The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19496
Title: Структуризація земель природно-заповідного фонду Центрального Лісостепу України
Authors: Гальченко Н.П., Ільченко В.В., Мудрак О.В., Мудрак Г.В.
Keywords: землі природно-заповідного фонду, рівень заповідності
Date of publication: 2019-02-08 15:30:12
Last changes: 2019-02-08 15:30:12
Year of publication: 2018
Summary: У роботі для території Центрального Лісостепу (Вінницької, Черкаської та Полтавської областей) проведено структуризацію земель природно- заповідного фонду (ПЗФ). Сучасний аналіз стану земель ПЗФ і визначення пріоритетних завдань щодо його розвитку має важливе значення для екологічної стабільності території областей. Наведена структурпзація земель ПЗФ полягає у кількісному розподілі за адміністративними районами. Викопано групування категорій об’єктів за площами і кількістю та встановлення рівня заповідності для областей. Результати показують, що на землях ПЗФ регіону виділяється ряд диспропорцій і проблем природокористування. Зокрема вкрай нерівномірною є заповідність адміністративних районів, відмінності між якими сягають десятки разів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19496.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Зб. наук. праць за матеріалами І Міжнар. наук.-практ. конф. "Technology, engineering and science - 2018" (м. Лондон, 24-25 жовт. 2018 р.). - Лондон: ПолтНТУ, 2018 - 35-37
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19496.pdf Size : 4572017 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska