The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Статті

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
22439 Структурована вода та перспективи її використання для екологізації тваринництва Ткачук О. П., Демчук О. А. 2019 5
22396 Проблеми та перспективи ведення екологічно-збалансованого землеробства в Україні Ткачук О. П. 2019 7
22347 Влияние скармливания кормовой добавки «Субалин» на органы пищеварения цыплят-бройлеров Постернак Л. І. 2019 7
22345 Теоретичні проблеми спрощеного провадження у цивільному процесі Колос А. С. 2019 6
22344 Актуальні питання доказової діяльності суду під час судового розгляду у кримінальному провадженні Колос С. С. 2019 6
22335 Логістичне забезпечення розвитку економіки за умов глобалізації Киш Л. М. 2019 9
22321 Гарантії прав і свобод людини під час виконання та відбування покарання у контексті реформування кримінально-виконавчої системи Колос А. С. 2019 7
22255 Правові засади охорони водних біоресурсів у сфері аквакультури Оверковська Т. К. 2019 6
22217 Перспективи використання в озелененні паркової зони Вінницького національного аграрного університету декоративних рослин роду Hemerocallis L. Панцирева Г. В. 2019 8
22203 Вплив паратипових факторів на термостійкість молока Збірник наукових праць «Аграрна наука та харчові технології» ВНАУ. – 2019. – В. 3 (106). – С. 138-146 Новгородська Н. В. 2019 7
22192 Стратегічне управління, як основна частина менеджменту підприємства Киш Л. М. 2018 7
22190 Фінансова стійкість компанії в сучасних умовах Киш Л. М. 2018 5
22189 Системні характеристики логістичного забезпечення аграрного сектору економіки Киш Л. М. 2018 6
22188 Продуктивність свиней та якість свинини за згодовування екструдованого гороху Овсієнко С. М. 2019 8
22187 Аналітичне забезпечення заборгованості підприємства в умовах антикризового управління Мулик Т. О., Томчук О. Ф., Федоришина Л. І. 2019 8
22186 Організація діагностики діяльності підприємства та його бізнес-процесів: теоретико-методичні підходи Мулик Т. О. 2019 7
22185 Контроль чисельності основних шкідників у посівах гороху Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М., Рудська Н. О. 2019 8
22184 Research of the movement of agricultural aggregates using the methods of the movement stability theory Bulgakov V., Kaletnik H., Goncharuk T., Rucins A., Dukulis I., Pascuzzi S. 2019 8
22183 Results of experimental investigations of a flexible active harrow with loosening teeth Bulgakov V., Kaletnik H., Goncharuk I., Ivanovs S., Usenko M. 2019 7
22135 Продуктивність та якість яєць у перепілок за дії пробіотика Чудак Р. А. 2019 9
22122 Changes in heavy metals content in winter wheat grain and flour under right-bank forest-steppe conditions Яковець Л. А. 2019 7
22117 Залежність між експлуатаційними вимогами і параметрами раціонального вибору конструкції вібраційного конвеєра Токарчук О. А., Яропуд В. М. 2019 9
22083 Взаимосвязь показателей эффективности совместной деятельности спортивных команд Войтенко С. М. 2019 7
22040 Вибір алгоритму управління процесом баротермічної обробки харчової сировини в тепловій камері з аеродинамічним нагріванням Берник І. М., Коц І. В. 2019 6
22039 Вивчення культуральних властивостей нового поживного середовища Войціцька О. М. 2019 5
22001 Правове регулювання посвідчення договору довічного утримання (догляду) Гавінська О. А. 2019 10
21999 The implentation of the mind mapping technic into the process of teaching managers english for professional purposes Тимощук Н. М. 2019 7
21998 Сучасний стан колекції півоній на базі ботанічного саду "Поділля" Вінницького національного аграрного університету Панцирева Г. В., Миколюк О. О., Семчук В. В. 2019 11
21997 Morphological and ecological-biological evaluation of the decorative species of the genus Lupinus L. Pantsyreva H. V. 2019 8
21996 Investigation of biomorphological and decorative characteristics of ornamental species of the genus Lupinus L. Didur I. M., Prokopchuk V. M., Pantsyreva H. V. 2019 7
21995 Перспективність використання Asteracea L. в озелененні зони Поділля Панцирева Г. В. 2019 8
21993 Ефективність реконструкції тваринницьких будівель з виробництва яловичини за умови дотримання норм технологічного проектування Варпіховський Р. Л. 2019 8
21992 Використання пробіотика біосевен для підвищення життєздатності бджіл Разанова О. П. 2019 9
21991 Номінації вікових періодів у мові роману Михайла Стельмаха "Дума про тебе" Горобець А. 2019 7
21959 Інформаційний вплив на дітей в умовах гібридної війни на Донбасі Ковальов Д. В., Пономаренко А. Б. 2019 9
21958 Продуктивність курчат-бройлерів за дії субаліну Постернак Л. І. 2019 8
21914 Сучасний стан та перспективи розвитку біогазової галузі України Паламаренко Я. В. 2019 11
21913 Концептуальні засади формування стратегії інноваційного розвитку підприємств АПК України Паламаренко Я. В. 2019 9
21912 Використання міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus для наукових досліджень в аграрних закладах вищої освіти Мазур В. А., Мазур К. В., Панцирева Г. В. 2019 13
21909 Аеробно-термофільна стабілізація продуктів при переробці відходів тваринництва Яремчук О. С. 2019 12
21907 Структура механізму забезпечення права на свободу творчості Опольська Н. М. 2019 10
21906 Булінг: юридичний склад адміністративного проступку Опольська Н. М. 2019 11
21905 Продуктивність курок-несучок за використання пробіотика Побережець Ю. М. 2019 11
21903 Продуктивність та якість мʼяса курчат-бройлерів за згодовування кормового підкислювача Побережець Ю. М. 2019 15
21869 Особливості економічного зростання в Україні та світі Хаєцька О. П. 2019 17
21804 Уживання дієслівно-іменних конструкцій в офіційно-діловому стилі української мови Тимкова В. А. 2019 15
21729 Вплив регулятора росту Марс EL на формування врожайності гібридів буряка столового Окрушко С. Є. 2019 15
21681 Розробка методу визначення вмісту водорозчинних вуглеводів (цукрів) у кормах Кулик М. Ф., Жуков В. П., Обертюх Ю. В., Скоромна О. І., Зелінська І. П., Руденко Л. І., Виговська І. О. 2019 12
21651 Логістика онлайн-торгівлі в контексті проявів глобалізації цифрової економіки Потапова Н. А. 2019 13
21650 Formation of management mechanisms of warehouse logistics in Ukrainian AIC Потапова Н. А., Качуровський С. В., Ушкаленко І. М., Волонтир Л. О. 2019 14
21649 Тривалість та період цвітіння основних нектаропилконосів Ковка Н. С., Недашківський В. М. 2019 11
21625 Analiz controlling financial risks of enterprise Fedoryshyna L., Todosiychuk V. 2019 14
21619 Пробиотик «Лактисан» в кормлении цыплят-бройлеров Царук Л. Л. 2019 17
21618 Регулювання фінансового механізму агросектору на базі принципів соціекономіки Правдюк Н. Л., Тімченко О. Л. 2019 13
21617 Продуктивність і забійні показники курчат-бройлерів за дії фітобіотика Царук Л. Л., Бережнюк Н. А. 2019 19
21615 Використання пробіотика лактісан в годівлі курчат-бройлерів Царук Л. Л. 2019 15
21575 Моделювання процесів управління закупівлею товарів у готельно-ресторанному бізнесі Іващенко А. В., Молоченко В. В. 2019 19
21574 Розробка організаційного механізму вдосконалення управління іміджем готельного підприємства Молоченко В. В. 2019 15
21513 Аналіз екологічного стану лісових екосистем Східного Поділля Кравчук Г. І., Гуцол А. І. 2019 26
21510 Концептуальні засади логістики Волонтир Л. О., Качуровський С. В. 2010 15
21508 The current situation and prospects of insurance market development in Ukraine Aleskerova Yu., Fedoryshyna L., Lebidʹ O. 2019 36
21507 Complex analysis of the influence of different feeding on the productivity of silver black, red and white fox (Vulpes Vulpes) Шевчук Т. В., Крамаренко С. С. 2019 14
21447 Дослідження потенціалу сільськогосподарських підприємств Вінницької області щодо виробництва та використання біопалива Луцяк В. В., Пришляк Н. В., Токарчук Д. А., Семчук І. А. 2019 22
21446 Інфраструктурне забезпечення розвитку сільських територій Вінницької області: рівень, проблеми і тенденції здійснення Томашук І. В. 2019 12
21445 Modern breeding and cultivation of unpopular fruits and berries in Ukraine Moskalets T. Z., Moskalets V. V., Vovkohon A. H., Shevchuk O. A., Matviichuk O. A. 2019 23
21441 Розвиток галузі бджільництва як джерело структури продовольчої безпеки Скоромна О. І., Разанова О. П. 2019 27
21440 Оцінка в продукції молока 1 кг сухих речовин бобово-злакових сумішок різних фаз вегетації Скоромна О. І. 2019 13
21293 Морфо-біологічні особливості культури Phaseolus vulgaris за дії регуляторів росту рослин Шевчук О. А., Ткачук О. О., Ходаніцька О. О., Сакалова Г. В., Вергеліс В. І. 2019 15
21292 Дія ретарданта на ростові процеси та анатомічні характеристики культури пшениці Шевчук О. А., Вергеліс В. І., Ткачук О. О., Ходаніцька О. О. 2019 24
21291 Особливості формування продуктивності різних сортів топінамбура Липовий В. Г., Шевчук О. А., Гуцол Г. В., Князюк О. В. 2019 16
21290 Effect of treptolem on morphogenesis and productivity of linseed plants Khodanitska O. O., Kuryata V. G., Shevchuk O. A., Tkachuk O. O., Poprotska I. V. 2019 16
21289 Дослідження адсорбційного вилучення іонів нікелю (ІІ) бентонітовими глинами Сакалова Г. В., Василінич Т. М., Петрук Г. Д., Шевчук О. А. 2019 18
21275 Особливості формування кормової та насін­нєвої продуктивності колекційних зразків люцерни різного еколого-географічного похо­дження Бугайов В. Д., Горенський В. М., Мамалига В. С. 2018 10
21264 Innovative financial criteria for methodological approaches to the assessment of agrarian insurance Aleskerova Y., Kovalenko L., Havryliuk V. 2019 30
21242 Factors of ensuring the competitiveness of Ukraine’s pig breeding production in external markets Ibatulin M. I., Varchenko O. M., Svynous I. V., Klymchuk O. V., Drahan O. O., Herasymenko I. O. 2019 29
21240 Исследование углеводного питания и переваримость питательных веществ у овец Бережнюк Н. А. 2019 20
21238 Внесення органічних рідинних добрив в умовах фермерських господарств Середа Л. П., Швець Л. В., Труханська О. О. 2019 13
21230 Оперативне тестування Q-фактора імпульсних трансформаторів Цирульник С. М., Андерсон Б., Роптанов В. І. 2019 23
21229 Застосування технології доповнення реальності у процесі підготовки фахівців з радіоелектроніки Цирульник С. М. 2019 35
21220 Особливості обліково-аналітичного забезпечення розрахунків із заробітної плати ПрАТ «Дашківці» Федоришина Л. І., Бельдій А. М. 2019 37
21207 Облікове забезпечення управління маркетинговою стратегією підприємства Правдюк Н. Л. 2019 31
21204 Основні складники ресурсного потенціалу Вінницького регіону та напрями удосконалення його використання Томашук І. В. 2019 34
21203 Екологічний аудит та його місце в екологічній стратегії Європейського Союзу Гуцаленко О. О., Фабіянська В. Ю. 2019 21
21198 Integrated company reporting model Fedorishina L. 2019 24
21197 Agricultural organic production in the world Aleskerova Y., Hutsalenko O., Vilchynska N. 2019 22
21192 Вплив участі іноземного капіталу на фінансову безпеку банку Ставська Ю. В., Малярчук А. Є. 2019 60
21191 Сільський зелений туризм як напрям розвитку сільських територій Ставська Ю. В. 2019 27
21190 Напрями інноваційного розвитку туризму в Україні Ставська Ю. В. 2019 33
21186 Фітоіндикація екологічних факторів основних типів лісових екосистем в умовах Поділля Матусяк М. В. 2015 15
21184 Урожайность и плодоношение сортов и гибридов кабачка в условиях Правобережной Лесостепи Украины Паламарчук І. І. 2013 17
21183 Вплив схеми розміщення рослин на урожайність плодів кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Чернецький В. М., Паламарчук І. І. 2013 20
21182 Формування урожайності кабачка залежно від строків сівби в умовах Лісостепу Правобережного Чернецький В. М., Паламарчук І. І. 2014 19
21181 "Ціна життя". Демографічні втрати українців в 1932-1933 рр. як наслідок геноциду українського народу Богатчук С. С. 2019 9
21180 Динаміка формування площі листків рослин патисона залежно від сортових особливостей в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. 2019 30
21179 Ефективність вирощування патисона (cucurbita pepo var. Melopepo l.) За різних строків сівби в умовах Лісостепу Правобережного Паламарчук І. І. 2019 32
21178 Господарсько-біологічна оцінка сортів і гібриду патисона в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І. І. 2019 16
21173 Роль термінології у формуванні мовно-професійної компетентності фахівців економічного профілю Тимкова В. А. 2019 26
21172 Дослідження та аналіз складу трав’яного покриву фітоценозів м. Вінниця на прикладі окремих ділянок лісопарку та ботанічного саду ВНАУ Матусяк М. В. 2019 18
21171 Оцінка видового біорізноманіття та сучасного стану деревних асоціацій парку ім. Горького м. Вінниці Матусяк М. В. 2016 35
21170 Особливості проведення ландшафтних рубок у лісопарковій зоні м. Вінниці Матусяк М. В. 2016 16
21169 Особливості проведення ландшафтних рубок у лісопарковій зоні м. Вінниці Матусяк М. В. 2016 29
21168 Особливості проведення реконструкції зелених насаджень ботанічного саду «Поділля» ВНАУ Матусяк М. В., Прокопчук В. М. 2017 26
21167 Використання видів роду липа (Tilia L) в урболаншафтах м. Вінниця Матусяк М. В. 2017 20
21166 Ступінь рекреаційного навантаження та антропотоле-рантність лісових екосистем лісопаркової зони м. Вінниці Матусяк М. В., Прокопчук В. М. 2016 27
21165 Особливості формування лісових асоціацій ботанічного саду «Поділля» ВНАУ та їх вплив на ґрунтовий покрив Матусяк М. В., Василевський О. Г. 2015 22
21149 Расширение кормовой базы пчеловодства для повішения производительности пчелиніх семей Разанова О. П. 2019 22
21148 Возможность повышения молочной продуктивности стада украинской черно-пестрой породы племенного репродуктора Винницкого региона Разанова О. П. 2019 19
21144 Екологічний менеджмент потенціалу Вінницької області Луцяк В. В., Томашук І. В. 2019 24
21140 Research of wheat drying in a microwave and combined filter-microwave dryer Burdo O., Bezbakh I., Shyshov S., Zykov A., Yarovyi I., Gavrilov A., Bandura V., Mazurenko I. 2019 25
21139 Investigation of constructive geometrical and filling coefficients of combined grinding screw conveyor Pankiv V. R., Tokarchuk O. A. 2017 21
21138 Feasibility study of mixture transportation and stirring process in continuous-flow conveyors Hevko R. B., Yazlyuk B. O., Liubin M. V., Tokarchuk O. A., Klendii O. M., Pankiv V. R. 2017 17
21137 Сутність та основи обліку органічної продукції Подолянчук О. А. 2019 26
21136 Грошові кошти в системі рахунків обліку Подолянчук О. А. 2019 30
21135 Підприємницька діяльність як інноваційна система розвитку виробництва біопалива Гончарук І. В. 2013 23
21134 Аспекти сутності й оцінки ефективності аграрної підприємницької діяльності Гончарук І. В. 2013 20
21132 Analysis of financial control at enterprise = Аналіз фінансового контролю на підприємстві Fedoryshyna L. 2019 23
21131 Моделювання живильно-подрібнювального апарата кормозбирального комбайна КСК-600 Бурлака С. А., Малаков О. І., Ярощук Р. О. 2019 23
21130 Конструктивні особливості нейтралізуючого механізму дисбалансу в одноциліндровому ДВЗ типу R Комаха В. П., Галущак О. О., Бурлака С. А. 2019 15
21129 Ecological and biological evaluation of varietal resources Paeonia L. in Ukraine Mazur V. A., Pantsyreva* H. V., Mazur K. V., Monarkh V. V. 2019 26
21128 Наукові та теоретичні аспекти рефлормування оплати праці Машевська А. А. 2019 17
21127 Modern and innovative tools for studying the effectiveness of animal feed Скоромна О. І. 2019 18
21126 Використання типологічного потенціалу основних лісотвірних порід в умовах Поділля Матусяк М. В. 2019 22
21125 Сучасний стан розвитку хвороб та шкідників зелених насаджень м. Вінниці та оцінка їхнього впливу на життєздатність деревних рослин Матусяк М. В. 2019 25
21124 Характеристика структури та лісовідновних процесів природних дубових лісостанів ДП «Хмільницьке ЛГ» Матусяк М. В. 2019 28
21123 The current state and efficiency use of in situand ex situ conservation units for seed harvesting in the central part of Ukraine Neyko I., Yurkiv Z., Matusiak M., Kolchanova O. 2019 30
21122 Характеристика та застосування сорбуючих речовин в птахівництві в умовах техногенного пресингу Разанов С. Ф., Войтко О. С. 2017 26
21121 Ефективність використання бактеріальних препаратів при вирощуванні гороху посівного Телекало Н. В. 2019 24
21120 Вплив комплексу технологічних прийомів на вирощування гороху посівного Телекало Н. В. 2019 17
21118 Правове регулювання державного екологічного контролю Правдюк А. Л. 2015 18
21117 Стійкість самозапилених ліній та гібридів кукурудзи до основних хвороб та шкідників в умовах Правобережного Лісостепу України Колісник О. М. 2019 24
21116 Створення простих гібридів кукурудзи з різною стійкістю до хвороб і шкідників Колісник О. М. 2019 28
21099 Розвиток підприємницької діяльності у виробництві біопалива: теоретичний аспект Гончарук І. В. 2013 48
21098 Інституційні аспекти розвитку підприємницької діяльності на ринку біопалива Гончарук І. В. 2013 25
21097 Enterprising within the framework of production and formation of the market of biofuel Honcharuk I. V. 2013 12
21078 Атестація робочих місць - важливий фактор безпеки сільськогосподарського втробництва Рудницький Б. О., Спірін А. В., Омельянов О. М., Твердохліб І. В. 2015 17
21075 Вітрова енергетика в приватних господарствах Борисюк Д. В., Твердохліб І. В. 2014 19
21074 Актуальні проблеми охорони праці в агропромисловому комплексі Шиговський B. C., Твердохліб І. В. 2015 12
21072 Система діагностування передніх мостів колісних тракторів Анісімов В. Ф., Спірін А. В., Твердохліб І. В. 2015 19
21071 Public administration of anti-inflation policy in the system of monetary regulation of economy = Публічне адміністрування антиінфляційної політики в системі заходів монетарного регулювання економіки Todosiychuk V. 2019 75
21070 Прогностична валідність конкурсного відбору випускників коледжів економічного спрямування Шевчук О. Ф. 2019 17
21067 The money and capital euro market, its purpose = Євроринок грошей та капіталів, його призначення Aleskerova Yu. 2019 36
21066 Моделювання робочих режимів вібраційних та віброударних машин Веселовська Н. Р., Зелінська О. В., Гнатюк О. Ф., Іванчук Я .В. 2019 26
21065 Оогрунтування основних параметрів подрібнювача гілок ущільненого саду Веселовська Н. Р., Склярук О. В. 2019 24
21062 Management of Innovation and Investment Development of Agricultural Economy of Ukraine in the Context of Globalization and Sustainable Development Sokolov M. O., Mykhailov A. M., Stoyanets N. V., Klymchuk A. O. 2019 14
21061 Організаційно-економічний механізм збуту зерна: інформаційна складова Волонтир Л. О. 2019 25
21060 Оцінка ефективності діяльності ресторанного господарства України Климчук А. О., Левицька І. В. 2019 23
21059 Стратегічне управління розвитком персоналу промислового підприємства Климчук А. О. 2019 31
21058 Інформаційне забезпечення прогнозування розвитку галузі буряківництва Волонтир Л. О. 2019 29
21053 Визначення фізикомеханічних параметрів шкаралупи волоського горіха Полєвода Ю. А., Твердохліб І. В. 2019 20
21052 Формування стратегії управління персоналом в системі ефективного управління підприємством Климчук А. О., Левицька І. В. 2019 35
21051 Основні проблеми активізації трудової діяльності персоналу на сучасних промислових підприємствах Климчук А. О. 2019 17
21050 Кисломолочні десерти збагачені біфідобактеріями Соломон А. М., Полєвода Ю. А. 2019 37
21049 Формування та облік власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю: стан нормативно-правового регулювання Іщенко Я. П. 2019 31
21048 Current liabilities and their accounting in the attracted capital management system = Поточні зобов’язання та їх облікове забезпечення в системі управління залученим Подолянчук О. А., Плахтій Т. Ф., Гудзенко Н. М. 2019 41
21040 Управління капіталом підприємства Алескерова Ю. В., Червань О. Г. 2019 53
21039 Удосконалення системи управління фінансовою стійкістю підприємств Алескерова Ю. В., Васалатій І. В. 2019 51
21038 Обмеження права на свободу творчості в прецедентній практиці Європейського Суду з прав людини Опольська Н. М. 2019 30
21037 Ігрові форми на заняттях з іноземної мови як засіб підвищення мотивації студентів до вивчення економічного вокабулярію Тимощук Н. М. 2019 35
21036 Research and Determination of Effective Parameters for Acoustic Technological Environment Bernyk I. 2019 28
21035 Застосування віброекстраторів з гідроімпульсним приводом у системі «Тверде тіло - рідина» Берник І. М., Кутняк М. М., Коц І. В. 2019 19
21034 Research of rational modes of drying rape seed Paziuk V. M., Petrova Zh. O., Tokarchuk O. A., Yaropud V. M. 2019 45
21033 Ecological and technological aspects of the cultivation of commercial young blue fox (vulpes lagopus) with different methods of watering Шевчук Т. В., Повозніков М. Г. 2019 41
21032 Localization of biogumus and mineral compounds in drugs of different species Шевчук Т. В., Заволока Г. І. 2019 39
21031 Вплив рівня забруднення грунтів важкими металами на інтенсивність накопичення їх у листі розторопші плямистої (silybum marianum) Разанов С. Ф., Разанова А. М., Овчарук В. В. 2019 23
21025 Сучасний стан та перспективи використання декоративних видів роду Lupinus в умовах Поділля Прокопчук В. М., Панцирева Г. В. 2019 29
21024 Сучасний стан та перспективи використання однорічних квітниково-декоративних рослин в озелененні паркової зони Вінницького національного агарного університету Панцирева Г. В. 2019 53
20989 Формування фізико-механічних властивостей сірого лісового грунту залежно від вирощуваної культури Вдовиченко І. П., Забарна Т. А. 2018 45
20982 Strategy of government of menedement state land: foreign experience Samborska O. 2018 19
20981 Зміна вмісту важких металів у зерні пшениці озимої та борошні в умовах Лісостепу Правобережного Яковець Л. А., Ватаманюк О. В. 2019 26
20980 Оцінка генотипів кукурудзи за стійкістю до шкодочинних об’єктів в умовах Лісостепу Правобережного Колісник О. М. 2019 36
20979 Динаміка поширення та особливості розвитку американського білого метелика на Вінниччині Вергелес П. М., Пінчук Н. В., Коваленко Т. М. 2019 33
20978 Фактори та динаміка поширення раку картоплі на Вінниччині Вергелес П. М., Пінчук Н. В., Коваленко Т. М. 2019 27
20977 Контроль чисельності бур’янів у посівах кукурудзи Окрушко С. Є. 2019 40
20976 Моніторинг забруднення грунтів важкими металами науково-дослідної ділянки в НДГ «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету Мазур В. А., Врадій О. І. 2019 33
20975 Мотиваційний складник налагодження партнерських відносин із персоналом як внутрішніми стейкхолдерами підприємства Герасименко Ю. В. 2018 19
20974 Обліково-аналітичне забезпечення управління ліквідністю аграрних підприємств Правдюк М. В. 2019 30
20973 Оцінка стійкості сортів сої до вірусної мозаїки та фузаріозу Мазур В. А. 2019 26
20972 Пластичність і стабільність стійкості до хвороб сортозразків квасолі звичайної Мазур О. В., Мазур О. В. 2019 17
20971 Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність проса лозовидного першого року вегетації Браніцький Ю. Ю., Мазур О. В., Алєксєєв О. О. 2019 35
20970 Пластичність і стабільність зернової продуктивності сортозразків квасолі звичайної Мазур О. В., Мазур О. В. 2019 32
20969 Нектаропилконосний конвеєр бджіл в умовах Лісостепу Правобережного Разанов С., Недашківськй В. 2019 37
20968 Адаптивність та селекційна цінність сортозразків квасолі звичайної Мазур О. В., Мазур О. В. 2019 25
20967 Особливості кредитування молодіжного туризму в Україні Джеджула О. М. 2019 22
20964 Forming of the motivational sphere of students of non-linguistic (agrarian) higher educational institutions Тимощук Н. М. 2019 43
20963 Економічна ефективність енергетичної автономії АПК за рахунок використання біопалив Гончарук І. В., Томашук І. В. 2019 50
20960 Розвиток творчого мислення майбутніх аграрних інженерів: теоретико-методологічний аспект Тимощук Н. М. 2019 22
20958 Підвищення мотивації до вивчення іноземної мови студентами немовних (аграрних) закладів вищої освіти Тимощук Н. М. 2019 34
20956 Agriculture of Ukraine under the joint policy of the european union Rogach S., Vdovenko L., Polishchuk O. 2019 18
20955 Сучасні технології банків під час здійснення розрахурково-платіжних операцій = Modern technologies of banks in implementation of calculation and payment operations Алескерова Ю. В., Самійленко Г. І. 2019 28
20951 Public Policy and Biofuels: Energy, Environment and Food Trilemma Kaletnik, H., Pryshliak, V., Pryshliak, N. 2019 66
20950 Роль державного управління у сталому розвитку сільських територій Вінницького регіону Томашук І.В. 2019 28
20948 Чисте валкування - запорука якісного корму Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В. 2016 24
20947 Сенсорика часу як репрезентант ідіостилю Михайла Стельмаха (на матеріалі роману "Чотири броди") Горобець А. 2019 63
20945 Визначення коефіцієнта тертя руху маси люцерни по металевій поверхні Кузьменко В. Ф., Середа Л. П., Холодюк О. В. 2013 23
20944 Валютні операції комерційних банків Алескерова Ю. В., Кізлик О. С. 2019 85
20943 Формування нової регіональної соціально-економічної політики розвитку сільських територій Вінницького регіону Томашук І. В. 2019 30
20942 Дослідження доцільності зміни складу суміші дизельного та біодизельного палив в процесі роботи автономних енергетичних установок Гунько І. В., Галущак О. О., Браніцький Ю. Ю. 2018 24
20941 Визначення факторів впливу біопалива на глобальні зміни клімату Гунько І. В., Галущак О. О., Бурлака С. А. 2018 33
20940 Вихідний матеріал для селекції гібридів кукурудзи, вирощуваних в умовах монокультури Лісостепу України Климчук О. В. 2008 34
20939 Лексико-семантичне поле «час» у мові повісті Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять» Горобець Г. 2018 45
20938 Удосконалення технологічних операцій виробництва бджолиного воску в умовах техногенного забруднення медоносних угідь важкими металами Разанов С. Ф. 2016 52
20937 Ефективність зниження забруднення ґрунтів свинцем і кадмієм за бджолозапилення сільськогосподарських культур в умовах їх мінерального підживлення Разанов С. Ф., Дідур І. М., Первачук М. В. 2015 72
20936 Питома активність 137 Сs і Sг 90 у білковій продукції бджільництва за різної кислотності грунтів Разанов С. Ф., Гуцол Г. В., Нагребецький М. І. 2015 65
20934 Існуючі технології заготівлі сіна та перспективи їх розвитку Холодюк О. В. 2002 32
20931 Використання прийменника ПРИ в українській та російській мовах Тимкова В. А. 2019 59
20930 Семантическая природа предикатов качества в структуре двусоставного предложения Тымкова В. А. 2019 38
20928 Битерно-ножевой режущий аппарат с дисковыми ножами Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В. 2014 19
20927 Исследование влияния параметров измельчающего аппарата на энергоемкость процесса резания Kuzmenko V., Kholodiuk O. 2016 69
20926 Ефективне силосування Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В. 2017 36
20925 Продуктивні технології заготівлі сіна Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В. 2017 34
20924 Вплив інокулянтів та мікродобрив на густоту стояння та висоту рослин нуту Дідур І. М., Мордванюк М. О. 2017 93
20923 Оцінка конкурентоспроможності підбирача валків з бітерно-ножовим подрібнювальним апаратом Холодюк О. В., Спірін А. В., Ковальова І. М. 2019 45
20921 Вплив конюшини лучної на підвищення родючості грунтів Забарна Т. А. 2018 29
20913 Методичні підходи до оцінки сталості розвитку регіону Чечетова Н. Ф., Бондаренко В. М., Підвальна О. Г. 2018 48
20912 Regulatory policy of competitive biofuel production in Ukraine. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201905006 Klymchuk O. V., Khodakivska O. V. 2019 36
20911 Сталий економічний розвиток регіону: інвестиційна складова Балахова О. В., Лаглер К., Підвальна О. Г. 2018 36
20910 Характеристика маркетингової політики сільськогосподарських підприємств з виробництва біопалива Семчук І. А. 2018 40
20909 Потенціал і проблеми розвитку вітчизняного ринку органічного овочівництва Логоша Р. В., Підвальна О. Г., Кричковський В. Ю. 2019 30
20903 Ддослідження впливу соскової гуми на лійки вимені корів Севостьянов І. В., Грицун А. В., Бабин І. А. 2018 46
20902 Дослідження метрологічних характеристик пристрою для вимірювання вакууметричних параметрів лінії промивки доїльної установки Бабин І. А. 2018 39
20901 Центри розповсюдження омели білої (Viscum album L.) її вплив на види, що мають народногосподарське значення Разанов С. Ф., Кавун Е. М., Гнатюк О. М. 2017 95
20900 Особливості організації бухгалтерського обліку в агрохолдингах Любар О. О., Цуркан А. О. 2018 41
20899 Організаційні основи побудови обліку витрат операційної діяльності на підприємстві Любар О. О., Григораш М. В. 2018 34
20898 Долслідження напружено-деформованого стану матеріалу заготовок при прямому витискуванні методом штампування обкочуванням Матвійчук В. А., Колісник М. А., Штуць А. А. 2018 51
20897 Дослідження ауску стрічкових конвеєрів Стаднік М. І., Видмиш А. А. 2018 61
20896 Особливості формування кластерів в туристичному секторі регіональної економіки Підвальна О. Г. 2018 43
20895 Сталий соціально-економічний розвиток регіону: проблеми, цілі, завдання Кришталь Т. М., Бондаренко В. М., Підвальна О. Г. 2018 55
20892 Біогаз - в домогосподарствах - запорука енергонезалежності сільських територій Калетнік Г. М., Здирко Н. Г., Фабіянська В. Ю. 2018 40
20889 Бізнес-аналіз як базис розвитку цифрової економіки Коляденко С. В., Ушкаленко І. М. 2018 52
20887 Пільгове кредитування фермерських господарств Вінницької області Алескерова Ю. В. 2019 47
20883 Оцінка інтенсивності забреднення їстівних гібридів важкими металами в умовах Правобережного Лісостепу України Разанов С. Ф., Врадій О. І. 2019 78
20882 Theoretical aspects of plant material sealing in a wedge-shaped canal Milko D., Bratishko V., Kuzmenko V., Kholodiuk O. 2019 61
20881 Статистика та динаміка взаємодії абсолютно твердих конкрецій із сипучим середовищем Солона О. В., Ковбаса В. П. 2018 51
20880 Оцінка впливу організаційно-економічних чинників на підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу Вінницького регіону Томашук І. В. 2019 34
20879 Брендові основи розвитку сільських територій Вінницького регіону Томашук І. В. 2019 49
20878 Організація обліку довгострокових інвестицій та джерел їх фінансування Любар О. О. 2019 35
20877 Бухгалтерський облік як основне джерело інформації про прийняття управлінських рішень Любар О. О., Ващілова Н. В., Домбровська В. В. 2019 44
20876 Власний капітал та його вплив на розвиток вітчизняної науки Любар О. О., Болехівська В. В., Сімаков О. О. 2019 54
20875 Динаміка податкової заборгованості в Україні та напрями удосконалення процесу погашення боргу Чудак Л. А. 2019 43
20874 Організаційно-правові засади функціонування підрозділів внутрішнього аудиту ДФС Чудак Л. А. 2019 37
20873 Техніко-технологічне забезпечення прецизійної сепарації насіннєвого матеріалу соняшника Алієв Е. Б., Яропуд В. М. 2019 55
20870 Установка для виготовлення паливних брикетів Алієв Е. Б., Яропуд В. П., Гаврильченко О. С., Іванченко О. В., Пацула О. М. 2018 67
20869 Study of fertilizer spreader centrifugal type under field conditions Kobets A. S., Ponomarenko N. A., Kobets O. M., Tesliuk H. V., Kharytonov M. M., Yaropud V. M. 2019 58
20868 Рентабельність операційної діяльності підприємств обліково-аналітичний аспект Правдюк Н. Л. 2018 79
20867 Розробка і дослідження процесів штампування обкочуванням складно профільних заготовок Матвійчук В. А., Колісник М. А., Любін М. В. 2018 52
20866 Аналіз конструктивних і технологічних рішень, спрямованих на ефективність виробництва при виготовленні різьбових отворів в нержавіючих сталях Любін М. В., Токарчук О. А. 2018 51
20860 Створення мікроелектромереж для забезпечення надійного електропостачання підприємств АПК на прикладі Уладо-Люлинецької дослідно-селекційної станції Рубаненко О. О., Видмиш А. А., Явдик В. В. 2019 37
20859 Обгрунтування параметрів пристрою для доподрібнення зерна при загоешвлі кукурудзяного силосу Гунько І. В., Холодюк О. В., Кузьменко В. Ф. 2018 58
20858 Розробка кінематичної схеми причіпного комбайна для збирання енергетичної верби Калетнік Г. М., Шаргородський С. А., Браніцький Ю. Ю. 2018 92
20856 Бухгалтерський облік активів підприємства: екологічний вектор Лепетан І. М. 2019 33
20855 Development of mulchers branch of fruit trees between the rows of an intensive garden Руткевич В. С. 2018 58
20852 Оптимізація технологічних прийомів вирощування проса лозовидного в умовах Лісостепу Правобережного Браніцький Ю. Ю. 2018 34
20851 Удосконалення технологічних прийомів вирощування проса лозовидного в умовах лісостепу правобережного Браніцький Ю. Ю. 2018 29
20850 Економічна оцінка гібридів кукурудзи залежно від позщакореневих підживлень Паламарчук В. Д. 2019 23
20849 Тривалість окремих міжфазних та вегетаційного періодів гібридів кукурудзи залежно від строків сівби Паламарчук В. Д., Коваленко О. А. 2019 41
20847 Універсальне енергозберігаюче пастеризаційне обладнання для виробництва жирових продуктів Гунько І. В., Майборода Ю. В., Зозуляк І. А. 2018 48
20846 Формування урожайності патисона залежно від строків сівби в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І. І. 2019 34
20840 Явище амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.) як проблеми загальнодержавного рівня: загрози, тенденції, наслідки Солоненко В. І, Ватаманюк О. В. 2019 28
20839 Природно-ресурсний потенціал: напрями збереження, відновлення та раціонального використання Мазур В. А., Ткачук О. П., Яковець Л. А. 2019 58
20837 Науково-методичні підходи до розробки маркетингової стратегії підприємства та світове господарство Савіна С. С. 2018 65
20835 Формування системи фінансового планування підприємства в умовах невизначеності Савіна С.С. 2018 51
20834 Управління прибутком в системі фінансововго менеджменту підприємства Савіна С. С., Гиренко Ю. В. 2018 85
20833 Особливості формування міжрегіонального економічного простору в Україні: можливості та перешкоди Прямухіна Н. В., Салькова І. Ю. 2018 35
20832 Сравнительная характеристика химического состава длиннейшей мышцы спины телят выращенных по системе мясного скотарства «корова-теленок» Голубенко Т. Л. 2018 19
20831 Theoretical investigations of the interaction of acoustic apparatus with technological environment working process Bernyk I. М., Luhovskyi O. F., Wojcik W., Shedreyeva I., Karnakova G. 2019 72
20830 Оцінка інтенсивності забруднення їстівних грибів важкими металами в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О. І. 2019 30
20829 Аналіз зміни якісних показників насіння озимого ріпаку залежно від строків посіву та системи удобрення Мазур В. А., Мацера О. О. 2019 45
20826 Особливості формування облікової політики в бюджетних установах Коваль Л. В., Левчук М. С. 2019 68
20825 Облік в управлінні земельними ресурсами Коваль Л. В., Домбровська В. В. 2019 34
20824 Бухгалтерський облік власного капіталу в управлінні підприємством Коваль Л. В., Болехівська В. В. 2019 53
20823 Облікова політика в управлінні підприємством Коваль Л. В. 2019 47
20822 Продуктивність курчат бройлерів за використання кормової добавки Чудак Р. А. 2019 47
20821 Ідентифікація стейкхолдерів підприємств та оцінка їхнього впливу: теоретичний аспект Герасименко Ю.В. 2019 167
20819 Особливості вдосконалення вибору страхових туристичних програм в Україні Юр’єв В. І., Волошина О. В. 2019 20
20787 Особливості управління фінансовим потенціалом аграрних підприємств в умовах трансформаційних змін в економіці Мазур В. А., Кубай О. Г., Мельник А. В. 2018 39
20785 Scientific-methodologal and practical principles of regional economic systems integration Mazur A., Kubai O. 2019 25
20784 Механічне забруднення домішками молока, його бактеріальне обсіменіння та шляхи покращення якості молока Варпіховський Р. Л. 2019 32
20756 Вирощування бугайців різник порід та їх помісей з використанням цілорічної однотипної годівлі при вирорбництві якісної та дешевої яловичини в умовах покуття Казьмірук Л. В., Калинка А. К., Лесик О. Б., Шпак Л. В. 2018 52
20753 Продуктивність озимого ріпаку залежно від рівня удобрення та строку посіву в умовах Правобережного Лісостепу України Мацера О. О. 2018 25
20752 Показники продуктивності, перетравності та обміну азоту, мінеральних елементів в організмі бичків за різних селеновмісних добавок у їх раціоні Приліпко Т. М., Казьмірук Л. В., Калинка А. К., Захарчук П. Б. 2019 58
20750 Вплив комплексного препарату на інтенсивність росту молодняку нової популяції м’ясного комолого сименталу худоби на підсисі в умовах передгірської зони Карпатського регіону Буковини Калинка А. К., Лесик О. Б., Казьмірук Л. В., Корх І. В. 2019 27
20748 Розробка технології і рецептур напоїв з сироватки для дієтичного харчування Фіалковська Л. В. 2018 34
20744 Впровадження моделі саморегулювання підприємницької та професійної діяльності як напрям реалізації державної політики дерегуляції в Україні Гарбар Ж. В., Гарбар В. А. 2018 88
20737 Підвищення конкурентоспроможності підприємств Вінницької області при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Красняк О. П., Глуха А. О. 2018 44
20736 Обґрунтування впливу температури компонентів сумішевого палива на роботу двигуна Галущак О. О., Бурлака С. А., Галущак Д. О., Малаков О. І. 2018 72
20729 Вплив сезону отелення на характер лактаційної кривої корів молочних порід Поліщук Т. В. 2019 114
20728 Блокування тваринницьких будівель з використанням непридатних земель у рослинництві Варпіховський Р. Л. 2019 21
20727 Кореляційний зв"язок між показниками віджтворювальної здатності та якісними показниками молока Поліщук Т. В. 2019 47
20724 Політика вдосконалення рівня управління іміджбілдингом туристичного підприємства Іващенко А. В., Молоченко В. В. 2019 38
20723 Розвиток музейного потенціалу туристичної діяльності Іващенко А. В., Молоченко В. В., Волошина О. В. 2019 41
20722 Розробка процесів управління логістикою у туристичній галузі Іващенко А. В., Молоченко В. В. 2019 31
20721 Вдосконалення маркетингових інструментів для розробки концепції сталого розвитку туристичних підприємств Тимкова В. А., Савіна С. С. 2019 38
20718 Забезпечення спроможності вітчизняних агропродовольчих підприємств до коменціалізації нових видів харчових олій Луцяк В. В., Амонс С. Е. 2018 115
20716 Уточнення аналітичних виразів для встановлення інерційно-жорсткісних параметрів двомасових резонансних вібраційних машин Ланець О. С., Боровець В. М., Деревенько І. А. 2018 35
20715 Determination of Plasticity for Pre-Deformed Billet Solona O., Derevenko I., Kupchuk I. 2019 31
20713 Biogas production in individual biogas digesters: experience of India and prospects for Ukraine Пришляк Н. В. 2019 50
20712 Формування продовольчої безпеки в умовах трансформації економіки України Пчелянська Г. О., Пришляк Н. В. 2019 41
20710 Strategic Priorities and Financial Support of Ukrainian Agricultural Sector Development Kirieieva E. A., Pryshliak N. V., Shamanska O. I., Salkova I. Yu., Kucher A. V. 2019 54
20707 “Green” cooperatives in the formation of an institutional mechanism of development of alternative power engineering in the agrarian sector of the economy Шпикуляк О. Г., Білокінна І. Д. 2019 34
20699 Харчові добавки та їх функціональна роль Соломон А. М., Віштак І. В., Войціцька О. М., Бондар М. М. 2018 106
20698 Розробка рецептур дитячих варених сосисок Войціцька О. М. 2018 73
20697 Експрес діагностика адаптивних форм мікобактерій туберкульозу Войціцька О. М. 2018 56
20695 Аналіз сучасного стану агропромислового комплексу Вінниччини Вольська Л. Л. 2019 37
20694 Сравнительная оценка роста, развития и мясной продуктивности бычков черно-пестрой породы и абердин-ангусских помесей Голубенко Т. Л. 2019 26
20688 Вплив резервування-дозрівання молока на якість сиру Новгородська Н. В. 2019 51
20687 Продуктивність свиноматок за включення в раціон нетрадиційної кормової добавки Овсієнко С. М. 2019 43
20686 Substantiation of consolidated inertial parameters of vibrating bunker feeder Lanets O. S., Derevenko I. A., Borovets V. M., Kovtonyuk M. M., Komada P., Mussabekov K., Yeraliyeva B. 2019 40
20684 Зерно тритикале як фактор стимулювання обмінних процесів в годівлі свиней Овсієнко С. М. 2018 64
20682 Ефективність використання власності в сільськогосподарських підприємствах Пронько Л. М., Колесник Т. В. 2017 67
20679 Цифрова економіка як базис формування позитивного потенціалу іміджу регіону України Коляденко С. В. 2018 70
20677 Фінансове забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств Грищук Н. В. 2018 30
20675 Взаємозв’язок і мінливість показників молочної продуктивності та відтворювальної здатності корів залежно від лактації Поліщук Т. В. 2019 50
20673 Effect of the cultivation technology elements on the activation of plant microbe symbiosis and the nitrogen transformation processes in alfalfa agrocoenoses Didur I. M., Tsyhanskyi V. I., Tsyhanska O. I., Malynka L. V., Butenko A. O., Masik I. M., Klochkova T. I. 2019 32
20672 Якість яєць, продуктивність та біохімічні показники крові перепелів за згодовування пробіотика Побережець Ю. М. 2019 49
20671 Перспектива використання роду Dahlia Cav. в умовах Поділля Прокопчук В. М., Циганська О. І., Матусяк М. В. 2019 60
20670 The effect of fertilizer system on soybean productivity in the conditions of right bank forest-steppe Didur I. M., Tsyhanskyi V. I., Tsyhanska O. I., Malynka L. V., Butenko A. O., Klochkova T. I. 2019 33
20669 Діагностика підприємства під час фінансової кризи як складник антикризової політики Мулик Т. О., Григораш М. В. 2018 22
20668 Оцінка у продукції молока сінажу з різних культур Скоромна О. І. 2019 52
20667 Economic and Environmental Benefits of Using Waste Potential as a Valuable Secondary and Energy Resource Berezyuk S., Tokarchuk D., Pryshliak N. 2019 71
20666 Продуктивність свиней при насиченні раціонів травою люцерни та витрати поживних речовин на їх приріст Постернак Л. І. 2019 41
20665 Інституціональні аспекти трансформації земельних відносин Коляденко Д. Л. 2018 125
20664 Формування соціальної інфраструктури як найважливішого фактору соціально-економічних перетворень Коляденко С. В., Проскура В. Ф. 2018 124
20661 Формування професійної компетенції майбутніх економістів в процесі вивчення іноземної мови Манжос Е. О. 2018 65
20650 Забійні показники свиней при згодовуванні БВМД «Ефіпрот» з ефірними оліями Сироватко К. М., Вугляр В. С. 2019 53
20635 Газообмін корів різної селекції м’ясного комолого сименталу худоби нової генерації в умовах Карпатського регіону Буковини Приліпко Т. М., Калинка А. К., Лесик О. Б., Казьмірук Л. В. 2019 76
20634 Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи в умовах прив’язного та безприв’язного утримання Казьмірук Л. В. 2019 55
20633 Інформаційна культура викладача як фактор суб’єкт-суб’єктної взаємодії в освітньому середовищі Хомяковський Ю. Л., Хомяковська Т. О. 2019 44
20632 Землі України природний потенціал забезпечення виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції Коляденко С. В., Коляденко Д. Л. 2018 37
20631 Agroecological methods of improving the productivity of niche leguminous crops Telekalo N., Mordvaniuk M., Shafar H., Matserа O. 2019 46
20629 Echinacea pallida extract effect on quils meat quality Chudak R. A., Poberezhets Y. M., Vozniuk O. I., Dobronetska V. O. 2019 42
20623 Обгрунтування технології механоактивації мінеральної сировини у процесі виробництва добрив Сосновська Л. 2019 72
20622 Система підтримки прийняття рішень у задачах фінансового аналізу Рузакова О. В. 2019 49
20621 Problem aspects of the internal state audit development Zdyrko N. 2016 57
20616 Педагогічні умови трансформації математичних курсів на агрономічному факультеті в умовах поглиблення інтеграційних зв’язків у системі «Наука-освіта-виробництво» Левчук О. В. 2019 42
20614 Backgrounds for Improving Resource Management of Agricultural Enterprises Based on Economic Diagnostics of Biofuel Consumption Korpaniuk T., Ishchenko Y., Koval N. 2019 33
20609 Impact of Credit and Investment Resources on the Productivity of Agricultural Sector Sakhno A., Polishchuk N., Salkova I., Kucher A. 2019 59
20574 Тенденції розвитку ринку праці України в сучасних умовах Брояка А. А. 2019 48
20570 Життєздатність насіння редьки олійної та її біологічні складові методами лабораторного оцінювання Цицюра Я. Г. 2019 34
20569 Особливості формування сходів редьки олійної залежно від застосування варіантів коткування в умовах Правобережного Лісостепу України Цицюра Я. Г. 2018 65
20568 Рівень забур’яненості агрофітоценозу редьки олійної залежно від параметрів його формування Цицюра Я. Г. 2018 45
20567 Врахування деяких мотиваційних аспектів діяльності суб’єктів господарювання АПК у моделюванні та прийнятті рішень Бурдейна Л. І. 2018 48
20565 Adaptive properties of maize forms for improvement in the ecological status of fields Kolisnyk O. M., Butenko A. O., Malynka L. V., Masik I. M., Onychko V. I., Onychko T. O., Kriuchko L. V., Kobzhev O. M. 2019 30
20551 Формування базових професійних компетенцій бакалаврів - завдання сучасної освіти у ВНЗ аграрного профілю Лутковська С. М. 2018 189
20548 Використання інноваційних педагогічних технологій при вивченні природничо-наукових дисциплін у ЗВО аграрного профілю Лутковська С. М. 2018 59
20544 Механізми ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва Бурлака Н. І., Мирошніченко О. В. 2018 27
20541 The role of ecoinnovations in the rural areas development Kirieieva E., Kostiuchenko D. 2019 41
20534 Мотиваційний чинник розвитку культури іншомовного спілкування майбутніх фахівців економічної сфери Манжос Е. О. 2019 33
20529 Методи досліджень та способи оцінки впливу палив з відновлювальних ресурсів на роботу дизельного двигуна Бурлака С. А., Явдик В. В., Єленич А. П. 2019 83
20524 Експериментальні дослідження силового впливу на робочі органи і приводи зернозбиральних комбайнів Веселовська Н. Р., Малаков О. І., Бурлака С. А. 2019 61
20517 Кластери, як ефективна модель сучасного бізнесу Фостолович В. А. 2019 46
20501 Поняття ринку аграрної продукції України в системі міжнародної торгівлі Польова О., Гусонька Д. 2018 74
20493 Сучасний стан банківської системи України та її конкурентоспроможність Руда О. Л. 2019 35
20492 Сучасні тенденції на ринку банківських послуг в Україні та їх вплив на фінансову діяльність банківської системи Руда О. Л. 2019 87
20491 Сучасний стан діяльності небанківський кредитних установ в Україні Руда О. Л. 2019 80
20490 Розвиток інвестиційної діяльності підприємств України Бурлака Н. І. 2019 99
20489 Influence of quality of silage from rye and typhon mixture on milr productivity of cows Syrovatko K. M. 2019 45
20487 Конкуренція: теоретичні підходи до розуміння сутності поняття Чіков І. А. 2019 111
20484 Features of insurance in the field of tourism Martsenyuk-Rozaryonova O. V. 2018 50
20473 Фактори підвищення конкурентоспроможності підприємства АПК на основі інноваційних перетворень Чіков І. А. 2018 28
20470 Безпечність молока та його санітарно-гігієнічне забезпечення Яремчук О. С., Червань В. І. 2019 33
20469 Інклюзивна освіта на сучасному етапі розвитку освітньої галузі Манжос Е. О. 2019 38
20467 Адаптація корів української чорно-рябої молочної породи до умов промислової технології Яремчук О. С., Гоцуляк С. В. 2019 57
20466 Інтеграція процесу вирощування молодняку та забезпечення худоби скотомісцями залежно від структури стада Варпіховський Р. Л. 2019 36
20464 Механізм забезпечення прав та свобод людини у динамічному вимірі Опольська Н. М. 2019 63
20463 Development of the vibrocentric machine for the proruction of a basic mixture of homeopathic preparations Yanovych V., Tsurkan O., Polyevoda Y. 2019 38
20447 Аналіз демотивуючих факторів впливу на трудову діяльність персоналу підприємства Климчук А. О. 2019 32
20446 Умови залучення іноземних інвесторів до розвитку страхової індустрії в Україні Марценюк О. В. 2019 71
20437 Критерії та рівні сформованості моральної культури студентської молоді та стан проблеми у практиці роботи ЗВО аграрного профілю Бурдейна Л. І. 2019 49
20435 Газоенергетичний обмін у телиць нової популяції м’ясного комолого сименталу жуйних за різних технологій утримання в умовах регіону Буковини Калинка А. К., Лесик О. Б., Довгань-Мартинюк М. Б., Казьмірук Л. В. 2018 34
20434 Підвищення продуктивності вібраційної обробки деталей шляхом використання утилізованої енергії циркуляційного руху робочого середовища Ярошенко Л. В. 2019 54
20433 Вплив регулятора росту Марс EL на урожайність буряка столового Окрушко С. Є., Пінчук Н. В., Голюк Ю. В. 2018 25
20432 The impact of global challenges on "Green” transformations of the agrarian sector of the eastern partnership countries Kovalchuk S., Kravchuk A. 2019 41
20431 Екологічна складова економічного зростання Ковальчук С. Я. 2019 53
20429 Криза та занепад КПРС-КПУ у 1986-1991 рр. Левчук К. І. 2019 46
20428 Інформаційно-логістичні системи управління аграрним підприємством Волонтир Л. О., Зелінська О. В. 2018 66
20427 Упровадження нестандартного обладнання під час роботи зі студентами на заняттях фізичного виховання Рудницький В. Б. 2019 26
20426 Правові засоби протидії булінгу Мельничук О. Ф. 2019 148
20424 Система неформальної осіти дорослих у сільській місцевості Довгань Л. І. 2019 30
20422 Взаємозв’язок маркетингових та фінансових показників при оцінці ефективності господарської діяльності Ставська Ю. В. 2019 32
20420 Методичні підходи до формування ефективного механізму управління економічною діяльністю сільськогосподарських підприємств: футурологічні аспекти Бурєннікова Н. В., Завгородній І. В. 2018 29
20419 Experimental investigation of technical and operational indices of asymmetric swath reaper machine-and-tractor aggregate Kaletnik H., Bulgakov V., Adamchuk V., Ivanovs S. 2019 103
20418 CRM-системи: особливості функціонування та аналіз українського ринку Юрчук Н. П. 2019 52
20417 Інноваційно-інвестиційна діяльність як основа реалізації концентрації сталого розвитку економіки України Юрчук Н. П., Вовк В. Ю., Топіна Р. П. 2019 108
20416 Increasing the reliability of agricultural machinery work Spirin A., Polievoda Y., Tverdokhlib I. 2018 36
20414 Транспортна логістика в агарному секторі: реалії та перспективи розвитку Киш Л. М. 2018 78
20409 Фінансова стабільність як основний індикатор ефективності національної економіки Киш Л. М. 2018 80
20380 Вплив хіміко-термічної обробки інструменту на процес виготовлення метричних різей у важкооброблюваних сталях Любін М. В., Токарчук О. А. 2019 33
20379 Кабінет Міністрів України в механізмі публічного управління інклюзивною освітою Мельничук О. Ф. 2008 57
20378 Якість облікової інформації: сутність та методика оцінки Правдюк Н. Л., Правдюк М. В. 2016 60
20377 Облікове забезпечення управління витратами молокопереробних підприємств Правдюк М. В. 2015 47
20363 Оцінка кормової і насіннєвої продуктивності зареєстрованих та перспективних сортів і гібридних популяцій люцерни посівної Мамалига В. С., Бугайов В. Д., Горенський В. М. 2019 21
20359 Фінансовий контроль за страховими компаніями Алескерова Ю. В., Астапкевич А. О. 2019 83
20358 Research on sunflower seeds drying process in a monolayer tray vibration dryer based on infrared radiation Bandura V., Mazur V., Yaroshenko L., Rubanenko O. 2019 51
20357 Управління асортиментною політикою підприємства в ринкових умовах Томчук О. Ф., Кафлевська С. Г. 2019 36
20356 Формування основних понять теорії композиції в графічній підготовці майбутніх інженерів Джеджула О. М. 2019 112
20352 Дослідження сортових ресурсів люпину білого (Lupinus albus L.) в Україні Панцирева Г. В. 2016 93
20351 Обліково-нормативне забезпечення управління витратами на біологічні перетворення у тваринництві Правдюк М. В., Правдюк А. Л. 2018 80
20350 The human capital of an enterprise: theory and assessment methodology Pravdiuk N., Pokynchereda V., Pravdiuk M. 2019 43
20349 Вплив елементів технології на функціонування асиміляційного апарату люпину білого Панцирева Г. В. 2018 39
20348 Технологічні аспекти виробництва біогазу з органічної сировини Панцирева Г. В. 2019 147
20347 Determination the parameters and modes of new heliocollectors constructions work for drying grain and vegetable raw material by active ventilation Kotov B., Spirin A., Kalinichenko R., Bandura V., Polievoda Y., Tverdokhlib I. 2019 34
20346 Вплив режиму доїння на склад та властивості молока корів української чорно-рябої молочної породи Варпіховський Р. Л. 2018 90
20345 Ефективність протруйників насіння озимої пшениці у регулюванні хвороб її агроценозу Вергелес П. М., Пінчук Н. В., Коваленко Т. М. 2019 42
20341 Критерії та рівні сформованості культурологічної компетентності майбутніх медичних сестер Олійник Н., Педоренко Н. 2019 99
20340 Research of the influence of the parameters of the block-portion separator on the adjustment range of speed of operating elements Ivanov M. I., Rutkevych V. S., Kolisnyk O. M., Lisovoy I. O. 2019 393
20338 Художнє порівняння як засіб увиразнення темпоральних номінацій у мовотворчості Михайла Стельмаха Горобець А. 2019 86
20337 Лексико-семантичне поле "час" у складі метафори (на матеріалі мови художніх творів Михайла Стельмаха) Горобець А. 2018 83
20336 Контрактний підхід у контексті сучасних економічних досліджень ринку Логоша Р. В., Мазур К. В., Підвальна О. Г. 2018 90
20335 Податковий контроль як основний елемент податкової системи Алескерова Ю. В., Бельдій А. М. 2018 33
20334 Фактор довіри в російсько-українських відносинах 1991-2014 рр. Слотюк П. В. 2019 34
20333 Звітність про рух грошових коштів як елемент інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства Томчук О. Ф. 2019 50
20332 Socio-economic component of preferential taxation of individual income Plakhtii T., Fedoryshyna L., Tomchuk O. 2019 33
20331 Етнокультурні ландшафти шаргорода Воловик В. М., Хаєцький Г. С., Бахновська О. С. 2019 43
20330 Оцінка лісових нектаро-пилконосних дерев та ефективність використання їх у медоносному конвеєрі бджіл в умовах Вінниччини Разанов С. Ф., Хаєцький Г. С., Алєксєєв О. О., Гуцол Г. І. 2019 44
20327 Providing Dialogue of Educational Interaction with Students for Formation the Readiness to Partnership Молоченко В. В. 2018 62
20326 Особливості підбору декоративних культур закритого середовища для проектування фітомодуля в умовах інтер’єру Прокопчук В. М., Дідур І. М., Панцирева Г. В. 2019 50
20325 Стажування як форма підвищення професійної майстерності викладача закладу вищої освіти Панцирева Г. В., Монарх В. В. 2019 165
20324 Аналіз фінансового стану та інвестиційної привабливості Вінницького регіону Томашук І. В., Вольська Л. Л. 2019 105
20323 Етапи становлення системи вищої аграрної освіти в США Гаврилюк Н. 2019 33
20318 Вплив стимулюючих препаратів на морфометричні показники проростків та посівні якості насіння квасолі Шевчук О. А., Кравчук Г. І., Вергеліс В. І., Врадій О. І. 2019 83
20291 Математичне та імітаційне моделювання процесів функціонування вузла концентрації гібридних логістичних потоків транзакцій Підгурський О. І. 2018 84
20290 Імітаційне моделювання процесів обслуговування потоків повідомлень оперативної, довідкової та регламентної інформації вузлом комп’ютерної мережі науково-дослідної установи Підгурський О. І., Присяжнюк О. І. 2018 77
20288 Особливості використання категорій технічного дизайну в графічній підготовці майбутніх інженерів Джеджула О. М. 2019 73
20287 Кількісні показники рослин проса лозовидного за різних технологічних прийомів вирощування Браніцький Ю. Ю., Мазур О. В. 2019 43
20284 Відмінності зернобобових культур за пластичністю і стабільністю господарсько-цінних ознак Мазур О. В. 2019 40
20282 Оцінка сортозразків сої за комплексом цінних господарських ознак Мазур О. В. 2019 35
20281 Вивчення кореляційних зв'язків у сортозразків квасолі звичайної Мазур О. В., Мазур О. В. 2019 50
20249 Особливості вантажоперевезень зернових культур морським транспортом Потапова Н. А., Ушкаренко І. М., Качуровський С. В. 2018 83
20247 Виробництво та використання біопалив в Україні: економетричні підходи, моделювання Калетнік Г. М., Бурєннікова Н. В., Потапова Н. А. 2018 102
20246 Організація єдиного електронного науково-освітнього простору сучасного університету ГОНЧАРУК І. В., ЮРЧУК Н. П. 2018 75
20245 Державне регулювання експортних поставок в агрологістиці України Потапова Н. А., Андрущенко А. О. 2019 60
20229 Застосування моделі Blended Learning під час викладання іноземної мови в немовному (аграрному) ЗВО Тимощук Н. М. 2019 49
20172 Кредитні аспекти державної підтримки розвитку аграрного сектору України Алескерова Ю. В., Радченко О. Д., Тодосійчук В. Л. 2018 123
20171 Прогностична валідність конкурсного відбору до магістратури за спеціальністю 081 “Право” Шевчук О. Ф. 2018 70
20170 Фінансовий менеджмент страхових компаній Алескерова Ю. В., Онуфрієць Т. С. 2019 44
20168 Викладання «Спеціальної генетики сільськогосподарських культур» у вищому аграрному навчальному закладі Мамалига В. С. 2018 43
20167 Явище самонесумісності в рослин та його використання в селекції люцерни Мамалига В. С., Бугайов В. М., Горенський В. Д. 2019 66
20165 Депозитна політика банку як основа забезпечення стійкості та надійності ресрусної бази Вдовенко Л. О. 2019 75
20164 Свіжі яблучні вичавки у раціонах товарного молодняку сріблясто-чорних лисиць кліткового розведення Шевчук Т. В. 2017 53
20163 Фізико-хімічні показники молока коров"ячого за йоннообмінної нормалізації Шевчук Т. В., Красиленко Д. В. 2019 50
20162 Депозитна політика банків України Алескерова Ю. В., Лучкань В. С. 2019 67
20160 Nontraditional feed additives in pigs feeding Shevchuk T. V. 2019 51
20158 Політична відповідальність народу Ковальов Д. В., Пономаренко А. Б. 2019 78
20157 Analysis of regulatory and legislative acts on the conservation of the planet's biodiversity, ratified by Ukraine Nagorniuk O., Mudrak O., Mudrak H., Sobczyk W. 2017 87
20156 Актуалізація ідеї діалогіки у феноменологічній філософії культури В. Біблера Слотюк П. В. 2019 50
20153 Morphogenesis and the effectiveness of the production process of oil poppy under the complex action of retardant chlormequat chloride and growth stimulant treptolem Kuryata V. G., Polyvanyi S. V., Shevchuk O. A., Tkachuk O. O. 2019 83
20152 Features of leaf photosynthetic apparatus of sugar beet under retardants treatment Shevchuk O. A., Tkachuk O. O., Kuryata V. G., Khodanitska O. O., Polyvanyi S. V. 2019 79
20148 Assessment of forest ecosystems of Eastern Podillya natural reserve fund in the regional econet structure Mudrak O. V., Yelisavenko Yu. A., Polishchuk V. M., Mudrak G. V. 2019 81
20147 Розвиток та діяльність громадських організацій України в дзеркалі офіційної статистики (90-і роки ХХ ст.) Левчук К. І. 2019 52
20145 Professional training of agrarian sector specialists in the UK Тимощук Н. М. 2019 63
20141 Стан та перспективи розвитку готельно-ресторанної справи в Україні Мазур С. А., Прилуцький А. М. 2019 137
20140 Substantiation of the technology for fermented sourmilk desserts with bifidogenic properties Solomon A., Bondar M., Dyakonova A. 2019 69
20139 Development of technological sour-milk desserts enriched with bifidobacteria Solomon A., Bondar M., Dyakonova A. 2019 76
20138 Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва в Україні Хаєцька О. П. 2018 101
20134 Вплив політичних партій на суспільний розвиток в чеських землях (1848-1900) Піковська Т. В. 2019 52
20133 Аналіз науково-методичних засад оцінки придатності земель спеціальних сировинних зон екологічним вимогам Мудрак Г. В., Вдовиченко І. П. 2017 52
20132 Науково-методичні і практичні принципи й підходи щодо створення екологічної мережі Мудрак Г. В., Ковка Н. С. 2017 71
20100 Особливості впливу аграрного сектору Східноподільського регіону на сучасний стан біорізноманіття та зміни агрофітоценозів унаслідок застосування гербіцидів Тітаренко О. М. 2018 52
20099 Впровадження системи НАССР на підприємствах молочної галузі Зозуляк О. В., Зозуляк І. А. 2019 59
20064 Управління фінансовими потоками страхової компанії Алескерова Ю. В., Бусько І. М. 2019 64
20063 Реформування місцевого самоврядування як основа розвитку сільських територій Томашук І.В. 2019 64
20062 Organizational basis of the development of innovative functional food products by the Ukrainian enterprises of deep walnut processing Kaletnik H., Lutsiak V., Melnichuk O., Dovhan Y., Malicki M. 2019 98
19994 Закваски і їх види у сировиробництві Власенко В.В, Семко Т.В., Соломон А.М., Бондар М.М. 2016 182
19993 Функціональні харчові продукти з наповнювачами Власенко В.В., Бондар М.М., Семко Т.В., Соломон А.М. 2016 57
19992 Заквашувальні культури у молочній промисловості Соломон А.М., Бондар М.М. 2017 177
19991 Fermented desserts of functional purpose using vegetable fillers Solomon A.M., Bondar. M.M. 2018 41
19990 Порівняльна характеристика показників групової самооцінки і взаємодії спортивних команд спільно-взаємопов’язаного типу взаємодії Войтенко С.М. 2018 72
19988 Історичні аспекти наукового забезпечення, розвитку селекції та агротехніки вирощування сої в Україні в другій половині ХХ – в ХХІ ст. Муханов В.М. 2019 47
19987 Харчові добавки та їх функціональна роль Соломон А.М., Віштак І.В., Войціцька О.М., Бондар М.М. 2018 128
19985 Перспективи розвитку сільських територій Вінницької області Томашук І.В. 2019 60
19984 Сырьевой потенциал для формирования конкурентоспособного производства биотоплива в аграрном секторе экономики Климчук А.В. 2018 66
19980 Іншомовна компетентність як складова професійної комунікації у підготовці фахівців технічних спеціальностей Тимкова В.А.,Лебедєва Н.А. 2018 61
19979 Синтез нейронних систем на квантрон-автоматах Кожемяко В.П., Волонтир Л.О., Думенко В.П, Штельмах О.О. 2009 43
19977 Порядок і проблематика виїзду дітей за кордон України Гавінська О.А. 2019 47
19946 Транспортна інфраструктура логістики зернових культур Качуровський С.В., Мацюк Л.В 2019 37
19943 Інформаційні технології в логістиці складування на підприємствах АПК Качуровський С.В. 2013 40
19942 Elements of warehousing activity as logistic strategy of AIC enterprises Качуровський С.В. 2014 56
19941 Оцінка механізмів управління логістикою складування підприємств АПК Качуровський С.В. 2012 43
19940 Концептуальні засади логістики складування АПК Потапова Н.А., Качуровський С.В. 2012 29
19938 Маркетингові інструменти та їх вплив на стабілізацію економічного стану підприємства Ставська Ю.В. 2019 49
19937 Регулювання чисельності бур’янів у посівах кукурудзи Окрушко С.Є. 2019 50
19936 Quality of meat and becone of swine breeds of landrace of different status and genotype Shevchuk T.V. 2019 72
19935 Фотосинтетична і насіннєва продуктивність люпину білого залежно від інокуляції та стимулятору росту в умовах Правобережного Лісостепу України Панцирева Г. В. 2018 81
19920 Становлення та розвиток інклюзивної освіти в Україні Мельничук О.Ф. 2019 65
19919 Органи робітничої медицини в системі охорони здоров’я УСРР у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук О.А., Мельничук М.О. 2019 48
19908 Облікова інформація та її якісні характеристики відповідно до облікових стандартів Подолянчук О.А. 2018 98
19907 Cadmium burden impact on morphological and biochemical blood indicators of poultry Gutyj B.V., Ostapyuk A.Y., Sobolev O.I., Vishchur V.Ja., Gubash O.P., Kurtyak B.M., Kovalskyi Y.V., Darmohray L.M., Hunchak A.V., Tsisaryk O.Y., Shcherbatyy A.R., Farionik T.V., Savchuk L.B., Palyadichuk O.R., Hrymak K. 2019 71
19906 Використання хмарних технологій у навчанні педагогіки майбутніх агроінженерів Олійник Н.А. 2019 24
19896 Effect of the cryopowder "beet" on quality indicators of new curd desserts Hachak Y., Slyvka N., Gutyj B., Vavrysevych J., Sobolеv A., Bushueva I., Samura T., Paladiychuk O., Savchuk L., Pikhtirova A. 2019 41
19894 Формування здоров'язберігаючого простору в навчально-виховному процесі Дуржинська О.О. 2019 35
19892 Taxonomic and typological structure of the flora of Eastern Podilia (Ukraine) Mudrak O., Ovchynnykova Y., Mudrak H., Tarasenko H. 2019 38
19891 Professionally-oriented teaching of a foreign language at the agrarian university Тимощук Н.М. 2019 50
19890 Influence of the assimilation apparatus and productivity of white lupine plants Mazur V.A., Pantsyreva H.V., Mazur K.V., Didur I.M. 2019 69
19889 Influence of the technological aspects growing on quality composition of seed white lupine (Lupinus albus L.) in the Forest Steppe of Ukraine Mazur V.A., Mazur K.V., Pantsyreva H.V. 2019 55
19884 Сучасні тенденції розвитку готельного господарства Табенська О. І. 2018 52
19883 Особливості формування системи контролінгу ризиків на підприємствах Алескерова Ю.В., Терещук І.О. 2018 49
19882 Концептуальні засади управління фінансовими ресурсами державного підприємства Тодосійчук В.Л. 2018 55
19881 Інноваційна складова конкурентоспроможності національних економік на сучасному етапі глобального розвитку Томашук І.В., Мулик М.В. 2019 202
19880 Прогноз масового розмноження стовбурових шкідників хвойних порід дерев в Україні та його актуальність Логінова С.О. 2018 75
19879 Особливості права постійного користування земельною ділянкою Мельничук О. Ф., Мельничук М. О. 2017 111
19878 Економіко-організаційні передумови та аспекти виробництва рідких видів біопалив в Україні Климчук О.В. 2018 80
19877 Класифікація видів вертикального озеленення в ландшафтному будівництві Солоненко В.І, Ватаманюк О.В. 2017 308
19876 Класифікація топіарних форм в садово-парковому будівництві Солоненко В.І, Ватаманюк О.В. 2016 207
19873 Особливості управління процесами взаємовідносин з клієнтами на сільськогосподарських підприємствах Волонтир Л.О., Грудіна Н.В. 2019 89
19774 Діагностика банкрутства у системі антикризового моніторингу на підприємствах АПК Фіщук Н.Ю., Михальчишина Л.Г. 2018 48
19757 Проблеми та перспективи недержавного фінансування соціально-економічного розвитку Головня О. М. 2018 99
19756 Удосконалення тактичного мислення кваліфікованих хокеїстів на траві шляхом застосування сучасних інноваційних технологій Перепелиця М.О. 2017 64
19754 Природа війни в концептах Н. Макіавеллі Слотюк П.В. 2018 60
19708 Правові аспекти державної мови як засобу ідентифікації української нації Мельничук О.Ф. Мельничук М.О. 2018 69
19702 Аналітичні дослідження результатів математичного та імітаційного моделювання суперпозиції рівномірного і пуассонівського потоків транзакцій Підгурський О.І. 2018 44
19698 Оптимізація процесу формування породного складу та товарної структури дубових деревостанів шляхом проведення доглядових рубань в умовах Вінниччини Василевський О.Г., Нейко І.С., Н.О. Самойлова, Смашнюк Л.В., Єлісавенко Ю.А. 2014 70
19697 Особливості створення родинних плантацій та оцінювання росту і розвитку півсібсового потомства дуба звичайного за умов Вінницької області Нейко І.С., Єлісавенко Ю.А., Смашнюк Л.В. 2012 45
19694 Формування фінансових ресурсів промислових підприємств Салькова І.Ю. 2018 63
19693 Особливості формування та потенціал використання природного поновлення дуба звичайного в умовах Поділля Василевський О.Г., Підпалий І.Ф., Матусяк М.В., Самойлова Н.О. 2015 135
19692 Особливості формування видового складу деревостанів рубками догляду в умовах Вінниччини Матусяк М.В. 2017 75
19691 Сучасний стан лісового фонду лісогосподарських підприємств Поділля Бондар А.О., Матусяк М.В. 2016 168
19690 Аналіз ефективності запровадження рубок Корнаковського в умовах Тернопільщини Матусяк М.В. 2017 54
19686 Встановлення умов ефективного покриття площею круга площі квадрата та деякі випадки узагальнення Дубчак В.М. 2018 63
19684 Екологічні проблеми малих річок Поділля та заходи щодо їх вирішення Хаєцький Г.С. 2018 50
19683 Продуктивність бджолиних сімей за стимулюючої підгодівлі комплексними препаратами Разанова О.П., Голубенко Т.Л. 2018 91
19682 Сравнительная оценка аминокислотного состава телятины от бычков разного генотипа Голубенко Т. Л. 2018 28
19681 Прогностична валідність конкурсного бала студентів-першокурсників економічного напрямку Шевчук О.Ф. 2018 44
19680 Ппродуктивність та хімічний склад яловичини різних порід і генотипів з голштинською породою Вознюк О.І. 2018 45
19679 Якість молозива і молока таінтенсивність росту телят при згодовуванні коровам силосованих кормів із сумішок однорічних культур Вознюк О.І. 2018 43
19678 Особливості навчання майбутніх технічних фахівців розв'язанню прикладних задач методами нарисної геометрії Джеджула О.М. 2018 79
19677 Сучасний стан природних дубових лісостанів ДП «Вінницьке ЛГ» Василевський О.Г., Єлісавенко Ю.А., Нейко І.С., Монарх В.В. 2017 97
19676 Оцінювання ефективності використання природного поновлення дуба звичайного (Quercus robur L.) при лісовідновленні на суцільних зрубах в умовах свіжих грабових дібров Поділля Матусяк М.В. 2016 51
19673 Історико-економічні аспекти становлення вітчизняної галузі промислового вирощування сої в кінці ХХ - на поч. ХХІ ст. Муханов В.М. 2018 29
19672 Регулювання породного складу та оцінювання продуктивності дубово-ялинових деревостанів Поділля Василевський О.Г., Нейко І.С., Смашнюк Л.В., Єлісавенко Ю.А. 2016 51
19671 Оценка продуктивности и селекционной структуры дуба обыкновенного в условиях изменения климата на примере географических культур Нейко И.С., Елисавенко Ю.А., Смашнюк Л.В. 2014 60
19670 Оцінка формування репродуктивних органів фенологічних форм дуба звичайного в умовах Вінниччини Нейко І.С., Смашнюк Л.В., Єлісавенко Ю.А., Зленко О.П. 2014 35
19669 Математичне моделювання тепломасообмінних процесів теплиці із застосуванням енергозберігаючих технологій Коц І.В., Грицун А.В. Берник І.М. Ярмолюк Ю.М. 2011 44
19668 Розвиток зеленого туризму в Україні Дюк А.А., Бурлака Н.І. 2018 67
19667 Мінливість етологічних ознак корів залежно від рівня продуктивності Поліщук Т.В. 2018 67
19666 Математична модель роботи мембранного гідроприводного насоса для дозування харчових продуктів Берник І.М., Петрусь В.В. 2018 89
19665 Проблеми та перспективи розвитку ІТ-технологій на українському туристичному ринку послуг Іващенко А. В. 2018 63
19664 Якість та екологічна безпека зерна озимої пшениці вирощеної після бобових попередників Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2018 120
19663 Організаційно-економічні аспекти розвитку аграрного сектору на засадах «зеленої економіки» Білокінна І.Д., Фурман І.В. 2018 111
19662 Урожайність зеленої маси бобових багаторічних трав, вирощеної на грунтах забруднених важкими металами Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2018 83
19661 Поживний вміст у зеленій масі багаторічних бобових, вирощених на забруднених грунтах Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2018 56
19660 Водостійкість грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2018 57
19659 Структурно-логічна модель механізму оцінки, мотивації та стимулювання персоналу підприємства Климчук А. О. 2018 73
19658 Сучасний стан та тенденції інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств харчової промисловості Хаєцька О.П., Брояка А.А. 2018 88
19657 Образ Фемиды в античном правосознании Hotsuliak Y., Opolska N. 2018 65
19656 Management of soil fertility based on improvement methodological approach to evaluation of arable land: case of Ukraine Ulko Y., Kucher A., Salkova I., Priamukhina N. 2018 193
19655 Наукове обґрунтування створення Національного природного парку «Центральне Поділля» Мудрак О.В., Овчинникова Ю.Ю., Мудрак Г.В. 2018 60
19654 Функціонування регіональної екомережі Східного Поділля Мудрак Г.В. 2018 83
19653 Рекомендації щодо використання суміші дизельного та біодизельного палив з динамічним регулюванням її відсоткового складу в якості палива для дизеля Галущак О.О., Рябошапка В.Б., Комаха В.П. 2018 43
19652 Оцінка ефективності відбору відгодівельного молодняку свиней різних порід за живою масою при відлученні Баркарь Є. В., Льотка Г. І. 2017 59
19651 Економічна наука та теорія систем: міждисциплінарні зв’язки Чорний О.В. 2018 63
19650 Перспективные лесные заповедные объекты и территории восточного Подолья в структуре региональной экологической сети Елисавенко Ю.А. 2018 64
19649 Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Східного Поділля як біоцентри регіональної екомережі Єлісавенко Ю.А., Смашнюк Л.В., Василевський О.Г. 2018 58
19648 Роль сільськогосподарського дорадництва у досягненні цілей політики сталого розвитку Довгань Л.І., Довгань Ю.В. 2018 51
19647 Збалансований розвиток екологічної мережі Тиврівського району Мудрак О.В., Мудрак Г.В., Охріменко К.А. 2019 79
19646 Використання ферментного препарату Ладозим "Респект" у годівлі овець Бережнюк Н.А. 2017 49
19645 Балансування мінерального живлення свиней Бережнюк Н.А., Чорнолата Л.П. 2017 37
19644 Підвищення біологічної цінності протеїну у комбікормах птиці Чорнолата Л.П., Лихач С.М., Германюк О.А., Бережнюк Н.А. 2016 33
19643 Процес формування комунікативної культури майбутніх фахівців аграрної галузі в умовах навчально-виховного процесу Манжос Е. О. 2018 39
19641 Дидактичні і психологічні умови формування комунікативної культури в процесі підготовки майбутнього фахівця аграрної галузі Манжос Е.О. 2017 35
19639 Improving energy efficiency of coal transportation by adjusting the speeds of a combine and a mine face conveyor Stadnik M., Semenchenko D., Semenchenko A., Belytsky P., Virych S., Tkachov V. 2019 54
19638 Energy-economic efficiency of growth of grain-crop cultures in conditions of right-bank forest-steppe zone of Ukraine Mazur V.A., Didur I.M., Pantsyreva H.V., Telekalo N.V. 2018 87
19637 Апарати для сушіння рослинної сировини електромагнітним полем Бандура В. М.,Яровий І.І.,Маренченко О. І., Пилипенко Є.О., 2018 46
19635 Качественные показатели мяса телят выращенных по системе мясного скотоводства «корова-теленок» Голубенко Т.Л. 2018 74
19634 Політико-правові принципи конституційного ладу в Конституції Української Народної Республіки Ковальов Д.В., Пономаренко А.Б. 2018 76
19633 Е-демократія як спосіб здійснення прямої демократії Пономаренко А.Б., Ковальов Д.В. 2017 98
19631 Географо-екологічні аспекти поширення стовбурових шкідників хвойних порід дерев в межах Житомирської та Вінницької областей та їх динаміка Кавун Е.М., Логінова С.О. 2017 131
19630 Державна підтримка АПК України: суть, значення та сучасний стан Мазур Ю.В. 2017 41
19621 Мобільні додатки – модернізація системи бюджетного обліку Гончарук Т.В., Черешневий О.І. 2018 68
19620 Зарубіжний досвід розвитку підприємницьких структур та можливості його використання в Україні Гончарук Т.В. 2017 49
19619 Грунтово-регіональні особливості сівби та розробка стенду сівалки Пришляк В.М. 2018 67
19618 Ріст і розвиток сортів помідора у відкритому грунті за дії біопрепаратів Карпенко К. М., Герасько Т. В., Вдовенко С. А. 2018 68
19617 Методика навчання майбутніх агроінженерів Олійник Н.А. 2018 136
19616 Чинники, що впливають на формування у ВНЗ потреби в здоровому, фізично активному способі життя Бочарова В.Б. 2018 43
19615 Influence of the technology of the through study of agricultural machines on the agroengineers’ readiness for the project activity Pryshliak V. 2018 36
19614 Theory of project preparation of agroengineers on tne basis of scientific work on the development of agricultural machinery Pryshliak V. 2018 36
19613 Protection of soils and water resources as an important factor in forming preparation to the project activity of future agroengineers in institutions of higher education Pryshliak V. 2018 33
19612 Виробничі функції агроінженера та технології проектної підготовки у закладах вищої освіти Пришляк В.М. 2018 133
19610 Сучасні елементи розвитку логістичного управління ланцюгами постачання Качуровський С.В. 2018 80
19609 Microwave energy as an intensification factor in the heat-mass transfer and the polyextract formation Burdo O.G., Syrotyuk I.V., Alhury U., Levtrinska J.O. 2016 42
19608 Вплив згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки «Ефіпрот» на продуктивність молодняку свиней Вугляр В. С. 2018 56
19607 Исследование влияния топливного насоса с пружинным приводом плунжера на качество распыливания и процесса горения биотоплива в дизеле Анисимов В.Ф., Музичук В.И., Рябошапка В.Б., Ковальчук А.С. 2016 91
19585 Automatic system for modeling vibro-impact unloading bulk cargo on vehicles Iskovych-Lototsky R.D., Ivanchuk Y.V., Veselovska N.R. 2018 66
19584 Загальні принципи побудови і дослідження детермінованих моделей вібраційних та віброударних машин з гідроімпульсним приводом Веселовська Н.Р., Зелінська О.В., Іванчук Я.В. 2018 75
19583 Розробка штамбового струшувача вібраційного типу Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Яремчук О.А. 2018 78
19582 Розробка математичних моделей для обгрунтування алгоритмів прийняття рішень при діагностуванні верстатного комплексу з ЧПК в альтернативних ситуаціях Веселовська Н.Р. 2015 30
19579 Вибір встановленої потужності сонячної електростанції та її елементів Стаднік М. І., Рубаненко О.О., Бондаренко С. В. 2017 197
19578 Привод скребкового конвеєра як мехатронний модуль Стаднік М.І. 2016 38
19577 Контроль швидкісних параметрів стрічкових конвеєрів Стаднік М.І. 2016 50
19576 Аналіз ефективності генерації електроенергії на основі сонячної енергії в Вінницькій області Стаднік М. І., Рубаненко О.О., Бондаренко С.В. 2016 154
19575 Обгрунтування конструктивних особливостей робочих органів відцентрових граблів-сіноворушилок Кондратюк Д. Г., Паладійчук Ю. Б., Григоришен В. М. 2018 157
19573 Технологія отримання біопалива з курячого посліду Середа Л.П., Паладійчук Ю.Б., Зінєв М.В. 2018 100
19571 Динаміка руху виконавчих органів машини з приводом просторових коливань Омельянов О.М. 2018 33
19570 Influence of a material and the technological factors on improvement of operating properties of machine parts by reliefs and film coatings Posviatenko E., Posviatenko N., Budyak R., Shvets L., Paladiichuk Y., Aksom P., Rybak I., Sabadash B., Hryhoryshen V. 2018 70
19568 Мехатронные системы адаптивного управления технологическими процессами в АПК Стадник Н.И. 2016 37
19567 Визачення рівня генерації електроенергії на сонячній електростанції відносно її встановленої потужності Стаднік М. І., Рубаненко О. О., Бондаренко С.В. 2016 220
19566 Проектування систем автоматизації з мінімальною надлишковістю Стаднік М.І. 2017 33
19565 Спеціальний електрогідравлічний розподільник Стаднік М. І., Іванов М. І., Моторна О. О., Переяславський О. М. 2018 146
19564 Оптимізація складу генеруючого обладнання автономного енергопостачання тваринницької ферми при використанні біогазу Стаднік М.І. 2018 130
19563 Взаємозв’язок окремих елементів поведінки та молочної продуктивності дійних корів Поліщук Т.В. 2017 62
19562 Исследование тяговых характеристик электромагнитов системы автоматики Стадник Н. И., Иванов Н. И., Моторная О. А., Переяславский А. Н. 2018 43
19561 Аналіз надійності роботи агрегатів малої ГЕС та розробка рекомендацій до її підвищення Стаднік М. І., Васильківський В. А. 2018 54
19560 Повышение энергоеффективности использования ленточных конвейеров при интенсивной угледобыче Семенченко А.К., Стадник Н.И., Белицкий П.В., Семенченко Д.А. 2018 75
19556 Продуктивність та динаміка плодоношення сортів та гібридів кабачка в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І.І. 2018 71
19554 Наближений метод визначення освітленості під час виконання енергетичного аудиту системи зовнішнього освітлення Бабенко О.В., Видмиш А.А., Штуць А.А. 2018 131
19553 Average daily milk yield of cows under different milking regimes and feeding schedule Shmalii A.P., Polischuk T.V., Pikula O.A. 2015 38
19552 Середньодобові надої корів за різних режимів доїння і розпорядку роздачі кормів Шмалій А.П., Поліщук Т.В., Пікула О.А. 2015 42
19543 Состояние и перспективы производства мяса птицы в Украине Царук Л.Л. 2018 54
19542 Вібраційні гомогенізатори молока Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О., Янович В.П. 2018 93
19541 Перспективність створення колекції півоній на базі Ботанічного саду «Поділля» Вінницького національного аграрного університету Мазур В.А, Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. 2018 135
19540 Вплив сухого «Екстракту ехінацеї блідої» на склад печінки перепелів Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Вознюк О. І. 2018 85
19538 Продуктивність і динаміка плодоношення рослин кабачка залежно від сортових особливостей та стимулятора росту в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І.І. 2018 33
19536 Вплив мульчування грунту на урожайність плодів кабачка в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І.І. 2018 90
19535 Вплив строків висаджування та віку розсади на продуктивність фізалісу мексиканського в умовах Правобережного Лісостепу України Вдовенко С. А., Полутін О. О. 2018 42
19534 Продуктивність та гематологічні показники у м’ясних перепелів за дії ферментного препарату «Ксилолад» Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Вознюк О. І., Авраменко В.В. 2018 72
19533 Люцерна посівна як стабілізувальний чинник інтенсифікації кормовиробництва Петриченко В.Ф., Гетман Н.Я., Циганський В.І. 2018 66
19532 Наукова парадигма інформаційного забезпечення управління розвитком біоенергетики в Україні Правдюк Н.Л., Алєксєєнко С.А. 2018 61
19531 Наукова парадигма інформаційного забезпечення управління розвитком біоенергетики в Україні Правдюк Н.Л., Алєксєєнко С.А. 2018 76
19529 Strategy of government of menedement state land: foreign experience Samborska O. 2018 37
19528 Вплив сорту та стимулятора росту рослин на врожайність і якісні показники продукції кабачка в умовах Правобережного Лісостепу Паламарчук І.І. 2016 55
19527 Вплив сортових особливостей та стимулятора росту на урожайність кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Паламарчук І.І. 2017 52
19525 Якість м’яса перепелів за дії фітобіотика = Phytobiotic effect on quils meat quality Чудак Р. А., Побережець Ю. М., Вознюк О. І., Добронецька В. О. 2018 78
19524 Інформаційна логістика бізнес-структур малих підприємств Волонтир Л.О. 2018 37
19523 Вплив природної водозабезпеченості на врожайність і якість продукції капусти білоголової і плодів кабачка в Лісостепу Правобережному Чернецький В.М., Паламарчук І.І. 2017 55
19522 Продуктивність та динаміка плодоношення кабачка залежно від схеми розміщення рослин в умовах Лісостепу Правобережного Чернецький В.М., Паламарчук І.І., Чередниченко Л.І. 2016 81
19521 Вплив сорту та стимулятора росту рослин на динаміку наростання площі листового апарату кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Чернецький В. М., Паламарчук І. І. 2017 45
19520 Investigation of oil extraction from the canola and soybean seeds, using a microwave intensifier = Дослідження екстракції олії з насіння ріпаку та сої при використанні мікрохвильового інтенсифікатора Bandura V., Bulgakov V., Adamchuk V., Ivanovs S. 2018 37
19519 Формування системи інноваційно-орієнтованого розвитку аграрних підприємств Шаманська О.І. 2018 142
19518 Розвиток грибівництва в Україні Вдовенко С.А. 2014 159
19517 Диверсифікація розвитку виробництва біопалив - основа забезпечення продовольчої, енергетичної, економічної та екологічної безпеки України Калетнік Г.М. 2018 30
19516 Розвиток конструктивної реалізації вібромеханічного перемішування сипких технологічних мас Михальова Ю.О. 2018 86
19515 Генотипні відмінності сортів сої за вмістом та виходом олії для виробництва біодизеля Калетнік Г.М., Браніцький Ю.Ю., Гунько І.В., Мазур О.В. 2018 54
19513 Створення ліній цукрових буряків, стійких до гербіцидів суцільної дії (Раундап та Баста) в умовах Ялтушківської ДСС ІБ і ЦБ НААН України Мазур В.А., Гончарук Г.С., Коваленко Т.М. 2017 49
19511 Вирощування ремонтних телиць м'ясного комолого сименталу на Буковині Калинка А., Казьмірук Л, Прусова Г. 2018 34
19510 Влияние апивита на жизнеспособность пчелиных семей в период зимовки Разанова Е.П. 2018 50
19509 Ручная картофелесажалка для проросших клубней Томчук В. В. 2018 90
19508 Розробка вібровідцентрового змішувача для виробництва сипких субстанцій Паламарчук І. П., Янович В. П., Михальова Ю. О. 2017 76
19507 Інформаційні ресурси при формуванні собівартості продукції в системі управління підприємством Фостолович Р.С., Фостолович В.А. 2018 88
19500 Контроль земельних ресурсів в Україні та шляхи його удосконалення Фабіянська В. Ю. 2018 48
19499 Факторы определяющие сыропригодность молока Новгородская Н.В. 2018 36
19498 Використання рослинної клітковини у м’ясних напівфабрикатах Новгородська Н.В. 2018 30
19472 Побудова конкурентної моделі управління бізнес-процесами в сучасному вищому навчальному закладі Волошина О.В., Молоченко В.В., Дев’ятко В.В. 2018 55
19464 Созологічні аспекти сільськогосподарської діяльності у Вінницькій області: стан, проблеми та перспективи використання Мудрак Г.В., Мудрак О.В. 2016 52
19463 Функціонально-просторові особливості збалансованого природокористування в межах Бузького екокоридору Мудрак О.В., Мудрак Г.В., Кушнір С.Л. 2014 61
19453 Фізико-хімічні та реологічні властивості екскрементів високопродуктивних лактуючих корів за однотипної годівлі високоенергетичними кормовими сумішами Яремчук О. С. 2011 58
19452 Хімічний склад та властивості екскрементів лактуючих корів і гнойових стоків за інтенсивної технології виробництва молока Яремчук О. С. 2011 45
19402 Фотосинтетична продуктивність рослин квасолі звичайної в умовах Правобережного Лісостепу Шкатула Ю.М. 2018 61
19401 Оцінка рівня забур'яненості агрофітоценозів основних сільськогосподарських культур в умовах дослідного поля ВНАУ Пелех Л.В. 2018 53
19393 Дослідження стійкості адаптивної системи гідроприводів блочно-порційного відокремлювача консервованого корму Руткевич В. С. 2018 92
19392 Відкладання мінеральних речовин у м’ясі перепелів за дії підвищених доз вітамінів Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П., Здор Л.П. 2015 28
19390 Мясная продуктивность бычков при коррекции рациона дефицитными микроэлементами Фарионик Т.В. Трачук Е.Г. 2018 36
19387 Вплив складу комбікорму на забезпеченість курчат-бройлерів мікроелементами Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П. 2017 49
19386 Відкладання мінеральних речовин у печінці перепелів за дії підвищених доз вітамінів Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П., Здор Л.П. 2017 32
19382 Баланс мінеральних речовин у організмі курчат-бройлерів Царук Л.Л., Бережнюк Н.А., Чорнолата Л.П. 2017 38
19381 Сучасний стан виробництва продукції птахівництва в Україні Царук Л.Л. 2017 50
19380 Вплив сортових особливостей на урожайність та якість продукції кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Паламарчук І.І. 2018 61
19378 Морфологічні показники крові бугайців за експериментального хронічного кадмієвого токсикозу Лавришин Ю.Ю., Гутий Б.В., Паладійчук О.Р., Віщур В.Я. 2018 70
19367 Економічна ефективність технології вирощування квасолі Мазур В.А., Гайдай Л.С. 2018 54
19365 Вплив харчування на здоров'я студентської молоді Олійник Н.А., Віннік Ю.В. 2018 195
19339 Аналіз структури майна фермерського господарства та його фінансовго стану Киш Л.М., Дідик Ю.А. 2017 53
19336 Розробка вібраційного дезінтегратора для виробництва біологічно активних добавок органічних добрив Друкований М.Ф. Янович В.П., Сосновська Л.В. 2017 80
19314 Дослідження математичної моделі вібраційного млина для подрібнення мінералів Друкований М.Ф., Янович В.П., Дишкант Л.В., Ольшевський А.І. 2018 34
19294 Створювана буковинська породна група червоно-рябої молочної худоби нової популяції на молочних фермах Буковини Калинка А.К., Лесик О.Б., Казьмірук Л.В. 2018 47
19293 Моніторинг забруднення важкими метелами лісових ягід в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О.І. 2018 51
19292 Оцінка шкодочинності бур'янів на агрофітоценозі ярого ячменю методом спряженої вегетації Пелех Л.В. 2018 43
19291 Біологічне землеробство - пріоритет відтворення агробіорізноманіття Тіторенко О. М. 2018 52
19290 Вплив використання ЕМ-препаратів на вміст важких металів у грунті Зайцева Т.М. 2018 51
19289 Вплив на екологічні показники роботи дизельних двигунів за використання біодизеля Мазур В.А., Мамалига В.С., Поліщук І.С., Мазур О.В. 2018 68
19288 Стан та тенденції розвитку малих форм господарювання в аграрному виробництві у розвинених країнах світу Мазур К.В. 2018 65
19287 Determination of tne parameters of transporting and mixing feed mixtures along the curvilinear paths of tubular conveyors / Визначення параметрів процесу транспортув та змішування кормових сумішей на криволінійних трасах трубчатих конвеєрів Hevko R.B., Liubin M.V., Tokarchuk O.A., Lyashuk O.L., Pohrishchuk B.V., Klendii O.M. 2018 51
19286 Стан та тенденції розвитку зерновиробництва у Вінницькій області Мазур А.Г., Мазур С.А., Гонтарук Я.В. 2018 116
19285 Опис моделі еквівалентності ринкового обміну на прикладі ринку овочевої продукції України Мороз О. В., Логоша Р. В., Підвальна О. Г. 2018 112
19284 Методологія і методика оцінювання процесів використання та відтворення родючості ґрунту в овочівництві Логоша Р.В., Підвальна О.Г., Кричковський В.Ю. 2018 59
19283 Стан водного середовища та кормової бази Сандракського водосховища Зотько М.О. 2017 122
19282 Підготовка майбутніх фахівців аграрної галузі до професійної діяльності Олійник Н. А. 2018 65
19281 БВМД у раціонах молодняку свиней Гончарук Н.М. 2017 73
19280 Раціони збагачені ферментно-пробіотичною добавкою Балух Н.М. 2017 90
19279 Діяльність української інтелігенції у галузі освіти у Першій Чехословацькій республіці (1918-1938) Піковська Т.В. 2018 48
19278 Теоретическое исследование устойчивости движения управляемого моста колесного трактора Борисюк Д.В., Спирин А.В., Гунько И.В. 2018 73
19277 Формування іміджу регіону в умовах розвитку туристичних кластерів Коляденко С.В. 2018 120
19276 Оцінка екологічності нафтового палива та біопалива з використанням методології повного життєвого циклу Гунько І.В., Бурлака С.А., Єленич А.П. 2018 127
19275 Eastern Podilia as a Structural Unit of a Pan-European Environmental Network Mudrak O.V., Ovchynnykova Yu.Yu., Mudrak G.V., Nagornyuk O.M. 2018 93
19274 Особливості природокористування в межах Дністровського широтно-меридіонального екокоридору Мудрак Г.В. 2018 52
19273 Багаторічні бобові і злакові трави у вирішенні проблем заготівлі якісного силосу Овсієнко С.М. 2018 112
19272 Researcher of the influence of low-frequency and high-frequency actions on processing of technological environments Bernyk I. 2018 104
19271 Оцінювання рівня біорізноманіття та природного поновлення дуба звичайного у лісогосподарській зоні міста Вінниця Матусяк М.В. 2018 53
19270 Використання білкових добавок у виробництві ковбасних виробів Берник І.М., Соломон А.М., Шуляк О.О. 2018 93
19269 Мясная продуктивность бычков при коррекции рациона дефицитными микроэлементами Фарионик Т.В., Трачук Е.Г. 2018 34
19268 Effect of rheological properties of materials on their treatment with ultrasonic cavitation Bernyk I., Luhovskyi O., Nazarenko I. 2018 75
19267 Особливості застосування сучасних консервантів при силосуванні кормів Кучерявий В.П., Трачук Є.Г., Зелінська І.П. 2018 78
19266 Вплив досліджуваного препарату на відгодівельні та м'ясні якості свиней Кучерявий В.П., Трачук Є.Г., Ткаченко Т.Ю. 2018 85
19265 Національне питання в програмах словацьких автономістів у Першій Чехословацькій республіці (1918–1938 рр.) Піковська Т.В 2018 53
19264 Стан бізнес-середовища малих та середніх підприємств в Україні Мазур К. В., Сімоник Л. С. 2018 59
19262 Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації Мазур К. В., Костюк В. І. 2019 68
19261 Економічні важелі впливу на збалансований розвиток агроекосистем Мазур К.В. 2018 53
19259 Some prospects of growing and use of China aster for spase greening in Podillia zone Cherniak V. M., Prokopchuk V. M., Monarkh V. V. 2018 59
19258 Екологічний стан лісових асоціацій "Ботанічного саду "Поділля"" Мазур В.А., Мудрак Г.В. 2018 112
19257 Оцінка придатності грунтів НДГ «Агрономічне» для вирощування органічної продукції за вмістом важких металів Мазур В.А., Вергеліс В.І. 2018 121
19256 Особливості органічного насінництва сої в контексті євроінтеграції України Городиська І.М., Ліщук А.М., Чуб А.О., Манарх В.В. 2018 54
19255 Аналіз стану води річки Південний Буг Вітер Н.Г. 2017 55
19254 Генотипні відмінності сортів квасолі звичайної за параметрами пластичності та стабільності Мазур О.В., Мазур О.В 2018 57
19253 Розробка програмного алгоритму розрахунку кінематичних параметрів робочих органів віяльно-калібрувальної машини Купчук І.М., Браніцький Ю.Ю. 2018 60
19252 Вивчення видового складу шкідників амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.) в Європі Солоненко В. І., Буткалюк Т. О., Ватаманюк О.В. 2018 66
19251 Перспективи розвитку конструктивних схем вібраційних приводів транспортних та технологічних машин АПК Купчук І.М. 2018 104
19250 Особливості частотно-регульованого електроприводу для транспортуючих систем АПК Матвійчук В.А., Любін М.В., Токарчук О.А., Рубаненко О.О. 2018 37
19249 Вплив вологості сировини та доз консерванту Літосил плюс на біохімічний склад та енергетичну цінність люцернового силосу Сироватко К.М., Зотько М.О., Маслоїд А.П. 2018 44
19248 Research on sunflower seeds separation by airflow = Дослідження процесу сепарації насіння соняшнику під дією повітряного потоку Aliev E.B., Yaropud V.M., Dudin V.Yr., Pryshliak V.M., Pryshliak N.V., Ivlev V.V. 2018 40
19247 Інформаційний фонд релевантності конструкторсько-технологічних видів крупногабаритних з’єднань для передачі крутного моменту Веселовська Н.Р., Скоркін О.А., Котляр О.В., Клочко Ю.О., Старченко О.П. 2018 208
19246 Вплив інокуляції насіння та позакореневих підживлень на індивідуальну продуктивність рослин нуту в умовах Лісостепу Правобережного Мордванюк М.О., Дідур І.М. 2018 69
19245 Вплив попередників на забур’яненість озимої пшениці Забарна Т.А. 2018 48
19244 Формування фізико-механічних властивостей сірого лісового грунту залежно від вирощуваної культури Забарна Т.А., Вдовиченко І.П. 2018 185
19243 Продуктивність кукурудзи залежно від впливу сучасних біопрепаратів та мікробіологічних добрив в умовах Лісостепу Правобережного Рибачок В.В. 2018 91
19242 Mathematical model of a wheeled tractor steering axle as an object of diagnostics Spirin A., Borysiuk D., Truhanska O., Shvets L., Zelinskyy V. 2017 75
19241 Статика взаємодії абсолютно твердих тіл із сипучим середовищем Солона О.В. 2018 101
19240 Перспектива вирощування капусти брюссельської для українського ринку Вдовенко С.А., Іванович О.М. 2018 55
19239 Репродуктивна здатність сортів ожини (Rubus L.) в умовах Західного Лісостепу України Вдовенко С.А., Телепенько Ю.Ю,, Сіленко В.О. 2018 63
19238 Податковий аудит в Україні: стан, проблематика та перспективи розвитку Чудак Л.А. 2018 28
19237 Використання біоресурсів для компенсації нестабільності вітрових і сонячних електричних станцій з метою забезпечення незалежного електропостачання підприємств АПК Рубаненко О.О. 2018 181
19236 Використання локальних джерел електроенергії для оптимізації структури ЕЕС Матвійчук В.А., Рубаненко О.О., Собчук Н.В. 2018 93
19235 Підвищення енергоефективності сушіння насіння зернових культур шляхом застосування теплових насосів Пазюк В.М., Рубаненко О.О., Вишневський В.М. 2018 89
19234 Моніторинг технічного стану електричних мереж з ізольованою нейтраллю на основі розподіленої системи RC–фільтрів з обмежувачами перенапруг та телеметрією напруг Матвієнко С.В., Янович В.П., Рубаненко О.О., Явдик В.В. 2018 86
19233 Сільський зелений туризм як напрям диверсифікації сільської економіки та чинник розвитку сільських територій Мазур С. А. 2018 63
19232 Маркетинговий підхід до формування іміджу регіону: сучасні інструменти та актуальні завдання Коляденко С.В. 2018 53
19231 Інструменти розвитку малого підприємництва в сільській місцевості Вінницької області Пронько Л.М. 2018 33
19230 Поживне середовище АПМ-Вінтуб для прискореної детекції збудника туберкульозу Войціцька О.М. 2018 181
19229 Вплив різних факторів на молочну продуктивність корів Зотько М.О. 2018 67
19228 Моделювання живої маси телиць голштинської породи з використанням генетико-математичної моделі Б. Гомпертца Каратєєва О.І., Поліщук Т.В. 2018 84
19227 Аналіз раціонального використання земельних ресурсів у Вінницькій області Ушкаленко І.М. 2018 45
19226 Analysis of technologies of sowing and sowing Komaha V.P., Burlaka S. A., Kupchuk I. M., Yakkovskaya R. O. 2018 28
19225 Фізико-математичний апарат взаємодії сипкого матеріалу із вібруючим решетом Алієв Е.Б., Яропуд В.М., Гаврильченко О.С., Кунда В.Г. 2018 49
19224 Адаптивність та особливості росту сортів тополі в умовах Поділля Нейко І. С., Колчанова О. В. 2018 56
19223 Еритропоез, обмін білків крові і продуктивність бугайців за мікроелементної корекції їх раціонів Фаріонік Т.В. 2018 39
19222 Особливості оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств Сахно А.А., Салькова І.Ю., Слободянюк А.О. 2018 60
19221 Decentralization of public and local authorities in Ukraine Pron’ko L., Kolesnik T. 2016 50
19220 Значення категорії конкурентоспроможності як об"єкту управління Сахно А.А., Салькова І.Ю., Коваль О.І. 2017 68
19219 Development of the evaluation model of technological parameters of shaping workpieces from powder materials Iskovych-Lototsky R., Zelinska O., Ivanchuk Y., Veselovska N. 2017 65
19218 The centrifugal type mineral fertilizers spreader Kobets А., Naumenko N., Ponomarenko N., Yaropud V. 2018 120
19217 Результати дослідження зміни вібраційних характеристик вібродвигуна Яропуд В.М. 2018 83
19216 Обгрунтування конструктивно-режимних параметрів пульсатора доїльного апарату Яропуд В.М. 2018 73
19215 Особливості маркетингу в малому підприємництві Савіна С.С. 2018 77
19214 Вибір оптимальної методики покращення складу сумішевого біопалива з рослинних олій Гунько І.В., Бурлака С. А., Ярощук Р.О. 2018 84
19213 Технологічне забезпечення підвищення параметрів точності та якості зубчастих рейок важких верстатів з ЧПК Пермяков О.А., Клочко О.О., Веселовська Н.Р., Синиця Ю.О. 2018 103
19212 Зниження навантаження елементів конструкції моста керованих коліс самохідної косарки шляхом раціональної установки гідроциліндрів Малаков О.І., Бурлака С.А., Ярощук Р.О. 2018 105
19207 Комплексне оцінювання перспективності видів і гібридів модрини для умов Лісостепу України Лось С. А., Григорьєва В. Г., Самодай В. П., Нейко І. С. 2018 52
19206 Просторовий аналіз репродуктивних процесів на клоновій плантації сосни звичайної фінського походження Нейко І.С., Колчанова О.В., Монарх В.В., Зленко О.П. 2018 49
19201 Основні тенденції ефективного використання біогазу в Україні Охота Ю.В., Козак К.В. 2018 34
19199 Підприємницька діяльність в аграрному секторі: сутність, організаційно-правова форма та інші основні аспекти Охота Ю.В. 2018 52
19197 Modeling of mechanical and technological processes of the agricultural industry Aliev E.B., Bandura V.M., Pryshliak V.M., Yaropud V.M., Trukhanska O.O. 2018 45
19190 Тенденції розвитку сучасних концепцій маркетингу Савіна С.С. 2018 61
19186 Аналіз фінансового стану як ключовий етап оцінки рівня інвестиційної привабливості підприємства Довгань Ю.В. 2018 1023
19165 Продуктивність телиць м’ясного комолого сименталу з використанням в годівлі екологічно чистих рецептів раціонів в умовах Буковини Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Прусова Г.Л. 2018 73
19162 Аналіз структурних елементів урожайності рослин озимого ріпаку залежно від впливу удобрення та строку посіву Мазур В. А., Мацера О. О. 2018 40
19161 Вплив стимуляторів росту на вкорінення живців самшиту вічнозеленого Buxus sempervirens l. в умовах закритого грунту Прокопчук В.М., Циганський В.І., Циганська О.І. 2018 66
19160 Вплив регулятора росту МАРС EL на врожайність буряка столового Окрушко С.Є., Пінчук Н.В., Голюк Ю.В. 2018 107
19159 Зміна вмісту важких металів при досушці зерна кукурудзи Яковець Л.А. 2018 58
19158 Публічне адміністрування в Україні Тодосійчук В.Л. 2018 50
19157 Формування племінних стад нової популяції сименталів на Буковині Калинка А.К., Лесик О.Б., Казьмірук Л.В. 2018 27
19156 Формування каркасу регіональної екологічної мережі Східного Поділля на підставі перспективних заповідних об'єктів і територій у структурі лісового фонду Єлісавенко Ю.А. 2018 56
19155 Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Східного Поділля – центри збереження біорізноманіття регіональної екологічної мережі Єлісавенко Ю.А., Мудрак О.В., Василевський О.Г., Смашнюк Л.В. 2018 117
19154 Лісовідновні процеси у природних дубових лісостанах ДП «Вінницьке ЛГ» Василевський О.Г., Єлісавенко Ю.А., Зленко О.П., Монарх В.В. 2018 57
19153 Польова схожість насіння сортів сої залежно від строків сівби за температурним режимом грунту Поліщук І.С., Поліщук М.І., Мазур О.В., Юрченко Н.А. 2018 47
19152 Формування продуктивності пшениці озимої залежно від застосування мінеральних добрив та бактеріальних препаратів в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М.І. 2018 60
19151 Ступінь полеглості агрофітоценозу редьки олійної залежно від параметрів його формування в умовах Правобережного Лісостепу України Цицюра Я.Г. 2018 48
19148 Розвиток чехословацького національно-визвольного руху під час Першої світової війни (1914-1918 рр.) Піковська Т.В 2017 140
19147 Про спрощення критерію вигляду напружено-деформованого стану суцільного середовища Ковбаса В.П., Солона О.В., Спірін А.В., Цуркан О.В. 2018 49
19146 Математична модель діагностування системи вприскування палива «Mono-Jetronic» Барановський В.М., Спірін А.В., Зелінський В.Й., Наляжний В.С. 2018 75
19145 Експериментальне обладнання для дослідження шнекового робочого органа екструдера Дмитренко В. П. 2018 79
19144 Matematical model of diagnostication of fuel apparatus of automotive diesels Baranovsky V., Spirin A. 2018 47
19143 The productivity of pea varieties depending on the seeds treatment, systen of defence and nutrition Telekalo N.V. 2018 44
19142 Характеристика структури та лісовідновних процесів природних дубових лісостанів ДП «Крижопільске ЛГ» Василевський О.Г., Нейко І.С., Єлісавенко Ю.А., Матусяк М.В. 2018 82
19140 Національні програми польських політичних партій в Першій Чехословацькій республіці (1918-1938) Піковська Т.В 2018 110
19139 Якісні характеристики насіння бобів кормових залежно від передпосівної обробки регуляторами росту рослин Шевчук О.А., Кравчук Г.І., Вергеліс В.І. 2018 103
19138 Інновації в науці та освіті: виклики сучасності Телекало Н.В. 2018 55
19136 Продуктивність сумісних посівів кукурудзи з бобовими культурами на силос залежно від елементів технології вирощування та регуляторів росту Липовий В.Г., Князюк О.А., Шевчук О.А. 2018 91
19135 Продуктивність сумісних посівів кукурудзи з сорго цукровим на силос залежно від елементів технології вирощування Князюк О. А., Шевчук О. А., Липовий В. Г. 2018 112
19134 Стратегічні напрями формування національної енергетичної безпеки для економічного зростання України Климчук О.В. 2018 62
19133 Агроекологічні прийоми вирощування (pisum sativum) в умовах Лісостепу Правобережного Телекало Н.В. 2018 101
19132 The productivity of intensive pea varieties depending on the seeds treatment and foliar fertilizing under conditions of right-bank forest-steppe Telekalo N.V. / Телекало Н.В. 2018 56
19131 Розрахунок кінетики сушіння неоднорідних рослинних матеріалів Котов Б.І., Спірін А.В., Зозуляк І.А., Півнюк А.В. 2017 80
19129 Стан розвитку туристичної галузі Вінниччини Полеся В.М. 2018 91
19128 Вплив екологічних факторів на ріст та розвиток інтенсивних сортів гороху посівного Телекало Н.В. 2017 55
19127 Особливості функціонування промислового яєчного птахівництва в Україні Сахно А.А., Салькова І.Ю., Гриб О.О. 2018 158
19126 Ecological and economic evaluation of varietal resources Lupinus albus L. in Ukraine Mazur V.A., Mazur K.V., Pantsyreva H.V., Alekseev O.O. 2018 96
19125 Вплив технологічних прийомів вирощування гороху на забезпеченість ґрунту азотом Телекало Н.В. 2017 39
19124 Ефективність застосування біологічних препаратів при силосуванні сумішки конюшини та пажитниці багатоквіткової Курнаєв О.М., Виговська І.О., Гончар Л.О., Сироватко К.М. 2017 35
19123 Хімічний склад твари люцерни різних сортів залежно від фази розвитку та укосу Постернак Л. І. 2017 297
19122 Історичний аналіз розвитку науково-дослідної справи в галузі вирощування сої в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ СТ. Муханов В.М. 2017 67
19121 Економічна оцінка ефективності технології вирощування гороху посівного Телекало Н.В. 2016 49
19120 Фотосинтетична продуктивність гороху посівного залежно від впливу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень Телекало Н.В. 2016 56
19119 Розробка конструкції вібраційної машини з активатором для поверхневого зміцнення робочих органів обладнання для виробництва біопалива Паламарчук І.П., Горбатюк Р.М., Зозуляк І.А. 2016 72
19118 Динамика отрасли коневодства в Украине и условия ее дальнейшего развития Постернак Л. И. 2016 50
19117 Система паливоподачі дизельного двигуна з електронним регулюванням складу дозованої паливної суміші Гунько І.В., П'ясецький А.А., Бурлака С.А., 2017 85
19116 Research on the rational regimes of wheat seeds drying / Дослідження раціональних режимів сушіння насіння пшениці Paziuk V.M. Liubin M.V. Yaropud V.M. Tokarchuk O.A. Tokarchuk D.M. 2018 38
19115 Інтенсивність накопичення цезію-137 різними видами риб у зоні посиленого радіаційного контролю Вінниччини Разанов С.Ф., Постернак Л.І., Хомяковський Ю.Л. 2018 36
19114 Система вищої освіти США: теоретико-методологічний аспект Гаврилюк Н.М. 2018 39
19113 Процес формування комунікативної культури майбутніх фахівців аграрної галузі в умовах навчально-виховного процесу Манжос Е.О. 2018 33
19112 Формування м'ясної продуктивності та економічна ефективність виробництва свинини залежно від тривалості підсисного періоду Польовий Л.В., Поліщук Т.В., Кульчицька А.П. 2017 21
19111 Перспективи та критерії розвитку галузі конярства в Україні Постернак Л. І. 2017 107
19110 Історіографія та джерельна база історії становлення та розвитку галузі промислового виробництва сої та продуктів її переробки в Україні Муханов В.М. 2018 78
19109 Розробка технологічної схеми вібраційного млина для виробництва органо-мінеральних добрив Ткаченко С.Й., Янович В.П., Любін В.П., Сосновська Л.В. 2018 102
19106 Використання інтерактивних технологій для формування естетичного смаку у студентів ВНЗ засобами іноземних мов Волошина О.В. 2018 36
19105 Історико-економічний аналіз розвитку галузі промислового вирощування та переробки сої в Україні на початку ХХІ ст. Муханов В.М. 2016 122
19104 Insurance policy and its models in relation to agriculture (stock-raising, plant-growing) Aleskerova Y.V. 2015 99
19103 Закономерности истечения сыпучего материала через бункерные скребки трубчатых конвейеров на вертикальных участках трассы Любин Н.В., Токарчук А.А. 2014 114
19102 Голодомор 1932-1933 рр.: сторінки історії Богатчук С. С. 2014 49
19101 Моделі страхової політики при сільськогосподарському страхуванні Алескерова Ю.В. 2014 91
19100 Агрострахование как инструмент управления рисками в сельском хозяйстве Алескерова Ю.В. 2014 40
19099 Формування показників індивідуальної продуктивності зерна інтенсивних сортів гороху Телекало Н.В. 2014 64
19098 Individual grain yield indices formation by the pea intensive varieties Telekalo N.V. 2013 31
19097 Влияние инокуляции и внекорневых подкормок на урожайность сортов гороха Телекало Н.В. 2014 52
19096 Удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств Вінницької області Красняк О.П., Курило Н.Ф. 2018 57
19095 Обгрунтування оцінки критеріїв вібролопатевої технологічної дії Михальова Ю.О. 2017 40
19094 Methodology of competetive innovations development by the food industry enterprise Lutsiak V., Furman I. 2018 54
19093 Перспективи вирощування енергетичних культур як чинник впливу на розвиток економіки, біоенергетики та аграрного сектору України Бабина О.М. 2018 99
19092 Росана – новий сорт люцерни посівної (Medicago sativa L.) Бугайов В.Д., Горенський В.М., Мамалига В.С., Максімов А.М. 2018 28
19091 Перетравність поживних речових трави люцерни різних сортів у окремі фази розвитку Постернак Л. І. 2018 93
19089 Роль біоенергетики у розвитку аграрного сектору України Бабина О.М. 2018 64
19088 Використання вівцями азоту протеїну трави люцерни залежно від її сорту, укосу та фази розвитку Постернак Л. І. 2018 71
19087 Перспективи використання відкритого програмного комплексу arduino для вивчення технічних дисциплін Паладійчук Ю.Б., Руткевич В.С., Зінєв М.В., Лісовий І.О. 2018 61
19086 Теоретичні підходи до визначення корпоративної соціальної відповідальності: теорії стратегій досягнення конкурентних переваг Мостенська Т.Г. 2018 67
19085 Математичне моделювання роботи гідравлічного привода секцій широкозахватного культиватора з послідовним спрацюванням гідроциліндрів Руткевич В. С. 2018 74
19084 Дослідження технологічного процесу внесення рідких добрив у грунт Мазур В. А., Гунько І. В., Бабин І. А. 2018 41
19082 Біолого-екологічні особливості використання видів роду жимолость (Lonicera L.) в умовах біостаціонару Вінницького національного аграрного університету Матусяк М.В. 2018 54
19081 Проблеми досягнення фінансової безпеки держави та шляхи її вирішення Сахно А.А., Салькова І.Ю., Яворська Ю.А. 2018 53
19080 Виробничі випробування механізованої технології компостування безпідстилкового посліду Павленко С. І., Грицун А. В., Бабин І. А., Терещенко Д. В., Грисенко А. І. 2018 133
19079 Обгрунтування раціональної конструкції натискного механізму високошвидкісної стригальної машинки Грицун А. В., Бабин І. А. 2018 45
19077 Evaluation of metal plasticity and research on the mechanics of pressure treatment processes under complex loading Sivak R. 2017 34
19072 Органічне виробництво: аналіз стану та прогнозування розвитку Бурденюк І.І., Волонтир Л.О., 2017 119
19070 Особливості технології вирощування насіння нових та перспективих сортів бобових трав в умовах Лісостепу України Антонів C.Ф., Запрута О.А., Рудницький Б.О. 2017 57
19068 Підготовка майбутніх фахівців переробної харчової промисловості до розв’язання питань екології довкілля Лутковська С. М. 2013 43
19067 Діалогово-дискусійні технології у підготовці майбутніх фахівців переробної харчової промисловості Лутковська С. М. 2013 94
19066 Веб-квест в экологическом образовании Лутковская С. М. 2013 72
19065 Математичні моделі режимів функціонування екстракторів з мікрохвильовим підведенням теплоти Бандура В.М., Котов Б.І., Калініченко Р.А. 2018 69
19064 Моделювання теплового режиму середовищ неоднорідного складу при мікрохвильовому нагріванні Котов Б.І.. Грищенко В.О., Бандура В.М. 2018 100
19063 Екологічне виховання студентів аграрних коледжів як складова фахової підготовки Лутковська С.М. 2016 116
19062 Використання мультмедійних технологій у навчальному процесі Лутковська С.М. 2011 66
19061 Екологічна ситуація країни – відображення екологічної культури суспільства Лутковська С. М. 2011 72
19060 Екологічна освіта – сфера змін у суспільній свідомості широких соціальних і освітніх парадигм Лутковська С. М. 2012 86
19059 Проблеми екології і становлення екологічної освіти в аграрних коледжах в аграрних коледжах України Лутковська С.М. 2012 72
19058 Інноваційні технології в екологічній освіті майбутніх фахівців переробної харчової промисловості в аграрному коледжі Лутковська С.М. 2012 143
19057 Дієвість контрольної функції обліку в управлінні трансакційними витратами підприємства Гуцаленко Л.В. 2018 96
19056 Дієвість контрольної функції обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками Гуцаленко Л.В., Пащенко Н.В., 2018 89
19054 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за технологічністю Мазур О.В., Колісник О.М., Телекало Н. В. 2017 58
19052 Використання індивідуальних біогазових установок у формуванні системи енергозабезпечення сільських територій Фабіянська В. Ю., Здирко Н. Г. 2018 65
19051 Обмін калію у свиней за використання у раціонах біологічно активних добавок Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П. 2018 106
19050 Інтенсивність росту курчат бройлерів КОББ-500 за дії нової кормової добавки Огороднічук Г.М., Гончарук Н.М. 2018 61
19049 Зміни агрохімічних властивостей грунту за вирощування енергетичних культур Броннікова Л. Ф. 2018 80
19047 Сортові особливості фізалісу мексиканського в умовах Правобережного Лісостепу України Полутін О. О. 2018 86
19046 Ефективність вирощування ріпи за весняних строків сівби в умовах Правобережного Лісостепу України Вдовенко С. А., Кожухар Є. В. 2018 42
19045 Productivity of organic tomatillo grown in the open ground under conditions of the right-bank forest-steppe of Ukraine Vdovenko S.A., Polutin O.O., Kostiuk O.O., Kutovenko V.B., Vdovychenko I.P. 2018 138
19044 Морфобіометричні особливості, урожайність і товарність плодів фізалісу мексиканського в умовах відкритого ґрунту за використання мульчуючих матеріалів Вдовенко С. А., Полутін О. О. 2018 107
19043 Фотосинтетична продуктивність сої залежно від рівня удобрення та застосування комплексу мікроелементів Заболотний Г.М., Циганська О.І., Циганський В.І. 2018 189
19042 Новые принципы балансировки кальция и фосфора на продукцию молока и обменные процессы в организме коров Скоромна О.И., Кулык М.Ф., Дидоренко Т.А. 2018 31
19040 Біфідостимулюючі інгредієнти для десертних ферментованих продуктів Соломон А.М. 2018 94
19039 Features of loan security for the reproduction of fixed assets for agricultural purposes Aleskerova Y., Fedoryshyna L., Koval N. 2018 83
19037 Особливості та тенденції розвитку індустрії сільського туризму Ставська Ю.В. 2018 102
19036 Маркетингова аналітика в системі управління підприємством Савіна C.С. 2018 48
19035 Вплив сирої клітковини в кормах на молочну продуктивність корів Скоромна О. І. 2018 32
19034 Стан, проблеми та перспективи розвитку страхування туристів в Україні Марценюк-Розарьонова О.В., Нечипорук В.М. 2018 83
19033 Формування ринку біоенергетики в Україні та його інформаційно-аналітичне забезпечення Правдюк Н.Л., Томчук О.В. 2018 156
19031 Аналіз фінансового потенціалу страхової компанії та механізму його формування Марценюк-Розарьонова О.В., Бондар А.В. 2018 106
19030 Продуктивність та хімічний склад яловичини тварин різних порід Льотка Г. І., Добронецька В. О. 2018 75
19029 Забійні та м’ясні якості гусенят за різного рівня германію у комбікормах Соболєв О. І., Льотка Г. І. 2018 96
19028 Balancing ration of dairy cows on calcium, phosphorus and iron indices for milk production and exchange processes in the organism Skoromna O.I., Kulik M.F., Didorenko T.O. 2018 61
19024 Удосконалення державних програм розвитку іпотечного ринку житла в Україні Прутська О.О., Зарічук О.Є. 2018 100
19023 Процедура сільськогосподарського страхування Алескерова Ю.В. 2014 53
19022 Принципи страхування сільськогосподарського виробництва та політика страхування Алескерова Ю.В. 2012 49
19021 Оцінювання хімічного складу бобових багаторічних трав, вирощених в умовах забруднення сільськогосподарських угідь важкими металами Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Кравченко В.С., Овчарук В.В. 2017 64
19020 Інтенсивна хімізація землеробства - як передумова забруднення зернової продукції важкими металами Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2017 129
19019 Стратегія ефективного використання і розвитку економічного потенціалу підприємств туристично-рекреаційної сфери Левицька І. В. 2018 41
19018 Фінансове забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств Грищук Н.В. 2018 87
19012 Економічна ефективність нерестину, як стимулятора нерестового стану плідників білого амура Мушит С. О. 2017 75
19011 Вплив бобових багаторічних трав на агроекологічний стан грунту Ткачук О.П. 2017 97
19010 Динаміка зміни концентрації важких металів у грунті при вирощуванні бобових багаторічних трав Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2017 111
19009 Екологічна конкурентоздатність бобових багаторічних трав з бурянами в рік сівби за безпокривного вирощування Ткачук О.П. 2017 132
19008 Інтенсивність накопичення важких металів зерном пшениці озимої залежно від попередників Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2018 58
19007 Показники агроекологічної стійкості грунтів та фактори, що на них впливають Ткачук О.П., Зайцева Т.М. 2017 54
19006 Динаміка густоти - як екологічна передумова довговічності бобових багаторічних трав Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2017 47
19005 Вплив сільськогосподарських токсикантів на агроекологічний стан грунту Ткачук О.П., Зайцева Т.М., Дубовий Ю.В. 2017 62
19004 Вплив сортових особливостей на врожайність та біометричні показники продукції буряка столового в Правобережному Лісостепу України Паламарчук І.І. 2018 39
19003 Формування урожайності патисона залежно від сортових особливостей в умовах Лісостепу Правобережного Чернецький В. М., Паламарчук І.І. 2018 70
19002 Проблеми становлення медичного страхування в Україні Прутська О.О., Неголюк О.Ю. 2018 76
19001 Особливості об'єднання територіальних громад в Україні Янчук В.І., Мазун В.К. 2018 53
19000 Удосконалення державної підтримки сільськогосподарського страхування Алескерова Ю.В. 2014 177
18999 Страхування сільськогосподарського сектору Алескерова Ю.В. 2014 83
18998 Вплив елементів технології вирощування на індивідуальну продуктивність рослин люпину білого Панцирева Г. В. 2016 165
18997 Особливості формування газонних культурфітоценозів на території Вінницького національного аграрного університету Прокопчук В. М., Панцирева Г. В. 2016 178
18996 Вплив елементів технології вирощування на біометричні показники рослин люпину білого Панцирева Г. В. 2016 111
18995 Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність і якість зерна люпину білого в умовах Правобережного Лісостепу Мазур В.А., Панцирева Г.В. 2017 67
18994 Вплив елементів технології вирощування на якісний склад насіння люпину білого Панцирева Г.В. 2017 53
18993 Механізми засвоєння каротиноїдів у тварин (огляд) Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л., Шевченко Л. В., Михальська В. М. 2018 35
18992 Зміна структури грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Гончарук І.І., Кравченко В.С. 2018 49
18991 Зелена маса багаторічних бобових: поживність та вірогідність забруднення важкими металами Разанов С., Ткачук О., Постернак Л. 2018 51
18990 Інтенсивність забруднення грунту важкими металами за вирощування бобових багаторічних трав Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2017 73
18989 Вплив умов утримання надремонтного молодняку на отримання альтернативних джерел енергії Яремчук О. С. 2017 120
18988 Джерела каротиноїдів та їх характеристика (огляд) Шевченко Л. В., Михальська В. М., Яремчук О. С., Камінська О. В., Байєр О. В. 2018 80
18986 Економічна сутність фінансової стійкості підприємства Салькова І.Ю., Санцевич В.О. 2018 100
18985 Маркетингове дослідження глобального попиту на продукцію підприємств олійно-жирового підкомплексу Салькова І.Ю., Довгань Ю.В. 2018 77
18984 Вплив мікроклімату та клінічних показників теличок і нетелей української чорно-рябої молочної породи Варпіховський Р. Л. 2018 55
18983 Energy efficient growing of red beet in the conditions of central forest steppe of Ukraine Vdovenko S.A., Palamarchuk I.I., Pantsyreva H.V., Alexeyev O.O., Vdovenko L.O. 2018 83
18982 Моделювання складних систем управління з керованою структурою Зелінська О.В. 2018 94
18980 Використання біологічних препаратів для лікування вароатозу бджіл Разанова О.П., Жуковська Т. С., Горячий В.А. 2018 119
18979 Effectiveness of the application of soil milling in the growing of the squash (Cucurbita pepo var. giraumontia) in the rightbenk forest stepp of Ukraine Vdovenko, S.A., Prokopnuk V.M., Palamarchuk, I.I. Pantsyreva, H.V. 2018 83
18978 Зміцнення кормової бази для бджіл шляхом посіву головатня круглоголового Кучерявий В.П., Разанова О.П., Разанов О.С. 2018 136
18976 Медіація в адміністративному процесі в Україні: сучасний стан і напрями розвитку Пипяк М. І. 2018 203
18975 Наближення правового статусу державного службовця в Україні до стандартів Європейського Союзу Пипяк М. І. 2018 129
18974 Об'єкт злочину у науці кримінального права Колос С. С. 2018 158
18971 Нормативно-правове забезпечення об’єднання територіальних громад в Україні: стан та напрями розвитку Пипяк М. І. 2018 119
18968 Дослідження сортових ресурсів трав'яних видів Paeonia L. в Україні Панцирева Г. В. 2018 81
18967 Первинне інтродукційне оцінювання декоративних видів Lupinus в умовах Поділля Мазур В.А., Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. 2018 75
18965 Формування симбіотичного потенціалу квасолі овочевої залежно від застосування біопрепарату в агроценозах Правобережного Лісостепу України Панцирева Г.В., Паламарчук І.І., Литвинюк Г.В. 2018 176
18964 Governmental support to agricultural insurance in the countries of the world Aleskerovа Y.V. 2014 38
18963 Страхування сільськогосподарських ризиків: проблеми вирішення Алескерова Ю.В. 2013 53
18962 Сутність кредитного забезпечення інноваційно-інвестиційних проектів у кормовиробництві Алескерова Ю.В. 2009 47
18961 Determination of functioning quality of area with mionectic resistance isolation of operative direct-current network by neuro-fuzzy modeling Rubanenko O. 2017 138
18960 Дослідження потенціалу біомаси сільськогосподарських рослин на території Вінницької області Янович В. П., Полєвода Ю. А., Підлипна М. П. 2018 91
18958 Сучaсні підхoди мoтивaції тa стимулювaння персoнaлу в ефективнoму упрaвлінні підприємствoм Климчук А. О. 2018 1998
18957 Альтернаріоз ярого ріпаку та оцінка особливостей його розвитку і шкодочинності в умовах дослідного поля ВНАУ Буткалюк Т.О, Вергелес П.М., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М. 2018 82
18955 Критерії правомірного обмеження права на свободу творчості Опольська Н.М. 2018 123
18953 Вплив позакореневих підживлень на висоту кріплення качанів у гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д. 2018 115
18952 Вплив строків сівби на площу листкової поверхні гібридів кукурудзи різних груп стиглості Паламарчук В.Д. 2018 129
18951 Державний фінансовий контроль в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку Здирко Н.Г., Шевчук О.Д. 2018 108
18950 Яра суріпиця як перспективна культура багатоцільового використання для умов Лісостепу Правобережного Цицюра Я.Г., Копайгородський В.О. 2018 59
18948 Формування ефективного механізму кредитування малого та середнього бізнесу в Україні Вдовенко Л.О., Воловодівський Р.Р., Євтухівський М.С. 2018 80
18947 Стан та перспективи розвитку аграрного сектору в контексті державної політики фінансової підтримки товаровиробників Вдовенко Л.О., Вдовенко С.А. 2018 248
18942 Використання у кормах хелатних комплексів купруму Фаріонік Т.В. 2018 104
18941 Структурні компоненти механізму оцінки, мотивації та стимулювання персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. 2018 94
18939 Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України в умовах євроінтеграції Ставська Ю.В., Глуха А.О. 2018 56
18938 Особливості зовнішньоторговельного співробітництва України з країнами Азії в умовах глобалізації Ставська Ю.В., Курило Н.Ф. 2018 34
18937 Сравнительная оценка аминокислотного состава телятины от бычков разного генотипа Голубенко Т.Л. 2017 62
18934 Дуальна освіта як засіб соціалізації майбутнього фахівця Джеджула О.М. 2018 200
18933 Смарт-логістика: концептуальні засади та практика реалізаці Потапова Н.А. 2018 109
18929 Вплив апівіту на тривалість життя бджіл та масу ректуму Разанова О.П. 2017 187
18928 Изменения минерального состава крови и печени за введения в рацион перепелов кормовых добавок из отходов пчеловодства Разанова О.П. 2018 66
18927 Депозитна політика банку та механізм її реалізації Руда О.Л. Маркуш К.Г. 2018 93
18926 Організація банківського кредитування малого та середнього бізнесу в Україні Руда О.Л. Турчик М.М. 2018 145
18924 Construction of a mathematical model of extraction process in the system "solid body‒liquid" in a microwave field Kotov B., Bandura V. 2018 91
18923 Математичне моделювання та ідентифікація тепломасопереносу в рослинному дисперсному матеріалі при сушінні і нагріванні електромагнітним полем надвисокої частоти Котов Б.І., Бандура В.М., Калініченко Р.А. 2018 91
18922 Інституційна формалізація розвитку сімейних фермерських господарств в Україні Малік М.Й. Шпикуляк О.Г. Мамчур В.А. 2018 201
18921 Досвід Німеччини у розвитку енергетичних кооперативів: перспективи для України Шпикуляк О.Г. Іванченко В.О. 2018 144
18918 Імітаційне моделювання селекційного процесу цукрових буряків Гунько І.В., Дячинська О.М., Присяжнюк О.І. 2018 245
18915 Діяльність університетів та інноваційних структур за їх участю як чинник сталого місцевого та регіонального розвитку в умовах проведення реформи децентралізації (на прикладі ННВК “Всеукраїнський науково-навчальний консорціум”) Калетнік Г. М., Підвальна О. Г., Колесник Т. В. 2018 78
18914 Молодіжне безробіття в Україні: причини виникнення та вплив на розвиток сільських територій Костюченко Д. Л. 2018 66
18913 Теоретичне обгрунтування сутності та класифікації невиробничих витрат для потреб обліку та ефективного проведення аудиту Козаченко А.Ю. 2018 107
18877 Формування анатомічних особливостей будови стебла редьки олійної залежно від параметрів формування її агрофітоценозів в умовах Правобережного Лісостепу України Цицюра Я.Г. 2018 79
18874 Вивчення впливу сільського коефіцієнта на прогностичну валідність конкурсного бала студентів-першокурсників Шевчук О.Ф. 2018 176
18872 Закономірності розвитку архітектури регіонального економічного простору Прямухіна Н.В. 2015 61
18871 Теоретичні особливості ринкових трансформацій та їх роль для регіональної економіки Прямухіна Н.В. 2015 43
18870 Роль малого підприємництва у ринковому просторі регіонів Прямухіна Н.В. 2015 90
18869 Регіональний економічний простір: закони розвитку Прямухіна Н.В. 2015 32
18868 Підживлення кукурудзи. Деякі поради щодо підживлення та стимулювання росту і розвитку кукурудзи Азуркін В.О., Паламарчук В.Д. 2016 36
18867 Аналіз використання можливостей соціальних мереж аграрними університетами України Смілянець О.Г. 2018 65
18852 Виробництво і розподіл молока за обсягами та якісними і ціновими характеристиками Россоха В.В., Петриченко О.А. 2018 91
18850 Визначення потужності приводів вібраційних машин з силовим та кінематичним збуренням Ланець О.С., Боровець В.М., Деревенько І.А. 2018 97
18849 Розвиток ринку молока та молокопродукції в Україні Россоха В.В., Петриченко О.А. 2018 311
18840 Ефективність виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах Петриченко О.А. 2018 298
18839 Регіональне виробництво і споживання молока в Україні Петриченко О.А. 2018 90
18837 Тенденції й особливості розвитку молокопродуктового підкомплексу України Петриченко О.А. 2018 132
18836 Аналіз тенденцій розвитку галузі молочного скотарства в ланці молокопродуктового ланцюга Петриченко О.А. 2018 228
18835 Економічна ефективність діяльності сільськогосподарських кооперативів з виробництва біодизеля Паламаренко Я.В. 2018 93
18834 Міжнародний туризм як складова продуктивних сил України Іващенко А. В., Волошина О. В., Молоченко В. В. 2018 77
18826 Інвестиційна привабливість Вінницького регіону Ставська Ю.В., Вовк В.Ю. 2018 22
18825 Сучасний підхід до системи управління підприємством із врахуванням даних оцінки екосистем Фостолович Р.С., Фостолович В.А. 2018 76
18822 Облік в системі управління витратами Подолянчук О.А. 2018 81
18821 Внутрішньогосподарський контроль фінансової безпеки підприємства Мулик Я.І. Домбровська В.В. 2018 133
18820 Стратегічне планування і тактика інноваційної діяльності у ресторанних підприємствах: розроблення функціональних харчових продуктів Луцяк В.В., Ставська Ю.В., Головня О.М. 2018 60
18818 Аналіз сучасного стану ринку послуг із страхуванням життя в Україні Польова О.Л., Корчун В.В. 2018 79
18817 Венчурне інвестування як орієнтир інноваційного розвитку підприємств АПК України Паламаренко Я. В. 2018 47
18816 Strategic directions of development of the agricultural market of Ukraine in nowadays international trade conditions Gusonka D., Polova O. 2018 63
18815 Capitalization of banks: theory, practice and directions of ensuring Myronenko M., Polova O., Khaietska O., Koval N. 2018 132
18814 Місцеві податки у вдосконаленні фінансової політики бюджетних установ Польова О. Л., Василевська А. В. 2018 73
18813 Особливості формування маркетингових стратегій сільськогосподарських підприємств Логоша Р. В., Польова О. Л. 2018 58
18812 Корпоративна соціальна відповідальність в сучасному бізнесі Фостолович В. А. 2018 98
18811 Співвідношення семантичної і формально-граматичної структури речення з предикатами якості Тимкова В.А. 2018 67
18797 Внутрішньогосподарський контроль в системі управління аграрним підприємством Мулик Я. І. Цуркан А.О. 2018 74
18796 Кредитна політика комерційного банку та напрями її удосконалення Корпанюк Т. М., Цуркан А. О. 2018 59
18795 Сутність, облік та аналіз строкових депозитів та депозитів до запитання фізичних осіб Корпанюк Т.М., Григораш В.М. 2018 100
18792 Облік операцій ЗЕД - активізація управління стратегічним розвитком України Гуцаленко Л.В., Марчук У.О. 2018 73
18791 Розвиток соціального партнерства в системі економічних відносин регіону Прямухіна Н.В. 2018 53
18789 Облік оплати праці: проблеми та напрями вдосконалення Гуцаленко Л.В., Каправа О.С. 2018 135
18783 Становлення методології форсайт у державному та регіональному управлінні Прямухіна Н.В. 2015 45
18782 Наслідкові ефекти трансформацій регіонального ринкового простору Прямухіна Н.В. 2018 100
18781 Теоретичні особливості регіональних ринкових трансформацій Прямухіна Н.В. 2015 60
18779 Посилення нормативів якості облікової інформації та її ролі в управлінні земельними ресурсами Правдюк Н.Л., Правдюк А.Л 2018 109
18777 Аграрні розписки як стимулюючий фактор розвитку сільських територій Костюченко Д. Л. 2018 110
18774 Environmental management certification: social and economic monitoring Chaikin O., Kirieieva E., Slobodeniuk O. 2018 74
18773 Пріоритети розвитку аграрного сектора економіки України: органічна продукція та її сертифікація Кірєєва Е.А. 2018 62
18772 Моделювання оцінки конкурентоспроможності застосування біогазових установок в системі енергозабезпечення сільських територій Юрчук Н.П. 2018 56
18771 Інноваційні чинники формування конкурентоспроможної продукції сільськогосподарських підприємств Юрчук Н.П. 2018 97
18770 Аналітичні можливості балансу (звіту про фінансовий стан) підприємства Томчук О.Ф. 2018 107
18769 Аналітичні властивості фінансової звітності Коваль Л.В., Томчук О.Ф., Немеш Г.С. 2018 92
18768 Внутрішній аудит та діагностика в системі державного фінансового контролю та управління діяльністю бюджетної установи Гуцаленко Л.В. Мулик Т.О. 2018 96
18767 The role of the analytical system in the information support of the enterprise management Tomchuk O.F., Tomchuk V.V. 2018 146
18766 Оцінка шляхів зміцнення продуктивності праці як засобу управління ефективністю виробництва продукції в сільському господарстві Мулик Т. О., Бельдій А.М., Левчук М. С. 2018 128
18765 Інформаційно-організаційні засади аналізу основних засобів в управлінні реальними інвестиціями Мулик Т.О., Цуркан А. О. 2018 78
18764 Accounting control of capital investment management: realities of Ukraine and Poland Gutsalenko, L., Wasilewski, M., Mulyk, T., Marchuk, U., Mulyk, Ya. 2018 87
18763 Про одну модифікацію методу Гауса розв"язування систем алгебраїчних рівнянь в енергетичних задачах Дубчак В.М.,Новицька Л.І. 2018 35
18762 The labor assessment in forming the enterprise personnel’s motivation Klymchuk A.O. 2018 108
18761 Концепція суттєвості в обліковій та аудиторській практиці Томчук О.В., Фабіянська В.Ю. 2018 194
18760 Forms to express an independent auditor opinion according to the results of compulsory and initiative audit in Ukraine = Форми висловлення незалежної думки аудитора за результатами обов’язкового та ініціативного аудиту в Україні Fabiianska V.Y. 2018 79
18758 Податкова знижка з податку на доходи фізичних осіб: порядок застосування та документальне підтвердження Плахтій, Т.Ф. 2018 53
18757 Вплив інформаційних потреб користувачів на структуру та наповнення фінансової звітності Гудзенко Н.М., Коваль Н.І., Плахтій Т.Ф. 2018 99
18756 Облік та звітність за податком на додану вартість Подолянчук О.А., Домбровська В.В 2018 94
18755 Актуальні питання облікової політики бюджетної установи в умовах дії Національних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі Китайчук Т.Г., Гудзенко Н.М. 2018 109
18754 Виробничі запаси: економічна сутність та облік Подолянчук О.А. 2018 138
18743 Дослідницький підхід в математичній підготовці майбутніх аграріїв в умовах поглиблення інтеграційних зв’язків у системі «наука-освіта-виробництво» Левчук. О.В. 2018 158
18742 Механізм формування конкурентоспроможності готельних підприємств Левицька І.В., Климчук А.О. 2018 87
18741 Напрям розвитку інформаційних систем і технологій обліку підприємств малого та середнього бізнесу в Україні Бахарєва Я.В. 2018 73
18740 Екологізація земельних ресурсів в умовах глобалізації: регіональний аспект Дюк А.А., Бурлака Н.І. 2018 74
18739 Розробка базових, теоретичних засад якості облікової інформації Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. 2017 55
18738 Investments in the development of innovative management in the company Germanjuk N. 2018 36
18736 Державна підтримка фермерських господарств України в умовах глобальної нестабільності Ставська Ю.В., Гладкіх Т.В., Сауляк Р.Ю. 2018 64
18732 Перспективи розвитку експортного потенціалу аграрного сектору України в умовах Євроінтеграції Ставська Ю.В. 2018 59
18730 Управляемый электромеханический симметричный привод для вибрационных технологических машин Стадник Н.И., Ярошенко Л.В., Солона Е.В., Чубик Р.В. 2018 78
18729 Саморегулівні організації у розвитку аграрного сектору на засадах «зеленої економіки» Білокінна І.Д. 2018 69
18673 Вплив глибини загортання та фракції насіння на вміст крохмалю у зерні кукурудзи та вихід біоетанолу Паламарчук В.Д. 2018 52
18669 Вплив позакореневих підживлень на формування площі листкової поверхні гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. 2018 68
18667 Формування висоти закладання качанів у гібридів кукурудзи залежно від строків сівби Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. 2018 72
18666 Вплив строків сівби на лінійні розміри рослин гібридів зернової кукурудзи Паламарчук В.Д. 2018 69
18663 Вплив позакореневих підживпень на рівень передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. 2018 41
18662 Характеристика гібридів кукурудзи за масою 1000 зерен та продуктивністю залежно від елементів технології Паламарчук В.Д. 2018 45
18661 The effect of seed size and seeding depth on the components of maize yield structure Vitalii Palamarchuk (Паламарчук В.Д.), Natalia Telekalo 2018 116
18660 Вплив позакореневих підживлень на кількість качанів у гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д. 2018 62
18659 Вплив позакореневих підживлень на лінійні розміри рослин кукурудзи Паламарчук В.Д. 2018 83
18658 Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за господарсько-цінними ознаками Мазур О.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В. 2017 37
18657 Кількість рядів зерен та зерен у ряді в гібридів кукурудзи залежно від елементів технології Паламарчук В.Д. 2017 94
18656 Вміст крохмалю у зерні гібридів кукурудзи залежно від строків посіву Паламарчук В.Д. 2017 56
18622 Вплив строків сівби на рівень передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. 2017 106
18619 Мікробіологічні основи аргротехнологій Остапчук М.О., Поліщук І.С., Мазур О.В., Паламарчук В.Д. 2016 59
18618 Характеристика основних елементів технології вирощування зернової кукурудзи Паламарчук В.Д., Поліщук М.І., Паламарчук О.Д. 2016 55
18617 Аналіз кореляційних зв'язків між цінними господарськими ознаками квасолі звичайної Мазур О.В., Роїк М.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В. 2016 61
18616 Вплив розмірів та глибини загортання насіння на прояв морфологічних ознак у гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Гуць В.О. 2016 78
18614 Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю та адаптивністю Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Мазур О.В., Роїк М.В. 2016 36
18613 Особливості формування облікової політики у фермерських господарствах Коваль Л.В. 2018 188
18612 Специфіка ринку органічної продукції: національний та європейський аспект Мазур В. А., Ковальчук С. Я. 2018 84
18611 Особливості обліку та оподаткування операцій по міжнародних автотранспортних перевезеннях Ковальчук С. Я., Цуркан А. О. 2018 63
18610 Особливості експортних операцій в межах дії Зони вільної торгівлі Ковальчук С.Я., Григораш М.В. 2018 86
18493 Динаміка заселення шкідниками посівів редьки олійної у Правобережному Лісостепу України Цицюра Я. Г. 2016 50
18471 Вивчення професійної фразеології студентами аграрного профілю крізь науковий дискурс Івана Огієнка Тимкова В.А. 2018 191
18409 Правова охорона земель від засмічення відходами Оверковська Т.К. 2018 63
18408 Сезонні номінації у складі лексико-семантичного та асоціативного поля «час» (на матеріалі автобіографічної повісті Михайла Стельмаха «Щедрий вечір») Горобець А. В. 2018 81
18407 Особливості десикації посівів редьки олійної з огляду на морфогенез її плодоелементів в умовах Правобережного Лісостепу України Цицюра Я. Г. 2018 70
18390 Порівняльна селекційна цінність сортів сої різного еколого-географічного походження Цицюра Т.В., Сємцов А.В., Цицюра Я.Г. 2017 196
18389 Особливості формування сходів редьки олійної залежно від структурно-агрегатного стану грунту в умовах Правобережного Лісостепу України Цицюра Я. Г. 2018 148
18387 Особливості формування ярусності агрофітоценозів редьки олійної в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. 2018 153
18383 Особливості формування сходів редьки олійної за зміни глибини сівби в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. 2016 78
18381 Особливості формування ентомокомплексу посівів редьки олійної в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. 2017 68
18353 Особенности формирования структуры фауны фитофагов агроценоза редьки масличной в Правобережной Лесостепи Украины Цицюра Я. Г. 2018 61
18347 Preposition construction in texts of the official-business style of the Ukrainian language = Прийменникові конструкції в текстах офіційно-ділового стилю української мови Тимкова В.А. 2018 36
18192 Innovative approaches to the financial provision of competitiveness of scientific and educational structural subdivisions Grischuk N. V. 2018 55
18191 Дистанційна освіта як засіб професійної самореалізації студентів вищих навчальних закладів США Гаврилюк Н.М. 2018 93
18190 Role of the state financial control in the provision of financial security of the state Grischuk N. V. 2017 101
18189 Гармонізація державної фінансової політики щодо фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств Грищук Н. В. 2017 112
18188 Структурні компоненти підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств Грищук Н. В. 2017 119
18187 Теоретичні засади формування фінансової компоненти економічної безпеки підприємств Грищук Н.В. 2016 81
18125 Вплив препаратів антигіберелінової дії на проростання насіння квасолі Шевчук О.А., Первачук М.В., Вергеліс В.І. 2018 86
18124 Оцінка стану грунтового покриву басейну річки Згар Мущинська В.І., Первачук М.В. 2016 211
18090 Аналіз сучасного стану ринку банківських послуг в Україні та напрями його розвитку Марценюк-Розарьонова О.В., Шмігельська В.В. 2018 128
18089 Аналіз тенденцій функціонування іноземних банків на національному ринку банківських послуг України Марценюк-Розарьонова О.В., Кошульнікова О.О. 2018 101
18088 Стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного стахування в Україні Марценюк-Розарьонова О.В., Озвенчук О.А. 2018 135
18086 Економіко-екологічні вигоди застосування біогазових установок у домогосподарствах Токарчук Д.М. 2018 52
18085 Управління ефективним використанням сільськогосподарських відходів для виробництва біогазу Токарчук Д.М. 2018 64
18051 Організаційна складова частина системи вищої освіти США Гаврилюк Н.М. 2018 83
18049 Відновлювальна енергетика в Індії: сучасний стан та перспективи розвитку Пришляк Н.В. 2018 65
18046 Сучасний стан і перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні Пришляк Н.В. 2018 77
18045 Assessment of the potential for a biofuels industry in Ukraine Zulauf C., Pryshliak N., Kirieieva E., Prutska O. 2018 47
18018 Тенденції розвитку малих форм господарювання в агропромисловому комплексі Самборська О.Ю., Пришляк Н.В. 2018 149
18017 Вища аграрна освіта США: теоретико-методологічний аспект Тимощук Н.М. 2018 53
18016 Організація співпраці у системі "викладач-студент" в сучасних умовах Осаульчик О.Б. 2018 150
17958 Ділові імітаційно-рольові ігри на заняттях іноземної мови в професійній підготовці майбутніх економістів Кравець Р. А. 2018 62
17957 Економетричний аналіз причинно-наслідкових зв’язків компонентів структури реалізації зернових культур в збутовій агрологістиці Потапова Н.А. 2017 59
17956 Практика вимірювання коефіцієнта корисної дії процесу функціонування системи на основі показників складових результативності Ярмоленко В. О., Бурєннікова Н. В. 2018 49
17955 Практика вимірювання енергій продуктів процесу функціонування системи на основі показників складових результативності Ярмоленко В. О., Бурєннікова Н. В. 2018 52
17954 Інкультурація і соціалізація як складники цілісного процесу формування комунікативної культури особистості Манжос Е.О. 2018 124
17818 Закордонна міграція трудових ресурсів як перешкода сталому економічному розвитку України Онищук Ю.В., Зубар І.В. 2018 95
17815 Удосконалення методичних підходів до оцінки кредитоспроможності позичальника комерційного банку Федоришина Л.І., Цуркан А.О. 2018 88
17814 Організація і методика економічного аналізу ефективності діяльності аграрних підприємств Федоришина Л.І., Цуркан А.О. 2018 52
17813 Symbiotic potential of snap beans (Phaseolus vulgaris L.) depending on biological products in agrocoenosis of the RightBank Forest-steppe of Ukraine Vdovenko S.A., Pantsyreva G.V., Palamarchuk I.I., Lytvyniuk H.V. 2018 53
17812 Моніторинг забруднення важкими металами їстівних грибів в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О.І., Міщенко Б.Д. 2018 207
17811 Особливості технології вирощування квасолі овочевої (цукрової) на біб-лопатку Чередниченко Л.І., Литвинюк Г.В. 2017 199
17809 Ботанічна характеристика та біологічні особливості квасолі овочевої Чередниченко Л.І., Литвинюк Г.В. 2017 128
17802 Аграрна реформа 1961 року та її наслідки для економічного розвитку України Богатчук С. С. 2018 673
17539 Аспекти фінансової безпеки банку Киш Л.М. 2018 57
17538 Пріоритети розвитку інфраструктури сільських територій як забезпечення складової сталого розвитку Томашук І.В. 2018 71
17537 Удосконалення інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами в сільськогосподарських підприємствах Томашук І.В. 2018 63
17536 Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств агропромислового комплексу Вінницької області Киш Л.М. 2018 50
17535 Особливості менеджменту фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання в межах функціонального та антикризового управління Киш Л.М. 2018 62
17534 Продовольча безпека України: актуальні питання якості та доступності продуктів харчування Киш Л.М. 2018 95
17532 Аналіз структури капіталу та можливості її оптимізації Киш Л.М. 2017 158
17516 Децентралізація як фактор розвитку сільських територій Костюченко Д.Л. 2018 52
17515 Ефективність вирощування та використання лікарських рослин в сучасних екологічних умовах довкілля Разанов С.Ф., Настояща А.М. 2017 90
17514 Політика розвитку сільських територій у країнах Європейського союзу Кірєєва Е.А., Костюченко Д. Л. 2017 365
17453 Конкурентоспроможність національної економіки: виклики для України в умовах глобалізації Кравчук А.Б. 2018 61
17452 Фотосинтетична продуктивність одновидових і сумісних посівів кукурудзи з соєю Липовий В,Г., Князюк О.В. 2017 65
17451 Методичні підходи до оцінки ефективності кредитних відносин Вдовенко Л.О. 2018 156
17450 Пріоритетні напрями розвитку енергетичного сектора України на економіко-екологічних засадах Климчук О.В. 2018 46
17371 Оценка в продукции молока 1 кг сухих веществ концентрированных кормов зернофуражних культур Скоромная О. И. 2016 80
17369 Інтенсивність відгодівлі свиней при різному вмісті лізину в протеїні кормів раціону Кулик М.Ф., Красносельська М.П., Обертюх Ю.В., Скоромна О.І. 2016 72
17368 Effect of the elements of corn cultivation technology on bioethanol production under conditions of the right-bank forest-steppe of Ukraine Palamarchuk V., Honcharuk I., Honcharuk T., Telekalo N. 2018 62
17367 Нові принципи балансування мінерального живлення дійних корів за потребою на утворення молока і обмінні процеси в організмі Кулик М. Ф., Дідоренко Т. О., Обертюх Ю. В., Скоромна О. І., Тучик А. В. 2015 81
17364 Вчений, учитель і товариш від Бога! Бурлака В.А., Скоромна О.І. 2013 49
17363 Обгрунтування нової системи оцінки кормів і раціонів за продукцією молока для корів різного рівня продуктивності Скоромна О. І. 2012 84
17317 Предикати якості у формально-граматичній структурі речення української мови = The predicates of quality in the formal-gramatic sentence structure of Ukrainian language Тимкова В. А., Лебедєва Н. А. 2018 139
17287 Психолого-педагогічні аспекти пізнавальної активності студентів Клибанівська Т. М. 2018 118
17272 Стан та основні перспективи підготовки висококваліфікованих інженерних та наукових кадрів в галузі агроінженерії Калетнік Г.М., Адамчук В.В., Булгаков В. М. 2017 171
17267 Аналіз основних макроекономічних індикаторів соціально-економічного розвитку України Брояка А. А. 2018 129
17266 Дослідження радіаційно-конвективної термообробки зерна у віброкиплячому шарі Калініченко Р.А., Солона О.В., Твердохліб І.В. 2007 159
17265 Стан і перспективи теплової і механічної переробки зернової сировини на корм Солона О.В., Котов Б.І., Спірін А.В., Калініченко Р.А. 2016 98
17264 Вплив згодовування гірчичної макухи на продуктивність та стан структур печінки, наднирників та підшлункової залози свиней Скоромна О.І., Муравська І.П., Стасюк О.І. 2009 89
17263 Експериментальне обгрунтування ефективності використання ріпакової макухи при вирощуванні молодняку свиней Скоромна О.І., Муравська І.П., Коваль С.С. 2009 55
17262 Ефективність використання ЗЦМ при вирощуванні телят Скоромна О.І., Мельник В.Я., Забіяченко В.Б 2009 68
17260 Оценка кормов в молочных единицах по сухому веществу, сырому протеину и неструктурным углеводам корма Кулик М. Ф., Петриченко В. Ф., Скоромна О. И., Обертюх Ю. В., Стасюк О. К., 2009 44
17259 Оцінка продуктивної дії 1 кг сухих речовин корму - одиниця виміру поживності Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В. 2008 101
17258 Оцінка поживної цінності кормів за продукцією тварин Скоромна О.І. 2008 106
17257 Вміст клітковини в кукурудзяному силосі - критерій оцінки вмісту зерна Скоромна О.І., Кулик М.Ф., Обертюх Ю.В. 2008 111
17254 Морфо-функціональний стан печінки та підшлункової залози за дії ферментних препаратів Скоромна О.І., Царук Л.Л 2004 48
17253 Продуктивність та стан структур шлунку свиней при використанні в раціонах анальциму Скоромна О.І., Царук Л .Л ., Шуткіна Т.С. 2008 87
17252 Теоретичне обґрунтування ролі клітковини і неструктурних вуглеводів у годівлі та живленні жуйних тварин Кулик М. Ф., Обертюх Ю.В., Шутяк О.В., Кучер М.С., Скоромна О.І., Бахмат М.Н. 2007 124
17251 Морфо-функціональний стан печінки та підшлункової залози за дії ферментних препаратів Скоромна О.І., Царук Л.Л 2004 63
17250 Порівняльна оцінка відгодівлі свиней при згодовуванні зерна сої і кормових бобів Заєць А.П., Скоромна О.І., Коробчинська Т.В. 2004 80
17249 Verification of the mathematical model of the energy consumption drive for vibrating disc crusher Kupchuk I.M., Solona O.V., Derevenko I.A., Tverdokhlib I.V. 2018 40
17248 Проблема культури мовлення сучасних засобів масової інформації Тимкова В.А. 2018 168
17246 Формування структури врожаю озимого ріпаку залежно від системи удобрення і строку посіву Мацера О. О. 2018 42
17244 Ensuring the sustainable development of the Ukrainian agrarian sector in conditions of globalization Kolesnyk T., Samborska O., Talavyria M., Nikolenko L. 2018 58
17243 Фактори розвитку ринку продукції органічного овочівництва в Україні Логоша Р. В., Підвальна О. Г. 2018 65
17241 Використання білково-вітамінно-мінеральних добавок у тваринництві = The use of protein-vitamin-mineral feed additives in animals Гуцол А.В., Сироватко К.М., Вугляр В.С. 2018 150
17240 Організація фінансової роботи фермерського господарства Алескерова Ю.В., Гурніцька С.О. 2018 101
17239 Удосконалення оцінки кормів для балансування потреби тварин у поживних речовинах Скоромна О.І., КуликМ.Ф., ОбертюхЮ.В., Франкова Л.В., Гончар Л.О., Герасимчук А.І., Грабовенко Г.І., Виговська І.О., Ліцький О.Ф. 2008 82
17238 Використання гірчичної макухи в раціонах дійних корів О.І. Скоромна, А.І.Свеженцов, H.А. Бегма, В.М.Недосек 2007 73
17237 Продуктивність та стан наднирників бичків при згодовуванні консервованого зерна кукурудзи Скоромна О.І., Царук Л.Л . 2005 79
17236 Вплив передпосівної обробки насіння на врожайність квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.) Краєвська Л. С. 2017 65
17235 Індивідуальна продуктивність і урожайність квасолі звичайної в умовах Правобережного Лісостепу України Гайдай Л.С. 2017 72
17234 Влияние предпосевной обработки семян на урожайность фасоли обыкновенной в почвенно-климатических условиях Правобережной Лесостепи Украниы Краевская Л. С. 2017 57
17233 Новая система оценки кормов в молочних единицах для коров разного уровня продуктивности Кулик М .Ф ., Скоромна О.И., Обертюх Ю .В., Чорнолата Л.П. 2010 51
17232 Нова система оцінки кормів у молочних одиницях і складання раціонів для корів за цими показниками Скоромна О. І. 2010 73
17231 Новий методологічний підхід до оцінки кормів за продукцією молока Кулик М.Ф., Петреченко В.Ф., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В. 2007 70
17230 Вплив зерна кукурудзи на забійні якості, морфологічні показники органів травлення в бичків при відгодівлі Скоромна О.І., Глушко Л.Т., Заєць А.П. 2006 109
17229 Стан структури печінки і екзокринної частини підшлункової залози свиней при згодовуванні зерна сої та кормових бобів нової технології обробки Скоромна О. І., Заєць А. П., Царук Л. Л. 2006 146
17228 Новітні технології заготівлі та використання вологого зерна кукурудзи в годівлі тварин Кулик М.Ф., Петриченко В.Ф., Глушко Л.Т., Атаманюк В.Д., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В., Бугайов В.Д., Овсієнко А.І., Герасимчук А.І., Шутяк О.В. 2006 62
17227 Ліпідний обмін в організмі відгодівельних свиней при згодовуванні зерна сої і кормових бобів Заєць А. П., Скоромна О. І., 2004 54
17226 Неідентифіковані фактори впливу вулканічних туфів факторів на організм тварин Кулик М. Ф., Обертюх Ю. В., Скоромна О. І., Мельник Н. В., Андрійчук В. Ф., Костецька Ю. В. 2004 70
17225 Перспективні технології зберігання зерна в умовах господарств та на елеваторах Кулик М. Ф., Петриченко В. Ф., Стасюк О. К., Глушко Л. Т., Маковецький П. Я., Скоромна О. І., Овсієнко А. І., Герасимчук А. І., Кирилюк А. Б., Франкова Л. В. 2003 64
17224 Морфологічні показники рубця бугійців при згодовуванні фосфогіпсу Вознюк О.І., Овсієнко С. М., Скоромна О. І. 2001 65
17223 Продуктивність та стан наднирників бичків при згодовуванні консервованого зерна кукурудзи Скоромна О.І., Царук Л.Л., Коробчинська Т.В. 2004 79
17222 Роль фінансового менеджменту в діяльності підприємств Вдовенко Л.О., Михальчишин М.С., Степовий В.О. 2018 95
17218 Особливості та різновиди сільськогосподарського страхування Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О. 2018 62
17217 Environmental activities of agricultural enterprises: accounting and analytical support Tomchuk, O., Lepetan, I., Zdyrko, N., Vasa, L. 2018 93
17214 Соціальні цінності сучасної студентської молоді Скоромна О.І., Клибанівська Т.М. 2011 112
17213 Theoretical aspects of the formation and the development of cavitation processes in a technological environment Bernyk I. 2017 155
17212 Визначення обмінної енергії та енергетичних кормових одиниць у кормах для великої рогатої худоби за їхнім хімічним складом Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В., Жуков В.П., Виговська І.О., Гончар Л.О. 2012 118
17211 Research and calculation of rational modes and parameters of an ultrasonic cavitator Bernyk I.M., Luhovskyi O.F. 2017 66
17210 Enhancing the efficiency of ultrasonic wastewater disinfection technology Luhovskyi O.F., Gryshko I.A., Bernyk I.M. 2018 98
17209 Activities of united territorial communities as a body of local government in the conditions of power decentralization in Ukraine Pronko L., Kolesnik T., Samborska O. 2018 145
17206 Використання апівіту для боротьби з варроатозом бджіл Разанова О.П. 2017 172
17205 Вміст мінеральних елементів у печінці перепелів за дії кормових добавок на основі підмору бджіл Разанова О.П. 2018 65
17204 Кальцієвий обмін в організмі перепелів м’ясної породи за згодовування апівіту Разанова О.П. 2017 208
17203 Рост и сохранность перепелов при действии апивита Разанова Е.П. 2014 78
17202 Практика використання ігрових моделей для аналізу ризиків процесів функціонування сільськогосподарських підприємств на основі показників складових результативності Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Юрченко О. М. 2018 118
17201 Investigation of the processes of the acoustic apparatus with the processing technological environment power interaction Bernyk I. 2018 93
17200 Оцінка кормів у продукції молока за сирим протеїном, крохмалем із цукром Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В., Жуков В.П. 2013 98
17199 Інтенсифікація процесу екстрагування рослинної сировини з використанням ультразвукової кавітації Берник І.М. 2017 133
17198 Гематологічні показники молодняку кролів при згодовуванні пребіотичного препарату Циганчук О.Б. 2018 79
17197 Морфологічні та біохімічні показники крові відгодівельного молодняку кролів Кучерявий В.П., Штенська О. Б., Ванжула Ю. І. 2016 248
17196 Реакція структур шлунково-кишкового тракту молодняку кролів на згодовування пребіотику Циганчук О.Б. 2018 88
17195 Управління фінансовими ресурсами державних підприємств Алескерова Ю.В., Ременюк А.Р. 2018 83
17194 Effect of feeding a new prebiotic preparation on the performance of young rabbits Kucheriavyi V.P.,Vanzhula Y.I.,Shtenska O.B., 2016 75
17193 Дослідження в’язкості дисперсних середовищ в умовах їхньої інтенсивної обробки Берник І.М. 2018 57
17192 Використання обмінної енергії кормів на синтез білка, лактози і ліпідів молока та відкладення жиру в організмі корів Кулик М. Ф., Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Жуков В. П., Березовський П. В., Гончар Л. О., Виговська І. О. 2012 71
17191 Розвиток інноваційної діяльності в страхових компаніях України Алескерова Ю.В., Черній О.М. 2018 108
17190 Вплив білково-вітамінно-мінеральної добавки на перетравність поживних речовин раціонів молодняку свиней Сироватко К.М 2018 93
17173 Спосіб моделювання процесів комбінованого холодного видавлювання металів Деревенько І.А. 2018 68
17172 Ефективність використання ферментних препаратів і кормової добавки ПКД-10 в годівлі свиней Огороднічук Г.М. 2016 199
17171 Продуктивність та стан органів травлення у свиней за дії кормових добавок Огороднічук Г.М. 2016 161
17170 Несучість і якість яєць у перепілок при підгодівлі вітамінами A і D Чудак Р.А., Огороднічук Г.М., Паладійчук О.Р. 2014 259
17169 Молочна продуктивність і відтворювальна здатність корів-первісток різного виробничого призначення та ектер’єрно-конституційного типу Польовий Л.В., Поліщук Т.В. 2016 141
17168 Порівняльна оцінка вирівнюваних лактаційних кривих за добових надоїв корів за різним періодом отелів та умов утримання Польовий Л.В. Поліщук Т.В. 2010 74
17167 Evaluation of feed in milk products depending on fiber content and the speed of passing of food through the digestive tract of cows Kulyk M., Skoromna O., Obertiukh Y., Honchar L. 2016 86
17166 Особенности технологии выращивания товарной рыбы в хозяйствах Украины Кучерявый В., Скоромная О. 2016 52
17165 Особенности технологии выращивания товарной рыбы в хозяйствах Украины Кучерявый В., Скоромная О. 2016 42
17163 Експериментальне обгрунтування низької продуктивної дії крохмалю і протеїну зерна в силосі кукурудзи порівняно з сухим тацілим вологим консервованим за використання в годівлі корів Кулик М. Ф., Корнійчук О. В., Скоромна О. І., Жуков В. П. , Обертюх Ю. В., Хрипливий В. В., Тягун О. В. 2014 169
17162 Вплив зеленої маси на біологічну цінність молочного жиру за однотипної годівлі корів Кулик М.Ф. , Обертюх Ю.В., Корнійчук О.В., Скоромна О.І., Безносюк О.Ю. 2014 79
17161 Нові принципи оцінки продук­тивної дії протеїну кормів як основи високої молочної продук­тивності корів Кулик М.Ф., Обертюх Ю.В., Скоромна О.І., Безносюк О.Ю., Яківчук К.С., Хрипливий В.В. 2014 189
17160 Research of sausages with protein fatiy emulsion effect on their qvality and safety Novgorodska N. V. 2017 66
17159 Using protein-fat emulsions for cooked sausage production Новгородська Н. В., Блащук В. В. 2016 114
17158 Використання свинини з ознаками PSE та DFD у ковбасному виробництві Новгородська Н.В. 2018 63
17157 Вплив різних доз цинку і марганцю на продуктивність молодняку свиней Новгородська Н. В., Фабіянська О. Л. 2017 152
17155 Сучасні проблеми розвитку аграрної галузі Германюк Н.В. 2018 135
17154 Оцінка гібридних популяцій (F3) люцерни як вихідного матеріалу для селекції за умов підвищеної кислотності грунтів Бугайов В.Д., Горенський В.М., Мамалига В.С. 2017 65
17153 Порівняльна оцінка впливу дати отелень корів та систем їх утримання у перехідний період із стійлового на літній Поліщук Т.В. 2009 62
17151 Experimental research of oil extraction from canola by using microwave technology Burdo O., Bandura V., Kolianovska L., Dukulis I. 2018 93
17150 Ефективність використання сої в годівлі високопродуктивних корів та різна біологічна цінність соєвого білка і молока в молочний період вирощування телят Кулик М. Ф., Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Жуков В. П. , Гончар Л. О. 2016 212
17149 Нова створювана молочна худоба нової популяції на фермах Буковини Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Лесик О.Б. 2018 157
17148 Нова популяція симентальської м’ясної худоби Карпатського регіону України Калинка А.К., Лесик О.Б., Шпак Л.В., Казьмірук Л.В. 2017 198
17147 Вплив раціонів та їх оптимізація з використанням власних кормових ресурсів на енергію росту молодняку худоби м’ясного комолого сименталу в підсисний період в умовах передгірської зони Буковинських Карпат Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Костецька Ю.В. 2017 209
17146 Відбір корів зі рівнями селекційних лімітів виробничих призначень та оцінка їх ефективності використання Польовий Л.В., Казьмірук Л.В. 2017 248
17145 Ефективне використання вигульно-годівельних майданчиків та культурних пасовищ при виробництві молока від корів української чорно-рябої молочної породи Польовий Л.В., Казьмірук Л.В. 2017 243
17144 Візія майбутнього в контексті проблеми "національного централізму" М. Драгоманова Слотюк П.В. 2017 157
17143 Сила досвіду повсякдення Слотюк П.В. 2018 158
17142 Влияние технологических факторов на продуктивные качества телят черно-пестрой породы Голубенко Т.Л. 2015 264
17140 Ефективність відтворення стада української чорно-рябої молочної породи при різній кількості корів племінного ядра Польовий Л.В., Казьмірук Л.В., Нечипорук Н.О. 2014 98
17139 Selection of cows by different methods and purposes Poliovyi L., Kazmiruk L., Kryuchkov M. 2016 180
17138 Відбір корів за жирномолочністю та ефективність передачі її дочкам Польовий Л.В., Казьмірук Л.В., Беспалько В.Д. 2016 243
17137 Відгодівельні та забійні якості бугайців різних порід, типів і їх помісей жуйних при середньому рівні годівлі в умовах регіону Буковини Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Шпак Л.В. 2017 317
17133 Использование абердин-ангусской породы в зоне Припятского Полесья Лобан Р.В., Петрушко И.С., Сидунов С.В., Леткевич В.И., Козырь А.А., Голубенко Т.Л. 2016 170
17132 Особенности жироотложения у свиней при скармливании ферментных препаратов Гуцол А.В., Голубенко Т.Л., Гуцол Н.В., Овсиенко С.М., Марчак Т.В. 2016 254
17130 Теоретичне обгрунтування оцінки кормів у продукції молока залежно від вмісту сирої клітковини і швидкості їх проходження по шлунково-кишковому тракту Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В. 2017 311
17129 Increasing meat quality quails fed by biological active additives based on submerged bees Разанова О.П. 2018 140
17128 Experimental investigation of harrow with spring teeth for cultivation of sugar beets Bulgakov V., Ivanovs S., Bandura V., Ihnatiev Y. 2018 70
17127 Перспективы развития производства органических молочных продуктов в Украине и мире Вознюк О.И., Голубенко Т.Л. 2017 103
17126 Підвищення якості молока – нові перспективи для розвитку харчової галузі Вінниччини Скоромна О.І., Огороднічук Г.М., Голубенко Т.Л, Шуляк О.О. 2016 155
17125 Нові принципи балансування потреби натрію і калію в раціонах дійних корів Скоромна О.І., Дідоренко Т.О. 2017 106
17124 Балансування раціонів за лізином і метіоніном з цистином при використанні екструдованої сої в годівлі свиней Скоромна О.І., Красносельська М.П. 2017 72
17123 Вплив бактеризації Поліміксобактерином і Агрофілом насіння буряків цукрових на польову схожість Маслоїд А.П. 2017 57
17122 Тенденції розвитку ринку українського меду Разанова О.П., Скоромна О.І., Микитюк І.Г. 2017 133
17120 Гематологічні показники молодняку свиней при згодовуванні БВМД «Енервік» Білявцева В. В., Гуцол А. В. 2016 77
17119 Ефективність використання БВМД «Енервік» при вирощуванні свиней на м'ясо Гуцол А. В., Білявцева В. В. 2016 57
17118 Відгодівельні показники свиней при згодовуванні БВМД «Енервік» Білявцева В. В., Гуцол А. В. 2016 184
17117 Якість свинини при згодовуванні БВМД «Енервік» з карнітином Білявцева В. В. 2016 78
17116 Вибір ширини загінки орного агрегата Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В., Григоришен В.М. 2017 150
17115 Перетравність поживних речовин раціону свиней при згодовуванні БВМД з карнітином Білявцева В. В. 2016 146
17114 Тенденції розвитку виробництва м’яса птиці в Україні Войцехівська Л.І., Скоромна О.І., Голубенко Т.Л. 2016 94
17112 Удосконалення конструкції механізму регулювання подачі насосів типу PVC 1 Іванов М., Ковальова І., Гречко Р., Закревський В., Мазуренко В. 2017 102
17110 Картоплесаджалка для пророслих бульб Томчук В. В. 2017 71
17109 Продуктивність і морфологічна будова ендокринних залоз бичків при згодовуванні їм модифікованої браги Паладійчук О.Р. 2018 94
17106 Критерії балансування мінерального живлення корів за продукцією молока і обмінними процесами Скоромна О.І., Дідоренко Т.О., 2017 71
17105 Структурні особливості ендокринних залоз піддослідних свиней за дії кормових добавок Огороднічук Г.М., Скоромна О.І. 2017 68
17104 Отримання високої відгодівлі свиней забезпечується за рахунок балансування за лізином і метіоніном їх протеїнового живлення Скоромна О.І., Красносельська М.П. 2017 79
17103 Оценка влияния параметров процесса газотермического напыления покрытий на их свойства путем использования методов математического планирования Агеев М. А., Вигерина Т. В., Николайчук В. Я., Довжук С. А., Чиграй С. Л., Лопата А. В. 2017 45
17102 Модель розвитку економіки України на прикладі Швейцарії Ушкаленко І., Зелінська Ю. 2017 98
17101 Моделювання механізму моніторингу фінансової безпеки банківської справи Добровольська Н. , Ушкаленко І. 2017 83
17100 Безпека WEB-додатків: актуальні проблеми та їх аналіз Бондаренко О., Ушкаленко І. 2017 417
17099 Повышение сопротивляемости абразивному изнашиванию рабочих органов сельскохозяйственных машин Николайчук В. Я., Соловых Е.К., Ворона Т. В., Катеринич С. Е. 2017 80
17098 Енергетична цінність та ефективність виробництва молока корів української чорно-рябої та української червоно-рябої молочних порід Польовий Л.В. Поліщук Т.В. 2016 166
17097 Етологія надремонтного молодняку за різних способів утримання Поліщук Т.В., Воробйова Т.В. 2016 187
17096 Енергетична цінність альтернативних джерел енергії та економічна ефективність виробництва молока яловичини за безприв’язно-боксового утримання Польовий Л.В. Поліщук Т.В. 2016 163
17095 Формування організаційного-економічного потенціалу стратегічного розвитку підприємств за умов трансформаційних перетворень Дюк А.А. 2018 60
17094 Реформування земельних відносин: міжнародний досвід Дюк А. А. 2017 279
17093 Значення технології мобільного навчання у створенні освітнього середовища вищого навчального закладу Смілянець О.Г. 2017 97
17092 Дидактичні можливості соціальних мереж для вищих аграрних навчальних закладів Смілянець О.Г. 2018 174
17090 Характеристика університетів в яких починалась підготовка фахівців з економічної кібернетики в Україні у 60-70-х роках ХХ століття Бурдейна Л.І., Смілянець О.Г. 2015 56
17089 Правові засади екологізації сільськогосподарського виробництва Оверковська Т.К 2018 144
17083 Гематологічні показники курчат-бройлерів за використання пробіотика Подолян Ю. М. 2016 258
17082 Продуктивність курчат-бройлерів за згодовування комбікормів різного виробництва Чудак Р.А., Вознюк О.І., Подолян Ю. М., Вальков О.О. 2016 344
17081 Сушарка з тепловим насосом Стірлінга Дзісь В.Г., Ярошенко Л.В., Олійник А.І. 2016 140
17080 Обґрунтування параметрів приводу лоткової вібросушарки для сушіння сипучої сільськогосподарської продукції Стаднік М.І., Ярошенко Л.В., Омельянов О.М. 2018 81
17079 Дослідження інноваційних технологій в освіті Табенська О.І. 2018 81
17078 Визначення території як потенційної туристичної дестинації Левицька І. В., Постова В. В. 2017 91
17077 Влияниеи породной принадлежности на рост, развитие и продуктивные качества телят Голубенко Т.Л. 2016 124
17075 Керований симетричний дебалансний вібропривод для протяжних вібромашин Ярошенко Л.В., Чубик Р. В., Зрайло Н.М. 2017 75
17074 Альтернативи розвитку виробництва продукції скотарства в умовах земельних відносин Скоромна О.І., Голубенко Т.Л., Разанова О.П. 2017 92
17073 Качество грудных мышц перепелов под действием апивита Разанова Е.П., Голубенко Т.Л 2017 87
17072 Влияние генотипа помесних телят на их мясную продуктивность и качество мясного сырья Гордынец С.А., Голубенко Т.Л. 2017 121
17071 Влияние генотипа помесних телят на их мясную продуктивность и качество мясного сырья Гордынец С.А., Голубенко Т.Л. 2017 126
17070 Продуктивные качества абердин-ангус х черно-пестрых и шаролезских телят выращенных по системе мясного скотоводства «корова-теленок» Голубенко Т.Л. 2017 126
17069 The efficient usage of fodder for broiler chickens feeding under the action of chelated complex of manganese Сhudak R. A., Vozniuk O. I., Podolian J. M., 2017 159
17068 Керований дебалансний віброзбуджувач для автоматизованих вібраційних машин Ярошенко Л.В., Чубик Р. В., Зрайло Н.М. 2017 172
17067 Вплив пробіотика на гематологічні показники курчат-бройлерів Подолян Ю. М. 2017 185
17066 Реакція сітчастої зони кори і мозкової речовини надниркових залоз свиней на підгодівлю кормовими добавками Паладійчук О.Р. 2017 205
17065 Вплив згодовування БМВД Інтермікс на перетравність корму і обмін азоту у молодняку свиней Паладійчук О.Р., Гончарук А.П. 2017 138
17064 Сценарії та стратегії інноваційного розвитку аграрного ринку Прилуцький А. М. 2017 63
17063 Реалізація стратегії інноваційного розвитку спиртової промисловості України на основі виробництва біоетанолу з агросировини Шаманська О.І., Паламаренко Я.В. 2017 177
17062 Ріст і розвиток бройлерів за уведення ферментного препарату Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Вознюк О.І. 2018 359
17056 Заходи щодо підвищення економічної ефективності діяльності підприємств спиртової галузі України в контексті сьогодення Паламаренко Я.В. 2016 174
17055 Дослідження ефективності функціонування спиртової промисловості України Шаманська О.І., Паламаренко Я.В. 2017 351
17054 Особливості системи управління підприємствами спиртової промисловості України Паламаренко Я.В. 2016 157
17053 Виробництво біоетанолу як складової стратегічного розвитку спиртової промисловості України Паламаренко Я.В. 2016 138
17052 Сучасні підходи до оцінювання ефективності діяльності підприємств спиртової промисловості України Шаманська О.І., Паламаренко Я.В. 2016 465
17051 Роль державного регулювання у діяльності спиртової промисловості України Паламаренко Я.В. 2016 185
17050 Методологія дослідження основних складових розвитку спиртової промисловості України Шаманська О.І. 2018 72
17049 Organizational reformation of agribusiness entities in Ukraine Mazur A., Bondarenko V., Mazur S. 2018 68
17048 Management mechanism of agrarian economic system: composition, functions and factors of development in Ukraine Vdovenko N., Baidala V., Burlaka N., Duik A. 2018 61
17047 Програмна реалізація стеганографічного алгоритму захисту інформації Денисюк В.О., Денисюк А.В., Денисюк Н.В. 2018 127
17046 Визначення критерія ефективності екзоскелета Денисюк В.О. 2018 128
17045 Огляд програмних засобів статистичного аналізу даних Роїк М.В., Присяжнюк О. І., Денисюк В.О. 2018 85
17044 Реалізація стенографічного алгоритму захисту даних з використанням файлів зображень Денисюк В.О. 2018 99
17041 Продуктивність і морфологічна будова ендокринних залоз бичків при згодовуванні їм модифікованої браги Паладійчук О.Р. 2018 78
17040 Влияние кормовой добавки «Бетаин» на мясо-сальные качества свиней Чудак Р. А, Побережец Ю.Н., Бабков Я.И. 2017 65
17039 Методика визначення місця встановлення акселерометрів при віброакустичному діагностуванні керованих мостів колісних сільськогосподарських тракторів Борисюк Д.В., Спірін А.В., Твердохліб І.В., Томчук В.В., 2017 74
17038 The development and validation of a rapid method for the determination of nitrofurans in honey using high pressure liquid chromatography - tandem mass spectrometry (UPLC-MS-MS) Bayer O.V., Yaremchuk O.S., Yevtushenko T.V., Shevchenko L.V., Mykhalska V.M., Dobrozhan Yu.V., Dovhopol Ya.V., Varpikhovskyi R.L. 2018 98
17037 Влияние пробиотического препарата на морфологические показатели кишечника молодняка свиней Трачук Е.Г. 2017 54
17036 Використання відходів рафінації олії Фіалковська Л.В., Пазюк В. М. 2018 82
17035 Аналіз заробітної плати у підвищенні мотивації та стимулюванні персоналу підприємства Левицька І. В., Климчук А.О. 2018 95
17034 Особливості використання бенчмаркінгу у мотивації конкурентних переваг персоналу Климчук А. О. 2018 182
17031 Теоретичні підходи до визначення сутності інвестиційних ресурсів підприємств Феняк Л.А. 2017 80
17028 Ефективність вирощування гібридних свиней за використання кормів різного виробництва Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Вознюк О.І. 2017 103
17027 Вплив професійного розвитку на мотивацію та стимулювання персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. 2018 47
17026 Якісні показники м’яса свиней за дії кормової добавки «Бетаїн» Чудак Р. А., Подолян Ю. М., Бабков Я. І. 2017 289
17025 Ефективність білково-вітамінно-мінеральної добавки при відгодівлі свиней Мазуренко М. О., Гуцол Н. В. 2018 40
17024 Ринок м’яса птиці. Біотехнологічні прийоми обробки м’ясної сировини Мазур В.А., Копилова К.В., Царук Л.Л. 2017 111
17023 Theoretical rationale and identification of heat and mass transfer processes in vibration dryers with ir-energy supply Bandura V., Kalinichenko R., Kotov B., Spirin A. 2018 72
17022 Аналіз режимів роботи мікроелектромереж і методів керування ними Матвійчук В. А., Рубаненко О. О., Явдик В. В. 2017 148
17021 Економетричне моделювання ефективності використання фінансових ресурсів підприємства Бурденюк І., Волонтир Л. 2017 84
17020 Формування системи видатків державного бюджету та їх оптимізація Дюк А. А. 2018 179
17019 Вплив зовнішніх чинників на формування економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства Плоднік М.В., Дюк А.А. 2017 54
17018 Теоретико-організаційні основи реформування сільськогосподарських підприємств регіону Дюк А. А. 2016 137
17017 Шляхи підвищення продуктивності люцерни посівної в умовах Лісостепу Правобережного Гетман Н.Я., Циганський В.І., Демидась Г.І., Квітко М.Г. 2017 156
17016 Шляхи розвитку графічної культури майбутніх фахівців інженерних спеціальностей Джеджула О.М. 2018 1044
17015 Порушення цінового паритету та шляхи його подолання в економіці України Феняк Л.А. 2018 77
17014 Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва у процесі реформування земельних відносин Бурлака Н.І. 2018 61
17011 Застосування математичного апарату у транспортній логістиці АПК Дубчак В.М., Новицька Л.І. 2018 52
17009 Особливості оцінювання результатів діяльності персоналу в управлінні машинобудівним підприємством Климчук А. О. 2017 152
17007 Моніторинг діяльності закладів ресторанного господарства України Климчук А. О. 2017 165
17006 Оцінка професійного розвитку персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. 2017 96
17004 Особливості викладання вищої математики для студентів-екологів Новицька Л. І., Дубчак В. М. 2018 118
17003 Сучасний стан та перспективи розвитку експортної діяльності Вінницької області Бурлака Н.І. 2017 229
17002 Концепція створення інформаційно-освітніх середовищ в університетах Джеджула О.М. 2017 121
17001 Інноваційні трансформації аграрного сектору: європейський аспект Мельничук А.Б. 2016 220
17000 Вплив глобалізаційних процесів на розвиток сільських територій у контексті селозберігаючої моделі аграрного підприємництва Квальчук С.Я. 2017 70
16999 Тарифний захист українського сільськогосподарського виробника Квальчук С.Я. 2018 46
16998 Інституціоналізація земельних відносин як умова ефективного функціонування аграрного ринку Прилуцький A.M. 2013 52
16997 Використання сучасних інформаційних технологій в сільському господарстві Волонтир Л., Павлюк Т. 2018 515
16996 Критерії і показники проектувальної майстерності майбутніх фахівців з туризму Волошина О. В. 2018 64
16992 Використання інтерактивних технологій для формування естетичного смаку у студентів ВНЗ з засобами іноземних мов Волошина О. В. 2018 53
16991 Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх фахівців з туризму Дудорова Л.Ю., Волошина О.В. 2017 148
16990 Іншомовна комунікативна компетентність студентів-аграріїв у незалежній Україні Волошина О. В. 2017 117
16989 Оптимізація управління витратами підприємства Плакида В., Бурденюк І. 2017 136
16988 Інформаційна система як засіб управління виробничою діяльністю аграрного підприємства Сауляк О., Бурденюк І. 2017 99
16987 Розвиток інформаційних технологій та їх роль в діяльності підприємств Чіков І., Бурденюк І. 2017 220
16986 Біоекономічний потенціал втрат агрологістики у формуванні сталих лацюгів доданої вартості Вострякова В.І. 2018 89
16985 Фактори впливу на інтеграційні процеси в аграрній галузі України Мельничук А. Б. 2018 77
16984 Параметрическое возбуждение пульсаций при работе регулируемого аксиального роторнопоршневого насоса Иванов Н.И., Переяславский А.Н., Шаргородский С.А., Ковалёва И.М., Гречко Р.А. 2017 162
16983 Дослідження якості роботи гідравлічної системи привода доочисників головок цукрового буряку із гідравлічним приводом поперечних коливань рамки робочих органів Іванов М.І., Гунько І.В., Шаргородський С.А. 2017 191
16981 Iнновацii як провiдний фактор розвитку аграної cфери в умовах глобалiзацii Мельничук А. Б. 2017 85
16977 Моделювання комунікативних ситуацій професійної діяльності як педагогічна умова формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К.В. 2017 81
16965 Фінансово-кредитне забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств та їхні особливості Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л., Мостовик В.О. 2018 155
16964 Управління пасивами комерційного банку Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л., Гранат Ю.Ю. 2018 257
16962 Проксемічні особливості невербального ділового спілкування менеджера Тимкова В.А. 2018 102
16960 Дослідження процесу подрібнення зерна дисковим ударним елементом Купчук І.М. 2018 82
16958 Використання методів економіко-математичного моделювання в складних системах Зелінська О.В. 2017 121
16957 Організаційно-методологічні аспекти конкурентоспроможності в управлінні розвитком підприємств Киш Л.М. 2018 102
16956 Реалізація кадрової політики на підприємствах агропромислового комплексу Киш Л.М. 2018 50
16955 Мотивація персоналу в системі управління банку Юрчук Н.П., Захарчук Д.В. 2018 333
16953 Оцінка пріоритетності джерел фінансування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Грищук Н.В. 2018 102
16952 Перевірка адекватності математичної моделі системи «Двигун – система живлення сумішшю дизельного та біодизельного палив» Поляков А.П., Галущак О.О., Галущак Д.О. 2018 96
16951 Дослідження впливу завантаження автомобіля на витрату палива при використанні системи живлення двигуна зі зміною складу суміші дизельного та біодизельного палив Поляков А.П., Галущак Д.О., Галущак О.О., Вдовиченко О.В. 2017 153
16950 Assessment of the investment attractiveness (survey of Ukraine, Vinnytsia region, oil and fat industry) Dovhan Y. 2016 547
16949 Особливості платіжного середовища систем електронної комерції в Україні Юрчук Н.П. 2017 482
16947 Формування підсистеми управління взаємодією з клієнтами у збутовій агрологістиці аграрних підприємств Потапова Н.А. 2017 210
16944 Оцінювання земельних ресурсів в Україні в контексті формування аграрного ринку: досвід та перспективи Прутська О. О., Непиталюк А. В. 2017 149
16943 Мотивація, як педагогічна умова формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К.В. 2017 156
16942 Засади формування інституційної безпеки аграрних підприємств в умовах трансформацій Шпикуляк О. Г., Прутська О. О., Супрун О. М. 2017 114
16941 Організація та розвиток дистанційного навчання (досвід США) Гаврилюк Н.М. 2018 63
16940 Система вищої освіти США: теоретико-методологічні аспекти Гаврилюк Н.М. 2017 229
16939 Розвиток спиртової промисловості України на засадах інноваційної концепції Шаманська О. І., Паламаренко Я. В. 2017 188
16938 Ринок біопалив як елемент сталого розвитку аграрного сектору економіки України Грищук Н.В. 2017 273
16937 Особистісно-орієнтоване навчання, як складова процесу фахової підготовки спеціалістів інженерного профілю Ковальова К. В. 2017 152
16936 Оцінка локальних критеріїв складської логістики сільськогосподарських підприємств у Вінницькій області Качуровський С. В. 2017 332
16935 ABC-XYZ аналіз як один з інструментів контролінгу на підприємствах АПК Качуровський С. В. 2017 152
16934 Економіко-математична модель оцінки ризиків складської логістики сільськогосподарських підприємств Качуровський С. В. 2016 223
16933 Обгрунтування параметрів золотникового роздільника потоку системи гідроприводів блочно-порційного відокремлювача консервованого корму Руткевич В.С. 2017 187
16932 Адаптивний гідравлічний привод блочно-порційного відокремлювача консервованого корму Руткевич В.С. 2017 172
16931 Визначення режимів обробки в процесі ультразвукового вигладжування з попереднім зазором Турич В.В., Руткевич В.С. 2017 161
16930 Study of the mathematical model of hydraulic drives segment-finger mower unit Sereda L., Rutkevych V., Ziniev M. 2018 111
16929 Розвиток біоенергетики як інноваційний орієнтир в контексті енергетичної безпеки України Паламаренко Я. В. 2018 59
16928 Основи побудови стратегії розвитку галузі спиртової промисловості України Паламаренко Я. В. 2017 172
16927 Адитивна модель оцінювання рівня стратегічного розвитку підприємств спиртової промисловості на основі методики PESTEL-FAMIL (Y)-аналізу Паламаренко Я. В. 2017 144
16926 Напрями інституційної модернізації середовища функціонування спиртової промисловості України Паламаренко Я. В. 2017 46
16925 Використання інтерактивних методів навчання для формування вмінь партнерської взаємодії студентів-аграріїв на заняттях із іноземної мови Молоченко В.В. 2018 104
16922 Основні підходи до поняття самооцінки: класичні зарубіжні теорії Лебедєва Н. А. 2018 113
16920 Дослідження взаємозв’язку ефективних показників двигуна та тягових характеристик трактора з використанням біодизельного палива на основі тягово-потужнісного балансу Комаха В.П., Рябошапка В.Б. 2016 143
16918 Перспективи розвитку безрозбірного діагностування машинно-тракторного агрегату, працюючого з використанням альтернативного палива Гунько І.В., Рябошапка В.Б., Коваль Л.Г. 2017 190
16917 Тенденції розвитку банківської системи в контексті впливу фінансової кризи Вдовенко Л.О., Думбровський В.А. 2018 131
16916 Рефінансування як механізм підтримки стабільності банківської системи Вдовенко Л.О. 2018 62
16915 Організація системи корпоративного управління в банківському секторі України Польова О.Л., Барда Л.В. 2017 147
16914 Сучасні тенденції на ринку банківських послуг в Україні Польова О.Л., Кісик А.О. 2017 214
16913 Маркетингові дослідження формування конкурентного середовища на продовольчому ринку України Польова О.Л., Ціхановська В.М. 2018 77
16911 Управління фінансовими ресурсами аграрних підприємств = Management financial resources of agricultural enterprises Польова О. 2017 197
16910 Interaction of school and family in the upbringing of children Kholkovska I., Molochenko V. 2017 107
16905 Методи математичного моделювання при вирощуванні цукрових буряків Мазур В.А., Гунько І.В., Яцковська Р.О. 2018 86
16903 Основы оценки ценных бумаг и их инвестиционных качеств Михальчишина Л.Г. 2017 55
16902 Методика судово-економічної експертизи операцій з виробництва продукції Михальчишина Л., Гловюк А. 2017 63
16901 Методика судово-економічної експертизи операцій з біологічними активами Михальчишина Л., Ковальчук І. 2017 161
16900 Дослідження основних робочих режимів інерційного вібропрес-молота з гідроімпульсним приводом Зелінська О.В. 2017 155
16899 Особливості організації управлінського обліку витрат основної діяльності при переробці плодоовочевої продукції Лепетан І.М., Цуркан А.О. 2017 71
16897 Інвестиційний потенціал сільських територій: основні аспекти розвитку Томашук І.В. 2018 125
16896 Аналітичні можливості звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) Томчук О.Ф., Михальчишина Л.Г. 2018 99
16895 Роль внутрішньогосподарського контролю у збереженні комерційної таємниці Мулик Я.І. , Григораш М.В. 2018 89
16894 Стан та перспективи розвитку аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємства Мулик Я.І. 2018 650
16893 Розвиток сировинної бази молокопродуктового підкомплексу АПК України Петриченко О.А. 2018 160
16892 Державне регулювання розвитку ресурсного потенціалу сільських територій: загальні аспекти Гончарук І.В., Томашук І.В. 2018 127
16891 Організація аналітичної роботи як гарант ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств Глазко Н.Д. 2018 41
16890 Класифікація невиробничих витрат для цілей бухгалтерського обліку та ефективного проведення аудиту Козаченко А.Ю. 2018 76
16889 Залежність обліку та аудиту невиробничих витрат від організаційних і технологічних особливостей підприємств цукрової галузі Козаченко А.Ю. 2018 100
16886 Ідеї М.І.Вавилова у викладанні курсу «Спеціальна генетика сільськогосподарських культур» в програмі підготовки магістрів спеціальності 201 «Агрономія» Мамалига В.С., Мазур О.В. 2018 82
16885 Поняття біомаси як особливого об'єкта обліку Томчук О.В., Фабіянська В.Ю. 2018 173
16884 Завдання бухгалтерського обліку в умовах реалізації стратегічних цілей державної політики регулювання земельних відносин Бурко К.В. 2018 76
16883 Вплив позакореневих підживлень на стійкість гібридів кукурудзи до вилягання Паламарчук В.Д. 2018 59
16882 Вплив кліматичних умов на врожайність і якість зерна люпину білого в умовах Правобережного Лісостепу Панцирева Г.В. 2018 74
16881 Особливості динамічних змін забур’яненості агрофітоценозу ярого ячменю за зміни системи основного обробітку грунту Пелех Л.В. 2018 57
16880 Формування зернової продуктивності соняшника залежно від застосування мікробіологічного добрива Граундфікс в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я.Г., Первачук М.В. 2018 56
16879 Анатомо-морфологічні показники вегетативних органів культури цукрового буряка за дії ретардантів Шевчук О.В. 2018 91
16878 Екологічна придатність бобових багаторічних трав у якості попередників озимої пшениці Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2018 63
16877 Економічна та енергетична ефективність вирощування сортів квасолі звичайної Мазур О.В. 2018 65
16876 Вплив антропогенних та природних чинників на стан дендрофлори урбоекосистем Вінницької області Дудник Є.Г. 2018 92
16875 Організаційні аспекти функціонування Аудиторської палати України: проблеми та можливі шляхи вирішення Здирко Н. Г. 2018 96
16874 Переклад англійських економічних термінів українською мовою Тимощук Н.М. 2018 100
16873 Effect of bean perennial plants growing on soil heavy metal concentrations Razanov S.F., Tkachuk O.P., Mazur V.A., Didur I.M. 2018 85
16872 Кормовий потенціал бобових багаторічних трав у рік безпокривної сівби за оптимальних екологічних умов Ткачук О.П. 2017 107
16871 Реалізація прикладної спрямованості лекційного курсу вищої математики (фахове спрямування) у процесі підготовки фахівців спеціальності «Екологія» Левчук. О.В. 2018 164
16870 Аспекти фінансової безпеки України в контексті євроінтеграції Гуцаленко О.О. 2018 78
16869 The role of socially responsible marketing in the reproduction of the human capital and reduce of its fiktivization processes Brintseva O., Hutsalenko О., Dmitruk S. 2017 223
16867 Аналіз динаміки окремих показників фінансової безпеки України Гуцаленко О.О. 2018 123
16866 Фінансові потоки як інструмент управління підприємствами АПК Гуцаленко О.О. 2017 177
16865 Математичне моделювання як метод формування готовності майбутніх екологів вирішувати професійні завдання в аграрній галузі Левчук О.В.,Новицька Л.І. 2018 176
16864 Effect of chelating form of microelements and β-carotene on morphological and chemical composition of quail eggs Shevchenko L. V., Yaremchuk O. S., Gusak S. V., Myhalska V. M., Poliakovksiy V. M. 2017 183
16863 Effect of glycine microelements and β-carotene on content of microelements and vitamin A in quail eggs Shevchenko L. V., Yaremchuk O. S., Gusak S. V., Myhalska V. M., Poliakovskiy V. M. 2017 173
16862 Тести як ефективний інструмент контролю знань студентів в процесі вивчення вищої математики Новицька Л.І., Левчук О.В. 2018 150
16861 The development and validation of a rapid method for the determination of antibiotics in milk by high-pressure liquid chromatography-tandem mass spectrometry Bayer O.V., Yaremchuk O.S., Shevchenko L.V., Mykhalska V.M. 2017 280
16860 Розробка стратегії розвитку переробних підприємств системи АПК Сусіденко Ю.В. 2017 204
16859 Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємств Сусіденко Ю.В. 2017 509
16858 Регулювання обліково-контрольного забезпечення необоротними активами підприємства Сусіденко Ю.В. 2017 213
16857 Особливості прийняття рішень в розпливчастих умовах функціонування систем управління Зелінська О.В. 2018 87
16856 Методологія проектування комп’ютерних систем управління технологічними процесами в АПК Зелінська О.В. 2018 111
16855 Ecological-cohenological analysis of Eastern Podillya flora Mudrak О.V., Mudrak H.V. Razanov S.F., Kavun Zh.A. 2018 133
16854 Роль інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування математичної компетентності майбутніх економістів Гусак Л.П., Левчук О.В. 2018 165
16852 Доїльний стакан з функцією масажної дії Джеджула О.М. 2017 157
16849 Створення і розвиток фермерських господарств Вінницької області (1991-1992 р.) Левчук К.І. 2018 77
16847 Українське товариство Червоного Хреста: медико-санітарна діяльність і соціальна допомога населенню УСРР у 1921-1929 рр. Мельничук М.О., Томляк Т.С. 2018 103
16846 Improving credit protection analysis methods reports of main agricultural enterprises Aleskerova Y., Mulyk T., Fedoryshyna L. 2018 235
16844 Віртуальна валюта як юридичний феномен в електронній комерції Мельничук М.О. 2017 68
16843 Відшкодування втраченої вигоди в господарській діяльності Мельничук М.О. 2017 320
16842 Розвиток громадських організацій України протягом 90-х років ХХ ст. Левчук К.І. 2018 70
16841 Зміни в політико-правовому статусі об'єднань гормадян в умовах трансформацій українського суспільства (1985-1991 рр.) Левчук К.І. 2017 79
16840 Investigation of biofuel production possibilities for stabilisation of agro-industrial complex of Ukraine Kaletnik H., Pilvere I., Nikolaenko S., Bulgakov V. 2017 145
16839 Особливості вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін в системі професійної підготовки фахівців Левчук К.І., Левчук О.В. 2016 38
16838 Зародження сепаратистських структур в Україні (1990-1992 рр.) Левчук К.І. 2017 89
16837 Доброчинна діяльність Товариства Червоного Хреста України (1991-2000 рр.) Левчук К.І. 2016 257
16836 Форми і методи доброчинної діяльності Товариства Червоного Хреста УРСР (1985-1991 роки) Левчук К.І. 2016 94
16835 Створення та основні напрями діяльності Української спілки ветеранів Афганістану (1985-2000 рр.) Левчук К.І. 2016 280
16833 Передумови створення Вінницького сільськогосподарського інституту в роки НЕПу (1926-1928 роки) Левчук К.І. 2017 227
16832 Розвиток фермерських та ососбистих селянських господарств України в середині 90-х років ХХ ст. Левчук К.І., Бойко Ю.М. 2018 157
16831 Problems and probpects of Management of rural development Tomashuk I. V. 2017 260
16830 Вплив інвестиційного забезпечення на інвестиційний клімат України в аграрній сфері Білокінна І.Д. 2017 221
16829 Інституційне забезпечення розвитку аграрної сфери Білокінна І.Д. 2017 107
16828 Реалізація концепції "зеленої економіки" в Україні як інституційна основа сталого розвитку Білокінна І.Д. 2017 201
16827 State and prosrects of rural development in Ukraine Kirieieva E., Kostyuchenko D. 2017 192
16826 Правові засади запобігання інфекційним захворюванням населення УСРР на початку 1920-х рр. Мельничук М. О. 2017 103
16825 Мотивація та стимулювання персоналу в ефективному управлінні підприємством та підвищення інноваційної діяльності Климчук А.О., Михайлов А.М. 2018 263
16824 Управління технологічним розвитком галузі молочного скотарства Петриченко О.А. 2017 271
16822 Стан аналітичного забезпечення управління аграрними підприємствами Вінницької області Правдюк М. В. 2017 173
16821 Обліково-інформаційне забезпечення розвитку земельних відносин у аграрному секторі Вінницької області Правдюк М. В. 2017 178
16820 Обліково-інформаційне забезпечення управління виробництвом продукції аквакультури Правдюк М. В. 2017 284
16819 Investigation of the process of smoothing with ultrasound Turych V., Rutkevych V., Goncharuk N., Ogorodnichuk G. 2018 121
16818 Розвиток системи якісних характеристик облікової інформації в Україні Плахтій Т.Ф. 2017 279
16817 Діяльність суб’єктів малого підприємництва: нормативно-правовий аспект Подолянчук О.А. 2017 477
16816 Маркетингова оцінка напрямів інвестиційно-інноваційної активності підприємств олійно-жирового підкомплексу Красняк О.П. Довгань Ю.В. 2018 269
16815 Перспективи розвитку страхування фінансових ризиків під час проведення реструктуризації переробних підприємств агропромислового комплексу Гонтарук Я.В. 2017 58
16814 Аудит виробничих запасів: організаційні та методичні аспекти Фабіянська В.Ю., Пацар О.Г. 2017 202
16813 Методичні аспекти проведення аудиту власного капіталу Фабіянська В.Ю., Арсенюк А.В. 2017 346
16812 Product quality as a condition for maximisation of profit:accounting and control aspects Marchuk U., Fabiianska V. 2017 155
16811 Поняття якості в аудиторській практиці Фабіянська В. Ю. 2017 214
16810 Audit report: the evolution of norms of Ukrainian and international legislation Фабіянська В. Ю. 2017 68
16809 Тенденції та перспективи енергетичного розвитку в Україні та в світі Пронько Л.М., Бабаина О.М. 2016 197
16808 Система оцінки факторів впливу на ефективність використання власності в сільськогосподарських підприємствах Пронько Л.М. 2016 141
16807 Становлення та розвиток місцевої влади в Україні Пронько Л.М. 2016 158
16806 Агроенергетичний потенціал землі в контексті екологічної безпеки Россоха В.В., Пронько Л.М. 2016 161
16804 Класифікація засобів навчання фізики у вищій школі Демкова В. О., Хомяковський Ю. Л. 2018 58
16803 Особливості контролю та аналітичної оцінки в діяльності сільськогосподарських підприємств Коваль Н. І. 2016 114
16802 Основні аспекти обліково-аналітичного виробництва біоенергетичних культур у сільськогосподарських підприємствах Подолянчук О.А., Коваль Н. І., Колесник Т.В. 2016 86
16801 Об’єднання сільських громад як чинник розвитку земельних відносин Россоха В.В., Пронько Л.М. 2017 265
16800 Система контролю якості аудиторських фірм України як основа їх сталого розвитку Фабіянська В. Ю. 2017 800
16796 Роль звіту про фінансові результати в інформаційному забезпеченні аналізу фінансового стану підприємства Томчук О.Ф., Томчук В.В. 2018 97
16795 Experimental study of an improved root crop cleaner from admixtures Bulgakov V., Ivanovs S., Nowak J., Bandura V., Nesvidomin A., Ihnatiev Ye. 2018 74
16794 Experimental investigation of the work of a ploughing aggregate, operating according to the system ‘push-pull’ Bulgakov V., Ivanovs S., Arak M., Kuvachоv V., Shymko L., Bandura V. 2018 92
16793 Міфологія правового буття в античності: правові орієнтири Гоцуляк Ю.В. 2018 156
16792 Міфологія правового буття в античності: загальна картина Гоцуляк Ю.В. 2018 238
16791 Міфологія правового буття в античності: «Діке-справедливість» Гоцуляк Ю.В. 2017 61
16790 Концептуальні основи міфології правового буття в античності Гоцуляк Ю.В. 2017 205
16789 Антикорупційна судова реформа в умовах європейської інтеграції України Пипяк М. І. 2017 145
16788 Due diligence: еволюція та генезис сутності Гуцаленко Л.В. 2017 231
16787 Право на свободу творчості у системі прав людини Опольська Н.М. 2017 262
16786 Правові ознаки органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні Оверковська Т.К. 2017 109
16785 Правове регулювання безпечності продуктів харчування Оверковська Т.К. 2018 116
16784 Development of the basic theoretical basis of accounting information quality Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. 2017 179
16781 Особливості діагностики фінансової стійкості підприємств України Мулик Т.О., Колісник А.В. 2018 150
16780 Методичні підходи до управлінського аналізу в умовах інтеграційних процесів Мулик Т.О., Гордієнко М.І. 2017 63
16779 Аналітична оцінка складу та структури земельних ресурсів Вінницької області: стан та перспективи Мулик Т.О. 2017 76
16778 Організація обліку та аудиту витрат на збут підприємства: стан та напрями вдосконалення Мулик Т. О., Мулик Я. І. 2018 134
16776 Енергетичний моніторинг олійного виробництва Бандура В. М., Маренченко О. І., Пилипенко Є. О. 2017 222
16775 Вплив стимулятора росту Вимпел на врожайність капусти білоголової Окрушко С.Є. 2017 172
16774 Сучасний стан та проблеми оптимального технічного забезпечення фермерських господарств Вінниччини Зубар І.В. 2018 111
16773 The influence of the informatisation on the agricultural education system development in Ukraine Kirieieva E. 2017 153
16772 Екологізація у системі пріоритетів сучасної аграрної політики Кірєєва Е.А. 2017 113
16771 Ecological and economic imperatives of sustainable development of agroecosystems Kovalchuk S. 2018 94
16770 Світовий ринок технологій: вплив процесів глобалізації Квальчук С.Я., Сухоцька С.М., Юрчук Б.О. 2017 137
16769 Особливості обліку експортних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності Квальчук С.Я., Колісник А.В., Турчик М.М. 2017 162
16768 Напрями реформування системи державного фінансового контролю в Україні Гуцаленко Л.В., Вахновська О.В. 2017 523
16767 Дью-ділідженс – гарант успішності інвестиційного проекту в бізнес-сфері Гуцаленко Л.В. 2017 488
16766 Зайнятість сільського населення та диверсифікація сільської економіки як шлях до покращення її стану Токарчук Д.М. 2017 81
16765 Eкологізація як пріоритетний напрям сталого розвитку аграрної сфери Мельничук А.Б. 2017 81
16764 Передумови виникнення та ведення екологічного обліку Лепетан І.М. 2018 181
16763 Статистична звітність як джерело інформаційного забезпечення вирощування енергетичних культур в Україні Лепетан І.М., Здирко Н.Г. 2018 112
16762 Моделювання методів розпізнавання та класифікації фрагментів кольорових зображень земель сільськогосподарського призначення при їх дистанційному моніторингу В.Г. Красиленко, Р.О. Яцковська, В.І. Яцковський 2017 134
16761 Тенденції економічного відтворення господарств населення у сільській економіці Мазур А.Г., Дмитрик О.В. 2017 214
16760 Analysis of history of development of banking business Fedoryshyna L. 2018 122
16759 Економіко-математичне моделювання управління витратами підприємства Коляденко С., Говоруха В. 2017 121
16758 Становлення малих міст як центрів розвитку аграрного сектору економіки Коляденко С.В., Скарбовійчук Т. В. 2017 163
16757 Критерії і види аналізу комерційного банку Федоришина Л.І. 2018 100
16756 Вплив соціально-економічних та екологічних факторів на інтенсивність використання земель Коляденко С. В. 2017 262
16755 Особливості та проблеми оплати праці працівників бюджетної сфери на основі єдиної тарифної сітки Пипяк М. І. 2017 150
16753 Оцінка необхідності правового закріплення загальнообов’язкового медичного страхування в Україні Пипяк М. І. 2017 268
16752 Напрями вдосконалення правового регулювання стимулів розвитку відновлювальної енергетики в Україніі Пипяк М. І. 2017 231
16751 Перспективи сфери туризму як фактора соціально-економічного зростання Вінницької областіі Головня О.М. 2017 190
16750 Проблеми інструментарію розвитку місцевого самоврядування в умовах забезпечення стабілізації економіки Головня О.М. 2013 58
16749 "Не вміли будувати власної держави, опинилися в чужих руках": художня концепція визвольних змагань українців у повісті Леоніда Полтави "Над блакитним Чорним морем" Тимощук Н.М. 2018 127
16748 Самостійна позааудиторна робота студентів США: теоретико-методологічний аспект Тимощук Н.М. 2018 87
16747 Соціально-економічні джерела розбудови освітнього простору України Головня О.М. 2011 79
16746 Аналіз інвестиційної привабливості аграрних підприємств Вінниччини Ставська Ю.В., Петрук Н.В. 2016 129
16745 Система безпечності харчових продуктів як передумова експортоорієнтованого сільського господарства Ставська Ю.В. 2017 82
16744 Розвиток туризму в Україні в умовах впливу факторів світового ринку Ставська Ю.В. 2017 222
16743 Особливості та зміст інновацій у сфері гостинності Ставська Ю.В. 2018 62
16742 Тенденції розвитку готельного господарства України Ставська Ю.В. 2017 78
16741 Особливості зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств Ставська Ю.В. 2017 1219
16740 Теоретичні основи та можливості розвитку м’ясопродуктового підкомплексу України Салькова І.Ю., Фуштей Л.Л. 2018 75
16739 Кон’юктура ринку м’яса птиці в Україні Салькова І.Ю. 2017 320
16738 Філософські засади теорій морального виховання у педагогіці США Довгань Л.І. 2016 288
16736 Основи забезпечення фінансової безпеки Салькова І.Ю., Римар А.Ю. 2017 200
16735 Дегiбридизацiя в сполуках RAl2Si2 Нiколюк П.К., Ющенко А.В., Стасенко В.А., Нiколайчук В.Я. 2014 223
16734 Определение оптимальных режимов процесса электроконтактного припекания порошковых покрытий Николайчук В.Я., Дудан А.В., Кожевникова Е.Е., Лопата Л.А. 2016 172
16733 Создание износостойких композиционных покрытий на основе порошков самофлюсующихся сплавов электроконтактным припеканием Лопата Л.А., Николайчук В.Я., Барановский В.Н., Чиграй С.Л. 2015 266
16732 Механізми реструктуризації аграрних підприємств в умовах транзитивної економіки Колесник Т.В., Мазур C.А. 2017 177
16731 Врожайність рослин кабачка залежно від сортових особливостей в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І.І. 2017 95
16730 Інституційне забезпечення організації сталого землекористування: світовий досвід та перспективи в Україні Зубар І.В. 2017 437
16729 Прогноз ринкових цін на землі сільськогосподарського призначення в Україні Зубар І.В. 2017 215
16728 Інфраструктурне забезпечення розвитку сільських територій Мазур С.А. 2017 137
16726 Кредит як підгрунття взаємовідносин підприємств та комерційних банків Руда О.Л. 2018 128
16725 Конкурентоспроможність банків на ринку надання банківських послуг Руда О.Л. 2018 242
16724 Становлення іпотечного кредитування в Україні Руда О.Л. 2018 163
16722 Функціональні підсистеми організаційно-економічного механізму стимулювання праці в туристичній сфері Юр'єв В.І. 2018 69
16719 Облік генно-модифікованих біологічних активів Коваль О.В. 2018 105
16717 Сільський туризм як перспективний напрям розвитку внутрішнього туризму Мазур С.А., Прилуцький А.М. 2018 85
16716 Market conditions and their influence on the activity of a manager in the agrarian sphere Martseniuk N.A. 2018 93
16715 Біологічні активи з ГМО – нові об’єкти обліку в сільському господарстві Коваль О.В. 2014 276
16713 Біологічні препарати як чинник посилення мікробіологічної діяльності агрофітоценозу бобових культур Врадій О. І. 2017 69
16712 Формування професійної іншомовної готовності студентів-аграріїв засобами інформаційно-комунікаційних технологій Дакалюк О.О. 2018 109
16711 Рахункова палата України: наближення до вимог міжнародних стандартів Шевчук О.Д. 2018 61
16710 Формування азотного поживного режиму ґрунту при вирощуванні кукурудзи на зерно Броннікова Л.Ф. 2018 107
16709 Повышение ресурса поршней автотракторных двигателей за счет применения теплозащитных покрытий Ляшенко Б.А., Николайчук В.Я., Ивченко Т.І., Михайлюта С.С. 2018 120
16707 Electrotechnologies of targeted energy delivery in the processing of food raw materials Burdo O. G., Bandura V. N., Levtrinskaya Yu. O. 2018 72
16706 Зростання функціональної значимості біологічних активів Коваль О.В., Лепетан І.М. 2013 66
16705 Біологічні активи – основа виробництва біопалива Коваль О. В. 2013 94
16702 Особливості розвитку споживчого кредитування в Україні Алескерова Ю.В., Дзюбенко A.Д 2018 72
16701 Управління капіталом страхових компаній Алескерова Ю.В., Сідак О.М. 2018 164
16700 Формування математичної складової професійно-інноваційної компетентності майбутніх аграріїв в умовах поглиблення інтеграційних зв’язків у системі «наука-освіта-виробництво» Левчук О.В. 2017 68
16699 Стан і перспективи розвитку технологій вирощування біоенергетичних культур в Україні Мазур В.А., Ганженко О.М., Шляхтуров Д.С. 2017 60
16698 Financial and economic aspects of bioenergy development in the context of providing energy independence of Ukraine Myronenko M., Polova O., Prylutskyi A., Smoglo O. 2017 225
16697 Проблеми формування конкурентного середовища в туристичній сфері Юр'єв В.І., Іващенко А.В. 2017 96
16696 Інформаційні освітні університетські середовища як інтегративна база впровадження інноваційних технологій Джеджула О.М., Нечепоренко М.А., Хомяківський Ю.Л. 2017 198
16695 Вектори підвищення ефективності управління прибутком підприємства Фурман І.В. 2017 269
16694 Ідентифікація земельно-ресурсного потенціалу Вінниччини та шляхи його ефективного використання Цицюра Я. Г. 2016 266
16693 Вплив стимуляторів росту на урожайність овочевих культур Окрушко С.Є. 2017 127
16692 Публічна кадастрова карта України: оцінка адаптованості та стратегія удосконалення Цицюра Я. Г. 2016 558
16691 Адаптивна стратегія землеробства Правобережного Лісостепу України за зміни клімату Цицюра Я. Г. 2017 143
16690 Продуктивність сортосумісних посівів ячменю ярого в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. 2017 100
16689 Система удобрення редьки олійної як чинник формування її продуктивності в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. 2017 122
16688 Методологічні особливості дослідження постіндустріальної моделі ринку Логоша Р.В. 2017 192
16687 Особливості інноваційного розвитку галузі овочівництва Логоша Р.В. 2017 466
16686 Сучасний стан діяльності тепличних комбінатів на ринку овочевої продукції Логоша Р.В., Підвальна О.Г. 2017 65
16685 Історія становлення і розвитку ринку овочевої продукції в Україні Логоша Р.В. 2017 227
16684 Системний підхід в методології дослідження аграрного ринку Логоша Р.В. 2017 49
16683 Оцінка параметрів універсального ринку Логоша Р.В. 2017 150
16682 Методичні підходи моделювання та аналізу логістичних систем розподілу продукції АПК Вострякова В.І. 2017 420
16681 Проектний менеджмент та роль менеджерів у будівництві Луцяк В.В., Резніченко А.В. 2017 84
16680 Дослідження ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства: практичний погляд на основі досвіду ТОВ «Торговий дім «Оксамит» Луцяк В.В., Жовмір К.О. 2017 100
16679 Проведення вартісної оцінки ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Вінницької області Скорук О.П., Майданик І.С. 2017 232
16678 Роль рівня родючості грунтів у формуванні урожайності на прикладі кукурудзи на зерно Броннікова Л.Ф. 2017 78
16677 Определение оптимальных режимов электроконтактного припекания дискретных покрытий при восстановлении и упрочнении валов двигателей Соловых Е.К., Волков Ю.В., Ворона Т.В., Лопата Л.А., Николайчук В.Я., Дудан А.В. 2017 189
16676 Параметри екологічної пластичності та стабільності гібридів вітчизняної селекції буряків цукрових Роїк М.В., Присяжнюк О. І., Коровко І.І., Дячинська О.М. 2017 231
16675 Структура рельєфу грунтового покриву Вінниччини як чинник інтенсивності ерозійних процесів Броннікова Л.Ф. 2017 203
16674 До питання застосування теплових насосів Стірлінга в сушильних установках Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 2017 69
16673 Керований вібропривод напрямленої дії зі спареними дебалансами Ярошенко Л.В., Дзісь В.Г., Чубик Р.В., Зрайло Н.М. 2017 79
16672 Професійно-ціннісне середовище як основа розвитку комунікативної взаємодії у контексті викладання мов у аграрному виші Лебедева Н.А. 2017 82
16671 Особливості організації бухгалтерського обліку та контролю у забезпеченні економічної безпеки підприємств Гудзенко Н.М., Шевчук О.Д. 2017 163
16670 Про проблеми та перспективи реорганізації податкової міліції Шевчук О.Д. 2017 90
16669 Методи математичного аналізу та контролю різних етапів інфляційного процесу Шевчук О. Д., Найко Д. А. 2017 64
16668 Сучасні тенденції у графічній підготовці майбутнього інженера у ВНЗ Джеджула О.М. 2016 104
16667 Field experimental investigations of performance-and-technological indicators of operation of swath header asymmetric machine-and-tractor aggregate Bulgakov V., Nadykto V., Kaletnik H., Ivanovs S. 2018 62
16666 Investigation of running depth stability in soil of frontally installed plough of ploughing aggregate assembled according to “push-pull” scheme Bulgakov V., Ivanovs S., Kaletnik H., Kuvachov V. 2018 57
16665 Фінансові результати сільськогосподарських підприємств: механізм формування та аналітична оцінка (на прикладі Ялтушківської дослідно-селекційної станції ІБК І ЦБ НААН України) Гончарук І.В., Старосуд В.І., Мулик Т.О. 2018 408
16664 Angular oscillation model to predict the performance of a vibratory ball mill for the fine grinding of grain Bulgakov V., Pascuzzi S., Ivanovs S., Kaletnik G., Yanovich V. 2018 88
16660 Оптоелектронна система автоматизованого керування логістичною діяльністю підприємства Дорощенков Г.Д., Потапова Н.А., Качуровський С.В. 2016 125
16659 Зміна кислотності темно-сірих лісових грунтів за різних технологічних чинників їх використання Броннікова Л.Ф. 2016 351
16658 Про деякі апроксимаційні властивості q - параметричних многочленів Бернштейна Найко Д. А. 2016 95
16657 Экономико-организационные основы разработки севооборотов для формирования сырьевой базы при производстве биотоплива Климчук А.В. 2016 133
16656 Стратегічні передумови збільшення використання біопалив у структурі енергоспоживання України Климчук О.В. 2016 146
16655 Методологічні засади кластеризації та інноваційності у формуванні конкурентоспроможного виробництва біопалив Климчук О.В. 2016 132
16654 Принципи формування енергетичної політики України на засадах конкурентоспроможності в умовах економічного розвитку Климчук О.В. 2016 161
16653 Конкурентоспроможне виробництво біопалив як пріоритетний напрям зростання енергоефективності національної економіки Климчук О. В. 2016 125
16652 Концептуальні принципи розробки та регулювання енергетичної політики України на конкурентоспроможному рівні Климчук О. В. 2016 171
16651 Оцінка нововведень до Податкового кодексу України Мараховська Т.М., Вдовенко Л.О., Фурман І.В., 2015 91
16650 Теоретичні засади дослідження системи формування та використання джерел фінансування сільськогосподарських товаровиробників Фурман І. В. 2015 87
16649 Модульний підхід до викладання іноземної мови в аграрному ВНЗ Кравець Р. А. 2014 99
16648 Обґрунтування ІЧ-обробки насіння соняшника перед його обрушуванням Бандура В.М. 2015 158
16647 Нормативно-правове регулювання виробництва біопалива: світовий досвід та проблемні аспекти в Україні Климчук О.В. 2015 256
16646 Специфіка формування та механізми регулювання ринку біопалива Климчук О.В. 2015 313
16645 Економічне значення та оптимізація використання енергетичних ресурсів Климчук О.В. 2015 77
16644 Дослідження фізико-механічних властивостей поверхні гільз після протягування Бандура В. М., Будяк Р. В. 2014 215
16643 Аналіз сучасних методів та факторів, що впливають на процес екстрагування Бандура В.М., Коляновська Л.М. 2014 581
16642 Енергоаудит як засіб енергоощадження в технологіях переробки олієвмісних культур Бандура В.М., Бережнюк Д.П. 2014 255
16641 Розробка технологічної схеми екстрагування олії з допомогою мікрохвильового інтенсифікатора Бандура В.М., Коляновська Л.М., 2014 343
16640 Економічна сутність розвитку інноваційних процесів у виробництві біопалива Климчук О.В. 2014 120
16639 Розробка алгоритму розрахунку екстрактора з електромагнітним інтенсифікатором Бандура В.М., Коляновська Л.М. 2013 99
16638 Інтенсифікація масоперенесення в екстрагуванні рослинних олій Бандура В.М., Коляновська Л.М. 2013 152
16637 Обробка експериментальних даних процесу екстрагування рослинних олій мікрохвильовим полем Бандура В.М., Коляновська Л.М. 2013 91
16636 Біоетанольна індустрія: світовий досвід та перспективи виробництва для України Климчук О.В. 2013 146
16635 Екологічна енергетика – основа розвитку економіки держави Калетнік Г.М., Климчук О.В. 2013 279
16634 Ефективність комплексного використання кукурудзи в біоенергетиці Климчук О.В. 2013 117
16633 Оптимізація процесу сушіння ріпаку в інфрачервоному полі Бандура В.М. 2012 82
16632 Перспективні напрямки вирощування кукурудзи для використання на енергетичні потреби Климчук О.В., Скорук О.П. 2011 124
16631 Розвиток альтернативної енергетики в Україні та світі Бандура В.М. 2010 96
16628 Маркетингові дослідження ефективної діяльності підприємств бурякоцукрового підкомплексу регіону Красняк О. П. 2018 62
16623 Проблеми становлення та розвитку ринку землі в аграрній економіці Колесник Т.В., Мазур C.А. 2018 59
16622 Вплив мінеральних добрив, передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення мікроелементами на якісні показники зерна сортів сої Циганська О. І. 2018 76
16618 Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств Кафлевська С.Г. 2016 317
16615 Ідеї М.І. Вавилова у викладанні курсу «Спеціальна генетика сільськогосподарських культур» в програмі підготовки магістрів спеціальності 201 «Агрономія» Мамалига В.С., Мазур О.В. 2018 82
16614 Оцінка гібридних популяцій (F3) люцерни як вихідного матеріалу для селекції за умов підвищеної кислотності грунтів Бугайов В.Д., Горенський В.М., Мамалига B.C. 2017 59
16606 Ефективність використання власності в сільськогосподарських підприємствах Пронько Л.М., Колесник Т.В. 2017 202
16605 Методологія дослідження змісту та сутності малих форм господарювання в сільській місцевості Мазур А.Г., Колесник Т.В. 2017 183
16604 Виробництво та перспективи використання біопалива у Вінницькій області Скорук О.П. 2017 234
16603 Соціальні та споживчі стандарти та гарантії в Україні: сучасні структурно-динамічні характеристики Колесов О. С., Березюк С. В. 2017 151
16601 Ombudsmen as national institution for protection of the right to education in Ukraine Melnychuk O., Melnychuk M. 2018 111
16600 Забезпечення освітньої діяльності в умовах проведення антитерористичної операції на сході України Мельничук О.Ф. 2018 71
16598 Мобільний банкінг як перспективний напрям розвитку банківських інформаційних систем Бахарєва Я.В. 2018 190
16596 Інформаційні системи і технології як інновація у системі управління бізнес-процесами Юрчук Н.П. 2018 134
16595 Система моніторингу в управлінні ІТ-проектами Юрчук Н.П. 2018 103
16591 Економічні та обліково-законодавчі аспекти інвестиційно-інноваційної діяльності аграрного сектору Правдюк М.В. Правдюк А.Л. 2018 52
16590 Сучасний стан розвитку вітчизняного агросектору Германюк Н.В. 2018 63
16589 Ринок земель сільськогосподарського призначення: реалії та перспективи економічного та правового середовища Правдюк Н.Л. Правдюк А.Л. 2017 191
16588 Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні Правдюк А.Л. 2017 81
16587 Історичні аспекти наукового вивчення культури сої в країнах Азії та Європи з найдавніших часів до початку ХХ ст. Муханов В. М. 2018 159
16586 Аналіз результатів педагогічного експерименту з впровадження педагогічної технології формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Кравець Р.А. 2017 192
16585 Організація освітнього полікультурного середовища як соціальної системи полісуб’єктного типу в аграрному ВНЗ Кравець Р.А. 2017 247
16583 Сутність внутрішньої мотивації пізнавальної діяльності майбутніх фахівців аграрної галузі в контексті формування полікультурної компетентності на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 201
16582 Впровадження інтерактивних методів навчання у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 158
16581 Педагогічна технологія формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 65
16580 Діяльність менеджера аграрної галузі в ринкових умовах Марценюк Н. А. 2018 70
16578 Інноваційні технології навчання у підготовці фахівців з бухгалтерського обліку Бурко К.В. 2018 125
16576 Регулювання зайнятості як фактор розвиткуи економіки країни в контексті європейської інтеграції Онищук Ю.В. 2018 94
16575 Контекстне навчання як засіб інтеграції у процесі викладання англійської мови ХомяковськаТ.О., Калініченко А.І. 2017 220
16574 Роль професійної мобільності у професійній підготовці менеджерів аграрної галузі Марценюк Н. А. 2017 233
16573 Сутність виробничих запасів як економічної категорії: облік та управлінські аспекти Коваль Н. І. 2017 91
16572 Виробництво та сертифікація органічної продукції: досвід США Калетнік Г.М., Пришляк Н.В. 2017 86
16571 Удосконалення внутрішньогосподарського контролю в кормовиробництві на основі застосування ланцюга цінності Чудак Л.А. 2015 246
16570 Стан діючої практики організації контролю кормовиробництва Чудак Л.А. 2015 199
16567 Information support of Agricultural Information-Advisory Activity in Ukraine as a Key Component of Its Development Broyaka A.A. 2017 47
16566 Сучасний стан безробіття та шляхи його подолання Самборська О. Ю. 2017 209
16564 Інноваційний розвиток та управління в аграрному секторі Германюк Н.В. 2017 141
16563 Куратор академічної групи – вихователь, науковець, організатор у вищих аграрних закладах освіти Матієнко О.С. 2017 67
16562 Організація та оцінка технологій доїння корів в контексті конкурентоспроможності молокопродукції Петриченко О.А. 2017 212
16561 Організація технологічних процесів та оцінка технологій утримання худоби Петриченко О.А. 2017 188
16559 Організація кормозабезпечення молочного скотарства Петриченко О.А., Петриченко І.І. 2017 84
16558 Аналіз ефективності використання виробничих запасів у ТОВ «Устя» Томчук О.Ф., Пацар О. 2017 68
16547 Стан та перспективи діяльності овочепереробних підприємств в Україні Логоша Р.В. 2017 386
16546 Інноваційний розвититок промислових підприємств Вінницької області Киш Л.М., Назаровська А.І., Редько Л.Ю. 2017 162
16545 Оцінка інноваційно-наукового потенціалу Вінницької області Киш Л.М., Олійник А.Ю. 2017 175
16543 Аналіз фінансових результатів та фінансового стану сільськогосподарського підприємства Киш Л.М., Синявська Н.С. 2017 184