The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20679
Title: Цифрова економіка як базис формування позитивного потенціалу іміджу регіону України
Authors: Коляденко С. В.
Keywords: цифрова економіка, імідж регіону, діджиталізація, соціальні мережі, “меседж”, регіональний брендинг
Date of publication: 2019-06-12 15:24:48
Last changes: 2019-06-12 15:24:48
Year of publication: 2018
Summary: У статті висвітлені питання змін, що викликані в економіці процесами
глобалізації та призводять до суттєвих перетворень в суспільному житті, зокрема втрати рис національної ідентичності та автентичності народностей різних країн і України зокрема, а також “діджиталізації” та переміщення вектору розвитку зі сфери виробництва у сферу послуг (зокрема до Інтернет-мережі). Розвиток цифрової економіки та інформаційних технологій може виступати як фактором посилення впливу глобалізаційних процесів, так і чинником, який може запобігти цьому руйнівному процесу, ідентифікуючи специфічні риси окремих територій, формуючи у середовищі інтернет-користувачів позитивний імідж регіону. Для цього є важливою позиція місцевих органів влади і створення та підтримка ними програм розвитку регіональних (міських, обласних) брендів, “меседжів”, контенту в галузі цифрової економіки, що покликані збільшити привабливість іміджу регіону і, навіть,
підвищити конкурентоздатність регіональних товарів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20679.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2018. - № 10. - С. 32-40.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20679.pdf Size : 728599 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska