The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16003
Title: Основи електроніки т а мікросхемотехніки. Навчально-методичний посібник для підготовки студентів за осв ітнім ступенем «Бакалавр» з галузі знань 14 «Електрична інженерія» сп еціальністі 141 «Електроенергетика, електрот ехніка і ел
Authors: Величко Т.Г., Рубаненко О.О., Явдик В.В.
Keywords: електроніка, електротехніка, мікропроцесорна техніка
Date of publication: 2018-04-25 09:39:58
Last changes: 2018-04-25 09:39:58
Year of publication: 2018
Summary: Навчально-методичний посібник містить теоретичний матеріал з навчальних дисциплін «Електроніка і мікросхемотехніка», «Електротехніка і мікропроцесорна техніка», «Електроніка і мікропроцесорна техніка», «Електротехніка і електроніка», що вивчаються студентами різних спеціальностей на факультеті механізації сільського господарства, спрямований на організацію вивчення теоретичного матеріалу необхідного для майбутнього спеціаліста.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16003.pdf
Publication type: Навчально-методичний посібник
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16003.pdf Size : 2064101 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska