The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19348
Title: Контролінг фінансових ризиків підприємств
Authors: Терещук І.О., Алескерова Ю.В.
Keywords: контролінг, підприємство, ризики, фінанси, класифікація
Date of publication: 2019-02-05 14:02:40
Last changes: 2019-02-05 14:02:40
Year of publication: 2018
Summary: У збірнику представлені матеріали ІII Міжнародної науково-практичної
конференції «Новий погляд на розвиток економіки країни». Розглядаються
загальні питання світового господарства та міжнародних економічних
відносин, економіки та управління національним господарством, економіки
та управління підприємствами, розвитку продуктивних сил і регіональної
економіки, інноваційної та інвестиційної діяльності, бухгалтерського обліку,
аналізу та аудиту, маркетингу та інше. Збірник призначений для науковців, викладачів, аспірантів та студентів, які цікавляться економічною наукою, а також для широкого кола читачів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19348.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Новий погляд на розвиток економіки країни : матеріали ІII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21-22 груд. 2018 р.). - Херсон: «Молодий вчений», 2018. - С. 105-107.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19348.pdf Size : 1399690 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska