The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18911
Title: Методи управління економічними ресурсами підприємства
Authors: Когут Олександр Леонідович
Keywords: фінансові ресурси, модель, метод, метод аналізу ієрархій, фінансові інструменти, управління фінансовими ресурсами
Date of publication: 2018-12-19 13:13:34
Last changes: 2018-12-19 13:13:34
Year of publication: 2018
Summary: У першому розділі розглянуто теоретичні основи управління фінансовими ресурсами підприємства, а саме, розглянуто сутність та класифікація фінансових ресурсів підприємства, підходи до управління фінансовими ресурсами підприємства, зарубіжний досвід формування і використання фінансових ресурсів підприємства.
У другому розділі виконано організаційно-економічну характеристику підприємства, аналіз структури капіталу підприємства та оцінку платоспроможності, ліквідності та ділової активності підприємства.
У третьому розділі досліджено методи управління фінансовими ресурсами підприємства. Здійснено оптимізацію організаційної структури податкового планування підприємства та розглянуто формування джерел фінансових ресурсів з використанням методу аналізу ієрархій.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18911.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18911.pdf Size : 763117 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska