The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19279
Title: Діяльність української інтелігенції у галузі освіти у Першій Чехословацькій республіці (1918-1938)
Authors: Піковська Т.В.
Keywords: українська інтелігенція, освіта, мовне питання, національно-культурний рух, Перша Чехословацька республіка, Августин Волошин
Date of publication: 2019-02-04 08:36:26
Last changes: 2019-02-04 08:36:26
Year of publication: 2018
Summary: Стаття присвячена освітній діяльності української інтелігенції у галузі освіти в період перебування Закарпаття у складі Першої Чехословацької республіки. Під час роботи над статтею були застосовані історико–порівняльний метод, історико–типологічний та історико–системний методи. Для діяльності української інтелігенції шкільна освіта стала широким полем. Внаслідок інтенсивної мадяризації, яка відбувалась в часи перебування українських земель у складі Угорщини національна освіта була у стані занепаду. Завдяки демократичному устрою Першої Чехословацької республіки, українська інтелігенція отримала можливість розгорнути освітню роботу серед українського населення республіки і сприяти таким чином культурно–освітньому відродженню нації. Серед досягнень представників інтелігенції: написання нових підручників, сприяння у створенні нових шкіл та середніх закладів освіти, навчання і виховання кадрів для цих освітніх закладів, створення бібліотек і читалень. На жаль, з припиненням існування Першої Чехословацької республіки,
значно зменшились можливості для культурно–освітньої діяльності інтелігенції.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19279.pdf
Publication type: Статті
Publication: Гілея. - 2018. - Вип. 139, № 12, Ч. 1. - С. 31-33.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19279.pdf Size : 33664066 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska