The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19371
Title: Сутність міжнародної конкурентоспроможності аграрного підприємства в умовах сьогодення
Authors: Санцевич В.О., Алескерова Ю.В.
Keywords: конкуренція, конкурентноспроможність, підприємтсво, аграрне підприємство
Date of publication: 2019-02-05 15:19:58
Last changes: 2019-02-05 15:19:58
Year of publication: 2018
Summary: В теперішній час умови господарювання характеризуються тим, що виробники продукції чи надавачі послуг перебувають під постійним конкурентним тиском, тому повсякчас постає питання виживання та розвитку аграрного підприємства. При цьому ринкові умови господарювання вимагають підтримки високого рівня
конкурентоспроможності аграрного підприємства – однією із головних складових успіху підприємства на внутрішніх і міжнародних ринках. В свою чергу, фінансовий термін «конкурентоспроможність» застосовується до товарів або продукції, до виробників або надавачів послуг, до регіонів і навіть окремих країн та національних економік. Звичайно, що сутність цього поняття залежно від категорії застосування певним чином диференціюється, проте єдиним є те, що поняття «конкурентоспроможність» відображає здатність об’єкта дослідження
ефективно виконувати покладені на нього функції в ринкових конкурентних
умовах.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19371.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України: тези доповідей 72-ї наук.-практ. студ. конф. (м. Київ, 21 лист. 2018 р.). - К.: Наукова столиця. - 2018. - С. 167-170.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19371.pdf Size : 2712717 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska