The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Статті

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
18493 Динаміка заселення шкідниками посівів редьки олійної у Правобережному Лісостепу України Цицюра Я. Г. 2016 2
18471 Вивчення професійної фразеології студентами аграрного профілю крізь науковий дискурс Івана Огієнка Тимкова В.А. 2018 1
18409 Правова охорона земель від засмічення відходами Оверковська Т.К. 2018 5
18408 Сезонні номінації у складі лексико-семантичного та асоціативного поля «час» (на матеріалі автобіографічної повісті Михайла Стельмаха «Щедрий вечір») Горобець А. В. 2018 6
18407 Особливості десикації посівів редьки олійної з огляду на морфогенез її плодоелементів в умовах Правобережного Лісостепу України Цицюра Я. Г. 2018 4
18390 Порівняльна селекційна цінність сортів сої різного еколого-географічного походження Цицюра Т.В., Сємцов А.В., Цицюра Я.Г. 2017 4
18389 Особливості формування сходів редьки олійної залежно від структурно-агрегатного стану грунту в умовах Правобережного Лісостепу України Цицюра Я. Г. 2018 4
18387 Особливості формування ярусності агрофітоценозів редьки олійної в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. 2018 4
18383 Особливості формування сходів редьки олійної за зміни глибини сівби в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. 2016 5
18381 Особливості формування ентомокомплексу посівів редьки олійної в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. 2017 4
18353 Особенности формирования структуры фауны фитофагов агроценоза редьки масличной в Правобережной Лесостепи Украины Цицюра Я. Г. 2018 4
18347 Preposition construction in texts of the official-business style of the Ukrainian language = Прийменникові конструкції в текстах офіційно-ділового стилю української мови Тимкова В.А. 2018 4
18192 Innovative approaches to the financial provision of competitiveness of scientific and educational structural subdivisions Grischuk N. V. 2018 5
18191 Дистанційна освіта як засіб професійної самореалізації студентів вищих навчальних закладів США Гаврилюк Н.М. 2018 8
18190 Role of the state financial control in the provision of financial security of the state Grischuk N. V. 2017 6
18189 Гармонізація державної фінансової політики щодо фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств Грищук Н. В. 2017 8
18188 Структурні компоненти підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств Грищук Н. В. 2017 9
18187 Теоретичні засади формування фінансової компоненти економічної безпеки підприємств Грищук Н.В. 2016 10
18125 Вплив препаратів антигіберелінової дії на проростання насіння квасолі Шевчук О.А., Первачук М.В., Вергеліс В.І. 2018 4
18124 Оцінка стану грунтового покриву басейну річки Згар Мущинська В.І., Первачук М.В. 2016 5
18090 Аналіз сучасного стану ринку банківських послуг в Україні та напрями його розвитку Марценюк-Розарьонова О.В., Шмігельська В.В. 2018 15
18089 Аналіз тенденцій функціонування іноземних банків на національному ринку банківських послуг України Марценюк-Розарьонова О.В., Кошульнікова О.О. 2018 10
18088 Стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного стахування в Україні Марценюк-Розарьонова О.В., Озвенчук О.А. 2018 7
18086 Економіко-екологічні вигоди застосування біогазових установок у домогосподарствах Токарчук Д.М. 2018 9
18085 Управління ефективним використанням сільськогосподарських відходів для виробництва біогазу Токарчук Д.М. 2018 10
18051 Організаційна складова частина системи вищої освіти США Гаврилюк Н.М. 2018 9
18049 Відновлювальна енергетика в Індії: сучасний стан та перспективи розвитку Пришляк Н.В. 2018 9
18046 Сучасний стан і перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні Пришляк Н.В. 2018 10
18045 Assessment of the potential for a biofuels industry in Ukraine Zulauf C., Pryshliak N., Kirieieva E., Prutska O. 2018 7
18018 Тенденції розвитку малих форм господарювання в агропромисловому комплексі Самборська О.Ю., Пришляк Н.В. 2018 13
18017 Вища аграрна освіта США: теоретико-методологічний аспект Тимощук Н.М. 2018 6
18016 Організація співпраці у системі "викладач-студент" в сучасних умовах Осаульчик О.Б. 2018 13
17958 Ділові імітаційно-рольові ігри на заняттях іноземної мови в професійній підготовці майбутніх економістів Кравець Р. А. 2018 12
17957 Економетричний аналіз причинно-наслідкових зв’язків компонентів структури реалізації зернових культур в збутовій агрологістиці Потапова Н.А. 2017 13
17956 Практика вимірювання коефіцієнта корисної дії процесу функціонування системи на основі показників складових результативності Ярмоленко В. О., Бурєннікова Н. В. 2018 6
17955 Практика вимірювання енергій продуктів процесу функціонування системи на основі показників складових результативності Ярмоленко В. О., Бурєннікова Н. В. 2018 5
17954 Інкультурація і соціалізація як складники цілісного процесу формування комунікативної культури особистості Манжос Е.О. 2018 13
17818 Закордонна міграція трудових ресурсів як перешкода сталому економічному розвитку України Онищук Ю.В., Зубар І.В. 2018 5
17815 Удосконалення методичних підходів до оцінки кредитоспроможності позичальника комерційного банку Федоришина Л.І., Цуркан А.О. 2018 8
17814 Організація і методика економічного аналізу ефективності діяльності аграрних підприємств Федоришина Л.І., Цуркан А.О. 2018 7
17813 Symbiotic potential of snap beans (Phaseolus vulgaris L.) depending on biological products in agrocoenosis of the RightBank Forest-steppe of Ukraine Vdovenko S.A., Pantsyreva G.V., Palamarchuk I.I., Lytvyniuk H.V. 2018 7
17812 Моніторинг забруднення важкими металами їстівних грибів в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О.І., Міщенко Б.Д. 2018 8
17811 Особливості технології вирощування квасолі овочевої (цукрової) на біб-лопатку Чередниченко Л.І., Литвинюк Г.В. 2017 4
17809 Ботанічна характеристика та біологічні особливості квасолі овочевої Чередниченко Л.І., Литвинюк Г.В. 2017 8
17802 Аграрна реформа 1961 року та її наслідки для економічного розвитку України Богатчук С. С. 2018 10
17539 Аспекти фінансової безпеки банку Киш Л.М. 2018 12
17538 Пріоритети розвитку інфраструктури сільських територій як забезпечення складової сталого розвитку Томашук І.В. 2018 8
17537 Удосконалення інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами в сільськогосподарських підприємствах Томашук І.В. 2018 14
17536 Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств агропромислового комплексу Вінницької області Киш Л.М. 2018 8
17535 Особливості менеджменту фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання в межах функціонального та антикризового управління Киш Л.М. 2018 8
17534 Продовольча безпека України: актуальні питання якості та доступності продуктів харчування Киш Л.М. 2018 12
17532 Аналіз структури капіталу та можливості її оптимізації Киш Л.М. 2017 9
17516 Децентралізація як фактор розвитку сільських територій Костюченко Д.Л. 2018 15
17515 Ефективність вирощування та використання лікарських рослин в сучасних екологічних умовах довкілля Разанов С.Ф., Настояща А.М. 2017 24
17514 Політика розвитку сільських територій у країнах Європейського союзу Кірєєва Е.А., Костюченко Д. Л. 2017 55
17453 Конкурентоспроможність національної економіки: виклики для України в умовах глобалізації Кравчук А.Б. 2018 10
17452 Фотосинтетична продуктивність одновидових і сумісних посівів кукурудзи з соєю Липовий В,Г., Князюк О.В. 2017 16
17451 Методичні підходи до оцінки ефективності кредитних відносин Вдовенко Л.О. 2018 29
17450 Пріоритетні напрями розвитку енергетичного сектора України на економіко-екологічних засадах Климчук О.В. 2018 11
17371 Оценка в продукции молока 1 кг сухих веществ концентрированных кормов зернофуражних культур Скоромная О. И. 2016 8
17369 Інтенсивність відгодівлі свиней при різному вмісті лізину в протеїні кормів раціону Кулик М.Ф., Красносельська М.П., Обертюх Ю.В., Скоромна О.І. 2016 8
17368 Effect of the elements of corn cultivation technology on bioethanol production under conditions of the right-bank forest-steppe of Ukraine Palamarchuk V., Honcharuk I., Honcharuk T., Telekalo N. 2018 11
17367 Нові принципи балансування мінерального живлення дійних корів за потребою на утворення молока і обмінні процеси в організмі Кулик М. Ф., Дідоренко Т. О., Обертюх Ю. В., Скоромна О. І., Тучик А. В. 2015 16
17364 Вчений, учитель і товариш від Бога! Бурлака В.А., Скоромна О.І. 2013 20
17363 Обгрунтування нової системи оцінки кормів і раціонів за продукцією молока для корів різного рівня продуктивності Скоромна О. І. 2012 19
17317 Предикати якості у формально-граматичній структурі речення української мови = The predicates of quality in the formal-gramatic sentence structure of Ukrainian language Тимкова В. А., Лебедєва Н. А. 2018 33
17287 Психолого-педагогічні аспекти пізнавальної активності студентів Клибанівська Т. М. 2018 16
17272 Стан та основні перспективи підготовки висококваліфікованих інженерних та наукових кадрів в галузі агроінженерії Калетнік Г.М., Адамчук В.В., Булгаков В. М. 2017 21
17267 Аналіз основних макроекономічних індикаторів соціально-економічного розвитку України Брояка А. А. 2018 52
17266 Дослідження радіаційно-конвективної термообробки зерна у віброкиплячому шарі Калініченко Р.А., Солона О.В., Твердохліб І.В. 2007 41
17265 Стан і перспективи теплової і механічної переробки зернової сировини на корм Солона О.В., Котов Б.І., Спірін А.В., Калініченко Р.А. 2016 29
17264 Вплив згодовування гірчичної макухи на продуктивність та стан структур печінки, наднирників та підшлункової залози свиней Скоромна О.І., Муравська І.П., Стасюк О.І. 2009 38
17263 Експериментальне обгрунтування ефективності використання ріпакової макухи при вирощуванні молодняку свиней Скоромна О.І., Муравська І.П., Коваль С.С. 2009 22
17262 Ефективність використання ЗЦМ при вирощуванні телят Скоромна О.І., Мельник В.Я., Забіяченко В.Б 2009 36
17260 Оценка кормов в молочных единицах по сухому веществу, сырому протеину и неструктурным углеводам корма Кулик М. Ф., Петриченко В. Ф., Скоромна О. И., Обертюх Ю. В., Стасюк О. К., 2009 14
17259 Оцінка продуктивної дії 1 кг сухих речовин корму - одиниця виміру поживності Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В. 2008 30
17258 Оцінка поживної цінності кормів за продукцією тварин Скоромна О.І. 2008 43
17257 Вміст клітковини в кукурудзяному силосі - критерій оцінки вмісту зерна Скоромна О.І., Кулик М.Ф., Обертюх Ю.В. 2008 40
17254 Морфо-функціональний стан печінки та підшлункової залози за дії ферментних препаратів Скоромна О.І., Царук Л.Л 2004 17
17253 Продуктивність та стан структур шлунку свиней при використанні в раціонах анальциму Скоромна О.І., Царук Л .Л ., Шуткіна Т.С. 2008 26
17252 Теоретичне обґрунтування ролі клітковини і неструктурних вуглеводів у годівлі та живленні жуйних тварин Кулик М. Ф., Обертюх Ю.В., Шутяк О.В., Кучер М.С., Скоромна О.І., Бахмат М.Н. 2007 43
17251 Морфо-функціональний стан печінки та підшлункової залози за дії ферментних препаратів Скоромна О.І., Царук Л.Л 2004 16
17250 Порівняльна оцінка відгодівлі свиней при згодовуванні зерна сої і кормових бобів Заєць А.П., Скоромна О.І., Коробчинська Т.В. 2004 32
17249 Verification of the mathematical model of the energy consumption drive for vibrating disc crusher Kupchuk I.M., Solona O.V., Derevenko I.A., Tverdokhlib I.V. 2018 17
17248 Проблема культури мовлення сучасних засобів масової інформації Тимкова В.А. 2018 57
17246 Формування структури врожаю озимого ріпаку залежно від системи удобрення і строку посіву Мацера О. О. 2018 11
17244 Ensuring the sustainable development of the Ukrainian agrarian sector in conditions of globalization Kolesnyk T., Samborska O., Talavyria M., Nikolenko L. 2018 25
17243 Фактори розвитку ринку продукції органічного овочівництва в Україні Логоша Р. В., Підвальна О. Г. 2018 23
17241 Використання білково-вітамінно-мінеральних добавок у тваринництві = The use of protein-vitamin-mineral feed additives in animals Гуцол А.В., Сироватко К.М., Вугляр В.С. 2018 32
17240 Організація фінансової роботи фермерського господарства Алескерова Ю.В., Гурніцька С.О. 2018 45
17239 Удосконалення оцінки кормів для балансування потреби тварин у поживних речовинах Скоромна О.І., КуликМ.Ф., ОбертюхЮ.В., Франкова Л.В., Гончар Л.О., Герасимчук А.І., Грабовенко Г.І., Виговська І.О., Ліцький О.Ф. 2008 28
17238 Використання гірчичної макухи в раціонах дійних корів О.І. Скоромна, А.І.Свеженцов, H.А. Бегма, В.М.Недосек 2007 29
17237 Продуктивність та стан наднирників бичків при згодовуванні консервованого зерна кукурудзи Скоромна О.І., Царук Л.Л . 2005 16
17236 Вплив передпосівної обробки насіння на врожайність квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.) Краєвська Л. С. 2017 23
17235 Індивідуальна продуктивність і урожайність квасолі звичайної в умовах Правобережного Лісостепу України Гайдай Л.С. 2017 32
17234 Влияние предпосевной обработки семян на урожайность фасоли обыкновенной в почвенно-климатических условиях Правобережной Лесостепи Украниы Краевская Л. С. 2017 18
17233 Новая система оценки кормов в молочних единицах для коров разного уровня продуктивности Кулик М .Ф ., Скоромна О.И., Обертюх Ю .В., Чорнолата Л.П. 2010 16
17232 Нова система оцінки кормів у молочних одиницях і складання раціонів для корів за цими показниками Скоромна О. І. 2010 24
17231 Новий методологічний підхід до оцінки кормів за продукцією молока Кулик М.Ф., Петреченко В.Ф., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В. 2007 28
17230 Вплив зерна кукурудзи на забійні якості, морфологічні показники органів травлення в бичків при відгодівлі Скоромна О.І., Глушко Л.Т., Заєць А.П. 2006 55
17229 Стан структури печінки і екзокринної частини підшлункової залози свиней при згодовуванні зерна сої та кормових бобів нової технології обробки Скоромна О. І., Заєць А. П., Царук Л. Л. 2006 50
17228 Новітні технології заготівлі та використання вологого зерна кукурудзи в годівлі тварин Кулик М.Ф., Петриченко В.Ф., Глушко Л.Т., Атаманюк В.Д., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В., Бугайов В.Д., Овсієнко А.І., Герасимчук А.І., Шутяк О.В. 2006 31
17227 Ліпідний обмін в організмі відгодівельних свиней при згодовуванні зерна сої і кормових бобів Заєць А. П., Скоромна О. І., 2004 19
17226 Неідентифіковані фактори впливу вулканічних туфів факторів на організм тварин Кулик М. Ф., Обертюх Ю. В., Скоромна О. І., Мельник Н. В., Андрійчук В. Ф., Костецька Ю. В. 2004 19
17225 Перспективні технології зберігання зерна в умовах господарств та на елеваторах Кулик М. Ф., Петриченко В. Ф., Стасюк О. К., Глушко Л. Т., Маковецький П. Я., Скоромна О. І., Овсієнко А. І., Герасимчук А. І., Кирилюк А. Б., Франкова Л. В. 2003 24
17224 Морфологічні показники рубця бугійців при згодовуванні фосфогіпсу Вознюк О.І., Овсієнко С. М., Скоромна О. І. 2001 17
17223 Продуктивність та стан наднирників бичків при згодовуванні консервованого зерна кукурудзи Скоромна О.І., Царук Л.Л., Коробчинська Т.В. 2004 21
17222 Роль фінансового менеджменту в діяльності підприємств Вдовенко Л.О., Михальчишин М.С., Степовий В.О. 2018 19
17218 Особливості та різновиди сільськогосподарського страхування Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О. 2018 18
17217 Environmental activities of agricultural enterprises: accounting and analytical support Tomchuk, O., Lepetan, I., Zdyrko, N., Vasa, L. 2018 22
17214 Соціальні цінності сучасної студентської молоді Скоромна О.І., Клибанівська Т.М. 2011 24
17213 Theoretical aspects of the formation and the development of cavitation processes in a technological environment Bernyk I. 2017 33
17212 Визначення обмінної енергії та енергетичних кормових одиниць у кормах для великої рогатої худоби за їхнім хімічним складом Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В., Жуков В.П., Виговська І.О., Гончар Л.О. 2012 34
17211 Research and calculation of rational modes and parameters of an ultrasonic cavitator Bernyk I.M., Luhovskyi O.F. 2017 17
17210 Enhancing the efficiency of ultrasonic wastewater disinfection technology Luhovskyi O.F., Gryshko I.A., Bernyk I.M. 2018 25
17209 Activities of united territorial communities as a body of local government in the conditions of power decentralization in Ukraine Pronko L., Kolesnik T., Samborska O. 2018 37
17206 Використання апівіту для боротьби з варроатозом бджіл Разанова О.П. 2017 33
17205 Вміст мінеральних елементів у печінці перепелів за дії кормових добавок на основі підмору бджіл Разанова О.П. 2018 29
17204 Кальцієвий обмін в організмі перепелів м’ясної породи за згодовування апівіту Разанова О.П. 2017 41
17203 Рост и сохранность перепелов при действии апивита Разанова Е.П. 2014 23
17202 Практика використання ігрових моделей для аналізу ризиків процесів функціонування сільськогосподарських підприємств на основі показників складових результативності Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Юрченко О. М. 2018 42
17201 Investigation of the processes of the acoustic apparatus with the processing technological environment power interaction Bernyk I. 2018 30
17200 Оцінка кормів у продукції молока за сирим протеїном, крохмалем із цукром Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В., Жуков В.П. 2013 38
17199 Інтенсифікація процесу екстрагування рослинної сировини з використанням ультразвукової кавітації Берник І.М. 2017 30
17198 Гематологічні показники молодняку кролів при згодовуванні пребіотичного препарату Циганчук О.Б. 2018 19
17197 Морфологічні та біохімічні показники крові відгодівельного молодняку кролів Кучерявий В.П., Штенська О. Б., Ванжула Ю. І. 2016 37
17196 Реакція структур шлунково-кишкового тракту молодняку кролів на згодовування пребіотику Циганчук О.Б. 2018 20
17195 Управління фінансовими ресурсами державних підприємств Алескерова Ю.В., Ременюк А.Р. 2018 19
17194 Effect of feeding a new prebiotic preparation on the performance of young rabbits Kucheriavyi V.P.,Vanzhula Y.I.,Shtenska O.B., 2016 27
17193 Дослідження в’язкості дисперсних середовищ в умовах їхньої інтенсивної обробки Берник І.М. 2018 13
17192 Використання обмінної енергії кормів на синтез білка, лактози і ліпідів молока та відкладення жиру в організмі корів Кулик М. Ф., Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Жуков В. П., Березовський П. В., Гончар Л. О., Виговська І. О. 2012 25
17191 Розвиток інноваційної діяльності в страхових компаніях України Алескерова Ю.В., Черній О.М. 2018 30
17190 Вплив білково-вітамінно-мінеральної добавки на перетравність поживних речовин раціонів молодняку свиней Сироватко К.М 2018 36
17173 Спосіб моделювання процесів комбінованого холодного видавлювання металів Деревенько І.А. 2018 20
17172 Ефективність використання ферментних препаратів і кормової добавки ПКД-10 в годівлі свиней Огороднічук Г.М. 2016 57
17171 Продуктивність та стан органів травлення у свиней за дії кормових добавок Огороднічук Г.М. 2016 44
17170 Несучість і якість яєць у перепілок при підгодівлі вітамінами A і D Чудак Р.А., Огороднічук Г.М., Паладійчук О.Р. 2014 51
17169 Молочна продуктивність і відтворювальна здатність корів-первісток різного виробничого призначення та ектер’єрно-конституційного типу Польовий Л.В., Поліщук Т.В. 2016 37
17168 Порівняльна оцінка вирівнюваних лактаційних кривих за добових надоїв корів за різним періодом отелів та умов утримання Польовий Л.В. Поліщук Т.В. 2010 17
17167 Evaluation of feed in milk products depending on fiber content and the speed of passing of food through the digestive tract of cows Kulyk M., Skoromna O., Obertiukh Y., Honchar L. 2016 28
17166 Особенности технологии выращивания товарной рыбы в хозяйствах Украины Кучерявый В., Скоромная О. 2016 19
17165 Особенности технологии выращивания товарной рыбы в хозяйствах Украины Кучерявый В., Скоромная О. 2016 21
17163 Експериментальне обгрунтування низької продуктивної дії крохмалю і протеїну зерна в силосі кукурудзи порівняно з сухим тацілим вологим консервованим за використання в годівлі корів Кулик М. Ф., Корнійчук О. В., Скоромна О. І., Жуков В. П. , Обертюх Ю. В., Хрипливий В. В., Тягун О. В. 2014 35
17162 Вплив зеленої маси на біологічну цінність молочного жиру за однотипної годівлі корів Кулик М.Ф. , Обертюх Ю.В., Корнійчук О.В., Скоромна О.І., Безносюк О.Ю. 2014 24
17161 Нові принципи оцінки продук­тивної дії протеїну кормів як основи високої молочної продук­тивності корів Кулик М.Ф., Обертюх Ю.В., Скоромна О.І., Безносюк О.Ю., Яківчук К.С., Хрипливий В.В. 2014 64
17160 Research of sausages with protein fatiy emulsion effect on their qvality and safety Novgorodska N. V. 2017 34
17159 Using protein-fat emulsions for cooked sausage production Новгородська Н. В., Блащук В. В. 2016 41
17158 Використання свинини з ознаками PSE та DFD у ковбасному виробництві Новгородська Н.В. 2018 20
17157 Вплив різних доз цинку і марганцю на продуктивність молодняку свиней Новгородська Н. В., Фабіянська О. Л. 2017 31
17155 Сучасні проблеми розвитку аграрної галузі Германюк Н.В. 2018 49
17154 Оцінка гібридних популяцій (F3) люцерни як вихідного матеріалу для селекції за умов підвищеної кислотності грунтів Бугайов В.Д., Горенський В.М., Мамалига В.С. 2017 23
17153 Порівняльна оцінка впливу дати отелень корів та систем їх утримання у перехідний період із стійлового на літній Поліщук Т.В. 2009 26
17151 Experimental research of oil extraction from canola by using microwave technology Burdo O., Bandura V., Kolianovska L., Dukulis I. 2018 18
17150 Ефективність використання сої в годівлі високопродуктивних корів та різна біологічна цінність соєвого білка і молока в молочний період вирощування телят Кулик М. Ф., Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Жуков В. П. , Гончар Л. О. 2016 64
17149 Нова створювана молочна худоба нової популяції на фермах України Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Лесик О.Б. 2018 51
17148 Нова популяція симентальської м’ясної худоби Карпатського регіону України Калинка А.К., Лесик О.Б., Шпак Л.В., Казьмірук Л.В. 2017 59
17147 Вплив раціонів та їх оптимізація з використанням власних кормових ресурсів на енергію росту молодняку худоби м’ясного комолого сименталу в підсисний період в умовах передгірської зони Буковинських Карпат Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Костецька Ю.В. 2017 41
17146 Відбір корів зі рівнями селекційних лімітів виробничих призначень та оцінка їх ефективності використання Польовий Л.В., Казьмірук Л.В. 2017 65
17145 Ефективне використання вигульно-годівельних майданчиків та культурних пасовищ при виробництві молока від корів української чорно-рябої молочної породи Польовий Л.В., Казьмірук Л.В. 2017 56
17144 Візія майбутнього в контексті проблеми "національного централізму" М. Драгоманова Слотюк П.В. 2017 57
17143 Сила досвіду повсякдення Слотюк П.В. 2018 55
17142 Влияние технологических факторов на продуктивные качества телят черно-пестрой породы Голубенко Т.Л. 2015 63
17140 Ефективність відтворення стада української чорно-рябої молочної породи при різній кількості корів племінного ядра Польовий Л.В., Казьмірук Л.В., Нечипорук Н.О. 2014 24
17139 Selection of cows by different methods and purposes Poliovyi L., Kazmiruk L., Kryuchkov M. 2016 35
17138 Відбір корів за жирномолочністю та ефективність передачі її дочкам Польовий Л.В., Казьмірук Л.В., Беспалько В.Д. 2016 62
17137 Відгодівельні та забійні якості бугайців різних порід, типів і їх помісей жуйних при середньому рівні годівлі в умовах регіону Буковини Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Шпак Л.В. 2017 78
17133 Использование абердин-ангусской породы в зоне Припятского Полесья Лобан Р.В., Петрушко И.С., Сидунов С.В., Леткевич В.И., Козырь А.А., Голубенко Т.Л. 2016 60
17132 Особенности жироотложения у свиней при скармливании ферментных препаратов Гуцол А.В., Голубенко Т.Л., Гуцол Н.В., Овсиенко С.М., Марчак Т.В. 2016 69
17130 Теоретичне обгрунтування оцінки кормів у продукції молока залежно від вмісту сирої клітковини і швидкості їх проходження по шлунково-кишковому тракту Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В. 2017 73
17129 Increasing meat quality quails fed by biological active additives based on submerged bees Разанова О.П. 2018 42
17128 Experimental investigation of harrow with spring teeth for cultivation of sugar beets Bulgakov V., Ivanovs S., Bandura V., Ihnatiev Y. 2018 25
17127 Перспективы развития производства органических молочных продуктов в Украине и мире Вознюк О.И., Голубенко Т.Л. 2017 31
17126 Підвищення якості молока – нові перспективи для розвитку харчової галузі Вінниччини Скоромна О.І., Огороднічук Г.М., Голубенко Т.Л, Шуляк О.О. 2016 25
17125 Нові принципи балансування потреби натрію і калію в раціонах дійних корів Скоромна О.І., Дідоренко Т.О. 2017 39
17124 Балансування раціонів за лізином і метіоніном з цистином при використанні екструдованої сої в годівлі свиней Скоромна О.І., Красносельська М.П. 2017 21
17123 Вплив бактеризації Поліміксобактерином і Агрофілом насіння буряків цукрових на польову схожість Маслоїд А.П. 2017 20
17122 Тенденції розвитку ринку українського меду Разанова О.П., Скоромна О.І., Микитюк І.Г. 2017 33
17120 Гематологічні показники молодняку свиней при згодовуванні БВМД «Енервік» Білявцева В. В., Гуцол А. В. 2016 34
17119 Ефективність використання БВМД «Енервік» при вирощуванні свиней на м'ясо Гуцол А. В., Білявцева В. В. 2016 18
17118 Відгодівельні показники свиней при згодовуванні БВМД «Енервік» Білявцева В. В., Гуцол А. В. 2016 52
17117 Якість свинини при згодовуванні БВМД «Енервік» з карнітином Білявцева В. В. 2016 33
17116 Вибір ширини загінки орного агрегата Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В., Григоришен В.М. 2017 30
17115 Перетравність поживних речовин раціону свиней при згодовуванні БВМД з карнітином Білявцева В. В. 2016 37
17114 Тенденції розвитку виробництва м’яса птиці в Україні Войцехівська Л.І., Скоромна О.І., Голубенко Т.Л. 2016 32
17112 Удосконалення конструкції механізму регулювання подачі насосів типу PVC 1 Іванов М., Ковальова І., Гречко Р., Закревський В., Мазуренко В. 2017 33
17110 Картоплесаджалка для пророслих бульб Томчук В. В. 2017 14
17109 Продуктивність і морфологічна будова ендокринних залоз бичків при згодовуванні їм модифікованої браги Паладійчук О.Р. 2018 15
17106 Критерії балансування мінерального живлення корів за продукцією молока і обмінними процесами Скоромна О.І., Дідоренко Т.О., 2017 21
17105 Структурні особливості ендокринних залоз піддослідних свиней за дії кормових добавок Огороднічук Г.М., Скоромна О.І. 2017 21
17104 Отримання високої відгодівлі свиней забезпечується за рахунок балансування за лізином і метіоніном їх протеїнового живлення Скоромна О.І., Красносельська М.П. 2017 31
17103 Оценка влияния параметров процесса газотермического напыления покрытий на их свойства путем использования методов математического планирования Агеев М. А., Вигерина Т. В., Николайчук В. Я., Довжук С. А., Чиграй С. Л., Лопата А. В. 2017 15
17102 Модель розвитку економіки України на прикладі Швейцарії Ушкаленко І., Зелінська Ю. 2017 35
17101 Моделювання механізму моніторингу фінансової безпеки банківської справи Добровольська Н. , Ушкаленко І. 2017 32
17100 Безпека WEB-додатків: актуальні проблеми та їх аналіз Бондаренко О., Ушкаленко І. 2017 38
17099 Повышение сопротивляемости абразивному изнашиванию рабочих органов сельскохозяйственных машин Николайчук В. Я., Соловых Е.К., Ворона Т. В., Катеринич С. Е. 2017 20
17098 Енергетична цінність та ефективність виробництва молока корів української чорно-рябої та української червоно-рябої молочних порід Польовий Л.В. Поліщук Т.В. 2016 43
17097 Етологія надремонтного молодняку за різних способів утримання Поліщук Т.В., Воробйова Т.В. 2016 44
17096 Енергетична цінність альтернативних джерел енергії та економічна ефективність виробництва молока яловичини за безприв’язно-боксового утримання Польовий Л.В. Поліщук Т.В. 2016 39
17095 Формування організаційного-економічного потенціалу стратегічного розвитку підприємств за умов трансформаційних перетворень Дюк А.А. 2018 17
17094 Реформування земельних відносин: міжнародний досвід Дюк А. А. 2017 58
17093 Значення технології мобільного навчання у створенні освітнього середовища вищого навчального закладу Смілянець О.Г. 2017 36
17092 Дидактичні можливості соціальних мереж для вищих аграрних навчальних закладів Смілянець О.Г. 2018 76
17090 Характеристика університетів в яких починалась підготовка фахівців з економічної кібернетики в Україні у 60-70-х роках ХХ століття Бурдейна Л.І., Смілянець О.Г. 2016 18
17089 Правові засади екологізації сільськогосподарського виробництва Оверковська Т.К 2018 41
17083 Гематологічні показники курчат-бройлерів за використання пробіотика Подолян Ю. М. 2016 63
17082 Продуктивність курчат-бройлерів за згодовування комбікормів різного виробництва Чудак Р.А., Вознюк О.І., Подолян Ю. М., Вальков О.О. 2016 66
17081 Сушарка з тепловим насосом Стірлінга Дзісь В.Г., Ярошенко Л.В., Олійник А.І. 2016 32
17080 Обґрунтування параметрів приводу лоткової вібросушаки для сушіння сипучої сільськогосподарської продукції Стаднік М.І., Ярошенко Л.В., Омельянов О.М. 2018 23
17079 Дослідження інноваційних технологій в освіті Табенська О.І. 2018 25
17078 Визначення території як потенційної туристичної дестинації Левицька І. В., Постова В. В. 2017 33
17077 Влияниеи породной принадлежности на рост, развитие и продуктивные качества телят Голубенко Т.Л. 2016 30
17075 Керований симетричний дебалансний вібропривод для протяжних вібромашин Ярошенко Л.В., Чубик Р. В., Зрайло Н.М. 2017 29
17074 Альтернативи розвитку виробництва продукції скотарства в умовах земельних відносин Скоромна О.І., Голубенко Т.Л., Разанова О.П. 2017 30
17073 Качество грудных мышц перепелов под действием апивита Разанова Е.П., Голубенко Т.Л 2017 23
17072 Влияние генотипа помесних телят на их мясную продуктивность и качество мясного сырья Гордынец С.А., Голубенко Т.Л. 2017 23
17071 Влияние генотипа помесних телят на их мясную продуктивность и качество мясного сырья Гордынец С.А., Голубенко Т.Л. 2017 28
17070 Продуктивные качества абердин-ангус х черно-пестрых и шаролезских телят выращенных по системе мясного скотоводства «корова-теленок» Голубенко Т.Л. 2017 27
17069 The efficient usage of fodder for broiler chickens feeding under the action of chelated complex of manganese Сhudak R. A., Vozniuk O. I., Podolian J. M., 2017 35
17068 Керований дебалансний віброзбуджувач для автоматизованих вібраційних машин Ярошенко Л.В., Чубик Р. В., Зрайло Н.М. 2017 37
17067 Вплив пробіотика на гематологічні показники курчат-бройлерів Подолян Ю. М. 2017 50
17066 Реакція сітчастої зони кори і мозкової речовини надниркових залоз свиней на підгодівлю кормовими добавками Паладійчук О.Р. 2017 43
17065 Вплив згодовування БМВД Інтермікс на перетравність корму і обмін азоту у молодняку свиней Паладійчук О.Р., Гончарук А.П. 2017 26
17064 Сценарії та стратегії інноваційного розвитку аграрного ринку Прилуцький А. М. 2017 24
17063 Реалізація стратегії інноваційного розвитку спиртової промисловості України на основі виробництва біоетанолу з агросировини Шаманська О.І., Паламаренко Я.В. 2017 51
17062 Ріст і розвиток бройлерів за уведення ферментного препарату Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Вознюк О.І. 2018 35
17056 Заходи щодо підвищення економічної ефективності діяльності підприємств спиртової галузі України в контексті сьогодення Паламаренко Я.В. 2016 39
17055 Дослідження ефективності функціонування спиртової промисловості України Шаманська О.І., Паламаренко Я.В. 2017 61
17054 Особливості системи управління підприємствами спиртової промисловості України Паламаренко Я.В. 2016 47
17053 Виробництво біоетанолу як складової стратегічного розвитку спиртової промисловості України Паламаренко Я.В. 2016 36
17052 Сучасні підходи до оцінювання ефективності діяльності підприємств спиртової промисловості України Шаманська О.І., Паламаренко Я.В. 2016 95
17051 Роль державного регулювання у діяльності спиртової промисловості України Паламаренко Я.В. 2016 45
17050 Методологія дослідження основних складових розвитку спиртової промисловості України Шаманська О.І. 2018 35
17049 Organizational reformation of agribusiness entities in Ukraine Mazur A., Bondarenko V., Mazur S. 2018 19
17048 Management mechanism of agrarian economic system: composition, functions and factors of development in Ukraine Vdovenko N., Baidala V., Burlaka N., Duik A. 2018 15
17047 Програмна реалізація стеганографічного алгоритму захисту інформації Денисюк В.О., Денисюк А.В., Денисюк Н.В. 2018 51
17046 Визначення критерія ефективності екзоскелета Денисюк В.О. 2018 28
17045 Огляд програмних засобів статистичного аналізу даних Роїк М.В., Присяжнюк О. І., Денисюк В.О. 2018 39
17044 Реалізація стенографічного алгоритму захисту даних з використанням файлів зображень Денисюк В.О. 2018 13
17041 Продуктивність і морфологічна будова ендокринних залоз бичків при згодовуванні їм модифікованої браги Паладійчук О.Р. 2018 27
17040 Влияние кормовой добавки «Бетаин» на мясо-сальніе качества свиней Чудак Р. А, Побережец Ю.Н., Бабков Я.И. 2017 28
17039 Методика визначення місця встановлення акселерометрів при віброакустичному діагностуванні керованих мостів колісних сільськогосподарських тракторів Борисюк Д.В., Спірін А.В., Твердохліб І.В., Томчук В.В., 2017 26
17038 The development and validation of a rapid method for the determination of nitrofurans in honey using high pressure liquid chromatography - tandem mass spectrometry (UPLC-MS-MS) Bayer O.V., Yaremchuk O.S., Yevtushenko T.V., Shevchenko L.V., Mykhalska V.M., Dobrozhan Yu.V., Dovhopol Ya.V., Varpikhovskyi R.L. 2018 21
17037 Влияние пробиотического препарата на морфологические показатели кишечника молодняка свиней Трачук Е.Г. 2017 24
17036 Використання відходів рафінації олії Фіалковська Л.В., Пазюк В. М. 2018 17
17035 Аналіз заробітної плати у підвищенні мотивації та стимулюванні персоналу підприємства Левицька І. В., Климчук А.О. 2018 27
17034 Особливості використання бенчмаркінгу у мотивації конкурентних переваг персоналу Климчук А. О. 2018 28
17031 Теоретичні підходи до визначення сутності інвестиційних ресурсів підприємств Феняк Л.А. 2017 29
17028 Ефективність вирощування гібридних свиней за використання кормів різного виробництва Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Вознюк О.І. 2017 31
17027 Вплив професійного розвитку на мотивацію та стимулювання персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. 2018 16
17026 Якісні показники м’яса свиней за дії кормової добавки «Бетаїн» Чудак Р. А., Подолян Ю. М., Бабков Я. І. 2017 124
17025 Ефективність білково-вітамінно-мінеральної добавки при відгодівлі свиней Мазуренко М. О., Гуцол Н. В. 2018 13
17024 Ринок м’яса птиці. Біотехнологічні прийоми обробки м’ясної сировини Мазур В.А., Копилова К.В., Царук Л.Л. 2017 27
17023 Theoretical rationale and identification of heat and mass transfer processes in vibration dryers with ir-energy supply Bandura V., Kalinichenko R., Kotov B., Spirin A. 2018 20
17022 Аналіз режимів роботи мікроелектромереж і методів керування ними Матвійчук В. А., Рубаненко О. О., Явдик В. В. 2017 41
17021 Економетричне моделювання ефективності використання фінансових ресурсів підприємства Бурденюк І., Волонтир Л. 2017 32
17020 Формування системи видатків державного бюджету та їх оптимізація Дюк А. А. 2018 36
17019 Вплив зовнішніх чинників на формування економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства Плоднік М.В., Дюк А.А. 2017 17
17018 Теоретико-організаційні основи реформування сільськогосподарських підприємств регіону Дюк А. А. 2016 35
17017 Шляхи підвищення продуктивності люцерни посівної в умовах Лісостепу Правобережного Гетман Н.Я., Циганський В.І., Демидась Г.І., Квітко М.Г. 2017 38
17016 Шляхи розвитку графічної культури майбутніх фахівців інженерних спеціальностей Джеджула О.М. 2018 36
17015 Порушення цінового паритету та шляхи його подолання в економіці України Феняк Л.А. 2018 38
17014 Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва у процесі реформування земельних відносин Бурлака Н.І. 2018 18
17011 Застосування математичного апарату у транспортній логістиці АПК Дубчак В.М., Новицька Л.І. 2018 18
17009 Особливості оцінювання результатів діяльності персоналу в управлінні машинобудівним підприємством Климчук А. О. 2017 40
17007 Моніторинг діяльності закладів ресторанного господарства України Климчук А. О. 2017 57
17006 Оцінка професійного розвитку персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. 2017 25
17004 Особливості викладання вищої математики для студентів-екологів Новицька Л. І., Дубчак В. М. 2018 43
17003 Сучасний стан та перспективи розвитку експортної діяльності Вінницької області Бурлака Н.І. 2017 59
17002 Концепція створення інформаційно-освітніх середовищ в університетах Джеджула О.М. 2017 36
17001 Інноваційні трансформації аграрного сектору: європейський аспект Мельничук А.Б. 2016 52
17000 Вплив глобалізаційних процесів на розвиток сільських територій у контексті селозберігаючої моделі аграрного підприємництва Квальчук С.Я. 2017 17
16999 Тарифний захист українського сільськогосподарського виробника Квальчук С.Я. 2018 26
16998 Інституціоналізація земельних відносин як умова ефективного функціонування аграрного ринку Прилуцький A.M. 2013 13
16997 Використання сучасних інформаційних технологій в сільському господарстві Волонтир Л., Павлюк Т. 2018 43
16996 Критерії і показники проектувальної майстерності майбутніх фахівців з туризму Волошина О. В. 2018 28
16992 Використання інтерактивних технологій для формування естетичного смаку у студентів ВНЗ з засобами іноземних мов Волошина О. В. 2018 15
16991 Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх фахівців з туризму Дудорова Л.Ю., Волошина О.В. 2017 44
16990 Іншомовна комунікативна компетентність студентів-аграріїв у незалежній Україні Волошина О. В. 2017 35
16989 Оптимізація управління витратами підприємства Плакида В., Бурденюк І. 2017 47
16988 Інформаційна система як засіб управління виробничою діяльністю аграрного підприємства Сауляк О., Бурденюк І. 2017 55
16987 Розвиток інформаційних технологій та їх роль в діяльності підприємств Чіков І., Бурденюк І. 2017 59
16986 Біоекономічний потенціал втрат агрологістики у формуванні сталих лацюгів доданої вартості Вострякова В.І. 2018 29
16985 Фактори впливу на інтеграційні процеси в аграрній галузі України Мельничук А. Б. 2018 31
16984 Параметрическое возбуждение пульсаций при работе регулируемого аксиального роторнопоршневого насоса Иванов Н.И., Переяславский А.Н., Шаргородский С.А., Ковалёва И.М., Гречко Р.А. 2017 46
16983 Дослідження якості роботи гідравлічної системи привода доочисників головок цукрового буряку із гідравлічним приводом поперечних коливань рамки робочих органів Іванов М.І., Гунько І.В., Шаргородський С.А. 2017 57
16981 Iнновацii як провiдний фактор розвитку аграної cфери в умовах глобалiзацii Мельничук А. Б. 2017 40
16977 Моделювання комунікативних ситуацій професійної діяльності як педагогічна умова формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К.В. 2017 32
16965 Фінансово-кредитне забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств та їхні особливості Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л., Мостовик В.О. 2018 64
16964 Управління пасивами комерційного банку Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л., Гранат Ю.Ю. 2018 61
16962 Проксемічні особливості невербального ділового спілкування менеджера Тимкова В.А. 2018 41
16960 Дослідження процесу подрібнення зерна дисковим ударним елементом Купчук І.М. 2018 40
16958 Використання методів економіко-математичного моделювання в складних системах Зелінська О.В. 2017 26
16957 Організаційно-методологічні аспекти конкурентоспроможності в управлінні розвитком підприємств Киш Л.М. 2018 30
16956 Реалізація кадрової політики на підприємствах агропромислового комплексу Киш Л.М. 2018 20
16955 Мотивація персоналу в системі управління банку Юрчук Н.П., Захарчук Д.В. 2018 101
16953 Оцінка пріоритетності джерел фінансування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Грищук Н.В. 2018 37
16952 Перевірка адекватності математичної моделі системи «Двигун – система живлення сумішшю дизельного та біодизельного палив» Поляков А.П., Галущак О.О., Галущак Д.О. 2018 35
16951 Дослідження впливу завантаження автомобіля на витрату палива при використанні системи живлення двигуна зі зміною складу суміші дизельного та біодизельного палив Поляков А.П., Галущак Д.О., Галущак О.О., Вдовиченко О.В. 2017 52
16950 Assessment of the investment attractiveness (survey of Ukraine, Vinnytsia region, oil and fat industry) Dovhan Y. 2016 169
16949 Особливості платіжного середовища систем електронної комерції в Україні Юрчук Н.П. 2017 162
16947 Формування підсистеми управління взаємодією з клієнтами у збутовій агрологістиці аграрних підприємств Потапова Н.А. 2017 72
16944 Оцінювання земельних ресурсів в Україні в контексті формування аграрного ринку: досвід та перспективи Прутська О. О., Непиталюк А. В. 2017 47
16943 Мотивація, як педагогічна умова формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К.В. 2017 38
16942 Засади формування інституційної безпеки аграрних підприємств в умовах трансформацій Шпикуляк О. Г., Прутська О. О., Супрун О. М. 2017 57
16941 Організація та розвиток дистанційного навчання (досвід США) Гаврилюк Н.М. 2018 18
16940 Система вищої освіти США: теоретико-методологічні аспекти Гаврилюк Н.М. 2017 60
16939 Розвиток спиртової промисловості України на засадах інноваційної концепції Шаманська О. І., Паламаренко Я. В. 2017 49
16938 Ринок біопалив як елемент сталого розвитку аграрного сектору економіки України Грищук Н.В. 2017 65
16937 Особистісно-орієнтоване навчання, як складова процесу фахової підготовки спеціалістів інженерного профілю Ковальова К. В. 2017 55
16936 Оцінка локальних критеріїв складської логістики сільськогосподарських підприємств у Вінницькій області Качуровський С. В. 2017 56
16935 ABC-XYZ аналіз як один з інструментів контролінгу на підприємствах АПК Качуровський С. В. 2017 42
16934 Економіко-математична модель оцінки ризиків складської логістики сільськогосподарських підприємств Качуровський С. В. 2016 51
16933 Обгрунтування параметрів золотникового роздільника потоку системи гідроприводів блочно-порційного відокремлювача консервованого корму Руткевич В.С. 2017 43
16932 Адаптивний гідравлічний привод блочно-порційного відокремлювача консервованого корму Руткевич В.С. 2017 32
16931 Визначення режимів обробки в процесі ультразвукового вигладжування з попереднім зазором Турич В.В., Руткевич В.С. 2017 35
16930 Study of the mathematical model of hydraulic drives segment-finger mower unit Sereda L., Rutkevych V., Ziniev M. 2018 16
16929 Розвиток біоенергетики як інноваційний орієнтир в контексті енергетичної безпеки України Паламаренко Я. В. 2018 16
16928 Основи побудови стратегії розвитку галузі спиртової промисловості України Паламаренко Я. В. 2017 59
16927 Адитивна модель оцінювання рівня стратегічного розвитку підприємств спиртової промисловості на основі методики PESTEL-FAMIL (Y)-аналізу Паламаренко Я. В. 2017 45
16926 Напрями інституційної модернізації середовища функціонування спиртової промисловості України Паламаренко Я. В. 2017 19
16925 Використання інтерактивних методів навчання для формування вмінь партнерської взаємодії студентів-аграріїв на заняттях із іноземної мови Молоченко В.В. 2018 33
16922 Основні підходи до поняття самооцінки: класичні зарубіжні теорії Лебедєва Н. А. 2018 41
16920 Дослідження взаємозв’язку ефективних показників двигуна та тягових характеристик трактора з використанням біодизельного палива на основі тягово-потужнісного балансу Комаха В.П., Рябошапка В.Б. 2016 42
16918 Перспективи розвитку безрозбірного діагностування машинно-тракторного агрегату, працюючого з використанням альтернативного палива Гунько І.В., Рябошапка В.Б., Коваль Л.Г. 2017 42
16917 Тенденції розвитку банківської системи в контексті впливу фінансової кризи Вдовенко Л.О., Думбровський В.А. 2018 49
16916 Рефінансування як механізм підтримки стабільності банківської системи Вдовенко Л.О. 2018 20
16915 Організація системи корпоративного управління в банківському секторі України Польова О.Л., Барда Л.В. 2017 34
16914 Сучасні тенденції на ринку банківських послуг в Україні Польова О.Л., Кісик А.О. 2017 52
16913 Маркетингові дослідження формування конкурентного середовища на продовольчому ринку України Польова О.Л., Ціхановська В.М. 2018 18
16911 Управління фінансовими ресурсами аграрних підприємств = Management financial resources of agricultural enterprises Польова О. 2017 45
16910 Interaction of school and family in the upbringing of children Kholkovska I., Molochenko V. 2017 29
16905 Методи математичного моделювання при вирощуванні цукрових буряків Мазур В.А., Гунько І.В., Яцковська Р.О. 2018 30
16903 Основы оценки ценных бумаг и их инвестиционных качеств Михальчишина Л.Г. 2017 14
16902 Методика судово-економічної експертизи операцій з виробництва продукції Михальчишина Л., Гловюк А. 2017 19
16901 Методика судово-економічної експертизи операцій з біологічними активами Михальчишина Л., Ковальчук І. 2017 41
16900 Дослідження основних робочих режимів інерційного вібропрес-молота з гідроімпульсним приводом Зелінська О.В. 2017 36
16899 Особливості організації управлінського обліку витрат основної діяльності при переробці плодоовочевої продукції Лепетан І.М., Цуркан А.О. 2017 16
16897 Інвестиційний потенціал сільських територій: основні аспекти розвитку Томашук І.В. 2018 40
16896 Аналітичні можливості звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) Томчук О.Ф., Михальчишина Л.Г. 2018 19
16895 Роль внутрішньогосподарського контролю у збереженні комерційної таємниці Мулик Я.І. , Григораш М.В. 2018 18
16894 Стан та перспективи розвитку аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємства Мулик Я.І. 2018 36
16893 Розвиток сировинної бази молокопродуктового підкомплексу АПК України Петриченко О.А. 2018 47
16892 Державне регулювання розвитку ресурсного потенціалу сільських територій: загальні аспекти Гончарук І.В., Томашук І.В. 2018 21
16891 Організація аналітичної роботи як гарант ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств Глазко Н.Д. 2018 16
16890 Класифікація невиробничих витрат для цілей бухгалтерського обліку та ефективного проведення аудиту Козаченко А.Ю. 2018 22
16889 Залежність обліку та аудиту невиробничих витрат від організаційних і технологічних особливостей підприємств цукрової галузі Козаченко А.Ю. 2018 48
16886 Ідеї М.І.Вавилова у викладанні курсу «Спеціальна генетика сільськогосподарських культур» в програмі підготовки магістрів спеціальності 201 «Агрономія» Мамалига В.С., Мазур О.В. 2018 34
16885 Поняття біомаси як особливого об'єкта обліку Томчук О.В., Фабіянська В.Ю. 2018 25
16884 Завдання бухгалтерського обліку в умовах реалізації стратегічних цілей державної політики регулювання земельних відносин Бурко К.В. 2018 31
16883 Вплив позакореневих підживлень на стійкість гібридів кукурудзи до вилягання Паламарчук В.Д. 2018 18
16882 Вплив кліматичних умов на врожайність і якість зерна люпину білого в умовах Правобережного Лісостепу Панцирева Г.В. 2018 27
16881 Особливості динамічних змін забур’яненості агрофітоценозу ярого ячменю за зміни системи основного обробітку грунту Пелех Л.В. 2018 23
16880 Формування зернової продуктивності соняшника залежно від застосування мікробіологічного добрива Граундфікс в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я.Г., Первачук М.В. 2018 22
16879 Анатомо-морфологічні показники вегетативних органів культури цукрового буряка за дії ретардантів Шевчук О.В. 2018 40
16878 Екологічна придатність бобових багаторічних трав у якості попередників озимої пшениці Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2018 29
16877 Економічна та енергетична ефективність вирощування сортів квасолі звичайної Мазур О.В. 2018 35
16876 Вплив антропогенних та природних чинників на стан дендрофлори урбоекосистем Вінницької області Дудник Є.Г. 2018 38
16875 Організаційні аспекти функціонування Аудиторської палати України: проблеми та можливі шляхи вирішення Здирко Н. Г. 2018 27
16874 Переклад англійських економічних термінів українською мовою Тимощук Н.М. 2018 32
16873 Effect of bean perennial plants growing on soil heavy metal concentrations Razanov S.F., Tkachuk O.P., Mazur V.A., Didur I.M. 2018 24
16872 Кормовий потенціал бобових багаторічних трав у рік безпокривної сівби за оптимальних екологічних умов Ткачук О.П. 2017 45
16871 Реалізація прикладної спрямованості лекційного курсу вищої математики (фахове спрямування) у процесі підготовки фахівців спеціальності «Екологія» Левчук. О.В. 2018 52
16870 Аспекти фінансової безпеки України в контексті євроінтеграції Гуцаленко О.О. 2018 35
16869 The role of socially responsible marketing in the reproduction of the human capital and reduce of its fiktivization processes Brintseva O., Hutsalenko О., Dmitruk S. 2017 60
16867 Аналіз динаміки окремих показників фінансової безпеки України Гуцаленко О.О. 2018 34
16866 Фінансові потоки як інструмент управління підприємствами АПК Гуцаленко О.О. 2017 59
16865 Математичне моделювання як метод формування готовності майбутніх екологів вирішувати професійні завдання в аграрній галузі Левчук О.В.,Новицька Л.І. 2018 67
16864 Effect of chelating form of microelements and β-carotene on morphological and chemical composition of quail eggs Shevchenko L. V., Yaremchuk O. S., Gusak S. V., Myhalska V. M., Poliakovksiy V. M. 2017 45
16863 Effect of glycine microelements and β-carotene on content of microelements and vitamin A in quail eggs Shevchenko L. V., Yaremchuk O. S., Gusak S. V., Myhalska V. M., Poliakovskiy V. M. 2017 48
16862 Тести як ефективний інструмент контролю знань студентів в процесі вивчення вищої математики Новицька Л.І., Левчук О.В. 2018 47
16861 The development and validation of a rapid method for the determination of antibiotics in milk by high-pressure liquid chromatography-tandem mass spectrometry Bayer O.V., Yaremchuk O.S., Shevchenko L.V., Mykhalska V.M. 2017 77
16860 Розробка стратегії розвитку переробних підприємств системи АПК Сусіденко Ю.В. 2017 48
16859 Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємств Сусіденко Ю.В. 2017 115
16858 Регулювання обліково-контрольного забезпечення необоротними активами підприємства Сусіденко Ю.В. 2017 60
16857 Особливості прийняття рішень в розпливчастих умовах функціонування систем управління Зелінська О.В. 2018 35
16856 Методологія проектування комп’ютерних систем управління технологічними процесами в АПК Зелінська О.В. 2018 45
16855 Ecological-cohenological analysis of Eastern Podillya flora Mudrak О.V., Mudrak H.V. Razanov S.F., Kavun Zh.A. 2018 66
16854 Роль інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування математичної компетентності майбутніх економістів Гусак Л.П., Левчук О.В. 2018 59
16852 Доїльний стакан з функцією масажної дії Джеджула О.М. 2017 41
16849 Створення і розвиток фермерських господарств Вінницької області (1991-1992 р.) Левчук К.І. 2018 32
16847 Українське товариство Червоного Хреста: медико-санітарна діяльність і соціальна допомога населенню УСРР у 1921-1929 рр. Мельничук М.О., Томляк Т.С. 2018 39
16846 Improving credit protection analysis methods reports of main agricultural enterprises Aleskerova Y., Mulyk T., Fedoryshyna L. 2018 74
16844 Віртуальна валюта як юридичний феномен в електронній комерції Мельничук М.О. 2017 25
16843 Відшкодування втраченої вигоди в господарській діяльності Мельничук М.О. 2017 103
16842 Розвиток громадських організацій України протягом 90-х років ХХ ст. Левчук К.І. 2018 29
16841 Зміни в політико-правовому статусі об'єднань гормадян в умовах трансформацій українського суспільства (1985-1991 рр.) Левчук К.І. 2017 32
16840 Investigation of biofuel production possibilities for stabilisation of agro-industrial complex of Ukraine Kaletnik H., Pilvere I., Nikolaenko S., Bulgakov V. 2017 40
16839 Особливості вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін в системі професійної підготовки фахівців Левчук К.І., Левчук О.В. 2016 19
16838 Зародження сепаратистських структур в Україні (1990-1992 рр.) Левчук К.І. 2017 38
16837 Доброчинна діяльність Товариства Червоного Хреста України (1991-2000 рр.) Левчук К.І. 2016 70
16836 Форми і методи доброчинної діяльності Товариства Червоного Хреста УРСР (1985-1991 роки) Левчук К.І. 2016 28
16835 Створення та основні напрями діяльності Української спілки ветеранів Афганістану (1985-2000 рр.) Левчук К.І. 2016 104
16833 Передумови створення Вінницького сільськогосподарського інституту в роки НЕПу (1926-1928 роки) Левчук К.І. 2017 51
16832 Розвиток фермерських та ососбистих селянських господарств України в середині 90-х років ХХ ст. Левчук К.І., Бойко Ю.М. 2018 51
16831 Problemy ta perspektyvy upravlinnia rozvytkom silskykh terytorii Tomashuk I. V. 2017 89
16830 Вплив інвестиційного забезпечення на інвестиційний клімат України в аграрній сфері Білокінна І.Д. 2017 78
16829 Інституційне забезпечення розвитку аграрної сфери Білокінна І.Д. 2017 69
16828 Реалізація концепції "зеленої економіки" в Україні як інституційна основа сталого розвитку Білокінна І.Д. 2017 67
16827 State and prosrects of rural development in Ukraine Kirieieva E., Kostyuchenko D. 2017 66
16826 Правові засади запобігання інфекційним захворюванням населення УСРР на початку 1920-х рр. Мельничук М. О. 2017 58
16825 Мотивація та стимулювання персоналу в ефективному управлінні підприємством та підвищення інноваційної діяльності Климчук А.О., Михайлов А.М. 2018 31
16824 Управління технологічним розвитком галузі молочного скотарства Петриченко О.А. 2017 82
16823 Економічні та обліково-законодавчі аспекти інвестиційно-інноваційної діяльності аграрного сектору Правдюк М. В., Правдюк А. Л. 2018 58
16822 Стан аналітичного забезпечення управління аграрними підприємствами Вінницької області Правдюк М. В. 2017 72
16821 Обліково-інформаційне забезпечення розвитку земельних відносин у аграрному секторі Вінницької області Правдюк М. В. 2017 57
16820 Обліково-інформаційне забезпечення управління виробництвом продукції аквакультури Правдюк М. В. 2017 79
16819 Investigation of the process of smoothing with ultrasound Turych V., Rutkevych V., Goncharuk N., Ogorodnichuk G. 2018 64
16818 Розвиток системи якісних характеристик облікової інформації в Україні Плахтій Т.Ф. 2017 91
16817 Діяльність суб’єктів малого підприємництва: нормативно-правовий аспект Подолянчук О.А. 2017 143
16816 Маркетингова оцінка напрямів інвестиційно-інноваційної активності підприємств олійно-жирового підкомплексу Красняк О.П. Довгань Ю.В. 2018 94
16815 Перспективи розвитку страхування фінансових ризиків під час проведення реструктуризації переробних підприємств агропромислового комплексу Гонтарук Я.В. 2017 32
16814 Аудит виробничих запасів: організаційні та методичні аспекти Фабіянська В.Ю., Пацар О.Г. 2017 70
16813 Методичні аспекти проведення аудиту власного капіталу Фабіянська В.Ю., Арсенюк А.В. 2017 84
16812 Product quality as a condition for maximisation of profit:accounting and control aspects Marchuk U., Fabiianska V. 2017 53
16811 Поняття якості в аудиторській практиці Фабіянська В. Ю. 2017 91
16810 Audit report: the evolution of norms of Ukrainian and international legislation Фабіянська В. Ю. 2017 24
16809 Тенденції та перспективи енергетичного розвитку в Україні та в світі Пронько Л.М., Бабаина О.М. 2016 74
16808 Система оцінки факторів впливу на ефективність використання власності в сільськогосподарських підприємствах Пронько Л.М. 2016 48
16807 Становлення та розвиток місцевої влади в Україні Пронько Л.М. 2016 36
16806 Агроенергетичний потенціал землі в контексті екологічної безпеки Россоха В.В., Пронько Л.М. 2016 50
16804 Класифікація засобів навчання фізики у вищій школі Демкова В. О., Хомяковський Ю. Л. 2018 26
16803 Особливості контролю та аналітичної оцінки в діяльності сільськогосподарських підприємств Коваль Н. І. 2016 54
16802 Основні аспекти обліково-аналітичного виробництва біоенергетичних культур у сільськогосподарських підприємствах Подолянчук О.А., Коваль Н. І., Колесник Т.В. 2016 21
16801 Об’єднання сільських громад як чинник розвитку земельних відносин Россоха В.В., Пронько Л.М. 2017 114
16800 Система контролю якості аудиторських фірм України як основа їх сталого розвитку Фабіянська В. Ю. 2017 196
16796 Роль звіту про фінансові результати в інформаційному забезпеченні аналізу фінансового стану підприємства Томчук О.Ф., Томчук В.В. 2018 50
16795 Experimental study of an improved root crop cleaner from admixtures Bulgakov V., Ivanovs S., Nowak J., Bandura V., Nesvidomin A., Ihnatiev Ye. 2018 24
16794 Experimental investigation of the work of a ploughing aggregate, operating according to the system ‘push-pull’ Bulgakov V., Ivanovs S., Arak M., Kuvachоv V., Shymko L., Bandura V. 2018 23
16793 Міфологія правового буття в античності: правові орієнтири Гоцуляк Ю.В. 2018 70
16792 Міфологія правового буття в античності: загальна картина Гоцуляк Ю.В. 2018 47
16791 Міфологія правового буття в античності: «Діке-справедливість» Гоцуляк Ю.В. 2017 22
16790 Концептуальні основи міфології правового буття в античності Гоцуляк Ю.В. 2017 49
16789 Антикорупційна судова реформа в умовах європейської інтеграції України Пипяк М. І. 2017 43
16788 Due diligence: еволюція та генезис сутності Гуцаленко Л.В. 2017 71
16787 Право на свободу творчості у системі прав людини Опольська Н.М. 2017 63
16786 Правові ознаки органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні Оверковська Т.К. 2017 45
16785 Правове регулювання безпечності продуктів харчування Оверковська Т.К. 2018 35
16784 Development of the basic theoretical basis of accounting information quality Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. 2017 69
16781 Особливості діагностики фінансової стійкості підприємств України Мулик Т.О., Колісник А.В. 2018 53
16780 Методичні підходи до управлінського аналізу в умовах інтеграційних процесів Мулик Т.О., Гордієнко М.І. 2017 25
16779 Аналітична оцінка складу та структури земельних ресурсів Вінницької області: стан та перспективи Мулик Т.О. 2017 23
16778 Організація обліку та аудиту витрат на збут підприємства: стан та напрями вдосконалення Мулик Т. О., Мулик Я. І. 2018 55
16776 Енергетичний моніторинг олійного виробництва Бандура В. М., Маренченко О. І., Пилипенко Є. О. 2017 66
16775 Вплив стимулятора росту Вимпел на врожайність капусти білоголової Окрушко С.Є. 2017 55
16774 Сучасний стан та проблеми оптимального технічного забезпечення фермерських господарств Вінниччини Зубар І.В. 2018 48
16773 The influence of the informatisation on the agricultural education system development in Ukraine Kirieieva E. 2017 51
16772 Екологізація у системі пріоритетів сучасної аграрної політики Кірєєва Е.А. 2017 39
16771 Ecological and economic imperatives of sustainable development of agroecosystems Kovalchuk S. 2018 22
16770 Світовий ринок технологій: вплив процесів глобалізації Квальчук С.Я., Сухоцька С.М., Юрчук Б.О. 2017 63
16769 Особливості обліку експортних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності Квальчук С.Я., Колісник А.В., Турчик М.М. 2017 41
16768 Напрями реформування системи державного фінансового контролю в Україні Гуцаленко Л.В., Вахновська О.В. 2017 208
16767 Дью-ділідженс – гарант успішності інвестиційного проекту в бізнес-сфері Гуцаленко Л.В. 2017 117
16766 Зайнятість сільського населення та диверсифікація сільської економіки як шлях до покращення її стану Токарчук Д.М. 2017 37
16765 Eкологізація як пріоритетний напрям сталого розвитку аграрної сфери Мельничук А.Б. 2017 27
16764 Передумови виникнення та ведення екологічного обліку Лепетан І.М. 2018 50
16763 Статистична звітність як джерело інформаційного забезпечення вирощування енергетичних культур в Україні Лепетан І.М., Здирко Н.Г. 2018 28
16762 Моделювання методів розпізнавання та класифікації фрагментів кольорових зображень земель сільськогосподарського призначення при їх дистанційному моніторингу В.Г. Красиленко, Р.О. Яцковська, В.І. Яцковський 2017 52
16761 Тенденції економічного відтворення господарств населення у сільській економіці Мазур А.Г., Дмитрик О.В. 2017 61
16760 Analysis of history of development of banking business Fedoryshyna L. 2018 43
16759 Економіко-математичне моделювання управління витратами підприємства Коляденко С., Говоруха В. 2017 49
16758 Становлення малих міст як центрів розвитку аграрного сектору економіки Коляденко С.В., Скарбовійчук Т. В. 2017 56
16757 Критерії і види аналізу комерційного банку Федоришина Л.І. 2018 38
16756 Вплив соціально-економічних та екологічних факторів на інтенсивність використання земель Коляденко С. В. 2017 79
16755 Особливості та проблеми оплати праці працівників бюджетної сфери на основі єдиної тарифної сітки Пипяк М. І. 2017 55
16753 Оцінка необхідності правового закріплення загальнообов’язкового медичного страхування в Україні Пипяк М. І. 2017 60
16752 Напрями вдосконалення правового регулювання стимулів розвитку відновлювальної енергетики в Україніі Пипяк М. І. 2017 84
16751 Перспективи сфери туризму як фактора соціально-економічного зростання Вінницької областіі Головня О.М. 2017 67
16750 Проблеми інструментарію розвитку місцевого самоврядування в умовах забезпечення стабілізації економіки Головня О.М. 2013 26
16749 "Не вміли будувати власної держави, опинилися в чужих руках": художня концепція визвольних змагань українців у повісті Леоніда Полтави "Над блакитним Чорним морем" Тимощук Н.М. 2018 55
16748 Самостійна позааудиторна робота студентів США: теоретико-методологічний аспект Тимощук Н.М. 2018 38
16747 Соціально-економічні джерела розбудови освітнього простору України Головня О.М. 2011 35
16746 Аналіз інвестиційної привабливості аграрних підприємств Вінниччини Ставська Ю.В., Петрук Н.В. 2016 50
16745 Система безпечності харчових продуктів як передумова експортоорієнтованого сільського господарства Ставська Ю.В. 2017 26
16744 Розвиток туризму в Україні в умовах впливу факторів світового ринку Ставська Ю.В. 2017 78
16743 Особливості та зміст інновацій у сфері гостинності Ставська Ю.В. 2018 19
16742 Тенденції розвитку готельного господарства України Ставська Ю.В. 2017 30
16741 Особливості зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств Ставська Ю.В. 2017 74
16740 Теоретичні основи та можливості розвитку м’ясопродуктового підкомплексу України Салькова І.Ю., Фуштей Л.Л. 2018 33
16739 Кон’юктура ринку м’яса птиці в Україні Салькова І.Ю. 2017 99
16738 Філософські засади теорій морального виховання у педагогіці США Довгань Л.І. 2016 110
16736 Основи забезпечення фінансової безпеки Салькова І.Ю., Римар А.Ю. 2017 86
16735 Дегiбридизацiя в сполуках RAl2Si2 Нiколюк П.К., Ющенко А.В., Стасенко В.А., Нiколайчук В.Я. 2014 84
16734 Определение оптимальных режимов процесса электроконтактного припекания порошковых покрытий Николайчук В.Я., Дудан А.В., Кожевникова Е.Е., Лопата Л.А. 2016 52
16733 Создание износостойких композиционных покрытий на основе порошков самофлюсующихся сплавов электроконтактным припеканием Лопата Л.А., Николайчук В.Я., Барановский В.Н., Чиграй С.Л. 2015 98
16732 Механізми реструктуризації аграрних підприємств в умовах транзитивної економіки Колесник Т.В., Мазур C.А. 2017 57
16731 Врожайність рослин кабачка залежно від сортових особливостей в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І.І. 2017 31
16730 Інституційне забезпечення організації сталого землекористування: світовий досвід та перспективи в Україні Зубар І.В. 2017 136
16729 Прогноз ринкових цін на землі сільськогосподарського призначення в Україні Зубар І.В. 2017 56
16728 Інфраструктурне забезпечення розвитку сільських територій Мазур С.А. 2017 43
16726 Кредит як підгрунття взаємовідносин підприємств та комерційних банків Руда О.Л. 2018 52
16725 Конкурентоспроможність банків на ринку надання банківських послуг Руда О.Л. 2018 79
16724 Становлення іпотечного кредитування в Україні Руда О.Л. 2018 48
16722 Функціональні підсистеми організаційно-економічного механізму стимулювання праці в туристичній сфері Юр'єв В.І. 2018 32
16719 Облік генно-модифікованих біологічних активів Коваль О.В. 2018 35
16717 Сільський туризм як перспективний напрям розвитку внутрішнього туризму Мазур С.А., Прилуцький А.М. 2018 37
16716 Market conditions and their influence on the activity of a manager in the agrarian sphere Martseniuk N.A. 2018 37
16715 Біологічні активи з ГМО – нові об’єкти обліку в сільському господарстві Коваль О.В. 2014 93
16713 Біологічні препарати як чинник посилення мікробіологічної діяльності агрофітоценозу бобових культур Врадій О. І. 2017 30
16712 Формування професійної іншомовної готовності студентів-аграріїв засобами інформаційно-комунікаційних технологій Дакалюк О.О. 2018 48
16711 Рахункова палата України: наближення до вимог міжнародних стандартів Шевчук О.Д. 2018 26
16710 Формування азотного поживного режиму ґрунту при вирощуванні кукурудзи на зерно Броннікова Л.Ф. 2018 39
16709 Повышение ресурса поршней автотракторных двигателей за счет применения теплозащитных покрытий Ляшенко Б.А., Николайчук В.Я., Ивченко Т.І., Михайлюта С.С. 2018 41
16707 Electrotechnologies of targeted energy delivery in the processing of food raw materials Burdo O. G., Bandura V. N., Levtrinskaya Yu. O. 2018 29
16706 Зростання функціональної значимості біологічних активів Коваль О.В., Лепетан І.М. 2013 29
16705 Біологічні активи – основа виробництва біопалива Коваль О. В. 2013 32
16702 Особливості розвитку споживчого кредитування в Україні Алескерова Ю.В., Дзюбенко A.Д 2018 33
16701 Управління капіталом страхових компаній Алескерова Ю.В., Сідак О.М. 2018 59
16700 Формування математичної складової професійно-інноваційної компетентності майбутніх аграріїв в умовах поглиблення інтеграційних зв’язків у системі «наука-освіта-виробництво» Левчук О.В. 2017 16
16699 Стан і перспективи розвитку технологій вирощування біоенергетичних культур в Україні Мазур В.А., Ганженко О.М., Шляхтуров Д.С. 2017 24
16698 Financial and economic aspects of bioenergy development in the context of providing energy independence of Ukraine Myronenko M., Polova O., Prylutskyi A., Smoglo O. 2017 74
16697 Проблеми формування конкурентного середовища в туристичній сфері Юр'єв В.І., Іващенко А.В. 2017 45
16696 Інформаційні освітні університетські середовища як інтегративна база впровадження інноваційних технологій Джеджула О.М., Нечепоренко М.А., Хомяківський Ю.Л. 2017 56
16695 Вектори підвищення ефективності управління прибутком підприємства Фурман І.В. 2017 73
16694 Ідентифікація земельно-ресурсного потенціалу Вінниччини та шляхи його ефективного використання Цицюра Я. Г. 2016 76
16693 Вплив стимуляторів росту на урожайність овочевих культур Окрушко С.Є. 2017 33
16692 Публічна кадастрова карта України: оцінка адаптованості та стратегія удосконалення Цицюра Я. Г. 2016 231
16691 Адаптивна стратегія землеробства Правобережного Лісостепу України за зміни клімату Цицюра Я. Г. 2017 71
16690 Продуктивність сортосумісних посівів ячменю ярого в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. 2017 35
16689 Система удобрення редьки олійної як чинник формування її продуктивності в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. 2017 55
16688 Методологічні особливості дослідження постіндустріальної моделі ринку Логоша Р.В. 2017 57
16687 Особливості інноваційного розвитку галузі овочівництва Логоша Р.В. 2017 80
16686 Сучасний стан діяльності тепличних комбінатів на ринку овочевої продукції Логоша Р.В., Підвальна О.Г. 2017 28
16685 Історія становлення і розвитку ринку овочевої продукції в Україні Логоша Р.В. 2017 62
16684 Системний підхід в методології дослідження аграрного ринку Логоша Р.В. 2017 19
16683 Оцінка параметрів універсального ринку Логоша Р.В. 2017 49
16682 Методичні підходи моделювання та аналізу логістичних систем розподілу продукції АПК Вострякова В.І. 2017 161
16681 Проектний менеджмент та роль менеджерів у будівництві Луцяк В.В., Резніченко А.В. 2017 31
16680 Дослідження ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства: практичний погляд на основі досвіду ТОВ «Торговий дім «Оксамит» Луцяк В.В., Жовмір К.О. 2017 36
16679 Проведення вартісної оцінки ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Вінницької області Скорук О.П., Майданик І.С. 2017 71
16678 Роль рівня родючості грунтів у формуванні урожайності на прикладі кукурудзи на зерно Броннікова Л.Ф. 2017 31
16677 Определение оптимальных режимов электроконтактного припекания дискретных покрытий при восстановлении и упрочнении валов двигателей Соловых Е.К., Волков Ю.В., Ворона Т.В., Лопата Л.А., Николайчук В.Я., Дудан А.В. 2017 74
16676 Параметри екологічної пластичності та стабільності гібридів вітчизняної селекції буряків цукрових Роїк М.В., Присяжнюк О. І., Коровко І.І., Дячинська О.М. 2017 36
16675 Структура рельєфу грунтового покриву Вінниччини як чинник інтенсивності ерозійних процесів Броннікова Л.Ф. 2017 90
16674 До питання застосування теплових насосів Стірлінга в сушильних установках Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 2017 40
16673 Керований вібропривод напрямленої дії зі спареними дебалансами Ярошенко Л.В., Дзісь В.Г., Чубик Р.В., Зрайло Н.М. 2017 33
16672 Професійно-ціннісне середовище як основа розвитку комунікативної взаємодії у контексті викладання мов у аграрному виші Лебедева Н.А. 2017 31
16671 Особливості організації бухгалтерського обліку та контролю у забезпеченні економічної безпеки підприємств Гудзенко Н.М., Шевчук О.Д. 2017 55
16670 Про проблеми та перспективи реорганізації податкової міліції Шевчук О.Д. 2017 48
16669 Методи математичного аналізу та контролю різних етапів інфляційного процесу Шевчук О. Д., Найко Д. А. 2017 31
16668 Сучасні тенденції у графічній підготовці майбутнього інженера у ВНЗ Джеджула О.М. 2016 34
16667 Field experimental investigations of performance-and-technological indicators of operation of swath header asymmetric machine-and-tractor aggregate Bulgakov V., Nadykto V., Kaletnik H., Ivanovs S. 2018 28
16666 Investigation of running depth stability in soil of frontally installed plough of ploughing aggregate assembled according to “push-pull” scheme Bulgakov V., Ivanovs S., Kaletnik H., Kuvachov V. 2018 23
16665 Фінансові результати сільськогосподарських підприємств: механізм формування та аналітична оцінка (на прикладі Ялтушківської дослідноселекційної станції ІБК І ЦБ НААН України) Гончарук І.В., Старосуд В.І., Мулик Т.О. 2018 61
16664 Angular oscillation model to predict the performance of a vibratory ball mill for the fine grinding of grain Bulgakov V., Pascuzzi S., Ivanovs S., Kaletnik G., Yanovich V. 2018 40
16660 Оптоелектронна система автоматизованого керування логістичною діяльністю підприємства Дорощенков Г.Д., Потапова Н.А., Качуровський С.В. 2016 52
16659 Зміна кислотності темно-сірих лісових грунтів за різних технологічних чинників їх використання Броннікова Л.Ф. 2016 98
16658 Про деякі апроксимаційні властивості q - параметричних многочленів Бернштейна Найко Д. А. 2016 23
16657 Экономико-организационные основы разработки севооборотов для формирования сырьевой базы при производстве биотоплива Климчук А.В. 2016 48
16656 Стратегічні передумови збільшення використання біопалив у структурі енергоспоживання України Климчук О.В. 2016 42
16655 Методологічні засади кластеризації та інноваційності у формуванні конкурентоспроможного виробництва біопалив Климчук О.В. 2016 38
16654 Принципи формування енергетичної політики України на засадах конкурентоспроможності в умовах економічного розвитку Климчук О.В. 2016 66
16653 Конкурентоспроможне виробництво біопалив як пріоритетний напрям зростання енергоефективності національної економіки Климчук О. В. 2016 38
16652 Концептуальні принципи розробки та регулювання енергетичної політики України на конкурентоспроможному рівні Климчук О. В. 2016 56
16651 Оцінка нововведень до Податкового кодексу України Мараховська Т.М., Вдовенко Л.О., Фурман І.В., 2015 40
16650 Теоретичні засади дослідження системи формування та використання джерел фінансування сільськогосподарських товаровиробників Фурман І. В. 2015 44
16649 Модульний підхід до викладання іноземної мови в аграрному ВНЗ Кравець Р. А. 2014 46
16648 Обґрунтування ІЧ-обробки насіння соняшника перед його обрушуванням Бандура В.М. 2015 73
16647 Нормативно-правове регулювання виробництва біопалива: світовий досвід та проблемні аспекти в Україні Климчук О.В. 2015 90
16646 Специфіка формування та механізми регулювання ринку біопалива Климчук О.В. 2015 94
16645 Економічне значення та оптимізація використання енергетичних ресурсів Климчук О.В. 2015 32
16644 Дослідження фізико-механічних властивостей поверхні гільз після протягування Бандура В. М., Будяк Р. В. 2014 66
16643 Аналіз сучасних методів та факторів, що впливають на процес екстрагування Бандура В.М., Коляновська Л.М. 2014 167
16642 Енергоаудит як засіб енергоощадження в технологіях переробки олієвмісних культур Бандура В.М., Бережнюк Д.П. 2014 73
16641 Розробка технологічної схеми екстрагування олії з допомогою мікрохвильового інтенсифікатора Бандура В.М., Коляновська Л.М., 2014 97
16640 Економічна сутність розвитку інноваційних процесів у виробництві біопалива Климчук О.В. 2014 61
16639 Розробка алгоритму розрахунку екстрактора з електромагнітним інтенсифікатором Бандура В.М., Коляновська Л.М. 2013 41
16638 Інтенсифікація масоперенесення в екстрагуванні рослинних олій Бандура В.М., Коляновська Л.М. 2013 40
16637 Обробка експериментальних даних процесу екстрагування рослинних олій мікрохвильовим полем Бандура В.М., Коляновська Л.М. 2013 47
16636 Біоетанольна індустрія: світовий досвід та перспективи виробництва для України Климчук О.В. 2013 37
16635 Екологічна енергетика – основа розвитку економіки держави Калетнік Г.М., Климчук О.В. 2013 74
16634 Ефективність комплексного використання кукурудзи в біоенергетиці Климчук О.В. 2013 40
16633 Оптимізація процесу сушіння ріпаку в інфрачервоному полі Бандура В.М. 2012 21
16632 Перспективні напрямки вирощування кукурудзи для використання на енергетичні потреби Климчук О.В., Скорук О.П. 2011 24
16631 Розвиток альтернативної енергетики в Україні та світі Бандура В.М. 2010 43
16628 Маркетингові дослідження ефективної діяльності підприємств бурякоцукрового підкомплексу регіону Красняк О. П. 2018 25
16623 Проблеми становлення та розвитку ринку землі в аграрній економіці Колесник Т.В., Мазур C.А. 2018 32
16622 Вплив мінеральних добрив, передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення мікроелементами на якісні показники зерна сортів сої Циганська О. І. 2018 31
16618 Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств Кафлевська С.Г. 2016 94
16615 Ідеї М.І. Вавилова у викладанні курсу «Спеціальна генетика сільськогосподарських культур» в програмі підготовки магістрів спеціальності 201 «Агрономія» Мамалига В.С., Мазур О.В. 2018 29
16614 Оцінка гібридних популяцій (F3) люцерни як вихідного матеріалу для селекції за умов підвищеної кислотності грунтів Бугайов В.Д., Горенський В.М., Мамалига B.C. 2017 22
16606 Ефективність використання власності в сільськогосподарських підприємствах Пронько Л.М., Колесник Т.В. 2017 80
16605 Методологія дослідження змісту та сутності малих форм господарювання в сільській місцевості Мазур А.Г., Колесник Т.В. 2017 72
16604 Виробництво та перспективи використання біопалива у Вінницькій області Скорук О.П. 2017 69
16603 Соціальні та споживчі стандарти та гарантії в Україні: сучасні структурно-динамічні характеристики Колесов О. С., Березюк С. В. 2017 44
16601 Ombudsmen as national institution for protection of the right to education in Ukraine Melnychuk O.F 2018 44
16600 Забезпечення освітньої діяльності в умовах проведення антитерористичної операції на сході України Мельничук О.Ф. 2018 27
16598 Мобільний банкінг як перспективний напрям розвитку банківських інформаційних систем Бахарєва Я.В. 2018 56
16596 Інформаційні системи і технології як інновація у системі управління бізнес-процесами Юрчук Н.П. 2018 53
16595 Система моніторингу в управлінні ІТ-проектами Юрчук Н.П. 2018 38
16591 Економічні та обліково-законодавчі аспекти інвестиційно-інноваційної діяльності аграрного сектору Правдюк М.В. Правдюк А.Л. 2018 28
16590 Сучасний стан розвитку вітчизняного агросектору Германюк Н.В. 2018 29
16589 Ринок земель сільськогосподарського призначення: реалії та перспективи економічного та правового середовища Правдюк Н.Л. Правдюк А.Л. 2017 71
16588 Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні Правдюк А.Л. 2017 40
16587 Історичні аспекти накового вивчення культури сої в країнах Азії та Європи з найдавніших часів до початку ХХ ст. Муханов В. М. 2018 110
16586 Аналіз результатів педагогічного експерименту з впровадження педагогічної технології формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Кравець Р.А. 2017 74
16585 Організація освітнього полікультурного середовища як соціальної системи полісуб’єктного типу в аграрному ВНЗ Кравець Р.А. 2017 75
16583 Сутність внутрішньої мотивації пізнавальної діяльності майбутніх фахівців аграрної галузі в контексті формування полікультурної компетентності на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 81
16582 Впровадження інтерактивних методів навчання у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 47
16581 Педагогічна технологія формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 32
16580 Діяльність менеджера аграрної галузі в ринкових умовах Марценюк Н. А. 2018 27
16578 Інноваційні технології навчання у підготовці фахівців з бухгалтерського обліку Бурко К.В. 2018 49
16576 Регулювання зайнятості як фактор розвиткуи економіки країни в контексті європейської інтеграції Онищук Ю.В. 2018 50
16575 Контекстне навчання як засіб інтеграції у процесі викладання англійської мови ХомяковськаТ.О., Калініченко А.І. 2017 75
16574 Роль професійної мобільності у професійній підготовці менеджерів аграрної галузі Марценюк Н. А. 2017 72
16573 Сутність виробничих запасів як економічної категорії: облік та управлінські аспекти Коваль Н. І. 2017 33
16572 Виробництво та сертифікація органічної продукції: досвід США Калетнік Г.М., Пришляк Н.В. 2017 50
16571 Удосконалення внутрішньогосподарського контролю в кормовиробництві на основі застосування ланцюга цінності Чудак Л.А. 2015 93
16570 Стан діючої практики організації контролю кормовиробництва Чудак Л.А. 2015 69
16567 Information support of Agricultural Information-Advisory Activity in Ukraine as a Key Component of Its Development Broyaka A.A. 2017 20
16566 Сучасний стан безробіття та шляхи його подолання Самборська О. Ю. 2017 66
16564 Інноваційний розвиток та управління в аграрному секторі Германюк Н.В. 2017 64
16563 Куратор академічної групи – вихователь, науковець, організатор у вищих аграрних закладах освіти Матієнко О.С. 2017 32
16562 Організація та оцінка технологій доїння корів в контексті конкурентоспроможності молокопродукції Петриченко О.А. 2017 67
16561 Організація технологічних процесів та оцінка технологій утримання худоби Петриченко О.А. 2017 54
16559 Організація кормозабезпечення молочного скотарства Петриченко О.А., Петриченко І.І. 2017 41
16558 Аналіз ефективності використання виробничих запасів у ТОВ «Устя» Томчук О.Ф., Пацар О. 2017 31
16547 Стан та перспективи діяльності овочепереробних підприємств в Україні Логоша Р.В. 2017 155
16546 Інноваційний розвититок промислових підприємств Вінницької області Киш Л.М., Назаровська А.І., Редько Л.Ю. 2017 55
16545 Оцінка інноваційно-наукового потенціалу Вінницької області Киш Л.М., Олійник А.Ю. 2017 60
16543 Аналіз фінансових результатів та фінансового стану сільськогосподарського підприємства Киш Л.М., Синявська Н.С. 2017 72
16542 Порівняльний аналіз продуктивність праці управлінського персоналу Киш Л.М., Поліхун В.М. 2017 44
16541 Матеріальне стимулювання та аналіз фонду оплати праці у фермерських господарствах Киш Л.М., Курило Н.Ф. 2017 55
16539 Перспективи розвитку розподільчої логістики АПК Потапова Н.А. 2017 135
16538 Формування професійної компетентності фахівців аграрної сфери Германюк Н.В. 2017 43
16536 Стан розвитку сучасного ринку цінних паперів в Україні Руда О.Л. 2017 84
16534 Цінова політика щодо готової продукції підприємства: обліково-аналітичний аспект Правдюк Н.Л. 2017 106
16533 Статистичний аналіз показників сталого розвитку територіальної громади Піддубна О.О., Підгурський О.І. 2017 40
16532 Необхідність оцінки якості фінансової звітності Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. 2017 92
16531 Облікова концепція товарно-матеріальних цінностей в умовах постіндустріальної економіки Правдюк Н.Л. 2017 173
16529 Дослідження суперпозиції пуассонівського та регулярного потоків транзакцій Підгурський О.І., Волонтир Л.О. 2017 36
16523 Сучасні тенденції та проблеми оподаткування сільськогосподарських підприємств України Чудак Л.А. 2017 63
16522 Роль обліку в забезпеченні економічної безпеки підприємств Гудзенко Н.М., Китайчук Т.Г. 2017 155
16519 Облік створення і використання мобільних додатків як об’єктів права інтелектуальної власності Лепетан І. М., Коваль Н. І., Китайчук Т. Г. 2018 36
16518 Облікове забезпечення операційної оренди в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України Янчук г. В., Китайчук т. Г., Земляна І. Ф. 2017 35
16517 Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі: проблеми перехідного періоду Китайчук Т.Г. 2017 28
16516 Моделювання суперпозиції неоднорідних потоків транзакцій Підгурський О.І. 2017 34
16515 Причини занепаду фінансового аналізу в сільському господарстві Чудак Л.А. 2017 31
16514 Соціальні аспекти бухгалтерського обліку Правдюк Н.Л. 2017 69
16513 Аналіз суперпозиції потоків транзакцій з пуассонівським та рівномірним законами розподілу Підгурський О.І. 2017 18
16512 Alternative Models of Agricultural Advisory Program Development Broyaka A.A. 2017 25
16511 Ensuring of the socio-economic development of regions of Ukraine on the basis of methods of indicative planning Klochkovska V., Khaietska O., Broyaka A. 2017 77
16510 Особливості кадрової політики аграрних підприємств у сучасних умовах Мазур В.А., Германюк Н.В., Дмитрук Р.В. 2018 160
16509 Технології створення, розведення й оцінювання стад молочного скотарства: аналітичний огляд Петриченко О.А. 2018 30
16508 Контроль та управління витратами на оплату праці Томчук О.Ф., Машевська А.А. 2018 40
16507 Облікова політика щодо заробітної плати Подолянчук О.А. 2018 46
16506 Оцінка біоенергетичного потенціалу Вінницької області Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О. 2018 19
16505 Анатомо-морфологічні показники вегетативних органів культури цукрового буряка за дії ретардантів Шевчук О.А. 2018 32
16504 Improvement of processes of rolling stamping on the basis of investigation of technological parameters on the mechanics of workpieces’ formation Shtuts A., Kolisnyk M., Yavdyk V. 2018 35
16503 Перспективи контролю дотримання сівозмін як фактора забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення Чудак Л.А. 2018 27
16502 Порівняльний аналіз результатів імітаційного та математичного моделювання суперпозиції пуассонівського та регулярного потоків транзакцій Підгурський О.І. 2018 30
16501 Механізм управління криптовалютою в обліковій системі підприємства Фостолович В. А. 2018 14
16500 Криптовалюта як новий фінансовий інструмент: переваги і недоліки її використання та проблеми нормативно-правового регулювання Томчук О.В., Фостолович В. А. 2018 66
16499 Застосування мобільних додатків в бізнесі та їх облік Корпанюк Т.М. Мулик Я.І. 2018 18
16498 Облік використання земель сільськогосподарського призначення на умовах емфітевзису Іщенко Я.П. 2016 55
16497 Інтегрування еколого-економічного підходу у стратегію розвитку та практику господарювання сільськогосподарських підприємств Фостолович В. А. 2017 17
16496 Облікові аспекти користування землею на умовах емфітевзису Іщенко Я. П., Новодворська В.В. 2016 26
16494 Біологічні перетворення в рибництві як об’єкт бухгалтерського обліку Іщенко Я. П. 2016 38
16488 Застосування професійного судження аудитора в контексті розвитку міжнародних стандартів аудиту Томчук О.В., Фабіянська В.Ю. 2018 51
16487 Використання земель на умовах емфітевзису: правовий та обліковий аспекти Іщенко Я.П., Любар О. О. 2018 33
16486 Галузеві особливості бухгалтерського обліку витрат на біологічні перетворення в рибництві Іщенко Я. П. 2017 35
16485 Модель розвитку організації обліку на основі концепції ощадливого виробництва: структурний аналіз Плахтій Т.Ф. 2017 66
16484 Аналіз моделей оцінки якості облікової інформації Плахтій, Т.Ф. 2017 35
16483 Необхідність оцінки якості фінансової звітності Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. 2017 65
16482 Розвиток системи менеджменту якості обліку Плахтій Т.Ф. 2017 41
16481 Якісні характеристики фінансової інформації в конвергованій концептуальній основі: критичний аналіз Плахтій Т.Ф. 2017 33
16480 Напрями забезпечення належного рівня якості облікової системи підприємства: організаційний аспект Плахтій Т.Ф. 2017 38
16476 Основи європейських технологій вирощування кормових буряків та дослідження процесу їх подрібнення Мазур В.А., Любін М.В., Токарчук О.А. 2018 32
16474 Теоретичні основи та особливості процесу різання коренеплодів у фермерських господарствах Токарчук О.А. 2017 57
16473 Стратегічний інноваційний розвиток підприємств в Україні Киш Л.М 2017 57
16471 Дистанційна форма навчання у вищих навчальних закладах України та інших країн світу Ушкаленко І.М., Зелінська Ю.В. 2018 22
16470 Практика використання дискримінантного аналізу дієвості процесів функціонування сільськогосподарських підприємств на основі показників складових результативності Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О., Марчук Л.М. 2018 25
16469 SEE-аналіз дієвості процесів захисту і реабілітації грунту, підземних та поверхневих вод України Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О. 2017 69
16468 Продовольча безпека та економічні засади виробництва біопалива Фурман І.В., Токарчук Д.М. 2018 113
16466 Управлінські заходи щодо підвищення ефективності виробництва ріпаку Токарчук Д.М. 2018 81
16465 Облікова політика щодо запасів Коваль Л.В. 2018 72
16464 Облік земель сільськогосподарського призначення через призму чинної методології Коваль Л.В. 2017 256
16462 Облік земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств в Україні Коваль Л.В., Заболотчук А.В. 2018 41
16460 Investigation of the process of thread extrusion using the ultrasound Turych V., Veselovska N., Rutkevych V., Shargorodsky S. 2017 36
16459 Активизация разложения фитомассы высших водных растений в рыбоводных прудах и интенсификация развития кормовой базы Трачук Е., Огородничук Г. 2016 50
16458 Стан та перспективи розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в овочівництві Логоша Р.В. 2017 117
16457 Дослідження процесів штампування обкочуванням плоских кільцевих і фланцевих заготовок із листа Штуць А. А. 2016 58
16452 Машина для посадки технічної верби Бандура В.М., Кордонський В.А. 2017 60
16451 Intensification of rapeseed drying process through the use of infrared emitters Bulgakov V., Bandura V., Arak M., Olt G. 2018 47
16450 Using of the wave technologies in intensification processes of heat and mass transfer Burdo O., Bandura V., Zykov A., Zozulyak I. 2017 65
16448 Development of wave technologies to intensify heat and mass transfer processes Burdo O., Bandura V., Zykov A., Zozulyak I., Levtrinskaya J., Marenchenko E. 2017 54
16445 Determination of optimal transformation ratios of power system transformers in conditions of incomplete information regarding the values of diagnostic parameters O. Rubanenko, О. Kazmiruk, V. Bandura, V. Matvijchuk, O. Rubanenko 2017 71
16436 Аналіз тенденцій розвитку страхового ринку: вітчизняний та світовий аспект Марценюк-Розарьонова О.В. 2017 86
16435 Розвиток ринку автострахування в Україні : проблеми та перспективи Марценюк-Розарьонова О.В., Марчук Ю. Ю. 2018 38
16434 Страхування урожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень Марценюк-Розарьонова О.В., Якубовська Я.Р.,Чорнопищук О.М. 2018 41
16432 Вплив фізичного стану меляси на перетравність основних поживних речовин кормів раціону та обмінні процеси в рубці жуйних тварин Овсієнко С.М. 2017 57
16431 Порівняльна оцінка продуктивної дії консервованого і сухого зерна сорго в годівлі високопродуктивних дійних корів Овсієнко С.М. 2017 76
16430 Розвиток предикативної аналітики як пріоритетного напрямку бізнес-аналітики Бахарєва Я.В. 2018 42
16428 Раціональне харчування студентів та його вплив на працездатність Олійник Н.А., Швець О.І. 2017 63
16425 Контактна взаємодія інструмента з деталлю у процесах поверхневого пластичного деформування з ультразвуком Веселовська Н.Р.,Турич В.В., Руткевич В.С. 2017 59
16424 Оцінювання ефективності функціонування технологічного комплексу з використанням системного підходу Іскович-Лотоцький Р.Д., Веселовська Н. Р., Зелінська О.В., Веселовський Я. П. 2017 68
16423 Аналіз принципових технологічних схем та конструктивних рішень насосних гідроприводних агрегатів Веселовська Н.Р., Яремчук О. А. 2017 36
16422 Вплив пробіотиків на ріст, розвиток і господарсько-корисні ознаки медоносних бджіл Гуцол А.В., Ковальський Ю.В., Ковальська Л.М., Гуцол Н.В. 2017 64
16421 Біологічний консервант та його вплив на продуктивність дійних корів за консервування вологого зерна кукурудзи Овсієнко С.М. 2017 62
16420 Використання преміксів Інтермікс за фазової годівлі молодняку свиней Гуцол А. В., Гуцол Н.В., Дацюк І.В. 2017 98
16419 Заготівля і використання силосу з високою аеробною стабільністю А.І. Овсієнко, А.В. Безпалько, С.М. Овсієнко 2017 72
16418 Вплив згодовування преміксів Інтермікс на показники крові молодняку свиней за фазової годівлі Мазуренко М.О., Гуцол Н. В., Дацюк І. В. 2017 58
16417 Особливості вирощування проса лозовидного в умовах Лісостепу Правобережного Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю., Поліщук І.С. 2017 55
16416 Фотосинтетична продуктивність сорго цукрового залежно від елементів технології вирощування Липовий В. Г., Поліщук І. С. 2017 34
16415 Стан виробництва картоплі на Вінниччині та ефективність позакореневих підживлень Поліщук І. С., Кравчук С. В. 2017 37
16413 Інноваційні підходи до використання промислового схрещування, умов утримання та одержання додаткових енергоносіїв від чистопорідних і помісних бичків Яремчук О.С., Польовий Л.В., Варпіховський Р.Л. 2017 88
16412 Дослідження системи моніторингу параметрів режиму роботи сонячної панелі Рубаненко О. Є., Гунько І. О., Рубаненко О. О. 2018 22
16411 Забур’яненість посівів кукурудзи на зерно та ефективний її контрольв умовах дослідного поля ВНАУ Буткалюк Т. О., Вергелес П. М., Ватаманюк О. В. 2018 39
16410 Висота рослин кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування Мазур В. А., Циганська О. І., Шевченко Н.В. 2018 51
16409 Створення вихідних форм сортів цукрових буряків стійких до ризоманії в умовах Ялтушківської ДСС ІБ і ЦБ НААН УКРАЇНИ Мазур В.А., Гончарук Г.С., Пінчук Н.В. 2017 31
16408 Формування продуктивності сортів ячменю ярого залежно від впливу позакореневих підживлень в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук І.С. , Телекало Н.В. 2018 30
16407 Вплив стимулятора росту Вимпел на врожайність моркви Окрушко С.Є. 2018 40
16405 Аналіз особливостей функціонування інтегрованої системи обробки статистичних даних України Гунько І.В., Січко Т.В., Ігнатов С.Н. 2018 38
16404 Оцінка ефективності енергоощадної системи підприємства Січко Т.В., Попадинець Н.П. 2018 51
16403 Оптимізація управління персоналом засобами інформаційних технологій в умовах ресурсного обмеження Січко Т.В., Максимчук К.М. 2018 30
16402 Інтенсивність зниження концентрації нітратів у зерні злакових культур залежно від періоду зберігання Ткачук О.П., Яковець Л.А., Ватаманюк О.В. 2018 29
16401 Аналіз фінансового потенціалу аграрного підприємства Алескерова Ю.В., Коробчук А.Р. 2018 53
16400 Управління фінансування приватної школи та її вдосконалення Алескерова Ю.В., Вигівська А.О. 2018 47
16399 Nutritional value of veal used in baby food production Голубенко Т.Л. 2018 63
16392 Spatial organization of regional economic development Mazur A., Kubai O. 2018 41
16390 Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами сільськогосподарського призначення Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. 2017 199
16388 Вплив технологічних прийомів вирощування на формування якісних показників зерна кукурудзи Мазур В. А., Шевченко Н. В. 2017 60
16385 Методика аналізу фінансового стану підприємства відповідно до вимог внутрішніх і зовнішніх користувачів Мазур В. А, Томчук О. Ф., Браніцький Ю.Ю. 2017 74
16384 Особливості страхування в аграрному секторі Марценюк-Розарьонова О.В., Чорнопищук О.М., Якубовська Я.Р. 2018 19
16383 Проблеми забезпечення земельними ресурсами тваринництва та шляхи їх вирішення Повозніков М.Г., Шевчук Т.В., Суховуха С.М. 2017 72
16376 Дарвінізм: історія і розвиток тваринництва Гуцол А.В., Мазуренко М.О., Шевчук Т.В. 2017 30
16375 Динаміка виробництва зерна та внесення мінеральних добрив під зернові культури у Вінницькій області Ткачук О.П., Яковець Л.А. 2017 22
16373 Інтенсивність зниження вмісту важких металів у зерні залежно від періоду очікування Яковець Л.А. 2017 88
16370 Екологічна небезпека застосування найпоширеніших мінеральних добрив Яковець Л.А. 2017 38
16366 Енергоощадні технології виробництва продукції рослинництва в умовах трансформації земельних відносин Амонс С.Е. 2017 304
16365 Роль України у формуванні світової продовольчої безпеки Пчелянська Г.О. 2017 66
16364 Організаційно-економічні засади підвищення ефективності виробництва насіння цукрових буряків Калетнік Г.М., Старосуд В.І., Амонс С.Е. 2017 97
16363 Бідність населення та її вплив на формування продовольчої безпеки Пчелянська Г.О. 2017 49
16362 Економіко-технологічні процеси регіонального виробництва рідких біопалив в Україні Климчук О.В. 2017 102
16361 Специфіка розвитку галузі рослинництва та особливості формування сировинної бази для виробництва біопалив в Україні Климчук О.В. 2017 90
16360 Стратегічні принципи становлення та розвитку біопаливної індустрії в Україні Климчук О.В. 2017 52
16359 Економіко-технологічні процеси ефективного регіонального виробництва біогазу в Україні Климчук О.В. 2017 82
16358 Аграрне виробництво в системі забезпечення продовольчої безпеки держави Кубай О.Г., Коломієць Х.М. 2017 80
16355 Вплив елементів технології вирощування на продуктивність люцерни посівної в умовах Лісостепу Правобережного Телекало Н.В., Блах М.В. 2017 44
16354 Біологічний азот, як запорука екологічної безпеки ґрунтів Телекало Н.В., Блах М.В. 2017 54
16353 Процеси росту і розвитку люцерни посівної залежно від елементів технології в умовах Лісостепу Правобережного Мельник М. В. 2017 26
16352 Урожайність та енергетична ефективність вирощування сої в умовах Лісостепу Правобережного Заболотний Г.М., Циганський В.І., Циганська О.І. 2015 139
16351 Вплив мінеральних добрив та мікродобрива на формування індивідуальної продуктивності рослин сої в умовах Лісостепу Правобережного Заболотний Г.М., Циганський В.І., Циганська О.І. 2015 114
16350 Особливсті забруднення зернової продукції важкими металами в умовах Вінницької області Ткачук О.П., Яковець Л.А. 2016 154
16349 Пріоритетні напрями ефективного виробництва твердого біопалива в Україні: регіональні аспекти Климчук О.В. 2016 86
16345 Підвищення ефективності функціонування вібропреса з гідроімпульсним приводом Іскович-Лотоцький Р.Д., Зелінська О. В., Веселовська Н.Р. 2015 79
16344 Система сільськогосподарського дорадництва як інструмент покращення добробуту сільського населення Довгань Л.І., Довгань Ю.В. 2018 105
16343 Маркетингові складові формування та функціонування інфраструктури регіонального ринку цукру Красняк О.П., Довгань Ю.В. 2017 139
16341 Формування травостою люцерни посівної в рік сівби в умовах Лісостепу Правобережного Гетман Н. Я., Ткачук Р. О., Циганський В. І., Квітко М. Г. 2017 94
16339 Формування зернової продуктивності кукурудзи залежно від застосування мікробіологічного добрива Граунфікс в умовах Лісостепу Правобережного Дідур І.М., Циганський В.І. 2017 87
16336 Біостаціонар Вінницького національного аграрного університету як навчальна, наукова та виробнича база у підготовці фахівців садово-паркового господарства Прокопчук В.М., Циганський В.І., Циганська О.І., Матусяк М.В. 2017 66
16335 Study physical and mechanical properties pile as of biofuel as alternative Комаха В. П., Янович В. П. 2017 62
16334 Щодо небезпеки використання трансгенної раундапостійкої сої в продуктах харчування людей Я.М. Кулик, О.В.Хіміч, Ю.В.Обертюх, О.І.Скоромна, Т.В.Семко, Л.Л.Царук 2016 62
16329 Шляхи підвищення ефективності управління міжнародними комерційними операціями на програмовій основі Недбалюк О.П., Недбалюк О.О. 2018 32
16327 Проблемні аспекти самоставлення особистості в юнацькому віці Сидоренко Ж.В., Недбалюк О.О. 2018 69
16325 Перестрахування майна підприємства Алескерова Ю.В., Вільчинська Н.Л., Житкевич Д.О. 2018 24
16324 Праксеологічний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі Олійник Н.А., Швець О.І. 2017 65
16319 Інклюзивне освітнє середовище у вищій школі України Тимкова В.А. 2018 50
16318 Формування культури професійного спілкування у майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи Тимкова В.А. 2017 64
16317 Розробка вібраційного змішувача сипких матеріалів для приготування фітосумішей Полєвода Ю., Михальова Ю. 2018 69
16315 Роль і місце технічного діагностування в системі технічної експлуатації автомобілів в сільському господарстві Барановський В.М., Спірін А.В., Полєвода Ю.А., Твердохліб І.В. 2018 34
16314 Удосконалення умов утримання ремонтного молодняку та нетелів Варпіховський Р.Л. 2017 102
16309 Психологічна готовність студента-менеджера до майбутньої діяльності Клибанівська Т. М., Недбалюк О. О. 2018 38
16307 Вплив стресу на рівень самооцінки студентів-аграріїв: теоретичні аспекти Лебедєва Н. А. 2017 46
16301 Роль інфраструктури у забезпеченні економічного зростання регіонів України Гончарук Т.В. 2017 76
16300 Strategic potential of biomass in Ukraine – guarantee of the stat’s economic development Honcharuk T.V. 2017 95
16298 Engineering management of vibrating machines for targeted mechanical activation of premix components Yanovych V., Honcharuk T., Honcharuk I., Kovalova K. 2018 40
16254 Розвиток агропромислового комплексу – основа становлення конкурентоспроможного виробництва біопалива в Україні Климчук О.В. 2015 34
16253 Економічні принципи інноваційного забезпечення біопаливного виробництва Климчук О.В. 2014 67
16252 Виробництво біоетанолу – перспективна галузь в Україні Климчук О.В., Висоцька В.В. 2012 171
15849 Методи вимірювання нелінійних діелектричних властивостей сегнетоелектричних рідких кристалів Шевчук О.Ф. 2018 36
15833 Theoretical researches of cooling process regularity of the grain material in the layer Kotov B.I., Spirin А.V.1, Tverdokhlib I.V., Polyevoda Y.A., Hryshchenko V.O., Kalinichenko R.A. 2018 161
15832 Продуктивність корів при використанні люцерносуданкового силосу, заготовленого з біологічним консервантом Сироватко К.М., Курнаєв О.М. 2017 60
15831 Отримання додаткових джерел енергії на тваринницьких підприємствах малої потужності за дотримання ветеринарно-санітарних вимог Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. 2016 139
15830 Поведінкові реакції нетелів за безприв'язно-боксового утримання у модульно-груповій клітці Варпіховський Р. Л. 2017 154
15829 Поведінкові реакції нетелів за різних розмірів боксу для їх утримання Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. 2017 168
15828 Вплив умов утримання корів на параметри мікроклімату повітря у тваринницьких приміщеннях та отримання додаткових енергоносіїв Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. 2017 135
15827 Ефективність використання земельної ділянки товарно-молочної ферми малої потужності за різних способів утримання худоби Варпіховський Р. Л. 2017 175
15826 Важливий напрямок пасовищної годівлі надремонтного молодняку української чорно-рябої молочної породи з врахуванням підгодівлі концентратами та мінеральною добавкою Польовий Л.В., Добронецька В.О. 2017 109
15825 М’ясна продуктивність бичків української чорно-рябої молочної породи та економічна ефективність виробництва яловичини за різних умов утримання Польовий Л.В., Добронецька В.О. 2017 119
15824 Порівняльна оцінка вирощування та м'ясних якостей бройлерів кросів «Росс-308» та «Кобб-500» Польовий Л.В., Добронецька В.О., Андріюк Я.Б. 2016 124
15823 Effect of probiotics on the chemical, mineral, and amino acid composition of broiler chicken meat Podolian J. 2017 87
15822 Обсяг застосування та екологічна оцінка хімічних засобів захисту рослин Разанов C.Ф., Шевчук О.А. 2018 72
15818 Perspectives of integration the technology of ion-exchanging ammonium extraction from the system of municipal drain water purification G. Sakalova, T. Vasylinych, O. Shevchuk, O. Tkachuk 2018 110
15815 Фізико-хімічні показники води за різних способів напування товарного молодняку песця блакитного (Vulpes logopus) Шевчук Т.В., Шамолюк Б. 2018 141
15814 Фінансово-інноваційні банківські технології для аграрних підприємств (аграрні розписки) Алескерова Ю.В., Вільчинська Н.Л., Овчаров М.Я 2018 111
15810 Літературні набутки Ольги Мак у моделюванні штучного голодомору Тимощук Н.М. 2017 167
15809 Художні особливості роману "Посол мертвих" Аскольда Мельничука Тимощук Н.М. 2017 238
15808 Ріст і розвиток бобових багаторічних трав залежно від екологічних умов вегетації Ткачук О.П. 2016 256
15807 Земельні ділянки як об'єкт обліку Подолянчук О.А., Коваль Н.І. 2017 189
15806 Класифікаційна ідентифікація права на свободу творчості в системі культурних прав та свобод людини Опольська Н.М. 2017 97
15804 Принципи впровадження системи Mathcad в математичну підготовку фахівців аграрного сектора Левчук О.В., Гусак Л.П. 2017 110
15803 Formation of professional skills of future lawyers in the process of learning foreign languages Tymoschuk N. M., Dovhan L. I. 2017 110
15802 Філософський дискурс Ю.Габермаса і проблема постмодерного переходу Слотюк П.В. 2017 130
15801 Вплив регулятора росту Вимпел на урожайність капусти білоголової Окрушко С. Є. 2017 134
15799 Аналіз та статистика ресурсного потенціалу сільських територій аграрного сектору України Томашук І.В. 2017 172
15798 Аналітичний аспект розвитку земельного потенціалу України: оренда землі Томашук І. В. 2017 101
15797 Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору Вінницького регіону Томашук І.В. 2017 89
15796 Розробка складу комплексного пайку для гарячого харчування спецпризначенців Петрова Ж.О., Пазюк В.М. 2017 119
15795 Дія регуляторів росту рослин на карпогенез та показники насіннєвої продуктивності цукрового буряка Шевчук О.А. 2017 30
15790 Сommon wheat: ecological plasticity by biological and technological markers Moskalets V.V., Moskalets T.Z., Vasylkivskyi S.P., Grynyk I. V., Vovkohon A.G., Lobova O.V., Shevchuk O.V., Knyazyuk O.V. 2016 84
15789 Research parameters of ultrasound processing equipment dispersed in technological environment Bernyk I. 2016 135
15788 Енергетика кавітаційної обробки технологічного середовища Берник І.М. 2015 86
15787 Research staff process of interaction and technological environment in developed cavitation Bernyk I., Luhovskyi O., Nazarenko I. 2016 119
15786 Пропозиції щодо удосконалення інструментарію WEB-аналітики електронної системи управління ВНЗ «Сократ» (ВНАУ) з метою забезпечення професійної підготовки фахівців Скакун Л. А., Бондаренко О. В., Томчук О.Ф 2016 37
15785 Аналіз методів визначення швидкості розповсюдження хвиль в кавітаційній області ультразвукового поля Берник І. М., Луговський О. Ф. 2016 137
15784 Видовий склад лікарських рослин лучного фітоценозу Немирівського Побужжя Криклива С.Д., Шевчук О.А., Клімас Л.А., Голунова Л.А. 2015 159
15783 Екологічна безпека та перспективи застосування синтетичних регуляторів росту у рослинництві Шевчук, О. А. Кришталь, О. О. Шевчук, В. В. 2014 107
15782 Аналіз параметрів впливу на формування моделі акустичної обробки рідинних харчових середовищ Берник І.М. 2014 130
15781 До проблеми обгрунтування етики відповідальності у трансцедентально-прагматичній філософії К.-О.Апеля Слотюк П. В. 2018 44
15778 Встановлення основних параметрів впливу технологічного середовища на робочий процес ультразвукової кавітаційної обробки Берник І. М., Луговський О. Ф. 2014 133
15777 SWOT- аналіз як інструмент стратегічного управління діяльністю фермерських господарств Скакун Л. А., Козак Н.Ю 2013 322
15776 Взаємозалежність якості та вартості сільськогосподарської продукції в макроекономічному аспекті Раздоба О. Г., Скакун Л. А. 2013 45
15775 Інтенсифікація технологічних процесів обробки харчових середовищ Берник І. М. 2013 97
15774 Исследования влияния параметров сушки на кинетику и получение качественных, антиоксидантных функциональных порошков Снежкин Ю.Ф., Петрова Ж.А, Пазюк В.М. 2012 36
15773 Контролінг як метод стратегічного аналізу в системі управління основними засобами підприємства Скакун Л.А., Василиха Н.В 2012 24
15772 Модель управления технологическим процессом ультразвуковой очистки эластических поверхностей Луговская Е.А., Яхно О.М., Берник И. Н. 2012 39
15770 Вплив еколого-економічного фактору на особливості організаційно-економічного механізму використання ресурсного потенціалу сільських територій Гончарук І. В., Томашук І. В. 2017 168
15769 Роль сільськогосподарських кооперативів у забезпеченні сталого розвитку сільських територій Вінницької області Гончарук І. В. 2017 194
15768 Організаційні аспекти облікового забезпечення управління в інтегрованих науково-виробничих структурах (на прикладі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України) Гончарук І.В., Іщенко Я.П., Стригун І.В. 2017 206
15767 Перспективи розвитку страхового ринку Гончарук І. В. 2017 47
15766 Основні аспекти ефективного формування і використання ресурсного потенціалу у сільськогосподарських підприємствах (на прикладі Уладово- Дюлинецької ДСС ІБК І ЦБ НААН України) Гончарук І. В., Браніцький Ю. Ю., Томашук І. В. 2017 149
15765 Система обліку та оподаткування на дослідно-селекційній станції ІБКІЦБ НААН України: стан та напрями удосконалення Гончарук І. В., Плахтій Т. Ф., Старосуд В. І. 2017 154
15764 Design of the system to control a vibratory machine for mixing loose materials V. Yanovych, T. Honcharuk, I. Honcharuk, K. Kovalоva 2017 51
15763 Роль фінансового планування у розвитку малого і середнього бізнесу Гончарук Інна Вікторівна 2017 89
15746 Особливості забруднення зернової продукції важкими металами в умовах Вінницької області Ткачук О. П., Яковець Л. А. 2016 65
15745 Вплив концентрації свинцю на зміну еколого-агрохімічних показників грунту Ткачук О.П. 2016 39
15744 Logistic systems: estimation of the force of functioning Burennikova N. , Yarmolenko V. 2017 137
15743 Парадигма дуалізму імплікації процесів функціонування та розвитку підприємств м’ясопродуктового підкомплексу Бурєннікова Н.В., Дмитренко Р.М. 2017 110
15717 Шляхи підвищення продуктивності люцерни в Лісостепу та Поліссі України Бугайов В.Д., Мамалига В.С., Горенський В.М. 2015 60
15709 Діяльність Вінницького жіночого єврейського училища наприкінці ХІХ ст. Богатчук С. С. 2018 26
15707 Розвиток громадських організацій України протягом 90-х років ХХ ст. Левчук К. І. 2018 25
15706 Методи управління залізничним транспортом України в період його відбудови (1943-1950-ті рр.) Мазило І. В. 2018 37
15705 Оподаткування селян в УРСР у 1946-1953 рр. Котик Ю.В. 2018 47
15704 Вплив пробіотика на продуктивність курчат-бройлерів Подолян Ю. М. 2016 90
15690 Забезпеченість скотарських підприємств малої потужності енергоносіями за дотримання санітарно-гігєнічних норм Варпіховський Р. Л. 2016 102
15611 Вплив паклобутразолу на активність гіберелінів і вміст різних форм абсцизової кислоти у листках цукрового буряка О. А. Шевчук, В. Г. Кур’ята 2007 60
15606 Силові характеристики механізму регулювання кута нахилу похилого диска регульованого аксіального роторнопоршневого насоса Іванов М.І., Переяславський О.М., Шаргородський С.А., Ковальова І.М. 2017 106
15605 Дослідження процесу подрібнення та класифікації функціональної антиоксидантної буряково-лимонної сировини Ю.Ф. Снєжкін Ю.Ф., Ж.О. Петрова Ж.О., В.М. Пазюк 2013 166
15603 Особливості оподаткування колгоспів в УРСР у 1945-1953 рр. Котик Ю. В. 2018 31
15602 Вивчення культурної сої у науково-дослідних установах УРСР в 20-30-х рр. ХХ ст. Муханов В. М. 2018 25
15601 Розвиток освіти Подільського краю в першій половині ХІХ ст. Богатчук С. С. 2017 70
15600 Економічний розвиток українських земель та поширення залізничної мережі в 60-70-х рр. ХІХ ст. Богатчук Світлана Степанівна 2017 37
15599 Формування сучасної мовно-професійної компетентності економіста-аграрія Тимкова В.А. 2017 49
15598 Лінгвокультурологічний підхід до вивчення фразеології студентами-аграріями Тимкова В.А. 2017 92
15597 Наслідки впливу різного за тривалістю виробничого шуму на продуктивність самок сріблясто-чорних лисиць кліткового утримання Шевчук Т.В. 2016 73
15596 Актуальные проблемы звероводства в Украине и пути их решения Повозников Н. Г., Шевчук Т. В. 2017 32
15592 Регулювання розвитку конкурентоспроможного виробництва біопалив в Україні. Климчук О.В. 2018 89
15585 Сучасні тенденції розвитку харчової промисловості та її місце в економіці держави Калетнік Г.М., Коваленко О.В., Брояка А.А. 2017 443
15583 Сучасні проблеми забезпечення продовольчої безпеки України та шляхи їх вирішення Брояка А.А. 2017 68
15573 Аналіз динаміки ВВП України та інших країн світу Хаєцька О.П., Вертелецький М.В. 2018 93
15437 Ботаніко-морфологічні особливості бобових багаторічних трав залежно від екологічних умов безпокривної сівби Ткачук О.П. 2016 85
15436 Екологічна конкурентоздатність бобових багаторічних трав з бур’янами в рік сівби при безпокривному вирощуванні Ткачук О.П. 2016 74
15435 Вплив аміачної селітри на концентрацію важких металів у грунті Ткачук О.П. 2016 68
15434 Accounting of non-performing long-term bank loans in Ukraine Tatiana Korpaniuk 2017 66
15433 Аналіз умов експлуатації електроустаткування в сільському господарстві Солона О.В., Рудницький Б.О., Деревенько І.А., Омельянов О.М. 2017 149
15432 Дослідження ефективності сепарації зернових матеріалів на ступінчасто-конічному решеті вібровідцентрових машин Котов Б. І., Деревенько І. А., Степаненко С. П. 2017 110
15431 Оценка влияния скоростного эффекта в процессах холодной объёмной штамповки Деревенько И. А. 2016 45
15430 Визначення момента опору руху дебалансного віброзбудника Ланець О. С., Деревенько І. А. 2017 60
15429 Оценка пластичности металла при поперечном выдавливании с последующей осадкой Р.И. Сивак, И.А. Деревенько 2013 49
15428 Діагностування матеріалів для технічних експертиз та процесів обробки металів тиском О.В. Нахайчук, В.А. Огородніков, В.І. Музичук, I.A. Деревенько 2007 68
15427 Кручение цилиндрических заготовок изотропно–прочняющихся материалов В.А. Огородников, И.А. Деревенько, В.М. Улановский 2012 36
15426 Моделирование процесса комбинированного выдавливания И.А. Деревенько 2014 143
15425 Оценка пластичности деформированного металла Деревенько И. А. Огородников В. А., Архипова Т. Ф. 2016 108
15424 Теоретичні аспекти сепарації зернових матеріалів на ступінчасто-конічному решеті вібровідцентрових машин Попадюк І.М. Котов Б.І., Деревенько І.А.,Степаненко С.П. 2016 1
15423 Параметры напряженного состояния диаграмм пластичности В.А. Огородников, Л.И. Алиева, И.А. Деревенько 2011 81
15422 Определение параметров моделей, формирующих паспорт материалов в процесах обработки давлением Е.В. Солоная, И.А. Деревенько, В.А. Федотов 2011 48
15421 Пластичность металлов при объемном напряженном состоянии (PLASTICITY OF METALS AT THE BY VOLUME TENSE STATE) В.А. Огородников, Л.И. Алиева, И.А. Деревенько 2012 45
15420 Ресурс пластичности в процессах комбинированного выдавливания Л.И. Алиева, И.А. Деревенько, Р.И. Сивак 2013 45
15419 Моделирование процессов обработки давленим на основе гипотезы о силовом и кинематическом подобии параметров деформирования ВА Огородников, АВ Грушко, ИА Деревенько 2012 48
15415 Параметры модели, формирующей карту материала в процессах обработки давлением В.А. Огородников, Л.И. Алиева,И.А. Деревенько, В.М. Кожушаный 2011 45
15414 Деформируемость и качество заготовок в условиях комбинированного формоизменения Деревенько И. А. 2012 26
15413 Математичне моделювання процесу тепломасообміну за умов пароконтактної стерилізації продукції у циліндричній тарі Паламарчук І. П., Полєвода Ю. А., Куций В.М. 2017 2
15397 Ринок банківських послуг для фізичних осіб: проблеми та перспективи Алескерова Ю.В., Кривулько Б.В. 2017 175
15396 Фінансовий контролінг на підприємствах малого бізнесу Алескерова Ю.В., Шиманська О.П. 2017 142
15379 Фіскальний механізм соціально-економічної сфери як складова частина фінансового механізму держави Алескерова Ю.В. 2016 69
15371 Виробництво біологічних видів палива з біомаси сільськогосподарських культур. Климчук О.В. 2012 29
15356 Аналіз стану адаптації студентської молоді до навчання у внз аграрного профілю Бурдейна Л.І. 2018 411
15355 Теоретичні основи використання економіко-статистичних методів у наукових дослідженнях студентської молоді вищих навчальних закладів аграрного профілю Гунько І.В. , Присяжнюк О.І., Бурдейна Л.І. 2018 123
15354 Особливості застосування балансових моделей в економіко-математичному моделюванні аграрної галузі Бурдейна Л.І. 2018 1
14801 Використання багаторічних бобових трав для зниження вмісту важких металів у грунті Ткачук О.П. 2017 128
14800 Визначення об'ємних характеристик виконавчого органа технологічного обладнання методом використання криволінійних координат Дубчак В.М.,Новицька Л.І. 2017 93
14799 Математичне моделювання обчислення сили тиску на поверхню кулі та її частини Дубчак В.М. 2017 106
14523 Стан та проблеми продовольчої безпеки в Україні Тодосійчук В.Л. 2017 4
14423 Кредитно-інвестиційна діяльність банків України Алескерова Ю.В. 2017 201
14318 Kinetic features of vibrating and filtration dewatering of fresh-peeled pumpkin seeds Tsurkan O.V. ,Gerasimov O.O., Polyevoda Y.A., Tverdokhlib I.V., Rimar T.I., Stanislavchuk O.V. 2017 129
14317 Сучасні тенденції зовнішньоекономічної діяльності україни Хаєцька О.П. 2017 52
14316 Світовий ринок цукру та місце україни в ньому Хаєцька О.П. 2017 38
14315 Модифікований метод вимірювання величини спонтанної поляризації сегнетоелектричних рідких кристалів Ковальчук О.В., Шевчук О.Ф. 2017 131
14314 Спектральні характеристики плівок диметиланілінетиленкетонового барвника для виробництва фотоелектронних пристроїв Шевчук О.Ф. 2017 69
13655 Виробничі ресурси видів економічної діяльності україни: порівняльна характеристика дієвості на базі складових результативності Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Мельник О. В. 2017 136
13413 Вплив вапнування ґрунтів на концентрацію Zn i Cu у бджолиному обніжжі і перзі Разанов С.Ф., Швець В.В., Марчак Т.В. 2015 66
13412 Влияние известкования почвы на качество пчелиной обножки Разанов С.Ф., Швець В.В., Гуцол Г.В. 2015 51
13409 Моніторинг забруднення продукції птахівництва важкими металами в умовах інтенсивного землеробства Разанов С.Ф., Войтко О.С. 2017 49
13408 Вплив обробітку грунту та удобренння на урожайність пшениці озимої в умовах Правобережного лісостепу України Пелех Л.В. 2017 78
13345 Вплив органічно-мінеральних добрив на накопичення свинцю і кадмію у квітковому пилку Швець В.В. 2013 37
13344 Концентрація Pb і Cd у бджолиному обніжжі та перзі за вапнування кислих ґрунтів медоносних угідь Швець В.В. 2014 51
13343 Екологічні особливості росту і розвитку бобових багаторічних трав у рік сівби за безпокривного вирощування Ткачук О.П. 2015 90
13340 Соціальна і фіскальна політика держави:вплив на регіональному рівні Федоришина Л.І., Жмурко І.В. 2016 40
13339 Технологія математичної підготовки майбутніх аграріїв на основі застосування MATHCAD Левчук О.В. 2016 37
13337 Биоразнообразие луговых экосистем агроландшафтов Подолья как структурных элементов региональной экосети Мудрак А.В., Мудрак Г.В., 2015 80
13336 Исследования кургана у села Бандышовка // tyragetia, s.n., vol. ix [xxiv], nr. 1, 2015, 123-130. Бойко Ю.Н. 2015 103
13334 Аналіз екологічного стану лісів Вінницької області Ткачук О.П., Костенюк О.В. 2015 47
13333 Автореферат організаційно-економічний механізм підвищення ефективності цукробурякового виробництва Хаєцька О.П. 2015 62
13328 Ринок цінних паперів як складова фінансового ринку: сучасний стан і перспективи розвитку Михальчишина Л.Г. 2015 126
13327 Концептуальна модель для аналізу агропродовольчого ланцюга постачання Вострякова В.І. 2015 59
13326 Біологічний азот в землеробстві Вінницької області Шкатула Ю.М., Краєвська Л.С. 2014 30
13322 Бобові рослини в агросфері тиврівського району вінницької області Краєвська Л.С., Шкатула Ю.М. 2014 74
13321 “зелена” логістика аграрного сектору як складова екологічної, енергетичної та продовольчої безпеки держави Вострякова В.І. 2014 342
13314 Сегментація Вінницького регіонального ринку молокопродукції Недбалюк О.О. 2011 224
13309 Особливості формування зернової продуктивності гороху в умовах правобережного Лісостепу України Телекало Н.В. 2013 173
13308 Нвестиційно-інноваційний компонент розвитку виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах вінницької області Мельник В.Я. Полеся В.М., Недбалюк О.О. 2010 28
13306 Формування площі листової поверхні та фотосинтетичного потенціалу рослин озимого ріпаку залежно від строку посіву та системи удобрення Мацера О. О. 2017 47
13303 Державне регулювання фінансових процесів в агропромисловому комплексі Алескерова Ю.В. 2016 133
13302 Кадрове забезпечення фінансового механізму управління інтелектуальним капіталом підприємства. Алескерова Ю.В. 2016 57
13301 Фіскальні мультиплікатори в Україні (анг. мова) Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л. 2016 182
13300 Вплив зов.нішніх і внутрішніх факторівна фінансовий механізмуправління інтелектуальним капіталом. Алескерова Ю.В. 2016 54
13299 Кредитні інновації в агропромисловій сфері України Алескерова Ю.В., 2016 132
13298 Векторний механізм розвитку страхування в Україні Алескерова Ю.В. 2016 221
13297 Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства как фактор развития аграрного сектора Алескерова Ю.В., Тодосийчук В.Л., Фурман И.В. 2016 1
13296 Фіскальна політика розвитку соціально-економічної сфери України Алескерова Ю.В., Мараховська Т.М. 2016 85
13295 Проблеми впровадження банківських кредитних інновацій в аграрній сфері. Алескерова Ю.В. 2016 51
13293 Фінансовий менеджмент на підприємстві і основні напрямки його розвитку Алескерова Ю.В., Савков О.Д. 2016 119
13292 Бавовна – економічно ефективна біоенергетична культура Азербайджану. Алескерова Ю.В. 2016 81
13289 Бюджетування як інноваційний підхід в управлінні аграрним підприємством Тодосійчук В.Л., Алескерова Ю.В. 2016 124
13287 Цукрові буряки:економічна ефективність вирощування. Алескерова Ю.В. 2017 110
13285 Документальне відображення земельних ділянок у системі обліку Томчук О.Ф., Федоришина Л.І. 2017 82
13282 Витоки розвитку економічного аналізу Федоришина Л.І. 2017 49
13279 Дослідження та оцінка техногенного навантаження на водні екосистеми річки Соб Первачук М.В., Рибонька В.В. 2015 314
13275 Вивчення впливу передпосівної інокуляції біопрепаратом поліфункціональної дії на урожайність люцерни Коваленко Т.М., Вергелес П.М. 2017 127
13253 Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними видами біопалива Разанов С.Ф., Ткачук О..П. 2015 52
13251 Розвиток технічної думки в українській залізничній галузі в кінці ХІХ ст. - початку ХХ ст. Богатчук С. С. 2016 51
13250 Вплив біопрепаратів на мікробіом ґрунту ризосфери glycine max (l.) merr. Алєксєєв О.О., Патика В. П. 2016 181
13249 Взаємовідносини між bradyrhizobium japonicum і збудниками бактеріозів сої та їх чутливість до пестицидів Алєксєєв О.О. , Патика В. П. 2016 164
13248 Ефективність використання інтерактивних методик у контексті комунікативного підходу до вивчення іноземної мови у вищій школі Гарник А.А., Дакалюк О.О. 2016 230
13245 Актуальність впровадження концепції управління агропродовольчими ланцюгами постачання для мінімізації втрат підприємств апк Вострякова В.І. 2016 118
13244 Впровадження lean-технологій в агрологістику в контексті сталого розвитку Вострякова В.І. 2016 246
13243 Проблеми та перспективи розвитку логістичної системи розподілу плодово-ягідної продукції підприємств вінницької області Вострякова В.І. 2016 111
13239 Психолого- педагогічні основи підготовки майбутнього фахівця до формування комунікативної компетенції Манжос Е.О., Гаврилюк Н.М. 2016 42
13238 Інвестування у ринкові цінні папери Михальчишина Л.Г. 2016 322
13237 Стратегія удосконалення ринку цінних паперів в Україні Михальчишина Л.Г. 2016 509
13235 Актуальні аспекти історичного досвіду розвитку теоретичних і методичних засад професійної підготовки майбутніх менеджерів аграрної сфери у внз сша Клочко О.В. 2016 70
13234 Використання інформаційно-комунікаційних технологій в аграрній освіті Клочко О.В. 2016 37
13232 Методична автентичність у навчанні перекладу студентів економічних спеціальностей Гаврилюк Н.М. Манжос Е.О. 2016 181
13231 Peculiarities of the formation of professional competence of future specialists of agrarian economy Havryliuk nataliia 2016 174
13229 Властивості гички цукрового буряка при її збиранні Калетнік Г.М., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Борис, М.М. Ігнатьєв Є.І. 2016 37
13228 Використання сучасних інформаційних технологій у процесі викладання іноземної мови професійного спрямування Гарник А.А. 2017 46
13227 Розвиток сої сортів горлиця та кивін на тлі впливу фітопатогенних мікроорганізмів та вірусів Алєксєєв О.О., Патика В. П. 2017 39
13226 Формування професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи Дакалюк О. О. 2017 55
13225 Застосування біологічних препаратів на посівах багаторічних бобових трав як засіб забезпечення грунтів атмосферним азотом Врадій О. І. 2017 46
13224 Урожайність сортів сої горлиця та кивін за дії інокуляну та пестицидного навантаження в умовах правобережного лісостепу україни Алєксєєв О.О., Патика В. П. 2017 47
13222 Стан математичної підготовки студентів-екологів аграрних ВНЗ Левчук О.В., Новицька Л.І. 2017 54
13221 Формування аграрної інноваційної системи як шлях до накопичення інтелектуального капіталу підприємств агросектору Коломієць Т. В. 2017 75
13220 Контроль чисельності та шкодочинності основних шкідників і хвороб яблуневого саду Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. 2017 84
13219 Основні чинники, що спонукають до формування сучасних систем управління підприємством Фостолович В. А. 2017 63
13218 Інформаційно-аналітична база в інтегрованій системі управління підприємством Фостолович В. А. 2017 54
13217 Основні аспекти сучасного підходу до системи управління сільськогосподарським підприємством Фостолович В. А. 2017 50
13216 Сучасний підхід до системи управління операцій з давальницькою сировиною у сфері ЗЕД Фостолович В.А. , Ковальчук І.А. , Гловюк А.С. 2017 85
13215 Управління розвитком: модель формування сучасної інформаційної системи Бурєннікова Н. В., Фостолович В. А. 2017 75
13214 Economy agriculture countries: myanmar Aleskerova Y.V. 2015 142
13212 Літературознавча інтерпретація історичної драми Івана Огієнка "Розпятий Мазепа" Тимощук Н.М. 2016 75
13211 Зародження сепаратистських структур в Україні (1990-1992рр) Левчук К.І. 2017 43
13210 Вплив біологічного консерванту на якість та продуктивну дію сінажу Сироватко К.М. 2017 92
13209 Особливості розповсюдження водяного горіха trapa natans l. на річках і водоймах україни та його вплив на водні екосистеми Кавун Е.М., Балинська Н.А. 2017 40
13208 Динаміка та поширення основних шкідників ялини європейської і сосни звичайної в умовах вінницької та житомирської областей Кавун Е.М., Логвінова С.О. 2017 25
13207 Формування продуктивності кукурудзи залежно від обробки стимуляторами росту рослин в умовах Правобережного Лісостепу Пелех Л.В. 2017 40
13205 Експериментальні дослідження ефективності очищення гліцеринової сировини Спірін А.В., ПолєводаЮ.А., Твердохліб І.В. 2016 166
13103 Машиновикористання у рослинництві та тваринництві Калетнік Г.М., Адамчук В.В., Булгаков В.М., Крючев В.М., Надикто В.Т. 2016 43
13102 Механіко-технологічні процеси, робочі органи та машини для рослинництва Булгаков В.М., Адамчук В.В., Калетнік Г.М., Головач І.В., Горобей В.П. 2016 101
13087 Теоретичні основи проектування електронних освітніх ресурсів в умовах «information explosion» Клочко О. В., Прадівляний М. Г. 2016 44
13085 Ефективність використання стрес-протектора «Гліцину» у звірівництві Шевчук Т.В., Кирилів Я.І. 2016 34
13083 Симбіотична продуктивність сої залежно від рівня удобрення в правобережному лісостепу Заболотний Г.М., Циганський В.І., Циганська О.І. 2015 97
13081 Оцінка перезимівлі рослин озимого ріпаку залежно від строку посіву та системи удобрення Мацера О. О. 2016 33
13080 Аналіз використання ресурсного потенціалу грунтів вінницької області Січко Т.В., Гоменюк В.О. 2016 131
13075 Efficiency of state support as the basis of sustainable agriculture Kaletnik G., Prishliak N. 2016 57
13074 Теоретичне дослідження збурених гармонійних коливань у вібраційних приводах машин Адамчук В.В., Калетнік Г.М., Булгаков В.М., Черниш О.М. 2016 135
13073 Методичні підходи до оцінки та аналіз індикаторів продовольчої безпеки України Калетнік Г.М., Дармограй О.В. 2016 218
13072 Дослідження та розробка методів діагностування гідравлічних приводів зернозбиральних комбайнів Калетнік Г.М., Адамчук В.В., Булгаков В.М., Яременко В.В. 2016 216
13071 Геоінформацйіний метод дистанцйного зонування землі на базі програмного забезпечення Калетнік Г.М., Підлипна М.П., Янович В.П. 2016 104
13070 Поняття альтернативних джерел енергії та їх місце в реалізації політики енергоефективності України Калетнік Г.М., Пиндик М.В. 2016 249
13069 Практична реалізація державної політики у сфері вищої освіти та положень нового закону "про вищу освіту" в концептуальних засадах підготовки фахівців на базі ннвк "всеукраїнський науково-навчальний консорціум" Калетнік Г.М., Гунько І.В., Кірєєва Е.А. 2016 167
13068 Перспективи використання стічних каналізаційних вод м. вінниці для підживлення польових культур: вітчизняний та зарубіжний досвід Калетнік Г. М., Гончарук Т.В. 2016 268
13067 Науково-теоретичні засади формування та розвитку людського капіталу в сільських територіях Калетнік Г.М., Мазур А.Г. 2016 151
13066 Зелений бізнес – перспектива підприємництва Калетнік Г.М., Козак К.В. 2016 182
13064 Процес управління фінансовою стійкістю підприємства та шляхи його вдосконалення Фурман І.В. 2017 198
13063 Обгрунтування режимних та конструктивних параметрів гіраційного млина для виробництва високоактивних преміксів Калетнік Г.М., Янович В.П. 2016 193
13062 Інвестиційно-інноваційне забезпечення вирощування біоенергетичних культур та виробництва біопалив Калетнік Г.М. , Гончарук Г.С., Довгань Ю.В. 2016 171
13061 Использование прямого метода граничных элементов при исследовании стационарных колебаний пластин Адамчук В.В., Булгаков В.М., Калетник Г.Н., Куценко А.Г. 2016 87
13053 Комунікативна культура майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи Тимкова В.А., Гуцол Н.А. 2017 77
13052 Проблеми удосконалення мовленнєвої культури студентів-аграріїв Тимкова В.А. 2017 72
13045 The study of dependence of profitability in barley production upon economic indicators of agricultural enterprises Материнська О.А. 2013 132
13044 Економічні особливості виробництва біоетанолу з цукрових буряків в сучасних умовах Хаєцька О.П 2011 68
13043 Інтенсивність забруднення свинцем, кадмієм, цинком і міддю медоносних угідь та білкової продукції бджільництва в умовах Лісостепу Правобережного Швець В.В. 2016 57
13042 Вплив екологічних факторів на розвиток і продуктивність бобово-ризобіального симбіозу Алєксєєв О.О. 2016 0
13041 Low-frequency dielectric spectroscopy of ferroelectric liquid crystals: near-electrode and bulk processes A.V. Koval'chuk, A.F. Shevchuk, D.A. Naiko, M.N. Pivnenko 2003 41
13040 Застосування аналітичних процедур в аудиторській практиці Бралатан В.П., Федоришина Л.І., Пльонсак О.Л. 2010 44
13039 Оперативний аналіз ресурсозабезпеченості виробництва Пльонсак О.Л. 2010 40
13038 Сучасні зарубіжні теорії мотивації у контексті освітньої психології та лінгвістики Лебедєва Н.А 2016 52
13037 Авторські моделі дієвості процесів функціонування складних систем на основі складових результативності: класифікація, характеристика, застосування Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О. 2016 145
13036 Форми і методи доброчинної діяльності Товариства Червоного Хреста УРСР (1985-1991 роки) Левчук К.І. 2016 47
13035 Analytical aspect of supporting the social sphere in Vinnytsia region and perspectives of the society development Glazko N.D. 2016 61
13034 Внутрішній аудит: сучасна інтерпретація його змісту Подолянчук О.А. 2016 162
13033 Інноваційні платформи організації науково- дискусійних молодіжних майданчиків у контексті євроінтеграційного розвитку аграрної економіки Калетнік Г.М., Гунько І.В. 2017 77
13032 Система фінансового регулювання аграрного сектору україни: оцінка сучасного стану та активізація функціонування Фурман І.В. 2017 208
13017 Податок на додану вартість: сутність та стан первинного обліку Подолянчук О.А. 2017 1468
13016 Агроекологічна оцінка земельних ресурсів басейну річки Згар Мущинська В.І., Первачук М.В. 2017 69
13015 Перспективи розвитку агрологістики на ринках сільськогосподарських культур Потапова Н.А. 2017 389
13014 Інноваційний підхід до навчання менеджерів галузі сільського господарства у вищих навчальних закладах Великої Британії Клочко О.В. 2017 69
13013 Діагностика та ризикові аспекти ліквідності підприємства Томчук О.Ф., Комасюк О. 2016 175
13006 Аналітичне забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємства Томчук О.Ф. 2016 67
13005 Пропозиції щодо удосконалення інструментарію Web-аналітики електронної системи управління ВНЗ «Сократ» (ВНАУ) з метою забезпечення професійної підготовки фахівців Скакун Л.А. , Бондаренко О.А., Томчук О.Ф. 2016 200
12999 Аналітичне забезпечення управління діловою активністю підприємства Томчук О.Ф. 2017 72
12998 Переваги та недоліки використання біодізеля Друкований М.Ф., Алексевич І.М., Ковальова І.М. 2016 0
12989 Підготовка економістів-кібернетиків у ВНЗ: виклики і можливості розвитку Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. 2016 35
12988 Аспекти результативності інвестиційного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприєм Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Гринчук Т. П. 2017 55
12987 Особливості оподаткування податком на доходи фізичних осіб операцій із переобладнання транспортного засобу задля використання альтернативного біопалива Плахтій Т.Ф., Драчук В.Ю. 2016 375
12986 Облік витрат на ремонт та модернізацію основних засобів: бухгалтерські та податкові наслідки Плахтій Т. Ф. 2017 810
12985 Організація обліку субєктами малого підприємництва Подолянчук О.А. 2017 383
12983 Навчання перекладу фахових текстів студентів нефілологічних спеціальностей Гаврилюк Н.М., Манжос Е.О. 2016 37
12982 Формування професійно-комунікативної компетентності майбутнього фахівця аграрної галузі Манжос Е.О. 2016 179
12981 Розвиток комунікативної діяльності студентів у навчальному процесі Манжос Е.О. 2017 95
12980 Peculiaratiesof the formation of professional competence of future spetialists of agrarian economy E.A. Manzhos, N.M. Havrylluk 2017 53
12979 Психолого-педагогічні основи підготовки майбутнього фахівця до формування комунікативної компетенції Манжос Е.О., Гаврилюк Н.М. 2017 88
12934 Методологія дослідження виробництва продукції молочного скотарства Петриченко О.А . 2016 154
12933 Аналітична оцінка виробництва кормів в аграрних формуваннях Вінниччини Материнська О.А., Амонс К.С. 2016 253
12932 Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів під час математичної підготовки майбутніх аграріїв на основі застосування системи mathcad Левчук О.В. 2016 56
12931 Математична підготовка фахівців в аграрних університетах на основі технології впроваження системи mathcad Левчук. О.В., Дячинська О.М. 2017 41
12930 Відновлення діяльності державних підприємств УРСР у 1943-1945 рр. Котик Ю. В. 2017 0
12929 Відновлення діяльності податкових органів УРСР у 1943-1945 рр. Котик Ю. В. 2017 0
12762 Моделювання ризику та фінансової стійкості комерційного банку Січко Т.В., Грабова Н.П. 2016 60
12760 Методи моделювання бізнес-процесів підприємства засобами системного аналізу Січко Т.В. 2016 70
12743 Економічні особливості виробництва біоетанолу з цукрових буряків в сучасних умовах Хаєцька О.П. 2011 0
12742 Альтернативна енергетика України: особливості функціонування і перспективи розвитку. Калетнік Г.М., Олійнічук С.Т., Скорук О.П. , Климчук О.В., Яцковський В.І., Токарчук Д.М., Здор І.А. 2012 11
12592 Вплив особливостей бурякоцукрового виробництва на організацію обліку витрат Мулик Т.О. Ковальчук Т.А. 2015 23
12591 Мова і мовлення студентів-аграріїв: ретроспективний аналіз Тимкова В.А. 2016 58
12589 Удосконалення усного професійного мовлення студентів аграрного профілю Тимкова В.А. 2016 179
12585 Обґрунтування схеми віброозонуючої сушарки для післязбиральної обробки зерна Паламрчук І.П., Цуркан О.В., Присяжнюк Д.В., Полєвода Ю.А. 2016 76
12584 Patterns of changing settings of the temperature field at vapour-contacting heating by sterilizing products in cylindrical containers Polyevoda Y.A., Hurych A., Kutsyy V. 2016 91
12541 Надання сільськогосподарських дорадчих послуг як один з інструментів збереження і використання агробіорізноманіття в контексті збалансованого розвитку Тітаренко О.М. 2015 44
12528 Концепція свободи творчості у поглядах аврелія августина Опольська Н.М. 2016 83
12527 Проблеми якості молока в Україні Новгородська Н. В., Блащук В. В. 2015 34
12525 Проблеми діагностики туберкульозу великої рогатої худоби в сучасних умовах Фаріонік Т. В., Блащук В. В. 2015 51
12523 Структура іншомовної компетентності майбутніх інженерів-конструкторів аграрного профілю Миколюк О.П. 2014 81
12449 Світове органічне виробництво: історичний розвиток та сучасний стан Мамалига С. В., Ковальчук І. В. 2016 42
12448 Розвиток ринку органічної продукції в Україні Мамалига. С.В.,Гловюк А.С. 2016 215
12433 Modern state and prospects of development of the personal peasant economies in Ukraine Прутська Т.Ю. 2016 58
12432 Model functioning integrated electronic educational resources in conditions of «information explosion» Klochko O.V. 2016 51
12431 Созологічний аналіз біорізноманіття Вінницької області (східного Поділля), сучасний стан, тенденції. зміни та перспективи збереження Г.І. Кравчук, О.М. Тітаренко 2016 26
12429 Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними видами біопалива Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2015 55
12428 Анализ математической модели вибророторной дробилки Паламарчук І.П., Янович В.П.., Купчук І.М. 2015 144
12426 Енергія проростання насіння – як екологічний фактор інтенсивності росту бобових багаторічних трав у рік сівби Ткачук О.П. 2015 131
12425 Ефективність симбіотичної азотфіксації в агроценозах квасолі Шкатула Ю.М., Краєвська Л.С. 2015 49
12424 Особливості накопичення відходів та шляхи їх переробки у Вінницькій області О.П. Ткачук, С.В. Гусак 2015 62
12413 Продуктивность товарного молодняка серебристо-чёрной лисицы, выращенного в разных условиях освещенности Шевчук Т.В., Кирилів Я.І., Повозніков М.Г. 2016 42
12410 SEE-управління дієвістю процесів отримання валових регіональних продуктів Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О. 2016 73
12409 Баланс азоту, кальцію та фосфору в організмі курок-несучок при згодовуванні гірчичної макухи та ферментної добавки «Мацераза» Непорочна О.Т. 2016 185
12407 Використання поживних речовин курками-несучками за згодовування гірчичної та гарбузової макухи і ферментного препарату оллзайм ssf Непорочна О.Т. 2016 156
12406 Фізкультурно-спортивну активність студентів у системі професійної аграрної освіти Олійник Н.А., Швець О.І. 2016 179
12405 Сутність та види прибутку підприємств Фурман І.В., Мараховська Т.М., Дарнопук І.В. 2015 113
12387 Характеристика і продуктивна дія ароматично-смакової добавки «АСТІVО» Шевчук Т.В., Кирилів Я.І. , Повозніков М.Г. 2016 222
12384 Сучасні підходи до виконання перекладу фахових текстів для студентів вищих навчальних закладів Гаврилюк Н.М. 2016 59
12383 Peculiarities of learning foreign languages by non-philological students Nataliia Havryliuk,Elvira Manzhos 2016 141
12382 Роль біологічного азоту в підвищенні насіннєвої продуктивності квасолі Шкатула Ю.М., Краєвська Л.С. 2014 54
12381 Інтенсифікація процесу фіксації атмосферного азоту під впливом мікробних препаратів на посівах багаторічних бобових трав Врадій О.І,, Первачук М.В. 2016 42
12380 Оподаткування населення УРСР у 1941-1945 рр. Котик Ю. В. 2016 37
12379 Плівки С60, як ефективні фотоелектричні перетворювачі сонячного випромінювання Шевчук О.Ф. 2016 152
12378 Дослідження якісних показників меду різного походження Новгородська Н.В., Блащук В.В. 2016 55
12376 Оцінка стану та основні напрями розвитку вітчизняного агропродовольчого ринку в умовах глобалізації Ціхановська В. М. 2016 59
12374 Дослідження проблем професійної підготовки менеджерів в актуальних умовах суспільних трансформаційних процесів Клочко О. В. 2016 153
12373 Використання інформаційно-комунікаційних технологій в аграрній освіті Клочко О.В. 2016 59
12371 Організаційно-економічний механізм управління якістю сільськогосподарською продукцією Підгаєць О.В. 2017 2
12360 Стратегія фінансово-кредитного забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері Фурман І.В., Вдовенко Л.О. 2015 66
12330 Історія України та етнокультурологія: Науковий довідник для самостійної роботи студентів. У 2-х частинах. Частина І. Історія України Бойко Ю.М. 2016 179
12329 Методологічні проблеми професійної підготовки фахівців з податкових дисциплін у аграрних вищих навчальних закладах Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. 2016 67
12327 Особливості математичної підготовки студентів аграрних ВНЗ Новицька Л.І., Дубчак В.М. 2016 180
12326 Окремі методичні аспекти розв’язування задач у процесі вивчення курсу вищої математики. Дубчак В.М., Новицька Л.І. 2016 54
12325 Порошкоподібний підмор бджіл у годівлі птиці Разанов С.Ф. 2017 48
12321 Екологічний вплив використання надтонких енергій у воді на ріст і розвиток рослин Ткачук О.П. 2013 73
12320 Інокуляція насіння – важливий екологічний фактор підвищення продуктивності вегетативної маси козлятнику східного Ткачук О.П. 2013 76
12319 Екологічна оцінка аналітичних і синтетичних показників лісового фітоценозу Ботанічного саду «Поділля» м. Вінниці Ткачук О.П. 2016 44
12318 Екологічні сукцесії багаторічних люцерно-стоколосових агрофітоценозів Ткачук О.П. 2016 56
12317 Екологічно-безпечний спосіб підвищення продуктивності козлятнику східного шляхом вапнування сірого лісового грунту Ткачук О.П. 2016 51
12316 Основні напрямки відновлювальних робіт на залізничному транспорті України 1945-1950-х рр. Мазило І.В. 2016 63
12315 Удосконалення спеціальної фізичної підготовленості юних плавців шляхом застосування методики ендогенно-гіпоксичного дихання Костенко С., Костенко О. 2016 48
12314 Мобільність студентів у контексті інтернаціоналізації освіти. Олійник Н. А. 2016 64
12309 "Качество белковой продукции пчеловодства при подкормке сельскохозяйственных медоносов калием хлористым на радиоактивно загрязненных территориях" Разанов С.Ф., Гуцол Г.В. 2016 65
12308 Интенсивность накопления в белковой продукции пчеловодства тяжелых металлов при агрохимических мероприятиях в растениеводстве Разанов С.Ф., Швец В.В. 2016 0
12307 Интенсивность накопления в белковой продукции пчеловодства тяжелых металлов при агрохимических мероприятиях в растениеводстве Разанов С.Ф., Швец В.В. 2016 147
12280 Цінні папери як об’єкт бухгалтерського обліку Михальчишина Л.Г. 2016 53
12279 Professional participants of securities market Михальчишина Л.Г. 2016 77
12278 Features of management securities Михальчишина Л.Г. 2016 51
12277 Стан іхтіофауни сандракського водосховища Зотько М.О.,Сироватко К.М., Марценюк Н.О. 2016 149
12276 Ефективність застосування бактеріально-ферментного препарату літосил плюс при силосуванні люцерни Курнаєв О.М., Сироватко К.М. 2016 166
12272 Formation the agricultural innovation system as a way to accumulate intellectual capital in terms of the eu integration Kolomiiets T.V. 2016 52
12268 Інтегративний підхід у процесі формування фундаментальної підготовки з математики із застосуванням засобів інформаційно-комунікаційних технологій здобувачів вищої освіти Клочко О.В., Клочко В.І., Коломієць А.А. 2016 86
12267 Математичні моделі порівняння енергетичних характеристик в одній прикладній задачі. Дубчак В.М. 2016 145
12264 Дидактичні особливості технології використання системи mathcad в математичній підготовці фахівців аграрної галузі Левчук О.В., Новицька Л.І. 2016 153
12263 Інтеграція підготовки фахівців як необхідна складова системи сучасної професійної освіти іntegration of training required as a part of modern education professional Левчук О. В. 2016 62
12262 Формування й ефективне функціонування організаційно-економічного механізму цукробурякового виробництва Хаєцька О.П. 2016 45
12259 Conceptual foundations of intensification of organizational and economic mechanizm of sugar beet production Хаєцька О.П. 2015 71
11942 Девіації норм літературного мовлення студентів-аграрників у контексті досліджень івана огієнка Дущенко Т.І., Тимкова В.А. 2015 133
11938 Особливості застосування категорії «якість» в бухгалтерському обліку Плахтій Т.Ф. 2016 58
11937 Аналіз підходів до розуміння сутності якості облікової інформації Плахтій Т.Ф. 2016 177
11936 Об’єкти якісного підходу в бухгалтерському обліку Плахтій Т.Ф. 2016 178
11935 Якість в бухгалтерському обліку: економічний аспект Плахтій Т.Ф. 2016 125
11934 Дослідні господарства як перспективні осередки інноваційного розвитку аграрного сектору Коломієць Т.В. 2016 131
11933 Причины необходимости обеспечения качества учетной информации Плахтій Т.Ф. 2016 184
11930 Вплив полісахаридів рослинного походження на ростові властивості живильного середовиіца апм-вінтуб для прискореного виділення збудника туберкульозу Власенко В.В., Блащук М.В., Блащук В.В., Власенко І.Г. 2014 94
11929 Толерантність – основна передумова культури спілкування учителя з учнями Матієнко О.С. 2015 165
11928 Урожайність козлятнику східного залежно від сортових особливостей та інокуляції насіння Кириленко Л.В., Патика В.П. 2014 222
11869 Аналіз зон поширення західного кукурудзяного жука (Diabrotica virgifera Le Conte) в США, Європі та Україні Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. 2016 61
11868 Встановлення основних збудників коренеїда цукрових буряків та ефективність використання заходів боротьби Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. 2016 53
11867 Електромеханічна модель адаптивної вібровідцентрової електроосмотичної сушарки Паламарчук І.П., Зозуляк О.В., Зозуляк І.А., Чубик Р.В. 2015 55
11866 Обґрунтування технологічної та конструктивної схеми автоклава з аеродинамічним інтенсифікатором Цуркан О.В., Гурич А.Ю., Полєвода Ю.А. 2014 137
11865 Розробка вібраційного млина для виробництва ентеро- та імуносорбційного глауканітового порошку Янович В. П. Полєвода Ю. А. Токарчук О. А. Єленич А. П. 2016 149
11863 Джерела формування інвестиційних ресурсів Феняк Л.А. 2008 251
11862 Обгрунтування робочих параметрів хвильового конвеєра для переміщення фаршу Паламарчук І.П., Липовий І.Г. 2007 54
11861 Проблемы одомашнивания и развдения лисицы обыкновенной в неволе Шевчук Т.В., Повозников Н.Г. 2016 50
11860 Вплив передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень на врожайність та якість зерна гороху посівного в умовах лісостепу правобережного Телекало Н.В. 2015 71
11858 Обґрунтування конструктивної схеми вібраційної фільтраційно-осмотичної сушарки Паламарчук І.П., Зозуляк О.В., Зозуляк І.А. 2011 57
11857 Удосконалення системи керування нахилом люльки аксіального роторнопоршневого насоса типу PVC 1.63 Іванов М.І., Переяславський О.М., Шаргородський С.А., Ковальова І.М., Мазуренко В.Ф., Харченко О.В., Головко С.М. 2016 53
11853 Соціально-економічні передумови розвитку системи професійної підготовки кадрів для АПК Кукель Г.С., Коломієць Т.В., Паламаренко Я.В. 2015 23
11852 Визначення енергетичних та кінематичних параметрів процесу вібраційного конвективно-фільтраційного зневоложення за допомогою мікроконтролера та комп’ютера Паламарчук І. П., Зозуляк О.В., Герасимов О.О. 2013 57
11850 Вібровідцентрова електроосмотична сушарка для зневоложення високо вологої сировини Зозуляк О.В., Зозуляк І.А., Чубик Р.В. 2015 119
11845 Застосування ступінчатих режимів при сушіння насіння пшениці Снєжкін Ю.Ф., Пазюк В.М., Самойленко К.М., Пазюк О.Д. 2016 41
11843 SEE-управління на базі складових результативності як засіб підвищення дієвості процесу функціонування складних систем: сутність, методологія Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О. 2016 123
11842 Вплив біологічних консервантів на якість, аеробну стабільність та енергетичну цінність силосу з сумішки конюшини та пажитниці багатоквіткової Курнаєв О.М., Сироватко К.М. 2016 90
11841 SEE-управління дієвістю процесів отримання валових регіональних продуктів Ярмоленко В. О., Бурєннікова Н. В. 2016 74
11840 Якість шкурок товарного молодняку сріблясто-чорних лисиць, вирощених у шедах різних конструкцій Шевчук Т.В. 2016 76
11838 Definitions driving force electro-osmotic drying viscons-elastic raw materials in cylindrical containers Цуркан О.В., Зозуляк І.А., Липовий І.Г. 2015 133
11835 Перетравність поживних речовин і продуктивна дія силосу із конюшини та пажитниці багатоквіткової Курнаєв О.М., Сироватко К.М. 2016 129
11834 Методи навчання в дорадчій діяльності Шаманська О.І., Тітаренко О.М. 2014 63
11833 Загальна характеристика біорізноманіття Вінниччини: склад і рівні Тітаренко О.М. 2014 43
11832 Вплив інтеграційних процесів на капіталізацію підприємств Пронько Л.М., к Колесник Т.В. 2016 135
11820 Інтеграція природничо-математичної та спеціальної підготовки майбутніх економістів у вищих аграрних навчальних закладах 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата пед Левчук О. В. 2008 98
11786 Економічна та екологічна оцінка технологій вирощування козлятнику східного, як біоенергетичної та кормової культури Ткачук О.П. 2013 78
11782 Економіко-математичні моделі прогнозування розвитку у галузі тваринництва Юрчук Н.П. 2015 47
11781 Теоретичні аспекти економетричного моделювання виробничої діяльності підприємств Юрчук Н.П. 2015 55
11780 Інформаційні системи в управлінні діяльністю підприємства Юрчук Н.П. 2015 68
11779 Використання економіко-математичних методів в управлінні інноваційним розвитком економічних систем Юрчук Н.П. 2015 106
11778 Стійкість розвитку аграрної галузі регіону як чинник економічного зростання України Козловський С.В., Козловський В.О., Бурлака О.М. 2014 213
11777 Моделювання та прогнозування стійкості розвитку аграрної галузі регіону на основі теорії нечіткої логіки Козловський С.В., Бурлака О.М. 2014 147
11776 Modeling and forecasting of sustainable development of the agricultural sector in the region based on the theory of fuzzy logic Козловський С.В., Бурлака О.М. 2014 65
11774 Забезпечення стійкого розвитку аграрної галузі регіону на основі індикативного планування Бурлака О.М. 2014 148
11773 Особливості та оцінка стратегічного економічного потенціалу аграрної галузі регіону Бурлака О.М. 2014 164
11772 Методологічні підходи забезпечення стійкого розвитку аграрної галузі регіону Бурлака О.М. 2014 181
11771 Стратегічний аналіз факторів стійкого розвитку аграрної галузі Вінницької області Бурлака О.М. 2014 165
11770 Теоретико-концептуальні засади ефективного управління аграрними економічними системами Бурлака О.М. 2014 166
11767 Класифікація фінансових ризиків в системі аналітично-контрольного забезпечення Мулик Т.О., Мулик Я.І. 2016 15
11763 Страхування відповідальності учасників ринку цінних паперів Михальчишина Л.Г. 2016 193
11762 Внутрішній державний фінансовий контроль: проблеми становлення та перспективи розвитку Михальчишина Л.Г. 2016 29
11606 Стохастична підготовка фахівців у вищих навчальних закладах Хрипко Т.Є. 2016 87
11604 Особливості конструкції комбінованог о змішувача для переробних і харчових виробництв Цуркан О. В. Полєвода Ю. А. Волинець Є. О. Походай М. В. 2016 156
11603 Передумови становлення майбутнього інженера як інтелектуальної особистості Миколюк О.П. 2016 524
11601 Засідання круглого столу на тему : "Розвиток системи сільськогосподарського дорадництва - важлива складова організаційно-економічних змін на селі. Підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів агропромислового комплексу України" В.А. Мазур, О.М. Тітаренко 2015 50
11600 Сільськогосподарська дорадча діяльність: сутність та особливості здійснення О.І. Шаманська, О.М. Тітаренко 2015 83
11599 Девіації норм літературного мовлення студентів-аграрників у контексті досліджень Івана Огієнка Тимкова В. А., Дущенко Т. І. 2015 37
11598 Інтенсифікація процесів зневоложення насіння за рахунок використання вібраційного та електроосмотичного ефектів Паламарчук І.П, Цуркан О.В, Зозуляк О.В, Герасимов О.О. 2012 22
11596 Інтенсифікація процесів зневоложення насіння за рахунок використання вібраційного та електроосмотичного ефектів Паламарчук І.П, Цуркан О.В, Зозуляк О.В, Герасимов О.О. 2012 27
11595 Біометричні параметри перезимівлі рослин озимого ріпаку за різних строків посіву та рівнів основного удобрення Мацера О. О. 2016 49
11548 Екологічна мережа Немирівського району: стан і перспективи формування Мудрак Г.В., Заєць В.В. 2016 230
11546 Middle Transnistria in structure national ecological network of Ukraine: state and prospects of development Olexandr Mudrak, Galina Mudrak, Tetiana Bryndak 2016 56
11542 Внутрішня звітність підприємств щодо операцій з конвертованими облігаціями Михальчишина Л.Г. 2015 135
11541 Історія становлення та розвитку цінних паперів у світі Михальчишина Л.Г. 2015 199
11540 Організаційно-методичні аспекти внутрішнього контролю операцій з цінними паперами Михальчишина Л.Г. 2015 148
11539 Цінні папери: види та систематизація для облікових цілей Михальчишина Л.Г. 2015 720
11538 Економіко-правові аспекти застави цінних паперів Михальчишина Л.Г. 2015 64
11174 Удосконалення системи керування нахилом люльки аксіального роторнопоршневого насоса типу pvc 1.63 Іванов М.І. , Переяславський О.М. , Шаргородський С.А. , Ковальова І.М. 2016 26
11171 Дослідження можливості створення мікромереж з використанням розосереджених джерел енергії (біоамаси) Рубаненко О.О. 2016 59
11170 Нормування втрат електроенергії в електричних мережах агропромислового комплексу критеріальним методом з застосуванням нейронечіткого моделювання Лежнюк П.Д., Рубаненко О.О. 2016 31
11166 Роль сільськогосподарських кооперативів у забезпеченні сталого розвитку сільських територій Тітаренко О.М. 2015 76
11161 Доброчинна діяльність Товариства Червоного Хреста України (1991-2000 роки) Левчук К.І. 2016 38
10677 Підготовка економістів-кібернетиків у ВНЗ: виклики і можливості розвитку Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. 2016 72
10568 Демонстрація процесів створення сліпих електронних цифрових підписів на текстографічну документацію на основі моделей матричного типу В. Г. Красиленко, Р. О. Яцковська, Ю. М Тріфонова 2013 78
10462 Drying of Antioxidant Composite Materialsbased on Table Beet Z. Petrova, Y.Snezhkin. V. Pazyuk, K. Samoilenko 2015 139
10461 Порівняльний аналіз результативності процесу здійснення капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного середовища: міждержавний аспект з урахуванням паритету купівельної спроможності Бурєннікова Н.В. 2016 112
10457 К вопросу о сепарации примесей на фрикционных сепараторах А.М.Романов, И.А. Зозуляк 0000 64
10456 Анализ конструкций вибрационных сушилок для сыпучей сельськохозяйственной продукции П. С. Берник, И. П. Паламарчук, И. А. Зозуляк 1998 26
10454 Вібраційні лоткові сушарки П. С. Берник, П. Д. Денісов, И. А. Зозуляк 2000 33
10450 Обгрунтування конструктивної схеми вібраційної фільтраційно-осмотичної сушарки І.П. Паламарчук, О.В. Зозуляк, І.А. Зозуляк 2011 60
10449 Дослідження швидкісних характеристик вібраційно-осмотичного процесу зневоложення І.П. Паламарчук, О.В.Зозуляк, О.О.Герасімов, І.А. Зозуляк 2012 41
10442 Обоснование конструкции вибрационной сушилки для подсолнечника В. М. Бандура, М. Ф. Друкований, І. А. Зозуляк 2012 31
10441 Визначення оптимальних робочих параметрів вібраційної машини для сушіння зерна Л. П. Янович, І. А. Зозуляк, В. П. Янович 2013 52
10440 Обґрунтування конструкції вібромашини для сушіння гранульованих і зернистих матеріалів І. А. Зозуляк 2014 68
10439 Description of heat exchange in the similarity theory of vibrating drying process of sunflower Valentina Bandura, Igor Zozuliak, Vladyslav Palamarchuk 2014 65
10438 Кількісні дослідження відповідального управління агропродовольчими ланцюгами постачання: світовий досвід Вострякова В.І. 2015 110
10437 Principles of Teaching Foreign Language Vocabulary to University Students . Nataliia I., Nataliia H. 2015 62
10436 Definitions driving force electro-osmotic drying viscons-elastic raw materials in cylindrical containers Oleg Tsurkan, Igor Zozuliak, Igor Lipoviy 2015 36
10435 Вібровідцентрова електроосмотична сушарка для зневоложення високо вологої сировини О.В. Зозуляк, І.А. Зозуляк, Р.В. Чубик 2015 121
10434 Моделювання процесу вібраційного сушіння соняшнику при використанні теорії подібності В. М. Бандура, І.А. Зозуляк , О.В.Зозуляк 2015 55
10413 Вплив бактеріально-ферментного препарату літофер на якісні показники та перетравність поживних речовин сінажу з вівса+вики+ гірчиці. Курнаєв О.М., Виговська І.О., Сироватко К.М. 2014 87
10412 Поживність та продуктивна дія зеленої маси та силосу з сумішки озимого жита з тифоном Курнаєв О.М., Сироватко К.М., Кулик С.М., Сеник І.І. 2015 141
10410 Аналіз математичної моделі вібровідцентрової машини для очищення рідкої сировини Паламарчук І. П. Полєвода Ю. А. Янович В. П. 2009 50
10409 Супертест – інструмент для розвитку творчого мислення студентів Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. 2016 104
10408 Обгрунтування в'язкісної характеристики рідкого дисперсійного середовища в умовах вібромеханічної дії Паламарчук І.П., Полєвода Ю.А., Янович В.П. 2011 66
10407 Застосування нейронних мереж для розпізнавання поточного стану технічних об’єктів Яцковський В.І., Яцковська Р.О. 2016 46
10406 Особливості вібродіагностики низькообертових підшипників кочення Борисюк Д. В. Твердохліб І. В. Полєвода Ю. А. 2013 101
10388 Особливості графічної підготовки майбутніх інженерів-механіків на основі комп'ютерно орієнтованих технологій Джеджула О.М., Островський А.Й., Хомяковський Ю.Л. 2014 65
10387 Сучасний стан та тенденції формування інтелектуального капіталу в аграрному секторі Корнійчук А. М., Коломієць Т. В. 2016 55
10386 Мотивація як детермінанта навчальної діяльності студентів вищих закладів освіти Клибанівська Т.М. 2015 63
10385 Методика порівняння деяких енергетичних характеристик в симетричних задачах Дубчак В.М.,Новицька Л.І. 2015 135
10382 Підвищення резистентності організму перепелів за рахунок введення в їх раціон порошкоподібного підмору бджіл Разанов С.Ф. 2005 45
10381 Віброакустична діагностика лопатевих насосів Полєвода Ю. А. 2015 69
10380 Забруднення важкими металами відходів бджільництва Разанов С.Ф. 2009 35
10379 Вплив органічних і мінеральних добрив та рівня зволоження грунтів на концентрацію свинцю у квітковому пилку Разанов С.Ф., Швець В.В. 2012 47
10378 Морфометрична оцінка судака вирощеного в антонівському водосховищі Іщенко М.О., Гіденко В.М. , Асафат І.В., Марценюк Н.О., Марценюк В.П., 2015 45
10377 Становлення та основні напрями діяльності Української спілки ветеранів Афганістану (1985-2000 рр.) Левчук К.І. 2016 30
10373 Ефективність використання інтенсивної відбудови бджолами будівельних рамок для збільшення виробництва воску та покращення його якості в умовах радіоактивного забруднення довкілля Разанов С.Ф. 2006 100
10372 Особливості накопичення важких металів у восковій сировині Разанов С.Ф. 2008 51
10371 Про наскрізний електронний посібник фахового спрямування Шевчук О.Ф. 2016 84
10370 Аспекти інформатизації освітнього процесу у вищих навчальних закладах Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. 2016 50
10368 Формування професійної мовнокомунікативної компетенції сучасного аграрія Тимкова В.А., Дущенко Т.І. 2016 27
10367 Активізація самостійної творчо-пошукової діяльності студентів в аграрному ВНЗ Тимкова В.А., Кравець Р.А. 2016 32
10366 Some aspects of the training of future managers by means of information and communication technologies in higher education institutions O.V. Klochko, O.V. Levchuk 2016 32
10365 Особливості вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін в системі професійної підготовки фахівців Левчук К.І., Левчук О.В. 2016 28
10364 Інтеграція підготовки майбутнього фахівця – перспективний напрям професійної освіти Левчук О.В., Клочко О.В. 2016 37
10342 Теоретичні основи інтеграції природничо-математичної та спеціальної підготовки економістів у аграрних ВНЗ Левчук О.В. 2009 75
10341 Вміст радіонуклідів і важких металів у продукці бджільництва Разанов С.Ф. 2009 48
10322 Особливості графічної підготовки майбутніх інженерів-механіків на основі комп'ютерно орієнтованих технологій О.М. Джеджула, А.Й. Островський, Ю.Л. Хом'яківський 2014 63
10318 Прикладний пакет mathcad як засіб підвищення ефективності математичної підготовки майбутніх аграріїв О.В.Левчук 2010 63
10317 Дидактичний комплекс навчально-методичного забезпечення інтегрованої математичної підготовки фахівців О.В.Левчук 2010 56
10316 Біоенергетична ефективність застосування поліміксобактерину при вирощуванні цукрових буряків для виробництва біоетанолу Маслоїд А.П. 2011 67
10274 Правове регулювання санаторно-курортного лікування в УСРР у 20-ХХ рр. ХХ ст. Мельничук М.О. 2014 73
10271 Структура та повноваження Народного комісаріату охорони здоров’я УСРР у період непу. Мельничук М. О. 2015 132
10270 Правовое регулирование охраны материнства и детства в УССР в период НЕПа Мельничук М. О. 2015 155
10269 Моделювання процесу згорання в тракторних і комбайнових дизелях, працюючих на різних видах палива за допомогою уточненої моделі І. І. Вібе шляхом апроксимації експериментальних даних Семенов В.Г., Комаха В.П., Рябошапка В.Б. 2015 37
10265 Дослідження швидкісних характеристик вібраційно-осмотичного процесу зневоложення І. П. Паламарчук, О. В.Зозуляк, І. А. Зозуляк, О.О. Герасімов, 2012 30
10263 Основні тенденції формування кадрового потенціалу сільськогосподарських підприємст Вінницької області Чорнопищук Т.І., Мельник В.С. 2015 84
10262 Кооперативний рух як фактор стабільного розвитку аграрного сектору економіки Чорнопищук Т.І. 2015 79
10261 Демографічні чинники формування ринку праці Чорнопищук Т.І., Шаповалюк Т.А. 2015 54
10260 Необхідність розвитку довгострокової оренди земель сільськогосподарського призначення в Україні Чорнопищук Т.І., Скоропад В.В. 2015 50
10258 Методичні підходи до оцінки розвитку продовольчого ринку України та його місткості Дармограй О.В. 2015 52
10257 Теоретичні аспекти державного регулювання продовольчого ринку в Україні Чорнопищук Т.І., Лужинська О.С. 2015 42
10256 Use of information and communication technologies managers in the agricultural sector during their professional training in the conditions of societies’ infromatization O.V. Klochko, O.V. Levchuk 2015 44
10233 Напрямки стратегічного розвитку продовольчого ринку вінницької області Дармограй О.В. 2015 147
10230 Конвергенція розвитку систем аграрної освіти, науки та підприємництва як основа формування інтелектуального капіталу аграрних підприємств Корнійчук А.М., Гончарук Т.В., Коломієць Т.В. 2015 62
10229 Вплив умов утримання корів у сухостійний період на їх відтворювальну здатність Пікула О.А. 2014 154
10201 Розвиток експортної діяльності апк в умовах зони вільної торгівлі з єс Салькова І.Ю., Олексієнко О.П. 2015 204
10112 Сучасний стан та проблеми розвитку кооперативного руху в Україні Ціхановська В. М. 2015 47
10077 Ефективність дії інсектицидів на прояв глободерозу картоплі при обробці посадкового матеріалу Вергелес П.М., Пінчук Н.В. 2015 47
10074 Екологічна безпека сучасних систем захисту рослин Окрушко С.Є. 2015 162
10073 Світовий ринок туристичних послуг: забезпечення конкурентосроможності Ціхановська В. М., Ковальчук С. Я. 2015 95
10072 Адаптивний розвиток молочного виробництва в Україні під впливом євроінтеграційних процесів Ціхановська В.М. 2015 45
10068 Вплив пробіотика на органолептичні показники свинини Трачук Є.Г. 2015 197
10018 Застосування топологічного аналізу при оцінці оптимальності організаційної структури управління підприємством Січко Т.В., Ковель О.О. 2014 236
10016 Формирование производительности бобов кормовых в зависимости от микробиологических препаратов в условиях Лесостепи правобережной Савченко В.О. 2015 77
10011 Формування облікової політики підприємства щодо обліку розрахунків за податками в сільськогосподарських підприємствах Плахтій Т.Ф. 2012 102
9935 Оцінка сучасного стану фондового ринку україни та перспективи його розвитку в системі відтворення економіки Фурман І.В. 2014 83
9934 Аналіз ефективності використання основних засобів на підприємстві Материнська О.А., Базюк С.А. 2015 124
9933 Удосконалення механізму регулятивного та інфраструктурного забезпечення виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами Материнська О. А. 2015 46
9920 Організація самостійної роботи студентів у процесі кредитно-трансферної системи вивчення іноземної мови Матієнко О.С., Гальчак Н.П. 2015 71
9919 Загальнопедагогічні принципи виховання та шляхи їх реалізації при формуванні толерантності у підлітків Матієнко О.С. 2015 171
9918 Аналіз законодавчої бази щодо державного регулювання аграрного ринку Яхно Катерина Георгіївна 2015 149
9917 Формування професійно - термінологічної компетентності майбутніх фахівців сільського господарства Манжос Е. О. 2014 92
9909 Виховання "відповідального громадянина" в процесі оволодіння іншомовною мовленнєвою компетенцією Осаульчик О.Б. 2015 155
9908 Формування внутрішньої мотивації студентів у процесі вивчення фахово-орієнтованої іноземної мови Осаульчик О.Б. 2015 136
9907 Інноваційні можливості особистісного типу спілкування у вивченні іноземних мов Осаульчик О.Б. 2015 61
9901 Інноваційні можливості особистісного типу спілкування у вивченні іноземних мов Осаульчик О.Б. 2015 41
9900 Формування внутрішньої мотивації студентів у процесі вивчення фахово-орієнтованої іноземної мови Осаульчик О.Б. 2015 117
9896 Облік розрахунків за податком на додану вартість Іщенко Яна, Загородня Аліна 2015 114
9895 Формування комунікативної культури майбутніх фахівців аграрної галузі Манжос Е.О., Матієнко О.С. 2015 84
9894 Стан ринків аграрної продукції України за період 1990-2014 рр. Яхно К.Г. 2015 71
9892 Аналіз рентабельності продукції та дефіцитності ресурсів на основі економіко-математичного моделювання Волонтир Л.О., Рожицька А.Є. 2015 34
9886 Творча конструкторська діяльність сучасних інженерів-аграріїв Миколюк О.П. 2015 85
9885 Симбіотична фіксація азоту та роль мікроорганізмів у ґрунтоутворенні Первачук М. В.,Врадій О. І. 2015 81
9880 Масло рапсовое в комбикормах для бычков на откорме В.Ф. Радчиков, Т.Л. Сапсалёва, Т.Л. Голубенко, Р.Д. Шорец, Н.В. Пилюк, В.А. Голубицкий 2015 225
9879 Масло рапсовое в кормлении бычков В.Ф. Радчиков, Т.Л. Сапсалёва, Т.Л. Голубенко 2015 121
9878 Принципи навчання лексиці на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах Гаврилюк Н.М. 2015 205
9876 Впровадження експертних систем в управлінні діяльністю підприємства Бурденюк І.І., Волонти р Л.О. 2015 57
9874 Conceptual approaches of corporate accounting business structures in agricultural sector Ishchenko Yana 2015 52
9873 Оцінка фінансово-економічного потенціалу підприємства та управління ним Материнська О.А., Романець А. В. 2015 252
9872 Оцінка цінової політики сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах ринку Материнська О.А., Потапова І. В. 2015 144
9871 Актуальні проблеми теорії та практики аналізу господарської діяльності та шляхи їх вирішення Материнська О.А., Мазур Ю.В 2015 139
9870 Аналіз можливостей розвитку та впровадження нетрадиційних банківських послуг в україні Материнська О.А., Грушелевич О.А 2015 157
9867 Симбіоз Bradyrhizobium japonicum i Glycine hispida за дії абіотичних факторів Алєксєєв О.О. 2015 34
9864 Формування високоефективної симбіотичної системи Bradyrhizobium japonicum - Соя. Алєксєєв О.О., Патика В.П. 2014 78
9861 Темарій голоду в епіці 80-90-х рр.: аспекти мовостилю Анатолія Дімарова Тимощук Н.М. 2015 140
9855 Перспективи розвитку відновлювальної енергетики в Україні Скорук О.П 2013 367
9841 Розвиток діалогічно-комунікативної взаємодії у професійно-ціннісному середовищі Лебедєва Н.А. 2015 61
9839 Використання F-імпульсів як індикаторів спрямованості наслідків процесів функціонування складних систем в авторському SEE-аналізі дієвості процесів на основі складових результативності Бурєннікова Н.В. 2015 36
9833 Проблема психологічного дослідження тривожності у студентів вищих закладів освіти Клибанівська Т.М. 2015 130
9832 Формування лексичної компетенції в процесі вивчення німецької мови як другої іноземної у немовних вузах Дакалюк Ольга Олександрівна 2015 70
9831 Порівняльна характеристика дієвості оплати праці найманих працівників за видами економічної діяльності: міждержавний аспект Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О. 2015 132
9826 Оцінка адаптивного потенціалу ряду с.-г. культур за літньої сівби в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В., Векленко Ю. А. 2015 27
9825 Адаптивний потенціал окремих с.-г. культур в умовах зміни клімату Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. 2015 40
9818 Роль французьких запозичень у збагаченні словникового складу англійської мови. Гарник А.А. 2015 109
9817 Перспективи розвитку виробництва біопалива в світі і україні Скорук О.П. Боровський Б.Л. 2015 55
9816 Розвиток ринку біопалива з використанням сільськогосподарських енергетичних культур Скорук О.П.Соловйова О.В., 2015 70
9815 Альтернативні джерела енергії як інструмент забезпечення енергетичної безпеки україни Скорук О.П. Козак Л.А., 2015 58
9766 Перспективи створення спільних сільськогосподарських підприємств в україні Буряк К. В. Скорук О. П. 2010 74
9765 Управління трудовими ресурсами як складовою конкурентоспроможності підприємства Погребняк Д.П.Скорук О.П 2010 87
9764 Стан та перспективи розвитку .малого підприємництва у вінницькій області Нагорна Ю. Скорук О.П 2010 51
9763 Розвиток малих форм господарювання на селі в умовах економічної кризи Дзюбенко В.О. Скорук О.ГІ., 2010 76
9762 Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємств та його наслідки Кучмій І.Г. Скорук О.П. 2010 69
9761 Стан та перспективи вдосконалення матеріально-технічної бази аграрного виробництва Бабюк К.Г. Скорук О.П. 2010 57
9760 Ефективне кредитування, як засіб збільшення оборотних фондів та розвитку сільськогосподарського виробництва. Федченко В.В Скорук О.П. 2010 89
9759 Формування та діяльність акціонерних товариств в україні Пура Л.О. Скорук О.П, 2010 68
9758 Проблеми відродження виробничої та соціальної інфраструктури села. Петрова O.A. Скорук О.П., 2010 49
9757 Формування та регулювання ринку праці Марценюк Я.Ю. Скорук О.П. 2010 75
9756 Вдосконалення організації виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах Заєць О.М. Скорук О.П. 2010 68
9755 Ефективність виробництва і споживання біодизельного палива в україні Причепа Г.В. Скорук О.П., 2012 41
9754 Інноваційне використання соломи Костик В.О. Скорук О.П 2012 55
9753 Досвід інноваційного забезпечення виробництва біопалива в фрн СавчукМ. О. Скорук О. П. 2012 32
9752 Сучасні тенденщї розвитку інноваційного забезпечення виробництва біопалива в україні Постоюк І.О. Скорук О.П 2012 57
9751 Стан та перспективи інноваційного розвитку відновлювальних джерел енергії в україні Терещук Т.О. Скорук О.П. 2012 47
9750 Світові тенденції розвитку біоенергетики Харчук А.І. Калетнік Г.М. Скорук О.П. 2012 62
9749 Формування інноваційної основи розвитку галузі біопалива в україні Маланчук Я. А., ПанасюкТ.Є. Скорук О.П. 2012 76
9748 Виробництво біоетанолу: сучасний стан та перспективи розвитку Сксрук О. П.Герасимчук О.М. 2012 40
9747 Перспективи виробництва біопалива та ефективність його використання Скорук О.П.Задорожна Л.М. 2012 47
9746 Франчайзингові механізми впровадження виробництва біопалива в апк СкорукО.П.СавчукМ. О. 2012 45
9745 Перспектива використання сонячної енергії в україні та світі Скорук О.П. Матусяк М.В. 2012 33
9744 Теплова енергія води та перспективи її використання Скорук О.П.Матусяк М.В. 2012 54
9743 Роль альтернативних видів палива у підвищенні енергетичної та екологічної безпеки україни: правовий аспект Скорук О.П.,Довбищук О.О. 2012 49
9742 Проблеми зайнятості сільського населення в регіоні Бельдій Т.І., Скорук О.П. 2009 63
9741 Методологічні підходи до вивчення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва Демченко С.В. Скорук О.П. 2009 60
9740 Розвиток ринку біопалива в україні та світі: стан та перспективи Скорук О.П.Здор I.A. 2012 49
9739 Економічна ефективність виробництва та використання біоетанолу в україні Калетнік Г.М. Олійнічук С.Т. Скорук О.П 2012 166
9738 Вплив інноваційних процесів на ефективність господарської діяльності Ільченко Д. О. Науковий керівник: Скорук О.П 2013 93
9737 Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку біопалива Кулик І.О. Скорук О.П 2013 58
9736 традиційні види палива , біоенергетичні ресурси , викопні ресурси , традиційні ресурси, енергетичні культури, біомаса, енергетичні відходи Побережна Л. В Скорук О. П 2013 96
9735 Біоенергетичні ресурси як альтернатива традиційним видам палива Паперук А. С. Науковий керівник: Скорук О. П 2013 81
9734 Доцільність виробництва біодизеля з ріпаку в україні Пазинич О. В. Скорук О.П. 2013 91
9733 Екологічні аспекти використання деревних паливних ресурсів Мельник О. М. Скорук О.П 2013 72
9732 Сучасний стан та перспективи розвитку виробництва біопалива в україні Мазуренко Т.Р. Скорук О.П 2013 55
9731 Інноваційні аспекти виробництва біопалива в україні: стан, проблеми та перспективи Флора Д. В. Скорук О.П. 2013 66
9730 Створення технопарків, як інноваційна модель розвитку зах біопалива в україні Костельнюк О.П. I Скорук О.П., 2013 79
9729 Ефективність виробництва біодизеля на основі ріпаку в україні Липко К.В. Скорук О. П. 2013 106
9728 Біопаливо та його перспективи в україні Чорнокозинська K.M. Скорук О. 2013 87
9727 Сучасний стан розвитку ринку рідких біопалив в україні Слюсаренко A.B. Скорук О.П. 2013 73
9726 Інноваційні перспективи використання біопалив в аграрному секторі україни Осипчук Т. П. Скорук О.П., 2013 101
9725 Біопаливо як інноваційний фактор забезпечення енергетичної безпеки україни Нестерак С. Л. Скорук О.П. 2013 65
9724 Сучасний стан та перспективи виробництва біопалива в україні Квачова С.С. Скорук О.П. 2013 72
9723 Видобуток сланцевої нафти як інноваційний напрям розвитку світового пек Івачковська Л. М. Науковий керівник: Скорук О.П., 2013 60
9722 Виробництво твердого біопалива, як інноваційний шлях розвитку біоенергетики в україні Трач Н.В Скорук О.П 2013 79
9721 Інноваційне забезпечення виробництва біопалива в україні Павельчук І.М. Скорук О.П., 2013 109
9720 Водорості - альтернатива загальноприйнятій сировині для виробництва біопалива Дацюк І.В. Скорук О.П. 2013 63
9719 Виробництво біоетанолу - перспективний шлях розвитку підприємств спиртової галузі апк Горобчук B.C. Скорук О. П. 2013 92
9718 Пріоритетні напрямки використання біопалива ібіоетанолу Гесаль Т.С . Скорук О.П., 2013 122
9717 Світове значення геотермальної енергетики Казьміржевська І.І. Скорук О.П. 2011 53
9716 Перспективи формування кластерного виробництва біопалива в україні Скорук О.П., доцент Гримайло І.С 2011 98
9715 Перспективи виробництва біопалива у вінницькій області Скорук О.П., Кірєєва Е.А. 2011 124
9714 Організація використання біоресурсів в світі Скорук О. П. Солодка Л. Л. 2011 83
9713 Можливості збільшення зайнятості за рахунок впровадження аль терна тивних джерел енергії Скорук О.П., Бучок A.B. 2011 125
9712 Властивості ta економічна еектнвність виробництва біопалива в україні Волошановська О.С. Скорук О.П. 2011 56
9711 Ріпак - майбутнє української енергетики Войтова Ю.Скорук О.П. 2011 70
9710 Розвиток та перспективи біоресурсів, важливість їх використання Паламаренко Я.В.Скорук О.П. 2011 67
9709 Аналіз стану, проблем та перспектив розвитку біоенергетики в україні Глеба М. М.Скорук О.П 2011 67
9708 Енергія - у всіх її проявах, як один із альтернативних джерел Н.О. Москалюк.О.П.Скорук 2011 113
9707 Історія розвитку біоенергетики Бородій В.В.Скорук О. П 2011 77
9706 Сонячна енергетика в україні та перспективи ї ї розвитку Кухар О.В.Скорук О.П. 2011 68
9705 Енергія сонця та ї ї використання Коцупера Л.В.Скорук О.П 2011 47
9704 Економічна ефективність переробки цукрового буряка на біопаливо Іщенко І.І.Скорук О.П 2011 68
9703 Тенденції і перспективи розвитку біопалива в україні Бурлака О.М. Скорук О.П 2011 62
9702 Теоретичні основи оцінки конкуренто-спроможності підприємств АПК Салькова І.Ю. 2015 60
9701 Тенденції розвитку птахопродуктового підкомплексу АПК України Салькова І.Ю. 2015 39
9699 Сутність внутрішнього аудиту та його значення для сільськогосподарських підприємств Михальчишина Л.Г. 2015 69
9698 Становлення та тенденції розвитку судово-економічної експертизи Михальчишина Л.Г. 2014 67
9688 Особливості формування інформаційного забезпечення комп’ютерних систем бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприємств Юрчук Н.П. 2015 56
9687 Облік виробництва готової продукції Марчук У.О., Пацар О.Г. 2015 36
9685 Програма ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Продовольчі ресурси: проблеми і перспективи" Шпикуляк О.Г. 2015 62
9684 Моделювання бізнес-процесів діяльності підприємства засобами системного аналізу Січко Т.В., Поважук Д.О. 2015 38
9682 Актуальність риторики у формуванні гармонійно розвиненої особистості Тимкова В.А. 2015 66
9673 Теоретичні аспекти економіко-математичного моделювання інноваційних процесів в управлінні розвитком агропромислового виробництва Бурденюк І.І. 2015 77
9672 Моделювання інвестиційних проектів організації сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Ушкаленко І.М. 2015 76
9631 Історичні передумови становлення та розвитку фінансової діяльності Коваль Н. І. 2015 149
9622 Діелектрична спектроскопія, як метод ідентифікації smc* фази у рідкому кристалі Шевчук О.Ф. 2015 137
9621 Моделі прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику Січко Т.В., Бурденюк І.І. 2014 56
9616 Якісний підхід в бухгалтерському обліку Плахтій Т.Ф. 2015 138
9615 Порядок відображення в обліку розрахунків за обов’язковими утриманнями із доходів фізичних осі, Плахтій Т.Ф. 2015 49
9613 Перспективи розвитку інформаційних технологій в банківській системі Юрчук Н.П. 2015 60
9610 Дінаміка адаптації студентів вищих навчальних закладів до навчання в університету від першого до випускних курсів Клибанівська Т.М. 2015 172
9609 Методичні принципи психокорекційної роботи зі студентами Клибанівська Т.М. 2015 111
9608 Нагромадження людського капіталу як основа розвитку малого та середнього підприємництва в аграрному секторі Коломієць Тетяна Вікторівна 2015 43
9607 Формування моделі конкурентоспроможності аграрного підприємства з врахуванням впливу на неї рівня інтелектуального капіталу Коломієць Тетяна Вікторівна 2015 112
9606 Облікова політика підприємства - обєкт чи джерело інформації аудиту Подолянчук О.А. 2015 113
9605 Особливості державної реєстрації громадських організацій та місцевих осередків Письменна О.П. 2015 42
9604 Порівняння практики застосування договору комерційної концесії та договору франчайзингу на міжнародному та національному рівнях Письменна О.П., 2015 49
9592 Договір ренти: історично-правовий аналіз Письменна О.П. Ванжула О. 2015 41
9589 Розвиток і дієвість соціальної функції контролю в бухгалтерському обліку Марчук У.О. 2015 40
9586 Потенціал виробництва біопалива в україні Скорук О.П 2011 59
9585 Сонячна енергія - важливий вид альтернативних джерел Скорук О.П 2011 44
9584 Формування раціональної структури посівних площ в регіоні Скорук О.П 2011 72
9583 Проблеми впровадження нових концепцій системи управління трудовими ресурсами Скорук О.П 2002 50
9582 Біогаз -основні проблеми та перспективи застосування у вшнницькій області Скорук О.П 2011 74
9581 Проблеми впровадження інновацій в галузі біопалива в україні Скорук О.П 2012 46
9569 Проблеми виробництва біоетанолу в україні Скорук О.П 2011 59
9568 Перспективи розвитку виробництва біопалива в україні Скорук О.П 2012 91
9561 Економічний розвиток сільськогосподарських підприємств: проблеми і перспективи Кошельник В. М. 2015 113
9552 Переваги та ризики євроінтеграції для АПК України Ставська Ю. В., Дмитренко І. А. 2013 37
9551 Аграрний сектор України на шляху до євроінтерграції Ставська Ю. В., Сторожук О. Л. 2013 17
9550 Підвищення конкурентоспроможності продукції агропромислового виробництва шляхом дотримання механізмів якості Ставська Ю. В., Яремчук Н. В. 2013 72
9548 Технічне регулювання якості аграрного сектора України в контексті глобалізації Ставська Ю. В. 2013 29
9545 Сучасний стан та тенденції розвитку ринку м'яса і м'ясної продукції в Україні Ціхановська В. М., Томчук О. В., Ціхановська О. М. 2015 20
9544 Розвиток інтеграційних процесів ваграрних підприємствах Пронько Л.М. 2015 74
9532 Можливості збільшення зайнятості за рахунок впровадження аль терна тивних джерел енергії Скорук О.П 2011 48
9531 Інноваційне забезпечення виробництва біоетанолу в україні Скорук О.П 2011 72
9529 Перспективи виробництва біопалива третього покоління Скорук О.П., Токорчук Д.М., Всемірнова В.М. 2011 77
9526 Стан розвитку біоенергетики в україні Скорук О.П 2011 59
9525 Нормативно-законодавче забезпечення виробництва та використання бюпалив в україні Скорук О.П 2011 50
9524 Проблеми виробництва біоетанолу в україні Скорук О.П 2011 42
9519 Аналіз можливостей застосування моделей та методів оцінки інтелектуального капіталу на вітчизняних підприємствах апк Коломієць Тетяна Вікторівна 2015 56
9518 Особенности проявления коммуникаций у самців се ребристо-черной породы лисиц в период гона Шевчук Т.В. 2015 38
9517 Организационно-экономические основы развития пищевой промышленности в Украине Цихановская В. М. 2013 35
9516 Тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг в умовах посилення глобалізаційних процесів Ціхановська В. М., Ковальчук С. Я. 2013 32
9498 Обгрунтування переходу до органічного землеробства у Вінницькій області Окрушко С.Є. 2015 117
9497 Аналіз впливу економічних методів на ефективність праці персоналу Киш Л. М., Шаповалюк Т. А. 2014 85
9496 Ефективність використання земельних ресурсів в СПП «Кісниця» Киш Л. М., Побережна Л. В. 2014 148
9494 Формування експортного потенціалу АПК Салькова І.Ю. 2013 131
9493 Теоретичні аспекти удосконалення фінансового управління на підприємствах олійно-жирової промисловості Салькова І.Ю. 2013 130
9491 Шкідники і хвороби малини Вергелес П.М. 2015 32
9490 Шляхи удосконалення управління якістю сільськогосподарської продукції в умовах ринкової економіки Калетнік Г. М. (гол. ред.), Колесов О. С. (відп. ред.), Бондаренко В. М. та інші 2012 52
9489 Впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР Ставська Ю. В. 2007 54
9487 Реформування системи державного нагляду за додержанням стандартів Ставська Ю. В. 2008 64
9484 Внутрішній маркетинг як засіб підвищення конкуретоздатності підприємства Ставська Ю. В. 2010 69
9482 Розвиток галузі птахівництва в умовах глобалізації Ставська Ю. В. 2012 80
9481 Зарубіжний досвід управління якістю сільськогосподарської продукції Ставська Ю. В. 2012 37
9480 Теоретические подходы к определению сущности финансовой безопасности сельскохозяйственных предприятий Мулык Я.И. 2014 298
9478 Антикризове регулювання ефективного функціонування арарного ринку України Ціхановська В.M., Головня О.М. Прилуцький А.М. 2013 72
9476 Передумови розвитку підприємств галузі птахівництва в умовах глобалізації агропродовольчого ринку. Ставська Ю. В. 2015 47
9475 Стратегія формування та розвитку зовнішньоекономічного потенціалу підприємств АПК України. Ставська Ю. В. 2015 68
9473 Вдосконалення національної інфраструктури якості Ставська Ю. В. 2014 59
9472 Контролінг витрат на якість Ставська Ю.В. 2008 70
9468 Перспективи розвитку та удосконалення організаційно-економічного механізму регіонального зернопродуктового комплексу Ціхановська В. М., Ціхановська О. М. 2010 51
9467 Економічне зростання аграрної сфери: вплив органічного сільського господарства Ціхановська В. М., Ковальчук С. Я. 2015 39
9466 Агропродовольчий ринок як складна соціально-економічна система Ціхановська В. М., Поперечний О. В. 2015 39
9464 Розвиток та територіальні пропорції переробної сфери регіонального зернопродуктового комплексу Ціхановська В. М. 2008 52
9463 Інфраструктура як основа функціонування аграрного ринку Вінниччини Ціхановська В. М., Пчелянська Г. О. 2009 41
9462 Політика ціноутворення на підприємстві Галяс Т. М., Ціхановська В. М. 2010 71
9461 Ринок живої худоби та м'ясної продукції: аналізуємо ціни Варченко О., Свиноус І., Ціхановська В. 2014 67
9460 Тарифний захист ринку овочів в Україні Логоша Р. В., Ціхановська В. М. 2014 55
9459 Організаційно-економічні засади формування ринку органічної продукції Ціхановська В. М., Поперечний О. В. 2015 55
9458 Інноваційна політика підприємства Пасічник С. В., Ціхановська В. М. 2010 58
9457 Інвестиційний капітал як передумова інноваційної діяльності Сидорук Н. Л., Ціхановська В. М. 2010 44
9456 Характеристика основных групп потребителей на рынке животноводческой продукции Украины Цихановская В. М. 2013 47
9455 Державна підтримка інноваційної діяльності Ціхановська В. М., Пасічник І. В. 2010 56
9454 Сучасний стан та проблеми функціонування агропродовольчого ринку України Ціхановська В. М. 2011 47
9453 Зовнішньоторговельні відносини України з ЄС у розрізі двосторонньої торгівлі аграрною продукцією Ціхановська В. М. 2011 25
9450 Вплив інтеграційних процесів на інвестиційний потенціал Вінницької області Ціхановська В. М., Кірєєва Е. А. 2012 60
9449 Проблеми конкурентоспроможності вітчизняної агропродовольчої продукції Ціхановська В. М., Хуторна А. П. 2012 51
9448 Покращення рівня продовольчої безпеки за рахунок сучасних інноваційних методів Ціхановська В. М. 2012 47
9447 Продовольственная безопасность Украины в условиях глобализации Цихановская В. М. 2012 34
9446 Тенденції розвитку аграрного ринку Вінницької області Ціхановська В. М. 2013 37
9445 Ринок живої худоби та м'ясної продукції: аналізуємо ціни Варченко О., Свиноус І., Ціхановська В. 2013 41
9444 Перспективи виробництва біогазу на спиртових заводах Вінницької області Мазур А. Г., Ціхановська В. М., Гонтарук Я. В. 2013 27
9443 Функціонування роздрібних продовольчих ринків як складових збутової інфраструктури Ціхановська В. М., Ціхановська О. М. 2013 50
9442 Food consumption as an indicator of the state of the domestic food market Grigore Kaletnik, Victoria Tihanovskaya 2013 22
9441 Современные проблемы развития сельского хозяйства в контексте обострения продовольственного кризиса Цихановская В. М. 2013 50
9436 Конкурентоспособность технологий выращивания бобов кормовых на зерно в условиях Правобережной Лесостепи Украины Савченко В.О. 2013 76
9435 Технологія вирощування бобів кормових в умовах Лісостепу правобережного Колісник С.І., Кобак С.Я., Савченко В.О. 2013 53
9434 Развитие оптовых продовольственных рынков в Украине как составляющая агрологистики Цихановская В. М. 2014 47
9426 Modernization – an imperative of an educational policy of Ukraine. Nataliya Pravduyk, Olena Levchuk 2010 35
9425 Теоретичні та методичні основи інтеграції природничо-математичної та спеціальної підготовки майбутніх економістів-аграріїв Левчук О.В. 2010 280
9424 Аналіз фінансової безпеки підприємств: індикаторний та ресурсно-функціональний підходи Мулик Т.О., Мулик Я.І. 2015 236
9422 Дослідження проблем управління персоналом в умовах ринку Лисогор В. М., Ціхановська В. М., Виговський Н. С. 2011 38
9420 Право дитини на людську гідність Опольська Н.М. 2011 136
9419 Державне регулювання агропродовольчих ринків в умовах глобалізації Ціхановська В. М. 2011 39
9418 Інноваційна політика забезпечення інвестиційної привабливості агропродовольчого сектора України Лисогор В. М., Ціхановська В. М., Виговський М. С. 2011 49
9417 Функціонування торгово-посередницьких структур у ланцюгу товароруху сільськогосподарської продукції Ціхановська В. М. 2012 41
9416 Фінансові аспекти державного регулювання аграрного виробництва в країнах світу Ціхановська В. М. 2012 28
9415 Теоретико-методичні підходи дослідження факторів впливу на попит продуктів харчування Ціхановська В. М. 2012 36
9414 Теоретичні засади розвитку сільськогосподарської кооперації Ціхановська В. М. 2012 44
9413 Сучасний стан функціонування вітчизняного м'ясопродуктового підкомплексу в системі продовольчого забезпечення країни Ціхановська В. М. 2012 26
9412 Сучасний стан збутової діяльності сільськогосподарських підприємств України - виробників зернових культур Ціхановська В. М. 2012 48
9411 Сучасні тенденції розвитку інтеграції виробництва тваринницької продукції Ціхановська В. М. 2012 34
9410 Сучасні інноваційні методи сприяння забезпечення продовольчої безпеки України Ціхановська В. М., Ціхановська О. М. 2012 39
9409 Перспективи розвитку земельних відносин та ринку землі в Україні Калетнік Г. М., Козловський С. В., Ціхановська В. М. 2012 33
9408 Методологічні підходи до дослідження кон'юнктури ринку сільськогосподарської продукції Ціхановська В. М. 2012 27
9407 Зарубіжний досвід та вітчизняна практика інформаційно-консультаційного забезпечення продовольчого ринку Ціхановська В. М. 2012 47
9405 Вплив способу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень на формування урожаю бобів кормових в умовах правобережного Лісостепу україни Петриченко В.Ф., Кобак С.Я., Савченко В.О. 2012 49
9404 Індекс Хірша та імпакт-фактор як інструменти наукометрії у дослідницькому університеті Шостак А.В., Лукач В.С., Борис М.М., Купчук І.М. 2012 125
9403 Теоретико-методичні засади дослідження кон'юнктури агропродовольчого ринку Ціхановська В. М. 2013 45
9402 Формування продуктивності бобів кормових в умовах Лісостепу правобережного Савченко В.О. 2013 86
9400 Симбіотична та зернова продуктивність бобів кормових залежно від способу передпосівної обробки насіння та системи удобрення в умовах Лісостепу правобережного Савченко В.О. 2013 62
9399 Формування індивідуальної та зернової продуктивності бобів кормових залежно від способу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень в умовах Лісостепу правобережного Петриченко В.Ф., Кобак С.Я., Савченко В.О. 2013 42
9398 Вибори до Верховної Ради України 2014 р. Богатчук С.С. 2015 44
9395 Конкурентоспроможність вітчизняної агропродовольчої продукції та напрями її підвищення на світовому ринку Ціхановська В. М., Павленко Ю. М. 2011 48
9394 Методологічні засади розвитку аграрного ринку України Ціхановська В. М. 2011 36
9393 Сучасні тенденції розвитку ринку агропродовольства України Ціхановська В. М. 2011 38
9392 Кластерна стратегія розвитку економіки як один із шляхів підвищення її конкурентоспроможності Ціхановська В. М., Ціхановська О. М. 2010 48
9391 Стан та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності Вінницької області Ціхановська В. М., Ціхановська О. М. 2014 46
9390 Сучасний стан та основні проблеми продовольчої безпеки України Ціхановська В. М. 2010 107
9389 Формування інноваційної інфраструктури України Мазур К. В., Ціхановська В. М. 2010 60
9388 Розвиток інвестиційної діяльності регіону Ціхановська О. М., Ціхановська В. М. 2010 41
9387 Стимулювання інвестиційної діяльності розвитку зернопродуктового комплексу регіону Ціхановська В. М., Томчук С. В. 2008 55
9386 Стан та перспективи економічного розвитку малого підприємництва у регіоні (на матеріалах Вінницької області) Мазур К. В., Ціхановська В. М. 2009 42
9385 Порогові значення показників фінансового стану та їх формування для визначення рівня фінансової безпеки молокопереробних підприємств України Мулик Я.І. 2015 201
9384 Оцінка фінансової стійкості як інструменту управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств Мулик Я.І. 2015 164
9383 Вплив регуляторів росту на ріст та урожайність вівса ярого Вергелес П.М., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О. 2015 50
9380 Макроэкономическое регулирование аграрного рынка украины в условиях институциональных изменений Осецкий В.Л., Прилуцкий А.М 2013 83
9379 Институциональная среда и ее роль в развитии аграрного рынка А. М. Прилуцкий 2013 81
9375 Пріоритетні напрямки державного регулювання аграрного ринку В.Л. Осецький,А.М. Прилуцький 2013 55
9373 Глобальні і регіональні аспекти розбудови національного аграрного ринку в контексті системного підходу A.M. Прилуцький 2012 50
9372 Реактивна парова турбіна Борисюк Дмитро Вікторович, Твердохліб Ігор Вікторович, Яцковський Віктор Іванович, Півнюк Андрій Вікторович 2013 100
9371 Особливості вібродіагностики низькообертових підшипників кочення Борисюк Д. В., Твердохліб І. В., Полєвода Ю. А. 2013 175
9370 Установка для комбінованого вироблення тепло- та електроенергії з використанням альтернативних джерел енергії для фермерських господарств Борисюк Дмитро Вікторович, Твердохліб Ігор Вікторович, Христиченко Роман Леонідович, Поперечний Віталій Валерійович 2013 76
9369 ПАРОВА ТУРБІНА Борисюк Дмитро Вікторович, Твердохліб Ігор Вікторович, Кузь Вадим Олександрович 2013 107
9368 Системи вимірювання та аналізу вібрації, удару і шуму Борисюк Д. В., Яцковський В. І. 2013 246
9367 Підвіска обприскувача Борисюк Дмитро Вікторович, Твердохліб Ігор Вікторович, Франчук Олександр Анатолійович 2013 99
9366 Виброакустическая диагностика дефектов и неисправностей подшипников качения Борисюк Д. В. 2014 424
9365 Вібродіагностика поршневих машин Борисюк Д. В., Печенюк О. В. 2014 169
9363 Управління інвестиційним кліматом: інтереси держави, регіонів та підприємств Головня Олена Михайлівна 2014 82
9362 Вплив складових організаційно-економічного механізму на ефективність функціонування цукробурякового виробництва. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3644 Хаєцька О.П 2015 48
9361 Проблеми та перспективи формування фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів Коваль Олена Вікторівна, Лебєдєва Катерина Федорівна 2014 159
9360 Діагностування передніх мостів колісних тракторів Борисюк Дмитро Вікторович, Яцковський Віктор Іванович 2015 140
9359 Перспективи розвитку машин для обробітку ґрунту Борисюк Дмитро Вікторович, Твердохліб Ігор Вікторович, Захарчук Сергій Анатолійович, Петрович Євгеній Володимирович 2015 313
9358 Методи та засоби діагностування тракторів Борисюк Дмитро Вікторович, Яцковський Віктор Іванович 2015 291
9357 Оцінка інтелектуального капіталу підприємств апк методом визначення коефіцієнту доданої вартості, створеної інтелектуальним капіталом (vaic) Коломієць Тетяна Вікторівна 2015 76
9355 Характеристика структурних ознак аграрного ринку Прилуцький А.М. 2011 0
9352 Формування аграрного сервісу в україні: переваги та недоліки Прилуцький А. М. 2012 40
9343 Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку цукробурякового підкомплексу україни Хаєцька О.П 2011 68
9342 Соціально-економічні наслідки тіньової економіки україни та шляхи їх подолання Хаєцька О.П., Глуханюк В.Ю 2011 77
9341 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в цукробуряковому виробництві Хаєцька О.П 2012 106
9335 Підвищення конкурентоспроможності продукції цукробурякового виробництва Хаєцька О.П 2014 106
9334 Конкурентоспроможність продукції цукробурякового виробництва. збірник наукових праць іі міжнародної науково-практичної конференції. - вінниця, 2014. - с.186-190. Хаєцька О.П 2014 114
9319 Обгрунтування вибору системи обліку витрат на виробництво і результатів фінансовї діяльності Олійник С.О., Мулик Т.О., Гуцаленко Л.В. 1997 54
9318 Роль обліково-аналітичного забезпечення в процесі виробництва біоенергетичних культур Мулик Т.О. Химич Г.М. 2014 115
9317 Кореляція між екстер'єрно-поведінковими особливостями самців сріблясто-чорних лисів та показниками відтворення Шевчук Т.В., Кирилів Я.І. 2015 108
9316 Биологические особенности серебристо-черной лисицы Шевчук Т.В. 2015 132
9313 Управлінський контроль як вид внутрішньогосподарського контролю підприємства Подолянчук О.А. 2015 46
9312 Інвентаризація в аудиті як прийом методу фактичного контролю Подолянчук О.А. 2015 39
9311 Державне регулювання аудиторської діяльності та незалежного аудиту в Україні Подолянчук О.А. 2015 294
9308 Особенности развития свеклосахарного производства украины в современных условиях Хаєцька О.П. 2013 82
9307 Виявлення причин виробничого травматизму і професійних захворювань у галузі тваринництва та їх профілактика Руднищький Б.О., Спірін А.В., Полєвода Ю.А. 2015 47
9306 Realities and prospects of abnormal risk management at agricultural enterprises of ukraine Правдюк Н.Л., Настенко М.М. 2015 39
9305 Investments in human capital. Accounting aspect Правдюк Н.Л., Настенко М.М. 2015 79
9304 Кількісний і якісний аналіз стану трудових ресурсів олійно-жировиї галузі України Правдюк Н.Л. , Покиньчереда В.В. 2015 55
9302 Вплив корпоративної культури управління на капіталізацію підприємств Пронько Л.М., Колесник Т.В. 2015 133
9298 Економічні передумови розвитку біоенергетики в Україні Климчук О.В. 2011 58
9296 Виробництво і використання біогазу в Україні: економічні і соціальні перспективи Токарчук Д.М., Яремчук О.В. 2013 81
9294 Особливості компоновки циліндричних зубчастих редукторів Полєвода Ю.А. 2015 48
9293 Методичні підходи до оцінки перспектив розвитку підприємництва в аграрному секторі регіону Коляденко с В., Колядеико Д.Л. 2014 54
9288 Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України Гель А. П., Автухов К. А., Романов М. В., Човган В. О., Яковець І. С. 2015 145
9282 Інтерактивні методи як засіб підвищення ефективності навчання іноземним мовам у вищій школі. Гарник А.А. 2014 75
9278 Формування професійної мобільності майбутніх менеджерів аграрної галузі в процесі іншомовної підготовки Марценюк Н. 2015 41
9277 Професійна мобільність як необхідна вимога до професійної підготовки сучасного менеджера Герасимова І.Г., Марценюк Н.А. 2015 59
9269 Актуальність здійснення моніторингу технології проектування у викладанні латинської мови студентам – агробіологам Гаврилюк Н.М. 2014 87
9268 Особливості вживання і функціонування тактильної лексики та густативної лексики у художньому мовленні Волошина О.В. 2015 111
9263 Особливості традиційних та інноваційних педагогічних технологій полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі Крацець Р.А. 2015 72
9262 Особливості традиційних та інноваційних педагогічних технологій полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі Крацець Р.А. 2015 101
9255 Використання пробіотика «ентеро-актив» у годівлі перепелів порди фараон Чудак Р.А., Скоромна О.І., Вознюк О.І. 2013 62
9254 Яєчна продуктивність та забійні показники перепілок-несучок за згодовування екстракту ехінацеї блідої Сметанська І. М., Чудак Р.А., Вознюк О.І.. 2014 172
9253 Ефективність використання пробіотика у годів перепелів Чудак Р, А., Подолян Ю. М., Вознюк О.І. 2014 161
9252 Енергетична ефективність вирощування зернової кукурудзи залежно від позакореневих підживлень в умовах Лісостепу правобережного; Енергетична оцінка технології вирощування сорго зернового в умовах Лісостепу західного В.Д. Паламарчук, М.І. Поліщук, О.Д. Паламарчук; В.М. Бурдига, Дідур І.М., Пелех Л.В. 2014 36
9251 Енергетична ефективність вирощування зернової кукурудзи залежно від позакореневих підживлень в умовах Лісостепу правобережного В.Д. Паламарчук, М.І. Поліщук, О.Д. Паламарчук 2014 37
9249 Влияние пробиотика Энтеро-актив на экзокринные железы откормочного молодняка свиней Трачук Е.Г. 2015 46
9246 Тенденції розвитку ринку зерна в умовах глобалізації економіки Руда О.Л. 2014 535
9243 Банковское кредитование субъектов аграрной сферы: проблемы и пути решения Л.А. Вдовенко, О.С. Вдовенко 2014 42
9242 Тенденции кредитной активности банков в посткризисный период Вдовенко Л.А. 2013 72
9241 Процеси росту, розвитку та формування структури урожаю нуту посівного в умовах Лісостепу правобережного Квітко Г.П., Михальчук Д.П. 2014 17
9240 Вплив строку посіву та рівнів мінерального живлення на врожайність озимого ріпаку Мазур В.А., Мацера О.О. 2014 25
9239 Ефективність препарату нановіт на посадках картоплі для підвищення біоенергетичної продуктивності сортів Поліщук І.С., Мацера О.О. 2014 26
9238 Генотипні відмінності сортів рослин сої за вмістом олії в насінні // Збірникнаукових праць ВНАУ.- Вінниця. - 2014. - №6. С.108-111 Мазур О.В. 2014 21
9237 Продуктивність та якість яєць перепелів за згодовування вітамінів Чудак Р.А., Вознюк О.І., Камінний В.П. 2014 62
9235 Важливість розвитку уяви студентів в процесі вивчення англійської мови Ковальова К.В. 2014 81
9234 Комунікативна компетентність у системі фахової підготовки майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К.В. 2013 64
9233 Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної культури в студентів на заняттях з іноземної мови Ковальова К.В. 2013 70
9232 Комунікативна компетентність - складова професійної компетентності інженера-аграрника Ковальова К.В. 2015 54
9231 Застосування особистісно-орієнтованого підходу для формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів Ковальова К.В. 2015 55
9230 Психолого-педагогічні аспекти засвоєння студентами нових знань Ковальова К.В, Манько В.М. 2012 59
9229 Особистісно-орієнтовані технології формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К.В. 2014 67
9228 Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К.В. 2014 76
9227 Комунікативна компетентність як складова процесу професійної підготовки майбутніх інженерів-механіків Ковальова К.В, Манько В.М. 2015 344
9226 Comparative analysis of pedagogical technologies in the context of future agrarians’ multicultural education in the usa RUSLAN KRAVETS 2015 57
9223 Функціонування фразеологізмів у професійному мовленні сучасного аграрія Тимкова В.А., Марцінко Т.І. 2014 81
9219 Сучасний стан навчання німецької мови як другої іноземної у немовних вузах Дакалюк О.О. 2015 66
9218 Програма засідання теоретичного семінару "Регіональні аспекти аграрної економічної політики в дослідженнях І.І. Лукінова" Шпикуляк О.Г. 2014 62
9217 Інноваційна діяльність у механізмі стимулювання агропромислового виробництва Шпикуляк О.Г., Мазур Г.Ф. 2014 35
9215 Соціальний капітал як інституційна детермінанта розвитку сільських територій та аграрного підприємства Шпикуляк О.Г., Рябоконь В.П., Пехов В.А. 2015 40
9213 Інституційні засади та соціально-економічні детермінанти стимулювання сталого розвитку сільських територій теоретичний аспект Шпикуляк О.Г., Мазур Г.Ф. 2015 42
9212 Комунікативна компетентність інженерів-аграрників: сутність та структурні компоненти Ковальова К.В. 2015 54
9211 Ефективність виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами: теоретико-методологічний аспект Шпикуляк О.Г., Материнська О.А., Мазур Г.Ф. 2014 28
9208 Трансформаційні витрати в інституційному механізмі функціонування господарських систем: теоретико-методологічний аспект Шпикуляк О.Г., Прутська О.О., Мазур Г.Ф. 2014 27
9204 Неформальні практики в умовах постсоціалістичних трансформацій Шпикуляк О.Г., Прутська О.О. 2014 41
9202 Financing of scientific, technical and innovative activities in the agricultural sector Olexandr G. Shpukulak, Lyudmyla I. Kurylo 2013 15
9201 Банківське кредитування як один із видів забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку агроформуваннь Руда О.Л. 2014 50
9200 Застава як одна із форм забезпечення повернення банківських позичок Руда О.Л. 2014 70
9198 Роль книжних фразеологізмів у формуванні професійної культури мовлення менеджерів Тимкова В.А. 2015 224
9197 Трансформаційні витрати в інституційному механізмі функціонування господарських систем: теоретико-методологічний аспект Прутська О.О., Шпикуляк О.Г., Мазур Г.Ф. 2014 25
9196 Неформальні практики в умовах постсоціалістичних трансформацій Прутська О.О., Шпикуляк О.Г. 2014 38
9194 Критеріально-рівнева структура готовності до виявлення професійної мобільності майбутніх випускників аграрних ВНЗ Герасимова І.Г. 2014 187
9193 До проблеми розробки моделі професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної галузі Герасимова І.Г. 2014 166
9188 Формування симбіотичної та зернової продуктивності гороху посівного в умовах лісостепу правобережного Телекало Н.В. 2014 37
9187 Процеси росту, розвитку та формування структури урожаю нуту посівного в умовах лісостепу правобережного Квітко Г.П., Михальчук Д.П. 2014 77
9186 Вплив строку посіву та рівнів мінерального живлення на врожайність озимого ріпаку Мазур В.А., Мацера О.О. 2014 69
9184 Формування фотосинтетичного апарату та урожайності зерна гороху в умовах лісостепу правобережного Телекало Н.В. 2014 76
9182 Конкурентоспроможність технологій вирощування гороху посівного в умовах лісостепу правобережного Телекало Н.В. 2015 57
9181 Формування фотосинтетичного апарату та урожайності зерна гороху в умовах лісостепу правобережного Телекало Н.В. 2015 46
9180 Імперативи розвитку аграрної сфери економіки в умовах технологічних змін Петриченко О.А. 2013 102
9179 Облік податку на прибуток Федоришина Л.І., Свистун І.А. 2014 67
9178 Організація обліку податку з доходів фізичних та відображення у фінансовій звітності Федоришина Л.І., Лісовенко Т.О. 2014 81
9177 Особливості відображення податку на прибуток в податковому обліку підприємства Федоришина Л.І., Нечепуренко А. 2014 82
9176 Forming Agro industries Clusters for Reaching Competitiveness of Ukrainian Agroindustrial Sector Zadoroznna Larisa 2014 191
9175 Сучасний стан та актуальні проблеми розвитку інноваційної політики АПК Задорожна Л.М. 2014 176
9172 Регіональні аспекти податкового регулювання сільського господарства вінницької області М.В.Правдюк 2015 45
9170 Права дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту в Україні Опольська Н. М. 2015 63
9169 Моніторинг земель України: правові аспекти Оверковська Т. К. 2015 74
9168 Інститут зміни умов тримання засуджених у межах однієї виправної колонії: проблемні аспекти Гель А. П. 2015 135
9161 Аеробно-термофільна стабілізація біомаси при переробці гнойових стоків Яремчук О.С. 2014 85
9160 Біоферментація відходів сільгосппідприємств за анаеробних умов Яремчук О.С. 2014 99
9158 Хімічний склад та властивості екскрементів нетелів за різних способів утримання Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. 2014 182
9157 Влияние кратности и режима доения коров первотёлок украинской чёрно-пёстрой молочной породы Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. 2014 172
9156 Роль держави у розвитку підприємництва в аграрному секторі Прутська Т.Ю. 2014 122
9154 Трансакційні витрати підприємницької діяльності в агробізнесі Калетнік Г.М., Прутська Т.Ю. 2014 268
9153 Неформальні інститути як чинник розвитку підприємництв Прутська Т.Ю. 2014 185
9148 Економічні агенти суспільного та приватного інтересу в процесі реформування Дюк А.А. 2015 75
9147 Землі України як обєкт правової охорони Оверковська Т. К. 2015 223
9146 Аналіз складових балансу підприємства Китайчук Т.Г. 2015 284
9145 Права дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту в україні Опольська Н. М. 2015 61
9144 Правовий аналіз родового обєкта злочинів проти правосуддя Головчук В. А. 2015 58
9142 Інституційне забезпечення розвитку підприємництва в аграрній сфері Прутська Т.Ю. 2015 116
9136 Перебіг та результати педагогічного експерименту з формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв Краєвська О.Д., Найко Д.А., Краєвський В.О. 2015 43
9133 Визначення однорідності груп при дослідженні процесу формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв. Найко Д.А., Краєвська О.Д. 2015 70
9131 Виконання покарання у вигляді арешту. Проблеми та деякі інші наслідки законодавчих новацій. Гель А. П. 2015 96
9130 Управлінський облік в системі стратегічного управління Лепетан І.М. 2014 679
9129 Методи обліку витрат: вітчизняний та зарубіжний досвід Лепетан Інна 2014 360
9127 Правове регулювання діяльності профілактичних устав УСРР у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук М.О. 2015 145
9125 Правові засади організації медичної допомоги застрахованим УСРР у 20 рр. ХХ ст. Мельничук М.О. 2014 75
9124 «Metifen impact on the antioxidant protection of the little pigs bodies» Gutyi B., Leskiv K., Hufriy D., Binkevych V., Farionik T., Binkevych O. 2014 37
9123 «Рівень мікроелементів у крові бугайців за корекції раціонів дефіцитними мікроелементами та їх хелатними сполуками» Фаріонік Т.В. 2014 44
9121 Звітність спільної діяльності без створення юридичної особи: організаційно-методичні положення Правдюк Н.Л. 2014 62
9120 Деякі аспекти управлінського обліку в умовах комп’ютерної системи бухгалтерського обліку Правдюк Н.Л. 2014 93
9116 Порядок відображення в обліку операцій з фінансовими інвестиціями Плахтій Т.Ф. 2014 54
9115 Огляд шляхів розвитку теорії бухгалтерського України у контексті міжнародного досвіду Правдюк Н.Л. 2014 64
9103 Реалізація сировини для виробництва біопаливі через біржовий ринок, як механізм розвитку аграрного ринку Бралатан В.П., Агапова М.В. 2014 68
9102 Порівняльний аналіз виробництва цукрових буряківта резерви його збілыиення на прикладі поділького економічцого регіону Бралатан В.П., Тисячук А.В. 2014 74
9100 Біоенергетична ефективність технологій виробництва біомаси редьки олійної Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. 2014 52
9099 Динамічна оцінка гумусового стану грунтів Вінниччини Мазур В. А., Цицюра Я. Г., Дідур І. М., Пелех Л. В. 2014 71
9096 Формування діаметра стебла рослин редьки олійної залежно від технології її вирощування та удобрення в умовах Лісостепу правобережного Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. 2014 75
9095 Сучасні проблеми систем землеробства Вінниччини Цицюра Я. Г. 2014 59
9094 Редька масличная как альтернативное сырьё для производства биотоплива Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. 2014 63
9067 Оценка технологической деформируемости при штамповке деталей с фланцем Алиева Л. И., Деревенько И. А., Мартынов С. В., Гончарук К. В. 2014 204
9066 Определение алгоритма формирования модели сплошных материалов Деревенько И. А. 2014 207
9065 Схема напряжённого состояния в поверхностном пластически деформированном слое Деревенько И. А. 2014 211
9064 Феноменологические основы оценки предельного формоизменения процессов осесимметричного деформирования Деревенько И. А. 2014 184
9063 Совершенствование процесса разборки прессовых соединений за счет применения виброволнового воздействия при ремонте и утилизации изделий машиностроения Бабичев А. П. Эссола Дьедоне. Деревенько И. А. 2014 156
9061 Елементи системи управлінського обліку в управлінні виробництвом біопалива Іщенко Я.П., Бурко К.В. 2014 233
9026 З досвіду застосування принципу активності у викладанні іноземних мов Гаврилюк Н.М. 2014 74
9025 Динаміка показників тактичної підготовленості кваліфікованих гравців в хокеї на траві Перепелиця М. О. 2014 115
9024 Економічна суть і сегментація міжнародного кредитного ринку та розширення ресурсної бази банків за рахунок його функціонування Фурман І.В. 2014 198
9023 Психометрична адаптація опитувальника групової ефективності спортивної команди Андрій К., Сергій В. 2015 142
9020 Економічна характеристика різних видів сировини для виробництва біоетанолу в Україні Токарчук Д.М., Чернелівська Я.В. 2014 98
9019 Правові основи укладення та припинення шлюбу Письменна О.П., Барчук О.В. 2014 73
9017 Державне регулювання конкурентоспроможності підприємств Письменна О.П., Войтенко О.І., Дремух І.В. 2013 83
9015 Біженці в міжнародному публічному праві та національному законодавстві Письменна О.П., Чумак Ю.А. 2015 264
9014 Захист прав споживачів під час придбання продукції через мережу інтернет Письменна О.П., Баранова О.С., Шкринда О.М. 2015 121
9013 Міжнародний, зарубіжний та національний досвід правового регулювання укладення шлюбного договору Письменна О.П., Новикова Я.І. 2015 192
9012 Становлення органів прямого оподаткування УСРР в період грошової реформи 1922-24 рр. Котик Ю.В. 2014 168
9005 Розробка газогенераторного котла для отримання теплової енергії в сільському господарстві шляхом використання біовідходів Матвійчук В.А., Рубаненко О.О., Дмитришен О.М. 2015 77
8999 Формування зайнятості трудового потенціалу в аграрному секторі економіки України Колесов О.С., Коротєєв М.А. 2015 195
8997 Підвищення зносостійкості інструменту шляхом застосування електротехнологій Матвійчук В.А. Шпетна Ю. Бондаренко С. В. 2015 46
8996 Аналіз технологічних можливостей процесів локального ротаційного деформування Матвійчук В. А. Явдик В. В. 2015 81
8995 Влияние технического состояния прецизионных пар на эффективные показатели дизеля Анисимов В.Ф., Музычук В.И., Паламарчук И.П., Ковалёва И.М. 2015 45
8994 Розробка процесів холодного торцевого розкочуванння із врахуванням впливу технологічних параметрів на напрям плину металу Матвійчук В. А., Михалевич В. М., Краєвський В. О. 2015 50
8990 Створення навчально-педагогічних ситуацій при реалізації особистісно-орієнтованого підходу у навчанні іноземної мови Москаленко І.В., Хом’яковська Т.О. 2014 161
8980 Правові засади регулювання операцій з довірчого управління майном Михальчишина Л.Г. 2013 250
8976 Моделі підсумовування розсіяних пошкоджень в процесах пластичного деформування Матвійчук В. А. 2015 74
8975 Розвиток технологічних можливостей процесів штампування обкочуванням Матвійчук В. А., Штуць А. А., Явдик В. В. 2015 58
8971 Генеза поня