The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15883
Title: Дослідження процесу та обґрунтування параметрів висівного апарата зернової сівалки.
Authors: Шейнін Василь Євгенійович.
Keywords: висівний апарат, зернова сівалка, конструкція, корпус, насіння.
Date of publication: 2018-05-21 14:41:52
Last changes: 2018-05-21 14:41:52
Year of publication: 2018
Summary: Мета роботи полягає у підвищенні продуктивності та якості висівання
зерновими рядковими сівалками шляхом обладнання їх висівними апаратами
удосконаленої конструкції.
Для досягнення поставленої мети у роботі вирішено наступні задачі
досліджень:
- обґрунтовано необхідність удосконалення та підвищення
універсальності зернових рядкових сівалок;
- визначено закономірності руху шарів насіння у середині та на виході із
корпусу висівного апарату;
- визначено оптимальні технологічні та конструктивні параметри
висівного апарата та їх вплив на якість процесу висіву;
- розроблено нову конструкцію висівного апарата для сівалок зернових
рядкового висіву;
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15883.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15883.pdf Size : 910825 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska