The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17032
Title: Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117551)
Authors: Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Кувачов В. П., Ігнатьєв Є. І.
Keywords: пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів
Date of publication: 2018-08-21 14:36:58
Last changes: 2018-08-21 14:36:58
Year of publication: 2018
Summary: Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів належить до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до робочих органів картоплезбиральних машин. Зазначений пристрій відрізняється від вже відомих тим, що кожна з циліндричних щіток встановлена на привідному валу рухома у осьовому напрямі за допомогою шліцьового з`єднання, між обома торцями щітки встановлені пружини стиснення, їх довгі еластичні прутки розташовані у вигляді спіральних навивок, що спрямовані донизу, при цьому опори верхніх кінців привідних валів щіток зв`язані з корпусом розосереджувача вороху за допомогою механізмів зміни і фіксації їх положення.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17032.pdf
Publication type: Патенти на винахід видані в Україні
Publication: Пат. 117551 UA, МПК A01D 33/08 ; A01D 17/04 ; B08B 7/04. - № a 2017 10986 ; заявл. 10.11.2017 ; опубл. 10.08.2018, Бюл.№ 15. - 4 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17032.pdf Size : 235295 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska