The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Статті

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
32940 Дослідження та модернізація газодинамічного напилювального пристрою для створення полімерних функціональних покриттів Гайдамак О.Л. Кучеренко Ю.С. 2022 97
32924 Формування мотивації здобувачів освіти до фахового самовдосконалення в умовах дистанційного навчання Капранов Я., Шевелер О., Кушнір Л. 2022 130
32923 Роль цифрових технологій в освіті: виклики та перспективи Капранов Я., Бохонько Є., Чередник Л. 2022 134
32649 Дослідження процесу низькотемпературного концентрування харчової сировини для виробництва зефіру Полєвода Ю.А., Соломон А.М., Бондар М.М. 2022 122
32648 Огляд методів та засобів для сушіння волоського горіха в шкаралупі Руткевич В.С., Дідик А.М. 2023 389
32642 Конструктивні особливості сучасних тракторів іноземного сільськогосподарського виробництва Анісімов В.Ф., Єленич А.П. 2022 147
32640 Classification and analysis of methods and equipment for dehydration of damp dispersive materials Sevostianov I., Tokarchuk D., Didyk А. 2022 113
30474 Дослідження напружено-деформованого стану порожнистих виробів при комбінованому видавлюванні з роздачею. Алієва Л.І., Калюжний В.Л., Картамишев Д.О., Моісєєва А.М., Сивак Р.І. 2019 232
30447 Деформируемость заготовок при радиальном выдавливании с противодавлением Алиева Л.И., Сивак Р.И., Коцюбивская Е.И., Сухоруков С.И. 2018 181
29390 Вінницька залізниця в подіях німецько-радянської війни і післявоєнного періоду історії України (1941-1950 рр). Мазило І. В. 2021 525
29002 Технічні моменти: сушіння, тюкування, в’язання Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В., Максіменко В. В. 2021 312
28997 Технічні засоби для заготівлі сіна Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В., Максіменко В. В. 2021 277
28710 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність зернобобових культур в умовах Правобережного Лісостепу України Панцирева Г. В. 2021 380
27941 Розвиток регіонального туризму і рекреації в рамках єдиного рекреаційно-туристичного кластера в Черкаському регіоні Підвальна О. Г. 2019 365
27917 Підходи до організації лабораторно-практичних занять під час дистанційного навчання. Цирульник С. М. 2020 616
27624 Дондіпровуглемаш – інститут комплексної механізації шахт Косарев В. В., Стаднік М. І., Приседський Е. В. 2020 403
27510 Урожайність зерна кукурудзи залежно від обробки насіння та позакореневих підживлень Шевченко Н. В. 2018 451
27320 Вплив технологічних прийомів вирощування на зернову продуктивність зернобобових культур в умовах Правобережного Лісостепу України Панцирева Г. В. 2020 492
26177 Прикладне програмування Embedded та IOT пристроїв Цирульник С., Ткачук В., Роптанов В. 2020 351
26106 Криптографічний кооперативний протокол узгодження ізоморфно представленого спільного секретного матричного ключа-перестановки великої розмірності Красиленко В. Г., Нікітович Д. В., 2020 374
26030 Models of matrix block affine-permutation ciphers (MBAPCs) for cryptographic transformations and their research Krasilenko V. G., Lazarev A. A., Nikitovich D. V. 2020 427
26029 Multi-functional parametric (MFP) matrix-algebraic models (MAM) of cryptographic transformations (CTs) with operations by modulo and their modeling Krasilenko V. G., Nikitovich D. V., Lazarev A. A 2020 329
25788 Розвиток інститутів інноваційної діяльності в аграрній сфері Шпикуляк О. Г., Грицаєнко М. І. 2015 410
25534 Економічний потенціал підприємств готельно-ресторанного та туристичного сектору Волошина О. В., Манжос Е. О. 2020 313
25478 Проблеми вдосконалення інституту покарання неповнолітніх на сучасному етапі Дмитришина Т. 2020 221
25472 Дослідження анатомо-морфологічної будови стебла озимої пшениці в агроценозах правобережного Лісостепу України Мазур В. А., Панцирева Г. В., Копитчук Ю. М. 2020 464
25395 Підвищення ефективності біогазових комплексів за рахунок використання дигістату при вирощуванні сільськогосподарських та овочевих культур Паламарчук В. Д., Коваленко О. А., КричковськиЙ В. Ю. 2020 1762
25274 Державне фінансове регулювання аграрного сектора економіки Алескерова Ю. В. 2016 328
25214 Деякі аспекти різноякісності насіння люцерни Мамалига В. С. 2020 544
25210 Мікробіологічні препарати в агроценозах соняшнику Шкатула Ю. М. 2020 365
25203 Екологічна оцінка стану лісових екосистем національного парку Кармелюкове Поділля Кравчук Г.І. 2020 322
25155 Визначення стійкості лісових насаджень до пошкодження ожеледдю за головними групами порід Кравчук Г. І. 2020 322
25004 Екологічна оцінка воску виробленого в умовах забруднення медоносних угідь радіонуклідами і важкими металами Разанов С. Ф., Мудрак Г. В. 2020 271
24986 The research peculierities of parameters and choice of agricultural machines in pedagogical technologies for innovative project activity in training agroengineers Pryshliak V. 2020 300
24858 Лінгвістична характеристика друкованих рекламних оголошень Тимкова В. А. 2020 373
24819 Насіннєва продуктивність сої за використання рістрегулючих препаратів Шевчук О. А., Вергеліс В. І. 2020 322
24799 Soil and water resources as important objects and prerequisites for the design of agricultural machines and the formation of professional competencies of an agricultural engineer Pryshliak V., Kurylo V. 2019 263
24791 Розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця як фактор формування успішної особистості Будяк Р. В., Мрук В. В. 2019 378
24787 Потенціал біомаси побічної продукції рослинництва для удобрення грунту Ткачук О. П., Овчарук В. В. 2020 283
24753 Технологія транскрибування в освітньому процесі Цирульник C., Непийвода М., Бородай Я. 2020 408
24736 Особливості проростання насіння бобів кормових за дії регуляторів росту рослин Вергеліс В. І., Шевчук О. А. 2020 414
24706 Практичні підходи застосування LED sensing Цирульник С., Цирульник М., Бородай Я. 2019 318
24700 Охорона природи та заповідна справа в Україні та на території Cхідного Поділля Ковка Н. С. 2020 419
24662 Особливості вмісту нітратів у сільськогосподарських культурах, вирощених в умовах Лісостепу Правобережного Яковець Л. А. 2019 618
24654 Визначення дефектів трансформаторного обладнання з використанням частотних діагностичних параметрів Рубаненко О. Є., Лабзун М. П., Грищук М. О. 2017 400
24653 Вплив відновлювальних джерел енергії на технічний стан обладнання розподільних мереж Рубаненко О. Є., Бондаренко Є. А., Гунько І. О., Коваль А. М. 2018 532
24650 Планування технічного обслуговування силових трансформаторів за результатами контролю їх частотних характеристик Грищук М. О., Рубаненко О. О., Рубаненко О. Є. 2019 337
24647 Дослідження пошкодження силового трансформатора на фотовольтаічній електростанції Грищук М. О., Рубаненко О. Є., Гунько І. О. 2019 420
24641 Теоретико-експериментальний метод розрахунку вагових коефіцієнтів штучної нейроподібної мережі в системах діагностування гідроагрегатів Граняк В. Ф., Кацив С. Ш., Кухарчук В. В. 2019 311
24590 Выбор и обоснование функциональных бифидостимулирующих ингредиентов для десертных ферментированных продуктов Соломон А. М. 2018 264
24557 Структурація води за допомогою енергетичних полів Ткачук О. П, Демчук О. А. 2020 218
24527 Вплив температури на показники лабораторної схожості різних видів Cactaceae Вергеліс В. І. 2020 342
24520 Використання програмних продуктів для автоматизації підприємств готельно-ресторанного бізнесу Киш Л. М. 2020 428
24488 Вплив маси садильних бульб на продуктивність сортів картоплі Князюк О. В., Шевчук О. А., Насонова В. Б., Сандуляк Т. М. 2020 379
24368 Вплив магнітного поля на фізико-хімічні властивості води Ткачук О. П, Демчук О. А. 2020 354
24353 Вплив стимулюючих препаратів на якісні характеристики насіння гороху озимого сорту НС Мороз Шевчук В. В. 2020 355
24352 Порівняльний аналіз впливу препаратів стимулюючої дії на посівні характеристики насіння гороху озимого та бобів кормових Шевчук В. В. 2020 299
24306 Формування мовно-комунікативної компетентності у професійному становленні фахівця Тимкова В. А. 2020 393
24300 Особливості структури сучасних селитебних ландшафтних комплексів Середнього Придністер'я Мудрак О. В., Мудрак Г. В., Алєксєєв О. О. 2018 438
24277 Екологізм освітнього процесу як запорука успішного світоглядного виховання молодих поколінь Тарасенко Г., Мудрак О., Мудрак Г., Нестерович Б. 2019 601
24133 Аналіз ефективності застосування кулінарної обробки грибів для зменшення в них концентрації важких металів Врадій О. І. 2020 257
24123 The effectiveness of using protein mixed feed in feeding honey bees Nedashkivskyi V. M., Hutsol H. V. 2020 381
23949 Дебіторська заборгованість: умови виникнення, визнання, відображення в обліку Гудзенко Н. М., Лисак О. П. 2019 747
23916 Співвідношення документування злочину та контролю за його вчиненням Грібов М. Л., Венедіктов А. А., Венедіктова Ю. Є. 2018 406
23856 Публічні закупівлі в Україні: історичний аспект становлення та розвитку Здирко Н. Г. 2019 779
23774 Forest fund vinnytsia region in structure regionale ecological network Kovka N. S., Hutsol A. I. 2020 380
23757 Implementation of the person-oriented approach to teaching foreign languages by means of contextual learning Khomiakovska T., Matiienko O. 2019 346
23721 Дослідження надійності автоматизованого комплексу штампування обкочуванням Матвійчук В. А., Штуць А. А., Драчишин В. І. 2014 340
23707 Морфо-біологічні особливості листків інтродукованих видів роду Juglans Вергеліс В. І. 2020 307
23620 Природно-заповідний фонд Східного Поділля Ковка Н. С. 2020 638
23603 Вплив часткових замінників білкового корму бджіл на виробництво гомогенату трутневих личинок Недашківський В. М., Постернак Л. І. 2020 289
23602 Удосконалення технології виробництва меду в умовах техногенного забруднення медоносних угідь Разанов С. Ф. 2020 392
23596 Системоутворюючі елементи та чинники впливу на еколого-економічну безпеку сталого розвитку АПК Лутковська С. М. 2019 331
23546 Способи утримання корів та їх вплив на сухостійний та дійний періоди Вознюк О. І. 2018 277
23545 Стан структур печінки свиней при згодовуванні кормових добавок Вознюк О. І. 2019 385
23526 Якість вегетативної маси розторопші плямистої вирощеної в умовах локального забруднення територій важкими металами Разанова А. М. 2020 297
23508 Особливості накопичення важких металів у стільниках бджолиного гнізда Разанов С. Ф. 2020 338
23483 Екологічна ефективність бджолозапилення сільськогосподарських культур в умовах інтенсивного землеробства Разанов С. Ф. 2020 279
23428 Динаміка росту листків, урожайність і біометричні показники ознак сортів і гібридів патисона у лісостепу правобережному України Паламарчук І. І. 2019 469
23394 Психолого-педагогічне виховання студентської молоді Гуцаленко О. О. 2016 272
23387 Особливості анатомічної будови вегетативних органів та врожайність льону олійного (linum usitatissimum l.) при застосуванні стимулятора росту Ходаніцька О. О., Шевчук О. А., Ткачук О. О., Шевчук В. В. 2019 571
23380 Державне регулювання та контроль у сфері публічних закупівель Здирко Н. Г. 2019 337
23342 Незалежність аудитора: загрози та застережні заходи щодо їх усунення Фабіянська В. Ю. 2019 392
23340 Влияние различных доз цинка и марганца на качественные показатели мяса свиней Новгородська Н. В. 2019 304
23337 Краудфандинг як механізм розвитку соціального підприємництва Дюк А. А. 2019 465
23334 Теоретичні підходи до визначення поняття “публічні закупівлі” Здирко Н. Г. 2019 733
23331 Методичні підходи до аналізу якості продукції Мулик Т. О., Шаргало Н. В. 2019 457
23330 Організація аналізу основних показників діяльності підприємства в процесі аудиту балансу (звіту про фінансовий стан) Мулик Я. І. 2019 412
23320 Сезонна динаміка морфо-фізіологічних показників молоді коропа лускатого (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) Таромського рибного господарства Корженевська П. О., Шарамок Т. С., Мушит С. О. 2019 552
23319 Использование зерна люпина в кормлении дойных коров Овсієнко С. М. 2019 300
23317 Особливості становлення професійної підготовки майбутніх фахівців в країнах Європейського Союзу Джеджула О. М. 2019 486
23314 Консервирование зерна сорго растительным консервантом из галеги восточной Овсієнко С. М. 2019 301
23303 Особливості викладання іноземної мови в умовах інтернаціоналізації освітнього простору Кравець Р. А. 2019 686
23301 Вплив технологічних аспектів на польову схожість та виживаність рослин люпину білого Панцирева Г. В. 2019 335
23299 Функціонування асиміляційного апарату та продуктивність рослин люпину білого Панцирева Г. В. 2019 545
23298 Соціокультурні аспекти процесу інформатизації Яровий А. М. 2019 234
23297 Соціокультурні аспекти процесу інформатизації Яровий А. М. 2019 212
23294 Роль іноземної мови в процесі інтернаціоналізації закладів вищої освіти Кравець Р. А. 2019 667
23293 Training Students for Cross-cultural Communication at Foreign Language Clases in the Context of Internationalisation of higher Education Institutions Kravets R. A. 2019 435
23290 Теоретичні основи обліку розрахунків з оплати праці та їх відображення в обліку Машевська А. А. 2019 546
23288 Напрями вдосконалення організації обліку оплати праці на підприємстві Машевська А. А. 2019 311
23287 Особливості нарахування єдиного соціального внеску Машевська А. А. 2019 501
23286 Розвиток культури іншомовного спілкування майбутніх фахівців економічної сфери Манжос Е. О. 2019 518
23271 Качество продуктов забоя свиней при скармливании глютаминовой кислоты Бережнюк Н. А. 2019 259
23269 Functions of salary at machine-building enterprises in formation of motives and stimules of personnel Levytska I. V., Klymchuk A. O., Klymchuk O. V. 2019 502
23012 Вирощування ремонтних телиць мʼясного комолого сименталу худоби на підсисі в умовах передгірської зони Карпатського регіону Буковини Калинка А. К., Лесик О. Б. Казьмірук Л. В. 2019 294
23002 Продуктивна нова популяція буковинської молочної породної групи худоби Калинка А. К., Лесик О. Б., Казьмірук Л. В. 2019 436
22998 Features of Food Security of the Country in Conditions of Economic Instability Kaletnik G. M., Shubravska O. V., Ibatullin M. I., Krysanov D. F., Starychenko Y. M., Tkachenko K. V., Varchenko O. O. 2019 744
22994 Популяція симентальської худоби в Карпатах Калинка А. К, Лесик О. Б., Шпак Л. В. Казьмірук Л. В. 2019 326
22943 Функціональне моделювання процесу технологічної підготовки виробництва для проектів створення нової техніки Малаков О. І., Веселовська Н. Р. 2019 686
22809 Проблеми та перспективи розвитку інформаційно-консультаційної діяльності в сільському господарстві Брояка А. А. 2019 570
22656 Analysis and synthesis of codes of generators in Quartus II Kychak V., Tromsuk V., Tsyrulnyk S., Metelitsa A., Borodai Y., Tkachuk V. 2019 343
22612 Організаційні форми розвитку соціального підприємства : аспекти теорії та практики Дюк А. А. 2019 608
22538 Вплив бобових багаторічних трав на зниження вмісту важких металів у зерні пшениці озимої Ткачук О. П. 2019 331
22438 Environmental literacy of the leaders of the new formation in an open society Mudrak O., Sobchyk V., Nahorniuk O., Mudrak H., Svitlana Y., Tarasenko H. 2019 496
22396 Проблеми та перспективи ведення екологічно-збалансованого землеробства в Україні Ткачук О. П. 2019 331
22345 Теоретичні проблеми спрощеного провадження у цивільному процесі Колос А. С. 2019 1718
22192 Стратегічне управління, як основна частина менеджменту підприємства Киш Л. М. 2018 1021
22190 Фінансова стійкість компанії в сучасних умовах Киш Л. М. 2018 591
22186 Організація діагностики діяльності підприємства та його бізнес-процесів: теоретико-методичні підходи Мулик Т. О. 2019 601
22083 Взаимосвязь показателей эффективности совместной деятельности спортивных команд Войтенко С. М. 2019 489
22040 Вибір алгоритму управління процесом баротермічної обробки харчової сировини в тепловій камері з аеродинамічним нагріванням Берник І. М., Коц І. В. 2019 362
21999 The implentation of the mind mapping technic into the process of teaching managers english for professional purposes Тимощук Н. М. 2019 572
21998 Сучасний стан колекції півоній на базі ботанічного саду "Поділля" Вінницького національного аграрного університету Панцирева Г. В., Миколюк О. О., Семчук В. В. 2019 414
21995 Перспективність використання Asteracea L. в озелененні зони Поділля Панцирева Г. В. 2019 448
21991 Номінації вікових періодів у мові роману Михайла Стельмаха "Дума про тебе" Горобець А. 2019 605
21959 Інформаційний вплив на дітей в умовах гібридної війни на Донбасі Ковальов Д. В., Пономаренко А. Б. 2019 494
21914 Сучасний стан та перспективи розвитку біогазової галузі України Паламаренко Я. В. 2019 741
21913 Концептуальні засади формування стратегії інноваційного розвитку підприємств АПК України Паламаренко Я. В. 2019 317
21907 Структура механізму забезпечення права на свободу творчості Опольська Н. М. 2019 461
21906 Булінг: юридичний склад адміністративного проступку Опольська Н. М. 2019 526
21869 Особливості економічного зростання в Україні та світі Хаєцька О. П. 2019 904
21804 Уживання дієслівно-іменних конструкцій в офіційно-діловому стилі української мови Тимкова В. А. 2019 387
21729 Вплив регулятора росту Марс EL на формування врожайності гібридів буряка столового Окрушко С. Є. 2019 257
21619 Пробиотик «Лактисан» в кормлении цыплят-бройлеров Царук Л. Л. 2019 371
21618 Регулювання фінансового механізму агросектору на базі принципів соціекономіки Правдюк Н. Л., Тімченко О. Л. 2019 403
21510 Концептуальні засади логістики Волонтир Л. О., Качуровський С. В. 2010 396
21447 Дослідження потенціалу сільськогосподарських підприємств Вінницької області щодо виробництва та використання біопалива Луцяк В. В., Пришляк Н. В., Токарчук Д. А., Семчук І. А. 2019 370
21446 Інфраструктурне забезпечення розвитку сільських територій Вінницької області: рівень, проблеми і тенденції здійснення Томашук І. В. 2019 654
21445 Modern breeding and cultivation of unpopular fruits and berries in Ukraine Moskalets T. Z., Moskalets V. V., Vovkohon A. H., Shevchuk O. A., Matviichuk O. A. 2019 520
21293 Морфо-біологічні особливості культури Phaseolus vulgaris за дії регуляторів росту рослин Шевчук О. А., Ткачук О. О., Ходаніцька О. О., Сакалова Г. В., Вергеліс В. І. 2019 387
21290 Effect of treptolem on morphogenesis and productivity of linseed plants Khodanitska O. O., Kuryata V. G., Shevchuk O. A., Tkachuk O. O., Poprotska I. V. 2019 529
21289 Дослідження адсорбційного вилучення іонів нікелю (ІІ) бентонітовими глинами Сакалова Г. В., Василінич Т. М., Петрук Г. Д., Шевчук О. А. 2019 629
21275 Особливості формування кормової та насін­нєвої продуктивності колекційних зразків люцерни різного еколого-географічного похо­дження Бугайов В. Д., Горенський В. М., Мамалига В. С. 2018 503
21230 Оперативне тестування Q-фактора імпульсних трансформаторів Цирульник С. М., Андерсон Б., Роптанов В. І. 2019 446
21229 Застосування технології доповнення реальності у процесі підготовки фахівців з радіоелектроніки Цирульник С. М. 2019 1131
21220 Особливості обліково-аналітичного забезпечення розрахунків із заробітної плати ПрАТ «Дашківці» Федоришина Л. І., Бельдій А. М. 2019 420
21204 Основні складники ресурсного потенціалу Вінницького регіону та напрями удосконалення його використання Томашук І. В. 2019 364
21192 Вплив участі іноземного капіталу на фінансову безпеку банку Ставська Ю. В., Малярчук А. Є. 2019 977
21186 Фітоіндикація екологічних факторів основних типів лісових екосистем в умовах Поділля Матусяк М. В. 2015 421
21183 Вплив схеми розміщення рослин на урожайність плодів кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Чернецький В. М., Паламарчук І. І. 2013 508
21182 Формування урожайності кабачка залежно від строків сівби в умовах Лісостепу Правобережного Чернецький В. М., Паламарчук І. І. 2014 505
21181 "Ціна життя". Демографічні втрати українців в 1932-1933 рр. як наслідок геноциду українського народу Богатчук С. С. 2019 253
21180 Динаміка формування площі листків рослин патисона залежно від сортових особливостей в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. 2019 449
21179 Ефективність вирощування патисона (cucurbita pepo var. Melopepo l.) За різних строків сівби в умовах Лісостепу Правобережного Паламарчук І. І. 2019 473
21172 Дослідження та аналіз складу трав’яного покриву фітоценозів м. Вінниця на прикладі окремих ділянок лісопарку та ботанічного саду ВНАУ Матусяк М. В. 2019 588
21171 Оцінка видового біорізноманіття та сучасного стану деревних асоціацій парку ім. Горького м. Вінниці Матусяк М. В. 2016 557
21166 Ступінь рекреаційного навантаження та антропотоле-рантність лісових екосистем лісопаркової зони м. Вінниці Матусяк М. В., Прокопчук В. М. 2016 563
21165 Особливості формування лісових асоціацій ботанічного саду «Поділля» ВНАУ та їх вплив на ґрунтовий покрив Матусяк М. В., Василевський О. Г. 2015 554
21148 Возможность повышения молочной продуктивности стада украинской черно-пестрой породы племенного репродуктора Винницкого региона Разанова О. П. 2019 492
21140 Research of wheat drying in a microwave and combined filter-microwave dryer Burdo O., Bezbakh I., Shyshov S., Zykov A., Yarovyi I., Gavrilov A., Bandura V., Mazurenko I. 2019 601
21135 Підприємницька діяльність як інноваційна система розвитку виробництва біопалива Гончарук І. В. 2013 550
21134 Аспекти сутності й оцінки ефективності аграрної підприємницької діяльності Гончарук І. В. 2013 527
21128 Наукові та теоретичні аспекти рефлормування оплати праці Машевська А. А. 2019 514
21126 Використання типологічного потенціалу основних лісотвірних порід в умовах Поділля Матусяк М. В. 2019 472
21118 Правове регулювання державного екологічного контролю Правдюк А. Л. 2015 618
21117 Стійкість самозапилених ліній та гібридів кукурудзи до основних хвороб та шкідників в умовах Правобережного Лісостепу України Колісник О. М. 2019 347
21116 Створення простих гібридів кукурудзи з різною стійкістю до хвороб і шкідників Колісник О. М. 2019 776
21099 Розвиток підприємницької діяльності у виробництві біопалива: теоретичний аспект Гончарук І. В. 2013 714
21098 Інституційні аспекти розвитку підприємницької діяльності на ринку біопалива Гончарук І. В. 2013 788
21097 Enterprising within the framework of production and formation of the market of biofuel Honcharuk I. V. 2013 292
21075 Вітрова енергетика в приватних господарствах Борисюк Д. В., Твердохліб І. В. 2014 398
21074 Актуальні проблеми охорони праці в агропромисловому комплексі Шиговський B. C., Твердохліб І. В. 2015 345
21072 Система діагностування передніх мостів колісних тракторів Анісімов В. Ф., Спірін А. В., Твердохліб І. В. 2015 429
21060 Оцінка ефективності діяльності ресторанного господарства України Климчук А. О., Левицька І. В. 2019 702
21059 Стратегічне управління розвитком персоналу промислового підприємства Климчук А. О. 2019 875
21052 Формування стратегії управління персоналом в системі ефективного управління підприємством Климчук А. О., Левицька І. В. 2019 456
21051 Основні проблеми активізації трудової діяльності персоналу на сучасних промислових підприємствах Климчук А. О. 2019 486
21040 Управління капіталом підприємства Алескерова Ю. В., Червань О. Г. 2019 629
21039 Удосконалення системи управління фінансовою стійкістю підприємств Алескерова Ю. В., Васалатій І. В. 2019 482
21036 Research and Determination of Effective Parameters for Acoustic Technological Environment Bernyk I. 2019 453
21035 Застосування віброекстраторів з гідроімпульсним приводом у системі «Тверде тіло - рідина» Берник І. М., Кутняк М. М., Коц І. В. 2019 634
21033 Ecological and technological aspects of the cultivation of commercial young blue fox (vulpes lagopus) with different methods of watering Шевчук Т. В., Повозніков М. Г. 2019 449
21032 Localization of biogumus and mineral compounds in drugs of different species Шевчук Т. В., Заволока Г. І. 2019 589
20975 Мотиваційний складник налагодження партнерських відносин із персоналом як внутрішніми стейкхолдерами підприємства Герасименко Ю. В. 2018 349
20969 Нектаропилконосний конвеєр бджіл в умовах Лісостепу Правобережного Разанов С., Недашківськй В. 2019 560
20964 Forming of the motivational sphere of students of non-linguistic (agrarian) higher educational institutions Тимощук Н. М. 2019 446
20960 Розвиток творчого мислення майбутніх аграрних інженерів: теоретико-методологічний аспект Тимощук Н. М. 2019 492
20958 Підвищення мотивації до вивчення іноземної мови студентами немовних (аграрних) закладів вищої освіти Тимощук Н. М. 2019 671
20955 Сучасні технології банків під час здійснення розрахурково-платіжних операцій = Modern technologies of banks in implementation of calculation and payment operations Алескерова Ю. В., Самійленко Г. І. 2019 559
20950 Роль державного управління у сталому розвитку сільських територій Вінницького регіону Томашук І.В. 2019 310
20948 Чисте валкування - запорука якісного корму Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В. 2016 515
20947 Сенсорика часу як репрезентант ідіостилю Михайла Стельмаха (на матеріалі роману "Чотири броди") Горобець А. 2019 1241
20945 Визначення коефіцієнта тертя руху маси люцерни по металевій поверхні Кузьменко В. Ф., Середа Л. П., Холодюк О. В. 2013 344
20944 Валютні операції комерційних банків Алескерова Ю. В., Кізлик О. С. 2019 699
20943 Формування нової регіональної соціально-економічної політики розвитку сільських територій Вінницького регіону Томашук І. В. 2019 305
20940 Вихідний матеріал для селекції гібридів кукурудзи, вирощуваних в умовах монокультури Лісостепу України Климчук О. В. 2008 550
20939 Лексико-семантичне поле «час» у мові повісті Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять» Горобець Г. 2018 660
20936 Питома активність 137 Сs і Sг 90 у білковій продукції бджільництва за різної кислотності грунтів Разанов С. Ф., Гуцол Г. В., Нагребецький М. І. 2015 595
20934 Існуючі технології заготівлі сіна та перспективи їх розвитку Холодюк О. В. 2002 570
20931 Використання прийменника ПРИ в українській та російській мовах Тимкова В. А. 2019 1726
20930 Семантическая природа предикатов качества в структуре двусоставного предложения Тымкова В. А. 2019 486
20928 Битерно-ножевой режущий аппарат с дисковыми ножами Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В. 2014 395
20926 Ефективне силосування Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В. 2017 521
20925 Продуктивні технології заготівлі сіна Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В. 2017 349
20921 Вплив конюшини лучної на підвищення родючості грунтів Забарна Т. А. 2018 310
20912 Regulatory policy of competitive biofuel production in Ukraine. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201905006 Klymchuk O. V., Khodakivska O. V. 2019 378
20909 Потенціал і проблеми розвитку вітчизняного ринку органічного овочівництва Логоша Р. В., Підвальна О. Г., Кричковський В. Ю. 2019 481
20900 Особливості організації бухгалтерського обліку в агрохолдингах Любар О. О., Цуркан А. О. 2018 626
20899 Організаційні основи побудови обліку витрат операційної діяльності на підприємстві Любар О. О., Григораш М. В. 2018 739
20896 Особливості формування кластерів в туристичному секторі регіональної економіки Підвальна О. Г. 2018 417
20895 Сталий соціально-економічний розвиток регіону: проблеми, цілі, завдання Кришталь Т. М., Бондаренко В. М., Підвальна О. Г. 2018 642
20892 Біогаз - в домогосподарствах - запорука енергонезалежності сільських територій Калетнік Г. М., Здирко Н. Г., Фабіянська В. Ю. 2018 827
20889 Бізнес-аналіз як базис розвитку цифрової економіки Коляденко С. В., Ушкаленко І. М. 2018 710
20887 Пільгове кредитування фермерських господарств Вінницької області Алескерова Ю. В. 2019 400
20883 Оцінка інтенсивності забруднення їстівних гібридів важкими металами в умовах Правобережного Лісостепу України Разанов С. Ф., Врадій О. І. 2019 522
20880 Оцінка впливу організаційно-економічних чинників на підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу Вінницького регіону Томашук І. В. 2019 1027
20879 Брендові основи розвитку сільських територій Вінницького регіону Томашук І. В. 2019 764
20878 Організація обліку довгострокових інвестицій та джерел їх фінансування Любар О. О. 2019 630
20877 Бухгалтерський облік як основне джерело інформації про прийняття управлінських рішень Любар О. О., Ващілова Н. В., Домбровська В. В. 2019 1209
20876 Власний капітал та його вплив на розвиток вітчизняної науки Любар О. О., Болехівська В. В., Сімаков О. О. 2019 625
20875 Динаміка податкової заборгованості в Україні та напрями удосконалення процесу погашення боргу Чудак Л. А. 2019 428
20874 Організаційно-правові засади функціонування підрозділів внутрішнього аудиту ДФС Чудак Л. А. 2019 421
20868 Рентабельність операційної діяльності підприємств обліково-аналітичний аспект Правдюк Н. Л. 2018 2209
20863 Особливості симбіотичної продуктивності квасолі в умовах Лісостепу Правобережного Гайдай Л. С. 2018 401
20849 Тривалість окремих міжфазних та вегетаційного періодів гібридів кукурудзи залежно від строків сівби Паламарчук В. Д., Коваленко О. А. 2019 668
20847 Універсальне енергозберігаюче пастеризаційне обладнання для виробництва жирових продуктів Гунько І. В., Майборода Ю. В., Зозуляк І. А. 2018 564
20846 Формування урожайності патисона залежно від строків сівби в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І. І. 2019 447
20839 Природно-ресурсний потенціал: напрями збереження, відновлення та раціонального використання Мазур В. А., Ткачук О. П., Яковець Л. А. 2019 1034
20837 Науково-методичні підходи до розробки маркетингової стратегії підприємства та світове господарство Савіна С. С. 2018 848
20835 Формування системи фінансового планування підприємства в умовах невизначеності Савіна С.С. 2018 573
20834 Управління прибутком в системі фінансововго менеджменту підприємства Савіна С. С., Гиренко Ю. В. 2018 813
20831 Theoretical investigations of the interaction of acoustic apparatus with technological environment working process Bernyk I. М., Luhovskyi O. F., Wojcik W., Shedreyeva I., Karnakova G. 2019 699
20829 Аналіз зміни якісних показників насіння озимого ріпаку залежно від строків посіву та системи удобрення Мазур В. А., Мацера О. О. 2019 558
20825 Облік в управлінні земельними ресурсами Коваль Л. В., Домбровська В. В. 2019 501
20823 Облікова політика в управлінні підприємством Коваль Л. В. 2019 913
20821 Ідентифікація стейкхолдерів підприємств та оцінка їхнього впливу: теоретичний аспект Герасименко Ю.В. 2019 2303
20753 Продуктивність озимого ріпаку залежно від рівня удобрення та строку посіву в умовах Правобережного Лісостепу України Мацера О. О. 2018 343
20737 Підвищення конкурентоспроможності підприємств Вінницької області при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Красняк О. П., Глуха А. О. 2018 472
20736 Обґрунтування впливу температури компонентів сумішевого палива на роботу двигуна Галущак О. О., Бурлака С. А., Галущак Д. О., Малаков О. І. 2018 600
20724 Політика вдосконалення рівня управління іміджбілдингом туристичного підприємства Іващенко А. В., Молоченко В. В. 2019 431
20723 Розвиток музейного потенціалу туристичної діяльності Іващенко А. В., Молоченко В. В., Волошина О. В. 2019 362
20722 Розробка процесів управління логістикою у туристичній галузі Іващенко А. В., Молоченко В. В. 2019 364
20721 Вдосконалення маркетингових інструментів для розробки концепції сталого розвитку туристичних підприємств Тимкова В. А., Савіна С. С. 2019 264
20716 Уточнення аналітичних виразів для встановлення інерційно-жорсткісних параметрів двомасових резонансних вібраційних машин Ланець О. С., Боровець В. М., Деревенько І. А. 2018 728
20712 Формування продовольчої безпеки в умовах трансформації економіки України Пчелянська Г. О., Пришляк Н. В. 2019 424
20697 Експрес діагностика адаптивних форм мікобактерій туберкульозу Войціцька О. М. 2018 400
20695 Аналіз сучасного стану агропромислового комплексу Вінниччини Вольська Л. Л. 2019 445
20669 Діагностика підприємства під час фінансової кризи як складник антикризової політики Мулик Т. О., Григораш М. В. 2018 222
20661 Формування професійної компетенції майбутніх економістів в процесі вивчення іноземної мови Манжос Е. О. 2018 497
20623 Обгрунтування технології механоактивації мінеральної сировини у процесі виробництва добрив Сосновська Л. 2019 490
20616 Педагогічні умови трансформації математичних курсів на агрономічному факультеті в умовах поглиблення інтеграційних зв’язків у системі «Наука-освіта-виробництво» Левчук О. В. 2019 455
20568 Рівень забур’яненості агрофітоценозу редьки олійної залежно від параметрів його формування Цицюра Я. Г. 2018 402
20551 Формування базових професійних компетенцій бакалаврів - завдання сучасної освіти у ВНЗ аграрного профілю Лутковська С. М. 2018 3575
20548 Використання інноваційних педагогічних технологій при вивченні природничо-наукових дисциплін у ЗВО аграрного профілю Лутковська С. М. 2018 561
20544 Механізми ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва Бурлака Н. І., Мирошніченко О. В. 2018 312
20535 Україна на розломі цивілізацій Мазило І. В. 2019 476
20534 Мотиваційний чинник розвитку культури іншомовного спілкування майбутніх фахівців економічної сфери Манжос Е. О. 2019 378
20529 Методи досліджень та способи оцінки впливу палив з відновлювальних ресурсів на роботу дизельного двигуна Бурлака С. А., Явдик В. В., Єленич А. П. 2019 533
20524 Експериментальні дослідження силового впливу на робочі органи і приводи зернозбиральних комбайнів Веселовська Н. Р., Малаков О. І., Бурлака С. А. 2019 531
20501 Поняття ринку аграрної продукції України в системі міжнародної торгівлі Польова О., Гусонька Д. 2018 606
20493 Сучасний стан банківської системи України та її конкурентоспроможність Руда О. Л. 2019 618
20491 Сучасний стан діяльності небанківський кредитних установ в Україні Руда О. Л. 2019 566
20490 Розвиток інвестиційної діяльності підприємств України Бурлака Н. І. 2019 1154
20473 Фактори підвищення конкурентоспроможності підприємства АПК на основі інноваційних перетворень Чіков І. А. 2018 473
20469 Інклюзивна освіта на сучасному етапі розвитку освітньої галузі Манжос Е. О. 2019 3942
20464 Механізм забезпечення прав та свобод людини у динамічному вимірі Опольська Н. М. 2019 715
20448 Унікальність ландшафтних комплексів регіону Середнього Придністер'я Мудрак Г. В. 2014 582
20447 Аналіз демотивуючих факторів впливу на трудову діяльність персоналу підприємства Климчук А. О. 2019 376
20446 Умови залучення іноземних інвесторів до розвитку страхової індустрії в Україні Марценюк О. В. 2019 553
20437 Критерії та рівні сформованості моральної культури студентської молоді та стан проблеми у практиці роботи ЗВО аграрного профілю Бурдейна Л. І. 2019 563
20435 Газоенергетичний обмін у телиць нової популяції м’ясного комолого сименталу жуйних за різних технологій утримання в умовах регіону Буковини Калинка А. К., Лесик О. Б., Довгань-Мартинюк М. Б., Казьмірук Л. В. 2018 362
20433 Вплив регулятора росту Марс EL на урожайність буряка столового Окрушко С. Є., Пінчук Н. В., Голюк Ю. В. 2018 317
20429 Криза та занепад КПРС-КПУ у 1986-1991 рр. Левчук К. І. 2019 628
20427 Упровадження нестандартного обладнання під час роботи зі студентами на заняттях фізичного виховання Рудницький В. Б. 2019 404
20426 Правові засоби протидії булінгу Мельничук О. Ф. 2019 1279
20424 Система неформальної осіти дорослих у сільській місцевості Довгань Л. І. 2019 424
20422 Взаємозв’язок маркетингових та фінансових показників при оцінці ефективності господарської діяльності Ставська Ю. В. 2019 498
20420 Методичні підходи до формування ефективного механізму управління економічною діяльністю сільськогосподарських підприємств: футурологічні аспекти Бурєннікова Н. В., Завгородній І. В. 2018 475
20418 CRM-системи: особливості функціонування та аналіз українського ринку Юрчук Н. П. 2019 778
20417 Інноваційно-інвестиційна діяльність як основа реалізації концентрації сталого розвитку економіки України Юрчук Н. П., Вовк В. Ю., Топіна Р. П. 2019 1422
20416 Increasing the reliability of agricultural machinery work Spirin A., Polievoda Y., Tverdokhlib I. 2018 324
20409 Фінансова стабільність як основний індикатор ефективності національної економіки Киш Л. М. 2018 694
20378 Якість облікової інформації: сутність та методика оцінки Правдюк Н. Л., Правдюк М. В. 2016 550
20377 Облікове забезпечення управління витратами молокопереробних підприємств Правдюк М. В. 2015 494
20359 Фінансовий контроль за страховими компаніями Алескерова Ю. В., Астапкевич А. О. 2019 578
20357 Управління асортиментною політикою підприємства в ринкових умовах Томчук О. Ф., Кафлевська С. Г. 2019 366
20356 Формування основних понять теорії композиції в графічній підготовці майбутніх інженерів Джеджула О. М. 2019 653
20354 Теоретичні аспекти дослідження самосвідомості особистості Клибанівська Т. М. 2019 432
20351 Обліково-нормативне забезпечення управління витратами на біологічні перетворення у тваринництві Правдюк М. В., Правдюк А. Л. 2018 558
20349 Вплив елементів технології на функціонування асиміляційного апарату люпину білого Панцирева Г. В. 2018 459
20348 Технологічні аспекти виробництва біогазу з органічної сировини Панцирева Г. В. 2019 1135
20341 Критерії та рівні сформованості культурологічної компетентності майбутніх медичних сестер Олійник Н., Педоренко Н. 2019 1029
20338 Художнє порівняння як засіб увиразнення темпоральних номінацій у мовотворчості Михайла Стельмаха Горобець А. 2019 563
20337 Лексико-семантичне поле "час" у складі метафори (на матеріалі мови художніх творів Михайла Стельмаха) Горобець А. 2018 691
20335 Податковий контроль як основний елемент податкової системи Алескерова Ю. В., Бельдій А. М. 2018 368
20334 Фактор довіри в російсько-українських відносинах 1991-2014 рр. Слотюк П. В. 2019 277
20333 Звітність про рух грошових коштів як елемент інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства Томчук О. Ф. 2019 570
20331 Етнокультурні ландшафти шаргорода Воловик В. М., Хаєцький Г. С., Бахновська О. С. 2019 600
20324 Аналіз фінансового стану та інвестиційної привабливості Вінницького регіону Томашук І. В., Вольська Л. Л. 2019 404
20323 Етапи становлення системи вищої аграрної освіти в США Гаврилюк Н. 2019 561
20288 Особливості використання категорій технічного дизайну в графічній підготовці майбутніх інженерів Джеджула О. М. 2019 711
20245 Державне регулювання експортних поставок в агрологістиці України Потапова Н. А., Андрущенко А. О. 2019 499
20230 History of the development of moral education in the USA in the second half of XX century = История развития нравственного воспитания в США во второй половине XX века Dovhan L. I. 2019 447
20229 Застосування моделі Blended Learning під час викладання іноземної мови в немовному (аграрному) ЗВО Тимощук Н. М. 2019 536
20170 Фінансовий менеджмент страхових компаній Алескерова Ю. В., Онуфрієць Т. С. 2019 531
20168 Викладання «Спеціальної генетики сільськогосподарських культур» у вищому аграрному навчальному закладі Мамалига В. С. 2018 503
20167 Явище самонесумісності в рослин та його використання в селекції люцерни Мамалига В. С., Бугайов В. М., Горенський В. Д. 2019 781
20165 Депозитна політика банку як основа забезпечення стійкості та надійності ресрусної бази Вдовенко Л. О. 2019 796
20164 Свіжі яблучні вичавки у раціонах товарного молодняку сріблясто-чорних лисиць кліткового розведення Шевчук Т. В. 2017 512
20162 Депозитна політика банків України Алескерова Ю. В., Лучкань В. С. 2019 469
20158 Політична відповідальність народу Ковальов Д. В., Пономаренко А. Б. 2019 556
20156 Актуалізація ідеї діалогіки у феноменологічній філософії культури В. Біблера Слотюк П. В. 2019 378
20153 Morphogenesis and the effectiveness of the production process of oil poppy under the complex action of retardant chlormequat chloride and growth stimulant treptolem Kuryata V. G., Polyvanyi S. V., Shevchuk O. A., Tkachuk O. O. 2019 770
20152 Features of leaf photosynthetic apparatus of sugar beet under retardants treatment Shevchuk O. A., Tkachuk O. O., Kuryata V. G., Khodanitska O. O., Polyvanyi S. V. 2019 584
20147 Розвиток та діяльність громадських організацій України в дзеркалі офіційної статистики (90-і роки ХХ ст.) Левчук К. І. 2019 365
20145 Professional training of agrarian sector specialists in the UK Тимощук Н. М. 2019 399
20141 Стан та перспективи розвитку готельно-ресторанної справи в Україні Мазур С. А., Прилуцький А. М. 2019 1132
20138 Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва в Україні Хаєцька О. П. 2018 590
20134 Вплив політичних партій на суспільний розвиток в чеських землях (1848-1900) Піковська Т. В. 2019 285
20100 Особливості впливу аграрного сектору Східноподільського регіону на сучасний стан біорізноманіття та зміни агрофітоценозів унаслідок застосування гербіцидів Тітаренко О. М. 2018 388
20099 Впровадження системи НАССР на підприємствах молочної галузі Зозуляк О. В., Зозуляк І. А. 2019 563
20064 Управління фінансовими потоками страхової компанії Алескерова Ю. В., Бусько І. М. 2019 456
20063 Реформування місцевого самоврядування як основа розвитку сільських територій Томашук І.В. 2019 625
19994 Закваски і їх види у сировиробництві Власенко В.В, Семко Т.В., Соломон А.М., Бондар М.М. 2016 1828
19990 Порівняльна характеристика показників групової самооцінки і взаємодії спортивних команд спільно-взаємопов’язаного типу взаємодії Войтенко С.М. 2018 509
19988 Історичні аспекти наукового забезпечення, розвитку селекції та агротехніки вирощування сої в Україні в другій половині ХХ – в ХХІ ст. Муханов В.М. 2019 362
19985 Перспективи розвитку сільських територій Вінницької області Томашук І.В. 2019 516
19984 Сырьевой потенциал для формирования конкурентоспособного производства биотоплива в аграрном секторе экономики Климчук А.В. 2018 992
19980 Іншомовна компетентність як складова професійної комунікації у підготовці фахівців технічних спеціальностей Тимкова В.А.,Лебедєва Н.А. 2018 519
19979 Синтез нейронних систем на квантрон-автоматах Кожемяко В.П., Волонтир Л.О., Думенко В.П, Штельмах О.О. 2009 604
19977 Порядок і проблематика виїзду дітей за кордон України Гавінська О.А. 2019 482
19946 Транспортна інфраструктура логістики зернових культур Качуровський С.В., Мацюк Л.В 2019 326
19943 Інформаційні технології в логістиці складування на підприємствах АПК Качуровський С.В. 2013 438
19942 Elements of warehousing activity as logistic strategy of AIC enterprises Качуровський С.В. 2014 446
19941 Оцінка механізмів управління логістикою складування підприємств АПК Качуровський С.В. 2012 362
19940 Концептуальні засади логістики складування АПК Потапова Н.А., Качуровський С.В. 2012 499
19935 Фотосинтетична і насіннєва продуктивність люпину білого залежно від інокуляції та стимулятору росту в умовах Правобережного Лісостепу України Панцирева Г. В. 2018 772
19920 Становлення та розвиток інклюзивної освіти в Україні Мельничук О.Ф. 2019 749
19919 Органи робітничої медицини в системі охорони здоров’я УСРР у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук О.А., Мельничук М.О. 2019 391
19906 Використання хмарних технологій у навчанні педагогіки майбутніх агроінженерів Олійник Н.А. 2019 349
19894 Формування здоров'язберігаючого простору в навчально-виховному процесі Дуржинська О.О. 2019 440
19891 Professionally-oriented teaching of a foreign language at the agrarian university Тимощук Н.М. 2019 417
19883 Особливості формування системи контролінгу ризиків на підприємствах Алескерова Ю.В., Терещук І.О. 2018 495
19882 Концептуальні засади управління фінансовими ресурсами державного підприємства Тодосійчук В.Л. 2018 616
19881 Інноваційна складова конкурентоспроможності національних економік на сучасному етапі глобального розвитку Томашук І.В., Мулик М.В. 2019 971
19879 Особливості права постійного користування земельною ділянкою Мельничук О. Ф., Мельничук М. О. 2017 784
19873 Особливості управління процесами взаємовідносин з клієнтами на сільськогосподарських підприємствах Волонтир Л.О., Грудіна Н.В. 2019 423
19774 Діагностика банкрутства у системі антикризового моніторингу на підприємствах АПК Фіщук Н.Ю., Михальчишина Л.Г. 2018 334
19757 Проблеми та перспективи недержавного фінансування соціально-економічного розвитку Головня О. М. 2018 676
19756 Удосконалення тактичного мислення кваліфікованих хокеїстів на траві шляхом застосування сучасних інноваційних технологій Перепелиця М. О. Вознюк Т. В. 2017 484
19708 Правові аспекти державної мови як засобу ідентифікації української нації Мельничук О.Ф. Мельничук М.О. 2018 528
19698 Оптимізація процесу формування породного складу та товарної структури дубових деревостанів шляхом проведення доглядових рубань в умовах Вінниччини Василевський О.Г., Нейко І.С., Н.О. Самойлова, Смашнюк Л.В., Єлісавенко Ю.А. 2014 410
19697 Особливості створення родинних плантацій та оцінювання росту і розвитку півсібсового потомства дуба звичайного за умов Вінницької області Нейко І.С., Єлісавенко Ю.А., Смашнюк Л.В. 2012 573
19694 Формування фінансових ресурсів промислових підприємств Салькова І.Ю. 2018 479
19693 Особливості формування та потенціал використання природного поновлення дуба звичайного в умовах Поділля Василевський О.Г., Підпалий І.Ф., Матусяк М.В., Самойлова Н.О. 2015 776
19690 Аналіз ефективності запровадження рубок Корнаковського в умовах Тернопільщини Матусяк М.В. 2017 613
19686 Встановлення умов ефективного покриття площею круга площі квадрата та деякі випадки узагальнення Дубчак В.М. 2018 511
19684 Екологічні проблеми малих річок Поділля та заходи щодо їх вирішення Хаєцький Г.С. 2018 547
19683 Продуктивність бджолиних сімей за стимулюючої підгодівлі комплексними препаратами Разанова О.П., Голубенко Т.Л. 2018 859
19682 Сравнительная оценка аминокислотного состава телятины от бычков разного генотипа Голубенко Т. Л. 2018 288
19681 Прогностична валідність конкурсного бала студентів-першокурсників економічного напрямку Шевчук О.Ф. 2018 314
19680 Ппродуктивність та хімічний склад яловичини різних порід і генотипів з голштинською породою Вознюк О.І. 2018 415
19679 Якість молозива і молока таінтенсивність росту телят при згодовуванні коровам силосованих кормів із сумішок однорічних культур Вознюк О.І. 2018 367
19678 Особливості навчання майбутніх технічних фахівців розв'язанню прикладних задач методами нарисної геометрії Джеджула О.М. 2018 566
19677 Сучасний стан природних дубових лісостанів ДП «Вінницьке ЛГ» Василевський О.Г., Єлісавенко Ю.А., Нейко І.С., Монарх В.В. 2017 856
19676 Оцінювання ефективності використання природного поновлення дуба звичайного (Quercus robur L.) при лісовідновленні на суцільних зрубах в умовах свіжих грабових дібров Поділля Матусяк М.В. 2016 426
19673 Історико-економічні аспекти становлення вітчизняної галузі промислового вирощування сої в кінці ХХ - на поч. ХХІ ст. Муханов В.М. 2018 344
19672 Регулювання породного складу та оцінювання продуктивності дубово-ялинових деревостанів Поділля Василевський О.Г., Нейко І.С., Смашнюк Л.В., Єлісавенко Ю.А. 2016 396
19671 Оценка продуктивности и селекционной структуры дуба обыкновенного в условиях изменения климата на примере географических культур Нейко И.С., Елисавенко Ю.А., Смашнюк Л.В. 2014 606
19670 Оцінка формування репродуктивних органів фенологічних форм дуба звичайного в умовах Вінниччини Нейко І.С., Смашнюк Л.В., Єлісавенко Ю.А., Зленко О.П. 2014 373
19669 Математичне моделювання тепломасообмінних процесів теплиці із застосуванням енергозберігаючих технологій Коц І.В., Грицун А.В. Берник І.М. Ярмолюк Ю.М. 2011 481
19668 Розвиток зеленого туризму в Україні Дюк А.А., Бурлака Н.І. 2018 819
19666 Математична модель роботи мембранного гідроприводного насоса для дозування харчових продуктів Берник І.М., Петрусь В.В. 2018 557
19664 Якість та екологічна безпека зерна озимої пшениці вирощеної після бобових попередників Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2018 742
19660 Водостійкість грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2018 349
19659 Структурно-логічна модель механізму оцінки, мотивації та стимулювання персоналу підприємства Климчук А. О. 2018 524
19656 Management of soil fertility based on improvement methodological approach to evaluation of arable land: case of Ukraine Ulko Y., Kucher A., Salkova I., Priamukhina N. 2018 594
19655 Наукове обґрунтування створення Національного природного парку «Центральне Поділля» Мудрак О.В., Овчинникова Ю.Ю., Мудрак Г.В. 2018 392
19654 Функціонування регіональної екомережі Східного Поділля Мудрак Г.В. 2018 444
19653 Рекомендації щодо використання суміші дизельного та біодизельного палив з динамічним регулюванням її відсоткового складу в якості палива для дизеля Галущак О.О., Рябошапка В.Б., Комаха В.П. 2018 324
19652 Оцінка ефективності відбору відгодівельного молодняку свиней різних порід за живою масою при відлученні Баркарь Є. В., Льотка Г. І. 2017 646
19651 Економічна наука та теорія систем: міждисциплінарні зв’язки Чорний О.В. 2018 663
19650 Перспективные лесные заповедные объекты и территории восточного Подолья в структуре региональной экологической сети Елисавенко Ю.А. 2018 458
19649 Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Східного Поділля як біоцентри регіональної екомережі Єлісавенко Ю.А., Смашнюк Л.В., Василевський О.Г. 2018 459
19648 Роль сільськогосподарського дорадництва у досягненні цілей політики сталого розвитку Довгань Л.І., Довгань Ю.В. 2018 513
19647 Збалансований розвиток екологічної мережі Тиврівського району Мудрак О.В., Мудрак Г.В., Охріменко К.А. 2019 585
19643 Процес формування комунікативної культури майбутніх фахівців аграрної галузі в умовах навчально-виховного процесу Манжос Е. О. 2018 365
19641 Дидактичні і психологічні умови формування комунікативної культури в процесі підготовки майбутнього фахівця аграрної галузі Манжос Е.О. 2017 619
19637 Апарати для сушіння рослинної сировини електромагнітним полем Бандура В. М.,Яровий І.І.,Маренченко О. І., Пилипенко Є.О., 2018 860
19634 Політико-правові принципи конституційного ладу в Конституції Української Народної Республіки Ковальов Д.В., Пономаренко А.Б. 2018 1120
19633 Е-демократія як спосіб здійснення прямої демократії Пономаренко А.Б., Ковальов Д.В. 2017 715
19631 Географо-екологічні аспекти поширення стовбурових шкідників хвойних порід дерев в межах Житомирської та Вінницької областей та їх динаміка Кавун Е.М., Логінова С.О. 2017 869
19621 Мобільні додатки – модернізація системи бюджетного обліку Гончарук Т.В., Черешневий О.І. 2018 747
19620 Зарубіжний досвід розвитку підприємницьких структур та можливості його використання в Україні Гончарук Т.В. 2017 565
19619 Грунтово-регіональні особливості сівби та розробка стенду сівалки Пришляк В.М. 2018 553
19618 Ріст і розвиток сортів помідора у відкритому грунті за дії біопрепаратів Карпенко К. М., Герасько Т. В., Вдовенко С. А. 2018 616
19617 Методика навчання майбутніх агроінженерів Олійник Н.А. 2018 734
19616 Чинники, що впливають на формування у ВНЗ потреби в здоровому, фізично активному способі життя Бочарова В.Б. 2018 381
19612 Виробничі функції агроінженера та технології проектної підготовки у закладах вищої освіти Пришляк В.М. 2018 1328
19610 Сучасні елементи розвитку логістичного управління ланцюгами постачання Качуровський С.В. 2018 571
19609 Microwave energy as an intensification factor in the heat-mass transfer and the polyextract formation Burdo O.G., Syrotyuk I.V., Alhury U., Levtrinska J.O. 2016 376
19607 Исследование влияния топливного насоса с пружинным приводом плунжера на качество распыливания и процесса горения биотоплива в дизеле Анисимов В.Ф., Музичук В.И., Рябошапка В.Б., Ковальчук А.С. 2016 411
19582 Розробка математичних моделей для обгрунтування алгоритмів прийняття рішень при діагностуванні верстатного комплексу з ЧПК в альтернативних ситуаціях Веселовська Н.Р. 2015 301
19573 Технологія отримання біопалива з курячого посліду Середа Л.П., Паладійчук Ю.Б., Зінєв М.В. 2018 812
19562 Исследование тяговых характеристик электромагнитов системы автоматики Стадник Н. И., Иванов Н. И., Моторная О. А., Переяславский А. Н. 2018 426
19560 Повышение энергоеффективности использования ленточных конвейеров при интенсивной угледобыче Семенченко А.К., Стадник Н.И., Белицкий П.В., Семенченко Д.А. 2018 546
19556 Продуктивність та динаміка плодоношення сортів та гібридів кабачка в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І.І. 2018 487
19554 Наближений метод визначення освітленості під час виконання енергетичного аудиту системи зовнішнього освітлення Бабенко О.В., Видмиш А.А., Штуць А.А. 2018 708
19543 Состояние и перспективы производства мяса птицы в Украине Царук Л.Л. 2018 406
19542 Вібраційні гомогенізатори молока Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О., Янович В.П. 2018 492
19541 Перспективність створення колекції півоній на базі Ботанічного саду «Поділля» Вінницького національного аграрного університету Мазур В.А, Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. 2018 1427
19540 Вплив сухого «Екстракту ехінацеї блідої» на склад печінки перепелів Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Вознюк О. І. 2018 611
19538 Продуктивність і динаміка плодоношення рослин кабачка залежно від сортових особливостей та стимулятора росту в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І.І. 2018 325
19536 Вплив мульчування грунту на урожайність плодів кабачка в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І.І. 2018 712
19535 Вплив строків висаджування та віку розсади на продуктивність фізалісу мексиканського в умовах Правобережного Лісостепу України Вдовенко С. А., Полутін О. О. 2018 342
19533 Люцерна посівна як стабілізувальний чинник інтенсифікації кормовиробництва Петриченко В.Ф., Гетман Н.Я., Циганський В.І. 2018 479
19532 Наукова парадигма інформаційного забезпечення управління розвитком біоенергетики в Україні Правдюк Н.Л., Алєксєєнко С.А. 2018 545
19528 Вплив сорту та стимулятора росту рослин на врожайність і якісні показники продукції кабачка в умовах Правобережного Лісостепу Паламарчук І.І. 2016 399
19527 Вплив сортових особливостей та стимулятора росту на урожайність кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Паламарчук І.І. 2017 405
19524 Інформаційна логістика бізнес-структур малих підприємств Волонтир Л.О. 2018 636
19523 Вплив природної водозабезпеченості на врожайність і якість продукції капусти білоголової і плодів кабачка в Лісостепу Правобережному Чернецький В.М., Паламарчук І.І. 2017 504
19522 Продуктивність та динаміка плодоношення кабачка залежно від схеми розміщення рослин в умовах Лісостепу Правобережного Чернецький В.М., Паламарчук І.І., Чередниченко Л.І. 2016 572
19521 Вплив сорту та стимулятора росту рослин на динаміку наростання площі листового апарату кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Чернецький В. М., Паламарчук І. І. 2017 547
19519 Формування системи інноваційно-орієнтованого розвитку аграрних підприємств Шаманська О.І. 2018 1107
19518 Розвиток грибівництва в Україні Вдовенко С.А. 2014 874
19517 Диверсифікація розвитку виробництва біопалив - основа забезпечення продовольчої, енергетичної, економічної та екологічної безпеки України Калетнік Г.М. 2018 323
19516 Розвиток конструктивної реалізації вібромеханічного перемішування сипких технологічних мас Михальова Ю.О. 2018 584
19515 Генотипні відмінності сортів сої за вмістом та виходом олії для виробництва біодизеля Калетнік Г. М., Браніцький Ю. Ю., Гунько І. В., Мазур О. В. 2018 448
19513 Створення ліній цукрових буряків, стійких до гербіцидів суцільної дії (Раундап та Баста) в умовах Ялтушківської ДСС ІБ і ЦБ НААН України Мазур В.А., Гончарук Г.С., Коваленко Т.М. 2017 370
19511 Вирощування ремонтних телиць м'ясного комолого сименталу на Буковині Калинка А., Казьмірук Л, Прусова Г. 2018 367
19510 Влияние апивита на жизнеспособность пчелиных семей в период зимовки Разанова Е.П. 2018 489
19509 Ручная картофелесажалка для проросших клубней Томчук В. В. 2018 609
19508 Розробка вібровідцентрового змішувача для виробництва сипких субстанцій Паламарчук І. П., Янович В. П., Михальова Ю. О. 2017 823
19507 Інформаційні ресурси при формуванні собівартості продукції в системі управління підприємством Фостолович Р.С., Фостолович В.А. 2018 688
19500 Контроль земельних ресурсів в Україні та шляхи його удосконалення Фабіянська В. Ю. 2018 385
19499 Факторы определяющие сыропригодность молока Новгородская Н. В. 2018 291
19472 Побудова конкурентної моделі управління бізнес-процесами в сучасному вищому навчальному закладі Волошина О.В., Молоченко В.В., Дев’ятко В.В. 2018 374
19464 Созологічні аспекти сільськогосподарської діяльності у Вінницькій області: стан, проблеми та перспективи використання Мудрак Г.В., Мудрак О.В. 2016 504
19463 Функціонально-просторові особливості збалансованого природокористування в межах Бузького екокоридору Мудрак О.В., Мудрак Г.В., Кушнір С.Л. 2014 504
19453 Фізико-хімічні та реологічні властивості екскрементів високопродуктивних лактуючих корів за однотипної годівлі високоенергетичними кормовими сумішами Яремчук О. С. 2011 463
19452 Хімічний склад та властивості екскрементів лактуючих корів і гнойових стоків за інтенсивної технології виробництва молока Яремчук О. С. 2011 493
19402 Фотосинтетична продуктивність рослин квасолі звичайної в умовах Правобережного Лісостепу Шкатула Ю.М. 2018 644
19401 Оцінка рівня забур'яненості агрофітоценозів основних сільськогосподарських культур в умовах дослідного поля ВНАУ Пелех Л.В. 2018 533
19390 Мясная продуктивность бычков при коррекции рациона дефицитными микроэлементами Фарионик Т.В. Трачук Е.Г. 2018 375
19380 Вплив сортових особливостей на урожайність та якість продукції кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Паламарчук І.І. 2018 499
19367 Економічна ефективність технології вирощування квасолі Мазур В.А., Гайдай Л.С. 2018 544
19365 Вплив харчування на здоров'я студентської молоді Олійник Н.А., Віннік Ю.В. 2018 1988
19339 Аналіз структури майна фермерського господарства та його фінансовго стану Киш Л.М., Дідик Ю.А. 2017 468
19294 Створювана буковинська породна група червоно-рябої молочної худоби нової популяції на молочних фермах Буковини Калинка А.К., Лесик О.Б., Казьмірук Л.В. 2018 472
19293 Моніторинг забруднення важкими метелами лісових ягід в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О.І. 2018 444
19292 Оцінка шкодочинності бур'янів на агрофітоценозі ярого ячменю методом спряженої вегетації Пелех Л.В. 2018 412
19291 Біологічне землеробство - пріоритет відтворення агробіорізноманіття Тіторенко О. М. 2018 365
19290 Вплив використання ЕМ-препаратів на вміст важких металів у грунті Зайцева Т.М. 2018 563
19289 Вплив на екологічні показники роботи дизельних двигунів за використання біодизеля Мазур В.А., Мамалига В.С., Поліщук І.С., Мазур О.В. 2018 397
19288 Стан та тенденції розвитку малих форм господарювання в аграрному виробництві у розвинених країнах світу Мазур К.В. 2018 438
19286 Стан та тенденції розвитку зерновиробництва у Вінницькій області Мазур А.Г., Мазур С.А., Гонтарук Я.В. 2018 613
19284 Методологія і методика оцінювання процесів використання та відтворення родючості ґрунту в овочівництві Логоша Р.В., Підвальна О.Г., Кричковський В.Ю. 2018 420
19282 Підготовка майбутніх фахівців аграрної галузі до професійної діяльності Олійник Н. А. 2018 550
19279 Діяльність української інтелігенції у галузі освіти у Першій Чехословацькій республіці (1918-1938) Піковська Т.В. 2018 334
19277 Формування іміджу регіону в умовах розвитку туристичних кластерів Коляденко С.В. 2018 664
19276 Оцінка екологічності нафтового палива та біопалива з використанням методології повного життєвого циклу Гунько І.В., Бурлака С.А., Єленич А.П. 2018 684
19274 Особливості природокористування в межах Дністровського широтно-меридіонального екокоридору Мудрак Г.В. 2018 483
19271 Оцінювання рівня біорізноманіття та природного поновлення дуба звичайного у лісогосподарській зоні міста Вінниця Матусяк М.В. 2018 546
19269 Мясная продуктивность бычков при коррекции рациона дефицитными микроэлементами Фарионик Т.В., Трачук Е.Г. 2018 316
19265 Національне питання в програмах словацьких автономістів у Першій Чехословацькій республіці (1918–1938 рр.) Піковська Т.В 2018 356
19264 Стан бізнес-середовища малих та середніх підприємств в Україні Мазур К. В., Сімоник Л. С. 2018 421
19262 Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації Мазур К. В., Костюк В. І. 2019 415
19261 Економічні важелі впливу на збалансований розвиток агроекосистем Мазур К.В. 2018 394
19259 Some prospects of growing and use of China aster for spase greening in Podillia zone Cherniak V. M., Prokopchuk V. M., Monarkh V. V. 2018 491
19258 Екологічний стан лісових асоціацій "Ботанічного саду "Поділля"" Мазур В.А., Мудрак Г.В. 2018 1109
19257 Оцінка придатності грунтів НДГ «Агрономічне» для вирощування органічної продукції за вмістом важких металів Мазур В.А., Вергеліс В.І. 2018 961
19256 Особливості органічного насінництва сої в контексті євроінтеграції України Городиська І.М., Ліщук А.М., Чуб А.О., Манарх В.В. 2018 856
19255 Аналіз стану води річки Південний Буг Вітер Н.Г. 2017 408
19254 Генотипні відмінності сортів квасолі звичайної за параметрами пластичності та стабільності Мазур О.В., Мазур О.В 2018 527
19252 Вивчення видового складу шкідників амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.) в Європі Солоненко В. І., Буткалюк Т. О., Ватаманюк О.В. 2018 813
19250 Особливості частотно-регульованого електроприводу для транспортуючих систем АПК Матвійчук В.А., Любін М.В., Токарчук О.А., Рубаненко О.О. 2018 332
19247 Інформаційний фонд релевантності конструкторсько-технологічних видів крупногабаритних з’єднань для передачі крутного моменту Веселовська Н.Р., Скоркін О.А., Котляр О.В., Клочко Ю.О., Старченко О.П. 2018 1094
19246 Вплив інокуляції насіння та позакореневих підживлень на індивідуальну продуктивність рослин нуту в умовах Лісостепу Правобережного Мордванюк М.О., Дідур І.М. 2018 568
19245 Вплив попередників на забур’яненість озимої пшениці Забарна Т.А. 2018 477
19243 Продуктивність кукурудзи залежно від впливу сучасних біопрепаратів та мікробіологічних добрив в умовах Лісостепу Правобережного Рибачок В.В. 2018 652
19242 Mathematical model of a wheeled tractor steering axle as an object of diagnostics Spirin A., Borysiuk D., Truhanska O., Shvets L., Zelinskyy V. 2017 538
19240 Перспектива вирощування капусти брюссельської для українського ринку Вдовенко С.А., Іванович О.М. 2018 690
19239 Репродуктивна здатність сортів ожини (Rubus L.) в умовах Західного Лісостепу України Вдовенко С.А., Телепенько Ю.Ю,, Сіленко В.О. 2018 487
19238 Податковий аудит в Україні: стан, проблематика та перспективи розвитку Чудак Л.А. 2018 459
19237 Використання біоресурсів для компенсації нестабільності вітрових і сонячних електричних станцій з метою забезпечення незалежного електропостачання підприємств АПК Рубаненко О.О. 2018 680
19236 Використання локальних джерел електроенергії для оптимізації структури ЕЕС Матвійчук В.А., Рубаненко О.О., Собчук Н.В. 2018 591
19235 Підвищення енергоефективності сушіння насіння зернових культур шляхом застосування теплових насосів Пазюк В.М., Рубаненко О.О., Вишневський В.М. 2018 671
19233 Сільський зелений туризм як напрям диверсифікації сільської економіки та чинник розвитку сільських територій Мазур С. А. 2018 436
19232 Маркетинговий підхід до формування іміджу регіону: сучасні інструменти та актуальні завдання Коляденко С.В. 2018 433
19231 Інструменти розвитку малого підприємництва в сільській місцевості Вінницької області Пронько Л.М. 2018 519
19230 Поживне середовище АПМ-Вінтуб для прискореної детекції збудника туберкульозу Войціцька О.М. 2018 732
19227 Аналіз раціонального використання земельних ресурсів у Вінницькій області Ушкаленко І.М. 2018 448
19224 Адаптивність та особливості росту сортів тополі в умовах Поділля Нейко І. С., Колчанова О. В. 2018 491
19222 Особливості оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств Сахно А.А., Салькова І.Ю., Слободянюк А.О. 2018 612
19220 Значення категорії конкурентоспроможності як об"єкту управління Сахно А.А., Салькова І.Ю., Коваль О.І. 2017 483
19215 Особливості маркетингу в малому підприємництві Савіна С.С. 2018 372
19214 Вибір оптимальної методики покращення складу сумішевого біопалива з рослинних олій Гунько І.В., Бурлака С. А., Ярощук Р.О. 2018 918
19213 Технологічне забезпечення підвищення параметрів точності та якості зубчастих рейок важких верстатів з ЧПК Пермяков О.А., Клочко О.О., Веселовська Н.Р., Синиця Ю.О. 2018 605
19212 Зниження навантаження елементів конструкції моста керованих коліс самохідної косарки шляхом раціональної установки гідроциліндрів Малаков О.І., Бурлака С.А., Ярощук Р.О. 2018 577
19207 Комплексне оцінювання перспективності видів і гібридів модрини для умов Лісостепу України Лось С. А., Григорьєва В. Г., Самодай В. П., Нейко І. С. 2018 653
19206 Просторовий аналіз репродуктивних процесів на клоновій плантації сосни звичайної фінського походження Нейко І.С., Колчанова О.В., Монарх В.В., Зленко О.П. 2018 508
19201 Основні тенденції ефективного використання біогазу в Україні Охота Ю.В., Козак К.В. 2018 342
19199 Підприємницька діяльність в аграрному секторі: сутність, організаційно-правова форма та інші основні аспекти Охота Ю.В. 2018 470
19190 Тенденції розвитку сучасних концепцій маркетингу Савіна С.С. 2018 584
19186 Аналіз фінансового стану як ключовий етап оцінки рівня інвестиційної привабливості підприємства Довгань Ю.В. 2018 1340
19162 Аналіз структурних елементів урожайності рослин озимого ріпаку залежно від впливу удобрення та строку посіву Мазур В. А., Мацера О. О. 2018 310
19161 Вплив стимуляторів росту на вкорінення живців самшиту вічнозеленого Buxus sempervirens l. в умовах закритого грунту Прокопчук В.М., Циганський В.І., Циганська О.І. 2018 700
19160 Вплив регулятора росту МАРС EL на врожайність буряка столового Окрушко С.Є., Пінчук Н.В., Голюк Ю.В. 2018 558
19159 Зміна вмісту важких металів при досушці зерна кукурудзи Яковець Л.А. 2018 596
19158 Публічне адміністрування в Україні Тодосійчук В.Л. 2018 299
19156 Формування каркасу регіональної екологічної мережі Східного Поділля на підставі перспективних заповідних об'єктів і територій у структурі лісового фонду Єлісавенко Ю.А. 2018 491
19155 Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Східного Поділля – центри збереження біорізноманіття регіональної екологічної мережі Єлісавенко Ю.А., Мудрак О.В., Василевський О.Г., Смашнюк Л.В. 2018 1043
19154 Лісовідновні процеси у природних дубових лісостанах ДП «Вінницьке ЛГ» Василевський О.Г., Єлісавенко Ю.А., Зленко О.П., Монарх В.В. 2018 460
19153 Польова схожість насіння сортів сої залежно від строків сівби за температурним режимом грунту Поліщук І.С., Поліщук М.І., Мазур О.В., Юрченко Н.А. 2018 548
19152 Формування продуктивності пшениці озимої залежно від застосування мінеральних добрив та бактеріальних препаратів в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М.І. 2018 474
19151 Ступінь полеглості агрофітоценозу редьки олійної залежно від параметрів його формування в умовах Правобережного Лісостепу України Цицюра Я.Г. 2018 330
19148 Розвиток чехословацького національно-визвольного руху під час Першої світової війни (1914-1918 рр.) Піковська Т.В 2017 452
19146 Математична модель діагностування системи вприскування палива «Mono-Jetronic» Барановський В.М., Спірін А.В., Зелінський В.Й., Наляжний В.С. 2018 495
19144 Matematical model of diagnostication of fuel apparatus of automotive diesels Baranovsky V., Spirin A. 2018 396
19143 The productivity of pea varieties depending on the seeds treatment, systen of defence and nutrition Telekalo N.V. 2018 308
19142 Характеристика структури та лісовідновних процесів природних дубових лісостанів ДП «Крижопільске ЛГ» Василевський О.Г., Нейко І.С., Єлісавенко Ю.А., Матусяк М.В. 2018 616
19140 Національні програми польських політичних партій в Першій Чехословацькій республіці (1918-1938) Піковська Т.В 2018 406
19139 Якісні характеристики насіння бобів кормових залежно від передпосівної обробки регуляторами росту рослин Шевчук О.А., Кравчук Г.І., Вергеліс В.І. 2018 608
19136 Продуктивність сумісних посівів кукурудзи з бобовими культурами на силос залежно від елементів технології вирощування та регуляторів росту Липовий В.Г., Князюк О.А., Шевчук О.А. 2018 703
19135 Продуктивність сумісних посівів кукурудзи з сорго цукровим на силос залежно від елементів технології вирощування Князюк О. А., Шевчук О. А., Липовий В. Г. 2018 557
19134 Стратегічні напрями формування національної енергетичної безпеки для економічного зростання України Климчук О.В. 2018 489
19133 Агроекологічні прийоми вирощування (pisum sativum) в умовах Лісостепу Правобережного Телекало Н.В. 2018 710
19132 The productivity of intensive pea varieties depending on the seeds treatment and foliar fertilizing under conditions of right-bank forest-steppe Telekalo N.V. / Телекало Н.В. 2018 352
19129 Стан розвитку туристичної галузі Вінниччини Полеся В.М. 2018 703
19128 Вплив екологічних факторів на ріст та розвиток інтенсивних сортів гороху посівного Телекало Н.В. 2017 534
19127 Особливості функціонування промислового яєчного птахівництва в Україні Сахно А.А., Салькова І.Ю., Гриб О.О. 2018 668
19125 Вплив технологічних прийомів вирощування гороху на забезпеченість ґрунту азотом Телекало Н.В. 2017 527
19122 Історичний аналіз розвитку науково-дослідної справи в галузі вирощування сої в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ СТ. Муханов В.М. 2017 601
19121 Економічна оцінка ефективності технології вирощування гороху посівного Телекало Н.В. 2016 656
19120 Фотосинтетична продуктивність гороху посівного залежно від впливу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень Телекало Н.В. 2016 470
19118 Динамика отрасли коневодства в Украине и условия ее дальнейшего развития Постернак Л. И. 2016 871
19115 Інтенсивність накопичення цезію-137 різними видами риб у зоні посиленого радіаційного контролю Вінниччини Разанов С.Ф., Постернак Л.І., Хомяковський Ю.Л. 2018 378
19114 Система вищої освіти США: теоретико-методологічний аспект Гаврилюк Н.М. 2018 525
19113 Процес формування комунікативної культури майбутніх фахівців аграрної галузі в умовах навчально-виховного процесу Манжос Е.О. 2018 320
19110 Історіографія та джерельна база історії становлення та розвитку галузі промислового виробництва сої та продуктів її переробки в Україні Муханов В.М. 2018 473
19105 Історико-економічний аналіз розвитку галузі промислового вирощування та переробки сої в Україні на початку ХХІ ст. Муханов В.М. 2016 618
19104 Insurance policy and its models in relation to agriculture (stock-raising, plant-growing) Aleskerova Y.V. 2015 506
19103 Закономерности истечения сыпучего материала через бункерные скребки трубчатых конвейеров на вертикальных участках трассы Любин Н.В., Токарчук А.А. 2014 726
19102 Голодомор 1932-1933 рр.: сторінки історії Богатчук С. С. 2014 405
19101 Моделі страхової політики при сільськогосподарському страхуванні Алескерова Ю.В. 2014 564
19100 Агрострахование как инструмент управления рисками в сельском хозяйстве Алескерова Ю.В. 2014 403
19099 Формування показників індивідуальної продуктивності зерна інтенсивних сортів гороху Телекало Н.В. 2014 592
19098 Individual grain yield indices formation by the pea intensive varieties Telekalo N.V. 2013 451
19097 Влияние инокуляции и внекорневых подкормок на урожайность сортов гороха Телекало Н.В. 2014 545
19096 Удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств Вінницької області Красняк О.П., Курило Н.Ф. 2018 563
19094 Methodology of competetive innovations development by the food industry enterprise Lutsiak V., Furman I. 2018 434
19093 Перспективи вирощування енергетичних культур як чинник впливу на розвиток економіки, біоенергетики та аграрного сектору України Бабина О.М. 2018 921
19092 Росана – новий сорт люцерни посівної (Medicago sativa L.) Бугайов В.Д., Горенський В.М., Мамалига В.С., Максімов А.М. 2018 325
19089 Роль біоенергетики у розвитку аграрного сектору України Бабина О.М. 2018 454
19087 Перспективи використання відкритого програмного комплексу arduino для вивчення технічних дисциплін Паладійчук Ю.Б., Руткевич В.С., Зінєв М.В., Лісовий І.О. 2018 499
19082 Біолого-екологічні особливості використання видів роду жимолость (Lonicera L.) в умовах біостаціонару Вінницького національного аграрного університету Матусяк М.В. 2018 449
19081 Проблеми досягнення фінансової безпеки держави та шляхи її вирішення Сахно А.А., Салькова І.Ю., Яворська Ю.А. 2018 366
19072 Органічне виробництво: аналіз стану та прогнозування розвитку Бурденюк І.І., Волонтир Л.О., 2017 628
19070 Особливості технології вирощування насіння нових та перспективих сортів бобових трав в умовах Лісостепу України Антонів C.Ф., Запрута О.А., Рудницький Б.О. 2017 1117
19068 Підготовка майбутніх фахівців переробної харчової промисловості до розв’язання питань екології довкілля Лутковська С. М. 2013 408
19067 Діалогово-дискусійні технології у підготовці майбутніх фахівців переробної харчової промисловості Лутковська С. М. 2013 554
19066 Веб-квест в экологическом образовании Лутковская С. М. 2013 646
19065 Математичні моделі режимів функціонування екстракторів з мікрохвильовим підведенням теплоти Бандура В.М., Котов Б.І., Калініченко Р.А. 2018 549
19064 Моделювання теплового режиму середовищ неоднорідного складу при мікрохвильовому нагріванні Котов Б.І.. Грищенко В.О., Бандура В.М. 2018 503
19063 Екологічне виховання студентів аграрних коледжів як складова фахової підготовки Лутковська С.М. 2016 748
19062 Використання мультмедійних технологій у навчальному процесі Лутковська С.М. 2011 770
19061 Екологічна ситуація країни – відображення екологічної культури суспільства Лутковська С. М. 2011 620
19060 Екологічна освіта – сфера змін у суспільній свідомості широких соціальних і освітніх парадигм Лутковська С. М. 2012 776
19059 Проблеми екології і становлення екологічної освіти в аграрних коледжах в аграрних коледжах України Лутковська С.М. 2012 614
19058 Інноваційні технології в екологічній освіті майбутніх фахівців переробної харчової промисловості в аграрному коледжі Лутковська С.М. 2012 637
19057 Дієвість контрольної функції обліку в управлінні трансакційними витратами підприємства Гуцаленко Л.В. 2018 593
19054 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за технологічністю Мазур О.В., Колісник О.М., Телекало Н. В. 2017 613
19052 Використання індивідуальних біогазових установок у формуванні системи енергозабезпечення сільських територій Фабіянська В. Ю., Здирко Н. Г. 2018 462
19049 Зміни агрохімічних властивостей грунту за вирощування енергетичних культур Броннікова Л. Ф. 2018 558
19047 Сортові особливості фізалісу мексиканського в умовах Правобережного Лісостепу України Полутін О. О. 2018 497
19046 Ефективність вирощування ріпи за весняних строків сівби в умовах Правобережного Лісостепу України Вдовенко С. А., Кожухар Є. В. 2018 499
19044 Морфобіометричні особливості, урожайність і товарність плодів фізалісу мексиканського в умовах відкритого ґрунту за використання мульчуючих матеріалів Вдовенко С. А., Полутін О. О. 2018 486
19043 Фотосинтетична продуктивність сої залежно від рівня удобрення та застосування комплексу мікроелементів Заболотний Г.М., Циганська О.І., Циганський В.І. 2018 789
19042 Новые принципы балансировки кальция и фосфора на продукцию молока и обменные процессы в организме коров Скоромна О.И., Кулык М.Ф., Дидоренко Т.А. 2018 271
19037 Особливості та тенденції розвитку індустрії сільського туризму Ставська Ю.В. 2018 917
19036 Маркетингова аналітика в системі управління підприємством Савіна C.С. 2018 320
19034 Стан, проблеми та перспективи розвитку страхування туристів в Україні Марценюк-Розарьонова О.В., Нечипорук В.М. 2018 745
19033 Формування ринку біоенергетики в Україні та його інформаційно-аналітичне забезпечення Правдюк Н.Л., Томчук О.В. 2018 842
19031 Аналіз фінансового потенціалу страхової компанії та механізму його формування Марценюк-Розарьонова О.В., Бондар А.В. 2018 887
19030 Продуктивність та хімічний склад яловичини тварин різних порід Льотка Г. І., Добронецька В. О. 2018 521
19024 Удосконалення державних програм розвитку іпотечного ринку житла в Україні Прутська О.О., Зарічук О.Є. 2018 787
19023 Процедура сільськогосподарського страхування Алескерова Ю.В. 2014 375
19022 Принципи страхування сільськогосподарського виробництва та політика страхування Алескерова Ю.В. 2012 513
19021 Оцінювання хімічного складу бобових багаторічних трав, вирощених в умовах забруднення сільськогосподарських угідь важкими металами Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Кравченко В.С., Овчарук В.В. 2017 570
19020 Інтенсивна хімізація землеробства - як передумова забруднення зернової продукції важкими металами Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2017 720
19018 Фінансове забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств Грищук Н.В. 2018 641
19011 Вплив бобових багаторічних трав на агроекологічний стан грунту Ткачук О.П. 2017 534
19010 Динаміка зміни концентрації важких металів у грунті при вирощуванні бобових багаторічних трав Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2017 451
19008 Інтенсивність накопичення важких металів зерном пшениці озимої залежно від попередників Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2018 367
19007 Показники агроекологічної стійкості грунтів та фактори, що на них впливають Ткачук О.П., Зайцева Т.М. 2017 400
19006 Динаміка густоти - як екологічна передумова довговічності бобових багаторічних трав Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2017 416
19005 Вплив сільськогосподарських токсикантів на агроекологічний стан грунту Ткачук О.П., Зайцева Т.М., Дубовий Ю.В. 2017 579
19004 Вплив сортових особливостей на врожайність та біометричні показники продукції буряка столового в Правобережному Лісостепу України Паламарчук І.І. 2018 511
19003 Формування урожайності патисона залежно від сортових особливостей в умовах Лісостепу Правобережного Чернецький В. М., Паламарчук І.І. 2018 581
19002 Проблеми становлення медичного страхування в Україні Прутська О.О., Неголюк О.Ю. 2018 423
19001 Особливості об'єднання територіальних громад в Україні Янчук В.І., Мазун В.К. 2018 322
19000 Удосконалення державної підтримки сільськогосподарського страхування Алескерова Ю.В. 2014 652
18999 Страхування сільськогосподарського сектору Алескерова Ю.В. 2014 487
18998 Вплив елементів технології вирощування на індивідуальну продуктивність рослин люпину білого Панцирева Г. В. 2016 839
18997 Особливості формування газонних культурфітоценозів на території Вінницького національного аграрного університету Прокопчук В. М., Панцирева Г. В. 2016 1017
18996 Вплив елементів технології вирощування на біометричні показники рослин люпину білого Панцирева Г. В. 2016 674
18995 Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність і якість зерна люпину білого в умовах Правобережного Лісостепу Мазур В.А., Панцирева Г.В. 2017 569
18994 Вплив елементів технології вирощування на якісний склад насіння люпину білого Панцирева Г.В. 2017 430
18992 Зміна структури грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Гончарук І.І., Кравченко В.С. 2018 412
18991 Зелена маса багаторічних бобових: поживність та вірогідність забруднення важкими металами Разанов С., Ткачук О., Постернак Л. 2018 428
18990 Інтенсивність забруднення грунту важкими металами за вирощування бобових багаторічних трав Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2017 487
18986 Економічна сутність фінансової стійкості підприємства Салькова І.Ю., Санцевич В.О. 2018 747
18985 Маркетингове дослідження глобального попиту на продукцію підприємств олійно-жирового підкомплексу Салькова І.Ю., Довгань Ю.В. 2018 476
18982 Моделювання складних систем управління з керованою структурою Зелінська О.В. 2018 641
18976 Медіація в адміністративному процесі в Україні: сучасний стан і напрями розвитку Пипяк М. І. 2018 1374
18975 Наближення правового статусу державного службовця в Україні до стандартів Європейського Союзу Пипяк М. І. 2018 683
18974 Об'єкт злочину у науці кримінального права Колос С. С. 2018 701
18971 Нормативно-правове забезпечення об’єднання територіальних громад в Україні: стан та напрями розвитку Пипяк М. І. 2018 731
18968 Дослідження сортових ресурсів трав'яних видів Paeonia L. в Україні Панцирева Г. В. 2018 440
18967 Первинне інтродукційне оцінювання декоративних видів Lupinus в умовах Поділля Мазур В.А., Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. 2018 555
18965 Формування симбіотичного потенціалу квасолі овочевої залежно від застосування біопрепарату в агроценозах Правобережного Лісостепу України Панцирева Г.В., Паламарчук І.І., Литвинюк Г.В. 2018 832
18963 Страхування сільськогосподарських ризиків: проблеми вирішення Алескерова Ю.В. 2013 481
18962 Сутність кредитного забезпечення інноваційно-інвестиційних проектів у кормовиробництві Алескерова Ю.В. 2009 444
18958 Сучaсні підхoди мoтивaції тa стимулювaння персoнaлу в ефективнoму упрaвлінні підприємствoм Климчук А. О. 2018 3083
18957 Альтернаріоз ярого ріпаку та оцінка особливостей його розвитку і шкодочинності в умовах дослідного поля ВНАУ Буткалюк Т.О, Вергелес П.М., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М. 2018 523
18955 Критерії правомірного обмеження права на свободу творчості Опольська Н.М. 2018 727
18953 Вплив позакореневих підживлень на висоту кріплення качанів у гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д. 2018 835
18952 Вплив строків сівби на площу листкової поверхні гібридів кукурудзи різних груп стиглості Паламарчук В.Д. 2018 763
18951 Державний фінансовий контроль в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку Здирко Н.Г., Шевчук О.Д. 2018 570
18950 Яра суріпиця як перспективна культура багатоцільового використання для умов Лісостепу Правобережного Цицюра Я.Г., Копайгородський В.О. 2018 476
18948 Формування ефективного механізму кредитування малого та середнього бізнесу в Україні Вдовенко Л.О., Воловодівський Р.Р., Євтухівський М.С. 2018 609
18947 Стан та перспективи розвитку аграрного сектору в контексті державної політики фінансової підтримки товаровиробників Вдовенко Л.О., Вдовенко С.А. 2018 1016
18942 Використання у кормах хелатних комплексів купруму Фаріонік Т.В. 2018 567
18941 Структурні компоненти механізму оцінки, мотивації та стимулювання персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. 2018 577
18939 Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України в умовах євроінтеграції Ставська Ю.В., Глуха А.О. 2018 350
18938 Особливості зовнішньоторговельного співробітництва України з країнами Азії в умовах глобалізації Ставська Ю.В., Курило Н.Ф. 2018 353
18934 Дуальна освіта як засіб соціалізації майбутнього фахівця Джеджула О.М. 2018 959
18933 Смарт-логістика: концептуальні засади та практика реалізаці Потапова Н.А. 2018 541
18928 Изменения минерального состава крови и печени за введения в рацион перепелов кормовых добавок из отходов пчеловодства Разанова О.П. 2018 356
18927 Депозитна політика банку та механізм її реалізації Руда О.Л. Маркуш К.Г. 2018 570
18926 Організація банківського кредитування малого та середнього бізнесу в Україні Руда О.Л. Турчик М.М. 2018 850
18923 Математичне моделювання та ідентифікація тепломасопереносу в рослинному дисперсному матеріалі при сушінні і нагріванні електромагнітним полем надвисокої частоти Котов Б.І., Бандура В.М., Калініченко Р.А. 2018 583
18921 Досвід Німеччини у розвитку енергетичних кооперативів: перспективи для України Шпикуляк О.Г. Іванченко В.О. 2018 1097
18915 Діяльність університетів та інноваційних структур за їх участю як чинник сталого місцевого та регіонального розвитку в умовах проведення реформи децентралізації (на прикладі ННВК “Всеукраїнський науково-навчальний консорціум”) Калетнік Г. М., Підвальна О. Г., Колесник Т. В. 2018 471
18914 Молодіжне безробіття в Україні: причини виникнення та вплив на розвиток сільських територій Костюченко Д. Л. 2018 501
18913 Теоретичне обгрунтування сутності та класифікації невиробничих витрат для потреб обліку та ефективного проведення аудиту Козаченко А.Ю. 2018 579
18877 Формування анатомічних особливостей будови стебла редьки олійної залежно від параметрів формування її агрофітоценозів в умовах Правобережного Лісостепу України Цицюра Я.Г. 2018 486
18874 Вивчення впливу сільського коефіцієнта на прогностичну валідність конкурсного бала студентів-першокурсників Шевчук О.Ф. 2018 767
18872 Закономірності розвитку архітектури регіонального економічного простору Прямухіна Н.В. 2015 494
18871 Теоретичні особливості ринкових трансформацій та їх роль для регіональної економіки Прямухіна Н.В. 2015 371
18870 Роль малого підприємництва у ринковому просторі регіонів Прямухіна Н.В. 2015 664
18869 Регіональний економічний простір: закони розвитку Прямухіна Н.В. 2015 326
18868 Підживлення кукурудзи. Деякі поради щодо підживлення та стимулювання росту і розвитку кукурудзи Азуркін В.О., Паламарчук В.Д. 2016 302
18867 Аналіз використання можливостей соціальних мереж аграрними університетами України Смілянець О.Г. 2018 405
18852 Виробництво і розподіл молока за обсягами та якісними і ціновими характеристиками Россоха В.В., Петриченко О.А. 2018 833
18849 Розвиток ринку молока та молокопродукції в Україні Россоха В.В., Петриченко О.А. 2018 2849
18840 Ефективність виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах Петриченко О.А. 2018 1785
18839 Регіональне виробництво і споживання молока в Україні Петриченко О.А. 2018 638
18837 Тенденції й особливості розвитку молокопродуктового підкомплексу України Петриченко О.А. 2018 718
18836 Аналіз тенденцій розвитку галузі молочного скотарства в ланці молокопродуктового ланцюга Петриченко О.А. 2018 1018
18835 Економічна ефективність діяльності сільськогосподарських кооперативів з виробництва біодизеля Паламаренко Я.В. 2018 694
18834 Міжнародний туризм як складова продуктивних сил України Іващенко А. В., Волошина О. В., Молоченко В. В. 2018 368
18826 Інвестиційна привабливість Вінницького регіону Ставська Ю.В., Вовк В.Ю. 2018 510
18825 Сучасний підхід до системи управління підприємством із врахуванням даних оцінки екосистем Фостолович Р.С., Фостолович В.А. 2018 422
18822 Облік в системі управління витратами Подолянчук О.А. 2018 821
18821 Внутрішньогосподарський контроль фінансової безпеки підприємства Мулик Я.І. Домбровська В.В. 2018 848
18820 Стратегічне планування і тактика інноваційної діяльності у ресторанних підприємствах: розроблення функціональних харчових продуктів Луцяк В.В., Ставська Ю.В., Головня О.М. 2018 515
18818 Аналіз сучасного стану ринку послуг із страхуванням життя в Україні Польова О.Л., Корчун В.В. 2018 474
18817 Венчурне інвестування як орієнтир інноваційного розвитку підприємств АПК України Паламаренко Я. В. 2018 367
18816 Strategic directions of development of the agricultural market of Ukraine in nowadays international trade conditions Gusonka D., Polova O. 2018 463
18814 Місцеві податки у вдосконаленні фінансової політики бюджетних установ Польова О. Л., Василевська А. В. 2018 480
18813 Особливості формування маркетингових стратегій сільськогосподарських підприємств Логоша Р. В., Польова О. Л. 2018 473
18811 Співвідношення семантичної і формально-граматичної структури речення з предикатами якості Тимкова В.А. 2018 444
18797 Внутрішньогосподарський контроль в системі управління аграрним підприємством Мулик Я. І. Цуркан А.О. 2018 772
18796 Кредитна політика комерційного банку та напрями її удосконалення Корпанюк Т. М., Цуркан А. О. 2018 457
18795 Сутність, облік та аналіз строкових депозитів та депозитів до запитання фізичних осіб Корпанюк Т.М., Григораш В.М. 2018 1011
18792 Облік операцій ЗЕД - активізація управління стратегічним розвитком України Гуцаленко Л.В., Марчук У.О. 2018 637
18791 Розвиток соціального партнерства в системі економічних відносин регіону Прямухіна Н.В. 2018 366
18789 Облік оплати праці: проблеми та напрями вдосконалення Гуцаленко Л.В., Каправа О.С. 2018 771
18783 Становлення методології форсайт у державному та регіональному управлінні Прямухіна Н.В. 2015 387
18782 Наслідкові ефекти трансформацій регіонального ринкового простору Прямухіна Н.В. 2018 980
18781 Теоретичні особливості регіональних ринкових трансформацій Прямухіна Н.В. 2015 378
18779 Посилення нормативів якості облікової інформації та її ролі в управлінні земельними ресурсами Правдюк Н.Л., Правдюк А.Л 2018 707
18777 Аграрні розписки як стимулюючий фактор розвитку сільських територій Костюченко Д. Л. 2018 599
18773 Пріоритети розвитку аграрного сектора економіки України: органічна продукція та її сертифікація Кірєєва Е.А. 2018 460
18772 Моделювання оцінки конкурентоспроможності застосування біогазових установок в системі енергозабезпечення сільських територій Юрчук Н.П. 2018 472
18771 Інноваційні чинники формування конкурентоспроможної продукції сільськогосподарських підприємств Юрчук Н.П. 2018 650
18770 Аналітичні можливості балансу (звіту про фінансовий стан) підприємства Томчук О.Ф. 2018 630
18769 Аналітичні властивості фінансової звітності Коваль Л.В., Томчук О.Ф., Немеш Г.С. 2018 554
18768 Внутрішній аудит та діагностика в системі державного фінансового контролю та управління діяльністю бюджетної установи Гуцаленко Л.В. Мулик Т.О. 2018 594
18767 The role of the analytical system in the information support of the enterprise management Tomchuk O.F., Tomchuk V.V. 2018 698
18766 Оцінка шляхів зміцнення продуктивності праці як засобу управління ефективністю виробництва продукції в сільському господарстві Мулик Т. О., Бельдій А.М., Левчук М. С. 2018 1085
18765 Інформаційно-організаційні засади аналізу основних засобів в управлінні реальними інвестиціями Мулик Т.О., Цуркан А. О. 2018 484
18761 Концепція суттєвості в обліковій та аудиторській практиці Томчук О.В., Фабіянська В.Ю. 2018 1175
18760 Forms to express an independent auditor opinion according to the results of compulsory and initiative audit in Ukraine = Форми висловлення незалежної думки аудитора за результатами обов’язкового та ініціативного аудиту в Україні Fabiianska V.Y. 2018 502
18758 Податкова знижка з податку на доходи фізичних осіб: порядок застосування та документальне підтвердження Плахтій, Т.Ф. 2018 444
18757 Вплив інформаційних потреб користувачів на структуру та наповнення фінансової звітності Гудзенко Н.М., Коваль Н.І., Плахтій Т.Ф. 2018 476
18756 Облік та звітність за податком на додану вартість Подолянчук О.А., Домбровська В.В 2018 981
18755 Актуальні питання облікової політики бюджетної установи в умовах дії Національних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі Китайчук Т.Г., Гудзенко Н.М. 2018 762
18754 Виробничі запаси: економічна сутність та облік Подолянчук О.А. 2018 1976
18743 Дослідницький підхід в математичній підготовці майбутніх аграріїв в умовах поглиблення інтеграційних зв’язків у системі «наука-освіта-виробництво» Левчук. О.В. 2018 545
18742 Механізм формування конкурентоспроможності готельних підприємств Левицька І.В., Климчук А.О. 2018 637
18741 Напрям розвитку інформаційних систем і технологій обліку підприємств малого та середнього бізнесу в Україні Бахарєва Я.В. 2018 616
18740 Екологізація земельних ресурсів в умовах глобалізації: регіональний аспект Дюк А.А., Бурлака Н.І. 2018 451
18739 Розробка базових, теоретичних засад якості облікової інформації Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. 2017 414
18736 Державна підтримка фермерських господарств України в умовах глобальної нестабільності Ставська Ю.В., Гладкіх Т.В., Сауляк Р.Ю. 2018 370
18732 Перспективи розвитку експортного потенціалу аграрного сектору України в умовах Євроінтеграції Ставська Ю.В. 2018 375
18673 Вплив глибини загортання та фракції насіння на вміст крохмалю у зерні кукурудзи та вихід біоетанолу Паламарчук В.Д. 2018 385
18669 Вплив позакореневих підживлень на формування площі листкової поверхні гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. 2018 380
18667 Формування висоти закладання качанів у гібридів кукурудзи залежно від строків сівби Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. 2018 357
18666 Вплив строків сівби на лінійні розміри рослин гібридів зернової кукурудзи Паламарчук В.Д. 2018 393
18663 Вплив позакореневих підживпень на рівень передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. 2018 395
18662 Характеристика гібридів кукурудзи за масою 1000 зерен та продуктивністю залежно від елементів технології Паламарчук В.Д. 2018 502
18659 Вплив позакореневих підживлень на лінійні розміри рослин кукурудзи Паламарчук В.Д. 2018 487
18658 Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за господарсько-цінними ознаками Мазур О.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В. 2017 487
18657 Кількість рядів зерен та зерен у ряді в гібридів кукурудзи залежно від елементів технології Паламарчук В.Д. 2017 500
18656 Вміст крохмалю у зерні гібридів кукурудзи залежно від строків посіву Паламарчук В.Д. 2017 408
18622 Вплив строків сівби на рівень передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. 2017 478
18619 Мікробіологічні основи аргротехнологій Остапчук М.О., Поліщук І.С., Мазур О.В., Паламарчук В.Д. 2016 402
18618 Характеристика основних елементів технології вирощування зернової кукурудзи Паламарчук В.Д., Поліщук М.І., Паламарчук О.Д. 2016 441
18617 Аналіз кореляційних зв'язків між цінними господарськими ознаками квасолі звичайної Мазур О.В., Роїк М.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В. 2016 355
18616 Вплив розмірів та глибини загортання насіння на прояв морфологічних ознак у гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Гуць В.О. 2016 413
18614 Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю та адаптивністю Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Мазур О.В., Роїк М.В. 2016 366
18613 Особливості формування облікової політики у фермерських господарствах Коваль Л.В. 2018 806
18612 Специфіка ринку органічної продукції: національний та європейський аспект Мазур В. А., Ковальчук С. Я. 2018 552
18610 Особливості експортних операцій в межах дії Зони вільної торгівлі Ковальчук С.Я., Григораш М.В. 2018 733
18493 Динаміка заселення шкідниками посівів редьки олійної у Правобережному Лісостепу України Цицюра Я. Г. 2016 385
18471 Вивчення професійної фразеології студентами аграрного профілю крізь науковий дискурс Івана Огієнка Тимкова В.А. 2018 937
18409 Правова охорона земель від засмічення відходами Оверковська Т.К. 2018 461
18408 Сезонні номінації у складі лексико-семантичного та асоціативного поля «час» (на матеріалі автобіографічної повісті Михайла Стельмаха «Щедрий вечір») Горобець А. В. 2018 611
18407 Особливості десикації посівів редьки олійної з огляду на морфогенез її плодоелементів в умовах Правобережного Лісостепу України Цицюра Я. Г. 2018 394
18389 Особливості формування сходів редьки олійної залежно від структурно-агрегатного стану грунту в умовах Правобережного Лісостепу України Цицюра Я. Г. 2018 469
18387 Особливості формування ярусності агрофітоценозів редьки олійної в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. 2018 717
18381 Особливості формування ентомокомплексу посівів редьки олійної в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. 2017 583
18353 Особенности формирования структуры фауны фитофагов агроценоза редьки масличной в Правобережной Лесостепи Украины Цицюра Я. Г. 2018 720
18347 Preposition construction in texts of the official-business style of the Ukrainian language = Прийменникові конструкції в текстах офіційно-ділового стилю української мови Тимкова В.А. 2018 516
18192 Innovative approaches to the financial provision of competitiveness of scientific and educational structural subdivisions Grischuk N. V. 2018 411
18191 Дистанційна освіта як засіб професійної самореалізації студентів вищих навчальних закладів США Гаврилюк Н.М. 2018 719
18190 Role of the state financial control in the provision of financial security of the state Grischuk N. V. 2017 509
18189 Гармонізація державної фінансової політики щодо фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств Грищук Н. В. 2017 509
18188 Структурні компоненти підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств Грищук Н. В. 2017 630
18187 Теоретичні засади формування фінансової компоненти економічної безпеки підприємств Грищук Н.В. 2016 480
18125 Вплив препаратів антигіберелінової дії на проростання насіння квасолі Шевчук О.А., Первачук М.В., Вергеліс В.І. 2018 569
18124 Оцінка стану грунтового покриву басейну річки Згар Мущинська В.І., Первачук М.В. 2016 1259
18090 Аналіз сучасного стану ринку банківських послуг в Україні та напрями його розвитку Марценюк-Розарьонова О.В., Шмігельська В.В. 2018 896
18089 Аналіз тенденцій функціонування іноземних банків на національному ринку банківських послуг України Марценюк-Розарьонова О.В., Кошульнікова О.О. 2018 698
18088 Стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного стахування в Україні Марценюк-Розарьонова О.В., Озвенчук О.А. 2018 695
18086 Економіко-екологічні вигоди застосування біогазових установок у домогосподарствах Токарчук Д.М. 2018 304
18085 Управління ефективним використанням сільськогосподарських відходів для виробництва біогазу Токарчук Д.М. 2018 616
18051 Організаційна складова частина системи вищої освіти США Гаврилюк Н.М. 2018 639
18049 Відновлювальна енергетика в Індії: сучасний стан та перспективи розвитку Пришляк Н.В. 2018 422
18046 Сучасний стан і перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні Пришляк Н.В. 2018 1059
18018 Тенденції розвитку малих форм господарювання в агропромисловому комплексі Самборська О.Ю., Пришляк Н.В. 2018 517
18017 Вища аграрна освіта США: теоретико-методологічний аспект Тимощук Н.М. 2018 543
18016 Організація співпраці у системі "викладач-студент" в сучасних умовах Осаульчик О.Б. 2018 544
17958 Ділові імітаційно-рольові ігри на заняттях іноземної мови в професійній підготовці майбутніх економістів Кравець Р. А. 2018 312
17956 Практика вимірювання коефіцієнта корисної дії процесу функціонування системи на основі показників складових результативності Ярмоленко В. О., Бурєннікова Н. В. 2018 472
17955 Практика вимірювання енергій продуктів процесу функціонування системи на основі показників складових результативності Ярмоленко В. О., Бурєннікова Н. В. 2018 427
17954 Інкультурація і соціалізація як складники цілісного процесу формування комунікативної культури особистості Манжос Е.О. 2018 1585
17818 Закордонна міграція трудових ресурсів як перешкода сталому економічному розвитку України Онищук Ю.В., Зубар І.В. 2018 525
17814 Організація і методика економічного аналізу ефективності діяльності аграрних підприємств Федоришина Л.І., Цуркан А.О. 2018 361
17812 Моніторинг забруднення важкими металами їстівних грибів в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О.І., Міщенко Б.Д. 2018 707
17811 Особливості технології вирощування квасолі овочевої (цукрової) на біб-лопатку Чередниченко Л.І., Литвинюк Г.В. 2017 1681
17809 Ботанічна характеристика та біологічні особливості квасолі овочевої Чередниченко Л.І., Литвинюк Г.В. 2017 1280
17802 Аграрна реформа 1961 року та її наслідки для економічного розвитку України Богатчук С. С. 2018 8709
17539 Аспекти фінансової безпеки банку Киш Л.М. 2018 465
17538 Пріоритети розвитку інфраструктури сільських територій як забезпечення складової сталого розвитку Томашук І.В. 2018 493
17537 Удосконалення інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами в сільськогосподарських підприємствах Томашук І.В. 2018 322
17536 Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств агропромислового комплексу Вінницької області Киш Л.М. 2018 285
17535 Особливості менеджменту фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання в межах функціонального та антикризового управління Киш Л.М. 2018 742
17534 Продовольча безпека України: актуальні питання якості та доступності продуктів харчування Киш Л.М. 2018 568
17532 Аналіз структури капіталу та можливості її оптимізації Киш Л.М. 2017 629
17516 Децентралізація як фактор розвитку сільських територій Костюченко Д.Л. 2018 469
17515 Ефективність вирощування та використання лікарських рослин в сучасних екологічних умовах довкілля Разанов С.Ф., Настояща А.М. 2017 618
17514 Політика розвитку сільських територій у країнах Європейського союзу Кірєєва Е.А., Костюченко Д. Л. 2017 2227
17452 Фотосинтетична продуктивність одновидових і сумісних посівів кукурудзи з соєю Липовий В,Г., Князюк О.В. 2017 494
17451 Методичні підходи до оцінки ефективності кредитних відносин Вдовенко Л.О. 2018 759
17450 Пріоритетні напрями розвитку енергетичного сектора України на економіко-екологічних засадах Климчук О.В. 2018 479
17367 Нові принципи балансування мінерального живлення дійних корів за потребою на утворення молока і обмінні процеси в організмі Кулик М. Ф., Дідоренко Т. О., Обертюх Ю. В., Скоромна О. І., Тучик А. В. 2015 536
17364 Вчений, учитель і товариш від Бога! Бурлака В.А., Скоромна О.І. 2013 603
17363 Обгрунтування нової системи оцінки кормів і раціонів за продукцією молока для корів різного рівня продуктивності Скоромна О. І. 2012 443
17287 Психолого-педагогічні аспекти пізнавальної активності студентів Клибанівська Т. М. 2018 797
17267 Аналіз основних макроекономічних індикаторів соціально-економічного розвитку України Брояка А. А. 2018 651
17266 Дослідження радіаційно-конвективної термообробки зерна у віброкиплячому шарі Калініченко Р.А., Солона О.В., Твердохліб І.В. 2007 613
17264 Вплив згодовування гірчичної макухи на продуктивність та стан структур печінки, наднирників та підшлункової залози свиней Скоромна О.І., Муравська І.П., Стасюк О.І. 2009 499
17263 Експериментальне обгрунтування ефективності використання ріпакової макухи при вирощуванні молодняку свиней Скоромна О.І., Муравська І.П., Коваль С.С. 2009 334
17262 Ефективність використання ЗЦМ при вирощуванні телят Скоромна О.І., Мельник В.Я., Забіяченко В.Б 2009 343
17260 Оценка кормов в молочных единицах по сухому веществу, сырому протеину и неструктурным углеводам корма Кулик М. Ф., Петриченко В. Ф., Скоромна О. И., Обертюх Ю. В., Стасюк О. К., 2009 356
17259 Оцінка продуктивної дії 1 кг сухих речовин корму - одиниця виміру поживності Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В. 2008 517
17258 Оцінка поживної цінності кормів за продукцією тварин Скоромна О.І. 2008 486
17257 Вміст клітковини в кукурудзяному силосі - критерій оцінки вмісту зерна Скоромна О.І., Кулик М.Ф., Обертюх Ю.В. 2008 452
17254 Морфо-функціональний стан печінки та підшлункової залози за дії ферментних препаратів Скоромна О.І., Царук Л.Л 2004 374
17253 Продуктивність та стан структур шлунку свиней при використанні в раціонах анальциму Скоромна О.І., Царук Л .Л ., Шуткіна Т.С. 2008 543
17252 Теоретичне обґрунтування ролі клітковини і неструктурних вуглеводів у годівлі та живленні жуйних тварин Кулик М. Ф., Обертюх Ю.В., Шутяк О.В., Кучер М.С., Скоромна О.І., Бахмат М.Н. 2007 485
17251 Морфо-функціональний стан печінки та підшлункової залози за дії ферментних препаратів Скоромна О.І., Царук Л.Л 2004 360
17250 Порівняльна оцінка відгодівлі свиней при згодовуванні зерна сої і кормових бобів Заєць А.П., Скоромна О.І., Коробчинська Т.В. 2004 420
17248 Проблема культури мовлення сучасних засобів масової інформації Тимкова В.А. 2018 546
17240 Організація фінансової роботи фермерського господарства Алескерова Ю.В., Гурніцька С.О. 2018 925
17239 Удосконалення оцінки кормів для балансування потреби тварин у поживних речовинах Скоромна О.І., КуликМ.Ф., ОбертюхЮ.В., Франкова Л.В., Гончар Л.О., Герасимчук А.І., Грабовенко Г.І., Виговська І.О., Ліцький О.Ф. 2008 416
17238 Використання гірчичної макухи в раціонах дійних корів О.І. Скоромна, А.І.Свеженцов, H.А. Бегма, В.М.Недосек 2007 441
17237 Продуктивність та стан наднирників бичків при згодовуванні консервованого зерна кукурудзи Скоромна О.І., Царук Л.Л . 2005 521
17236 Вплив передпосівної обробки насіння на врожайність квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.) Краєвська Л. С. 2017 446
17235 Індивідуальна продуктивність і урожайність квасолі звичайної в умовах Правобережного Лісостепу України Гайдай Л.С. 2017 410
17232 Нова система оцінки кормів у молочних одиницях і складання раціонів для корів за цими показниками Скоромна О. І. 2010 445
17231 Новий методологічний підхід до оцінки кормів за продукцією молока Кулик М.Ф., Петреченко В.Ф., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В. 2007 436
17230 Вплив зерна кукурудзи на забійні якості, морфологічні показники органів травлення в бичків при відгодівлі Скоромна О.І., Глушко Л.Т., Заєць А.П. 2006 472
17229 Стан структури печінки і екзокринної частини підшлункової залози свиней при згодовуванні зерна сої та кормових бобів нової технології обробки Скоромна О. І., Заєць А. П., Царук Л. Л. 2006 467
17228 Новітні технології заготівлі та використання вологого зерна кукурудзи в годівлі тварин Кулик М.Ф., Петриченко В.Ф., Глушко Л.Т., Атаманюк В.Д., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В., Бугайов В.Д., Овсієнко А.І., Герасимчук А.І., Шутяк О.В. 2006 412
17227 Ліпідний обмін в організмі відгодівельних свиней при згодовуванні зерна сої і кормових бобів Заєць А. П., Скоромна О. І., 2004 424
17226 Неідентифіковані фактори впливу вулканічних туфів факторів на організм тварин Кулик М. Ф., Обертюх Ю. В., Скоромна О. І., Мельник Н. В., Андрійчук В. Ф., Костецька Ю. В. 2004 623
17225 Перспективні технології зберігання зерна в умовах господарств та на елеваторах Кулик М. Ф., Петриченко В. Ф., Стасюк О. К., Глушко Л. Т., Маковецький П. Я., Скоромна О. І., Овсієнко А. І., Герасимчук А. І., Кирилюк А. Б., Франкова Л. В. 2003 428
17224 Морфологічні показники рубця бугійців при згодовуванні фосфогіпсу Вознюк О.І., Овсієнко С. М., Скоромна О. І. 2001 390
17223 Продуктивність та стан наднирників бичків при згодовуванні консервованого зерна кукурудзи Скоромна О.І., Царук Л.Л., Коробчинська Т.В. 2004 537
17222 Роль фінансового менеджменту в діяльності підприємств Вдовенко Л.О., Михальчишин М.С., Степовий В.О. 2018 526
17218 Особливості та різновиди сільськогосподарського страхування Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О. 2018 267
17214 Соціальні цінності сучасної студентської молоді Скоромна О.І., Клибанівська Т.М. 2011 634
17212 Визначення обмінної енергії та енергетичних кормових одиниць у кормах для великої рогатої худоби за їхнім хімічним складом Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В., Жуков В.П., Виговська І.О., Гончар Л.О. 2012 557
17211 Research and calculation of rational modes and parameters of an ultrasonic cavitator Bernyk I.M., Luhovskyi O.F. 2017 523
17210 Enhancing the efficiency of ultrasonic wastewater disinfection technology Luhovskyi O.F., Gryshko I.A., Bernyk I.M. 2018 497
17201 Investigation of the processes of the acoustic apparatus with the processing technological environment power interaction Bernyk I. 2018 423
17195 Управління фінансовими ресурсами державних підприємств Алескерова Ю.В., Ременюк А.Р. 2018 507
17191 Розвиток інноваційної діяльності в страхових компаніях України Алескерова Ю.В., Черній О.М. 2018 382
17168 Порівняльна оцінка вирівнюваних лактаційних кривих за добових надоїв корів за різним періодом отелів та умов утримання Польовий Л.В. Поліщук Т.В. 2010 642
17163 Експериментальне обгрунтування низької продуктивної дії крохмалю і протеїну зерна в силосі кукурудзи порівняно з сухим тацілим вологим консервованим за використання в годівлі корів Кулик М. Ф., Корнійчук О. В., Скоромна О. І., Жуков В. П. , Обертюх Ю. В., Хрипливий В. В., Тягун О. В. 2014 629
17162 Вплив зеленої маси на біологічну цінність молочного жиру за однотипної годівлі корів Кулик М.Ф. , Обертюх Ю.В., Корнійчук О.В., Скоромна О.І., Безносюк О.Ю. 2014 435
17161 Нові принципи оцінки продук­тивної дії протеїну кормів як основи високої молочної продук­тивності корів Кулик М.Ф., Обертюх Ю.В., Скоромна О.І., Безносюк О.Ю., Яківчук К.С., Хрипливий В.В. 2014 638
17159 Using protein-fat emulsions for cooked sausage production Новгородська Н. В., Блащук В. В. 2016 443
17155 Сучасні проблеми розвитку аграрної галузі Германюк Н.В. 2018 447
17154 Оцінка гібридних популяцій (F3) люцерни як вихідного матеріалу для селекції за умов підвищеної кислотності грунтів Бугайов В.Д., Горенський В.М., Мамалига В.С. 2017 360
17153 Порівняльна оцінка впливу дати отелень корів та систем їх утримання у перехідний період із стійлового на літній Поліщук Т.В. 2009 517
17150 Ефективність використання сої в годівлі високопродуктивних корів та різна біологічна цінність соєвого білка і молока в молочний період вирощування телят Кулик М. Ф., Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Жуков В. П. , Гончар Л. О. 2016 678
17144 Візія майбутнього в контексті проблеми "національного централізму" М. Драгоманова Слотюк П.В. 2017 455
17143 Сила досвіду повсякдення Слотюк П.В. 2018 460
17140 Ефективність відтворення стада української чорно-рябої молочної породи при різній кількості корів племінного ядра Польовий Л.В., Казьмірук Л.В., Нечипорук Н.О. 2014 691
17127 Перспективы развития производства органических молочных продуктов в Украине и мире Вознюк О.И., Голубенко Т.Л. 2017 431
17126 Підвищення якості молока – нові перспективи для розвитку харчової галузі Вінниччини Скоромна О.І., Огороднічук Г.М., Голубенко Т.Л, Шуляк О.О. 2016 760
17123 Вплив бактеризації Поліміксобактерином і Агрофілом насіння буряків цукрових на польову схожість Маслоїд А.П. 2017 367
17120 Гематологічні показники молодняку свиней при згодовуванні БВМД «Енервік» Білявцева В. В., Гуцол А. В. 2016 417
17118 Відгодівельні показники свиней при згодовуванні БВМД «Енервік» Білявцева В. В., Гуцол А. В. 2016 604
17117 Якість свинини при згодовуванні БВМД «Енервік» з карнітином Білявцева В. В. 2016 578
17116 Вибір ширини загінки орного агрегата Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В., Григоришен В.М. 2017 580
17115 Перетравність поживних речовин раціону свиней при згодовуванні БВМД з карнітином Білявцева В. В. 2016 727
17114 Тенденції розвитку виробництва м’яса птиці в Україні Войцехівська Л.І., Скоромна О.І., Голубенко Т.Л. 2016 576
17112 Удосконалення конструкції механізму регулювання подачі насосів типу PVC 1 Іванов М., Ковальова І., Гречко Р., Закревський В., Мазуренко В. 2017 437
17110 Картоплесаджалка для пророслих бульб Томчук В. В. 2017 449
17103 Оценка влияния параметров процесса газотермического напыления покрытий на их свойства путем использования методов математического планирования Агеев М. А., Вигерина Т. В., Николайчук В. Я., Довжук С. А., Чиграй С. Л., Лопата А. В. 2017 288
17099 Повышение сопротивляемости абразивному изнашиванию рабочих органов сельскохозяйственных машин Николайчук В. Я., Соловых Е.К., Ворона Т. В., Катеринич С. Е. 2017 401
17096 Енергетична цінність альтернативних джерел енергії та економічна ефективність виробництва молока яловичини за безприв’язно-боксового утримання Польовий Л.В. Поліщук Т.В. 2016 706
17095 Формування організаційного-економічного потенціалу стратегічного розвитку підприємств за умов трансформаційних перетворень Дюк А.А. 2018 474
17094 Реформування земельних відносин: міжнародний досвід Дюк А. А. 2017 899
17093 Значення технології мобільного навчання у створенні освітнього середовища вищого навчального закладу Смілянець О.Г. 2017 571
17092 Дидактичні можливості соціальних мереж для вищих аграрних навчальних закладів Смілянець О.Г. 2018 722
17089 Правові засади екологізації сільськогосподарського виробництва Оверковська Т.К 2018 754
17081 Сушарка з тепловим насосом Стірлінга Дзісь В.Г., Ярошенко Л.В., Олійник А.І. 2016 547
17080 Обґрунтування параметрів приводу лоткової вібросушарки для сушіння сипучої сільськогосподарської продукції Стаднік М.І., Ярошенко Л.В., Омельянов О.М. 2018 581
17079 Дослідження інноваційних технологій в освіті Табенська О.І. 2018 367
17078 Визначення території як потенційної туристичної дестинації Левицька І. В., Постова В. В. 2017 383
17075 Керований симетричний дебалансний вібропривод для протяжних вібромашин Ярошенко Л.В., Чубик Р. В., Зрайло Н.М. 2017 501
17068 Керований дебалансний віброзбуджувач для автоматизованих вібраційних машин Ярошенко Л.В., Чубик Р. В., Зрайло Н.М. 2017 688
17067 Вплив пробіотика на гематологічні показники курчат-бройлерів Подолян Ю. М. 2017 751
17066 Реакція сітчастої зони кори і мозкової речовини надниркових залоз свиней на підгодівлю кормовими добавками Паладійчук О.Р. 2017 714
17065 Вплив згодовування БМВД Інтермікс на перетравність корму і обмін азоту у молодняку свиней Паладійчук О.Р., Гончарук А.П. 2017 691
17064 Сценарії та стратегії інноваційного розвитку аграрного ринку Прилуцький А. М. 2017 456
17062 Ріст і розвиток бройлерів за уведення ферментного препарату Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Вознюк О.І. 2018 1605
17056 Заходи щодо підвищення економічної ефективності діяльності підприємств спиртової галузі України в контексті сьогодення Паламаренко Я.В. 2016 914
17055 Дослідження ефективності функціонування спиртової промисловості України Шаманська О.І., Паламаренко Я.В. 2017 996
17054 Особливості системи управління підприємствами спиртової промисловості України Паламаренко Я.В. 2016 644
17053 Виробництво біоетанолу як складової стратегічного розвитку спиртової промисловості України Паламаренко Я.В. 2016 705
17052 Сучасні підходи до оцінювання ефективності діяльності підприємств спиртової промисловості України Шаманська О.І., Паламаренко Я.В. 2016 3062
17047 Програмна реалізація стеганографічного алгоритму захисту інформації Денисюк В.О., Денисюк А.В., Денисюк Н.В. 2018 742
17046 Визначення критерія ефективності екзоскелета Денисюк В.О. 2018 597
17045 Огляд програмних засобів статистичного аналізу даних Роїк М.В., Присяжнюк О. І., Денисюк В.О. 2018 1033
17044 Реалізація стенографічного алгоритму захисту даних з використанням файлів зображень Денисюк В.О. 2018 976
17041 Продуктивність і морфологічна будова ендокринних залоз бичків при згодовуванні їм модифікованої браги Паладійчук О.Р. 2018 551
17040 Влияние кормовой добавки «Бетаин» на мясо-сальные качества свиней Чудак Р. А, Побережец Ю.Н., Бабков Я.И. 2017 361
17039 Методика визначення місця встановлення акселерометрів при віброакустичному діагностуванні керованих мостів колісних сільськогосподарських тракторів Борисюк Д.В., Спірін А.В., Твердохліб І.В., Томчук В.В., 2017 615
17037 Влияние пробиотического препарата на морфологические показатели кишечника молодняка свиней Трачук Е.Г. 2017 549
17036 Використання відходів рафінації олії Фіалковська Л.В., Пазюк В. М. 2018 756
17035 Аналіз заробітної плати у підвищенні мотивації та стимулюванні персоналу підприємства Левицька І. В., Климчук А.О. 2018 564
17034 Особливості використання бенчмаркінгу у мотивації конкурентних переваг персоналу Климчук А. О. 2018 801
17031 Теоретичні підходи до визначення сутності інвестиційних ресурсів підприємств Феняк Л.А. 2017 518
17028 Ефективність вирощування гібридних свиней за використання кормів різного виробництва Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Вознюк О.І. 2017 1413
17026 Якісні показники м’яса свиней за дії кормової добавки «Бетаїн» Чудак Р. А., Подолян Ю. М., Бабков Я. І. 2017 819
17025 Ефективність білково-вітамінно-мінеральної добавки при відгодівлі свиней Мазуренко М. О., Гуцол Н. В. 2018 282
17024 Ринок м’яса птиці. Біотехнологічні прийоми обробки м’ясної сировини Мазур В.А., Копилова К.В., Царук Л.Л. 2017 625
17022 Аналіз режимів роботи мікроелектромереж і методів керування ними Матвійчук В. А., Рубаненко О. О., Явдик В. В. 2017 730
17021 Економетричне моделювання ефективності використання фінансових ресурсів підприємства Бурденюк І., Волонтир Л. 2017 1276
17020 Формування системи видатків державного бюджету та їх оптимізація Дюк А. А. 2018 821
17019 Вплив зовнішніх чинників на формування економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства Плоднік М.В., Дюк А.А. 2017 475
17018 Теоретико-організаційні основи реформування сільськогосподарських підприємств регіону Дюк А. А. 2016 499
17017 Шляхи підвищення продуктивності люцерни посівної в умовах Лісостепу Правобережного Гетман Н.Я., Циганський В.І., Демидась Г.І., Квітко М.Г. 2017 688
17016 Шляхи розвитку графічної культури майбутніх фахівців інженерних спеціальностей Джеджула О.М. 2018 2008
17015 Порушення цінового паритету та шляхи його подолання в економіці України Феняк Л.А. 2018 675
17014 Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва у процесі реформування земельних відносин Бурлака Н.І. 2018 305
17011 Застосування математичного апарату у транспортній логістиці АПК Дубчак В.М., Новицька Л.І. 2018 293
17009 Особливості оцінювання результатів діяльності персоналу в управлінні машинобудівним підприємством Климчук А. О. 2017 616
17007 Моніторинг діяльності закладів ресторанного господарства України Климчук А. О. 2017 648
17004 Особливості викладання вищої математики для студентів-екологів Новицька Л. І., Дубчак В. М. 2018 748
17003 Сучасний стан та перспективи розвитку експортної діяльності Вінницької області Бурлака Н.І. 2017 810
17002 Концепція створення інформаційно-освітніх середовищ в університетах Джеджула О.М. 2017 574
17001 Інноваційні трансформації аграрного сектору: європейський аспект Мельничук А.Б. 2016 689
17000 Вплив глобалізаційних процесів на розвиток сільських територій у контексті селозберігаючої моделі аграрного підприємництва Квальчук С.Я. 2017 477
16999 Тарифний захист українського сільськогосподарського виробника Квальчук С.Я. 2018 296
16998 Інституціоналізація земельних відносин як умова ефективного функціонування аграрного ринку Прилуцький A.M. 2013 331
16997 Використання сучасних інформаційних технологій в сільському господарстві Волонтир Л., Павлюк Т. 2018 2775
16992 Використання інтерактивних технологій для формування естетичного смаку у студентів ВНЗ з засобами іноземних мов Волошина О. В. 2018 553
16991 Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх фахівців з туризму Дудорова Л.Ю., Волошина О.В. 2017 575
16990 Іншомовна комунікативна компетентність студентів-аграріїв у незалежній Україні Волошина О. В. 2017 798
16989 Оптимізація управління витратами підприємства Плакида В., Бурденюк І. 2017 753
16988 Інформаційна система як засіб управління виробничою діяльністю аграрного підприємства Сауляк О., Бурденюк І. 2017 418
16987 Розвиток інформаційних технологій та їх роль в діяльності підприємств Чіков І., Бурденюк І. 2017 674
16986 Біоекономічний потенціал втрат агрологістики у формуванні сталих лацюгів доданої вартості Вострякова В.І. 2018 648
16985 Фактори впливу на інтеграційні процеси в аграрній галузі України Мельничук А. Б. 2018 513
16984 Параметрическое возбуждение пульсаций при работе регулируемого аксиального роторнопоршневого насоса Иванов Н.И., Переяславский А.Н., Шаргородский С.А., Ковалёва И.М., Гречко Р.А. 2017 628
16983 Дослідження якості роботи гідравлічної системи привода доочисників головок цукрового буряку із гідравлічним приводом поперечних коливань рамки робочих органів Іванов М.І., Гунько І.В., Шаргородський С.А. 2017 648
16981 Iнновацii як провiдний фактор розвитку аграної cфери в умовах глобалiзацii Мельничук А. Б. 2017 409
16977 Моделювання комунікативних ситуацій професійної діяльності як педагогічна умова формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К.В. 2017 414
16965 Фінансово-кредитне забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств та їхні особливості Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л., Мостовик В.О. 2018 655
16964 Управління пасивами комерційного банку Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л., Гранат Ю.Ю. 2018 1162
16962 Проксемічні особливості невербального ділового спілкування менеджера Тимкова В.А. 2018 676
16960 Дослідження процесу подрібнення зерна дисковим ударним елементом Купчук І. М. 2018 362
16958 Використання методів економіко-математичного моделювання в складних системах Зелінська О.В. 2017 587
16957 Організаційно-методологічні аспекти конкурентоспроможності в управлінні розвитком підприємств Киш Л.М. 2018 487
16956 Реалізація кадрової політики на підприємствах агропромислового комплексу Киш Л.М. 2018 310
16955 Мотивація персоналу в системі управління банку Юрчук Н.П., Захарчук Д.В. 2018 1091
16953 Оцінка пріоритетності джерел фінансування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Грищук Н.В. 2018 548
16952 Перевірка адекватності математичної моделі системи «Двигун – система живлення сумішшю дизельного та біодизельного палив» Поляков А.П., Галущак О.О., Галущак Д.О. 2018 555
16951 Дослідження впливу завантаження автомобіля на витрату палива при використанні системи живлення двигуна зі зміною складу суміші дизельного та біодизельного палив Поляков А.П., Галущак Д.О., Галущак О.О., Вдовиченко О.В. 2017 553
16950 Assessment of the investment attractiveness (survey of Ukraine, Vinnytsia region, oil and fat industry) Dovhan Y. 2016 2373
16949 Особливості платіжного середовища систем електронної комерції в Україні Юрчук Н.П. 2017 2461
16947 Формування підсистеми управління взаємодією з клієнтами у збутовій агрологістиці аграрних підприємств Потапова Н.А. 2017 751
16944 Оцінювання земельних ресурсів в Україні в контексті формування аграрного ринку: досвід та перспективи Прутська О. О., Непиталюк А. В. 2017 583
16943 Мотивація, як педагогічна умова формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К.В. 2017 751
16942 Засади формування інституційної безпеки аграрних підприємств в умовах трансформацій Шпикуляк О. Г., Прутська О. О., Супрун О. М. 2017 424
16941 Організація та розвиток дистанційного навчання (досвід США) Гаврилюк Н.М. 2018 539
16940 Система вищої освіти США: теоретико-методологічні аспекти Гаврилюк Н.М. 2017 879
16939 Розвиток спиртової промисловості України на засадах інноваційної концепції Шаманська О. І., Паламаренко Я. В. 2017 686
16938 Ринок біопалив як елемент сталого розвитку аграрного сектору економіки України Грищук Н.В. 2017 1030
16937 Особистісно-орієнтоване навчання, як складова процесу фахової підготовки спеціалістів інженерного профілю Ковальова К. В. 2017 605
16936 Оцінка локальних критеріїв складської логістики сільськогосподарських підприємств у Вінницькій області Качуровський С. В. 2017 936
16935 ABC-XYZ аналіз як один з інструментів контролінгу на підприємствах АПК Качуровський С. В. 2017 669
16934 Економіко-математична модель оцінки ризиків складської логістики сільськогосподарських підприємств Качуровський С. В. 2016 737
16933 Обгрунтування параметрів золотникового роздільника потоку системи гідроприводів блочно-порційного відокремлювача консервованого корму Руткевич В.С. 2017 743
16932 Адаптивний гідравлічний привод блочно-порційного відокремлювача консервованого корму Руткевич В.С. 2017 689
16931 Визначення режимів обробки в процесі ультразвукового вигладжування з попереднім зазором Турич В.В., Руткевич В.С. 2017 517
16930 Study of the mathematical model of hydraulic drives segment-finger mower unit Sereda L., Rutkevych V., Ziniev M. 2018 522
16929 Розвиток біоенергетики як інноваційний орієнтир в контексті енергетичної безпеки України Паламаренко Я. В. 2018 408
16928 Основи побудови стратегії розвитку галузі спиртової промисловості України Паламаренко Я. В. 2017 611
16927 Адитивна модель оцінювання рівня стратегічного розвитку підприємств спиртової промисловості на основі методики PESTEL-FAMIL (Y)-аналізу Паламаренко Я. В. 2017 836
16926 Напрями інституційної модернізації середовища функціонування спиртової промисловості України Паламаренко Я. В. 2017 304
16925 Використання інтерактивних методів навчання для формування вмінь партнерської взаємодії студентів-аграріїв на заняттях із іноземної мови Молоченко В.В. 2018 538
16922 Основні підходи до поняття самооцінки: класичні зарубіжні теорії Лебедєва Н. А. 2018 1011
16920 Дослідження взаємозв’язку ефективних показників двигуна та тягових характеристик трактора з використанням біодизельного палива на основі тягово-потужнісного балансу Комаха В.П., Рябошапка В.Б. 2016 497
16918 Перспективи розвитку безрозбірного діагностування машинно-тракторного агрегату, працюючого з використанням альтернативного палива Гунько І.В., Рябошапка В.Б., Коваль Л.Г. 2017 700
16917 Тенденції розвитку банківської системи в контексті впливу фінансової кризи Вдовенко Л.О., Думбровський В.А. 2018 385
16916 Рефінансування як механізм підтримки стабільності банківської системи Вдовенко Л.О. 2018 334
16915 Організація системи корпоративного управління в банківському секторі України Польова О.Л., Барда Л.В. 2017 693
16914 Сучасні тенденції на ринку банківських послуг в Україні Польова О.Л., Кісик А.О. 2017 723
16913 Маркетингові дослідження формування конкурентного середовища на продовольчому ринку України Польова О.Л., Ціхановська В.М. 2018 603
16905 Методи математичного моделювання при вирощуванні цукрових буряків Мазур В.А., Гунько І.В., Яцковська Р.О. 2018 484
16903 Основы оценки ценных бумаг и их инвестиционных качеств Михальчишина Л.Г. 2017 427
16902 Методика судово-економічної експертизи операцій з виробництва продукції Михальчишина Л., Гловюк А. 2017 358
16901 Методика судово-економічної експертизи операцій з біологічними активами Михальчишина Л., Ковальчук І. 2017 572
16900 Дослідження основних робочих режимів інерційного вібропрес-молота з гідроімпульсним приводом Зелінська О.В. 2017 598
16899 Особливості організації управлінського обліку витрат основної діяльності при переробці плодоовочевої продукції Лепетан І.М., Цуркан А.О. 2017 439
16897 Інвестиційний потенціал сільських територій: основні аспекти розвитку Томашук І.В. 2018 1282
16896 Аналітичні можливості звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) Томчук О.Ф., Михальчишина Л.Г. 2018 1368
16895 Роль внутрішньогосподарського контролю у збереженні комерційної таємниці Мулик Я.І. , Григораш М.В. 2018 641
16894 Стан та перспективи розвитку аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємства Мулик Я.І. 2018 2041
16893 Розвиток сировинної бази молокопродуктового підкомплексу АПК України Петриченко О.А. 2018 621
16892 Державне регулювання розвитку ресурсного потенціалу сільських територій: загальні аспекти Гончарук І.В., Томашук І.В. 2018 769
16891 Організація аналітичної роботи як гарант ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств Глазко Н.Д. 2018 294
16890 Класифікація невиробничих витрат для цілей бухгалтерського обліку та ефективного проведення аудиту Козаченко А.Ю. 2018 947
16889 Залежність обліку та аудиту невиробничих витрат від організаційних і технологічних особливостей підприємств цукрової галузі Козаченко А.Ю. 2018 456
16886 Ідеї М.І.Вавилова у викладанні курсу «Спеціальна генетика сільськогосподарських культур» в програмі підготовки магістрів спеціальності 201 «Агрономія» Мамалига В.С., Мазур О.В. 2018 340
16885 Поняття біомаси як особливого об'єкта обліку Томчук О.В., Фабіянська В.Ю. 2018 762
16884 Завдання бухгалтерського обліку в умовах реалізації стратегічних цілей державної політики регулювання земельних відносин Бурко К.В. 2018 458
16883 Вплив позакореневих підживлень на стійкість гібридів кукурудзи до вилягання Паламарчук В.Д. 2018 314
16882 Вплив кліматичних умов на врожайність і якість зерна люпину білого в умовах Правобережного Лісостепу Панцирева Г.В. 2018 312
16881 Особливості динамічних змін забур’яненості агрофітоценозу ярого ячменю за зміни системи основного обробітку грунту Пелех Л.В. 2018 306
16880 Формування зернової продуктивності соняшника залежно від застосування мікробіологічного добрива Граундфікс в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я.Г., Первачук М.В. 2018 390
16879 Анатомо-морфологічні показники вегетативних органів культури цукрового буряка за дії ретардантів Шевчук О.В. 2018 382
16878 Екологічна придатність бобових багаторічних трав у якості попередників озимої пшениці Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2018 326
16877 Економічна та енергетична ефективність вирощування сортів квасолі звичайної Мазур О.В. 2018 326
16876 Вплив антропогенних та природних чинників на стан дендрофлори урбоекосистем Вінницької області Дудник Є.Г. 2018 383
16875 Організаційні аспекти функціонування Аудиторської палати України: проблеми та можливі шляхи вирішення Здирко Н. Г. 2018 470
16874 Переклад англійських економічних термінів українською мовою Тимощук Н.М. 2018 971
16872 Кормовий потенціал бобових багаторічних трав у рік безпокривної сівби за оптимальних екологічних умов Ткачук О.П. 2017 495
16871 Реалізація прикладної спрямованості лекційного курсу вищої математики (фахове спрямування) у процесі підготовки фахівців спеціальності «Екологія» Левчук. О.В. 2018 1055
16870 Аспекти фінансової безпеки України в контексті євроінтеграції Гуцаленко О.О. 2018 449
16867 Аналіз динаміки окремих показників фінансової безпеки України Гуцаленко О.О. 2018 549
16866 Фінансові потоки як інструмент управління підприємствами АПК Гуцаленко О.О. 2017 616
16865 Математичне моделювання як метод формування готовності майбутніх екологів вирішувати професійні завдання в аграрній галузі Левчук О.В.,Новицька Л.І. 2018 583
16862 Тести як ефективний інструмент контролю знань студентів в процесі вивчення вищої математики Новицька Л.І., Левчук О.В. 2018 767
16860 Розробка стратегії розвитку переробних підприємств системи АПК Сусіденко Ю.В. 2017 700
16859 Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємств Сусіденко Ю.В. 2017 3261
16858 Регулювання обліково-контрольного забезпечення необоротними активами підприємства Сусіденко Ю.В. 2017 921
16857 Особливості прийняття рішень в розпливчастих умовах функціонування систем управління Зелінська О.В. 2018 424
16856 Методологія проектування комп’ютерних систем управління технологічними процесами в АПК Зелінська О.В. 2018 490
16854 Роль інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування математичної компетентності майбутніх економістів Гусак Л.П., Левчук О.В. 2018 937
16852 Доїльний стакан з функцією масажної дії Джеджула О.М. 2017 690
16849 Створення і розвиток фермерських господарств Вінницької області (1991-1992 р.) Левчук К.І. 2018 565
16847 Українське товариство Червоного Хреста: медико-санітарна діяльність і соціальна допомога населенню УСРР у 1921-1929 рр. Мельничук М.О., Томляк Т.С. 2018 545
16844 Віртуальна валюта як юридичний феномен в електронній комерції Мельничук М.О. 2017 932
16843 Відшкодування втраченої вигоди в господарській діяльності Мельничук М.О. 2017 983
16842 Розвиток громадських організацій України протягом 90-х років ХХ ст. Левчук К.І. 2018 524
16841 Зміни в політико-правовому статусі об'єднань гормадян в умовах трансформацій українського суспільства (1985-1991 рр.) Левчук К.І. 2017 405
16839 Особливості вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін в системі професійної підготовки фахівців Левчук К.І., Левчук О.В. 2016 239
16838 Зародження сепаратистських структур в Україні (1990-1992 рр.) Левчук К.І. 2017 402
16837 Доброчинна діяльність Товариства Червоного Хреста України (1991-2000 рр.) Левчук К.І. 2016 698
16836 Форми і методи доброчинної діяльності Товариства Червоного Хреста УРСР (1985-1991 роки) Левчук К.І. 2016 386
16835 Створення та основні напрями діяльності Української спілки ветеранів Афганістану (1985-2000 рр.) Левчук К.І. 2016 837
16833 Передумови створення Вінницького сільськогосподарського інституту в роки НЕПу (1926-1928 роки) Левчук К.І. 2017 749
16832 Розвиток фермерських та ососбистих селянських господарств України в середині 90-х років ХХ ст. Левчук К.І., Бойко Ю.М. 2018 522
16830 Вплив інвестиційного забезпечення на інвестиційний клімат України в аграрній сфері Білокінна І.Д. 2017 733
16829 Інституційне забезпечення розвитку аграрної сфери Білокінна І.Д. 2017 488
16828 Реалізація концепції "зеленої економіки" в Україні як інституційна основа сталого розвитку Білокінна І.Д. 2017 649
16826 Правові засади запобігання інфекційним захворюванням населення УСРР на початку 1920-х рр. Мельничук М. О. 2017 532
16825 Мотивація та стимулювання персоналу в ефективному управлінні підприємством та підвищення інноваційної діяльності Климчук А.О., Михайлов А.М. 2018 1658
16824 Управління технологічним розвитком галузі молочного скотарства Петриченко О.А. 2017 762
16822 Стан аналітичного забезпечення управління аграрними підприємствами Вінницької області Правдюк М. В. 2017 461
16821 Обліково-інформаційне забезпечення розвитку земельних відносин у аграрному секторі Вінницької області Правдюк М. В. 2017 433
16820 Обліково-інформаційне забезпечення управління виробництвом продукції аквакультури Правдюк М. В. 2017 813
16818 Розвиток системи якісних характеристик облікової інформації в Україні Плахтій Т.Ф. 2017 730
16817 Діяльність суб’єктів малого підприємництва: нормативно-правовий аспект Подолянчук О.А. 2017 1287
16815 Перспективи розвитку страхування фінансових ризиків під час проведення реструктуризації переробних підприємств агропромислового комплексу Гонтарук Я.В. 2017 310
16814 Аудит виробничих запасів: організаційні та методичні аспекти Фабіянська В.Ю., Пацар О.Г. 2017 1238
16813 Методичні аспекти проведення аудиту власного капіталу Фабіянська В.Ю., Арсенюк А.В. 2017 1072
16811 Поняття якості в аудиторській практиці Фабіянська В. Ю. 2017 918
16810 Audit report: the evolution of norms of Ukrainian and international legislation Фабіянська В. Ю. 2017 597
16809 Тенденції та перспективи енергетичного розвитку в Україні та в світі Пронько Л.М., Бабаина О.М. 2016 717
16808 Система оцінки факторів впливу на ефективність використання власності в сільськогосподарських підприємствах Пронько Л.М. 2016 618
16807 Становлення та розвиток місцевої влади в Україні Пронько Л.М. 2016 692
16806 Агроенергетичний потенціал землі в контексті екологічної безпеки Россоха В.В., Пронько Л.М. 2016 609
16804 Класифікація засобів навчання фізики у вищій школі Демкова В. О., Хомяковський Ю. Л. 2018 485
16803 Особливості контролю та аналітичної оцінки в діяльності сільськогосподарських підприємств Коваль Н. І. 2016 460
16802 Основні аспекти обліково-аналітичного виробництва біоенергетичних культур у сільськогосподарських підприємствах Подолянчук О.А., Коваль Н. І., Колесник Т.В. 2016 413
16801 Об’єднання сільських громад як чинник розвитку земельних відносин Россоха В.В., Пронько Л.М. 2017 773
16800 Система контролю якості аудиторських фірм України як основа їх сталого розвитку Фабіянська В. Ю. 2017 2463
16796 Роль звіту про фінансові результати в інформаційному забезпеченні аналізу фінансового стану підприємства Томчук О.Ф., Томчук В.В. 2018 1169
16793 Міфологія правового буття в античності: правові орієнтири Гоцуляк Ю.В. 2018 607
16792 Міфологія правового буття в античності: загальна картина Гоцуляк Ю.В. 2018 892
16791 Міфологія правового буття в античності: «Діке-справедливість» Гоцуляк Ю.В. 2017 781
16790 Концептуальні основи міфології правового буття в античності Гоцуляк Ю.В. 2017 849
16789 Антикорупційна судова реформа в умовах європейської інтеграції України Пипяк М. І. 2017 730
16788 Due diligence: еволюція та генезис сутності Гуцаленко Л.В. 2017 1434
16787 Право на свободу творчості у системі прав людини Опольська Н.М. 2017 666
16786 Правові ознаки органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні Оверковська Т.К. 2017 491
16785 Правове регулювання безпечності продуктів харчування Оверковська Т.К. 2018 673
16784 Development of the basic theoretical basis of accounting information quality Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. 2017 677
16781 Особливості діагностики фінансової стійкості підприємств України Мулик Т.О., Колісник А.В. 2018 665
16780 Методичні підходи до управлінського аналізу в умовах інтеграційних процесів Мулик Т.О., Гордієнко М.І. 2017 392
16779 Аналітична оцінка складу та структури земельних ресурсів Вінницької області: стан та перспективи Мулик Т.О. 2017 395
16778 Організація обліку та аудиту витрат на збут підприємства: стан та напрями вдосконалення Мулик Т. О., Мулик Я. І. 2018 689
16776 Енергетичний моніторинг олійного виробництва Бандура В. М., Маренченко О. І., Пилипенко Є. О. 2017 709
16775 Вплив стимулятора росту Вимпел на врожайність капусти білоголової Окрушко С.Є. 2017 674
16774 Сучасний стан та проблеми оптимального технічного забезпечення фермерських господарств Вінниччини Зубар І.В. 2018 581
16773 The influence of the informatisation on the agricultural education system development in Ukraine Kirieieva E. 2017 614
16772 Екологізація у системі пріоритетів сучасної аграрної політики Кірєєва Е.А. 2017 685
16771 Ecological and economic imperatives of sustainable development of agroecosystems Kovalchuk S. 2018 447
16770 Світовий ринок технологій: вплив процесів глобалізації Квальчук С.Я., Сухоцька С.М., Юрчук Б.О. 2017 710
16769 Особливості обліку експортних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності Квальчук С.Я., Колісник А.В., Турчик М.М. 2017 714
16768 Напрями реформування системи державного фінансового контролю в Україні Гуцаленко Л.В., Вахновська О.В. 2017 1503
16767 Дью-ділідженс – гарант успішності інвестиційного проекту в бізнес-сфері Гуцаленко Л.В. 2017 1643
16766 Зайнятість сільського населення та диверсифікація сільської економіки як шлях до покращення її стану Токарчук Д.М. 2017 382
16765 Eкологізація як пріоритетний напрям сталого розвитку аграрної сфери Мельничук А.Б. 2017 495
16764 Передумови виникнення та ведення екологічного обліку Лепетан І.М. 2018 959
16763 Статистична звітність як джерело інформаційного забезпечення вирощування енергетичних культур в Україні Лепетан І.М., Здирко Н.Г. 2018 552
16762 Моделювання методів розпізнавання та класифікації фрагментів кольорових зображень земель сільськогосподарського призначення при їх дистанційному моніторингу В.Г. Красиленко, Р.О. Яцковська, В.І. Яцковський 2017 692
16761 Тенденції економічного відтворення господарств населення у сільській економіці Мазур А.Г., Дмитрик О.В. 2017 682
16760 Analysis of history of development of banking business Fedoryshyna L. 2018 422
16759 Економіко-математичне моделювання управління витратами підприємства Коляденко С., Говоруха В. 2017 660
16758 Становлення малих міст як центрів розвитку аграрного сектору економіки Коляденко С.В., Скарбовійчук Т. В. 2017 632
16757 Критерії і види аналізу комерційного банку Федоришина Л.І. 2018 434
16756 Вплив соціально-економічних та екологічних факторів на інтенсивність використання земель Коляденко С. В. 2017 753
16755 Особливості та проблеми оплати праці працівників бюджетної сфери на основі єдиної тарифної сітки Пипяк М. І. 2017 682
16753 Оцінка необхідності правового закріплення загальнообов’язкового медичного страхування в Україні Пипяк М. І. 2017 820
16752 Напрями вдосконалення правового регулювання стимулів розвитку відновлювальної енергетики в Україніі Пипяк М. І. 2017 719
16751 Перспективи сфери туризму як фактора соціально-економічного зростання Вінницької областіі Головня О.М. 2017 796
16750 Проблеми інструментарію розвитку місцевого самоврядування в умовах забезпечення стабілізації економіки Головня О.М. 2013 316
16749 "Не вміли будувати власної держави, опинилися в чужих руках": художня концепція визвольних змагань українців у повісті Леоніда Полтави "Над блакитним Чорним морем" Тимощук Н.М. 2018 447
16748 Самостійна позааудиторна робота студентів США: теоретико-методологічний аспект Тимощук Н.М. 2018 419
16747 Соціально-економічні джерела розбудови освітнього простору України Головня О.М. 2011 511
16746 Аналіз інвестиційної привабливості аграрних підприємств Вінниччини Ставська Ю.В., Петрук Н.В. 2016 655
16745 Система безпечності харчових продуктів як передумова експортоорієнтованого сільського господарства Ставська Ю.В. 2017 613
16744 Розвиток туризму в Україні в умовах впливу факторів світового ринку Ставська Ю.В. 2017 668
16743 Особливості та зміст інновацій у сфері гостинності Ставська Ю.В. 2018 266
16742 Тенденції розвитку готельного господарства України Ставська Ю.В. 2017 378
16741 Особливості зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств Ставська Ю.В. 2017 2920
16740 Теоретичні основи та можливості розвитку м’ясопродуктового підкомплексу України Салькова І.Ю., Фуштей Л.Л. 2018 422
16738 Філософські засади теорій морального виховання у педагогіці США Довгань Л.І. 2016 780
16736 Основи забезпечення фінансової безпеки Салькова І.Ю., Римар А.Ю. 2017 633
16735 Дегiбридизацiя в сполуках RAl2Si2 Нiколюк П.К., Ющенко А.В., Стасенко В.А., Нiколайчук В.Я. 2014 665
16734 Определение оптимальных режимов процесса электроконтактного припекания порошковых покрытий Николайчук В.Я., Дудан А.В., Кожевникова Е.Е., Лопата Л.А. 2016 617
16733 Создание износостойких композиционных покрытий на основе порошков самофлюсующихся сплавов электроконтактным припеканием Лопата Л.А., Николайчук В.Я., Барановский В.Н., Чиграй С.Л. 2015 701
16732 Механізми реструктуризації аграрних підприємств в умовах транзитивної економіки Колесник Т.В., Мазур C.А. 2017 665
16731 Врожайність рослин кабачка залежно від сортових особливостей в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І.І. 2017 661
16730 Інституційне забезпечення організації сталого землекористування: світовий досвід та перспективи в Україні Зубар І.В. 2017 1424
16729 Прогноз ринкових цін на землі сільськогосподарського призначення в Україні Зубар І.В. 2017 881
16728 Інфраструктурне забезпечення розвитку сільських територій Мазур С.А. 2017 628
16726 Кредит як підгрунття взаємовідносин підприємств та комерційних банків Руда О.Л. 2018 837
16725 Конкурентоспроможність банків на ринку надання банківських послуг Руда О.Л. 2018 919
16724 Становлення іпотечного кредитування в Україні Руда О.Л. 2018 757
16722 Функціональні підсистеми організаційно-економічного механізму стимулювання праці в туристичній сфері Юр'єв В.І. 2018 330
16719 Облік генно-модифікованих біологічних активів Коваль О.В. 2018 599
16717 Сільський туризм як перспективний напрям розвитку внутрішнього туризму Мазур С.А., Прилуцький А.М. 2018 572
16716 Market conditions and their influence on the activity of a manager in the agrarian sphere Martseniuk N.A. 2018 518
16715 Біологічні активи з ГМО – нові об’єкти обліку в сільському господарстві Коваль О.В. 2014 695
16713 Біологічні препарати як чинник посилення мікробіологічної діяльності агрофітоценозу бобових культур Врадій О. І. 2017 429
16712 Формування професійної іншомовної готовності студентів-аграріїв засобами інформаційно-комунікаційних технологій Дакалюк О.О. 2018 527
16711 Рахункова палата України: наближення до вимог міжнародних стандартів Шевчук О.Д. 2018 306
16710 Формування азотного поживного режиму ґрунту при вирощуванні кукурудзи на зерно Броннікова Л.Ф. 2018 743
16709 Повышение ресурса поршней автотракторных двигателей за счет применения теплозащитных покрытий Ляшенко Б.А., Николайчук В.Я., Ивченко Т.І., Михайлюта С.С. 2018 666
16706 Зростання функціональної значимості біологічних активів Коваль О.В., Лепетан І.М. 2013 440
16705 Біологічні активи – основа виробництва біопалива Коваль О. В. 2013 577
16702 Особливості розвитку споживчого кредитування в Україні Алескерова Ю.В., Дзюбенко A.Д 2018 277
16701 Управління капіталом страхових компаній Алескерова Ю.В., Сідак О.М. 2018 837
16700 Формування математичної складової професійно-інноваційної компетентності майбутніх аграріїв в умовах поглиблення інтеграційних зв’язків у системі «наука-освіта-виробництво» Левчук О.В. 2017 502
16699 Стан і перспективи розвитку технологій вирощування біоенергетичних культур в Україні Мазур В.А., Ганженко О.М., Шляхтуров Д.С. 2017 445
16697 Проблеми формування конкурентного середовища в туристичній сфері Юр'єв В.І., Іващенко А.В. 2017 579
16696 Інформаційні освітні університетські середовища як інтегративна база впровадження інноваційних технологій Джеджула О.М., Нечепоренко М.А., Хомяківський Ю.Л. 2017 771
16695 Вектори підвищення ефективності управління прибутком підприємства Фурман І.В. 2017 1057
16694 Ідентифікація земельно-ресурсного потенціалу Вінниччини та шляхи його ефективного використання Цицюра Я. Г. 2016 1415
16693 Вплив стимуляторів росту на урожайність овочевих культур Окрушко С.Є. 2017 754
16692 Публічна кадастрова карта України: оцінка адаптованості та стратегія удосконалення Цицюра Я. Г. 2016 2430
16691 Адаптивна стратегія землеробства Правобережного Лісостепу України за зміни клімату Цицюра Я. Г. 2017 991
16690 Продуктивність сортосумісних посівів ячменю ярого в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. 2017 681
16689 Система удобрення редьки олійної як чинник формування її продуктивності в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. 2017 522
16688 Методологічні особливості дослідження постіндустріальної моделі ринку Логоша Р.В. 2017 837
16687 Особливості інноваційного розвитку галузі овочівництва Логоша Р.В. 2017 1913
16686 Сучасний стан діяльності тепличних комбінатів на ринку овочевої продукції Логоша Р.В., Підвальна О.Г. 2017 734
16685 Історія становлення і розвитку ринку овочевої продукції в Україні Логоша Р.В. 2017 784
16684 Системний підхід в методології дослідження аграрного ринку Логоша Р.В. 2017 426
16683 Оцінка параметрів універсального ринку Логоша Р.В. 2017 627
16682 Методичні підходи моделювання та аналізу логістичних систем розподілу продукції АПК Вострякова В.І. 2017 1128
16681 Проектний менеджмент та роль менеджерів у будівництві Луцяк В.В., Резніченко А.В. 2017 477
16680 Дослідження ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства: практичний погляд на основі досвіду ТОВ «Торговий дім «Оксамит» Луцяк В.В., Жовмір К.О. 2017 504
16679 Проведення вартісної оцінки ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Вінницької області Скорук О.П., Майданик І.С. 2017 729
16678 Роль рівня родючості грунтів у формуванні урожайності на прикладі кукурудзи на зерно Броннікова Л.Ф. 2017 499
16677 Определение оптимальных режимов электроконтактного припекания дискретных покрытий при восстановлении и упрочнении валов двигателей Соловых Е.К., Волков Ю.В., Ворона Т.В., Лопата Л.А., Николайчук В.Я., Дудан А.В. 2017 657
16676 Параметри екологічної пластичності та стабільності гібридів вітчизняної селекції буряків цукрових Роїк М.В., Присяжнюк О. І., Коровко І.І., Дячинська О.М. 2017 636
16675 Структура рельєфу грунтового покриву Вінниччини як чинник інтенсивності ерозійних процесів Броннікова Л.Ф. 2017 615
16674 До питання застосування теплових насосів Стірлінга в сушильних установках Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 2017 389
16673 Керований вібропривод напрямленої дії зі спареними дебалансами Ярошенко Л.В., Дзісь В.Г., Чубик Р.В., Зрайло Н.М. 2017 557
16672 Професійно-ціннісне середовище як основа розвитку комунікативної взаємодії у контексті викладання мов у аграрному виші Лебедева Н.А. 2017 520
16671 Особливості організації бухгалтерського обліку та контролю у забезпеченні економічної безпеки підприємств Гудзенко Н.М., Шевчук О.Д. 2017 722
16670 Про проблеми та перспективи реорганізації податкової міліції Шевчук О.Д. 2017 385
16669 Методи математичного аналізу та контролю різних етапів інфляційного процесу Шевчук О. Д., Найко Д. А. 2017 396
16668 Сучасні тенденції у графічній підготовці майбутнього інженера у ВНЗ Джеджула О.М. 2016 463
16665 Фінансові результати сільськогосподарських підприємств: механізм формування та аналітична оцінка (на прикладі Ялтушківської дослідно-селекційної станції ІБК І ЦБ НААН України) Гончарук І.В., Старосуд В.І., Мулик Т.О. 2018 3902
16660 Оптоелектронна система автоматизованого керування логістичною діяльністю підприємства Дорощенков Г.Д., Потапова Н.А., Качуровський С.В. 2016 587
16659 Зміна кислотності темно-сірих лісових грунтів за різних технологічних чинників їх використання Броннікова Л.Ф. 2016 1294
16658 Про деякі апроксимаційні властивості q - параметричних многочленів Бернштейна Найко Д. А. 2016 463
16657 Экономико-организационные основы разработки севооборотов для формирования сырьевой базы при производстве биотоплива Климчук А.В. 2016 524
16656 Стратегічні передумови збільшення використання біопалив у структурі енергоспоживання України Климчук О.В. 2016 557
16655 Методологічні засади кластеризації та інноваційності у формуванні конкурентоспроможного виробництва біопалив Климчук О.В. 2016 614
16654 Принципи формування енергетичної політики України на засадах конкурентоспроможності в умовах економічного розвитку Климчук О.В. 2016 556
16653 Конкурентоспроможне виробництво біопалив як пріоритетний напрям зростання енергоефективності національної економіки Климчук О. В. 2016 541
16652 Концептуальні принципи розробки та регулювання енергетичної політики України на конкурентоспроможному рівні Климчук О. В. 2016 571
16651 Оцінка нововведень до Податкового кодексу України Мараховська Т.М., Вдовенко Л.О., Фурман І.В., 2015 402
16650 Теоретичні засади дослідження системи формування та використання джерел фінансування сільськогосподарських товаровиробників Фурман І. В. 2015 468
16649 Модульний підхід до викладання іноземної мови в аграрному ВНЗ Кравець Р. А. 2014 425
16648 Обґрунтування ІЧ-обробки насіння соняшника перед його обрушуванням Бандура В.М. 2015 576
16647 Нормативно-правове регулювання виробництва біопалива: світовий досвід та проблемні аспекти в Україні Климчук О.В. 2015 680
16646 Специфіка формування та механізми регулювання ринку біопалива Климчук О.В. 2015 1015
16645 Економічне значення та оптимізація використання енергетичних ресурсів Климчук О.В. 2015 414
16643 Аналіз сучасних методів та факторів, що впливають на процес екстрагування Бандура В.М., Коляновська Л.М. 2014 2564
16642 Енергоаудит як засіб енергоощадження в технологіях переробки олієвмісних культур Бандура В.М., Бережнюк Д.П. 2014 600
16641 Розробка технологічної схеми екстрагування олії з допомогою мікрохвильового інтенсифікатора Бандура В.М., Коляновська Л.М., 2014 1682
16640 Економічна сутність розвитку інноваційних процесів у виробництві біопалива Климчук О.В. 2014 432
16639 Розробка алгоритму розрахунку екстрактора з електромагнітним інтенсифікатором Бандура В.М., Коляновська Л.М. 2013 469
16638 Інтенсифікація масоперенесення в екстрагуванні рослинних олій Бандура В.М., Коляновська Л.М. 2013 754
16637 Обробка експериментальних даних процесу екстрагування рослинних олій мікрохвильовим полем Бандура В.М., Коляновська Л.М. 2013 337
16636 Біоетанольна індустрія: світовий досвід та перспективи виробництва для України Климчук О.В. 2013 712
16635 Екологічна енергетика – основа розвитку економіки держави Калетнік Г.М., Климчук О.В. 2013 1076
16634 Ефективність комплексного використання кукурудзи в біоенергетиці Климчук О.В. 2013 812
16633 Оптимізація процесу сушіння ріпаку в інфрачервоному полі Бандура В.М. 2012 477
16632 Перспективні напрямки вирощування кукурудзи для використання на енергетичні потреби Климчук О.В., Скорук О.П. 2011 1427
16631 Розвиток альтернативної енергетики в Україні та світі Бандура В.М. 2010 727
16628 Маркетингові дослідження ефективної діяльності підприємств бурякоцукрового підкомплексу регіону Красняк О. П. 2018 429
16622 Вплив мінеральних добрив, передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення мікроелементами на якісні показники зерна сортів сої Циганська О. І. 2018 362
16618 Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств Кафлевська С.Г. 2016 842
16615 Ідеї М.І. Вавилова у викладанні курсу «Спеціальна генетика сільськогосподарських культур» в програмі підготовки магістрів спеціальності 201 «Агрономія» Мамалига В.С., Мазур О.В. 2018 438
16614 Оцінка гібридних популяцій (F3) люцерни як вихідного матеріалу для селекції за умов підвищеної кислотності грунтів Бугайов В.Д., Горенський В.М., Мамалига B.C. 2017 500
16606 Ефективність використання власності в сільськогосподарських підприємствах Пронько Л.М., Колесник Т.В. 2017 627
16605 Методологія дослідження змісту та сутності малих форм господарювання в сільській місцевості Мазур А.Г., Колесник Т.В. 2017 583
16604 Виробництво та перспективи використання біопалива у Вінницькій області Скорук О.П. 2017 938
16603 Соціальні та споживчі стандарти та гарантії в Україні: сучасні структурно-динамічні характеристики Колесов О. С., Березюк С. В. 2017 738
16600 Забезпечення освітньої діяльності в умовах проведення антитерористичної операції на сході України Мельничук О.Ф. 2018 525
16598 Мобільний банкінг як перспективний напрям розвитку банківських інформаційних систем Бахарєва Я.В. 2018 866
16596 Інформаційні системи і технології як інновація у системі управління бізнес-процесами Юрчук Н.П. 2018 813
16595 Система моніторингу в управлінні ІТ-проектами Юрчук Н.П. 2018 627
16591 Економічні та обліково-законодавчі аспекти інвестиційно-інноваційної діяльності аграрного сектору Правдюк М.В. Правдюк А.Л. 2018 307
16590 Сучасний стан розвитку вітчизняного агросектору Германюк Н.В. 2018 467
16589 Ринок земель сільськогосподарського призначення: реалії та перспективи економічного та правового середовища Правдюк Н.Л. Правдюк А.Л. 2017 802
16588 Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні Правдюк А.Л. 2017 460
16585 Організація освітнього полікультурного середовища як соціальної системи полісуб’єктного типу в аграрному ВНЗ Кравець Р.А. 2017 788
16583 Сутність внутрішньої мотивації пізнавальної діяльності майбутніх фахівців аграрної галузі в контексті формування полікультурної компетентності на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 624
16582 Впровадження інтерактивних методів навчання у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 742
16581 Педагогічна технологія формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 423
16580 Діяльність менеджера аграрної галузі в ринкових умовах Марценюк Н. А. 2018 346
16578 Інноваційні технології навчання у підготовці фахівців з бухгалтерського обліку Бурко К.В. 2018 616
16575 Контекстне навчання як засіб інтеграції у процесі викладання англійської мови ХомяковськаТ.О., Калініченко А.І. 2017 1232
16574 Роль професійної мобільності у професійній підготовці менеджерів аграрної галузі Марценюк Н. А. 2017 897
16573 Сутність виробничих запасів як економічної категорії: облік та управлінські аспекти Коваль Н. І. 2017 518
16572 Виробництво та сертифікація органічної продукції: досвід США Калетнік Г.М., Пришляк Н.В. 2017 395
16571 Удосконалення внутрішньогосподарського контролю в кормовиробництві на основі застосування ланцюга цінності Чудак Л.А. 2015 631
16570 Стан діючої практики організації контролю кормовиробництва Чудак Л.А. 2015 681
16567 Information support of Agricultural Information-Advisory Activity in Ukraine as a Key Component of Its Development Broyaka A.A. 2017 462
16566 Сучасний стан безробіття та шляхи його подолання Самборська О. Ю. 2017 740
16564 Інноваційний розвиток та управління в аграрному секторі Германюк Н.В. 2017 663
16563 Куратор академічної групи – вихователь, науковець, організатор у вищих аграрних закладах освіти Матієнко О.С. 2017 474
16562 Організація та оцінка технологій доїння корів в контексті конкурентоспроможності молокопродукції Петриченко О.А. 2017 1042
16561 Організація технологічних процесів та оцінка технологій утримання худоби Петриченко О.А. 2017 629
16559 Організація кормозабезпечення молочного скотарства Петриченко О.А., Петриченко І.І. 2017 411
16558 Аналіз ефективності використання виробничих запасів у ТОВ «Устя» Томчук О.Ф., Пацар О. 2017 603
16547 Стан та перспективи діяльності овочепереробних підприємств в Україні Логоша Р.В. 2017 1318
16546 Інноваційний розвититок промислових підприємств Вінницької області Киш Л.М., Назаровська А.І., Редько Л.Ю. 2017 554
16545 Оцінка інноваційно-наукового потенціалу Вінницької області Киш Л.М., Олійник А.Ю. 2017 557
16543 Аналіз фінансових результатів та фінансового стану сільськогосподарського підприємства Киш Л.М., Синявська Н.С. 2017 724
16542 Порівняльний аналіз продуктивність праці управлінського персоналу Киш Л.М., Поліхун В.М. 2017 600
16541 Матеріальне стимулювання та аналіз фонду оплати праці у фермерських господарствах Киш Л.М., Курило Н.Ф. 2017 613
16539 Перспективи розвитку розподільчої логістики АПК Потапова Н.А. 2017 1198
16538 Формування професійної компетентності фахівців аграрної сфери Германюк Н.В. 2017 1160
16536 Стан розвитку сучасного ринку цінних паперів в Україні Руда О.Л. 2017 718
16534 Цінова політика щодо готової продукції підприємства: обліково-аналітичний аспект Правдюк Н.Л. 2017 1273
16533 Статистичний аналіз показників сталого розвитку територіальної громади Піддубна О.О., Підгурський О.І. 2017 348
16532 Необхідність оцінки якості фінансової звітності Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. 2017 811
16531 Облікова концепція товарно-матеріальних цінностей в умовах постіндустріальної економіки Правдюк Н.Л. 2017 934
16529 Дослідження суперпозиції пуассонівського та регулярного потоків транзакцій Підгурський О.І., Волонтир Л.О. 2017 408
16523 Сучасні тенденції та проблеми оподаткування сільськогосподарських підприємств України Чудак Л.А. 2017 650
16522 Роль обліку в забезпеченні економічної безпеки підприємств Гудзенко Н.М., Китайчук Т.Г. 2017 2000
16519 Облік створення і використання мобільних додатків як об’єктів права інтелектуальної власності Лепетан І. М., Коваль Н. І., Китайчук Т. Г. 2018 425
16518 Облікове забезпечення операційної оренди в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України Янчук г. В., Китайчук т. Г., Земляна І. Ф. 2017 400
16517 Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі: проблеми перехідного періоду Китайчук Т.Г. 2017 397
16516 Моделювання суперпозиції неоднорідних потоків транзакцій Підгурський О.І. 2017 354
16515 Причини занепаду фінансового аналізу в сільському господарстві Чудак Л.А. 2017 339
16514 Соціальні аспекти бухгалтерського обліку Правдюк Н.Л. 2017 1474
16513 Аналіз суперпозиції потоків транзакцій з пуассонівським та рівномірним законами розподілу Підгурський О.І. 2017 313
16512 Alternative Models of Agricultural Advisory Program Development Broyaka A.A. 2017 552
16510 Особливості кадрової політики аграрних підприємств у сучасних умовах Мазур В.А., Германюк Н.В., Дмитрук Р.В. 2018 1296
16509 Технології створення, розведення й оцінювання стад молочного скотарства: аналітичний огляд Петриченко О.А. 2018 1318
16508 Контроль та управління витратами на оплату праці Томчук О.Ф., Машевська А.А. 2018 684
16507 Облікова політика щодо заробітної плати Подолянчук О.А. 2018 840
16506 Оцінка біоенергетичного потенціалу Вінницької області Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О. 2018 471
16505 Анатомо-морфологічні показники вегетативних органів культури цукрового буряка за дії ретардантів Шевчук О.А. 2018 505
16503 Перспективи контролю дотримання сівозмін як фактора забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення Чудак Л.А. 2018 597
16502 Порівняльний аналіз результатів імітаційного та математичного моделювання суперпозиції пуассонівського та регулярного потоків транзакцій Підгурський О.І. 2018 405
16501 Механізм управління криптовалютою в обліковій системі підприємства Фостолович В. А. 2018 362
16500 Криптовалюта як новий фінансовий інструмент: переваги і недоліки її використання та проблеми нормативно-правового регулювання Томчук О.В., Фостолович В. А. 2018 760
16499 Застосування мобільних додатків в бізнесі та їх облік Корпанюк Т.М. Мулик Я.І. 2018 646
16498 Облік використання земель сільськогосподарського призначення на умовах емфітевзису Іщенко Я.П. 2016 624
16497 Інтегрування еколого-економічного підходу у стратегію розвитку та практику господарювання сільськогосподарських підприємств Фостолович В. А. 2017 319
16496 Облікові аспекти користування землею на умовах емфітевзису Іщенко Я. П., Новодворська В.В. 2016 535
16494 Біологічні перетворення в рибництві як об’єкт бухгалтерського обліку Іщенко Я. П. 2016 357
16488 Застосування професійного судження аудитора в контексті розвитку міжнародних стандартів аудиту Томчук О.В., Фабіянська В.Ю. 2018 1104
16487 Використання земель на умовах емфітевзису: правовий та обліковий аспекти Іщенко Я.П., Любар О. О. 2018 426
16486 Галузеві особливості бухгалтерського обліку витрат на біологічні перетворення в рибництві Іщенко Я. П. 2017 433
16485 Модель розвитку організації обліку на основі концепції ощадливого виробництва: структурний аналіз Плахтій Т.Ф. 2017 563
16484 Аналіз моделей оцінки якості облікової інформації Плахтій, Т.Ф. 2017 414
16483 Необхідність оцінки якості фінансової звітності Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. 2017 874
16482 Розвиток системи менеджменту якості обліку Плахтій Т.Ф. 2017 677
16481 Якісні характеристики фінансової інформації в конвергованій концептуальній основі: критичний аналіз Плахтій Т.Ф. 2017 402
16480 Напрями забезпечення належного рівня якості облікової системи підприємства: організаційний аспект Плахтій Т.Ф. 2017 359
16476 Основи європейських технологій вирощування кормових буряків та дослідження процесу їх подрібнення Мазур В.А., Любін М.В., Токарчук О.А. 2018 282
16474 Теоретичні основи та особливості процесу різання коренеплодів у фермерських господарствах Токарчук О.А. 2017 562
16473 Стратегічний інноваційний розвиток підприємств в Україні Киш Л.М 2017 592
16471 Дистанційна форма навчання у вищих навчальних закладах України та інших країн світу Ушкаленко І.М., Зелінська Ю.В. 2018 751
16470 Практика використання дискримінантного аналізу дієвості процесів функціонування сільськогосподарських підприємств на основі показників складових результативності Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О., Марчук Л.М. 2018 462
16469 SEE-аналіз дієвості процесів захисту і реабілітації грунту, підземних та поверхневих вод України Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О. 2017 603
16468 Продовольча безпека та економічні засади виробництва біопалива Фурман І.В., Токарчук Д.М. 2018 776
16466 Управлінські заходи щодо підвищення ефективності виробництва ріпаку Токарчук Д.М. 2018 433
16465 Облікова політика щодо запасів Коваль Л.В. 2018 6085
16464 Облік земель сільськогосподарського призначення через призму чинної методології Коваль Л.В. 2017 1532
16462 Облік земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств в Україні Коваль Л.В., Заболотчук А.В. 2018 964
16458 Стан та перспективи розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в овочівництві Логоша Р.В. 2017 1820
16457 Дослідження процесів штампування обкочуванням плоских кільцевих і фланцевих заготовок із листа Штуць А. А. 2016 634
16452 Машина для посадки технічної верби Бандура В.М., Кордонський В.А. 2017 634
16436 Аналіз тенденцій розвитку страхового ринку: вітчизняний та світовий аспект Марценюк-Розарьонова О.В. 2017 717
16435 Розвиток ринку автострахування в Україні : проблеми та перспективи Марценюк-Розарьонова О.В., Марчук Ю. Ю. 2018 702
16434 Страхування урожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень Марценюк-Розарьонова О.В., Якубовська Я.Р.,Чорнопищук О.М. 2018 496
16432 Вплив фізичного стану меляси на перетравність основних поживних речовин кормів раціону та обмінні процеси в рубці жуйних тварин Овсієнко С.М. 2017 1472
16431 Порівняльна оцінка продуктивної дії консервованого і сухого зерна сорго в годівлі високопродуктивних дійних корів Овсієнко С.М. 2017 832
16430 Розвиток предикативної аналітики як пріоритетного напрямку бізнес-аналітики Бахарєва Я.В. 2018 603
16428 Раціональне харчування студентів та його вплив на працездатність Олійник Н.А., Швець О.І. 2017 1252
16425 Контактна взаємодія інструмента з деталлю у процесах поверхневого пластичного деформування з ультразвуком Веселовська Н.Р.,Турич В.В., Руткевич В.С. 2017 751
16424 Оцінювання ефективності функціонування технологічного комплексу з використанням системного підходу Іскович-Лотоцький Р.Д., Веселовська Н. Р., Зелінська О.В., Веселовський Я. П. 2017 698
16423 Аналіз принципових технологічних схем та конструктивних рішень насосних гідроприводних агрегатів Веселовська Н.Р., Яремчук О. А. 2017 471
16422 Вплив пробіотиків на ріст, розвиток і господарсько-корисні ознаки медоносних бджіл Гуцол А.В., Ковальський Ю.В., Ковальська Л.М., Гуцол Н.В. 2017 783
16421 Біологічний консервант та його вплив на продуктивність дійних корів за консервування вологого зерна кукурудзи Овсієнко С.М. 2017 675
16420 Використання преміксів Інтермікс за фазової годівлі молодняку свиней Гуцол А. В., Гуцол Н.В., Дацюк І.В. 2017 756
16419 Заготівля і використання силосу з високою аеробною стабільністю А.І. Овсієнко, А.В. Безпалько, С.М. Овсієнко 2017 707
16418 Вплив згодовування преміксів Інтермікс на показники крові молодняку свиней за фазової годівлі Мазуренко М.О., Гуцол Н. В., Дацюк І. В. 2017 638
16417 Особливості вирощування проса лозовидного в умовах Лісостепу Правобережного Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю., Поліщук І.С. 2017 780
16416 Фотосинтетична продуктивність сорго цукрового залежно від елементів технології вирощування Липовий В. Г., Поліщук І. С. 2017 526
16415 Стан виробництва картоплі на Вінниччині та ефективність позакореневих підживлень Поліщук І. С., Кравчук С. В. 2017 568
16413 Інноваційні підходи до використання промислового схрещування, умов утримання та одержання додаткових енергоносіїв від чистопорідних і помісних бичків Яремчук О.С., Польовий Л.В., Варпіховський Р.Л. 2017 590
16412 Дослідження системи моніторингу параметрів режиму роботи сонячної панелі Рубаненко О. Є., Гунько І. О., Рубаненко О. О. 2018 521
16411 Забур’яненість посівів кукурудзи на зерно та ефективний її контрольв умовах дослідного поля ВНАУ Буткалюк Т. О., Вергелес П. М., Ватаманюк О. В. 2018 367
16410 Висота рослин кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування Мазур В. А., Циганська О. І., Шевченко Н.В. 2018 1174
16409 Створення вихідних форм сортів цукрових буряків стійких до ризоманії в умовах Ялтушківської ДСС ІБ і ЦБ НААН України Мазур В.А., Гончарук Г.С., Пінчук Н.В. 2017 446
16408 Формування продуктивності сортів ячменю ярого залежно від впливу позакореневих підживлень в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук І.С. , Телекало Н.В. 2018 349
16407 Вплив стимулятора росту Вимпел на врожайність моркви Окрушко С.Є. 2018 701
16405 Аналіз особливостей функціонування інтегрованої системи обробки статистичних даних України Гунько І.В., Січко Т.В., Ігнатов С.Н. 2018 382
16404 Оцінка ефективності енергоощадної системи підприємства Січко Т.В., Попадинець Н.П. 2018 741
16403 Оптимізація управління персоналом засобами інформаційних технологій в умовах ресурсного обмеження Січко Т.В., Максимчук К.М. 2018 606
16402 Інтенсивність зниження концентрації нітратів у зерні злакових культур залежно від періоду зберігання Ткачук О.П., Яковець Л.А., Ватаманюк О.В. 2018 305
16401 Аналіз фінансового потенціалу аграрного підприємства Алескерова Ю.В., Коробчук А.Р. 2018 664
16400 Управління фінансування приватної школи та її вдосконалення Алескерова Ю.В., Вигівська А.О. 2018 483
16392 Spatial organization of regional economic development Mazur A., Kubai O. 2018 389
16390 Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами сільськогосподарського призначення Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. 2017 2517
16388 Вплив технологічних прийомів вирощування на формування якісних показників зерна кукурудзи Мазур В. А., Шевченко Н. В. 2017 709
16385 Методика аналізу фінансового стану підприємства відповідно до вимог внутрішніх і зовнішніх користувачів Мазур В. А, Томчук О. Ф., Браніцький Ю.Ю. 2017 867
16384 Особливості страхування в аграрному секторі Марценюк-Розарьонова О.В., Чорнопищук О.М., Якубовська Я.Р. 2018 771
16383 Проблеми забезпечення земельними ресурсами тваринництва та шляхи їх вирішення Повозніков М.Г., Шевчук Т.В., Суховуха С.М. 2017 762
16376 Дарвінізм: історія і розвиток тваринництва Гуцол А.В., Мазуренко М.О., Шевчук Т.В. 2017 588
16375 Динаміка виробництва зерна та внесення мінеральних добрив під зернові культури у Вінницькій області Ткачук О.П., Яковець Л.А. 2017 544
16373 Інтенсивність зниження вмісту важких металів у зерні залежно від періоду очікування Яковець Л.А. 2017 707
16370 Екологічна небезпека застосування найпоширеніших мінеральних добрив Яковець Л.А. 2017 458
16366 Енергоощадні технології виробництва продукції рослинництва в умовах трансформації земельних відносин Амонс С.Е. 2017 3550
16365 Роль України у формуванні світової продовольчої безпеки Пчелянська Г.О. 2017 785
16364 Організаційно-економічні засади підвищення ефективності виробництва насіння цукрових буряків Калетнік Г.М., Старосуд В.І., Амонс С.Е. 2017 1007
16363 Бідність населення та її вплив на формування продовольчої безпеки Пчелянська Г.О. 2017 583
16362 Економіко-технологічні процеси регіонального виробництва рідких біопалив в Україні Климчук О.В. 2017 909
16361 Специфіка розвитку галузі рослинництва та особливості формування сировинної бази для виробництва біопалив в Україні Климчук О.В. 2017 759
16360 Стратегічні принципи становлення та розвитку біопаливної індустрії в Україні Климчук О.В. 2017 525
16359 Економіко-технологічні процеси ефективного регіонального виробництва біогазу в Україні Климчук О.В. 2017 728
16358 Аграрне виробництво в системі забезпечення продовольчої безпеки держави Кубай О.Г., Коломієць Х.М. 2017 809
16355 Вплив елементів технології вирощування на продуктивність люцерни посівної в умовах Лісостепу Правобережного Телекало Н.В., Блах М.В. 2017 407
16354 Біологічний азот, як запорука екологічної безпеки ґрунтів Телекало Н.В., Блах М.В. 2017 403
16353 Процеси росту і розвитку люцерни посівної залежно від елементів технології в умовах Лісостепу Правобережного Мельник М. В. 2017 529
16352 Урожайність та енергетична ефективність вирощування сої в умовах Лісостепу Правобережного Заболотний Г.М., Циганський В.І., Циганська О.І. 2015 968
16351 Вплив мінеральних добрив та мікродобрива на формування індивідуальної продуктивності рослин сої в умовах Лісостепу Правобережного Заболотний Г.М., Циганський В.І., Циганська О.І. 2015 604
16350 Особливсті забруднення зернової продукції важкими металами в умовах Вінницької області Ткачук О.П., Яковець Л.А. 2016 1678
16349 Пріоритетні напрями ефективного виробництва твердого біопалива в Україні: регіональні аспекти Климчук О.В. 2016 646
16345 Підвищення ефективності функціонування вібропреса з гідроімпульсним приводом Іскович-Лотоцький Р.Д., Зелінська О. В., Веселовська Н.Р. 2015 589
16344 Система сільськогосподарського дорадництва як інструмент покращення добробуту сільського населення Довгань Л.І., Довгань Ю.В. 2018 561
16341 Формування травостою люцерни посівної в рік сівби в умовах Лісостепу Правобережного Гетман Н. Я., Ткачук Р. О., Циганський В. І., Квітко М. Г. 2017 537
16339 Формування зернової продуктивності кукурудзи залежно від застосування мікробіологічного добрива Граунфікс в умовах Лісостепу Правобережного Дідур І.М., Циганський В.І. 2017 575
16336 Біостаціонар Вінницького національного аграрного університету як навчальна, наукова та виробнича база у підготовці фахівців садово-паркового господарства Прокопчук В.М., Циганський В.І., Циганська О.І., Матусяк М.В. 2017 787
16335 Study physical and mechanical properties pile as of biofuel as alternative Комаха В. П., Янович В. П. 2017 572
16334 Щодо небезпеки використання трансгенної раундапостійкої сої в продуктах харчування людей Я.М. Кулик, О.В.Хіміч, Ю.В.Обертюх, О.І.Скоромна, Т.В.Семко, Л.Л.Царук 2016 604
16329 Шляхи підвищення ефективності управління міжнародними комерційними операціями на програмовій основі Недбалюк О.П., Недбалюк О.О. 2018 345
16327 Проблемні аспекти самоставлення особистості в юнацькому віці Сидоренко Ж.В., Недбалюк О.О. 2018 1731
16325 Перестрахування майна підприємства Алескерова Ю.В., Вільчинська Н.Л., Житкевич Д.О. 2018 281
16324 Праксеологічний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі Олійник Н.А., Швець О.І. 2017 1363
16319 Інклюзивне освітнє середовище у вищій школі України Тимкова В.А. 2018 929
16318 Формування культури професійного спілкування у майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи Тимкова В.А. 2017 1030
16317 Розробка вібраційного змішувача сипких матеріалів для приготування фітосумішей Полєвода Ю., Михальова Ю. 2018 621
16315 Роль і місце технічного діагностування в системі технічної експлуатації автомобілів в сільському господарстві Барановський В. М., Спірін А. В., Полєвода Ю. А., Твердохліб І. В. 2018 455
16314 Удосконалення умов утримання ремонтного молодняку та нетелів Варпіховський Р.Л. 2017 711
16309 Психологічна готовність студента-менеджера до майбутньої діяльності Клибанівська Т. М., Недбалюк О. О. 2018 574
16307 Вплив стресу на рівень самооцінки студентів-аграріїв: теоретичні аспекти Лебедєва Н. А. 2017 525
16301 Роль інфраструктури у забезпеченні економічного зростання регіонів України Гончарук Т.В. 2017 704
16300 Strategic potential of biomass in Ukraine – guarantee of the stat’s economic development Honcharuk T.V. 2017 724
16254 Розвиток агропромислового комплексу – основа становлення конкурентоспроможного виробництва біопалива в Україні Климчук О.В. 2015 432
16253 Економічні принципи інноваційного забезпечення біопаливного виробництва Климчук О.В. 2014 536
16252 Виробництво біоетанолу – перспективна галузь в Україні Климчук О.В., Висоцька В.В. 2012 1725
15849 Методи вимірювання нелінійних діелектричних властивостей сегнетоелектричних рідких кристалів Шевчук О.Ф. 2018 323
15832 Продуктивність корів при використанні люцерносуданкового силосу, заготовленого з біологічним консервантом Сироватко К.М., Курнаєв О.М. 2017 663
15831 Отримання додаткових джерел енергії на тваринницьких підприємствах малої потужності за дотримання ветеринарно-санітарних вимог Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. 2016 716
15830 Поведінкові реакції нетелів за безприв'язно-боксового утримання у модульно-груповій клітці Варпіховський Р. Л. 2017 779
15829 Поведінкові реакції нетелів за різних розмірів боксу для їх утримання Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. 2017 829
15828 Вплив умов утримання корів на параметри мікроклімату повітря у тваринницьких приміщеннях та отримання додаткових енергоносіїв Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. 2017 931
15827 Ефективність використання земельної ділянки товарно-молочної ферми малої потужності за різних способів утримання худоби Варпіховський Р. Л. 2017 879
15826 Важливий напрямок пасовищної годівлі надремонтного молодняку української чорно-рябої молочної породи з врахуванням підгодівлі концентратами та мінеральною добавкою Польовий Л.В., Добронецька В.О. 2017 764
15825 М’ясна продуктивність бичків української чорно-рябої молочної породи та економічна ефективність виробництва яловичини за різних умов утримання Польовий Л.В., Добронецька В.О. 2017 881
15824 Порівняльна оцінка вирощування та м'ясних якостей бройлерів кросів «Росс-308» та «Кобб-500» Польовий Л.В., Добронецька В.О., Андріюк Я.Б. 2016 1030
15822 Обсяг застосування та екологічна оцінка хімічних засобів захисту рослин Разанов C.Ф., Шевчук О.А. 2018 588
15815 Фізико-хімічні показники води за різних способів напування товарного молодняку песця блакитного (Vulpes logopus) Шевчук Т.В., Шамолюк Б. 2018 748
15814 Фінансово-інноваційні банківські технології для аграрних підприємств (аграрні розписки) Алескерова Ю.В., Вільчинська Н.Л., Овчаров М.Я 2018 588
15810 Літературні набутки Ольги Мак у моделюванні штучного голодомору Тимощук Н.М. 2017 1149
15809 Художні особливості роману "Посол мертвих" Аскольда Мельничука Тимощук Н.М. 2017 1206
15808 Ріст і розвиток бобових багаторічних трав залежно від екологічних умов вегетації Ткачук О.П. 2016 2094
15807 Земельні ділянки як об'єкт обліку Подолянчук О.А., Коваль Н.І. 2017 2026
15806 Класифікаційна ідентифікація права на свободу творчості в системі культурних прав та свобод людини Опольська Н.М. 2017 875
15804 Принципи впровадження системи Mathcad в математичну підготовку фахівців аграрного сектора Левчук О.В., Гусак Л.П. 2017 534
15803 Formation of professional skills of future lawyers in the process of learning foreign languages Tymoschuk N. M., Dovhan L. I. 2017 562
15802 Філософський дискурс Ю.Габермаса і проблема постмодерного переходу Слотюк П.В. 2017 584
15801 Вплив регулятора росту Вимпел на урожайність капусти білоголової Окрушко С. Є. 2017 857
15799 Аналіз та статистика ресурсного потенціалу сільських територій аграрного сектору України Томашук І.В. 2017 967
15798 Аналітичний аспект розвитку земельного потенціалу України: оренда землі Томашук І. В. 2017 714
15797 Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору Вінницького регіону Томашук І.В. 2017 897
15796 Розробка складу комплексного пайку для гарячого харчування спецпризначенців Петрова Ж.О., Пазюк В.М. 2017 548
15795 Дія регуляторів росту рослин на карпогенез та показники насіннєвої продуктивності цукрового буряка Шевчук О.А. 2017 664
15790 Сommon wheat: ecological plasticity by biological and technological markers Moskalets V.V., Moskalets T.Z., Vasylkivskyi S.P., Grynyk I. V., Vovkohon A.G., Lobova O.V., Shevchuk O.V., Knyazyuk O.V. 2016 551
15788 Енергетика кавітаційної обробки технологічного середовища Берник І.М. 2015 425
15787 Research staff process of interaction and technological environment in developed cavitation Bernyk I., Luhovskyi O., Nazarenko I. 2016 652
15786 Пропозиції щодо удосконалення інструментарію WEB-аналітики електронної системи управління ВНЗ «Сократ» (ВНАУ) з метою забезпечення професійної підготовки фахівців Скакун Л. А., Бондаренко О. В., Томчук О.Ф 2016 439
15785 Аналіз методів визначення швидкості розповсюдження хвиль в кавітаційній області ультразвукового поля Берник І. М., Луговський О. Ф. 2016 701
15784 Видовий склад лікарських рослин лучного фітоценозу Немирівського Побужжя Криклива С.Д., Шевчук О.А., Клімас Л.А., Голунова Л.А. 2015 1164
15783 Екологічна безпека та перспективи застосування синтетичних регуляторів росту у рослинництві Шевчук, О. А. Кришталь, О. О. Шевчук, В. В. 2014 842
15782 Аналіз параметрів впливу на формування моделі акустичної обробки рідинних харчових середовищ Берник І.М. 2014 803
15778 Встановлення основних параметрів впливу технологічного середовища на робочий процес ультразвукової кавітаційної обробки Берник І. М., Луговський О. Ф. 2014 774
15777 SWOT- аналіз як інструмент стратегічного управління діяльністю фермерських господарств Скакун Л. А., Козак Н.Ю 2013 2455
15776 Взаємозалежність якості та вартості сільськогосподарської продукції в макроекономічному аспекті Раздоба О. Г., Скакун Л. А. 2013 331
15775 Інтенсифікація технологічних процесів обробки харчових середовищ Берник І. М. 2013 848
15774 Исследования влияния параметров сушки на кинетику и получение качественных, антиоксидантных функциональных порошков Снежкин Ю.Ф., Петрова Ж.А, Пазюк В.М. 2012 437
15773 Контролінг як метод стратегічного аналізу в системі управління основними засобами підприємства Скакун Л.А., Василиха Н.В 2012 377
15772 Модель управления технологическим процессом ультразвуковой очистки эластических поверхностей Луговская Е.А., Яхно О.М., Берник И. Н. 2012 436
15770 Вплив еколого-економічного фактору на особливості організаційно-економічного механізму використання ресурсного потенціалу сільських територій Гончарук І. В., Томашук І. В. 2017 1066
15769 Роль сільськогосподарських кооперативів у забезпеченні сталого розвитку сільських територій Вінницької області Гончарук І. В. 2017 1257
15768 Організаційні аспекти облікового забезпечення управління в інтегрованих науково-виробничих структурах (на прикладі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України) Гончарук І.В., Іщенко Я.П., Стригун І.В. 2017 966
15767 Перспективи розвитку страхового ринку Гончарук І. В. 2017 468
15766 Основні аспекти ефективного формування і використання ресурсного потенціалу у сільськогосподарських підприємствах (на прикладі Уладово- Дюлинецької ДСС ІБК І ЦБ НААН України) Гончарук І. В., Браніцький Ю. Ю., Томашук І. В. 2017 919
15765 Система обліку та оподаткування на дослідно-селекційній станції ІБКІЦБ НААН України: стан та напрями удосконалення Гончарук І. В., Плахтій Т. Ф., Старосуд В. І. 2017 886
15763 Роль фінансового планування у розвитку малого і середнього бізнесу Гончарук Інна Вікторівна 2017 606
15746 Особливості забруднення зернової продукції важкими металами в умовах Вінницької області Ткачук О. П., Яковець Л. А. 2016 956
15745 Вплив концентрації свинцю на зміну еколого-агрохімічних показників грунту Ткачук О.П. 2016 547
15744 Logistic systems: estimation of the force of functioning Burennikova N. , Yarmolenko V. 2017 1011
15743 Парадигма дуалізму імплікації процесів функціонування та розвитку підприємств м’ясопродуктового підкомплексу Бурєннікова Н.В., Дмитренко Р.М. 2017 693
15717 Шляхи підвищення продуктивності люцерни в Лісостепу та Поліссі України Бугайов В.Д., Мамалига В.С., Горенський В.М. 2015 436
15709 Діяльність Вінницького жіночого єврейського училища наприкінці ХІХ ст. Богатчук С. С. 2018 312
15706 Методи управління залізничним транспортом України в період його відбудови (1943-1950-ті рр.) Мазило І. В. 2018 707
15705 Оподаткування селян в УРСР у 1946-1953 рр. Котик Ю.В. 2018 335
15704 Вплив пробіотика на продуктивність курчат-бройлерів Подолян Ю. М. 2016 744
15690 Забезпеченість скотарських підприємств малої потужності енергоносіями за дотримання санітарно-гігєнічних норм Варпіховський Р. Л. 2016 554
15611 Вплив паклобутразолу на активність гіберелінів і вміст різних форм абсцизової кислоти у листках цукрового буряка О. А. Шевчук, В. Г. Кур’ята 2007 483
15606 Силові характеристики механізму регулювання кута нахилу похилого диска регульованого аксіального роторнопоршневого насоса Іванов М. І., Переяславський О. М., Шаргородський С. А., Ковальова І. М. 2017 620
15605 Дослідження процесу подрібнення та класифікації функціональної антиоксидантної буряково-лимонної сировини Ю.Ф. Снєжкін Ю.Ф., Ж.О. Петрова Ж.О., В.М. Пазюк 2013 629
15603 Особливості оподаткування колгоспів в УРСР у 1945-1953 рр. Котик Ю. В. 2018 295
15602 Вивчення культурної сої у науково-дослідних установах УРСР в 20-30-х рр. ХХ ст. Муханов В. М. 2018 285
15601 Розвиток освіти Подільського краю в першій половині ХІХ ст. Богатчук С. С. 2017 628
15600 Економічний розвиток українських земель та поширення залізничної мережі в 60-70-х рр. ХІХ ст. Богатчук Світлана Степанівна 2017 447
15599 Формування сучасної мовно-професійної компетентності економіста-аграрія Тимкова В.А. 2017 488
15598 Лінгвокультурологічний підхід до вивчення фразеології студентами-аграріями Тимкова В.А. 2017 1538
15597 Наслідки впливу різного за тривалістю виробничого шуму на продуктивність самок сріблясто-чорних лисиць кліткового утримання Шевчук Т.В. 2016 524
15592 Регулювання розвитку конкурентоспроможного виробництва біопалив в Україні. Климчук О.В. 2018 871
15585 Сучасні тенденції розвитку харчової промисловості та її місце в економіці держави Калетнік Г.М., Коваленко О.В., Брояка А.А. 2017 3364
15583 Сучасні проблеми забезпечення продовольчої безпеки України та шляхи їх вирішення Брояка А.А. 2017 369
15573 Аналіз динаміки ВВП України та інших країн світу Хаєцька О.П., Вертелецький М.В. 2018 1732
15437 Ботаніко-морфологічні особливості бобових багаторічних трав залежно від екологічних умов безпокривної сівби Ткачук О.П. 2016 615
15436 Екологічна конкурентоздатність бобових багаторічних трав з бур’янами в рік сівби при безпокривному вирощуванні Ткачук О.П. 2016 672
15435 Вплив аміачної селітри на концентрацію важких металів у грунті Ткачук О.П. 2016 413
15433 Аналіз умов експлуатації електроустаткування в сільському господарстві Солона О.В., Рудницький Б.О., Деревенько І.А., Омельянов О.М. 2017 813
15432 Дослідження ефективності сепарації зернових матеріалів на ступінчасто-конічному решеті вібровідцентрових машин Котов Б. І., Деревенько І. А., Степаненко С. П. 2017 929
15430 Визначення момента опору руху дебалансного віброзбудника Ланець О. С., Деревенько І. А. 2017 564
15429 Оценка пластичности металла при поперечном выдавливании с последующей осадкой Р.И. Сивак, И.А. Деревенько 2013 490
15428 Діагностування матеріалів для технічних експертиз та процесів обробки металів тиском О.В. Нахайчук, В.А. Огородніков, В.І. Музичук, I.A. Деревенько 2007 713
15427 Кручение цилиндрических заготовок изотропно–прочняющихся материалов В.А. Огородников, И.А. Деревенько, В.М. Улановский 2012 462
15426 Моделирование процесса комбинированного выдавливания И.А. Деревенько 2014 787
15425 Оценка пластичности деформированного металла Деревенько И. А. Огородников В. А., Архипова Т. Ф. 2016 624
15424 Теоретичні аспекти сепарації зернових матеріалів на ступінчасто-конічному решеті вібровідцентрових машин Попадюк І.М. Котов Б.І., Деревенько І.А.,Степаненко С.П. 2016 3
15423 Параметры напряженного состояния диаграмм пластичности В.А. Огородников, Л.И. Алиева, И.А. Деревенько 2011 548
15422 Определение параметров моделей, формирующих паспорт материалов в процесах обработки давлением Е.В. Солоная, И.А. Деревенько, В.А. Федотов 2011 478
15421 Пластичность металлов при объемном напряженном состоянии (PLASTICITY OF METALS AT THE BY VOLUME TENSE STATE) В.А. Огородников, Л.И. Алиева, И.А. Деревенько 2012 335
15420 Ресурс пластичности в процессах комбинированного выдавливания Л.И. Алиева, И.А. Деревенько, Р.И. Сивак 2013 484
15419 Моделирование процессов обработки давленим на основе гипотезы о силовом и кинематическом подобии параметров деформирования ВА Огородников, АВ Грушко, ИА Деревенько 2012 455
15415 Параметры модели, формирующей карту материала в процессах обработки давлением В.А. Огородников, Л.И. Алиева,И.А. Деревенько, В.М. Кожушаный 2011 520
15414 Деформируемость и качество заготовок в условиях комбинированного формоизменения Деревенько И. А. 2012 468
15413 Математичне моделювання процесу тепломасообміну за умов пароконтактної стерилізації продукції у циліндричній тарі Паламарчук І. П., Полєвода Ю. А., Куций В.М. 2017 4
15397 Ринок банківських послуг для фізичних осіб: проблеми та перспективи Алескерова Ю.В., Кривулько Б.В. 2017 435
15396 Фінансовий контролінг на підприємствах малого бізнесу Алескерова Ю.В., Шиманська О.П. 2017 471
15379 Фіскальний механізм соціально-економічної сфери як складова частина фінансового механізму держави Алескерова Ю.В. 2016 548
15371 Виробництво біологічних видів палива з біомаси сільськогосподарських культур. Климчук О.В. 2012 529
15356 Аналіз стану адаптації студентської молоді до навчання у внз аграрного профілю Бурдейна Л.І. 2018 3091
15355 Теоретичні основи використання економіко-статистичних методів у наукових дослідженнях студентської молоді вищих навчальних закладів аграрного профілю Гунько І.В. , Присяжнюк О.І., Бурдейна Л.І. 2018 797
15354 Особливості застосування балансових моделей в економіко-математичному моделюванні аграрної галузі Бурдейна Л.І. 2018 4
14801 Використання багаторічних бобових трав для зниження вмісту важких металів у грунті Ткачук О.П. 2017 626
14800 Визначення об'ємних характеристик виконавчого органа технологічного обладнання методом використання криволінійних координат Дубчак В.М.,Новицька Л.І. 2017 584
14799 Математичне моделювання обчислення сили тиску на поверхню кулі та її частини Дубчак В.М. 2017 624
14523 Стан та проблеми продовольчої безпеки в Україні Тодосійчук В.Л. 2017 7
14423 Кредитно-інвестиційна діяльність банків України Алескерова Ю.В. 2017 949
14317 Сучасні тенденції зовнішньоекономічної діяльності україни Хаєцька О.П. 2017 302
14316 Світовий ринок цукру та місце україни в ньому Хаєцька О.П. 2017 313
14315 Модифікований метод вимірювання величини спонтанної поляризації сегнетоелектричних рідких кристалів Ковальчук О.В., Шевчук О.Ф. 2017 718
14314 Спектральні характеристики плівок диметиланілінетиленкетонового барвника для виробництва фотоелектронних пристроїв Шевчук О.Ф. 2017 380
13413 Вплив вапнування ґрунтів на концентрацію Zn i Cu у бджолиному обніжжі і перзі Разанов С.Ф., Швець В.В., Марчак Т.В. 2015 483
13412 Влияние известкования почвы на качество пчелиной обножки Разанов С.Ф., Швець В.В., Гуцол Г.В. 2015 430
13409 Моніторинг забруднення продукції птахівництва важкими металами в умовах інтенсивного землеробства Разанов С.Ф., Войтко О.С. 2017 491
13408 Вплив обробітку грунту та удобренння на урожайність пшениці озимої в умовах Правобережного лісостепу України Пелех Л.В. 2017 755
13345 Вплив органічно-мінеральних добрив на накопичення свинцю і кадмію у квітковому пилку Швець В.В. 2013 439
13344 Концентрація Pb і Cd у бджолиному обніжжі та перзі за вапнування кислих ґрунтів медоносних угідь Швець В.В. 2014 368
13343 Екологічні особливості росту і розвитку бобових багаторічних трав у рік сівби за безпокривного вирощування Ткачук О.П. 2015 539
13340 Соціальна і фіскальна політика держави:вплив на регіональному рівні Федоришина Л.І., Жмурко І.В. 2016 402
13339 Технологія математичної підготовки майбутніх аграріїв на основі застосування MATHCAD Левчук О.В. 2016 333
13337 Биоразнообразие луговых экосистем агроландшафтов Подолья как структурных элементов региональной экосети Мудрак А.В., Мудрак Г.В., 2015 469
13334 Аналіз екологічного стану лісів Вінницької області Ткачук О.П., Костенюк О.В. 2015 456
13333 Автореферат організаційно-економічний механізм підвищення ефективності цукробурякового виробництва Хаєцька О.П. 2015 555
13328 Ринок цінних паперів як складова фінансового ринку: сучасний стан і перспективи розвитку Михальчишина Л.Г. 2015 755
13327 Концептуальна модель для аналізу агропродовольчого ланцюга постачання Вострякова В.І. 2015 435
13326 Біологічний азот в землеробстві Вінницької області Шкатула Ю.М., Краєвська Л.С. 2014 1632
13322 Бобові рослини в агросфері тиврівського району вінницької області Краєвська Л.С., Шкатула Ю.М. 2014 683
13321 “зелена” логістика аграрного сектору як складова екологічної, енергетичної та продовольчої безпеки держави Вострякова В.І. 2014 1097
13314 Сегментація Вінницького регіонального ринку молокопродукції Недбалюк О.О. 2011 1457
13309 Особливості формування зернової продуктивності гороху в умовах правобережного Лісостепу України Телекало Н.В. 2013 840
13308 Нвестиційно-інноваційний компонент розвитку виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах вінницької області Мельник В.Я. Полеся В.М., Недбалюк О.О. 2010 467
13306 Формування площі листової поверхні та фотосинтетичного потенціалу рослин озимого ріпаку залежно від строку посіву та системи удобрення Мацера О. О. 2017 417
13303 Державне регулювання фінансових процесів в агропромисловому комплексі Алескерова Ю.В. 2016 372
13302 Кадрове забезпечення фінансового механізму управління інтелектуальним капіталом підприємства. Алескерова Ю.В. 2016 330
13301 Фіскальні мультиплікатори в Україні (анг. мова) Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л. 2016 838
13300 Вплив зов.нішніх і внутрішніх факторівна фінансовий механізмуправління інтелектуальним капіталом. Алескерова Ю.В. 2016 462
13299 Кредитні інновації в агропромисловій сфері України Алескерова Ю.В., 2016 516
13298 Векторний механізм розвитку страхування в Україні Алескерова Ю.В. 2016 902
13297 Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства как фактор развития аграрного сектора Алескерова Ю.В., Тодосийчук В.Л., Фурман И.В. 2016 5
13296 Фіскальна політика розвитку соціально-економічної сфери України Алескерова Ю.В., Мараховська Т.М. 2016 518
13295 Проблеми впровадження банківських кредитних інновацій в аграрній сфері. Алескерова Ю.В. 2016 456
13293 Фінансовий менеджмент на підприємстві і основні напрямки його розвитку Алескерова Ю.В., Савков О.Д. 2016 531
13292 Бавовна – економічно ефективна біоенергетична культура Азербайджану. Алескерова Ю.В. 2016 352
13289 Бюджетування як інноваційний підхід в управлінні аграрним підприємством Тодосійчук В.Л., Алескерова Ю.В. 2016 883
13287 Цукрові буряки:економічна ефективність вирощування. Алескерова Ю.В. 2017 589
13285 Документальне відображення земельних ділянок у системі обліку Томчук О.Ф., Федоришина Л.І. 2017 537
13282 Витоки розвитку економічного аналізу Федоришина Л.І. 2017 370
13279 Дослідження та оцінка техногенного навантаження на водні екосистеми річки Соб Первачук М.В., Рибонька В.В. 2015 1467
13275 Вивчення впливу передпосівної інокуляції біопрепаратом поліфункціональної дії на урожайність люцерни Коваленко Т.М., Вергелес П.М. 2017 505
13253 Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними видами біопалива Разанов С.Ф., Ткачук О..П. 2015 368
13251 Розвиток технічної думки в українській залізничній галузі в кінці ХІХ ст. - початку ХХ ст. Богатчук С. С. 2016 398
13249 Взаємовідносини між bradyrhizobium japonicum і збудниками бактеріозів сої та їх чутливість до пестицидів Алєксєєв О.О. , Патика В. П. 2016 782
13248 Ефективність використання інтерактивних методик у контексті комунікативного підходу до вивчення іноземної мови у вищій школі Гарник А.А., Дакалюк О.О. 2016 1279
13245 Актуальність впровадження концепції управління агропродовольчими ланцюгами постачання для мінімізації втрат підприємств апк Вострякова В.І. 2016 541
13244 Впровадження lean-технологій в агрологістику в контексті сталого розвитку Вострякова В.І. 2016 1201
13243 Проблеми та перспективи розвитку логістичної системи розподілу плодово-ягідної продукції підприємств вінницької області Вострякова В.І. 2016 572
13239 Психолого- педагогічні основи підготовки майбутнього фахівця до формування комунікативної компетенції Манжос Е.О., Гаврилюк Н.М. 2016 452
13238 Інвестування у ринкові цінні папери Михальчишина Л.Г. 2016 1484
13237 Стратегія удосконалення ринку цінних паперів в Україні Михальчишина Л.Г. 2016 2225
13235 Актуальні аспекти історичного досвіду розвитку теоретичних і методичних засад професійної підготовки майбутніх менеджерів аграрної сфери у внз сша Клочко О.В. 2016 425
13234 Використання інформаційно-комунікаційних технологій в аграрній освіті Клочко О.В. 2016 620
13232 Методична автентичність у навчанні перекладу студентів економічних спеціальностей Гаврилюк Н.М. Манжос Е.О. 2016 907
13229 Властивості гички цукрового буряка при її збиранні Калетнік Г.М., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Борис, М.М. Ігнатьєв Є.І. 2016 502
13228 Використання сучасних інформаційних технологій у процесі викладання іноземної мови професійного спрямування Гарник А.А. 2017 550
13227 Розвиток сої сортів горлиця та кивін на тлі впливу фітопатогенних мікроорганізмів та вірусів Алєксєєв О.О., Патика В. П. 2017 412
13226 Формування професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи Дакалюк О. О. 2017 565
13225 Застосування біологічних препаратів на посівах багаторічних бобових трав як засіб забезпечення грунтів атмосферним азотом Врадій О. І. 2017 443
13224 Урожайність сортів сої горлиця та кивін за дії інокуляну та пестицидного навантаження в умовах правобережного лісостепу україни Алєксєєв О.О., Патика В. П. 2017 411
13222 Стан математичної підготовки студентів-екологів аграрних ВНЗ Левчук О.В., Новицька Л.І. 2017 319
13221 Формування аграрної інноваційної системи як шлях до накопичення інтелектуального капіталу підприємств агросектору Коломієць Т. В. 2017 697
13220 Контроль чисельності та шкодочинності основних шкідників і хвороб яблуневого саду Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. 2017 559
13219 Основні чинники, що спонукають до формування сучасних систем управління підприємством Фостолович В. А. 2017 372
13218 Інформаційно-аналітична база в інтегрованій системі управління підприємством Фостолович В. А. 2017 438
13217 Основні аспекти сучасного підходу до системи управління сільськогосподарським підприємством Фостолович В. А. 2017 509
13216 Сучасний підхід до системи управління операцій з давальницькою сировиною у сфері ЗЕД Фостолович В.А. , Ковальчук І.А. , Гловюк А.С. 2017 711
13215 Управління розвитком: модель формування сучасної інформаційної системи Бурєннікова Н. В., Фостолович В. А. 2017 640
13212 Літературознавча інтерпретація історичної драми Івана Огієнка "Розпятий Мазепа" Тимощук Н.М. 2016 523
13211 Зародження сепаратистських структур в Україні (1990-1992рр) Левчук К.І. 2017 317
13210 Вплив біологічного консерванту на якість та продуктивну дію сінажу Сироватко К.М. 2017 620
13209 Особливості розповсюдження водяного горіха trapa natans l. на річках і водоймах україни та його вплив на водні екосистеми Кавун Е.М., Балинська Н.А. 2017 437
13208 Динаміка та поширення основних шкідників ялини європейської і сосни звичайної в умовах вінницької та житомирської областей Кавун Е. М., Логінова С. О. 2017 266
13207 Формування продуктивності кукурудзи залежно від обробки стимуляторами росту рослин в умовах Правобережного Лісостепу Пелех Л.В. 2017 346
13205 Експериментальні дослідження ефективності очищення гліцеринової сировини Спірін А.В., ПолєводаЮ.А., Твердохліб І.В. 2016 759
13085 Ефективність використання стрес-протектора «Гліцину» у звірівництві Шевчук Т.В., Кирилів Я.І. 2016 286
13083 Симбіотична продуктивність сої залежно від рівня удобрення в Правобережному Лісостепу Заболотний Г.М., Циганський В.І., Циганська О.І. 2015 536
13081 Оцінка перезимівлі рослин озимого ріпаку залежно від строку посіву та системи удобрення Мацера О. О. 2016 277
13053 Комунікативна культура майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи Тимкова В.А., Гуцол Н.А. 2017 559
13052 Проблеми удосконалення мовленнєвої культури студентів-аграріїв Тимкова В.А. 2017 633
13045 The study of dependence of profitability in barley production upon economic indicators of agricultural enterprises Материнська О.А. 2013 622
13044 Економічні особливості виробництва біоетанолу з цукрових буряків в сучасних умовах Хаєцька О.П 2011 1087
13039 Оперативний аналіз ресурсозабезпеченості виробництва Пльонсак О.Л. 2010 354
13034 Внутрішній аудит: сучасна інтерпретація його змісту Подолянчук О.А. 2016 676
13020 Використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення Бурлака Н.І., Бурлака О.М. 2016 971
13014 Інноваційний підхід до навчання менеджерів галузі сільського господарства у вищих навчальних закладах Великої Британії Клочко О.В. 2017 412
13013 Діагностика та ризикові аспекти ліквідності підприємства Томчук О.Ф., Комасюк О. 2016 954
13005 Пропозиції щодо удосконалення інструментарію Web-аналітики електронної системи управління ВНЗ «Сократ» (ВНАУ) з метою забезпечення професійної підготовки фахівців Скакун Л.А. , Бондаренко О.А., Томчук О.Ф. 2016 647
12999 Аналітичне забезпечення управління діловою активністю підприємства Томчук О.Ф. 2017 397
12989 Підготовка економістів-кібернетиків у ВНЗ: виклики і можливості розвитку Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. 2016 306
12983 Навчання перекладу фахових текстів студентів нефілологічних спеціальностей Гаврилюк Н.М., Манжос Е.О. 2016 377
12933 Аналітична оцінка виробництва кормів в аграрних формуваннях Вінниччини Материнська О.А., Амонс К.С. 2016 937
12931 Математична підготовка фахівців в аграрних університетах на основі технології впроваження системи mathcad Левчук. О.В., Дячинська О.М. 2017 348
12743 Економічні особливості виробництва біоетанолу з цукрових буряків в сучасних умовах Хаєцька О.П. 2011 2
12591 Мова і мовлення студентів-аграріїв: ретроспективний аналіз Тимкова В.А. 2016 392
12541 Надання сільськогосподарських дорадчих послуг як один з інструментів збереження і використання агробіорізноманіття в контексті збалансованого розвитку Тітаренко О.М. 2015 351
12528 Концепція свободи творчості у поглядах аврелія августина Опольська Н.М. 2016 521
12426 Енергія проростання насіння – як екологічний фактор інтенсивності росту бобових багаторічних трав у рік сівби Ткачук О.П. 2015 528
12425 Ефективність симбіотичної азотфіксації в агроценозах квасолі Шкатула Ю.М., Краєвська Л.С. 2015 8475
12424 Особливості накопичення відходів та шляхи їх переробки у Вінницькій області О.П. Ткачук, С.В. Гусак 2015 427
12407 Використання поживних речовин курками-несучками за згодовування гірчичної та гарбузової макухи і ферментного препарату оллзайм ssf Непорочна О.Т. 2016 780
12406 Фізкультурно-спортивну активність студентів у системі професійної аграрної освіти Олійник Н.А., Швець О.І. 2016 828
12382 Роль біологічного азоту в підвищенні насіннєвої продуктивності квасолі Шкатула Ю.М., Краєвська Л.С. 2014 394
12330 Історія України та етнокультурологія: Науковий довідник для самостійної роботи студентів. У 2-х частинах. Частина І. Історія України Бойко Ю.М. 2016 6408
12329 Методологічні проблеми професійної підготовки фахівців з податкових дисциплін у аграрних вищих навчальних закладах Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. 2016 483
12327 Особливості математичної підготовки студентів аграрних ВНЗ Новицька Л.І., Дубчак В.М. 2016 792
12326 Окремі методичні аспекти розв’язування задач у процесі вивчення курсу вищої математики. Дубчак В.М., Новицька Л.І. 2016 435
12321 Екологічний вплив використання надтонких енергій у воді на ріст і розвиток рослин Ткачук О.П. 2013 488
12318 Екологічні сукцесії багаторічних люцерно-стоколосових агрофітоценозів Ткачук О.П. 2016 411
12317 Екологічно-безпечний спосіб підвищення продуктивності козлятнику східного шляхом вапнування сірого лісового грунту Ткачук О.П. 2016 385
12315 Удосконалення спеціальної фізичної підготовленості юних плавців шляхом застосування методики ендогенно-гіпоксичного дихання Костенко С., Костенко О. 2016 415
12314 Мобільність студентів у контексті інтернаціоналізації освіти. Олійник Н. А. 2016 499
12259 Conceptual foundations of intensification of organizational and economic mechanizm of sugar beet production Хаєцька О.П. 2015 407
11928 Урожайність козлятнику східного залежно від сортових особливостей та інокуляції насіння Кириленко Л.В., Патика В.П. 2014 909
11867 Електромеханічна модель адаптивної вібровідцентрової електроосмотичної сушарки Паламарчук І.П., Зозуляк О.В., Зозуляк І.А., Чубик Р.В. 2015 261
11863 Джерела формування інвестиційних ресурсів Феняк Л.А. 2008 5471
11858 Обґрунтування конструктивної схеми вібраційної фільтраційно-осмотичної сушарки Паламарчук І.П., Зозуляк О.В., Зозуляк І.А. 2011 592
11853 Соціально-економічні передумови розвитку системи професійної підготовки кадрів для АПК Кукель Г.С., Коломієць Т.В., Паламаренко Я.В. 2015 369
11852 Визначення енергетичних та кінематичних параметрів процесу вібраційного конвективно-фільтраційного зневоложення за допомогою мікроконтролера та комп’ютера Паламарчук І. П., Зозуляк О.В., Герасимов О.О. 2013 524
11850 Вібровідцентрова електроосмотична сушарка для зневоложення високо вологої сировини Зозуляк О.В., Зозуляк І.А., Чубик Р.В. 2015 672
11845 Застосування ступінчатих режимів при сушіння насіння пшениці Снєжкін Ю.Ф., Пазюк В.М., Самойленко К.М., Пазюк О.Д. 2016 399
11842 Вплив біологічних консервантів на якість, аеробну стабільність та енергетичну цінність силосу з сумішки конюшини та пажитниці багатоквіткової Курнаєв О.М., Сироватко К.М. 2016 500
11841 SEE-управління дієвістю процесів отримання валових регіональних продуктів Ярмоленко В. О., Бурєннікова Н. В. 2016 1099
11835 Перетравність поживних речовин і продуктивна дія силосу із конюшини та пажитниці багатоквіткової Курнаєв О.М., Сироватко К.М. 2016 819
11834 Методи навчання в дорадчій діяльності Шаманська О.І., Тітаренко О.М. 2014 463
11833 Загальна характеристика біорізноманіття Вінниччини: склад і рівні Тітаренко О.М. 2014 425
11832 Вплив інтеграційних процесів на капіталізацію підприємств Пронько Л.М., к Колесник Т.В. 2016 745
11775 Фермерство як організаційно-правова форма сільськогосподарської діяльності Бурлака О. М. 2014 371
11771 Стратегічний аналіз факторів стійкого розвитку аграрної галузі Вінницької області Бурлака О.М. 2014 835
11762 Внутрішній державний фінансовий контроль: проблеми становлення та перспективи розвитку Михальчишина Л.Г. 2016 558
11606 Стохастична підготовка фахівців у вищих навчальних закладах Хрипко Т.Є. 2016 465
11603 Передумови становлення майбутнього інженера як інтелектуальної особистості Миколюк О.П. 2016 1545
11542 Внутрішня звітність підприємств щодо операцій з конвертованими облігаціями Михальчишина Л.Г. 2015 886
11170 Нормування втрат електроенергії в електричних мережах агропромислового комплексу критеріальним методом з застосуванням нейронечіткого моделювання Лежнюк П.Д., Рубаненко О.О. 2016 423
11166 Роль сільськогосподарських кооперативів у забезпеченні сталого розвитку сільських територій Тітаренко О.М. 2015 543
10677 Підготовка економістів-кібернетиків у ВНЗ: виклики і можливості розвитку Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. 2016 641
10462 Drying of Antioxidant Composite Materialsbased on Table Beet Z. Petrova, Y.Snezhkin. V. Pazyuk, K. Samoilenko 2015 818
10450 Обгрунтування конструктивної схеми вібраційної фільтраційно-осмотичної сушарки І.П. Паламарчук, О.В. Зозуляк, І.А. Зозуляк 2011 521
10449 Дослідження швидкісних характеристик вібраційно-осмотичного процесу зневоложення І.П. Паламарчук, О.В.Зозуляк, О.О.Герасімов, І.А. Зозуляк 2012 351
10442 Обоснование конструкции вибрационной сушилки для подсолнечника В. М. Бандура, М. Ф. Друкований, І. А. Зозуляк 2012 268
10441 Визначення оптимальних робочих параметрів вібраційної машини для сушіння зерна Л. П. Янович, І. А. Зозуляк, В. П. Янович 2013 504
10440 Обґрунтування конструкції вібромашини для сушіння гранульованих і зернистих матеріалів І. А. Зозуляк 2014 411
10439 Description of heat exchange in the similarity theory of vibrating drying process of sunflower Valentina Bandura, Igor Zozuliak, Vladyslav Palamarchuk 2014 582
10438 Кількісні дослідження відповідального управління агропродовольчими ланцюгами постачання: світовий досвід Вострякова В.І. 2015 668
10436 Definitions driving force electro-osmotic drying viscons-elastic raw materials in cylindrical containers Oleg Tsurkan, Igor Zozuliak, Igor Lipoviy 2015 259
10435 Вібровідцентрова електроосмотична сушарка для зневоложення високо вологої сировини О.В. Зозуляк, І.А. Зозуляк, Р.В. Чубик 2015 598
10434 Моделювання процесу вібраційного сушіння соняшнику при використанні теорії подібності В. М. Бандура, І.А. Зозуляк , О.В.Зозуляк 2015 248
10413 Вплив бактеріально-ферментного препарату літофер на якісні показники та перетравність поживних речовин сінажу з вівса+вики+ гірчиці. Курнаєв О.М., Виговська І.О., Сироватко К.М. 2014 593
10412 Поживність та продуктивна дія зеленої маси та силосу з сумішки озимого жита з тифоном Курнаєв О.М., Сироватко К.М., Кулик С.М., Сеник І.І. 2015 753
10410 Аналіз математичної моделі вібровідцентрової машини для очищення рідкої сировини Паламарчук І. П. Полєвода Ю. А. Янович В. П. 2009 562
10409 Супертест – інструмент для розвитку творчого мислення студентів Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. 2016 529
10408 Обгрунтування в'язкісної характеристики рідкого дисперсійного середовища в умовах вібромеханічної дії Паламарчук І.П., Полєвода Ю.А., Янович В.П. 2011 536
10407 Застосування нейронних мереж для розпізнавання поточного стану технічних об’єктів Яцковський В.І., Яцковська Р.О. 2016 624
10406 Особливості вібродіагностики низькообертових підшипників кочення Борисюк Д. В. Твердохліб І. В. Полєвода Ю. А. 2013 693
10388 Особливості графічної підготовки майбутніх інженерів-механіків на основі комп'ютерно орієнтованих технологій Джеджула О.М., Островський А.Й., Хомяковський Ю.Л. 2014 466
10387 Сучасний стан та тенденції формування інтелектуального капіталу в аграрному секторі Корнійчук А. М., Коломієць Т. В. 2016 456
10386 Мотивація як детермінанта навчальної діяльності студентів вищих закладів освіти Клибанівська Т.М. 2015 617
10385 Методика порівняння деяких енергетичних характеристик в симетричних задачах Дубчак В.М.,Новицька Л.І. 2015 761
10382 Підвищення резистентності організму перепелів за рахунок введення в їх раціон порошкоподібного підмору бджіл Разанов С.Ф. 2005 414
10381 Віброакустична діагностика лопатевих насосів Полєвода Ю. А. 2015 601
10380 Забруднення важкими металами відходів бджільництва Разанов С.Ф. 2009 465
10379 Вплив органічних і мінеральних добрив та рівня зволоження грунтів на концентрацію свинцю у квітковому пилку Разанов С.Ф., Швець В.В. 2012 617
10378 Морфометрична оцінка судака вирощеного в антонівському водосховищі Іщенко М.О., Гіденко В.М. , Асафат І.В., Марценюк Н.О., Марценюк В.П., 2015 528
10377 Становлення та основні напрями діяльності Української спілки ветеранів Афганістану (1985-2000 рр.) Левчук К.І. 2016 270
10373 Ефективність використання інтенсивної відбудови бджолами будівельних рамок для збільшення виробництва воску та покращення його якості в умовах радіоактивного забруднення довкілля Разанов С.Ф. 2006 541
10372 Особливості накопичення важких металів у восковій сировині Разанов С.Ф. 2008 409
10371 Про наскрізний електронний посібник фахового спрямування Шевчук О.Ф. 2016 564
10370 Аспекти інформатизації освітнього процесу у вищих навчальних закладах Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. 2016 364
10368 Формування професійної мовнокомунікативної компетенції сучасного аграрія Тимкова В.А., Дущенко Т.І. 2016 437
10367 Активізація самостійної творчо-пошукової діяльності студентів в аграрному ВНЗ Тимкова В.А., Кравець Р.А. 2016 364
10366 Some aspects of the training of future managers by means of information and communication technologies in higher education institutions O.V. Klochko, O.V. Levchuk 2016 307
10365 Особливості вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін в системі професійної підготовки фахівців Левчук К.І., Левчук О.В. 2016 276
10364 Інтеграція підготовки майбутнього фахівця – перспективний напрям професійної освіти Левчук О.В., Клочко О.В. 2016 289
10342 Теоретичні основи інтеграції природничо-математичної та спеціальної підготовки економістів у аграрних ВНЗ Левчук О.В. 2009 623
10341 Вміст радіонуклідів і важких металів у продукці бджільництва Разанов С.Ф. 2009 588
10322 Особливості графічної підготовки майбутніх інженерів-механіків на основі комп'ютерно орієнтованих технологій О.М. Джеджула, А.Й. Островський, Ю.Л. Хом'яківський 2014 523
10318 Прикладний пакет mathcad як засіб підвищення ефективності математичної підготовки майбутніх аграріїв О.В.Левчук 2010 517
10317