання агрономічного факультету зі спеціальності 101 – "Екологія" галузі знань – 10 "Природничі науки" освітнього ступеня "Бакалавр"
Навчальна програма орієнтована на активізацію виконавчого етапу навчальної діяльності cтудентів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15688.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15688.pdf Size : 921871 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska