The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17512
Title: Обґрунтування параметрів технічного стану гідростатичного приводу трансмісій
Authors: Мунтян Олександр Віталійович
Keywords: гідроагрегат, надійність, граничний стан, технологічний процес, структурні параметри, функціональні параметри, дослідження, функціональна залежність, знос, зазор, робоча рідина
Date of publication: 2018-11-01 15:53:42
Last changes: 2018-11-01 15:53:42
Year of publication: 2018
Summary: В даній магістерській роботі розглянуті питання обґрунтування параметрів технічного стану гідростатичного приводу трансмісій ГСТ-90.
В першому розділі роботи проведено огляд літературних джерел з питань надійності агрегатів гідроприводу, проаналізовано технологічні процеси ремонту агрегатів гідроприводу та поставлені мета і задачі досліджень.
В другому розділі проведені теоретичні дослідження по обґрунтуванню функціональних та структурних параметрів спряження «розподільник-приставне дно».
Методика експериментальних досліджень розглядається в третьому розділі роботи.
Четвертий розділ присвячений аналізу отриманих результатів експериментальних досліджень.
Заходи по охороні праці при проведенні лабораторних досліджень наведено в п’ятому розділі.
Техніко-економічна оцінка отриманих результатів роботи розглядається в шостому розділі.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17512.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17512.pdf Size : 2504712 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska