The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19089
Title: Роль біоенергетики у розвитку аграрного сектору України
Authors: Бабина О.М.
Keywords: біоенергетика, енергоресурси, відновлювані джерела енергії, біопаливо, біомаса, традиційні види палива
Date of publication: 2019-01-29 10:55:52
Last changes: 2019-01-29 10:55:52
Year of publication: 2018
Summary: Статтю присвячено актуальності використання екологічно чистих джерел енергії в Україні як альтернативу традиційним видам палива. На основі праць вітчизняних науковців висвітлено проблеми та перспективи енергетичного розвитку України. Проаналізовано перспективність біоенергетики та її вплив на сталий розвиток аграрного сектору, економіки та країни. Розкрито тісний взаємозв’язок між аграрним сектором та біоенергетикою. У результатах дослідження визначено, що Україна має значний енергетичний потенціал відновлюваних джерел енергії, а найбільша частка його належить енергії біомаси. Розглянуто важливість та необхідність освоєння типових для України видів біомаси, що дасть змогу економічно вигідно розвивати біоенергетику, а також позитивно вплине на соціальну, економічну та екологічну сфери. Визначено доцільність вирощування енергетичних культур на малородючих сільськогосподарських землях.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19089.pdf
Publication type: Статті
Publication: Причорноморські економічні студії. - 2018. - №30/1. - С. 28-32.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19089.pdf Size : 280223 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska