The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16329
Title: Шляхи підвищення ефективності управління міжнародними комерційними операціями на програмовій основі
Authors: Недбалюк О.П., Недбалюк О.О.
Keywords:
Date of publication: 2018-06-15 12:10:05
Last changes: 2018-06-15 12:10:05
Year of publication: 2018
Summary: Стаття акцентує увагу на наукових та практичних аспектах адаптації методів управління міжнародними комерційними операціями вітчизняних компаній до стандартів управління компаній розвинених країн, передусім країн Європейського Співтовариства. У більшості вітчизняних компаній планування вважається анахронізмом комуністичної системи, тому в них управління через програмування або ігнорується, або здійснюється на безсистемній основі.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16329.pdf
Publication type: Статті
Publication: Глобальні та національні проблеми економіки. - 2018. - Вип. 22. - С. 71-77.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16329.pdf Size : 399968 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska