The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15479
Title: Екологічна паспортизація територій і підприємств. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 "Природничі науки" напряму підготовки 6.040106 – "Екологія, охорона навколишнього с
Authors: Мудрак Г.В.
Keywords: Екологічна паспортизація, паспорт підприємства, паспорт річки, паспорт земельної ділянки
Date of publication: 2018-02-20 08:08:47
Last changes: 2018-02-20 08:08:47
Year of publication: 2018
Summary: У програмі з навчальної дисципліни "Екологічна паспортизація територій і підприємств" за напрямом підготовки 6.040106 – "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" галузь знань – 0401 "Природничі науки" освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр", яка вивчається за вибором, подано: мету, предмет і завдання викладання дисципліни; вимоги освітньо-професійної програми за якими студенти повинні знати і вміти; зміст програми; список інформаційних джерел.
Програма з навчальної дисципліни "Екологічна паспортизація територій і підприємств" розроблена для підготовки студентів агрономічного факультету за напрямом підготовки 6.040106 – "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" галузі знань – 0401 "Природничі науки" освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
Навчальна програма орієнтована на активізацію виконавчого етапу навчальної діяльності cтудентів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15479.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15479.pdf Size : 666860 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska