The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18296
Title: Міжнародні розрахунки і валютні операції. Методичні вказівки варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми начання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальн
Authors: Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О.
Keywords: міжнародні розрахунки і валютні операції
Date of publication: 2018-11-28 15:40:43
Last changes: 2018-11-28 15:40:43
Year of publication: 2018
Summary: Методичні вказівкидо практичних занять для студентів денної та заочної форми розроблені з метою закріплення теоретичних знань студентів і формування практичних навичок з курсу «Міжнародні розрахунки і валютні операції». Викладений матеріал методичних вказівок містить опис навчальної дисципліни «Міжнародні розрахунки і валютні операції». Плани практичних занять та послідовність виконання самостійної роботи складено в тематичній послідовності згідно з програмою курсу «Міжнародні розрахунки і валютні операції». Також наведено тестові завдання, тематику рефератів, перелік питань, що виносяться на залік та іспит.При підготовці до практичних занять студенти готуються за конспектом лекцій та за спеціальною літературою, де викладено теоретичні положення відповідного розділу програми згідно з планами практичних занять

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18296.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18296.pdf Size : 1085273 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska