The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Статті

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
19920 Становлення та розвиток інклюзивної освіти в Україні Мельничук О.Ф. 2019 2
19919 Органи робітничої медицини в системі охорони здоров’я УСРР у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук О.А., Мельничук М.О. 2019 2
19908 Облікова інформація та її якісні характеристики відповідно до облікових стандартів Подолянчук О.А. 2018 2
19907 Cadmium burden impact on morphological and biochemical blood indicators of poultry Gutyj B.V., Ostapyuk A.Y., Sobolev O.I., Vishchur V.Ja., Gubash O.P., Kurtyak B.M., Kovalskyi Y.V., Darmohray L.M., Hunchak A.V., Tsisaryk O.Y., Shcherbatyy A.R., Farionik T.V., Savchuk L.B., Palyadichuk O.R., Hrymak K. 2019 1
19906 Використання хмарних технологій у навчанні педагогіки майбутніх агроінженерів Олійник Н.А. 2019 0
19896 Effect of the cryopowder "beet" on quality indicators of new curd desserts Hachak Y., Slyvka N., Gutyj B., Vavrysevych J., Sobolеv A., Bushueva I., Samura T., Paladiychuk O., Savchuk L., Pikhtirova A. 2019 3
19894 Формування здоров'язберігаючого простору в навчально-виховному процесі Дуржинська О.О. 2019 2
19892 Taxonomic and typological structure of the flora of Eastern Podilia (Ukraine) Mudrak O., Ovchynnykova Y., Mudrak H., Tarasenko H. 2019 3
19891 Professionally-oriented teaching of a foreign language at the agrarian university Тимощук Н.М. 2019 5
19890 Influence of the assimilation apparatus and productivity of white lupine plants Mazur V.A., Pantsyreva H.V., Mazur K.V., Didur I.M. 2019 3
19889 Influence of the technological aspects growing on quality composition of seed white lupine (Lupinus albus L.) in the Forest Steppe of Ukraine Mazur V.A., Mazur K.V., Pantsyreva H.V. 2019 3
19884 Сучасні тенденції розвитку готельного господарства Табенська О. І. 2018 3
19883 Особливості формування системи контролінгу ризиків на підприємствах Алескерова Ю.В., Терещук І.О. 2018 3
19882 Концептуальні засади управління фінансовими ресурсами державного підприємства Тодосійчук В.Л. 2018 6
19881 Інноваційна складова конкурентоспроможності національних економік на сучасному етапі глобального розвитку Томашук І.В., Мулик М.В. 2019 6
19880 Прогноз масового розмноження стовбурових шкідників хвойних порід дерев в Україні та його актуальність Логінова С.О. 2018 4
19879 Особливості права постійного користування земельною ділянкою Мельничук О. Ф., Мельничук М. О. 2017 6
19878 Економіко-організаційні передумови та аспекти виробництва рідких видів біопалив в Україні Климчук О.В. 2018 4
19877 Класифікація видів вертикального озеленення в ландшафтному будівництві Солоненко В.І, Ватаманюк О.В. 2017 9
19876 Класифікація топіарних форм в садово-парковому будівництві Солоненко В.І, Ватаманюк О.В. 2016 4
19873 Особливості управління процесами взаємовідносин з клієнтами на сільськогосподарських підприємствах Волонтир Л.О., Грудіна Н.В. 2019 3
19774 Діагностика банкрутства у системі антикризового моніторингу на підприємствах АПК Фіщук Н.Ю., Михальчишина Л.Г. 2018 9
19757 Проблеми та перспективи недержавного фінансування соціально-економічного розвитку Головня О. М. 2018 14
19756 Удосконалення тактичного мислення кваліфікованих хокеїстів на траві шляхом застосування сучасних інноваційних технологій Перепелиця М.О. 2017 11
19754 Природа війни в концептах Н. Макіавеллі Слотюк П.В. 2018 8
19708 Правові аспекти державної мови як засобу ідентифікації української нації Мельничук О.Ф. Мельничук М.О. 2018 13
19702 Аналітичні дослідження результатів математичного та імітаційного моделювання суперпозиції рівномірного і пуассонівського потоків транзакцій Підгурський О.І. 2018 13
19698 Оптимізація процесу формування породного складу та товарної структури дубових деревостанів шляхом проведення доглядових рубань в умовах Вінниччини Василевський О.Г., Нейко І.С., Н.О. Самойлова, Смашнюк Л.В., Єлісавенко Ю.А. 2014 14
19697 Особливості створення родинних плантацій та оцінювання росту і розвитку півсібсового потомства дуба звичайного за умов Вінницької області Нейко І.С., Єлісавенко Ю.А., Смашнюк Л.В. 2012 8
19694 Формування фінансових ресурсів промислових підприємств Салькова І.Ю. 2018 13
19693 Особливості формування та потенціал використання природного поновлення дуба звичайного в умовах Поділля Василевський О.Г., Підпалий І.Ф., Матусяк М.В., Самойлова Н.О. 2015 15
19692 Особливості формування видового складу деревостанів рубками догляду в умовах Вінниччини Матусяк М.В. 2017 12
19691 Сучасний стан лісового фонду лісогосподарських підприємств Поділля Бондар А.О., Матусяк М.В. 2016 11
19690 Аналіз ефективності запровадження рубок Корнаковського в умовах Тернопільщини Матусяк М.В. 2017 15
19686 Встановлення умов ефективного покриття площею круга площі квадрата та деякі випадки узагальнення Дубчак В.М. 2018 10
19684 Екологічні проблеми малих річок Поділля та заходи щодо їх вирішення Хаєцький Г.С. 2018 14
19683 Продуктивність бджолиних сімей за стимулюючої підгодівлі комплексними препаратами Разанова О.П., Голубенко Т.Л. 2018 12
19682 Сравнительная оценка аминокислотного состава телятины от бычков разного генотипа Голубенко Т. Л. 2018 7
19681 Прогностична валідність конкурсного бала студентів-першокурсників економічного напрямку Шевчук О.Ф. 2018 15
19680 Ппродуктивність та хімічний склад яловичини різних порід і генотипів з голштинською породою Вознюк О.І. 2018 9
19679 Якість молозива і молока таінтенсивність росту телят при згодовуванні коровам силосованих кормів із сумішок однорічних культур Вознюк О.І. 2018 4
19678 Особливості навчання майбутніх технічних фахівців розв'язанню прикладних задач методами нарисної геометрії Джеджула О.М. 2018 26
19677 Сучасний стан природних дубових лісостанів ДП «Вінницьке ЛГ» Василевський О.Г., Єлісавенко Ю.А., Нейко І.С., Монарх В.В. 2017 16
19676 Оцінювання ефективності використання природного поновлення дуба звичайного (Quercus robur L.) при лісовідновленні на суцільних зрубах в умовах свіжих грабових дібров Поділля Матусяк М.В. 2016 8
19673 Історико-економічні аспекти становлення вітчизняної галузі промислового вирощування сої в кінці ХХ - на поч. ХХІ ст. Муханов В.М. 2018 4
19672 Регулювання породного складу та оцінювання продуктивності дубово-ялинових деревостанів Поділля Василевський О.Г., Нейко І.С., Смашнюк Л.В., Єлісавенко Ю.А. 2016 12
19671 Оценка продуктивности и селекционной структуры дуба обыкновенного в условиях изменения климата на примере географических культур Нейко И.С., Елисавенко Ю.А., Смашнюк Л.В. 2014 8
19670 Оцінка формування репродуктивних органів фенологічних форм дуба звичайного в умовах Вінниччини Нейко І.С., Смашнюк Л.В., Єлісавенко Ю.А., Зленко О.П. 2014 10
19669 Математичне моделювання тепломасообмінних процесів теплиці із застосуванням енергозберігаючих технологій Коц І.В., Грицун А.В. Берник І.М. Ярмолюк Ю.М. 2011 10
19668 Розвиток зеленого туризму в Україні Дюк А.А., Бурлака Н.І. 2018 9
19667 Мінливість етологічних ознак корів залежно від рівня продуктивності Поліщук Т.В. 2018 10
19666 Математична модель роботи мембранного гідроприводного насоса для дозування харчових продуктів Берник І.М., Петрусь В.В. 2018 6
19665 Проблеми та перспективи розвитку ІТ-технологій на українському туристичному ринку послуг Іващенко А. В. 2018 17
19664 Якість та екологічна безпека зерна озимої пшениці вирощеної після бобових попередників Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2018 16
19663 Організаційно-економічні аспекти розвитку аграрного сектору на засадах «зеленої економіки» Білокінна І.Д., Фурман І.В. 2018 12
19662 Урожайність зеленої маси бобових багаторічних трав, вирощеної на грунтах забруднених важкими металами Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2018 10
19661 Поживний вміст у зеленій масі багаторічних бобових, вирощених на забруднених грунтах Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2018 14
19660 Водостійкість грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2018 14
19659 Структурно-логічна модель механізму оцінки, мотивації та стимулювання персоналу підприємства Климчук А. О. 2018 14
19658 Сучасний стан та тенденції інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств харчової промисловості Хаєцька О.П., Брояка А.А. 2018 17
19657 Образ Фемиды в античном правосознании Hotsuliak Y., Opolska N. 2018 18
19656 Management of soil fertility based on improvement methodological approach to evaluation of arable land: case of Ukraine Ulko Y., Kucher A., Salkova I., Priamukhina N. 2018 37
19655 Наукове обґрунтування створення Національного природного парку «Центральне Поділля» Мудрак О.В., Овчинникова Ю.Ю., Мудрак Г.В. 2018 13
19654 Функціонування регіональної екомережі Східного Поділля Мудрак Г.В. 2018 17
19653 Рекомендації щодо використання суміші дизельного та біодизельного палив з динамічним регулюванням її відсоткового складу в якості палива для дизеля Галущак О.О., Рябошапка В.Б., Комаха В.П. 2018 8
19652 Оцінка ефективності відбору відгодівельного молодняку свиней різних порід за живою масою при відлученні Баркарь Є. В., Льотка Г. І. 2017 7
19651 Економічна наука та теорія систем: міждисциплінарні зв’язки Чорний О.В. 2018 6
19650 Перспективные лесные заповедные объекты и территории восточного Подолья в структуре региональной экологической сети Елисавенко Ю.А. 2018 7
19649 Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Східного Поділля як біоцентри регіональної екомережі Єлісавенко Ю.А., Смашнюк Л.В., Василевський О.Г. 2018 7
19648 Роль сільськогосподарського дорадництва у досягненні цілей політики сталого розвитку Довгань Л.І., Довгань Ю.В. 2018 11
19647 Збалансований розвиток екологічної мережі Тиврівського району Мудрак О.В., Мудрак Г.В., Охріменко К.А. 2019 14
19646 Використання ферментного препарату Ладозим "Респект" у годівлі овець Бережнюк Н.А. 2017 12
19645 Балансування мінерального живлення свиней Бережнюк Н.А., Чорнолата Л.П. 2017 12
19644 Підвищення біологічної цінності протеїну у комбікормах птиці Чорнолата Л.П., Лихач С.М., Германюк О.А., Бережнюк Н.А. 2016 7
19643 Процес формування комунікативної культури майбутніх фахівців аграрної галузі в умовах навчально-виховного процесу Манжос Е. О. 2018 7
19641 Дидактичні і психологічні умови формування комунікативної культури в процесі підготовки майбутнього фахівця аграрної галузі Манжос Е.О. 2017 6
19639 Improving energy efficiency of coal transportation by adjusting the speeds of a combine and a mine face conveyor Stadnik M., Semenchenko D., Semenchenko A., Belytsky P., Virych S., Tkachov V. 2019 8
19638 Energy-economic efficiency of growth of grain-crop cultures in conditions of right-bank forest-steppe zone of Ukraine Mazur V.A., Didur I.M., Pantsyreva H.V., Telekalo N.V. 2018 13
19637 Апарати для сушіння рослинної сировини електромагнітним полем Бандура В. М.,Яровий І.І.,Маренченко О. І., Пилипенко Є.О., 2018 8
19635 Качественные показатели мяса телят выращенных по системе мясного скотоводства «корова-теленок» Голубенко Т.Л. 2018 12
19634 Політико-правові принципи конституційного ладу в Конституції Української Народної Республіки Ковальов Д.В., Пономаренко А.Б. 2018 11
19633 Е-демократія як спосіб здійснення прямої демократії Пономаренко А.Б., Ковальов Д.В. 2017 13
19631 Географо-екологічні аспекти поширення стовбурових шкідників хвойних порід дерев в межах Житомирської та Вінницької областей та їх динаміка Кавун Е.М., Логінова С.О. 2017 22
19630 Державна підтримка АПК України: суть, значення та сучасний стан Мазур Ю.В. 2017 11
19621 Мобільні додатки – модернізація системи бюджетного обліку Гончарук Т.В., Черешневий О.І. 2018 15
19620 Зарубіжний досвід розвитку підприємницьких структур та можливості його використання в Україні Гончарук Т.В. 2017 15
19619 Грунтово-регіональні особливості сівби та розробка стенду сівалки Пришляк В.М. 2018 4
19618 Ріст і розвиток сортів помідора у відкритому грунті за дії біопрепаратів Карпенко К. М., Герасько Т. В., Вдовенко С. А. 2018 9
19617 Методика навчання майбутніх агроінженерів Олійник Н.А. 2018 12
19616 Чинники, що впливають на формування у ВНЗ потреби в здоровому, фізично активному способі життя Бочарова В.Б. 2018 9
19615 Influence of the technology of the through study of agricultural machines on the agroengineers’ readiness for the project activity Pryshliak V. 2018 8
19614 Theory of project preparation of agroengineers on tne basis of scientific work on the development of agricultural machinery Pryshliak V. 2018 10
19613 Protection of soils and water resources as an important factor in forming preparation to the project activity of future agroengineers in institutions of higher education Pryshliak V. 2018 8
19612 Виробничі функції агроінженера та технології проектної підготовки у закладах вищої освіти Пришляк В.М. 2018 8
19610 Сучасні елементи розвитку логістичного управління ланцюгами постачання Качуровський С.В. 2018 6
19609 Microwave energy as an intensification factor in the heat-mass transfer and the polyextract formation Burdo O.G., Syrotyuk I.V., Alhury U., Levtrinska J.O. 2016 7
19608 Вплив згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки «Ефіпрот» на продуктивність молодняку свиней Вугляр В. С. 2018 15
19607 Исследование влияния топливного насоса с пружинным приводом плунжера на качество распыливания и процесса горения биотоплива в дизеле Анисимов В.Ф., Музичук В.И., Рябошапка В.Б., Ковальчук А.С. 2016 21
19585 Automatic system for modeling vibro-impact unloading bulk cargo on vehicles Iskovych-Lototsky R.D., Ivanchuk Y.V., Veselovska N.R. 2018 8
19584 Загальні принципи побудови і дослідження детермінованих моделей вібраційних та віброударних машин з гідроімпульсним приводом Веселовська Н.Р., Зелінська О.В., Іванчук Я.В. 2018 8
19583 Розробка штамбового струшувача вібраційного типу Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Яремчук О.А. 2018 14
19582 Розробка математичних моделей для обгрунтування алгоритмів прийняття рішень при діагностуванні верстатного комплексу з ЧПК в альтернативних ситуаціях Веселовська Н.Р. 2015 17
19579 Вибір встановленої потужності сонячної електростанції та її елементів Стаднік М. І., Рубаненко О.О., Бондаренко С. В. 2017 13
19578 Привод скребкового конвеєра як мехатронний модуль Стаднік М.І. 2016 7
19577 Контроль швидкісних параметрів стрічкових конвеєрів Стаднік М.І. 2016 12
19576 Аналіз ефективності генерації електроенергії на основі сонячної енергії в Вінницькій області Стаднік М. І., Рубаненко О.О., Бондаренко С.В. 2016 16
19575 Обгрунтування конструктивних особливостей робочих органів відцентрових граблів-сіноворушилок Кондратюк Д. Г., Паладійчук Ю. Б., Григоришен В. М. 2018 15
19573 Технологія отримання біопалива з курячого посліду Середа Л.П., Паладійчук Ю.Б., Зінєв М.В. 2018 9
19571 Динаміка руху виконавчих органів машини з приводом просторових коливань Омельянов О.М. 2018 10
19570 Influence of a material and the technological factors on improvement of operating properties of machine parts by reliefs and film coatings Posviatenko E., Posviatenko N., Budyak R., Shvets L., Paladiichuk Y., Aksom P., Rybak I., Sabadash B., Hryhoryshen V. 2018 9
19568 Мехатронные системы адаптивного управления технологическими процессами в АПК Стадник Н.И. 2016 11
19567 Визачення рівня генерації електроенергії на сонячній електростанції відносно її встановленої потужності Стаднік М. І., Рубаненко О. О., Бондаренко С.В. 2016 36
19566 Проектування систем автоматизації з мінімальною надлишковістю Стаднік М.І. 2017 10
19565 Спеціальний електрогідравлічний розподільник Стаднік М. І., Іванов М. І., Моторна О. О., Переяславський О. М. 2018 31
19564 Оптимізація складу генеруючого обладнання автономного енергопостачання тваринницької ферми при використанні біогазу Стаднік М.І. 2018 17
19563 Взаємозв’язок окремих елементів поведінки та молочної продуктивності дійних корів Поліщук Т.В. 2017 9
19562 Исследование тяговых характеристик электромагнитов системы автоматики Стадник Н. И., Иванов Н. И., Моторная О. А., Переяславский А. Н. 2018 15
19561 Аналіз надійності роботи агрегатів малої ГЕС та розробка рекомендацій до її підвищення Стаднік М. І., Васильківський В. А. 2018 17
19560 Повышение энергоеффективности использования ленточных конвейеров при интенсивной угледобыче Семенченко А.К., Стадник Н.И., Белицкий П.В., Семенченко Д.А. 2018 18
19556 Продуктивність та динаміка плодоношення сортів та гібридів кабачка в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І.І. 2018 11
19554 Наближений метод визначення освітленості під час виконання енергетичного аудиту системи зовнішнього освітлення Бабенко О.В., Видмиш А.А., Штуць А.А. 2018 19
19553 Average daily milk yield of cows under different milking regimes and feeding schedule Shmalii A.P., Polischuk T.V., Pikula O.A. 2015 12
19552 Середньодобові надої корів за різних режимів доїння і розпорядку роздачі кормів Шмалій А.П., Поліщук Т.В., Пікула О.А. 2015 10
19543 Состояние и перспективы производства мяса птицы в Украине Царук Л.Л. 2018 10
19542 Вібраційні гомогенізатори молока Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О., Янович В.П. 2018 13
19541 Перспективність створення колекції півоній на базі Ботанічного саду «Поділля» Вінницького національного аграрного університету Мазур В.А, Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. 2018 12
19540 Вплив сухого «Екстракту ехінацеї блідої» на склад печінки перепелів Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Вознюк О. І. 2018 14
19538 Продуктивність і динаміка плодоношення рослин кабачка залежно від сортових особливостей та стимулятора росту в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І.І. 2018 11
19536 Вплив мульчування грунту на урожайність плодів кабачка в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І.І. 2018 9
19535 Вплив строків висаджування та віку розсади на продуктивність фізалісу мексиканського в умовах Правобережного Лісостепу України Вдовенко С. А., Полутін О. О. 2018 15
19534 Продуктивність та гематологічні показники у м’ясних перепелів за дії ферментного препарату «Ксилолад» Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Вознюк О. І., Авраменко В.В. 2018 10
19533 Люцерна посівна як стабілізувальний чинник інтенсифікації кормовиробництва Петриченко В.Ф., Гетман Н.Я., Циганський В.І. 2018 10
19532 Наукова парадигма інформаційного забезпечення управління розвитком біоенергетики в Україні Правдюк Н.Л., Алєксєєнко С.А. 2018 8
19531 Наукова парадигма інформаційного забезпечення управління розвитком біоенергетики в Україні Правдюк Н.Л., Алєксєєнко С.А. 2018 12
19529 Strategy of government of menedement state land: foreign experience Samborska O. 2018 10
19528 Вплив сорту та стимулятора росту рослин на врожайність і якісні показники продукції кабачка в умовах Правобережного Лісостепу Паламарчук І.І. 2016 11
19527 Вплив сортових особливостей та стимулятора росту на урожайність кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Паламарчук І.І. 2017 14
19525 Якість м’яса перепелів за дії фітобіотика = Phytobiotic effect on quils meat quality Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Вознюк О. І., Добронецька В. О. 2018 14
19524 Інформаційна логістика бізнес-структур малих підприємств Волонтир Л.О. 2018 10
19523 Вплив природної водозабезпеченості на врожайність і якість продукції капусти білоголової і плодів кабачка в Лісостепу Правобережному Чернецький В.М., Паламарчук І.І. 2017 18
19522 Продуктивність та динаміка плодоношення кабачка залежно від схеми розміщення рослин в умовах Лісостепу Правобережного Чернецький В.М., Паламарчук І.І., Чередниченко Л.І. 2016 22
19521 Вплив сорту та стимулятора росту рослин на динаміку наростання площі листового апарату кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Чернецький В. М., Паламарчук І. І. 2017 10
19520 Investigation of oil extraction from the canola and soybean seeds, using a microwave intensifier = Дослідження екстракції олії з насіння ріпаку та сої при використанні мікрохвильового інтенсифікатора Bandura V., Bulgakov V., Adamchuk V., Ivanovs S. 2018 11
19519 Формування системи інноваційно-орієнтованого розвитку аграрних підприємств Шаманська О.І. 2018 13
19518 Розвиток грибівництва в Україні Вдовенко С.А. 2014 17
19517 Диверсифікація розвитку виробництва біопалив - основа забезпечення продовольчої, енергетичної, економічної та екологічної безпеки України Калетнік Г.М. 2018 9
19516 Розвиток конструктивної реалізації вібромеханічного перемішування сипких технологічних мас Михальова Ю.О. 2018 12
19515 Генотипні відмінності сортів сої за вмістом та виходом олії для виробництва біодизеля Калетнік Г.М., Браніцький Ю.Ю., Гунько І.В., Мазур О.В. 2018 18
19513 Створення ліній цукрових буряків, стійких до гербіцидів суцільної дії (Раундап та Баста) в умовах Ялтушківської ДСС ІБ і ЦБ НААН України Мазур В.А., Гончарук Г.С., Коваленко Т.М. 2017 14
19511 Вирощування ремонтних телиць м'ясного комолого сименталу на Буковині Калинка А., Казьмірук Л, Прусова Г. 2018 5
19510 Влияние апивита на жизнеспособность пчелиных семей в период зимовки Разанова Е.П. 2018 17
19509 Ручная картофелесажалка для проросших клубней Томчук В. В. 2018 17
19508 Розробка вібровідцентрового змішувача для виробництва сипких субстанцій Паламарчук І. П., Янович В. П., Михальова Ю. О. 2017 12
19507 Інформаційні ресурси при формуванні собівартості продукції в системі управління підприємством Фостолович Р.С., Фостолович В.А. 2018 12
19500 Контроль земельних ресурсів в Україні та шляхи його удосконалення Фабіянська В. Ю. 2018 12
19499 Факторы определяющие сыропригодность молока Новгородская Н.В. 2018 9
19498 Використання рослинної клітковини у м’ясних напівфабрикатах Новгородська Н.В. 2018 5
19472 Побудова конкурентної моделі управління бізнес-процесами в сучасному вищому навчальному закладі Волошина О.В., Молоченко В.В., Дев’ятко В.В. 2018 13
19464 Созологічні аспекти сільськогосподарської діяльності у Вінницькій області: стан, проблеми та перспективи використання Мудрак Г.В., Мудрак О.В. 2016 11
19463 Функціонально-просторові особливості збалансованого природокористування в межах Бузького екокоридору Мудрак О.В., Мудрак Г.В., Кушнір С.Л. 2014 23
19453 Фізико-хімічні та реологічні властивості екскрементів високопродуктивних лактуючих корів за однотипної годівлі високоенергетичними кормовими сумішами Яремчук О. С. 2011 14
19452 Хімічний склад та властивості екскрементів лактуючих корів і гнойових стоків за інтенсивної технології виробництва молока Яремчук О. С. 2011 14
19402 Фотосинтетична продуктивність рослин квасолі звичайної в умовах Правобережного Лісостепу Шкатула Ю.М. 2018 16
19401 Оцінка рівня забур'яненості агрофітоценозів основних сільськогосподарських культур в умовах дослідного поля ВНАУ Пелех Л.В. 2018 9
19393 Дослідження стійкості адаптивної системи гідроприводів блочно-порційного відокремлювача консервованого корму Руткевич В. С. 2018 14
19392 Відкладання мінеральних речовин у м’ясі перепелів за дії підвищених доз вітамінів Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П., Здор Л.П. 2015 5
19390 Мясная продуктивность бычков при коррекции рациона дефицитными микроэлементами Фарионик Т.В. Трачук Е.Г. 2018 12
19387 Вплив складу комбікорму на забезпеченість курчат-бройлерів мікроелементами Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П. 2017 13
19386 Відкладання мінеральних речовин у печінці перепелів за дії підвищених доз вітамінів Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П., Здор Л.П. 2017 10
19382 Баланс мінеральних речовин у організмі курчат-бройлерів Царук Л.Л., Бережнюк Н.А., Чорнолата Л.П. 2017 12
19381 Сучасний стан виробництва продукції птахівництва в Україні Царук Л.Л. 2017 13
19380 Вплив сортових особливостей на урожайність та якість продукції кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Паламарчук І.І. 2018 10
19378 Морфологічні показники крові бугайців за експериментального хронічного кадмієвого токсикозу Лавришин Ю.Ю., Гутий Б.В., Паладійчук О.Р., Віщур В.Я. 2018 10
19367 Економічна ефективність технології вирощування квасолі Мазур В.А., Гайдай Л.С. 2018 11
19365 Вплив харчування на здоров'я студентської молоді Олійник Н.А., Віннік Ю.В. 2018 7
19339 Аналіз структури майна фермерського господарства та його фінансовго стану Киш Л.М., Дідик Ю.А. 2017 15
19336 Розробка вібраційного дезінтегратора для виробництва біологічно активних добавок органічних добрив Друкований М.Ф. Янович В.П., Сосновська Л.В. 2017 10
19314 Дослідження математичної моделі вібраційного млина для подрібнення мінералів Друкований М.Ф., Янович В.П., Дишкант Л.В., Ольшевський А.І. 2018 6
19294 Створювана буковинська породна група червоно-рябої молочної худоби нової популяції на молочних фермах Буковини Калинка А.К., Лесик О.Б., Казьмірук Л.В. 2018 10
19293 Моніторинг забруднення важкими метелами лісових ягід в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О.І. 2018 14
19292 Оцінка шкодочинності бур'янів на агрофітоценозі ярого ячменю методом спряженої вегетації Пелех Л.В. 2018 13
19291 Біологічне землеробство - пріоритет відтворення агробіорізноманіття Тіторенко О.М. 2018 24
19290 Вплив використання ЕМ-препаратів на вміст важких металів у грунті Зайцева Т.М. 2018 14
19289 Вплив на екологічні показники роботи дизельних двигунів за використання біодизеля Мазур В.А., Мамалига В.С., Поліщук І.С., Мазур О.В. 2018 24
19288 Стан та тенденції розвитку малих форм господарювання в аграрному виробництві у розвинених країнах світу Мазур К.В. 2018 13
19287 Determination of tne parameters of transporting and mixing feed mixtures along the curvilinear paths of tubular conveyors / Визначення параметрів процесу транспортув та змішування кормових сумішей на криволінійних трасах трубчатих конвеєрів Hevko R.B., Liubin M.V., Tokarchuk O.A., Lyashuk O.L., Pohrishchuk B.V., Klendii O.M. 2018 10
19286 Стан та тенденції розвитку зерновиробництва у Вінницькій області Мазур А.Г., Мазур С.А., Гонтарук Я.В. 2018 15
19285 Опис моделі еквівалентності ринкового обміну на прикладі ринку овочевої продукції України Мороз О. В., Логоша Р. В., Підвальна О. Г. 2018 19
19284 Методологія і методика оцінювання процесів використання та відтворення родючості ґрунту в овочівництві Логоша Р.В., Підвальна О.Г., Кричковський В.Ю. 2018 10
19283 Стан водного середовища та кормової бази Сандракського водосховища Зотько М.О. 2017 22
19282 Підготовка майбутніх фахівців аграрної галузі до професійної діяльності Олійник Н. А. 2018 17
19281 БВМД у раціонах молодняку свиней Гончарук Н.М. 2017 13
19280 Раціони збагачені ферментно-пробіотичною добавкою Балух Н.М. 2017 19
19279 Діяльність української інтелігенції у галузі освіти у Першій Чехословацькій республіці (1918-1938) Піковська Т.В. 2018 8
19278 Теоретическое исследование устойчивости движения управляемого моста колесного трактора Борисюк Д.В., Спирин А.В., Гунько И.В. 2018 12
19277 Формування іміджу регіону в умовах розвитку туристичних кластерів Коляденко С.В. 2018 12
19276 Оцінка екологічності нафтового палива та біопалива з використанням методології повного життєвого циклу Гунько І.В., Бурлака С.А., Єленич А.П. 2018 9
19275 Eastern Podilia as a Structural Unit of a Pan-European Environmental Network Mudrak O.V., Ovchynnykova Yu.Yu., Mudrak G.V., Nagornyuk O.M. 2018 13
19274 Особливості природокористування в межах Дністровського широтно-меридіонального екокоридору Мудрак Г.В. 2018 11
19273 Багаторічні бобові і злакові трави у вирішенні проблем заготівлі якісного силосу Овсієнко С.М. 2018 34
19272 Researcher of the influence of low-frequency and high-frequency actions on processing of technological environments Bernyk I. 2018 34
19271 Оцінювання рівня біорізноманіття та природного поновлення дуба звичайного у лісогосподарській зоні міста Вінниця Матусяк М.В. 2018 5
19270 Використання білкових добавок у виробництві ковбасних виробів Берник І.М., Соломон А.М., Шуляк О.О. 2018 11
19269 Мясная продуктивность бычков при коррекции рациона дефицитными микроэлементами Фарионик Т.В., Трачук Е.Г. 2018 11
19268 Effect of rheological properties of materials on their treatment with ultrasonic cavitation Bernyk I., Luhovskyi O., Nazarenko I. 2018 13
19267 Особливості застосування сучасних консервантів при силосуванні кормів Кучерявий В.П., Трачук Є.Г., Зелінська І.П. 2018 10
19266 Вплив досліджуваного препарату на відгодівельні та м'ясні якості свиней Кучерявий В.П., Трачук Є.Г., Ткаченко Т.Ю. 2018 14
19265 Національне питання в програмах словацьких автономістів у Першій Чехословацькій республіці (1918–1938 рр.) Піковська Т.В 2018 13
19264 Стан бізнес-середовища малих та середніх підприємств в Україні Мазур К. В., Сімоник Л. С. 2018 18
19262 Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації Мазур К. В., Костюк В. І. 2019 15
19261 Економічні важелі впливу на збалансований розвиток агроекосистем Мазур К.В. 2018 13
19259 Some prospects of growing and use of China aster for spase greening in Podillia zone Cherniak V. M., Prokopchuk V. M., Monarkh V. V. 2018 7
19258 Екологічний стан лісових асоціацій "Ботанічного саду "Поділля"" Мазур В.А., Мудрак Г.В. 2018 24
19257 Оцінка придатності грунтів НДГ «Агрономічне» для вирощування органічної продукції за вмістом важких металів Мазур В.А., Вергеліс В.І. 2018 16
19256 Особливості органічного насінництва сої в контексті євроінтеграції України Городиська І.М., Ліщук А.М., Чуб А.О., Манарх В.В. 2018 6
19255 Аналіз стану води річки Південний Буг Вітер Н.Г. 2017 12
19254 Генотипні відмінності сортів квасолі звичайної за параметрами пластичності та стабільності Мазур О.В., Мазур О.В 2018 11
19253 Розробка програмного алгоритму розрахунку кінематичних параметрів робочих органів віяльно-калібрувальної машини Купчук І.М., Браніцький Ю.Ю. 2018 13
19252 Вивчення видового складу шкідників амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.) в Європі Солоненко В. І., Буткалюк Т. О., Ватаманюк О.В. 2018 14
19251 Перспективи розвитку конструктивних схем вібраційних приводів транспортних та технологічних машин АПК Купчук І.М. 2018 22
19250 Особливості частотно-регульованого електроприводу для транспортуючих систем АПК Матвійчук В.А., Любін М.В., Токарчук О.А., Рубаненко О.О. 2018 7
19249 Вплив вологості сировини та доз консерванту Літосил плюс на біохімічний склад та енергетичну цінність люцернового силосу Сироватко К.М., Зотько М.О., Маслоїд А.П. 2018 10
19248 Research on sunflower seeds separation by airflow = Дослідження процесу сепарації насіння соняшнику під дією повітряного потоку Aliev E.B., Yaropud V.M., Dudin V.Yr., Pryshliak V.M., Pryshliak N.V., Ivlev V.V. 2018 8
19247 Інформаційний фонд релевантності конструкторсько-технологічних видів крупногабаритних з’єднань для передачі крутного моменту Веселовська Н.Р., Скоркін О.А., Котляр О.В., Клочко Ю.О., Старченко О.П. 2018 34
19246 Вплив інокуляції насіння та позакореневих підживлень на індивідуальну продуктивність рослин нуту в умовах Лісостепу Правобережного Мордванюк М.О., Дідур І.М. 2018 13
19245 Вплив попередників на забур’яненість озимої пшениці Забарна Т.А. 2018 12
19244 Формування фізико-механічних властивостей сірого лісового грунту залежно від вирощуваної культури Забарна Т.А., Вдовиченко І.П. 2018 39
19243 Продуктивність кукурудзи залежно від впливу сучасних біопрепаратів та мікробіологічних добрив в умовах Лісостепу Правобережного Рибачок В.В. 2018 20
19242 Mathematical model of a wheeled tractor steering axle as an object of diagnostics Spirin A., Borysiuk D., Truhanska O., Shvets L., Zelinskyy V. 2017 16
19241 Статика взаємодії абсолютно твердих тіл із сипучим середовищем Солона О.В. 2018 17
19240 Перспектива вирощування капусти брюссельської для українського ринку Вдовенко С.А., Іванович О.М. 2018 13
19239 Репродуктивна здатність сортів ожини (Rubus L.) в умовах Західного Лісостепу України Вдовенко С.А., Телепенько Ю.Ю,, Сіленко В.О. 2018 31
19238 Податковий аудит в Україні: стан, проблематика та перспективи розвитку Чудак Л.А. 2018 8
19237 Використання біоресурсів для компенсації нестабільності вітрових і сонячних електричних станцій з метою забезпечення незалежного електропостачання підприємств АПК Рубаненко О.О. 2018 42
19236 Використання локальних джерел електроенергії для оптимізації структури ЕЕС Матвійчук В.А., Рубаненко О.О., Собчук Н.В. 2018 13
19235 Підвищення енергоефективності сушіння насіння зернових культур шляхом застосування теплових насосів Пазюк В.М., Рубаненко О.О., Вишневський В.М. 2018 14
19234 Моніторинг технічного стану електричних мереж з ізольованою нейтраллю на основі розподіленої системи RC–фільтрів з обмежувачами перенапруг та телеметрією напруг Матвієнко С.В., Янович В.П., Рубаненко О.О., Явдик В.В. 2018 13
19233 Сільський зелений туризм як напрям диверсифікації сільської економіки та чинник розвитку сільських територій Мазур С. А. 2018 12
19232 Маркетинговий підхід до формування іміджу регіону: сучасні інструменти та актуальні завдання Коляденко С.В. 2018 13
19231 Інструменти розвитку малого підприємництва в сільській місцевості Вінницької області Пронько Л.М. 2018 10
19230 Поживне середовище АПМ-Вінтуб для прискореної детекції збудника туберкульозу Войціцька О.М. 2018 20
19229 Вплив різних факторів на молочну продуктивність корів Зотько М.О. 2018 13
19228 Моделювання живої маси телиць голштинської породи з використанням генетико-математичної моделі Б. Гомпертца Каратєєва О.І., Поліщук Т.В. 2018 10
19227 Аналіз раціонального використання земельних ресурсів у Вінницькій області Ушкаленко І.М. 2018 8
19226 Analysis of technologies of sowing and sowing Komaha V.P., Burlaka S. A., Kupchuk I. M., Yakkovskaya R. O. 2018 9
19225 Фізико-математичний апарат взаємодії сипкого матеріалу із вібруючим решетом Алієв Е.Б., Яропуд В.М., Гаврильченко О.С., Кунда В.Г. 2018 10
19224 Адаптивність та особливості росту сортів тополі в умовах Поділля Нейко І. С., Колчанова О. В. 2018 6
19223 Еритропоез, обмін білків крові і продуктивність бугайців за мікроелементної корекції їх раціонів Фаріонік Т.В. 2018 5
19222 Особливості оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств Сахно А.А., Салькова І.Ю., Слободянюк А.О. 2018 16
19221 Decentralization of public and local authorities in Ukraine Pron’ko L., Kolesnik T. 2016 10
19220 Значення категорії конкурентоспроможності як об"єкту управління Сахно А.А., Салькова І.Ю., Коваль О.І. 2017 14
19219 Development of the evaluation model of technological parameters of shaping workpieces from powder materials Iskovych-Lototsky R., Zelinska O., Ivanchuk Y., Veselovska N. 2017 13
19218 The centrifugal type mineral fertilizers spreader Kobets А., Naumenko N., Ponomarenko N., Yaropud V. 2018 10
19217 Результати дослідження зміни вібраційних характеристик вібродвигуна Яропуд В.М. 2018 11
19216 Обгрунтування конструктивно-режимних параметрів пульсатора доїльного апарату Яропуд В.М. 2018 14
19215 Особливості маркетингу в малому підприємництві Савіна С.С. 2018 15
19214 Вибір оптимальної методики покращення складу сумішевого біопалива з рослинних олій Гунько І.В., Бурлака С. А., Ярощук Р.О. 2018 10
19213 Технологічне забезпечення підвищення параметрів точності та якості зубчастих рейок важких верстатів з ЧПК Пермяков О.А., Клочко О.О., Веселовська Н.Р., Синиця Ю.О. 2018 13
19212 Зниження навантаження елементів конструкції моста керованих коліс самохідної косарки шляхом раціональної установки гідроциліндрів Малаков О.І., Бурлака С.А., Ярощук Р.О. 2018 11
19207 Комплексне оцінювання перспективності видів і гібридів модрини для умов Лісостепу України Лось С. А., Григорьєва В. Г., Самодай В. П., Нейко І. С. 2018 10
19206 Просторовий аналіз репродуктивних процесів на клоновій плантації сосни звичайної фінського походження Нейко І.С., Колчанова О.В., Монарх В.В., Зленко О.П. 2018 19
19201 Основні тенденції ефективного використання біогазу в Україні Охота Ю.В., Козак К.В. 2018 9
19199 Підприємницька діяльність в аграрному секторі: сутність, організаційно-правова форма та інші основні аспекти Охота Ю.В. 2018 14
19197 Modeling of mechanical and technological processes of the agricultural industry Aliev E.B., Bandura V.M., Pryshliak V.M., Yaropud V.M., Trukhanska O.O. 2018 13
19190 Тенденції розвитку сучасних концепцій маркетингу Савіна С.С. 2018 10
19186 Аналіз фінансового стану як ключовий етап оцінки рівня інвестиційної привабливості підприємства Довгань Ю.В. 2018 11
19165 Продуктивність телиць м’ясного комолого сименталу з використанням в годівлі екологічно чистих рецептів раціонів в умовах Буковини Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Прусова Г.Л. 2018 12
19162 Аналіз структурних елементів урожайності рослин озимого ріпаку залежно від впливу удобрення та строку посіву Мазур В. А., Мацера О. О. 2018 15
19161 Вплив стимуляторів росту на вкорінення живців самшиту вічнозеленого Buxus sempervirens l. в умовах закритого грунту Прокопчук В.М., Циганський В.І., Циганська О.І. 2018 8
19160 Вплив регулятора росту МАРС EL на врожайність буряка столового Окрушко С.Є., Пінчук Н.В., Голюк Ю.В. 2018 31
19159 Зміна вмісту важких металів при досушці зерна кукурудзи Яковець Л.А. 2018 12
19158 Публічне адміністрування в Україні Тодосійчук В.Л. 2018 14
19157 Формування племінних стад нової популяції сименталів на Буковині Калинка А.К., Лесик О.Б., Казьмірук Л.В. 2018 8
19156 Формування каркасу регіональної екологічної мережі Східного Поділля на підставі перспективних заповідних об'єктів і територій у структурі лісового фонду Єлісавенко Ю.А. 2018 6
19155 Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Східного Поділля – центри збереження біорізноманіття регіональної екологічної мережі Єлісавенко Ю.А., Мудрак О.В., Василевський О.Г., Смашнюк Л.В. 2018 21
19154 Лісовідновні процеси у природних дубових лісостанах ДП «Вінницьке ЛГ» Василевський О.Г., Єлісавенко Ю.А., Зленко О.П., Монарх В.В. 2018 20
19153 Польова схожість насіння сортів сої залежно від строків сівби за температурним режимом грунту Поліщук І.С., Поліщук М.І., Мазур О.В., Юрченко Н.А. 2018 10
19152 Формування продуктивності пшениці озимої залежно від застосування мінеральних добрив та бактеріальних препаратів в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М.І. 2018 17
19151 Ступінь полеглості агрофітоценозу редьки олійної залежно від параметрів його формування в умовах Правобережного Лісостепу України Цицюра Я.Г. 2018 13
19148 Розвиток чехословацького національно-визвольного руху під час Першої світової війни (1914-1918 рр.) Піковська Т.В 2017 24
19147 Про спрощення критерію вигляду напружено-деформованого стану суцільного середовища Ковбаса В.П., Солона О.В., Спірін А.В., Цуркан О.В. 2018 15
19146 Математична модель діагностування системи вприскування палива «Mono-Jetronic» Барановський В.М., Спірін А.В., Зелінський В.Й., Наляжний В.С. 2018 7
19145 Експериментальне обладнання для дослідження шнекового робочого органа екструдера Дмитренко В. П. 2018 9
19144 Matematical model of diagnostication of fuel apparatus of automotive diesels Baranovsky V., Spirin A. 2018 12
19143 The productivity of pea varieties depending on the seeds treatment, systen of defence and nutrition Telekalo N.V. 2018 13
19142 Характеристика структури та лісовідновних процесів природних дубових лісостанів ДП «Крижопільске ЛГ» Василевський О.Г., Нейко І.С., Єлісавенко Ю.А., Матусяк М.В. 2018 21
19141 Сучасні тренди e-commerce в логістиці Качуровський С. 2018 11
19140 Національні програми польських політичних партій в Першій Чехословацькій республіці (1918-1938) Піковська Т.В 2018 18
19139 Якісні характеристики насіння бобів кормових залежно від передпосівної обробки регуляторами росту рослин Шевчук О.А., Кравчук Г.І., Вергеліс В.І. 2018 21
19138 Інновації в науці та освіті: виклики сучасності Телекало Н.В. 2018 13
19136 Продуктивність сумісних посівів кукурудзи з бобовими культурами на силос залежно від елементів технології вирощування та регуляторів росту Липовий В.Г., Князюк О.А., Шевчук О.А. 2018 19
19135 Продуктивність сумісних посівів кукурудзи з сорго цукровим на силос залежно від елементів технології вирощування Князюк О.А., Шевчук О.А., Липовий В.Г. 2018 23
19134 Стратегічні напрями формування національної енергетичної безпеки для економічного зростання України Климчук О.В. 2018 23
19133 Агроекологічні прийоми вирощування (pisum sativum) в умовах Лісостепу Правобережного Телекало Н.В. 2018 14
19132 The productivity of intensive pea varieties depending on the seeds treatment and foliar fertilizing under conditions of right-bank forest-steppe Telekalo N.V. / Телекало Н.В. 2018 13
19131 Розрахунок кінетики сушіння неоднорідних рослинних матеріалів Котов Б.І., Спірін А.В., Зозуляк І.А., Півнюк А.В. 2017 15
19129 Стан розвитку туристичної галузі Вінниччини Полеся В.М. 2018 16
19128 Вплив екологічних факторів на ріст та розвиток інтенсивних сортів гороху посівного Телекало Н.В. 2017 11
19127 Особливості функціонування промислового яєчного птахівництва в Україні Сахно А.А., Салькова І.Ю., Гриб О.О. 2018 25
19126 Ecological and economic evaluation of varietal resources Lupinus albus L. in Ukraine Mazur V.A., Mazur K.V., Pantsyreva H.V., Alekseev O.O. 2018 22
19125 Вплив технологічних прийомів вирощування гороху на забезпеченість ґрунту азотом Телекало Н.В. 2017 13
19124 Ефективність застосування біологічних препаратів при силосуванні сумішки конюшини та пажитниці багатоквіткової Курнаєв О.М., Виговська І.О., Гончар Л.О., Сироватко К.М. 2017 10
19123 Хімічний склад твари люцерни різних сортів залежно від фази розвитку та укосу Постернак Л. І. 2017 26
19122 Історичний аналіз розвитку науково-дослідної справи в галузі вирощування сої в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ СТ. Муханов В.М. 2017 13
19121 Економічна оцінка ефективності технології вирощування гороху посівного Телекало Н.В. 2016 11
19120 Фотосинтетична продуктивність гороху посівного залежно від впливу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень Телекало Н.В. 2016 11
19119 Розробка конструкції вібраційної машини з активатором для поверхневого зміцнення робочих органів обладнання для виробництва біопалива Паламарчук І.П., Горбатюк Р.М., Зозуляк І.А. 2016 9
19118 Динамика отрасли коневодства в Украине и условия ее дальнейшего развития Постернак Л. И. 2016 18
19117 Система паливоподачі дизельного двигуна з електронним регулюванням складу дозованої паливної суміші Гунько І.В., П'ясецький А.А., Бурлака С.А., 2017 11
19116 Research on the rational regimes of wheat seeds drying / Дослідження раціональних режимів сушіння насіння пшениці Paziuk V.M. Liubin M.V. Yaropud V.M. Tokarchuk O.A. Tokarchuk D.M. 2018 10
19115 Інтенсивність накопичення цезію-137 різними видами риб у зоні посиленого радіаційного контролю Вінниччини Разанов С.Ф., Постернак Л.І., Хомяковський Ю.Л. 2018 8
19114 Система вищої освіти США: теоретико-методологічний аспект Гаврилюк Н.М. 2018 12
19113 Процес формування комунікативної культури майбутніх фахівців аграрної галузі в умовах навчально-виховного процесу Манжос Е.О. 2018 13
19112 Формування м'ясної продуктивності та економічна ефективність виробництва свинини залежно від тривалості підсисного періоду Польовий Л.В., Поліщук Т.В., Кульчицька А.П. 2017 8
19111 Перспективи та критерії розвитку галузі конярства в Україні Постернак Л. І. 2017 38
19110 Історіографія та джерельна база історії становлення та розвитку галузі промислового виробництва сої та продуктів її переробки в Україні Муханов В.М. 2018 16
19109 Розробка технологічної схеми вібраційного млина для виробництва органо-мінеральних добрив Ткаченко С.Й., Янович В.П., Любін В.П., Сосновська Л.В. 2018 24
19106 Використання інтерактивних технологій для формування естетичного смаку у студентів ВНЗ засобами іноземних мов Волошина О.В. 2018 13
19105 Історико-економічний аналіз розвитку галузі промислового вирощування та переробки сої в Україні на початку ХХІ ст. Муханов В.М. 2016 16
19104 Insurance policy and its models in relation to agriculture (stock-raising, plant-growing) Aleskerova Y.V. 2015 18
19103 Закономерности истечения сыпучего материала через бункерные скребки трубчатых конвейеров на вертикальных участках трассы Любин Н.В., Токарчук А.А. 2014 21
19102 Голодомор 1932-1933 рр.: сторінки історії Богатчук С. С. 2014 17
19101 Моделі страхової політики при сільськогосподарському страхуванні Алескерова Ю.В. 2014 23
19100 Агрострахование как инструмент управления рисками в сельском хозяйстве Алескерова Ю.В. 2014 17
19099 Формування показників індивідуальної продуктивності зерна інтенсивних сортів гороху Телекало Н.В. 2014 21
19098 Individual grain yield indices formation by the pea intensive varieties Telekalo N.V. 2013 12
19097 Влияние инокуляции и внекорневых подкормок на урожайность сортов гороха Телекало Н.В. 2014 12
19096 Удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств Вінницької області Красняк О.П., Курило Н.Ф. 2018 9
19095 Обгрунтування оцінки критеріїв вібролопатевої технологічної дії Михальова Ю.О. 2017 11
19094 Methodology of competetive innovations development by the food industry enterprise Lutsiak V., Furman I. 2018 12
19093 Перспективи вирощування енергетичних культур як чинник впливу на розвиток економіки, біоенергетики та аграрного сектору України Бабина О.М. 2018 20
19092 Росана – новий сорт люцерни посівної (Medicago sativa L.) Бугайов В.Д., Горенський В.М., Мамалига В.С., Максімов А.М. 2018 11
19091 Перетравність поживних речових трави люцерни різних сортів у окремі фази розвитку Постернак Л. І. 2018 16
19089 Роль біоенергетики у розвитку аграрного сектору України Бабина О.М. 2018 7
19088 Використання вівцями азоту протеїну трави люцерни залежно від її сорту, укосу та фази розвитку Постернак Л. І. 2018 15
19087 Перспективи використання відкритого програмного комплексу arduino для вивчення технічних дисциплін Паладійчук Ю.Б., Руткевич В.С., Зінєв М.В., Лісовий І.О. 2018 6
19086 Теоретичні підходи до визначення корпоративної соціальної відповідальності: теорії стратегій досягнення конкурентних переваг Мостенська Т.Г. 2018 12
19085 Математичне моделювання роботи гідравлічного привода секцій широкозахватного культиватора з послідовним спрацюванням гідроциліндрів Руткевич В. С. 2018 9
19084 Дослідження технологічного процесу внесення рідких добрив у грунт Мазур В. А., Гунько І. В., Бабин І. А. 2018 10
19082 Біолого-екологічні особливості використання видів роду жимолость (Lonicera L.) в умовах біостаціонару Вінницького національного аграрного університету Матусяк М.В. 2018 16
19081 Проблеми досягнення фінансової безпеки держави та шляхи її вирішення Сахно А.А., Салькова І.Ю., Яворська Ю.А. 2018 17
19080 Виробничі випробування механізованої технології компостування безпідстилкового посліду Павленко С. І., Грицун А. В., Бабин І. А., Терещенко Д. В., Грисенко А. І. 2018 14
19079 Обгрунтування раціональної конструкції натискного механізму високошвидкісної стригальної машинки Грицун А. В., Бабин І. А. 2018 9
19077 Evaluation of metal plasticity and research on the mechanics of pressure treatment processes under complex loading Sivak R. 2017 18
19072 Органічне виробництво: аналіз стану та прогнозування розвитку Бурденюк І.І., Волонтир Л.О., 2017 23
19070 Особливості технології вирощування насіння нових та перспективих сортів бобових трав в умовах Лісостепу України Антонів C.Ф., Запрута О.А., Рудницький Б.О. 2017 15
19068 Підготовка майбутніх фахівців переробної харчової промисловості до розв’язання питань екології довкілля Лутковська С. М. 2013 13
19067 Діалогово-дискусійні технології у підготовці майбутніх фахівців переробної харчової промисловості Лутковська С. М. 2013 17
19066 Веб-квест в экологическом образовании Лутковская С. М. 2013 11
19065 Математичні моделі режимів функціонування екстракторів з мікрохвильовим підведенням теплоти Бандура В.М., Котов Б.І., Калініченко Р.А. 2018 11
19064 Моделювання теплового режиму середовищ неоднорідного складу при мікрохвильовому нагріванні Котов Б.І.. Грищенко В.О., Бандура В.М. 2018 8
19063 Екологічне виховання студентів аграрних коледжів як складова фахової підготовки Лутковська С.М. 2016 18
19062 Використання мультмедійних технологій у навчальному процесі Лутковська С.М. 2011 22
19061 Екологічна ситуація країни – відображення екологічної культури суспільства Лутковська С. М. 2011 8
19060 Екологічна освіта – сфера змін у суспільній свідомості широких соціальних і освітніх парадигм Лутковська С. М. 2012 8
19059 Проблеми екології і становлення екологічної освіти в аграрних коледжах в аграрних коледжах України Лутковська С.М. 2012 12
19058 Інноваційні технології в екологічній освіті майбутніх фахівців переробної харчової промисловості в аграрному коледжі Лутковська С.М. 2012 30
19057 Дієвість контрольної функції обліку в управлінні трансакційними витратами підприємства Гуцаленко Л.В. 2018 25
19056 Дієвість контрольної функції обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками Гуцаленко Л.В., Пащенко Н.В., 2018 24
19054 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за технологічністю Мазур О.В., Колісник О.М., Телекало Н. В. 2017 22
19052 Використання індивідуальних біогазових установок у формуванні системи енергозабезпечення сільських територій Фабіянська В. Ю., Здирко Н. Г. 2018 24
19051 Обмін калію у свиней за використання у раціонах біологічно активних добавок Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П. 2018 22
19050 Інтенсивність росту курчат бройлерів КОББ-500 за дії нової кормової добавки Огороднічук Г.М., Гончарук Н.М. 2018 21
19049 Зміни агрохімічних властивостей грунту за вирощування енергетичних культур Броннікова Л. Ф. 2018 35
19047 Сортові особливості фізалісу мексиканського в умовах Правобережного Лісостепу України Полутін О. О. 2018 21
19046 Ефективність вирощування ріпи за весняних строків сівби в умовах Правобережного Лісостепу України Вдовенко С. А., Кожухар Є. В. 2018 10
19045 Productivity of organic tomatillo grown in the open ground under conditions of the right-bank forest-steppe of Ukraine Vdovenko S.A., Polutin O.O., Kostiuk O.O., Kutovenko V.B., Vdovychenko I.P. 2018 34
19044 Морфобіометричні особливості, урожайність і товарність плодів фізалісу мексиканського в умовах відкритого ґрунту за використання мульчуючих матеріалів Вдовенко С. А., Полутін О. О. 2018 10
19043 Фотосинтетична продуктивність сої залежно від рівня удобрення та застосування комплексу мікроелементів Заболотний Г.М., Циганська О.І., Циганський В.І. 2018 33
19042 Новые принципы балансировки кальция и фосфора на продукцию молока и обменные процессы в организме коров Скоромна О.И., Кулык М.Ф., Дидоренко Т.А. 2018 13
19040 Біфідостимулюючі інгредієнти для десертних ферментованих продуктів Соломон А.М. 2018 21
19039 Features of loan security for the reproduction of fixed assets for agricultural purposes Aleskerova Y., Fedoryshyna L., Koval N. 2018 32
19037 Особливості та тенденції розвитку індустрії сільського туризму Ставська Ю.В. 2018 26
19036 Маркетингова аналітика в системі управління підприємством Савіна C.С. 2018 20
19035 Вплив сирої клітковини в кормах на молочну продуктивність корів Скоромна О. І. 2018 10
19034 Стан, проблеми та перспективи розвитку страхування туристів в Україні Марценюк-Розарьонова О.В., Нечипорук В.М. 2018 17
19033 Формування ринку біоенергетики в Україні та його інформаційно-аналітичне забезпечення Правдюк Н.Л., Томчук О.В. 2018 43
19031 Аналіз фінансового потенціалу страхової компанії та механізму його формування Марценюк-Розарьонова О.В., Бондар А.В. 2018 16
19030 Продуктивність та хімічний склад яловичини тварин різних порід Льотка Г. І., Добронецька В. О. 2018 12
19029 Забійні та м’ясні якості гусенят за різного рівня германію у комбікормах Соболєв О. І., Льотка Г. І. 2018 19
19028 Balancing ration of dairy cows on calcium, phosphorus and iron indices for milk production and exchange processes in the organism Skoromna O.I., Kulik M.F., Didorenko T.O. 2018 13
19024 Удосконалення державних програм розвитку іпотечного ринку житла в Україні Прутська О.О., Зарічук О.Є. 2018 18
19023 Процедура сільськогосподарського страхування Алескерова Ю.В. 2014 14
19022 Принципи страхування сільськогосподарського виробництва та політика страхування Алескерова Ю.В. 2012 17
19021 Оцінювання хімічного складу бобових багаторічних трав, вирощених в умовах забруднення сільськогосподарських угідь важкими металами Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Кравченко В.С., Овчарук В.В. 2017 22
19020 Інтенсивна хімізація землеробства - як передумова забруднення зернової продукції важкими металами Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2017 26
19019 Стратегія ефективного використання і розвитку економічного потенціалу підприємств туристично-рекреаційної сфери Левицька І. В. 2018 20
19018 Фінансове забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств Грищук Н.В. 2018 14
19012 Економічна ефективність нерестину, як стимулятора нерестового стану плідників білого амура Мушит С. О. 2017 28
19011 Вплив бобових багаторічних трав на агроекологічний стан грунту Ткачук О.П. 2017 27
19010 Динаміка зміни концентрації важких металів у грунті при вирощуванні бобових багаторічних трав Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2017 33
19009 Екологічна конкурентоздатність бобових багаторічних трав з бурянами в рік сівби за безпокривного вирощування Ткачук О.П. 2017 36
19008 Інтенсивність накопичення важких металів зерном пшениці озимої залежно від попередників Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2018 18
19007 Показники агроекологічної стійкості грунтів та фактори, що на них впливають Ткачук О.П., Зайцева Т.М. 2017 22
19006 Динаміка густоти - як екологічна передумова довговічності бобових багаторічних трав Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2017 23
19005 Вплив сільськогосподарських токсикантів на агроекологічний стан грунту Ткачук О.П., Зайцева Т.М., Дубовий Ю.В. 2017 20
19004 Вплив сортових особливостей на врожайність та біометричні показники продукції буряка столового в Правобережному Лісостепу України Паламарчук І.І. 2018 14
19003 Формування урожайності патисона залежно від сортових особливостей в умовах Лісостепу Правобережного Чернецький В. М., Паламарчук І.І. 2018 17
19002 Проблеми становлення медичного страхування в Україні Прутська О.О., Неголюк О.Ю. 2018 16
19001 Особливості об'єднання територіальних громад в Україні Янчук В.І., Мазун В.К. 2018 15
19000 Удосконалення державної підтримки сільськогосподарського страхування Алескерова Ю.В. 2014 52
18999 Страхування сільськогосподарського сектору Алескерова Ю.В. 2014 25
18998 Вплив елементів технології вирощування на індивідуальну продуктивність рослин люпину білого Панцирева Г. В. 2016 51
18997 Особливості формування газонних культурфітоценозів на території Вінницького національного аграрного університету Прокопчук В. М., Панцирева Г. В. 2016 58
18996 Вплив елементів технології вирощування на біометричні показники рослин люпину білого Панцирева Г. В. 2016 28
18995 Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність і якість зерна люпину білого в умовах Правобережного Лісостепу Мазур В.А., Панцирева Г.В. 2017 23
18994 Вплив елементів технології вирощування на якісний склад насіння люпину білого Панцирева Г.В. 2017 27
18993 Механізми засвоєння каротиноїдів у тварин (огляд) Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л., Шевченко Л. В., Михальська В. М. 2018 13
18992 Зміна структури грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Гончарук І.І., Кравченко В.С. 2018 22
18991 Зелена маса багаторічних бобових: поживність та вірогідність забруднення важкими металами Разанов С., Ткачук О., Постернак Л. 2018 23
18990 Інтенсивність забруднення грунту важкими металами за вирощування бобових багаторічних трав Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2017 21
18989 Вплив умов утримання надремонтного молодняку на отримання альтернативних джерел енергії Яремчук О. С. 2017 33
18988 Джерела каротиноїдів та їх характеристика (огляд) Шевченко Л. В., Михальська В. М., Яремчук О. С., Камінська О. В., Байєр О. В. 2018 22
18986 Економічна сутність фінансової стійкості підприємства Салькова І.Ю., Санцевич В.О. 2018 34
18985 Маркетингове дослідження глобального попиту на продукцію підприємств олійно-жирового підкомплексу Салькова І.Ю., Довгань Ю.В. 2018 21
18984 Вплив мікроклімату та клінічних показників теличок і нетелей української чорно-рябої молочної породи Варпіховський Р. Л. 2018 11
18983 Energy efficient growing of red beet in the conditions of central forest steppe of Ukraine Vdovenko S.A., Palamarchuk I.I., Pantsyreva H.V., Alexeyev O.O., Vdovenko L.O. 2018 31
18982 Моделювання складних систем управління з керованою структурою Зелінська О.В. 2018 30
18980 Використання біологічних препаратів для лікування вароатозу бджіл Разанова О.П., Жуковська Т. С., Горячий В.А. 2018 35
18979 Effectiveness of the application of soil milling in the growing of the squash (Cucurbita pepo var. giraumontia) in the rightbenk forest stepp of Ukraine Vdovenko, S.A., Prokopnuk V.M., Palamarchuk, I.I. Pantsyreva, H.V. 2018 23
18978 Зміцнення кормової бази для бджіл шляхом посіву головатня круглоголового Кучерявий В.П., Разанова О.П., Разанов О.С. 2018 19
18976 Медіація в адміністративному процесі в Україні: сучасний стан і напрями розвитку Пипяк М. І. 2018 42
18975 Наближення правового статусу державного службовця в Україні до стандартів Європейського Союзу Пипяк М. І. 2018 37
18974 Об'єкт злочину у науці кримінального права Колос С. С. 2018 25
18971 Нормативно-правове забезпечення об’єднання територіальних громад в Україні: стан та напрями розвитку Пипяк М. І. 2018 27
18968 Дослідження сортових ресурсів трав'яних видів Paeonia L. в Україні Панцирева Г. В. 2018 16
18967 Первинне інтродукційне оцінювання декоративних видів Lupinus в умовах Поділля Мазур В.А., Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. 2018 18
18965 Формування симбіотичного потенціалу квасолі овочевої залежно від застосування біопрепарату в агроценозах Правобережного Лісостепу України Панцирева Г.В., Паламарчук І.І., Литвинюк Г.В. 2018 38
18964 Governmental support to agricultural insurance in the countries of the world Aleskerovа Y.V. 2014 17
18963 Страхування сільськогосподарських ризиків: проблеми вирішення Алескерова Ю.В. 2013 17
18962 Сутність кредитного забезпечення інноваційно-інвестиційних проектів у кормовиробництві Алескерова Ю.В. 2009 6
18961 Determination of functioning quality of area with mionectic resistance isolation of operative direct-current network by neuro-fuzzy modeling Rubanenko O. 2017 44
18960 Дослідження потенціалу біомаси сільськогосподарських рослин на території Вінницької області Янович В. П., Полєвода Ю. А., Підлипна М. П. 2018 19
18958 Сучaсні підхoди мoтивaції тa стимулювaння персoнaлу в ефективнoму упрaвлінні підприємствoм Климчук А. О. 2018 23
18957 Альтернаріоз ярого ріпаку та оцінка особливостей його розвитку і шкодочинності в умовах дослідного поля ВНАУ Буткалюк Т.О, Вергелес П.М., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М. 2018 33
18955 Критерії правомірного обмеження права на свободу творчості Опольська Н.М. 2018 18
18953 Вплив позакореневих підживлень на висоту кріплення качанів у гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д. 2018 23
18952 Вплив строків сівби на площу листкової поверхні гібридів кукурудзи різних груп стиглості Паламарчук В.Д. 2018 25
18951 Державний фінансовий контроль в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку Здирко Н.Г., Шевчук О.Д. 2018 26
18950 Яра суріпиця як перспективна культура багатоцільового використання для умов Лісостепу Правобережного Цицюра Я.Г., Копайгородський В.О. 2018 28
18948 Формування ефективного механізму кредитування малого та середнього бізнесу в Україні Вдовенко Л.О., Воловодівський Р.Р., Євтухівський М.С. 2018 19
18947 Стан та перспективи розвитку аграрного сектору в контексті державної політики фінансової підтримки товаровиробників Вдовенко Л.О., Вдовенко С.А. 2018 32
18942 Використання у кормах хелатних комплексів купруму Фаріонік Т.В. 2018 18
18941 Структурні компоненти механізму оцінки, мотивації та стимулювання персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. 2018 20
18939 Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України в умовах євроінтеграції Ставська Ю.В., Глуха А.О. 2018 32
18938 Особливості зовнішньоторговельного співробітництва України з країнами Азії в умовах глобалізації Ставська Ю.В., Курило Н.Ф. 2018 13
18937 Сравнительная оценка аминокислотного состава телятины от бычков разного генотипа Голубенко Т.Л. 2017 42
18934 Дуальна освіта як засіб соціалізації майбутнього фахівця Джеджула О.М. 2018 61
18933 Смарт-логістика: концептуальні засади та практика реалізаці Потапова Н.А. 2018 43
18929 Вплив апівіту на тривалість життя бджіл та масу ректуму Разанова О.П. 2017 44
18928 Изменения минерального состава крови и печени за введения в рацион перепелов кормовых добавок из отходов пчеловодства Разанова О.П. 2018 30
18927 Депозитна політика банку та механізм її реалізації Руда О.Л. Маркуш К.Г. 2018 19
18926 Організація банківського кредитування малого та середнього бізнесу в Україні Руда О.Л. Турчик М.М. 2018 17
18924 Construction of a mathematical model of extraction process in the system "solid body‒liquid" in a microwave field Kotov B., Bandura V. 2018 24
18923 Математичне моделювання та ідентифікація тепломасопереносу в рослинному дисперсному матеріалі при сушінні і нагріванні електромагнітним полем надвисокої частоти Котов Б.І., Бандура В.М., Калініченко Р.А. 2018 12
18922 Інституційна формалізація розвитку сімейних фермерських господарств в Україні Малік М.Й. Шпикуляк О.Г. Мамчур В.А. 2018 30
18921 Досвід Німеччини у розвитку енергетичних кооперативів: перспективи для України Шпикуляк О.Г. Іванченко В.О. 2018 29
18918 Імітаційне моделювання селекційного процесу цукрових буряків Гунько І.В., Дячинська О.М., Присяжнюк О.І. 2018 33
18915 Діяльність університетів та інноваційних структур за їх участю як чинник сталого місцевого та регіонального розвитку в умовах проведення реформи децентралізації (на прикладі ННВК “Всеукраїнський науково-навчальний консорціум”) Калетнік Г. М., Підвальна О. Г., Колесник Т. В. 2018 21
18914 Молодіжне безробіття в Україні: причини виникнення та вплив на розвиток сільських територій Костюченко Д. Л. 2018 24
18913 Теоретичне обгрунтування сутності та класифікації невиробничих витрат для потреб обліку та ефективного проведення аудиту Козаченко А.Ю. 2018 27
18877 Формування анатомічних особливостей будови стебла редьки олійної залежно від параметрів формування її агрофітоценозів в умовах Правобережного Лісостепу України Цицюра Я.Г. 2018 30
18874 Вивчення впливу сільського коефіцієнта на прогностичну валідність конкурсного бала студентів-першокурсників Шевчук О.Ф. 2018 52
18872 Закономірності розвитку архітектури регіонального економічного простору Прямухіна Н.В. 2015 13
18871 Теоретичні особливості ринкових трансформацій та їх роль для регіональної економіки Прямухіна Н.В. 2015 10
18870 Роль малого підприємництва у ринковому просторі регіонів Прямухіна Н.В. 2015 22
18869 Регіональний економічний простір: закони розвитку Прямухіна Н.В. 2015 16
18868 Підживлення кукурудзи. Деякі поради щодо підживлення та стимулювання росту і розвитку кукурудзи Азуркін В.О., Паламарчук В.Д. 2016 15
18867 Аналіз використання можливостей соціальних мереж аграрними університетами України Смілянець О.Г. 2018 23
18852 Виробництво і розподіл молока за обсягами та якісними і ціновими характеристиками Россоха В.В., Петриченко О.А. 2018 14
18850 Визначення потужності приводів вібраційних машин з силовим та кінематичним збуренням Ланець О.С., Боровець В.М., Деревенько І.А. 2018 20
18849 Розвиток ринку молока та молокопродукції в Україні Россоха В.В., Петриченко О.А. 2018 16
18840 Ефективність виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах Петриченко О.А. 2018 27
18839 Регіональне виробництво і споживання молока в Україні Петриченко О.А. 2018 23
18837 Тенденції й особливості розвитку молокопродуктового підкомплексу України Петриченко О.А. 2018 33
18836 Аналіз тенденцій розвитку галузі молочного скотарства в ланці молокопродуктового ланцюга Петриченко О.А. 2018 24
18835 Економічна ефективність діяльності сільськогосподарських кооперативів з виробництва біодизеля Паламаренко Я.В. 2018 25
18834 Міжнародний туризм як складова продуктивних сил України Іващенко А. В., Волошина О. В., Молоченко В. В. 2018 28
18826 Інвестиційна привабливість Вінницького регіону Ставська Ю.В., Вовк В.Ю. 2018 9
18825 Сучасний підхід до системи управління підприємством із врахуванням даних оцінки екосистем Фостолович Р.С., Фостолович В.А. 2018 11
18822 Облік в системі управління витратами Подолянчук О.А. 2018 14
18821 Внутрішньогосподарський контроль фінансової безпеки підприємства Мулик Я.І. Домбровська В.В. 2018 40
18820 Стратегічне планування і тактика інноваційної діяльності у ресторанних підприємствах: розроблення функціональних харчових продуктів Луцяк В.В., Ставська Ю.В., Головня О.М. 2018 21
18818 Аналіз сучасного стану ринку послуг із страхуванням життя в Україні Польова О.Л., Корчун В.В. 2018 18
18817 Венчурне інвестування як орієнтир інноваційного розвитку підприємств АПК України Паламаренко Я. В. 2018 20
18816 Strategic directions of development of the agricultural market of Ukraine in nowadays international trade conditions Gusonka D., Polova O. 2018 17
18815 Capitalization of banks: theory, practice and directions of ensuring Myronenko M., Polova O., Khaietska O., Koval N. 2018 31
18814 Місцеві податки у вдосконаленні фінансової політики бюджетних установ Польова О. Л., Василевська А. В. 2018 8
18813 Особливості формування маркетингових стратегій сільськогосподарських підприємств Логоша Р. В., Польова О. Л. 2018 14
18812 Корпоративна соціальна відповідальність в сучасному бізнесі Фостолович В. А. 2018 20
18811 Співвідношення семантичної і формально-граматичної структури речення з предикатами якості Тимкова В.А. 2018 20
18797 Внутрішньогосподарський контроль в системі управління аграрним підприємством Мулик Я. І. Цуркан А.О. 2018 19
18796 Кредитна політика комерційного банку та напрями її удосконалення Корпанюк Т. М., Цуркан А. О. 2018 18
18795 Сутність, облік та аналіз строкових депозитів та депозитів до запитання фізичних осіб Корпанюк Т.М., Григораш В.М. 2018 18
18792 Облік операцій ЗЕД - активізація управління стратегічним розвитком України Гуцаленко Л.В., Марчук У.О. 2018 19
18791 Розвиток соціального партнерства в системі економічних відносин регіону Прямухіна Н.В. 2018 22
18789 Облік оплати праці: проблеми та напрями вдосконалення Гуцаленко Л.В., Каправа О.С. 2018 34
18783 Становлення методології форсайт у державному та регіональному управлінні Прямухіна Н.В. 2015 10
18782 Наслідкові ефекти трансформацій регіонального ринкового простору Прямухіна Н.В. 2018 30
18781 Теоретичні особливості регіональних ринкових трансформацій Прямухіна Н.В. 2015 17
18779 Посилення нормативів якості облікової інформації та її ролі в управлінні земельними ресурсами Правдюк Н.Л., Правдюк А.Л 2018 18
18777 Аграрні розписки як стимулюючий фактор розвитку сільських територій Костюченко Д. Л. 2018 13
18774 Environmental management certification: social and economic monitoring Chaikin O., Kirieieva E., Slobodeniuk O. 2018 16
18773 Пріоритети розвитку аграрного сектора економіки України: органічна продукція та її сертифікація Кірєєва Е.А. 2018 14
18772 Моделювання оцінки конкурентоспроможності застосування біогазових установок в системі енергозабезпечення сільських територій Юрчук Н.П. 2018 13
18771 Інноваційні чинники формування конкурентоспроможної продукції сільськогосподарських підприємств Юрчук Н.П. 2018 15
18770 Аналітичні можливості балансу (звіту про фінансовий стан) підприємства Томчук О.Ф. 2018 26
18769 Аналітичні властивості фінансової звітності Коваль Л.В., Томчук О.Ф., Немеш Г.С. 2018 18
18768 Внутрішній аудит та діагностика в системі державного фінансового контролю та управління діяльністю бюджетної установи Гуцаленко Л.В. Мулик Т.О. 2018 15
18767 The role of the analytical system in the information support of the enterprise management Tomchuk O.F., Tomchuk V.V. 2018 22
18766 Оцінка шляхів зміцнення продуктивності праці як засобу управління ефективністю виробництва продукції в сільському господарстві Мулик Т. О., Бельдій А.М., Левчук М. С. 2018 20
18765 Інформаційно-організаційні засади аналізу основних засобів в управлінні реальними інвестиціями Мулик Т.О., Цуркан А. О. 2018 17
18764 Accounting control of capital investment management: realities of Ukraine and Poland Gutsalenko, L., Wasilewski, M., Mulyk, T., Marchuk, U., Mulyk, Ya. 2018 26
18763 Про одну модифікацію методу Гауса розв"язування систем алгебраїчних рівнянь в енергетичних задачах Дубчак В.М.,Новицька Л.І. 2018 16
18762 The labor assessment in forming the enterprise personnel’s motivation Klymchuk A.O. 2018 25
18761 Концепція суттєвості в обліковій та аудиторській практиці Томчук О.В., Фабіянська В.Ю. 2018 19
18760 Forms to express an independent auditor opinion according to the results of compulsory and initiative audit in Ukraine = Форми висловлення незалежної думки аудитора за результатами обов’язкового та ініціативного аудиту в Україні Fabiianska V.Y. 2018 16
18758 Податкова знижка з податку на доходи фізичних осіб: порядок застосування та документальне підтвердження Плахтій, Т.Ф. 2018 14
18757 Вплив інформаційних потреб користувачів на структуру та наповнення фінансової звітності Гудзенко Н.М., Коваль Н.І., Плахтій Т.Ф. 2018 14
18756 Облік та звітність за податком на додану вартість Подолянчук О.А., Домбровська В.В 2018 14
18755 Актуальні питання облікової політики бюджетної установи в умовах дії Національних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі Китайчук Т.Г., Гудзенко Н.М. 2018 21
18754 Виробничі запаси: економічна сутність та облік Подолянчук О.А. 2018 15
18743 Дослідницький підхід в математичній підготовці майбутніх аграріїв в умовах поглиблення інтеграційних зв’язків у системі «наука-освіта-виробництво» Левчук. О.В. 2018 29
18742 Механізм формування конкурентоспроможності готельних підприємств Левицька І.В., Климчук А.О. 2018 24
18741 Напрям розвитку інформаційних систем і технологій обліку підприємств малого та середнього бізнесу в Україні Бахарєва Я.В. 2018 40
18740 Екологізація земельних ресурсів в умовах глобалізації: регіональний аспект Дюк А.А., Бурлака Н.І. 2018 20
18739 Розробка базових, теоретичних засад якості облікової інформації Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. 2017 20
18738 Investments in the development of innovative management in the company Germanjuk N. 2018 17
18736 Державна підтримка фермерських господарств України в умовах глобальної нестабільності Ставська Ю.В., Гладкіх Т.В., Сауляк Р.Ю. 2018 18
18732 Перспективи розвитку експортного потенціалу аграрного сектору України в умовах Євроінтеграції Ставська Ю.В. 2018 27
18730 Управляемый электромеханический симметричный привод для вибрационных технологических машин Стадник Н.И., Ярошенко Л.В., Солона Е.В., Чубик Р.В. 2018 24
18729 Саморегулівні організації у розвитку аграрного сектору на засадах «зеленої економіки» Білокінна І.Д. 2018 19
18673 Вплив глибини загортання та фракції насіння на вміст крохмалю у зерні кукурудзи та вихід біоетанолу Паламарчук В.Д. 2018 20
18669 Вплив позакореневих підживлень на формування площі листкової поверхні гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. 2018 19
18667 Формування висоти закладання качанів у гібридів кукурудзи залежно від строків сівби Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. 2018 24
18666 Вплив строків сівби на лінійні розміри рослин гібридів зернової кукурудзи Паламарчук В.Д. 2018 31
18663 Вплив позакореневих підживпень на рівень передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. 2018 19
18662 Характеристика гібридів кукурудзи за масою 1000 зерен та продуктивністю залежно від елементів технології Паламарчук В.Д. 2018 19
18661 The effect of seed size and seeding depth on the components of maize yield structure Vitalii Palamarchuk (Паламарчук В.Д.), Natalia Telekalo 2018 37
18660 Вплив позакореневих підживлень на кількість качанів у гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д. 2018 24
18659 Вплив позакореневих підживлень на лінійні розміри рослин кукурудзи Паламарчук В.Д. 2018 49
18658 Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за господарсько-цінними ознаками Мазур О.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В. 2017 17
18657 Кількість рядів зерен та зерен у ряді в гібридів кукурудзи залежно від елементів технології Паламарчук В.Д. 2017 18
18656 Вміст крохмалю у зерні гібридів кукурудзи залежно від строків посіву Паламарчук В.Д. 2017 26
18622 Вплив строків сівби на рівень передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. 2017 31
18619 Мікробіологічні основи аргротехнологій Остапчук М.О., Поліщук І.С., Мазур О.В., Паламарчук В.Д. 2016 19
18618 Характеристика основних елементів технології вирощування зернової кукурудзи Паламарчук В.Д., Поліщук М.І., Паламарчук О.Д. 2016 20
18617 Аналіз кореляційних зв'язків між цінними господарськими ознаками квасолі звичайної Мазур О.В., Роїк М.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В. 2016 25
18616 Вплив розмірів та глибини загортання насіння на прояв морфологічних ознак у гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Гуць В.О. 2016 28
18614 Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю та адаптивністю Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Мазур О.В., Роїк М.В. 2016 12
18613 Особливості формування облікової політики у фермерських господарствах Коваль Л.В. 2018 27
18612 Специфіка ринку органічної продукції: національний та європейський аспект Мазур В. А., Ковальчук С. Я. 2018 22
18611 Особливості обліку та оподаткування операцій по міжнародних автотранспортних перевезеннях Ковальчук С. Я., Цуркан А. О. 2018 19
18610 Особливості експортних операцій в межах дії Зони вільної торгівлі Ковальчук С.Я., Григораш М.В. 2018 29
18493 Динаміка заселення шкідниками посівів редьки олійної у Правобережному Лісостепу України Цицюра Я. Г. 2016 18
18471 Вивчення професійної фразеології студентами аграрного профілю крізь науковий дискурс Івана Огієнка Тимкова В.А. 2018 42
18409 Правова охорона земель від засмічення відходами Оверковська Т.К. 2018 33
18408 Сезонні номінації у складі лексико-семантичного та асоціативного поля «час» (на матеріалі автобіографічної повісті Михайла Стельмаха «Щедрий вечір») Горобець А. В. 2018 29
18407 Особливості десикації посівів редьки олійної з огляду на морфогенез її плодоелементів в умовах Правобережного Лісостепу України Цицюра Я. Г. 2018 32
18390 Порівняльна селекційна цінність сортів сої різного еколого-географічного походження Цицюра Т.В., Сємцов А.В., Цицюра Я.Г. 2017 59
18389 Особливості формування сходів редьки олійної залежно від структурно-агрегатного стану грунту в умовах Правобережного Лісостепу України Цицюра Я. Г. 2018 35
18387 Особливості формування ярусності агрофітоценозів редьки олійної в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. 2018 22
18383 Особливості формування сходів редьки олійної за зміни глибини сівби в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. 2016 29
18381 Особливості формування ентомокомплексу посівів редьки олійної в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. 2017 25
18353 Особенности формирования структуры фауны фитофагов агроценоза редьки масличной в Правобережной Лесостепи Украины Цицюра Я. Г. 2018 19
18347 Preposition construction in texts of the official-business style of the Ukrainian language = Прийменникові конструкції в текстах офіційно-ділового стилю української мови Тимкова В.А. 2018 8
18192 Innovative approaches to the financial provision of competitiveness of scientific and educational structural subdivisions Grischuk N. V. 2018 18
18191 Дистанційна освіта як засіб професійної самореалізації студентів вищих навчальних закладів США Гаврилюк Н.М. 2018 34
18190 Role of the state financial control in the provision of financial security of the state Grischuk N. V. 2017 33
18189 Гармонізація державної фінансової політики щодо фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств Грищук Н. В. 2017 40
18188 Структурні компоненти підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств Грищук Н. В. 2017 38
18187 Теоретичні засади формування фінансової компоненти економічної безпеки підприємств Грищук Н.В. 2016 34
18125 Вплив препаратів антигіберелінової дії на проростання насіння квасолі Шевчук О.А., Первачук М.В., Вергеліс В.І. 2018 29
18124 Оцінка стану грунтового покриву басейну річки Згар Мущинська В.І., Первачук М.В. 2016 70
18090 Аналіз сучасного стану ринку банківських послуг в Україні та напрями його розвитку Марценюк-Розарьонова О.В., Шмігельська В.В. 2018 59
18089 Аналіз тенденцій функціонування іноземних банків на національному ринку банківських послуг України Марценюк-Розарьонова О.В., Кошульнікова О.О. 2018 31
18088 Стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного стахування в Україні Марценюк-Розарьонова О.В., Озвенчук О.А. 2018 45
18086 Економіко-екологічні вигоди застосування біогазових установок у домогосподарствах Токарчук Д.М. 2018 23
18085 Управління ефективним використанням сільськогосподарських відходів для виробництва біогазу Токарчук Д.М. 2018 28
18051 Організаційна складова частина системи вищої освіти США Гаврилюк Н.М. 2018 32
18049 Відновлювальна енергетика в Індії: сучасний стан та перспективи розвитку Пришляк Н.В. 2018 32
18046 Сучасний стан і перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні Пришляк Н.В. 2018 28
18045 Assessment of the potential for a biofuels industry in Ukraine Zulauf C., Pryshliak N., Kirieieva E., Prutska O. 2018 17
18018 Тенденції розвитку малих форм господарювання в агропромисловому комплексі Самборська О.Ю., Пришляк Н.В. 2018 73
18017 Вища аграрна освіта США: теоретико-методологічний аспект Тимощук Н.М. 2018 24
18016 Організація співпраці у системі "викладач-студент" в сучасних умовах Осаульчик О.Б. 2018 72
17958 Ділові імітаційно-рольові ігри на заняттях іноземної мови в професійній підготовці майбутніх економістів Кравець Р. А. 2018 30
17957 Економетричний аналіз причинно-наслідкових зв’язків компонентів структури реалізації зернових культур в збутовій агрологістиці Потапова Н.А. 2017 40
17956 Практика вимірювання коефіцієнта корисної дії процесу функціонування системи на основі показників складових результативності Ярмоленко В. О., Бурєннікова Н. В. 2018 23
17955 Практика вимірювання енергій продуктів процесу функціонування системи на основі показників складових результативності Ярмоленко В. О., Бурєннікова Н. В. 2018 19
17954 Інкультурація і соціалізація як складники цілісного процесу формування комунікативної культури особистості Манжос Е.О. 2018 60
17818 Закордонна міграція трудових ресурсів як перешкода сталому економічному розвитку України Онищук Ю.В., Зубар І.В. 2018 32
17815 Удосконалення методичних підходів до оцінки кредитоспроможності позичальника комерційного банку Федоришина Л.І., Цуркан А.О. 2018 30
17814 Організація і методика економічного аналізу ефективності діяльності аграрних підприємств Федоришина Л.І., Цуркан А.О. 2018 27
17813 Symbiotic potential of snap beans (Phaseolus vulgaris L.) depending on biological products in agrocoenosis of the RightBank Forest-steppe of Ukraine Vdovenko S.A., Pantsyreva G.V., Palamarchuk I.I., Lytvyniuk H.V. 2018 13
17812 Моніторинг забруднення важкими металами їстівних грибів в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О.І., Міщенко Б.Д. 2018 24
17811 Особливості технології вирощування квасолі овочевої (цукрової) на біб-лопатку Чередниченко Л.І., Литвинюк Г.В. 2017 53
17809 Ботанічна характеристика та біологічні особливості квасолі овочевої Чередниченко Л.І., Литвинюк Г.В. 2017 37
17802 Аграрна реформа 1961 року та її наслідки для економічного розвитку України Богатчук С. С. 2018 83
17539 Аспекти фінансової безпеки банку Киш Л.М. 2018 30
17538 Пріоритети розвитку інфраструктури сільських територій як забезпечення складової сталого розвитку Томашук І.В. 2018 23
17537 Удосконалення інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами в сільськогосподарських підприємствах Томашук І.В. 2018 40
17536 Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств агропромислового комплексу Вінницької області Киш Л.М. 2018 18
17535 Особливості менеджменту фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання в межах функціонального та антикризового управління Киш Л.М. 2018 21
17534 Продовольча безпека України: актуальні питання якості та доступності продуктів харчування Киш Л.М. 2018 29
17532 Аналіз структури капіталу та можливості її оптимізації Киш Л.М. 2017 47
17516 Децентралізація як фактор розвитку сільських територій Костюченко Д.Л. 2018 23
17515 Ефективність вирощування та використання лікарських рослин в сучасних екологічних умовах довкілля Разанов С.Ф., Настояща А.М. 2017 47
17514 Політика розвитку сільських територій у країнах Європейського союзу Кірєєва Е.А., Костюченко Д. Л. 2017 156
17453 Конкурентоспроможність національної економіки: виклики для України в умовах глобалізації Кравчук А.Б. 2018 29
17452 Фотосинтетична продуктивність одновидових і сумісних посівів кукурудзи з соєю Липовий В,Г., Князюк О.В. 2017 39
17451 Методичні підходи до оцінки ефективності кредитних відносин Вдовенко Л.О. 2018 52
17450 Пріоритетні напрями розвитку енергетичного сектора України на економіко-екологічних засадах Климчук О.В. 2018 22
17371 Оценка в продукции молока 1 кг сухих веществ концентрированных кормов зернофуражних культур Скоромная О. И. 2016 30
17369 Інтенсивність відгодівлі свиней при різному вмісті лізину в протеїні кормів раціону Кулик М.Ф., Красносельська М.П., Обертюх Ю.В., Скоромна О.І. 2016 23
17368 Effect of the elements of corn cultivation technology on bioethanol production under conditions of the right-bank forest-steppe of Ukraine Palamarchuk V., Honcharuk I., Honcharuk T., Telekalo N. 2018 29
17367 Нові принципи балансування мінерального живлення дійних корів за потребою на утворення молока і обмінні процеси в організмі Кулик М. Ф., Дідоренко Т. О., Обертюх Ю. В., Скоромна О. І., Тучик А. В. 2015 33
17364 Вчений, учитель і товариш від Бога! Бурлака В.А., Скоромна О.І. 2013 25
17363 Обгрунтування нової системи оцінки кормів і раціонів за продукцією молока для корів різного рівня продуктивності Скоромна О. І. 2012 34
17317 Предикати якості у формально-граматичній структурі речення української мови = The predicates of quality in the formal-gramatic sentence structure of Ukrainian language Тимкова В. А., Лебедєва Н. А. 2018 58
17287 Психолого-педагогічні аспекти пізнавальної активності студентів Клибанівська Т. М. 2018 40
17272 Стан та основні перспективи підготовки висококваліфікованих інженерних та наукових кадрів в галузі агроінженерії Калетнік Г.М., Адамчук В.В., Булгаков В. М. 2017 52
17267 Аналіз основних макроекономічних індикаторів соціально-економічного розвитку України Брояка А. А. 2018 69
17266 Дослідження радіаційно-конвективної термообробки зерна у віброкиплячому шарі Калініченко Р.А., Солона О.В., Твердохліб І.В. 2007 75
17265 Стан і перспективи теплової і механічної переробки зернової сировини на корм Солона О.В., Котов Б.І., Спірін А.В., Калініченко Р.А. 2016 44
17264 Вплив згодовування гірчичної макухи на продуктивність та стан структур печінки, наднирників та підшлункової залози свиней Скоромна О.І., Муравська І.П., Стасюк О.І. 2009 48
17263 Експериментальне обгрунтування ефективності використання ріпакової макухи при вирощуванні молодняку свиней Скоромна О.І., Муравська І.П., Коваль С.С. 2009 37
17262 Ефективність використання ЗЦМ при вирощуванні телят Скоромна О.І., Мельник В.Я., Забіяченко В.Б 2009 44
17260 Оценка кормов в молочных единицах по сухому веществу, сырому протеину и неструктурным углеводам корма Кулик М. Ф., Петриченко В. Ф., Скоромна О. И., Обертюх Ю. В., Стасюк О. К., 2009 25
17259 Оцінка продуктивної дії 1 кг сухих речовин корму - одиниця виміру поживності Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В. 2008 53
17258 Оцінка поживної цінності кормів за продукцією тварин Скоромна О.І. 2008 69
17257 Вміст клітковини в кукурудзяному силосі - критерій оцінки вмісту зерна Скоромна О.І., Кулик М.Ф., Обертюх Ю.В. 2008 70
17254 Морфо-функціональний стан печінки та підшлункової залози за дії ферментних препаратів Скоромна О.І., Царук Л.Л 2004 28
17253 Продуктивність та стан структур шлунку свиней при використанні в раціонах анальциму Скоромна О.І., Царук Л .Л ., Шуткіна Т.С. 2008 41
17252 Теоретичне обґрунтування ролі клітковини і неструктурних вуглеводів у годівлі та живленні жуйних тварин Кулик М. Ф., Обертюх Ю.В., Шутяк О.В., Кучер М.С., Скоромна О.І., Бахмат М.Н. 2007 73
17251 Морфо-функціональний стан печінки та підшлункової залози за дії ферментних препаратів Скоромна О.І., Царук Л.Л 2004 25
17250 Порівняльна оцінка відгодівлі свиней при згодовуванні зерна сої і кормових бобів Заєць А.П., Скоромна О.І., Коробчинська Т.В. 2004 44
17249 Verification of the mathematical model of the energy consumption drive for vibrating disc crusher Kupchuk I.M., Solona O.V., Derevenko I.A., Tverdokhlib I.V. 2018 25
17248 Проблема культури мовлення сучасних засобів масової інформації Тимкова В.А. 2018 93
17246 Формування структури врожаю озимого ріпаку залежно від системи удобрення і строку посіву Мацера О. О. 2018 22
17244 Ensuring the sustainable development of the Ukrainian agrarian sector in conditions of globalization Kolesnyk T., Samborska O., Talavyria M., Nikolenko L. 2018 36
17243 Фактори розвитку ринку продукції органічного овочівництва в Україні Логоша Р. В., Підвальна О. Г. 2018 35
17241 Використання білково-вітамінно-мінеральних добавок у тваринництві = The use of protein-vitamin-mineral feed additives in animals Гуцол А.В., Сироватко К.М., Вугляр В.С. 2018 64
17240 Організація фінансової роботи фермерського господарства Алескерова Ю.В., Гурніцька С.О. 2018 55
17239 Удосконалення оцінки кормів для балансування потреби тварин у поживних речовинах Скоромна О.І., КуликМ.Ф., ОбертюхЮ.В., Франкова Л.В., Гончар Л.О., Герасимчук А.І., Грабовенко Г.І., Виговська І.О., Ліцький О.Ф. 2008 49
17238 Використання гірчичної макухи в раціонах дійних корів О.І. Скоромна, А.І.Свеженцов, H.А. Бегма, В.М.Недосек 2007 49
17237 Продуктивність та стан наднирників бичків при згодовуванні консервованого зерна кукурудзи Скоромна О.І., Царук Л.Л . 2005 33
17236 Вплив передпосівної обробки насіння на врожайність квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.) Краєвська Л. С. 2017 39
17235 Індивідуальна продуктивність і урожайність квасолі звичайної в умовах Правобережного Лісостепу України Гайдай Л.С. 2017 44
17234 Влияние предпосевной обработки семян на урожайность фасоли обыкновенной в почвенно-климатических условиях Правобережной Лесостепи Украниы Краевская Л. С. 2017 29
17233 Новая система оценки кормов в молочних единицах для коров разного уровня продуктивности Кулик М .Ф ., Скоромна О.И., Обертюх Ю .В., Чорнолата Л.П. 2010 32
17232 Нова система оцінки кормів у молочних одиницях і складання раціонів для корів за цими показниками Скоромна О. І. 2010 37
17231 Новий методологічний підхід до оцінки кормів за продукцією молока Кулик М.Ф., Петреченко В.Ф., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В. 2007 41
17230 Вплив зерна кукурудзи на забійні якості, морфологічні показники органів травлення в бичків при відгодівлі Скоромна О.І., Глушко Л.Т., Заєць А.П. 2006 76
17229 Стан структури печінки і екзокринної частини підшлункової залози свиней при згодовуванні зерна сої та кормових бобів нової технології обробки Скоромна О. І., Заєць А. П., Царук Л. Л. 2006 85
17228 Новітні технології заготівлі та використання вологого зерна кукурудзи в годівлі тварин Кулик М.Ф., Петриченко В.Ф., Глушко Л.Т., Атаманюк В.Д., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В., Бугайов В.Д., Овсієнко А.І., Герасимчук А.І., Шутяк О.В. 2006 41
17227 Ліпідний обмін в організмі відгодівельних свиней при згодовуванні зерна сої і кормових бобів Заєць А. П., Скоромна О. І., 2004 29
17226 Неідентифіковані фактори впливу вулканічних туфів факторів на організм тварин Кулик М. Ф., Обертюх Ю. В., Скоромна О. І., Мельник Н. В., Андрійчук В. Ф., Костецька Ю. В. 2004 28
17225 Перспективні технології зберігання зерна в умовах господарств та на елеваторах Кулик М. Ф., Петриченко В. Ф., Стасюк О. К., Глушко Л. Т., Маковецький П. Я., Скоромна О. І., Овсієнко А. І., Герасимчук А. І., Кирилюк А. Б., Франкова Л. В. 2003 36
17224 Морфологічні показники рубця бугійців при згодовуванні фосфогіпсу Вознюк О.І., Овсієнко С. М., Скоромна О. І. 2001 29
17223 Продуктивність та стан наднирників бичків при згодовуванні консервованого зерна кукурудзи Скоромна О.І., Царук Л.Л., Коробчинська Т.В. 2004 32
17222 Роль фінансового менеджменту в діяльності підприємств Вдовенко Л.О., Михальчишин М.С., Степовий В.О. 2018 42
17218 Особливості та різновиди сільськогосподарського страхування Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О. 2018 29
17217 Environmental activities of agricultural enterprises: accounting and analytical support Tomchuk, O., Lepetan, I., Zdyrko, N., Vasa, L. 2018 40
17214 Соціальні цінності сучасної студентської молоді Скоромна О.І., Клибанівська Т.М. 2011 45
17213 Theoretical aspects of the formation and the development of cavitation processes in a technological environment Bernyk I. 2017 76
17212 Визначення обмінної енергії та енергетичних кормових одиниць у кормах для великої рогатої худоби за їхнім хімічним складом Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В., Жуков В.П., Виговська І.О., Гончар Л.О. 2012 64
17211 Research and calculation of rational modes and parameters of an ultrasonic cavitator Bernyk I.M., Luhovskyi O.F. 2017 36
17210 Enhancing the efficiency of ultrasonic wastewater disinfection technology Luhovskyi O.F., Gryshko I.A., Bernyk I.M. 2018 44
17209 Activities of united territorial communities as a body of local government in the conditions of power decentralization in Ukraine Pronko L., Kolesnik T., Samborska O. 2018 75
17206 Використання апівіту для боротьби з варроатозом бджіл Разанова О.П. 2017 71
17205 Вміст мінеральних елементів у печінці перепелів за дії кормових добавок на основі підмору бджіл Разанова О.П. 2018 42
17204 Кальцієвий обмін в організмі перепелів м’ясної породи за згодовування апівіту Разанова О.П. 2017 85
17203 Рост и сохранность перепелов при действии апивита Разанова Е.П. 2014 35
17202 Практика використання ігрових моделей для аналізу ризиків процесів функціонування сільськогосподарських підприємств на основі показників складових результативності Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Юрченко О. М. 2018 74
17201 Investigation of the processes of the acoustic apparatus with the processing technological environment power interaction Bernyk I. 2018 45
17200 Оцінка кормів у продукції молока за сирим протеїном, крохмалем із цукром Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В., Жуков В.П. 2013 54
17199 Інтенсифікація процесу екстрагування рослинної сировини з використанням ультразвукової кавітації Берник І.М. 2017 60
17198 Гематологічні показники молодняку кролів при згодовуванні пребіотичного препарату Циганчук О.Б. 2018 32
17197 Морфологічні та біохімічні показники крові відгодівельного молодняку кролів Кучерявий В.П., Штенська О. Б., Ванжула Ю. І. 2016 69
17196 Реакція структур шлунково-кишкового тракту молодняку кролів на згодовування пребіотику Циганчук О.Б. 2018 42
17195 Управління фінансовими ресурсами державних підприємств Алескерова Ю.В., Ременюк А.Р. 2018 39
17194 Effect of feeding a new prebiotic preparation on the performance of young rabbits Kucheriavyi V.P.,Vanzhula Y.I.,Shtenska O.B., 2016 48
17193 Дослідження в’язкості дисперсних середовищ в умовах їхньої інтенсивної обробки Берник І.М. 2018 26
17192 Використання обмінної енергії кормів на синтез білка, лактози і ліпідів молока та відкладення жиру в організмі корів Кулик М. Ф., Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Жуков В. П., Березовський П. В., Гончар Л. О., Виговська І. О. 2012 40
17191 Розвиток інноваційної діяльності в страхових компаніях України Алескерова Ю.В., Черній О.М. 2018 49
17190 Вплив білково-вітамінно-мінеральної добавки на перетравність поживних речовин раціонів молодняку свиней Сироватко К.М 2018 51
17173 Спосіб моделювання процесів комбінованого холодного видавлювання металів Деревенько І.А. 2018 31
17172 Ефективність використання ферментних препаратів і кормової добавки ПКД-10 в годівлі свиней Огороднічук Г.М. 2016 102
17171 Продуктивність та стан органів травлення у свиней за дії кормових добавок Огороднічук Г.М. 2016 82
17170 Несучість і якість яєць у перепілок при підгодівлі вітамінами A і D Чудак Р.А., Огороднічук Г.М., Паладійчук О.Р. 2014 99
17169 Молочна продуктивність і відтворювальна здатність корів-первісток різного виробничого призначення та ектер’єрно-конституційного типу Польовий Л.В., Поліщук Т.В. 2016 63
17168 Порівняльна оцінка вирівнюваних лактаційних кривих за добових надоїв корів за різним періодом отелів та умов утримання Польовий Л.В. Поліщук Т.В. 2010 28
17167 Evaluation of feed in milk products depending on fiber content and the speed of passing of food through the digestive tract of cows Kulyk M., Skoromna O., Obertiukh Y., Honchar L. 2016 42
17166 Особенности технологии выращивания товарной рыбы в хозяйствах Украины Кучерявый В., Скоромная О. 2016 27
17165 Особенности технологии выращивания товарной рыбы в хозяйствах Украины Кучерявый В., Скоромная О. 2016 25
17163 Експериментальне обгрунтування низької продуктивної дії крохмалю і протеїну зерна в силосі кукурудзи порівняно з сухим тацілим вологим консервованим за використання в годівлі корів Кулик М. Ф., Корнійчук О. В., Скоромна О. І., Жуков В. П. , Обертюх Ю. В., Хрипливий В. В., Тягун О. В. 2014 76
17162 Вплив зеленої маси на біологічну цінність молочного жиру за однотипної годівлі корів Кулик М.Ф. , Обертюх Ю.В., Корнійчук О.В., Скоромна О.І., Безносюк О.Ю. 2014 44
17161 Нові принципи оцінки продук­тивної дії протеїну кормів як основи високої молочної продук­тивності корів Кулик М.Ф., Обертюх Ю.В., Скоромна О.І., Безносюк О.Ю., Яківчук К.С., Хрипливий В.В. 2014 106
17160 Research of sausages with protein fatiy emulsion effect on their qvality and safety Novgorodska N. V. 2017 44
17159 Using protein-fat emulsions for cooked sausage production Новгородська Н. В., Блащук В. В. 2016 75
17158 Використання свинини з ознаками PSE та DFD у ковбасному виробництві Новгородська Н.В. 2018 35
17157 Вплив різних доз цинку і марганцю на продуктивність молодняку свиней Новгородська Н. В., Фабіянська О. Л. 2017 63
17155 Сучасні проблеми розвитку аграрної галузі Германюк Н.В. 2018 80
17154 Оцінка гібридних популяцій (F3) люцерни як вихідного матеріалу для селекції за умов підвищеної кислотності грунтів Бугайов В.Д., Горенський В.М., Мамалига В.С. 2017 36
17153 Порівняльна оцінка впливу дати отелень корів та систем їх утримання у перехідний період із стійлового на літній Поліщук Т.В. 2009 34
17151 Experimental research of oil extraction from canola by using microwave technology Burdo O., Bandura V., Kolianovska L., Dukulis I. 2018 56
17150 Ефективність використання сої в годівлі високопродуктивних корів та різна біологічна цінність соєвого білка і молока в молочний період вирощування телят Кулик М. Ф., Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Жуков В. П. , Гончар Л. О. 2016 106
17149 Нова створювана молочна худоба нової популяції на фермах Буковини Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Лесик О.Б. 2018 98
17148 Нова популяція симентальської м’ясної худоби Карпатського регіону України Калинка А.К., Лесик О.Б., Шпак Л.В., Казьмірук Л.В. 2017 109
17147 Вплив раціонів та їх оптимізація з використанням власних кормових ресурсів на енергію росту молодняку худоби м’ясного комолого сименталу в підсисний період в умовах передгірської зони Буковинських Карпат Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Костецька Ю.В. 2017 102
17146 Відбір корів зі рівнями селекційних лімітів виробничих призначень та оцінка їх ефективності використання Польовий Л.В., Казьмірук Л.В. 2017 136
17145 Ефективне використання вигульно-годівельних майданчиків та культурних пасовищ при виробництві молока від корів української чорно-рябої молочної породи Польовий Л.В., Казьмірук Л.В. 2017 128
17144 Візія майбутнього в контексті проблеми "національного централізму" М. Драгоманова Слотюк П.В. 2017 104
17143 Сила досвіду повсякдення Слотюк П.В. 2018 105
17142 Влияние технологических факторов на продуктивные качества телят черно-пестрой породы Голубенко Т.Л. 2015 142
17140 Ефективність відтворення стада української чорно-рябої молочної породи при різній кількості корів племінного ядра Польовий Л.В., Казьмірук Л.В., Нечипорук Н.О. 2014 38
17139 Selection of cows by different methods and purposes Poliovyi L., Kazmiruk L., Kryuchkov M. 2016 69
17138 Відбір корів за жирномолочністю та ефективність передачі її дочкам Польовий Л.В., Казьмірук Л.В., Беспалько В.Д. 2016 135
17137 Відгодівельні та забійні якості бугайців різних порід, типів і їх помісей жуйних при середньому рівні годівлі в умовах регіону Буковини Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Шпак Л.В. 2017 153
17133 Использование абердин-ангусской породы в зоне Припятского Полесья Лобан Р.В., Петрушко И.С., Сидунов С.В., Леткевич В.И., Козырь А.А., Голубенко Т.Л. 2016 99
17132 Особенности жироотложения у свиней при скармливании ферментных препаратов Гуцол А.В., Голубенко Т.Л., Гуцол Н.В., Овсиенко С.М., Марчак Т.В. 2016 146
17130 Теоретичне обгрунтування оцінки кормів у продукції молока залежно від вмісту сирої клітковини і швидкості їх проходження по шлунково-кишковому тракту Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В. 2017 180
17129 Increasing meat quality quails fed by biological active additives based on submerged bees Разанова О.П. 2018 63
17128 Experimental investigation of harrow with spring teeth for cultivation of sugar beets Bulgakov V., Ivanovs S., Bandura V., Ihnatiev Y. 2018 41
17127 Перспективы развития производства органических молочных продуктов в Украине и мире Вознюк О.И., Голубенко Т.Л. 2017 60
17126 Підвищення якості молока – нові перспективи для розвитку харчової галузі Вінниччини Скоромна О.І., Огороднічук Г.М., Голубенко Т.Л, Шуляк О.О. 2016 53
17125 Нові принципи балансування потреби натрію і калію в раціонах дійних корів Скоромна О.І., Дідоренко Т.О. 2017 60
17124 Балансування раціонів за лізином і метіоніном з цистином при використанні екструдованої сої в годівлі свиней Скоромна О.І., Красносельська М.П. 2017 46
17123 Вплив бактеризації Поліміксобактерином і Агрофілом насіння буряків цукрових на польову схожість Маслоїд А.П. 2017 35
17122 Тенденції розвитку ринку українського меду Разанова О.П., Скоромна О.І., Микитюк І.Г. 2017 82
17120 Гематологічні показники молодняку свиней при згодовуванні БВМД «Енервік» Білявцева В. В., Гуцол А. В. 2016 49
17119 Ефективність використання БВМД «Енервік» при вирощуванні свиней на м'ясо Гуцол А. В., Білявцева В. В. 2016 32
17118 Відгодівельні показники свиней при згодовуванні БВМД «Енервік» Білявцева В. В., Гуцол А. В. 2016 98
17117 Якість свинини при згодовуванні БВМД «Енервік» з карнітином Білявцева В. В. 2016 46
17116 Вибір ширини загінки орного агрегата Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В., Григоришен В.М. 2017 63
17115 Перетравність поживних речовин раціону свиней при згодовуванні БВМД з карнітином Білявцева В. В. 2016 63
17114 Тенденції розвитку виробництва м’яса птиці в Україні Войцехівська Л.І., Скоромна О.І., Голубенко Т.Л. 2016 56
17112 Удосконалення конструкції механізму регулювання подачі насосів типу PVC 1 Іванов М., Ковальова І., Гречко Р., Закревський В., Мазуренко В. 2017 55
17110 Картоплесаджалка для пророслих бульб Томчук В. В. 2017 31
17109 Продуктивність і морфологічна будова ендокринних залоз бичків при згодовуванні їм модифікованої браги Паладійчук О.Р. 2018 25
17106 Критерії балансування мінерального живлення корів за продукцією молока і обмінними процесами Скоромна О.І., Дідоренко Т.О., 2017 33
17105 Структурні особливості ендокринних залоз піддослідних свиней за дії кормових добавок Огороднічук Г.М., Скоромна О.І. 2017 38
17104 Отримання високої відгодівлі свиней забезпечується за рахунок балансування за лізином і метіоніном їх протеїнового живлення Скоромна О.І., Красносельська М.П. 2017 44
17103 Оценка влияния параметров процесса газотермического напыления покрытий на их свойства путем использования методов математического планирования Агеев М. А., Вигерина Т. В., Николайчук В. Я., Довжук С. А., Чиграй С. Л., Лопата А. В. 2017 26
17102 Модель розвитку економіки України на прикладі Швейцарії Ушкаленко І., Зелінська Ю. 2017 52
17101 Моделювання механізму моніторингу фінансової безпеки банківської справи Добровольська Н. , Ушкаленко І. 2017 54
17100 Безпека WEB-додатків: актуальні проблеми та їх аналіз Бондаренко О., Ушкаленко І. 2017 75
17099 Повышение сопротивляемости абразивному изнашиванию рабочих органов сельскохозяйственных машин Николайчук В. Я., Соловых Е.К., Ворона Т. В., Катеринич С. Е. 2017 38
17098 Енергетична цінність та ефективність виробництва молока корів української чорно-рябої та української червоно-рябої молочних порід Польовий Л.В. Поліщук Т.В. 2016 83
17097 Етологія надремонтного молодняку за різних способів утримання Поліщук Т.В., Воробйова Т.В. 2016 91
17096 Енергетична цінність альтернативних джерел енергії та економічна ефективність виробництва молока яловичини за безприв’язно-боксового утримання Польовий Л.В. Поліщук Т.В. 2016 60
17095 Формування організаційного-економічного потенціалу стратегічного розвитку підприємств за умов трансформаційних перетворень Дюк А.А. 2018 40
17094 Реформування земельних відносин: міжнародний досвід Дюк А. А. 2017 129
17093 Значення технології мобільного навчання у створенні освітнього середовища вищого навчального закладу Смілянець О.Г. 2017 58
17092 Дидактичні можливості соціальних мереж для вищих аграрних навчальних закладів Смілянець О.Г. 2018 109
17090 Характеристика університетів в яких починалась підготовка фахівців з економічної кібернетики в Україні у 60-70-х роках ХХ століття Бурдейна Л.І., Смілянець О.Г. 2015 27
17089 Правові засади екологізації сільськогосподарського виробництва Оверковська Т.К 2018 63
17083 Гематологічні показники курчат-бройлерів за використання пробіотика Подолян Ю. М. 2016 118
17082 Продуктивність курчат-бройлерів за згодовування комбікормів різного виробництва Чудак Р.А., Вознюк О.І., Подолян Ю. М., Вальков О.О. 2016 123
17081 Сушарка з тепловим насосом Стірлінга Дзісь В.Г., Ярошенко Л.В., Олійник А.І. 2016 60
17080 Обґрунтування параметрів приводу лоткової вібросушарки для сушіння сипучої сільськогосподарської продукції Стаднік М.І., Ярошенко Л.В., Омельянов О.М. 2018 40
17079 Дослідження інноваційних технологій в освіті Табенська О.І. 2018 51
17078 Визначення території як потенційної туристичної дестинації Левицька І. В., Постова В. В. 2017 54
17077 Влияниеи породной принадлежности на рост, развитие и продуктивные качества телят Голубенко Т.Л. 2016 58
17075 Керований симетричний дебалансний вібропривод для протяжних вібромашин Ярошенко Л.В., Чубик Р. В., Зрайло Н.М. 2017 43
17074 Альтернативи розвитку виробництва продукції скотарства в умовах земельних відносин Скоромна О.І., Голубенко Т.Л., Разанова О.П. 2017 55
17073 Качество грудных мышц перепелов под действием апивита Разанова Е.П., Голубенко Т.Л 2017 37
17072 Влияние генотипа помесних телят на их мясную продуктивность и качество мясного сырья Гордынец С.А., Голубенко Т.Л. 2017 51
17071 Влияние генотипа помесних телят на их мясную продуктивность и качество мясного сырья Гордынец С.А., Голубенко Т.Л. 2017 56
17070 Продуктивные качества абердин-ангус х черно-пестрых и шаролезских телят выращенных по системе мясного скотоводства «корова-теленок» Голубенко Т.Л. 2017 57
17069 The efficient usage of fodder for broiler chickens feeding under the action of chelated complex of manganese Сhudak R. A., Vozniuk O. I., Podolian J. M., 2017 75
17068 Керований дебалансний віброзбуджувач для автоматизованих вібраційних машин Ярошенко Л.В., Чубик Р. В., Зрайло Н.М. 2017 74
17067 Вплив пробіотика на гематологічні показники курчат-бройлерів Подолян Ю. М. 2017 89
17066 Реакція сітчастої зони кори і мозкової речовини надниркових залоз свиней на підгодівлю кормовими добавками Паладійчук О.Р. 2017 90
17065 Вплив згодовування БМВД Інтермікс на перетравність корму і обмін азоту у молодняку свиней Паладійчук О.Р., Гончарук А.П. 2017 53
17064 Сценарії та стратегії інноваційного розвитку аграрного ринку Прилуцький А. М. 2017 38
17063 Реалізація стратегії інноваційного розвитку спиртової промисловості України на основі виробництва біоетанолу з агросировини Шаманська О.І., Паламаренко Я.В. 2017 91
17062 Ріст і розвиток бройлерів за уведення ферментного препарату Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Вознюк О.І. 2018 84
17056 Заходи щодо підвищення економічної ефективності діяльності підприємств спиртової галузі України в контексті сьогодення Паламаренко Я.В. 2016 57
17055 Дослідження ефективності функціонування спиртової промисловості України Шаманська О.І., Паламаренко Я.В. 2017 157
17054 Особливості системи управління підприємствами спиртової промисловості України Паламаренко Я.В. 2016 84
17053 Виробництво біоетанолу як складової стратегічного розвитку спиртової промисловості України Паламаренко Я.В. 2016 63
17052 Сучасні підходи до оцінювання ефективності діяльності підприємств спиртової промисловості України Шаманська О.І., Паламаренко Я.В. 2016 165
17051 Роль державного регулювання у діяльності спиртової промисловості України Паламаренко Я.В. 2016 92
17050 Методологія дослідження основних складових розвитку спиртової промисловості України Шаманська О.І. 2018 44
17049 Organizational reformation of agribusiness entities in Ukraine Mazur A., Bondarenko V., Mazur S. 2018 28
17048 Management mechanism of agrarian economic system: composition, functions and factors of development in Ukraine Vdovenko N., Baidala V., Burlaka N., Duik A. 2018 27
17047 Програмна реалізація стеганографічного алгоритму захисту інформації Денисюк В.О., Денисюк А.В., Денисюк Н.В. 2018 69
17046 Визначення критерія ефективності екзоскелета Денисюк В.О. 2018 65
17045 Огляд програмних засобів статистичного аналізу даних Роїк М.В., Присяжнюк О. І., Денисюк В.О. 2018 53
17044 Реалізація стенографічного алгоритму захисту даних з використанням файлів зображень Денисюк В.О. 2018 40
17041 Продуктивність і морфологічна будова ендокринних залоз бичків при згодовуванні їм модифікованої браги Паладійчук О.Р. 2018 51
17040 Влияние кормовой добавки «Бетаин» на мясо-сальные качества свиней Чудак Р. А, Побережец Ю.Н., Бабков Я.И. 2017 38
17039 Методика визначення місця встановлення акселерометрів при віброакустичному діагностуванні керованих мостів колісних сільськогосподарських тракторів Борисюк Д.В., Спірін А.В., Твердохліб І.В., Томчук В.В., 2017 47
17038 The development and validation of a rapid method for the determination of nitrofurans in honey using high pressure liquid chromatography - tandem mass spectrometry (UPLC-MS-MS) Bayer O.V., Yaremchuk O.S., Yevtushenko T.V., Shevchenko L.V., Mykhalska V.M., Dobrozhan Yu.V., Dovhopol Ya.V., Varpikhovskyi R.L. 2018 33
17037 Влияние пробиотического препарата на морфологические показатели кишечника молодняка свиней Трачук Е.Г. 2017 31
17036 Використання відходів рафінації олії Фіалковська Л.В., Пазюк В. М. 2018 32
17035 Аналіз заробітної плати у підвищенні мотивації та стимулюванні персоналу підприємства Левицька І. В., Климчук А.О. 2018 41
17034 Особливості використання бенчмаркінгу у мотивації конкурентних переваг персоналу Климчук А. О. 2018 58
17031 Теоретичні підходи до визначення сутності інвестиційних ресурсів підприємств Феняк Л.А. 2017 41
17028 Ефективність вирощування гібридних свиней за використання кормів різного виробництва Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Вознюк О.І. 2017 55
17027 Вплив професійного розвитку на мотивацію та стимулювання персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. 2018 33
17026 Якісні показники м’яса свиней за дії кормової добавки «Бетаїн» Чудак Р. А., Подолян Ю. М., Бабков Я. І. 2017 186
17025 Ефективність білково-вітамінно-мінеральної добавки при відгодівлі свиней Мазуренко М. О., Гуцол Н. В. 2018 20
17024 Ринок м’яса птиці. Біотехнологічні прийоми обробки м’ясної сировини Мазур В.А., Копилова К.В., Царук Л.Л. 2017 54
17023 Theoretical rationale and identification of heat and mass transfer processes in vibration dryers with ir-energy supply Bandura V., Kalinichenko R., Kotov B., Spirin A. 2018 39
17022 Аналіз режимів роботи мікроелектромереж і методів керування ними Матвійчук В. А., Рубаненко О. О., Явдик В. В. 2017 71
17021 Економетричне моделювання ефективності використання фінансових ресурсів підприємства Бурденюк І., Волонтир Л. 2017 44
17020 Формування системи видатків державного бюджету та їх оптимізація Дюк А. А. 2018 59
17019 Вплив зовнішніх чинників на формування економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства Плоднік М.В., Дюк А.А. 2017 32
17018 Теоретико-організаційні основи реформування сільськогосподарських підприємств регіону Дюк А. А. 2016 64
17017 Шляхи підвищення продуктивності люцерни посівної в умовах Лісостепу Правобережного Гетман Н.Я., Циганський В.І., Демидась Г.І., Квітко М.Г. 2017 70
17016 Шляхи розвитку графічної культури майбутніх фахівців інженерних спеціальностей Джеджула О.М. 2018 59
17015 Порушення цінового паритету та шляхи його подолання в економіці України Феняк Л.А. 2018 49
17014 Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва у процесі реформування земельних відносин Бурлака Н.І. 2018 30
17011 Застосування математичного апарату у транспортній логістиці АПК Дубчак В.М., Новицька Л.І. 2018 28
17009 Особливості оцінювання результатів діяльності персоналу в управлінні машинобудівним підприємством Климчук А. О. 2017 78
17007 Моніторинг діяльності закладів ресторанного господарства України Климчук А. О. 2017 86
17006 Оцінка професійного розвитку персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. 2017 51
17004 Особливості викладання вищої математики для студентів-екологів Новицька Л. І., Дубчак В. М. 2018 68
17003 Сучасний стан та перспективи розвитку експортної діяльності Вінницької області Бурлака Н.І. 2017 114
17002 Концепція створення інформаційно-освітніх середовищ в університетах Джеджула О.М. 2017 73
17001 Інноваційні трансформації аграрного сектору: європейський аспект Мельничук А.Б. 2016 94
17000 Вплив глобалізаційних процесів на розвиток сільських територій у контексті селозберігаючої моделі аграрного підприємництва Квальчук С.Я. 2017 36
16999 Тарифний захист українського сільськогосподарського виробника Квальчук С.Я. 2018 36
16998 Інституціоналізація земельних відносин як умова ефективного функціонування аграрного ринку Прилуцький A.M. 2013 24
16997 Використання сучасних інформаційних технологій в сільському господарстві Волонтир Л., Павлюк Т. 2018 112
16996 Критерії і показники проектувальної майстерності майбутніх фахівців з туризму Волошина О. В. 2018 37
16992 Використання інтерактивних технологій для формування естетичного смаку у студентів ВНЗ з засобами іноземних мов Волошина О. В. 2018 27
16991 Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх фахівців з туризму Дудорова Л.Ю., Волошина О.В. 2017 70
16990 Іншомовна комунікативна компетентність студентів-аграріїв у незалежній Україні Волошина О. В. 2017 52
16989 Оптимізація управління витратами підприємства Плакида В., Бурденюк І. 2017 71
16988 Інформаційна система як засіб управління виробничою діяльністю аграрного підприємства Сауляк О., Бурденюк І. 2017 69
16987 Розвиток інформаційних технологій та їх роль в діяльності підприємств Чіков І., Бурденюк І. 2017 97
16986 Біоекономічний потенціал втрат агрологістики у формуванні сталих лацюгів доданої вартості Вострякова В.І. 2018 45
16985 Фактори впливу на інтеграційні процеси в аграрній галузі України Мельничук А. Б. 2018 46
16984 Параметрическое возбуждение пульсаций при работе регулируемого аксиального роторнопоршневого насоса Иванов Н.И., Переяславский А.Н., Шаргородский С.А., Ковалёва И.М., Гречко Р.А. 2017 79
16983 Дослідження якості роботи гідравлічної системи привода доочисників головок цукрового буряку із гідравлічним приводом поперечних коливань рамки робочих органів Іванов М.І., Гунько І.В., Шаргородський С.А. 2017 98
16981 Iнновацii як провiдний фактор розвитку аграної cфери в умовах глобалiзацii Мельничук А. Б. 2017 62
16977 Моделювання комунікативних ситуацій професійної діяльності як педагогічна умова формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К.В. 2017 55
16965 Фінансово-кредитне забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств та їхні особливості Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л., Мостовик В.О. 2018 93
16964 Управління пасивами комерційного банку Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л., Гранат Ю.Ю. 2018 102
16962 Проксемічні особливості невербального ділового спілкування менеджера Тимкова В.А. 2018 58
16960 Дослідження процесу подрібнення зерна дисковим ударним елементом Купчук І.М. 2018 53
16958 Використання методів економіко-математичного моделювання в складних системах Зелінська О.В. 2017 51
16957 Організаційно-методологічні аспекти конкурентоспроможності в управлінні розвитком підприємств Киш Л.М. 2018 57
16956 Реалізація кадрової політики на підприємствах агропромислового комплексу Киш Л.М. 2018 31
16955 Мотивація персоналу в системі управління банку Юрчук Н.П., Захарчук Д.В. 2018 187
16953 Оцінка пріоритетності джерел фінансування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Грищук Н.В. 2018 53
16952 Перевірка адекватності математичної моделі системи «Двигун – система живлення сумішшю дизельного та біодизельного палив» Поляков А.П., Галущак О.О., Галущак Д.О. 2018 61
16951 Дослідження впливу завантаження автомобіля на витрату палива при використанні системи живлення двигуна зі зміною складу суміші дизельного та біодизельного палив Поляков А.П., Галущак Д.О., Галущак О.О., Вдовиченко О.В. 2017 84
16950 Assessment of the investment attractiveness (survey of Ukraine, Vinnytsia region, oil and fat industry) Dovhan Y. 2016 245
16949 Особливості платіжного середовища систем електронної комерції в Україні Юрчук Н.П. 2017 262
16947 Формування підсистеми управління взаємодією з клієнтами у збутовій агрологістиці аграрних підприємств Потапова Н.А. 2017 121
16944 Оцінювання земельних ресурсів в Україні в контексті формування аграрного ринку: досвід та перспективи Прутська О. О., Непиталюк А. В. 2017 77
16943 Мотивація, як педагогічна умова формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К.В. 2017 74
16942 Засади формування інституційної безпеки аграрних підприємств в умовах трансформацій Шпикуляк О. Г., Прутська О. О., Супрун О. М. 2017 75
16941 Організація та розвиток дистанційного навчання (досвід США) Гаврилюк Н.М. 2018 37
16940 Система вищої освіти США: теоретико-методологічні аспекти Гаврилюк Н.М. 2017 95
16939 Розвиток спиртової промисловості України на засадах інноваційної концепції Шаманська О. І., Паламаренко Я. В. 2017 82
16938 Ринок біопалив як елемент сталого розвитку аграрного сектору економіки України Грищук Н.В. 2017 126
16937 Особистісно-орієнтоване навчання, як складова процесу фахової підготовки спеціалістів інженерного профілю Ковальова К. В. 2017 83
16936 Оцінка локальних критеріїв складської логістики сільськогосподарських підприємств у Вінницькій області Качуровський С. В. 2017 126
16935 ABC-XYZ аналіз як один з інструментів контролінгу на підприємствах АПК Качуровський С. В. 2017 72
16934 Економіко-математична модель оцінки ризиків складської логістики сільськогосподарських підприємств Качуровський С. В. 2016 97
16933 Обгрунтування параметрів золотникового роздільника потоку системи гідроприводів блочно-порційного відокремлювача консервованого корму Руткевич В.С. 2017 83
16932 Адаптивний гідравлічний привод блочно-порційного відокремлювача консервованого корму Руткевич В.С. 2017 71
16931 Визначення режимів обробки в процесі ультразвукового вигладжування з попереднім зазором Турич В.В., Руткевич В.С. 2017 67
16930 Study of the mathematical model of hydraulic drives segment-finger mower unit Sereda L., Rutkevych V., Ziniev M. 2018 50
16929 Розвиток біоенергетики як інноваційний орієнтир в контексті енергетичної безпеки України Паламаренко Я. В. 2018 31
16928 Основи побудови стратегії розвитку галузі спиртової промисловості України Паламаренко Я. В. 2017 95
16927 Адитивна модель оцінювання рівня стратегічного розвитку підприємств спиртової промисловості на основі методики PESTEL-FAMIL (Y)-аналізу Паламаренко Я. В. 2017 73
16926 Напрями інституційної модернізації середовища функціонування спиртової промисловості України Паламаренко Я. В. 2017 32
16925 Використання інтерактивних методів навчання для формування вмінь партнерської взаємодії студентів-аграріїв на заняттях із іноземної мови Молоченко В.В. 2018 58
16922 Основні підходи до поняття самооцінки: класичні зарубіжні теорії Лебедєва Н. А. 2018 72
16920 Дослідження взаємозв’язку ефективних показників двигуна та тягових характеристик трактора з використанням біодизельного палива на основі тягово-потужнісного балансу Комаха В.П., Рябошапка В.Б. 2016 73
16918 Перспективи розвитку безрозбірного діагностування машинно-тракторного агрегату, працюючого з використанням альтернативного палива Гунько І.В., Рябошапка В.Б., Коваль Л.Г. 2017 79
16917 Тенденції розвитку банківської системи в контексті впливу фінансової кризи Вдовенко Л.О., Думбровський В.А. 2018 83
16916 Рефінансування як механізм підтримки стабільності банківської системи Вдовенко Л.О. 2018 39
16915 Організація системи корпоративного управління в банківському секторі України Польова О.Л., Барда Л.В. 2017 66
16914 Сучасні тенденції на ринку банківських послуг в Україні Польова О.Л., Кісик А.О. 2017 80
16913 Маркетингові дослідження формування конкурентного середовища на продовольчому ринку України Польова О.Л., Ціхановська В.М. 2018 36
16911 Управління фінансовими ресурсами аграрних підприємств = Management financial resources of agricultural enterprises Польова О. 2017 94
16910 Interaction of school and family in the upbringing of children Kholkovska I., Molochenko V. 2017 55
16905 Методи математичного моделювання при вирощуванні цукрових буряків Мазур В.А., Гунько І.В., Яцковська Р.О. 2018 52
16903 Основы оценки ценных бумаг и их инвестиционных качеств Михальчишина Л.Г. 2017 28
16902 Методика судово-економічної експертизи операцій з виробництва продукції Михальчишина Л., Гловюк А. 2017 36
16901 Методика судово-економічної експертизи операцій з біологічними активами Михальчишина Л., Ковальчук І. 2017 79
16900 Дослідження основних робочих режимів інерційного вібропрес-молота з гідроімпульсним приводом Зелінська О.В. 2017 71
16899 Особливості організації управлінського обліку витрат основної діяльності при переробці плодоовочевої продукції Лепетан І.М., Цуркан А.О. 2017 40
16897 Інвестиційний потенціал сільських територій: основні аспекти розвитку Томашук І.В. 2018 67
16896 Аналітичні можливості звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) Томчук О.Ф., Михальчишина Л.Г. 2018 39
16895 Роль внутрішньогосподарського контролю у збереженні комерційної таємниці Мулик Я.І. , Григораш М.В. 2018 40
16894 Стан та перспективи розвитку аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємства Мулик Я.І. 2018 121
16893 Розвиток сировинної бази молокопродуктового підкомплексу АПК України Петриченко О.А. 2018 74
16892 Державне регулювання розвитку ресурсного потенціалу сільських територій: загальні аспекти Гончарук І.В., Томашук І.В. 2018 54
16891 Організація аналітичної роботи як гарант ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств Глазко Н.Д. 2018 24
16890 Класифікація невиробничих витрат для цілей бухгалтерського обліку та ефективного проведення аудиту Козаченко А.Ю. 2018 35
16889 Залежність обліку та аудиту невиробничих витрат від організаційних і технологічних особливостей підприємств цукрової галузі Козаченко А.Ю. 2018 65
16886 Ідеї М.І.Вавилова у викладанні курсу «Спеціальна генетика сільськогосподарських культур» в програмі підготовки магістрів спеціальності 201 «Агрономія» Мамалига В.С., Мазур О.В. 2018 47
16885 Поняття біомаси як особливого об'єкта обліку Томчук О.В., Фабіянська В.Ю. 2018 73
16884 Завдання бухгалтерського обліку в умовах реалізації стратегічних цілей державної політики регулювання земельних відносин Бурко К.В. 2018 45
16883 Вплив позакореневих підживлень на стійкість гібридів кукурудзи до вилягання Паламарчук В.Д. 2018 31
16882 Вплив кліматичних умов на врожайність і якість зерна люпину білого в умовах Правобережного Лісостепу Панцирева Г.В. 2018 45
16881 Особливості динамічних змін забур’яненості агрофітоценозу ярого ячменю за зміни системи основного обробітку грунту Пелех Л.В. 2018 36
16880 Формування зернової продуктивності соняшника залежно від застосування мікробіологічного добрива Граундфікс в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я.Г., Первачук М.В. 2018 34
16879 Анатомо-морфологічні показники вегетативних органів культури цукрового буряка за дії ретардантів Шевчук О.В. 2018 55
16878 Екологічна придатність бобових багаторічних трав у якості попередників озимої пшениці Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2018 37
16877 Економічна та енергетична ефективність вирощування сортів квасолі звичайної Мазур О.В. 2018 46
16876 Вплив антропогенних та природних чинників на стан дендрофлори урбоекосистем Вінницької області Дудник Є.Г. 2018 51
16875 Організаційні аспекти функціонування Аудиторської палати України: проблеми та можливі шляхи вирішення Здирко Н. Г. 2018 37
16874 Переклад англійських економічних термінів українською мовою Тимощук Н.М. 2018 53
16873 Effect of bean perennial plants growing on soil heavy metal concentrations Razanov S.F., Tkachuk O.P., Mazur V.A., Didur I.M. 2018 46
16872 Кормовий потенціал бобових багаторічних трав у рік безпокривної сівби за оптимальних екологічних умов Ткачук О.П. 2017 65
16871 Реалізація прикладної спрямованості лекційного курсу вищої математики (фахове спрямування) у процесі підготовки фахівців спеціальності «Екологія» Левчук. О.В. 2018 72
16870 Аспекти фінансової безпеки України в контексті євроінтеграції Гуцаленко О.О. 2018 47
16869 The role of socially responsible marketing in the reproduction of the human capital and reduce of its fiktivization processes Brintseva O., Hutsalenko О., Dmitruk S. 2017 107
16867 Аналіз динаміки окремих показників фінансової безпеки України Гуцаленко О.О. 2018 55
16866 Фінансові потоки як інструмент управління підприємствами АПК Гуцаленко О.О. 2017 96
16865 Математичне моделювання як метод формування готовності майбутніх екологів вирішувати професійні завдання в аграрній галузі Левчук О.В.,Новицька Л.І. 2018 117
16864 Effect of chelating form of microelements and β-carotene on morphological and chemical composition of quail eggs Shevchenko L. V., Yaremchuk O. S., Gusak S. V., Myhalska V. M., Poliakovksiy V. M. 2017 80
16863 Effect of glycine microelements and β-carotene on content of microelements and vitamin A in quail eggs Shevchenko L. V., Yaremchuk O. S., Gusak S. V., Myhalska V. M., Poliakovskiy V. M. 2017 74
16862 Тести як ефективний інструмент контролю знань студентів в процесі вивчення вищої математики Новицька Л.І., Левчук О.В. 2018 63
16861 The development and validation of a rapid method for the determination of antibiotics in milk by high-pressure liquid chromatography-tandem mass spectrometry Bayer O.V., Yaremchuk O.S., Shevchenko L.V., Mykhalska V.M. 2017 120
16860 Розробка стратегії розвитку переробних підприємств системи АПК Сусіденко Ю.В. 2017 89
16859 Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємств Сусіденко Ю.В. 2017 252
16858 Регулювання обліково-контрольного забезпечення необоротними активами підприємства Сусіденко Ю.В. 2017 89
16857 Особливості прийняття рішень в розпливчастих умовах функціонування систем управління Зелінська О.В. 2018 48
16856 Методологія проектування комп’ютерних систем управління технологічними процесами в АПК Зелінська О.В. 2018 57
16855 Ecological-cohenological analysis of Eastern Podillya flora Mudrak О.V., Mudrak H.V. Razanov S.F., Kavun Zh.A. 2018 86
16854 Роль інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування математичної компетентності майбутніх економістів Гусак Л.П., Левчук О.В. 2018 101
16852 Доїльний стакан з функцією масажної дії Джеджула О.М. 2017 70
16849 Створення і розвиток фермерських господарств Вінницької області (1991-1992 р.) Левчук К.І. 2018 46
16847 Українське товариство Червоного Хреста: медико-санітарна діяльність і соціальна допомога населенню УСРР у 1921-1929 рр. Мельничук М.О., Томляк Т.С. 2018 58
16846 Improving credit protection analysis methods reports of main agricultural enterprises Aleskerova Y., Mulyk T., Fedoryshyna L. 2018 129
16844 Віртуальна валюта як юридичний феномен в електронній комерції Мельничук М.О. 2017 34
16843 Відшкодування втраченої вигоди в господарській діяльності Мельничук М.О. 2017 163
16842 Розвиток громадських організацій України протягом 90-х років ХХ ст. Левчук К.І. 2018 37
16841 Зміни в політико-правовому статусі об'єднань гормадян в умовах трансформацій українського суспільства (1985-1991 рр.) Левчук К.І. 2017 44
16840 Investigation of biofuel production possibilities for stabilisation of agro-industrial complex of Ukraine Kaletnik H., Pilvere I., Nikolaenko S., Bulgakov V. 2017 67
16839 Особливості вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін в системі професійної підготовки фахівців Левчук К.І., Левчук О.В. 2016 27
16838 Зародження сепаратистських структур в Україні (1990-1992 рр.) Левчук К.І. 2017 59
16837 Доброчинна діяльність Товариства Червоного Хреста України (1991-2000 рр.) Левчук К.І. 2016 123
16836 Форми і методи доброчинної діяльності Товариства Червоного Хреста УРСР (1985-1991 роки) Левчук К.І. 2016 41
16835 Створення та основні напрями діяльності Української спілки ветеранів Афганістану (1985-2000 рр.) Левчук К.І. 2016 163
16833 Передумови створення Вінницького сільськогосподарського інституту в роки НЕПу (1926-1928 роки) Левчук К.І. 2017 86
16832 Розвиток фермерських та ососбистих селянських господарств України в середині 90-х років ХХ ст. Левчук К.І., Бойко Ю.М. 2018 100
16831 Problemy ta perspektyvy upravlinnia rozvytkom silskykh terytorii Tomashuk I. V. 2017 157
16830 Вплив інвестиційного забезпечення на інвестиційний клімат України в аграрній сфері Білокінна І.Д. 2017 149
16829 Інституційне забезпечення розвитку аграрної сфери Білокінна І.Д. 2017 84
16828 Реалізація концепції "зеленої економіки" в Україні як інституційна основа сталого розвитку Білокінна І.Д. 2017 124
16827 State and prosrects of rural development in Ukraine Kirieieva E., Kostyuchenko D. 2017 97
16826 Правові засади запобігання інфекційним захворюванням населення УСРР на початку 1920-х рр. Мельничук М. О. 2017 80
16825 Мотивація та стимулювання персоналу в ефективному управлінні підприємством та підвищення інноваційної діяльності Климчук А.О., Михайлов А.М. 2018 101
16824 Управління технологічним розвитком галузі молочного скотарства Петриченко О.А. 2017 156
16822 Стан аналітичного забезпечення управління аграрними підприємствами Вінницької області Правдюк М. В. 2017 124
16821 Обліково-інформаційне забезпечення розвитку земельних відносин у аграрному секторі Вінницької області Правдюк М. В. 2017 109
16820 Обліково-інформаційне забезпечення управління виробництвом продукції аквакультури Правдюк М. В. 2017 157
16819 Investigation of the process of smoothing with ultrasound Turych V., Rutkevych V., Goncharuk N., Ogorodnichuk G. 2018 89
16818 Розвиток системи якісних характеристик облікової інформації в Україні Плахтій Т.Ф. 2017 172
16817 Діяльність суб’єктів малого підприємництва: нормативно-правовий аспект Подолянчук О.А. 2017 249
16816 Маркетингова оцінка напрямів інвестиційно-інноваційної активності підприємств олійно-жирового підкомплексу Красняк О.П. Довгань Ю.В. 2018 171
16815 Перспективи розвитку страхування фінансових ризиків під час проведення реструктуризації переробних підприємств агропромислового комплексу Гонтарук Я.В. 2017 41
16814 Аудит виробничих запасів: організаційні та методичні аспекти Фабіянська В.Ю., Пацар О.Г. 2017 108
16813 Методичні аспекти проведення аудиту власного капіталу Фабіянська В.Ю., Арсенюк А.В. 2017 174
16812 Product quality as a condition for maximisation of profit:accounting and control aspects Marchuk U., Fabiianska V. 2017 88
16811 Поняття якості в аудиторській практиці Фабіянська В. Ю. 2017 136
16810 Audit report: the evolution of norms of Ukrainian and international legislation Фабіянська В. Ю. 2017 40
16809 Тенденції та перспективи енергетичного розвитку в Україні та в світі Пронько Л.М., Бабаина О.М. 2016 116
16808 Система оцінки факторів впливу на ефективність використання власності в сільськогосподарських підприємствах Пронько Л.М. 2016 72
16807 Становлення та розвиток місцевої влади в Україні Пронько Л.М. 2016 73
16806 Агроенергетичний потенціал землі в контексті екологічної безпеки Россоха В.В., Пронько Л.М. 2016 83
16804 Класифікація засобів навчання фізики у вищій школі Демкова В. О., Хомяковський Ю. Л. 2018 32
16803 Особливості контролю та аналітичної оцінки в діяльності сільськогосподарських підприємств Коваль Н. І. 2016 68
16802 Основні аспекти обліково-аналітичного виробництва біоенергетичних культур у сільськогосподарських підприємствах Подолянчук О.А., Коваль Н. І., Колесник Т.В. 2016 52
16801 Об’єднання сільських громад як чинник розвитку земельних відносин Россоха В.В., Пронько Л.М. 2017 151
16800 Система контролю якості аудиторських фірм України як основа їх сталого розвитку Фабіянська В. Ю. 2017 336
16796 Роль звіту про фінансові результати в інформаційному забезпеченні аналізу фінансового стану підприємства Томчук О.Ф., Томчук В.В. 2018 70
16795 Experimental study of an improved root crop cleaner from admixtures Bulgakov V., Ivanovs S., Nowak J., Bandura V., Nesvidomin A., Ihnatiev Ye. 2018 35
16794 Experimental investigation of the work of a ploughing aggregate, operating according to the system ‘push-pull’ Bulgakov V., Ivanovs S., Arak M., Kuvachоv V., Shymko L., Bandura V. 2018 28
16793 Міфологія правового буття в античності: правові орієнтири Гоцуляк Ю.В. 2018 112
16792 Міфологія правового буття в античності: загальна картина Гоцуляк Ю.В. 2018 99
16791 Міфологія правового буття в античності: «Діке-справедливість» Гоцуляк Ю.В. 2017 33
16790 Концептуальні основи міфології правового буття в античності Гоцуляк Ю.В. 2017 88
16789 Антикорупційна судова реформа в умовах європейської інтеграції України Пипяк М. І. 2017 66
16788 Due diligence: еволюція та генезис сутності Гуцаленко Л.В. 2017 106
16787 Право на свободу творчості у системі прав людини Опольська Н.М. 2017 108
16786 Правові ознаки органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні Оверковська Т.К. 2017 72
16785 Правове регулювання безпечності продуктів харчування Оверковська Т.К. 2018 56
16784 Development of the basic theoretical basis of accounting information quality Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. 2017 111
16781 Особливості діагностики фінансової стійкості підприємств України Мулик Т.О., Колісник А.В. 2018 84
16780 Методичні підходи до управлінського аналізу в умовах інтеграційних процесів Мулик Т.О., Гордієнко М.І. 2017 31
16779 Аналітична оцінка складу та структури земельних ресурсів Вінницької області: стан та перспективи Мулик Т.О. 2017 40
16778 Організація обліку та аудиту витрат на збут підприємства: стан та напрями вдосконалення Мулик Т. О., Мулик Я. І. 2018 70
16776 Енергетичний моніторинг олійного виробництва Бандура В. М., Маренченко О. І., Пилипенко Є. О. 2017 121
16775 Вплив стимулятора росту Вимпел на врожайність капусти білоголової Окрушко С.Є. 2017 82
16774 Сучасний стан та проблеми оптимального технічного забезпечення фермерських господарств Вінниччини Зубар І.В. 2018 68
16773 The influence of the informatisation on the agricultural education system development in Ukraine Kirieieva E. 2017 82
16772 Екологізація у системі пріоритетів сучасної аграрної політики Кірєєва Е.А. 2017 62
16771 Ecological and economic imperatives of sustainable development of agroecosystems Kovalchuk S. 2018 38
16770 Світовий ринок технологій: вплив процесів глобалізації Квальчук С.Я., Сухоцька С.М., Юрчук Б.О. 2017 98
16769 Особливості обліку експортних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності Квальчук С.Я., Колісник А.В., Турчик М.М. 2017 67
16768 Напрями реформування системи державного фінансового контролю в Україні Гуцаленко Л.В., Вахновська О.В. 2017 337
16767 Дью-ділідженс – гарант успішності інвестиційного проекту в бізнес-сфері Гуцаленко Л.В. 2017 204
16766 Зайнятість сільського населення та диверсифікація сільської економіки як шлях до покращення її стану Токарчук Д.М. 2017 57
16765 Eкологізація як пріоритетний напрям сталого розвитку аграрної сфери Мельничук А.Б. 2017 41
16764 Передумови виникнення та ведення екологічного обліку Лепетан І.М. 2018 85
16763 Статистична звітність як джерело інформаційного забезпечення вирощування енергетичних культур в Україні Лепетан І.М., Здирко Н.Г. 2018 45
16762 Моделювання методів розпізнавання та класифікації фрагментів кольорових зображень земель сільськогосподарського призначення при їх дистанційному моніторингу В.Г. Красиленко, Р.О. Яцковська, В.І. Яцковський 2017 71
16761 Тенденції економічного відтворення господарств населення у сільській економіці Мазур А.Г., Дмитрик О.В. 2017 91
16760 Analysis of history of development of banking business Fedoryshyna L. 2018 61
16759 Економіко-математичне моделювання управління витратами підприємства Коляденко С., Говоруха В. 2017 69
16758 Становлення малих міст як центрів розвитку аграрного сектору економіки Коляденко С.В., Скарбовійчук Т. В. 2017 89
16757 Критерії і види аналізу комерційного банку Федоришина Л.І. 2018 56
16756 Вплив соціально-економічних та екологічних факторів на інтенсивність використання земель Коляденко С. В. 2017 136
16755 Особливості та проблеми оплати праці працівників бюджетної сфери на основі єдиної тарифної сітки Пипяк М. І. 2017 77
16753 Оцінка необхідності правового закріплення загальнообов’язкового медичного страхування в Україні Пипяк М. І. 2017 111
16752 Напрями вдосконалення правового регулювання стимулів розвитку відновлювальної енергетики в Україніі Пипяк М. І. 2017 132
16751 Перспективи сфери туризму як фактора соціально-економічного зростання Вінницької областіі Головня О.М. 2017 103
16750 Проблеми інструментарію розвитку місцевого самоврядування в умовах забезпечення стабілізації економіки Головня О.М. 2013 38
16749 "Не вміли будувати власної держави, опинилися в чужих руках": художня концепція визвольних змагань українців у повісті Леоніда Полтави "Над блакитним Чорним морем" Тимощук Н.М. 2018 79
16748 Самостійна позааудиторна робота студентів США: теоретико-методологічний аспект Тимощук Н.М. 2018 54
16747 Соціально-економічні джерела розбудови освітнього простору України Головня О.М. 2011 42
16746 Аналіз інвестиційної привабливості аграрних підприємств Вінниччини Ставська Ю.В., Петрук Н.В. 2016 68
16745 Система безпечності харчових продуктів як передумова експортоорієнтованого сільського господарства Ставська Ю.В. 2017 42
16744 Розвиток туризму в Україні в умовах впливу факторів світового ринку Ставська Ю.В. 2017 128
16743 Особливості та зміст інновацій у сфері гостинності Ставська Ю.В. 2018 33
16742 Тенденції розвитку готельного господарства України Ставська Ю.В. 2017 56
16741 Особливості зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств Ставська Ю.В. 2017 114
16740 Теоретичні основи та можливості розвитку м’ясопродуктового підкомплексу України Салькова І.Ю., Фуштей Л.Л. 2018 51
16739 Кон’юктура ринку м’яса птиці в Україні Салькова І.Ю. 2017 182
16738 Філософські засади теорій морального виховання у педагогіці США Довгань Л.І. 2016 154
16736 Основи забезпечення фінансової безпеки Салькова І.Ю., Римар А.Ю. 2017 133
16735 Дегiбридизацiя в сполуках RAl2Si2 Нiколюк П.К., Ющенко А.В., Стасенко В.А., Нiколайчук В.Я. 2014 124
16734 Определение оптимальных режимов процесса электроконтактного припекания порошковых покрытий Николайчук В.Я., Дудан А.В., Кожевникова Е.Е., Лопата Л.А. 2016 94
16733 Создание износостойких композиционных покрытий на основе порошков самофлюсующихся сплавов электроконтактным припеканием Лопата Л.А., Николайчук В.Я., Барановский В.Н., Чиграй С.Л. 2015 162
16732 Механізми реструктуризації аграрних підприємств в умовах транзитивної економіки Колесник Т.В., Мазур C.А. 2017 92
16731 Врожайність рослин кабачка залежно від сортових особливостей в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І.І. 2017 39
16730 Інституційне забезпечення організації сталого землекористування: світовий досвід та перспективи в Україні Зубар І.В. 2017 228
16729 Прогноз ринкових цін на землі сільськогосподарського призначення в Україні Зубар І.В. 2017 107
16728 Інфраструктурне забезпечення розвитку сільських територій Мазур С.А. 2017 67
16726 Кредит як підгрунття взаємовідносин підприємств та комерційних банків Руда О.Л. 2018 79
16725 Конкурентоспроможність банків на ринку надання банківських послуг Руда О.Л. 2018 117
16724 Становлення іпотечного кредитування в Україні Руда О.Л. 2018 70
16722 Функціональні підсистеми організаційно-економічного механізму стимулювання праці в туристичній сфері Юр'єв В.І. 2018 44
16719 Облік генно-модифікованих біологічних активів Коваль О.В. 2018 56
16717 Сільський туризм як перспективний напрям розвитку внутрішнього туризму Мазур С.А., Прилуцький А.М. 2018 55
16716 Market conditions and their influence on the activity of a manager in the agrarian sphere Martseniuk N.A. 2018 51
16715 Біологічні активи з ГМО – нові об’єкти обліку в сільському господарстві Коваль О.В. 2014 155
16713 Біологічні препарати як чинник посилення мікробіологічної діяльності агрофітоценозу бобових культур Врадій О. І. 2017 49
16712 Формування професійної іншомовної готовності студентів-аграріїв засобами інформаційно-комунікаційних технологій Дакалюк О.О. 2018 61
16711 Рахункова палата України: наближення до вимог міжнародних стандартів Шевчук О.Д. 2018 34
16710 Формування азотного поживного режиму ґрунту при вирощуванні кукурудзи на зерно Броннікова Л.Ф. 2018 67
16709 Повышение ресурса поршней автотракторных двигателей за счет применения теплозащитных покрытий Ляшенко Б.А., Николайчук В.Я., Ивченко Т.І., Михайлюта С.С. 2018 59
16707 Electrotechnologies of targeted energy delivery in the processing of food raw materials Burdo O. G., Bandura V. N., Levtrinskaya Yu. O. 2018 42
16706 Зростання функціональної значимості біологічних активів Коваль О.В., Лепетан І.М. 2013 41
16705 Біологічні активи – основа виробництва біопалива Коваль О. В. 2013 52
16702 Особливості розвитку споживчого кредитування в Україні Алескерова Ю.В., Дзюбенко A.Д 2018 47
16701 Управління капіталом страхових компаній Алескерова Ю.В., Сідак О.М. 2018 87
16700 Формування математичної складової професійно-інноваційної компетентності майбутніх аграріїв в умовах поглиблення інтеграційних зв’язків у системі «наука-освіта-виробництво» Левчук О.В. 2017 33
16699 Стан і перспективи розвитку технологій вирощування біоенергетичних культур в Україні Мазур В.А., Ганженко О.М., Шляхтуров Д.С. 2017 30
16698 Financial and economic aspects of bioenergy development in the context of providing energy independence of Ukraine Myronenko M., Polova O., Prylutskyi A., Smoglo O. 2017 105
16697 Проблеми формування конкурентного середовища в туристичній сфері Юр'єв В.І., Іващенко А.В. 2017 58
16696 Інформаційні освітні університетські середовища як інтегративна база впровадження інноваційних технологій Джеджула О.М., Нечепоренко М.А., Хомяківський Ю.Л. 2017 97
16695 Вектори підвищення ефективності управління прибутком підприємства Фурман І.В. 2017 139
16694 Ідентифікація земельно-ресурсного потенціалу Вінниччини та шляхи його ефективного використання Цицюра Я. Г. 2016 125
16693 Вплив стимуляторів росту на урожайність овочевих культур Окрушко С.Є. 2017 53
16692 Публічна кадастрова карта України: оцінка адаптованості та стратегія удосконалення Цицюра Я. Г. 2016 313
16691 Адаптивна стратегія землеробства Правобережного Лісостепу України за зміни клімату Цицюра Я. Г. 2017 94
16690 Продуктивність сортосумісних посівів ячменю ярого в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. 2017 50
16689 Система удобрення редьки олійної як чинник формування її продуктивності в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. 2017 79
16688 Методологічні особливості дослідження постіндустріальної моделі ринку Логоша Р.В. 2017 90
16687 Особливості інноваційного розвитку галузі овочівництва Логоша Р.В. 2017 170
16686 Сучасний стан діяльності тепличних комбінатів на ринку овочевої продукції Логоша Р.В., Підвальна О.Г. 2017 39
16685 Історія становлення і розвитку ринку овочевої продукції в Україні Логоша Р.В. 2017 114
16684 Системний підхід в методології дослідження аграрного ринку Логоша Р.В. 2017 28
16683 Оцінка параметрів універсального ринку Логоша Р.В. 2017 79
16682 Методичні підходи моделювання та аналізу логістичних систем розподілу продукції АПК Вострякова В.І. 2017 276
16681 Проектний менеджмент та роль менеджерів у будівництві Луцяк В.В., Резніченко А.В. 2017 43
16680 Дослідження ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства: практичний погляд на основі досвіду ТОВ «Торговий дім «Оксамит» Луцяк В.В., Жовмір К.О. 2017 66
16679 Проведення вартісної оцінки ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Вінницької області Скорук О.П., Майданик І.С. 2017 118
16678 Роль рівня родючості грунтів у формуванні урожайності на прикладі кукурудзи на зерно Броннікова Л.Ф. 2017 39
16677 Определение оптимальных режимов электроконтактного припекания дискретных покрытий при восстановлении и упрочнении валов двигателей Соловых Е.К., Волков Ю.В., Ворона Т.В., Лопата Л.А., Николайчук В.Я., Дудан А.В. 2017 110
16676 Параметри екологічної пластичності та стабільності гібридів вітчизняної селекції буряків цукрових Роїк М.В., Присяжнюк О. І., Коровко І.І., Дячинська О.М. 2017 42
16675 Структура рельєфу грунтового покриву Вінниччини як чинник інтенсивності ерозійних процесів Броннікова Л.Ф. 2017 127
16674 До питання застосування теплових насосів Стірлінга в сушильних установках Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 2017 46
16673 Керований вібропривод напрямленої дії зі спареними дебалансами Ярошенко Л.В., Дзісь В.Г., Чубик Р.В., Зрайло Н.М. 2017 47
16672 Професійно-ціннісне середовище як основа розвитку комунікативної взаємодії у контексті викладання мов у аграрному виші Лебедева Н.А. 2017 44
16671 Особливості організації бухгалтерського обліку та контролю у забезпеченні економічної безпеки підприємств Гудзенко Н.М., Шевчук О.Д. 2017 70
16670 Про проблеми та перспективи реорганізації податкової міліції Шевчук О.Д. 2017 60
16669 Методи математичного аналізу та контролю різних етапів інфляційного процесу Шевчук О. Д., Найко Д. А. 2017 40
16668 Сучасні тенденції у графічній підготовці майбутнього інженера у ВНЗ Джеджула О.М. 2016 52
16667 Field experimental investigations of performance-and-technological indicators of operation of swath header asymmetric machine-and-tractor aggregate Bulgakov V., Nadykto V., Kaletnik H., Ivanovs S. 2018 38
16666 Investigation of running depth stability in soil of frontally installed plough of ploughing aggregate assembled according to “push-pull” scheme Bulgakov V., Ivanovs S., Kaletnik H., Kuvachov V. 2018 30
16665 Фінансові результати сільськогосподарських підприємств: механізм формування та аналітична оцінка (на прикладі Ялтушківської дослідно-селекційної станції ІБК І ЦБ НААН України) Гончарук І.В., Старосуд В.І., Мулик Т.О. 2018 107
16664 Angular oscillation model to predict the performance of a vibratory ball mill for the fine grinding of grain Bulgakov V., Pascuzzi S., Ivanovs S., Kaletnik G., Yanovich V. 2018 52
16660 Оптоелектронна система автоматизованого керування логістичною діяльністю підприємства Дорощенков Г.Д., Потапова Н.А., Качуровський С.В. 2016 71
16659 Зміна кислотності темно-сірих лісових грунтів за різних технологічних чинників їх використання Броннікова Л.Ф. 2016 175
16658 Про деякі апроксимаційні властивості q - параметричних многочленів Бернштейна Найко Д. А. 2016 28
16657 Экономико-организационные основы разработки севооборотов для формирования сырьевой базы при производстве биотоплива Климчук А.В. 2016 76
16656 Стратегічні передумови збільшення використання біопалив у структурі енергоспоживання України Климчук О.В. 2016 68
16655 Методологічні засади кластеризації та інноваційності у формуванні конкурентоспроможного виробництва біопалив Климчук О.В. 2016 65
16654 Принципи формування енергетичної політики України на засадах конкурентоспроможності в умовах економічного розвитку Климчук О.В. 2016 93
16653 Конкурентоспроможне виробництво біопалив як пріоритетний напрям зростання енергоефективності національної економіки Климчук О. В. 2016 55
16652 Концептуальні принципи розробки та регулювання енергетичної політики України на конкурентоспроможному рівні Климчук О. В. 2016 91
16651 Оцінка нововведень до Податкового кодексу України Мараховська Т.М., Вдовенко Л.О., Фурман І.В., 2015 53
16650 Теоретичні засади дослідження системи формування та використання джерел фінансування сільськогосподарських товаровиробників Фурман І. В. 2015 55
16649 Модульний підхід до викладання іноземної мови в аграрному ВНЗ Кравець Р. А. 2014 59
16648 Обґрунтування ІЧ-обробки насіння соняшника перед його обрушуванням Бандура В.М. 2015 95
16647 Нормативно-правове регулювання виробництва біопалива: світовий досвід та проблемні аспекти в Україні Климчук О.В. 2015 143
16646 Специфіка формування та механізми регулювання ринку біопалива Климчук О.В. 2015 166
16645 Економічне значення та оптимізація використання енергетичних ресурсів Климчук О.В. 2015 41
16644 Дослідження фізико-механічних властивостей поверхні гільз після протягування Бандура В. М., Будяк Р. В. 2014 111
16643 Аналіз сучасних методів та факторів, що впливають на процес екстрагування Бандура В.М., Коляновська Л.М. 2014 290
16642 Енергоаудит як засіб енергоощадження в технологіях переробки олієвмісних культур Бандура В.М., Бережнюк Д.П. 2014 119
16641 Розробка технологічної схеми екстрагування олії з допомогою мікрохвильового інтенсифікатора Бандура В.М., Коляновська Л.М., 2014 160
16640 Економічна сутність розвитку інноваційних процесів у виробництві біопалива Климчук О.В. 2014 80
16639 Розробка алгоритму розрахунку екстрактора з електромагнітним інтенсифікатором Бандура В.М., Коляновська Л.М. 2013 57
16638 Інтенсифікація масоперенесення в екстрагуванні рослинних олій Бандура В.М., Коляновська Л.М. 2013 61
16637 Обробка експериментальних даних процесу екстрагування рослинних олій мікрохвильовим полем Бандура В.М., Коляновська Л.М. 2013 64
16636 Біоетанольна індустрія: світовий досвід та перспективи виробництва для України Климчук О.В. 2013 80
16635 Екологічна енергетика – основа розвитку економіки держави Калетнік Г.М., Климчук О.В. 2013 145
16634 Ефективність комплексного використання кукурудзи в біоенергетиці Климчук О.В. 2013 66
16633 Оптимізація процесу сушіння ріпаку в інфрачервоному полі Бандура В.М. 2012 35
16632 Перспективні напрямки вирощування кукурудзи для використання на енергетичні потреби Климчук О.В., Скорук О.П. 2011 37
16631 Розвиток альтернативної енергетики в Україні та світі Бандура В.М. 2010 60
16628 Маркетингові дослідження ефективної діяльності підприємств бурякоцукрового підкомплексу регіону Красняк О. П. 2018 33
16623 Проблеми становлення та розвитку ринку землі в аграрній економіці Колесник Т.В., Мазур C.А. 2018 41
16622 Вплив мінеральних добрив, передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення мікроелементами на якісні показники зерна сортів сої Циганська О. І. 2018 49
16618 Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств Кафлевська С.Г. 2016 160
16615 Ідеї М.І. Вавилова у викладанні курсу «Спеціальна генетика сільськогосподарських культур» в програмі підготовки магістрів спеціальності 201 «Агрономія» Мамалига В.С., Мазур О.В. 2018 41
16614 Оцінка гібридних популяцій (F3) люцерни як вихідного матеріалу для селекції за умов підвищеної кислотності грунтів Бугайов В.Д., Горенський В.М., Мамалига B.C. 2017 30
16606 Ефективність використання власності в сільськогосподарських підприємствах Пронько Л.М., Колесник Т.В. 2017 121
16605 Методологія дослідження змісту та сутності малих форм господарювання в сільській місцевості Мазур А.Г., Колесник Т.В. 2017 106
16604 Виробництво та перспективи використання біопалива у Вінницькій області Скорук О.П. 2017 111
16603 Соціальні та споживчі стандарти та гарантії в Україні: сучасні структурно-динамічні характеристики Колесов О. С., Березюк С. В. 2017 79
16601 Ombudsmen as national institution for protection of the right to education in Ukraine Melnychuk O., Melnychuk M. 2018 65
16600 Забезпечення освітньої діяльності в умовах проведення антитерористичної операції на сході України Мельничук О.Ф. 2018 38
16598 Мобільний банкінг як перспективний напрям розвитку банківських інформаційних систем Бахарєва Я.В. 2018 100
16596 Інформаційні системи і технології як інновація у системі управління бізнес-процесами Юрчук Н.П. 2018 74
16595 Система моніторингу в управлінні ІТ-проектами Юрчук Н.П. 2018 55
16591 Економічні та обліково-законодавчі аспекти інвестиційно-інноваційної діяльності аграрного сектору Правдюк М.В. Правдюк А.Л. 2018 35
16590 Сучасний стан розвитку вітчизняного агросектору Германюк Н.В. 2018 38
16589 Ринок земель сільськогосподарського призначення: реалії та перспективи економічного та правового середовища Правдюк Н.Л. Правдюк А.Л. 2017 108
16588 Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні Правдюк А.Л. 2017 56
16587 Історичні аспекти накового вивчення культури сої в країнах Азії та Європи з найдавніших часів до початку ХХ ст. Муханов В. М. 2018 128
16586 Аналіз результатів педагогічного експерименту з впровадження педагогічної технології формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Кравець Р.А. 2017 107
16585 Організація освітнього полікультурного середовища як соціальної системи полісуб’єктного типу в аграрному ВНЗ Кравець Р.А. 2017 116
16583 Сутність внутрішньої мотивації пізнавальної діяльності майбутніх фахівців аграрної галузі в контексті формування полікультурної компетентності на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 132
16582 Впровадження інтерактивних методів навчання у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 72
16581 Педагогічна технологія формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 43
16580 Діяльність менеджера аграрної галузі в ринкових умовах Марценюк Н. А. 2018 36
16578 Інноваційні технології навчання у підготовці фахівців з бухгалтерського обліку Бурко К.В. 2018 67
16576 Регулювання зайнятості як фактор розвиткуи економіки країни в контексті європейської інтеграції Онищук Ю.В. 2018 68
16575 Контекстне навчання як засіб інтеграції у процесі викладання англійської мови ХомяковськаТ.О., Калініченко А.І. 2017 97
16574 Роль професійної мобільності у професійній підготовці менеджерів аграрної галузі Марценюк Н. А. 2017 103
16573 Сутність виробничих запасів як економічної категорії: облік та управлінські аспекти Коваль Н. І. 2017 44
16572 Виробництво та сертифікація органічної продукції: досвід США Калетнік Г.М., Пришляк Н.В. 2017 63
16571 Удосконалення внутрішньогосподарського контролю в кормовиробництві на основі застосування ланцюга цінності Чудак Л.А. 2015 139
16570 Стан діючої практики організації контролю кормовиробництва Чудак Л.А. 2015 103
16567 Information support of Agricultural Information-Advisory Activity in Ukraine as a Key Component of Its Development Broyaka A.A. 2017 28
16566 Сучасний стан безробіття та шляхи його подолання Самборська О. Ю. 2017 101
16564 Інноваційний розвиток та управління в аграрному секторі Германюк Н.В. 2017 101
16563 Куратор академічної групи – вихователь, науковець, організатор у вищих аграрних закладах освіти Матієнко О.С. 2017 43
16562 Організація та оцінка технологій доїння корів в контексті конкурентоспроможності молокопродукції Петриченко О.А. 2017 109
16561 Організація технологічних процесів та оцінка технологій утримання худоби Петриченко О.А. 2017 85
16559 Організація кормозабезпечення молочного скотарства Петриченко О.А., Петриченко І.І. 2017 52
16558 Аналіз ефективності використання виробничих запасів у ТОВ «Устя» Томчук О.Ф., Пацар О. 2017 41
16547 Стан та перспективи діяльності овочепереробних підприємств в Україні Логоша Р.В. 2017 221
16546 Інноваційний розвититок промислових підприємств Вінницької області Киш Л.М., Назаровська А.І., Редько Л.Ю. 2017 83
16545 Оцінка інноваційно-наукового потенціалу Вінницької області Киш Л.М., Олійник А.Ю. 2017 90
16543 Аналіз фінансових результатів та фінансового стану сільськогосподарського підприємства Киш Л.М., Синявська Н.С. 2017 101
16542 Порівняльний аналіз продуктивність праці управлінського персоналу Киш Л.М., Поліхун В.М. 2017 79
16541 Матеріальне стимулювання та аналіз фонду оплати праці у фермерських господарствах Киш Л.М., Курило Н.Ф. 2017 89
16539 Перспективи розвитку розподільчої логістики АПК Потапова Н.А. 2017 216
16538 Формування професійної компетентності фахівців аграрної сфери Германюк Н.В. 2017 162
16536 Стан розвитку сучасного ринку цінних паперів в Україні Руда О.Л. 2017 122
16534 Цінова політика щодо готової продукції підприємства: обліково-аналітичний аспект Правдюк Н.Л. 2017 152
16533 Статистичний аналіз показників сталого розвитку територіальної громади Піддубна О.О., Підгурський О.І. 2017 48
16532 Необхідність оцінки якості фінансової звітності Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. 2017 124
16531 Облікова концепція товарно-матеріальних цінностей в умовах постіндустріальної економіки Правдюк Н.Л. 2017 223
16529 Дослідження суперпозиції пуассонівського та регулярного потоків транзакцій Підгурський О.І., Волонтир Л.О. 2017 51
16523 Сучасні тенденції та проблеми оподаткування сільськогосподарських підприємств України Чудак Л.А. 2017 105
16522 Роль обліку в забезпеченні економічної безпеки підприємств Гудзенко Н.М., Китайчук Т.Г. 2017 251
16519 Облік створення і використання мобільних додатків як об’єктів права інтелектуальної власності Лепетан І. М., Коваль Н. І., Китайчук Т. Г. 2018 43
16518 Облікове забезпечення операційної оренди в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України Янчук г. В., Китайчук т. Г., Земляна І. Ф. 2017 52
16517 Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі: проблеми перехідного періоду Китайчук Т.Г. 2017 44
16516 Моделювання суперпозиції неоднорідних потоків транзакцій Підгурський О.І. 2017 44
16515 Причини занепаду фінансового аналізу в сільському господарстві Чудак Л.А. 2017 39
16514 Соціальні аспекти бухгалтерського обліку Правдюк Н.Л. 2017 105
16513 Аналіз суперпозиції потоків транзакцій з пуассонівським та рівномірним законами розподілу Підгурський О.І. 2017 37
16512 Alternative Models of Agricultural Advisory Program Development Broyaka A.A. 2017 39
16511 Ensuring of the socio-economic development of regions of Ukraine on the basis of methods of indicative planning Klochkovska V., Khaietska O., Broyaka A. 2017 113
16510 Особливості кадрової політики аграрних підприємств у сучасних умовах Мазур В.А., Германюк Н.В., Дмитрук Р.В. 2018 241
16509 Технології створення, розведення й оцінювання стад молочного скотарства: аналітичний огляд Петриченко О.А. 2018 53
16508 Контроль та управління витратами на оплату праці Томчук О.Ф., Машевська А.А. 2018 54
16507 Облікова політика щодо заробітної плати Подолянчук О.А. 2018 69
16506 Оцінка біоенергетичного потенціалу Вінницької області Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О. 2018 37
16505 Анатомо-морфологічні показники вегетативних органів культури цукрового буряка за дії ретардантів Шевчук О.А. 2018 62
16504 Improvement of processes of rolling stamping on the basis of investigation of technological parameters on the mechanics of workpieces’ formation Shtuts A., Kolisnyk M., Yavdyk V. 2018 57
16503 Перспективи контролю дотримання сівозмін як фактора забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення Чудак Л.А. 2018 46
16502 Порівняльний аналіз результатів імітаційного та математичного моделювання суперпозиції пуассонівського та регулярного потоків транзакцій Підгурський О.І. 2018 38
16501 Механізм управління криптовалютою в обліковій системі підприємства Фостолович В. А. 2018 20
16500 Криптовалюта як новий фінансовий інструмент: переваги і недоліки її використання та проблеми нормативно-правового регулювання Томчук О.В., Фостолович В. А. 2018 90
16499 Застосування мобільних додатків в бізнесі та їх облік Корпанюк Т.М. Мулик Я.І. 2018 38
16498 Облік використання земель сільськогосподарського призначення на умовах емфітевзису Іщенко Я.П. 2016 90
16497 Інтегрування еколого-економічного підходу у стратегію розвитку та практику господарювання сільськогосподарських підприємств Фостолович В. А. 2017 23
16496 Облікові аспекти користування землею на умовах емфітевзису Іщенко Я. П., Новодворська В.В. 2016 31
16494 Біологічні перетворення в рибництві як об’єкт бухгалтерського обліку Іщенко Я. П. 2016 51
16488 Застосування професійного судження аудитора в контексті розвитку міжнародних стандартів аудиту Томчук О.В., Фабіянська В.Ю. 2018 75
16487 Використання земель на умовах емфітевзису: правовий та обліковий аспекти Іщенко Я.П., Любар О. О. 2018 48
16486 Галузеві особливості бухгалтерського обліку витрат на біологічні перетворення в рибництві Іщенко Я. П. 2017 45
16485 Модель розвитку організації обліку на основі концепції ощадливого виробництва: структурний аналіз Плахтій Т.Ф. 2017 102
16484 Аналіз моделей оцінки якості облікової інформації Плахтій, Т.Ф. 2017 47
16483 Необхідність оцінки якості фінансової звітності Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. 2017 107
16482 Розвиток системи менеджменту якості обліку Плахтій Т.Ф. 2017 54
16481 Якісні характеристики фінансової інформації в конвергованій концептуальній основі: критичний аналіз Плахтій Т.Ф. 2017 41
16480 Напрями забезпечення належного рівня якості облікової системи підприємства: організаційний аспект Плахтій Т.Ф. 2017 47
16476 Основи європейських технологій вирощування кормових буряків та дослідження процесу їх подрібнення Мазур В.А., Любін М.В., Токарчук О.А. 2018 43
16474 Теоретичні основи та особливості процесу різання коренеплодів у фермерських господарствах Токарчук О.А. 2017 92
16473 Стратегічний інноваційний розвиток підприємств в Україні Киш Л.М 2017 98
16471 Дистанційна форма навчання у вищих навчальних закладах України та інших країн світу Ушкаленко І.М., Зелінська Ю.В. 2018 32
16470 Практика використання дискримінантного аналізу дієвості процесів функціонування сільськогосподарських підприємств на основі показників складових результативності Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О., Марчук Л.М. 2018 34
16469 SEE-аналіз дієвості процесів захисту і реабілітації грунту, підземних та поверхневих вод України Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О. 2017 100
16468 Продовольча безпека та економічні засади виробництва біопалива Фурман І.В., Токарчук Д.М. 2018 140
16466 Управлінські заходи щодо підвищення ефективності виробництва ріпаку Токарчук Д.М. 2018 94
16465 Облікова політика щодо запасів Коваль Л.В. 2018 104
16464 Облік земель сільськогосподарського призначення через призму чинної методології Коваль Л.В. 2017 352
16462 Облік земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств в Україні Коваль Л.В., Заболотчук А.В. 2018 55
16460 Investigation of the process of thread extrusion using the ultrasound Turych V., Veselovska N., Rutkevych V., Shargorodsky S. 2017 51
16459 Активизация разложения фитомассы высших водных растений в рыбоводных прудах и интенсификация развития кормовой базы Трачук Е., Огородничук Г. 2016 68
16458 Стан та перспективи розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в овочівництві Логоша Р.В. 2017 148
16457 Дослідження процесів штампування обкочуванням плоских кільцевих і фланцевих заготовок із листа Штуць А. А. 2016 95
16452 Машина для посадки технічної верби Бандура В.М., Кордонський В.А. 2017 90
16451 Intensification of rapeseed drying process through the use of infrared emitters Bulgakov V., Bandura V., Arak M., Olt G. 2018 76
16450 Using of the wave technologies in intensification processes of heat and mass transfer Burdo O., Bandura V., Zykov A., Zozulyak I., Levtrinskaya J., Marenchenko E. 2017 104
16448 Development of wave technologies to intensify heat and mass transfer processes Burdo O., Bandura V., Zykov A., Zozulyak I., Levtrinskaya J., Marenchenko E. 2017 75
16445 Determination of optimal transformation ratios of power system transformers in conditions of incomplete information regarding the values of diagnostic parameters O. Rubanenko, О. Kazmiruk, V. Bandura, V. Matvijchuk, O. Rubanenko 2017 104
16436 Аналіз тенденцій розвитку страхового ринку: вітчизняний та світовий аспект Марценюк-Розарьонова О.В. 2017 133
16435 Розвиток ринку автострахування в Україні : проблеми та перспективи Марценюк-Розарьонова О.В., Марчук Ю. Ю. 2018 57
16434 Страхування урожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень Марценюк-Розарьонова О.В., Якубовська Я.Р.,Чорнопищук О.М. 2018 64
16432 Вплив фізичного стану меляси на перетравність основних поживних речовин кормів раціону та обмінні процеси в рубці жуйних тварин Овсієнко С.М. 2017 95
16431 Порівняльна оцінка продуктивної дії консервованого і сухого зерна сорго в годівлі високопродуктивних дійних корів Овсієнко С.М. 2017 118
16430 Розвиток предикативної аналітики як пріоритетного напрямку бізнес-аналітики Бахарєва Я.В. 2018 48
16428 Раціональне харчування студентів та його вплив на працездатність Олійник Н.А., Швець О.І. 2017 103
16425 Контактна взаємодія інструмента з деталлю у процесах поверхневого пластичного деформування з ультразвуком Веселовська Н.Р.,Турич В.В., Руткевич В.С. 2017 94
16424 Оцінювання ефективності функціонування технологічного комплексу з використанням системного підходу Іскович-Лотоцький Р.Д., Веселовська Н. Р., Зелінська О.В., Веселовський Я. П. 2017 103
16423 Аналіз принципових технологічних схем та конструктивних рішень насосних гідроприводних агрегатів Веселовська Н.Р., Яремчук О. А. 2017 50
16422 Вплив пробіотиків на ріст, розвиток і господарсько-корисні ознаки медоносних бджіл Гуцол А.В., Ковальський Ю.В., Ковальська Л.М., Гуцол Н.В. 2017 96
16421 Біологічний консервант та його вплив на продуктивність дійних корів за консервування вологого зерна кукурудзи Овсієнко С.М. 2017 100
16420 Використання преміксів Інтермікс за фазової годівлі молодняку свиней Гуцол А. В., Гуцол Н.В., Дацюк І.В. 2017 130
16419 Заготівля і використання силосу з високою аеробною стабільністю А.І. Овсієнко, А.В. Безпалько, С.М. Овсієнко 2017 106
16418 Вплив згодовування преміксів Інтермікс на показники крові молодняку свиней за фазової годівлі Мазуренко М.О., Гуцол Н. В., Дацюк І. В. 2017 85
16417 Особливості вирощування проса лозовидного в умовах Лісостепу Правобережного Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю., Поліщук І.С. 2017 92
16416 Фотосинтетична продуктивність сорго цукрового залежно від елементів технології вирощування Липовий В. Г., Поліщук І. С. 2017 54
16415 Стан виробництва картоплі на Вінниччині та ефективність позакореневих підживлень Поліщук І. С., Кравчук С. В. 2017 58
16413 Інноваційні підходи до використання промислового схрещування, умов утримання та одержання додаткових енергоносіїв від чистопорідних і помісних бичків Яремчук О.С., Польовий Л.В., Варпіховський Р.Л. 2017 130
16412 Дослідження системи моніторингу параметрів режиму роботи сонячної панелі Рубаненко О. Є., Гунько І. О., Рубаненко О. О. 2018 36
16411 Забур’яненість посівів кукурудзи на зерно та ефективний її контрольв умовах дослідного поля ВНАУ Буткалюк Т. О., Вергелес П. М., Ватаманюк О. В. 2018 53
16410 Висота рослин кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування Мазур В. А., Циганська О. І., Шевченко Н.В. 2018 74
16409 Створення вихідних форм сортів цукрових буряків стійких до ризоманії в умовах Ялтушківської ДСС ІБ і ЦБ НААН України Мазур В.А., Гончарук Г.С., Пінчук Н.В. 2017 51
16408 Формування продуктивності сортів ячменю ярого залежно від впливу позакореневих підживлень в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук І.С. , Телекало Н.В. 2018 39
16407 Вплив стимулятора росту Вимпел на врожайність моркви Окрушко С.Є. 2018 72
16405 Аналіз особливостей функціонування інтегрованої системи обробки статистичних даних України Гунько І.В., Січко Т.В., Ігнатов С.Н. 2018 51
16404 Оцінка ефективності енергоощадної системи підприємства Січко Т.В., Попадинець Н.П. 2018 70
16403 Оптимізація управління персоналом засобами інформаційних технологій в умовах ресурсного обмеження Січко Т.В., Максимчук К.М. 2018 39
16402 Інтенсивність зниження концентрації нітратів у зерні злакових культур залежно від періоду зберігання Ткачук О.П., Яковець Л.А., Ватаманюк О.В. 2018 39
16401 Аналіз фінансового потенціалу аграрного підприємства Алескерова Ю.В., Коробчук А.Р. 2018 84
16400 Управління фінансування приватної школи та її вдосконалення Алескерова Ю.В., Вигівська А.О. 2018 77
16399 Nutritional value of veal used in baby food production Голубенко Т.Л. 2018 89
16392 Spatial organization of regional economic development Mazur A., Kubai O. 2018 57
16390 Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами сільськогосподарського призначення Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. 2017 322
16388 Вплив технологічних прийомів вирощування на формування якісних показників зерна кукурудзи Мазур В. А., Шевченко Н. В. 2017 80
16385 Методика аналізу фінансового стану підприємства відповідно до вимог внутрішніх і зовнішніх користувачів Мазур В. А, Томчук О. Ф., Браніцький Ю.Ю. 2017 116
16384 Особливості страхування в аграрному секторі Марценюк-Розарьонова О.В., Чорнопищук О.М., Якубовська Я.Р. 2018 27
16383 Проблеми забезпечення земельними ресурсами тваринництва та шляхи їх вирішення Повозніков М.Г., Шевчук Т.В., Суховуха С.М. 2017 131
16376 Дарвінізм: історія і розвиток тваринництва Гуцол А.В., Мазуренко М.О., Шевчук Т.В. 2017 41
16375 Динаміка виробництва зерна та внесення мінеральних добрив під зернові культури у Вінницькій області Ткачук О.П., Яковець Л.А. 2017 39
16373 Інтенсивність зниження вмісту важких металів у зерні залежно від періоду очікування Яковець Л.А. 2017 138
16370 Екологічна небезпека застосування найпоширеніших мінеральних добрив Яковець Л.А. 2017 56
16366 Енергоощадні технології виробництва продукції рослинництва в умовах трансформації земельних відносин Амонс С.Е. 2017 451
16365 Роль України у формуванні світової продовольчої безпеки Пчелянська Г.О. 2017 100
16364 Організаційно-економічні засади підвищення ефективності виробництва насіння цукрових буряків Калетнік Г.М., Старосуд В.І., Амонс С.Е. 2017 142
16363 Бідність населення та її вплив на формування продовольчої безпеки Пчелянська Г.О. 2017 69
16362 Економіко-технологічні процеси регіонального виробництва рідких біопалив в Україні Климчук О.В. 2017 156
16361 Специфіка розвитку галузі рослинництва та особливості формування сировинної бази для виробництва біопалив в Україні Климчук О.В. 2017 130
16360 Стратегічні принципи становлення та розвитку біопаливної індустрії в Україні Климчук О.В. 2017 85
16359 Економіко-технологічні процеси ефективного регіонального виробництва біогазу в Україні Климчук О.В. 2017 122
16358 Аграрне виробництво в системі забезпечення продовольчої безпеки держави Кубай О.Г., Коломієць Х.М. 2017 122
16355 Вплив елементів технології вирощування на продуктивність люцерни посівної в умовах Лісостепу Правобережного Телекало Н.В., Блах М.В. 2017 57
16354 Біологічний азот, як запорука екологічної безпеки ґрунтів Телекало Н.В., Блах М.В. 2017 67
16353 Процеси росту і розвитку люцерни посівної залежно від елементів технології в умовах Лісостепу Правобережного Мельник М. В. 2017 35
16352 Урожайність та енергетична ефективність вирощування сої в умовах Лісостепу Правобережного Заболотний Г.М., Циганський В.І., Циганська О.І. 2015 226
16351 Вплив мінеральних добрив та мікродобрива на формування індивідуальної продуктивності рослин сої в умовах Лісостепу Правобережного Заболотний Г.М., Циганський В.І., Циганська О.І. 2015 163
16350 Особливсті забруднення зернової продукції важкими металами в умовах Вінницької області Ткачук О.П., Яковець Л.А. 2016 228
16349 Пріоритетні напрями ефективного виробництва твердого біопалива в Україні: регіональні аспекти Климчук О.В. 2016 123
16345 Підвищення ефективності функціонування вібропреса з гідроімпульсним приводом Іскович-Лотоцький Р.Д., Зелінська О. В., Веселовська Н.Р. 2015 136
16344 Система сільськогосподарського дорадництва як інструмент покращення добробуту сільського населення Довгань Л.І., Довгань Ю.В. 2018 168
16343 Маркетингові складові формування та функціонування інфраструктури регіонального ринку цукру Красняк О.П., Довгань Ю.В. 2017 198
16341 Формування травостою люцерни посівної в рік сівби в умовах Лісостепу Правобережного Гетман Н. Я., Ткачук Р. О., Циганський В. І., Квітко М. Г. 2017 139
16339 Формування зернової продуктивності кукурудзи залежно від застосування мікробіологічного добрива Граунфікс в умовах Лісостепу Правобережного Дідур І.М., Циганський В.І. 2017 138
16336 Біостаціонар Вінницького національного аграрного університету як навчальна, наукова та виробнича база у підготовці фахівців садово-паркового господарства Прокопчук В.М., Циганський В.І., Циганська О.І., Матусяк М.В. 2017 99
16335 Study physical and mechanical properties pile as of biofuel as alternative Комаха В. П., Янович В. П. 2017 94
16334 Щодо небезпеки використання трансгенної раундапостійкої сої в продуктах харчування людей Я.М. Кулик, О.В.Хіміч, Ю.В.Обертюх, О.І.Скоромна, Т.В.Семко, Л.Л.Царук 2016 98
16329 Шляхи підвищення ефективності управління міжнародними комерційними операціями на програмовій основі Недбалюк О.П., Недбалюк О.О. 2018 60
16327 Проблемні аспекти самоставлення особистості в юнацькому віці Сидоренко Ж.В., Недбалюк О.О. 2018 115
16325 Перестрахування майна підприємства Алескерова Ю.В., Вільчинська Н.Л., Житкевич Д.О. 2018 36
16324 Праксеологічний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі Олійник Н.А., Швець О.І. 2017 121
16319 Інклюзивне освітнє середовище у вищій школі України Тимкова В.А. 2018 77
16318 Формування культури професійного спілкування у майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи Тимкова В.А. 2017 101
16317 Розробка вібраційного змішувача сипких матеріалів для приготування фітосумішей Полєвода Ю., Михальова Ю. 2018 88
16315 Роль і місце технічного діагностування в системі технічної експлуатації автомобілів в сільському господарстві Барановський В.М., Спірін А.В., Полєвода Ю.А., Твердохліб І.В. 2018 44
16314 Удосконалення умов утримання ремонтного молодняку та нетелів Варпіховський Р.Л. 2017 140
16309 Психологічна готовність студента-менеджера до майбутньої діяльності Клибанівська Т. М., Недбалюк О. О. 2018 67
16307 Вплив стресу на рівень самооцінки студентів-аграріїв: теоретичні аспекти Лебедєва Н. А. 2017 55
16301 Роль інфраструктури у забезпеченні економічного зростання регіонів України Гончарук Т.В. 2017 111
16300 Strategic potential of biomass in Ukraine – guarantee of the stat’s economic development Honcharuk T.V. 2017 135
16298 Engineering management of vibrating machines for targeted mechanical activation of premix components Yanovych V., Honcharuk T., Honcharuk I., Kovalova K. 2018 54
16254 Розвиток агропромислового комплексу – основа становлення конкурентоспроможного виробництва біопалива в Україні Климчук О.В. 2015 39
16253 Економічні принципи інноваційного забезпечення біопаливного виробництва Климчук О.В. 2014 91
16252 Виробництво біоетанолу – перспективна галузь в Україні Климчук О.В., Висоцька В.В. 2012 233
15849 Методи вимірювання нелінійних діелектричних властивостей сегнетоелектричних рідких кристалів Шевчук О.Ф. 2018 50
15833 Theoretical researches on cooling process regularity of the grain material in the layer Kotov B.I., Spirin А.V., Tverdokhlib I.V., Polyevoda Y.A., Hryshchenko V.O., Kalinichenko R.A. 2018 219
15832 Продуктивність корів при використанні люцерносуданкового силосу, заготовленого з біологічним консервантом Сироватко К.М., Курнаєв О.М. 2017 82
15831 Отримання додаткових джерел енергії на тваринницьких підприємствах малої потужності за дотримання ветеринарно-санітарних вимог Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. 2016 204
15830 Поведінкові реакції нетелів за безприв'язно-боксового утримання у модульно-груповій клітці Варпіховський Р. Л. 2017 183
15829 Поведінкові реакції нетелів за різних розмірів боксу для їх утримання Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. 2017 225
15828 Вплив умов утримання корів на параметри мікроклімату повітря у тваринницьких приміщеннях та отримання додаткових енергоносіїв Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. 2017 200
15827 Ефективність використання земельної ділянки товарно-молочної ферми малої потужності за різних способів утримання худоби Варпіховський Р. Л. 2017 236
15826 Важливий напрямок пасовищної годівлі надремонтного молодняку української чорно-рябої молочної породи з врахуванням підгодівлі концентратами та мінеральною добавкою Польовий Л.В., Добронецька В.О. 2017 156
15825 М’ясна продуктивність бичків української чорно-рябої молочної породи та економічна ефективність виробництва яловичини за різних умов утримання Польовий Л.В., Добронецька В.О. 2017 186
15824 Порівняльна оцінка вирощування та м'ясних якостей бройлерів кросів «Росс-308» та «Кобб-500» Польовий Л.В., Добронецька В.О., Андріюк Я.Б. 2016 168
15823 Effect of probiotics on the chemical, mineral, and amino acid composition of broiler chicken meat Podolian J. 2017 118
15822 Обсяг застосування та екологічна оцінка хімічних засобів захисту рослин Разанов C.Ф., Шевчук О.А. 2018 97
15818 Perspectives of integration the technology of ion-exchanging ammonium extraction from the system of municipal drain water purification G. Sakalova, T. Vasylinych, O. Shevchuk, O. Tkachuk 2018 184
15815 Фізико-хімічні показники води за різних способів напування товарного молодняку песця блакитного (Vulpes logopus) Шевчук Т.В., Шамолюк Б. 2018 170
15814 Фінансово-інноваційні банківські технології для аграрних підприємств (аграрні розписки) Алескерова Ю.В., Вільчинська Н.Л., Овчаров М.Я 2018 160
15810 Літературні набутки Ольги Мак у моделюванні штучного голодомору Тимощук Н.М. 2017 227
15809 Художні особливості роману "Посол мертвих" Аскольда Мельничука Тимощук Н.М. 2017 335
15808 Ріст і розвиток бобових багаторічних трав залежно від екологічних умов вегетації Ткачук О.П. 2016 317
15807 Земельні ділянки як об'єкт обліку Подолянчук О.А., Коваль Н.І. 2017 239
15806 Класифікаційна ідентифікація права на свободу творчості в системі культурних прав та свобод людини Опольська Н.М. 2017 120
15804 Принципи впровадження системи Mathcad в математичну підготовку фахівців аграрного сектора Левчук О.В., Гусак Л.П. 2017 127
15803 Formation of professional skills of future lawyers in the process of learning foreign languages Tymoschuk N. M., Dovhan L. I. 2017 162
15802 Філософський дискурс Ю.Габермаса і проблема постмодерного переходу Слотюк П.В. 2017 182
15801 Вплив регулятора росту Вимпел на урожайність капусти білоголової Окрушко С. Є. 2017 188
15799 Аналіз та статистика ресурсного потенціалу сільських територій аграрного сектору України Томашук І.В. 2017 250
15798 Аналітичний аспект розвитку земельного потенціалу України: оренда землі Томашук І. В. 2017 150
15797 Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору Вінницького регіону Томашук І.В. 2017 116
15796 Розробка складу комплексного пайку для гарячого харчування спецпризначенців Петрова Ж.О., Пазюк В.М. 2017 149
15795 Дія регуляторів росту рослин на карпогенез та показники насіннєвої продуктивності цукрового буряка Шевчук О.А. 2017 59
15790 Сommon wheat: ecological plasticity by biological and technological markers Moskalets V.V., Moskalets T.Z., Vasylkivskyi S.P., Grynyk I. V., Vovkohon A.G., Lobova O.V., Shevchuk O.V., Knyazyuk O.V. 2016 112
15789 Research parameters of ultrasound processing equipment dispersed in technological environment Bernyk I. 2016 175
15788 Енергетика кавітаційної обробки технологічного середовища Берник І.М. 2015 100
15787 Research staff process of interaction and technological environment in developed cavitation Bernyk I., Luhovskyi O., Nazarenko I. 2016 152
15786 Пропозиції щодо удосконалення інструментарію WEB-аналітики електронної системи управління ВНЗ «Сократ» (ВНАУ) з метою забезпечення професійної підготовки фахівців Скакун Л. А., Бондаренко О. В., Томчук О.Ф 2016 47
15785 Аналіз методів визначення швидкості розповсюдження хвиль в кавітаційній області ультразвукового поля Берник І. М., Луговський О. Ф. 2016 176
15784 Видовий склад лікарських рослин лучного фітоценозу Немирівського Побужжя Криклива С.Д., Шевчук О.А., Клімас Л.А., Голунова Л.А. 2015 218
15783 Екологічна безпека та перспективи застосування синтетичних регуляторів росту у рослинництві Шевчук, О. А. Кришталь, О. О. Шевчук, В. В. 2014 160
15782 Аналіз параметрів впливу на формування моделі акустичної обробки рідинних харчових середовищ Берник І.М. 2014 185
15781 До проблеми обгрунтування етики відповідальності у трансцедентально-прагматичній філософії К.-О.Апеля Слотюк П. В. 2018 50
15778 Встановлення основних параметрів впливу технологічного середовища на робочий процес ультразвукової кавітаційної обробки Берник І. М., Луговський О. Ф. 2014 190
15777 SWOT- аналіз як інструмент стратегічного управління діяльністю фермерських господарств Скакун Л. А., Козак Н.Ю 2013 421
15776 Взаємозалежність якості та вартості сільськогосподарської продукції в макроекономічному аспекті Раздоба О. Г., Скакун Л. А. 2013 53
15775 Інтенсифікація технологічних процесів обробки харчових середовищ Берник І. М. 2013 127
15774 Исследования влияния параметров сушки на кинетику и получение качественных, антиоксидантных функциональных порошков Снежкин Ю.Ф., Петрова Ж.А, Пазюк В.М. 2012 46
15773 Контролінг як метод стратегічного аналізу в системі управління основними засобами підприємства Скакун Л.А., Василиха Н.В 2012 31
15772 Модель управления технологическим процессом ультразвуковой очистки эластических поверхностей Луговская Е.А., Яхно О.М., Берник И. Н. 2012 45
15770 Вплив еколого-економічного фактору на особливості організаційно-економічного механізму використання ресурсного потенціалу сільських територій Гончарук І. В., Томашук І. В. 2017 261
15769 Роль сільськогосподарських кооперативів у забезпеченні сталого розвитку сільських територій Вінницької області Гончарук І. В. 2017 258
15768 Організаційні аспекти облікового забезпечення управління в інтегрованих науково-виробничих структурах (на прикладі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України) Гончарук І.В., Іщенко Я.П., Стригун І.В. 2017 249
15767 Перспективи розвитку страхового ринку Гончарук І. В. 2017 61
15766 Основні аспекти ефективного формування і використання ресурсного потенціалу у сільськогосподарських підприємствах (на прикладі Уладово- Дюлинецької ДСС ІБК І ЦБ НААН України) Гончарук І. В., Браніцький Ю. Ю., Томашук І. В. 2017 182
15765 Система обліку та оподаткування на дослідно-селекційній станції ІБКІЦБ НААН України: стан та напрями удосконалення Гончарук І. В., Плахтій Т. Ф., Старосуд В. І. 2017 213
15764 Design of the system to control a vibratory machine for mixing loose materials V. Yanovych, T. Honcharuk, I. Honcharuk, K. Kovalоva 2017 63
15763 Роль фінансового планування у розвитку малого і середнього бізнесу Гончарук Інна Вікторівна 2017 118
15746 Особливості забруднення зернової продукції важкими металами в умовах Вінницької області Ткачук О. П., Яковець Л. А. 2016 85
15745 Вплив концентрації свинцю на зміну еколого-агрохімічних показників грунту Ткачук О.П. 2016 49
15744 Logistic systems: estimation of the force of functioning Burennikova N. , Yarmolenko V. 2017 189
15743 Парадигма дуалізму імплікації процесів функціонування та розвитку підприємств м’ясопродуктового підкомплексу Бурєннікова Н.В., Дмитренко Р.М. 2017 141
15717 Шляхи підвищення продуктивності люцерни в Лісостепу та Поліссі України Бугайов В.Д., Мамалига В.С., Горенський В.М. 2015 76
15709 Діяльність Вінницького жіночого єврейського училища наприкінці ХІХ ст. Богатчук С. С. 2018 35
15706 Методи управління залізничним транспортом України в період його відбудови (1943-1950-ті рр.) Мазило І. В. 2018 43
15705 Оподаткування селян в УРСР у 1946-1953 рр. Котик Ю.В. 2018 61
15704 Вплив пробіотика на продуктивність курчат-бройлерів Подолян Ю. М. 2016 133
15690 Забезпеченість скотарських підприємств малої потужності енергоносіями за дотримання санітарно-гігєнічних норм Варпіховський Р. Л. 2016 134
15611 Вплив паклобутразолу на активність гіберелінів і вміст різних форм абсцизової кислоти у листках цукрового буряка О. А. Шевчук, В. Г. Кур’ята 2007 87
15606 Силові характеристики механізму регулювання кута нахилу похилого диска регульованого аксіального роторнопоршневого насоса Іванов М.І., Переяславський О.М., Шаргородський С.А., Ковальова І.М. 2017 137
15605 Дослідження процесу подрібнення та класифікації функціональної антиоксидантної буряково-лимонної сировини Ю.Ф. Снєжкін Ю.Ф., Ж.О. Петрова Ж.О., В.М. Пазюк 2013 189
15603 Особливості оподаткування колгоспів в УРСР у 1945-1953 рр. Котик Ю. В. 2018 41
15602 Вивчення культурної сої у науково-дослідних установах УРСР в 20-30-х рр. ХХ ст. Муханов В. М. 2018 30
15601 Розвиток освіти Подільського краю в першій половині ХІХ ст. Богатчук С. С. 2017 74
15600 Економічний розвиток українських земель та поширення залізничної мережі в 60-70-х рр. ХІХ ст. Богатчук Світлана Степанівна 2017 54
15599 Формування сучасної мовно-професійної компетентності економіста-аграрія Тимкова В.А. 2017 66
15598 Лінгвокультурологічний підхід до вивчення фразеології студентами-аграріями Тимкова В.А. 2017 134
15597 Наслідки впливу різного за тривалістю виробничого шуму на продуктивність самок сріблясто-чорних лисиць кліткового утримання Шевчук Т.В. 2016 96
15596 Актуальные проблемы звероводства в Украине и пути их решения Повозников Н. Г., Шевчук Т. В. 2017 39
15592 Регулювання розвитку конкурентоспроможного виробництва біопалив в Україні. Климчук О.В. 2018 114
15585 Сучасні тенденції розвитку харчової промисловості та її місце в економіці держави Калетнік Г.М., Коваленко О.В., Брояка А.А. 2017 585
15583 Сучасні проблеми забезпечення продовольчої безпеки України та шляхи їх вирішення Брояка А.А. 2017 78
15573 Аналіз динаміки ВВП України та інших країн світу Хаєцька О.П., Вертелецький М.В. 2018 145
15437 Ботаніко-морфологічні особливості бобових багаторічних трав залежно від екологічних умов безпокривної сівби Ткачук О.П. 2016 105
15436 Екологічна конкурентоздатність бобових багаторічних трав з бур’янами в рік сівби при безпокривному вирощуванні Ткачук О.П. 2016 83
15435 Вплив аміачної селітри на концентрацію важких металів у грунті Ткачук О.П. 2016 85
15434 Accounting of non-performing long-term bank loans in Ukraine Tatiana Korpaniuk 2017 77
15433 Аналіз умов експлуатації електроустаткування в сільському господарстві Солона О.В., Рудницький Б.О., Деревенько І.А., Омельянов О.М. 2017 194
15432 Дослідження ефективності сепарації зернових матеріалів на ступінчасто-конічному решеті вібровідцентрових машин Котов Б. І., Деревенько І. А., Степаненко С. П. 2017 148
15431 Оценка влияния скоростного эффекта в процессах холодной объёмной штамповки Деревенько И. А. 2016 58
15430 Визначення момента опору руху дебалансного віброзбудника Ланець О. С., Деревенько І. А. 2017 72
15429 Оценка пластичности металла при поперечном выдавливании с последующей осадкой Р.И. Сивак, И.А. Деревенько 2013 60
15428 Діагностування матеріалів для технічних експертиз та процесів обробки металів тиском О.В. Нахайчук, В.А. Огородніков, В.І. Музичук, I.A. Деревенько 2007 92
15427 Кручение цилиндрических заготовок изотропно–прочняющихся материалов В.А. Огородников, И.А. Деревенько, В.М. Улановский 2012 48
15426 Моделирование процесса комбинированного выдавливания И.А. Деревенько 2014 199
15425 Оценка пластичности деформированного металла Деревенько И. А. Огородников В. А., Архипова Т. Ф. 2016 139
15424 Теоретичні аспекти сепарації зернових матеріалів на ступінчасто-конічному решеті вібровідцентрових машин Попадюк І.М. Котов Б.І., Деревенько І.А.,Степаненко С.П. 2016 2
15423 Параметры напряженного состояния диаграмм пластичности В.А. Огородников, Л.И. Алиева, И.А. Деревенько 2011 89
15422 Определение параметров моделей, формирующих паспорт материалов в процесах обработки давлением Е.В. Солоная, И.А. Деревенько, В.А. Федотов 2011 53
15421 Пластичность металлов при объемном напряженном состоянии (PLASTICITY OF METALS AT THE BY VOLUME TENSE STATE) В.А. Огородников, Л.И. Алиева, И.А. Деревенько 2012 50
15420 Ресурс пластичности в процессах комбинированного выдавливания Л.И. Алиева, И.А. Деревенько, Р.И. Сивак 2013 67
15419 Моделирование процессов обработки давленим на основе гипотезы о силовом и кинематическом подобии параметров деформирования ВА Огородников, АВ Грушко, ИА Деревенько 2012 50
15415 Параметры модели, формирующей карту материала в процессах обработки давлением В.А. Огородников, Л.И. Алиева,И.А. Деревенько, В.М. Кожушаный 2011 60
15414 Деформируемость и качество заготовок в условиях комбинированного формоизменения Деревенько И. А. 2012 31
15413 Математичне моделювання процесу тепломасообміну за умов пароконтактної стерилізації продукції у циліндричній тарі Паламарчук І. П., Полєвода Ю. А., Куций В.М. 2017 3
15397 Ринок банківських послуг для фізичних осіб: проблеми та перспективи Алескерова Ю.В., Кривулько Б.В. 2017 189
15396 Фінансовий контролінг на підприємствах малого бізнесу Алескерова Ю.В., Шиманська О.П. 2017 159
15379 Фіскальний механізм соціально-економічної сфери як складова частина фінансового механізму держави Алескерова Ю.В. 2016 90
15371 Виробництво біологічних видів палива з біомаси сільськогосподарських культур. Климчук О.В. 2012 37
15356 Аналіз стану адаптації студентської молоді до навчання у внз аграрного профілю Бурдейна Л.І. 2018 487
15355 Теоретичні основи використання економіко-статистичних методів у наукових дослідженнях студентської молоді вищих навчальних закладів аграрного профілю Гунько І.В. , Присяжнюк О.І., Бурдейна Л.І. 2018 175
15354 Особливості застосування балансових моделей в економіко-математичному моделюванні аграрної галузі Бурдейна Л.І. 2018 2
14801 Використання багаторічних бобових трав для зниження вмісту важких металів у грунті Ткачук О.П. 2017 167
14800 Визначення об'ємних характеристик виконавчого органа технологічного обладнання методом використання криволінійних координат Дубчак В.М.,Новицька Л.І. 2017 120
14799 Математичне моделювання обчислення сили тиску на поверхню кулі та її частини Дубчак В.М. 2017 130
14523 Стан та проблеми продовольчої безпеки в Україні Тодосійчук В.Л. 2017 4
14423 Кредитно-інвестиційна діяльність банків України Алескерова Ю.В. 2017 227
14318 Kinetic features of vibrating and filtration dewatering of fresh-peeled pumpkin seeds Tsurkan O.V. ,Gerasimov O.O., Polyevoda Y.A., Tverdokhlib I.V., Rimar T.I., Stanislavchuk O.V. 2017 151
14317 Сучасні тенденції зовнішньоекономічної діяльності україни Хаєцька О.П. 2017 58
14316 Світовий ринок цукру та місце україни в ньому Хаєцька О.П. 2017 52
14315 Модифікований метод вимірювання величини спонтанної поляризації сегнетоелектричних рідких кристалів Ковальчук О.В., Шевчук О.Ф. 2017 165
14314 Спектральні характеристики плівок диметиланілінетиленкетонового барвника для виробництва фотоелектронних пристроїв Шевчук О.Ф. 2017 84
13655 Виробничі ресурси видів економічної діяльності україни: порівняльна характеристика дієвості на базі складових результативності Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Мельник О. В. 2017 192
13413 Вплив вапнування ґрунтів на концентрацію Zn i Cu у бджолиному обніжжі і перзі Разанов С.Ф., Швець В.В., Марчак Т.В. 2015 79
13412 Влияние известкования почвы на качество пчелиной обножки Разанов С.Ф., Швець В.В., Гуцол Г.В. 2015 58
13409 Моніторинг забруднення продукції птахівництва важкими металами в умовах інтенсивного землеробства Разанов С.Ф., Войтко О.С. 2017 62
13408 Вплив обробітку грунту та удобренння на урожайність пшениці озимої в умовах Правобережного лісостепу України Пелех Л.В. 2017 90
13345 Вплив органічно-мінеральних добрив на накопичення свинцю і кадмію у квітковому пилку Швець В.В. 2013 44
13344 Концентрація Pb і Cd у бджолиному обніжжі та перзі за вапнування кислих ґрунтів медоносних угідь Швець В.В. 2014 59
13343 Екологічні особливості росту і розвитку бобових багаторічних трав у рік сівби за безпокривного вирощування Ткачук О.П. 2015 100
13340 Соціальна і фіскальна політика держави:вплив на регіональному рівні Федоришина Л.І., Жмурко І.В. 2016 50
13339 Технологія математичної підготовки майбутніх аграріїв на основі застосування MATHCAD Левчук О.В. 2016 42
13337 Биоразнообразие луговых экосистем агроландшафтов Подолья как структурных элементов региональной экосети Мудрак А.В., Мудрак Г.В., 2015 87
13336 Исследования кургана у села Бандышовка // tyragetia, s.n., vol. ix [xxiv], nr. 1, 2015, 123-130. Бойко Ю.Н. 2015 115
13334 Аналіз екологічного стану лісів Вінницької області Ткачук О.П., Костенюк О.В. 2015 67
13333 Автореферат організаційно-економічний механізм підвищення ефективності цукробурякового виробництва Хаєцька О.П. 2015 78
13328 Ринок цінних паперів як складова фінансового ринку: сучасний стан і перспективи розвитку Михальчишина Л.Г. 2015 165
13327 Концептуальна модель для аналізу агропродовольчого ланцюга постачання Вострякова В.І. 2015 72
13326 Біологічний азот в землеробстві Вінницької області Шкатула Ю.М., Краєвська Л.С. 2014 39
13322 Бобові рослини в агросфері тиврівського району вінницької області Краєвська Л.С., Шкатула Ю.М. 2014 85
13321 “зелена” логістика аграрного сектору як складова екологічної, енергетичної та продовольчої безпеки держави Вострякова В.І. 2014 380
13314 Сегментація Вінницького регіонального ринку молокопродукції Недбалюк О.О. 2011 291
13309 Особливості формування зернової продуктивності гороху в умовах правобережного Лісостепу України Телекало Н.В. 2013 200
13308 Нвестиційно-інноваційний компонент розвитку виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах вінницької області Мельник В.Я. Полеся В.М., Недбалюк О.О. 2010 38
13306 Формування площі листової поверхні та фотосинтетичного потенціалу рослин озимого ріпаку залежно від строку посіву та системи удобрення Мацера О. О. 2017 57
13303 Державне регулювання фінансових процесів в агропромисловому комплексі Алескерова Ю.В. 2016 152
13302 Кадрове забезпечення фінансового механізму управління інтелектуальним капіталом підприємства. Алескерова Ю.В. 2016 65
13301 Фіскальні мультиплікатори в Україні (анг. мова) Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л. 2016 234
13300 Вплив зов.нішніх і внутрішніх факторівна фінансовий механізмуправління інтелектуальним капіталом. Алескерова Ю.В. 2016 72
13299 Кредитні інновації в агропромисловій сфері України Алескерова Ю.В., 2016 139
13298 Векторний механізм розвитку страхування в Україні Алескерова Ю.В. 2016 276
13297 Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства как фактор развития аграрного сектора Алескерова Ю.В., Тодосийчук В.Л., Фурман И.В. 2016 1
13296 Фіскальна політика розвитку соціально-економічної сфери України Алескерова Ю.В., Мараховська Т.М. 2016 103
13295 Проблеми впровадження банківських кредитних інновацій в аграрній сфері. Алескерова Ю.В. 2016 71
13293 Фінансовий менеджмент на підприємстві і основні напрямки його розвитку Алескерова Ю.В., Савков О.Д. 2016 130
13292 Бавовна – економічно ефективна біоенергетична культура Азербайджану. Алескерова Ю.В. 2016 86
13289 Бюджетування як інноваційний підхід в управлінні аграрним підприємством Тодосійчук В.Л., Алескерова Ю.В. 2016 152
13287 Цукрові буряки:економічна ефективність вирощування. Алескерова Ю.В. 2017 129
13285 Документальне відображення земельних ділянок у системі обліку Томчук О.Ф., Федоришина Л.І. 2017 119
13282 Витоки розвитку економічного аналізу Федоришина Л.І. 2017 57
13279 Дослідження та оцінка техногенного навантаження на водні екосистеми річки Соб Первачук М.В., Рибонька В.В. 2015 410
13275 Вивчення впливу передпосівної інокуляції біопрепаратом поліфункціональної дії на урожайність люцерни Коваленко Т.М., Вергелес П.М. 2017 148
13253 Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними видами біопалива Разанов С.Ф., Ткачук О..П. 2015 59
13251 Розвиток технічної думки в українській залізничній галузі в кінці ХІХ ст. - початку ХХ ст. Богатчук С. С. 2016 57
13250 Вплив біопрепаратів на мікробіом ґрунту ризосфери glycine max (l.) merr. Алєксєєв О.О., Патика В. П. 2016 220
13249 Взаємовідносини між bradyrhizobium japonicum і збудниками бактеріозів сої та їх чутливість до пестицидів Алєксєєв О.О. , Патика В. П. 2016 220
13248 Ефективність використання інтерактивних методик у контексті комунікативного підходу до вивчення іноземної мови у вищій школі Гарник А.А., Дакалюк О.О. 2016 316
13245 Актуальність впровадження концепції управління агропродовольчими ланцюгами постачання для мінімізації втрат підприємств апк Вострякова В.І. 2016 129
13244 Впровадження lean-технологій в агрологістику в контексті сталого розвитку Вострякова В.І. 2016 321
13243 Проблеми та перспективи розвитку логістичної системи розподілу плодово-ягідної продукції підприємств вінницької області Вострякова В.І. 2016 129
13239 Психолого- педагогічні основи підготовки майбутнього фахівця до формування комунікативної компетенції Манжос Е.О., Гаврилюк Н.М. 2016 51
13238 Інвестування у ринкові цінні папери Михальчишина Л.Г. 2016 383
13237 Стратегія удосконалення ринку цінних паперів в Україні Михальчишина Л.Г. 2016 699
13235 Актуальні аспекти історичного досвіду розвитку теоретичних і методичних засад професійної підготовки майбутніх менеджерів аграрної сфери у внз сша Клочко О.В. 2016 99
13234 Використання інформаційно-комунікаційних технологій в аграрній освіті Клочко О.В. 2016 60
13232 Методична автентичність у навчанні перекладу студентів економічних спеціальностей Гаврилюк Н.М. Манжос Е.О. 2016 229
13231 Peculiarities of the formation of professional competence of future specialists of agrarian economy Havryliuk nataliia 2016 215
13229 Властивості гички цукрового буряка при її збиранні Калетнік Г.М., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Борис, М.М. Ігнатьєв Є.І. 2016 52
13228 Використання сучасних інформаційних технологій у процесі викладання іноземної мови професійного спрямування Гарник А.А. 2017 65
13227 Розвиток сої сортів горлиця та кивін на тлі впливу фітопатогенних мікроорганізмів та вірусів Алєксєєв О.О., Патика В. П. 2017 47
13226 Формування професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи Дакалюк О. О. 2017 82
13225 Застосування біологічних препаратів на посівах багаторічних бобових трав як засіб забезпечення грунтів атмосферним азотом Врадій О. І. 2017 65
13224 Урожайність сортів сої горлиця та кивін за дії інокуляну та пестицидного навантаження в умовах правобережного лісостепу україни Алєксєєв О.О., Патика В. П. 2017 61
13222 Стан математичної підготовки студентів-екологів аграрних ВНЗ Левчук О.В., Новицька Л.І. 2017 67
13221 Формування аграрної інноваційної системи як шлях до накопичення інтелектуального капіталу підприємств агросектору Коломієць Т. В. 2017 117
13220 Контроль чисельності та шкодочинності основних шкідників і хвороб яблуневого саду Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. 2017 94
13219 Основні чинники, що спонукають до формування сучасних систем управління підприємством Фостолович В. А. 2017 74
13218 Інформаційно-аналітична база в інтегрованій системі управління підприємством Фостолович В. А. 2017 80
13217 Основні аспекти сучасного підходу до системи управління сільськогосподарським підприємством Фостолович В. А. 2017 62
13216 Сучасний підхід до системи управління операцій з давальницькою сировиною у сфері ЗЕД Фостолович В.А. , Ковальчук І.А. , Гловюк А.С. 2017 101
13215 Управління розвитком: модель формування сучасної інформаційної системи Бурєннікова Н. В., Фостолович В. А. 2017 92
13214 Economy agriculture countries: myanmar Aleskerova Y.V. 2015 181
13212 Літературознавча інтерпретація історичної драми Івана Огієнка "Розпятий Мазепа" Тимощук Н.М. 2016 88
13211 Зародження сепаратистських структур в Україні (1990-1992рр) Левчук К.І. 2017 51
13210 Вплив біологічного консерванту на якість та продуктивну дію сінажу Сироватко К.М. 2017 107
13209 Особливості розповсюдження водяного горіха trapa natans l. на річках і водоймах україни та його вплив на водні екосистеми Кавун Е.М., Балинська Н.А. 2017 53
13208 Динаміка та поширення основних шкідників ялини європейської і сосни звичайної в умовах вінницької та житомирської областей Кавун Е.М., Логінова С.О. 2017 31
13207 Формування продуктивності кукурудзи залежно від обробки стимуляторами росту рослин в умовах Правобережного Лісостепу Пелех Л.В. 2017 45
13205 Експериментальні дослідження ефективності очищення гліцеринової сировини Спірін А.В., ПолєводаЮ.А., Твердохліб І.В. 2016 206
13103 Машиновикористання у рослинництві та тваринництві Калетнік Г.М., Адамчук В.В., Булгаков В.М., Крючев В.М., Надикто В.Т. 2016 60
13102 Механіко-технологічні процеси, робочі органи та машини для рослинництва Булгаков В.М., Адамчук В.В., Калетнік Г.М., Головач І.В., Горобей В.П. 2016 131
13087 Теоретичні основи проектування електронних освітніх ресурсів в умовах «information explosion» Клочко О. В., Прадівляний М. Г. 2016 58
13085 Ефективність використання стрес-протектора «Гліцину» у звірівництві Шевчук Т.В., Кирилів Я.І. 2016 41
13083 Симбіотична продуктивність сої залежно від рівня удобрення в Правобережному Лісостепу Заболотний Г.М., Циганський В.І., Циганська О.І. 2015 112
13081 Оцінка перезимівлі рослин озимого ріпаку залежно від строку посіву та системи удобрення Мацера О. О. 2016 39
13080 Аналіз використання ресурсного потенціалу грунтів вінницької області Січко Т.В., Гоменюк В.О. 2016 157
13075 Efficiency of state support as the basis of sustainable agriculture Kaletnik G., Prishliak N. 2016 67
13074 Теоретичне дослідження збурених гармонійних коливань у вібраційних приводах машин Адамчук В.В., Калетнік Г.М., Булгаков В.М., Черниш О.М. 2016 177
13073 Методичні підходи до оцінки та аналіз індикаторів продовольчої безпеки України Калетнік Г.М., Дармограй О.В. 2016 286
13072 Дослідження та розробка методів діагностування гідравлічних приводів зернозбиральних комбайнів Калетнік Г.М., Адамчук В.В., Булгаков В.М., Яременко В.В. 2016 257
13071 Геоінформацйіний метод дистанцйного зонування землі на базі програмного забезпечення Калетнік Г.М., Підлипна М.П., Янович В.П. 2016 137
13070 Поняття альтернативних джерел енергії та їх місце в реалізації політики енергоефективності України Калетнік Г.М., Пиндик М.В. 2016 316
13069 Практична реалізація державної політики у сфері вищої освіти та положень нового закону "про вищу освіту" в концептуальних засадах підготовки фахівців на базі ннвк "всеукраїнський науково-навчальний консорціум" Калетнік Г.М., Гунько І.В., Кірєєва Е.А. 2016 218
13068 Перспективи використання стічних каналізаційних вод м. вінниці для підживлення польових культур: вітчизняний та зарубіжний досвід Калетнік Г. М., Гончарук Т.В. 2016 336
13067 Науково-теоретичні засади формування та розвитку людського капіталу в сільських територіях Калетнік Г.М., Мазур А.Г. 2016 188
13066 Зелений бізнес – перспектива підприємництва Калетнік Г.М., Козак К.В. 2016 224
13064 Процес управління фінансовою стійкістю підприємства та шляхи його вдосконалення Фурман І.В. 2017 225
13063 Обгрунтування режимних та конструктивних параметрів гіраційного млина для виробництва високоактивних преміксів Калетнік Г.М., Янович В.П. 2016 239
13062 Інвестиційно-інноваційне забезпечення вирощування біоенергетичних культур та виробництва біопалив Калетнік Г.М. , Гончарук Г.С., Довгань Ю.В. 2016 223
13061 Использование прямого метода граничных элементов при исследовании стационарных колебаний пластин Адамчук В.В., Булгаков В.М., Калетник Г.Н., Куценко А.Г. 2016 98
13053 Комунікативна культура майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи Тимкова В.А., Гуцол Н.А. 2017 91
13052 Проблеми удосконалення мовленнєвої культури студентів-аграріїв Тимкова В.А. 2017 77
13045 The study of dependence of profitability in barley production upon economic indicators of agricultural enterprises Материнська О.А. 2013 152
13044 Економічні особливості виробництва біоетанолу з цукрових буряків в сучасних умовах Хаєцька О.П 2011 85
13043 Інтенсивність забруднення свинцем, кадмієм, цинком і міддю медоносних угідь та білкової продукції бджільництва в умовах Лісостепу Правобережного Швець В.В. 2016 74
13042 Вплив екологічних факторів на розвиток і продуктивність бобово-ризобіального симбіозу Алєксєєв О.О. 2016 0
13041 Low-frequency dielectric spectroscopy of ferroelectric liquid crystals: near-electrode and bulk processes A.V. Koval'chuk, A.F. Shevchuk, D.A. Naiko, M.N. Pivnenko 2003 52
13040 Застосування аналітичних процедур в аудиторській практиці Бралатан В.П., Федоришина Л.І., Пльонсак О.Л. 2010 52
13039 Оперативний аналіз ресурсозабезпеченості виробництва Пльонсак О.Л. 2010 46
13038 Сучасні зарубіжні теорії мотивації у контексті освітньої психології та лінгвістики Лебедєва Н.А 2016 57
13037 Авторські моделі дієвості процесів функціонування складних систем на основі складових результативності: класифікація, характеристика, застосування Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О. 2016 187
13036 Форми і методи доброчинної діяльності Товариства Червоного Хреста УРСР (1985-1991 роки) Левчук К.І. 2016 60
13035 Analytical aspect of supporting the social sphere in Vinnytsia region and perspectives of the society development Glazko N.D. 2016 73
13034 Внутрішній аудит: сучасна інтерпретація його змісту Подолянчук О.А. 2016 209
13033 Інноваційні платформи організації науково- дискусійних молодіжних майданчиків у контексті євроінтеграційного розвитку аграрної економіки Калетнік Г.М., Гунько І.В. 2017 87
13032 Система фінансового регулювання аграрного сектору україни: оцінка сучасного стану та активізація функціонування Фурман І.В. 2017 240
13017 Податок на додану вартість: сутність та стан первинного обліку Подолянчук О.А. 2017 1836
13016 Агроекологічна оцінка земельних ресурсів басейну річки Згар Мущинська В.І., Первачук М.В. 2017 94
13015 Перспективи розвитку агрологістики на ринках сільськогосподарських культур Потапова Н.А. 2017 441
13014 Інноваційний підхід до навчання менеджерів галузі сільського господарства у вищих навчальних закладах Великої Британії Клочко О.В. 2017 97
13013 Діагностика та ризикові аспекти ліквідності підприємства Томчук О.Ф., Комасюк О. 2016 207
13006 Аналітичне забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємства Томчук О.Ф. 2016 87
13005 Пропозиції щодо удосконалення інструментарію Web-аналітики електронної системи управління ВНЗ «Сократ» (ВНАУ) з метою забезпечення професійної підготовки фахівців Скакун Л.А. , Бондаренко О.А., Томчук О.Ф. 2016 226
12999 Аналітичне забезпечення управління діловою активністю підприємства Томчук О.Ф. 2017 83
12998 Переваги та недоліки використання біодізеля Друкований М.Ф., Алексевич І.М., Ковальова І.М. 2016 0
12989 Підготовка економістів-кібернетиків у ВНЗ: виклики і можливості розвитку Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. 2016 42
12988 Аспекти результативності інвестиційного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприєм Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Гринчук Т. П. 2017 62
12987 Особливості оподаткування податком на доходи фізичних осіб операцій із переобладнання транспортного засобу задля використання альтернативного біопалива Плахтій Т.Ф., Драчук В.Ю. 2016 454
12986 Облік витрат на ремонт та модернізацію основних засобів: бухгалтерські та податкові наслідки Плахтій Т. Ф. 2017 931
12985 Організація обліку субєктами малого підприємництва Подолянчук О.А. 2017 505
12983 Навчання перекладу фахових текстів студентів нефілологічних спеціальностей Гаврилюк Н.М., Манжос Е.О. 2016 42
12982 Формування професійно-комунікативної компетентності майбутнього фахівця аграрної галузі Манжос Е.О. 2016 221
12981 Розвиток комунікативної діяльності студентів у навчальному процесі Манжос Е.О. 2017 122
12980 Peculiaratiesof the formation of professional competence of future spetialists of agrarian economy E.A. Manzhos, N.M. Havrylluk 2017 56
12979 Психолого-педагогічні основи підготовки майбутнього фахівця до формування комунікативної компетенції Манжос Е.О., Гаврилюк Н.М. 2017 98
12934 Методологія дослідження виробництва продукції молочного скотарства Петриченко О.А . 2016 194
12933 Аналітична оцінка виробництва кормів в аграрних формуваннях Вінниччини Материнська О.А., Амонс К.С. 2016 313
12932 Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів під час математичної підготовки майбутніх аграріїв на основі застосування системи mathcad Левчук О.В. 2016 67
12931 Математична підготовка фахівців в аграрних університетах на основі технології впроваження системи mathcad Левчук. О.В., Дячинська О.М. 2017 49
12930 Відновлення діяльності державних підприємств УРСР у 1943-1945 рр. Котик Ю. В. 2017 0
12929 Відновлення діяльності податкових органів УРСР у 1943-1945 рр. Котик Ю. В. 2017 0
12762 Моделювання ризику та фінансової стійкості комерційного банку Січко Т.В., Грабова Н.П. 2016 72
12760 Методи моделювання бізнес-процесів підприємства засобами системного аналізу Січко Т.В. 2016 95
12743 Економічні особливості виробництва біоетанолу з цукрових буряків в сучасних умовах Хаєцька О.П. 2011 0
12742 Альтернативна енергетика України: особливості функціонування і перспективи розвитку. Калетнік Г.М., Олійнічук С.Т., Скорук О.П. , Климчук О.В., Яцковський В.І., Токарчук Д.М., Здор І.А. 2012 12
12592 Вплив особливостей бурякоцукрового виробництва на організацію обліку витрат Мулик Т.О. Ковальчук Т.А. 2015 27
12591 Мова і мовлення студентів-аграріїв: ретроспективний аналіз Тимкова В.А. 2016 64
12589 Удосконалення усного професійного мовлення студентів аграрного профілю Тимкова В.А. 2016 259
12585 Обґрунтування схеми віброозонуючої сушарки для післязбиральної обробки зерна Паламрчук І.П., Цуркан О.В., Присяжнюк Д.В., Полєвода Ю.А. 2016 85
12584 Patterns of changing settings of the temperature field at vapour-contacting heating by sterilizing products in cylindrical containers Polyevoda Y.A., Hurych A., Kutsyy V. 2016 110
12541 Надання сільськогосподарських дорадчих послуг як один з інструментів збереження і використання агробіорізноманіття в контексті збалансованого розвитку Тітаренко О.М. 2015 58
12528 Концепція свободи творчості у поглядах аврелія августина Опольська Н.М. 2016 102
12527 Проблеми якості молока в Україні Новгородська Н. В., Блащук В. В. 2015 42
12525 Проблеми діагностики туберкульозу великої рогатої худоби в сучасних умовах Фаріонік Т. В., Блащук В. В. 2015 64
12523 Структура іншомовної компетентності майбутніх інженерів-конструкторів аграрного профілю Миколюк О.П. 2014 89
12449 Світове органічне виробництво: історичний розвиток та сучасний стан Мамалига С. В., Ковальчук І. В. 2016 50
12448 Розвиток ринку органічної продукції в Україні Мамалига. С.В.,Гловюк А.С. 2016 261
12433 Modern state and prospects of development of the personal peasant economies in Ukraine Прутська Т.Ю. 2016 69
12432 Model functioning integrated electronic educational resources in conditions of «information explosion» Klochko O.V. 2016 68
12431 Созологічний аналіз біорізноманіття Вінницької області (східного Поділля), сучасний стан, тенденції. зміни та перспективи збереження Г.І. Кравчук, О.М. Тітаренко 2016 54
12429 Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними видами біопалива Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2015 62
12428 Анализ математической модели вибророторной дробилки Паламарчук І.П., Янович В.П.., Купчук І.М. 2015 186
12426 Енергія проростання насіння – як екологічний фактор інтенсивності росту бобових багаторічних трав у рік сівби Ткачук О.П. 2015 148
12425 Ефективність симбіотичної азотфіксації в агроценозах квасолі Шкатула Ю.М., Краєвська Л.С. 2015 66
12424 Особливості накопичення відходів та шляхи їх переробки у Вінницькій області О.П. Ткачук, С.В. Гусак 2015 71
12413 Продуктивность товарного молодняка серебристо-чёрной лисицы, выращенного в разных условиях освещенности Шевчук Т.В., Кирилів Я.І., Повозніков М.Г. 2016 48
12410 SEE-управління дієвістю процесів отримання валових регіональних продуктів Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О. 2016 94
12409 Баланс азоту, кальцію та фосфору в організмі курок-несучок при згодовуванні гірчичної макухи та ферментної добавки «Мацераза» Непорочна О.Т. 2016 232
12407 Використання поживних речовин курками-несучками за згодовування гірчичної та гарбузової макухи і ферментного препарату оллзайм ssf Непорочна О.Т. 2016 193
12406 Фізкультурно-спортивну активність студентів у системі професійної аграрної освіти Олійник Н.А., Швець О.І. 2016 235
12405 Сутність та види прибутку підприємств Фурман І.В., Мараховська Т.М., Дарнопук І.В. 2015 127
12387 Характеристика і продуктивна дія ароматично-смакової добавки «АСТІVО» Шевчук Т.В., Кирилів Я.І. , Повозніков М.Г. 2016 282
12384 Сучасні підходи до виконання перекладу фахових текстів для студентів вищих навчальних закладів Гаврилюк Н.М. 2016 77
12383 Peculiarities of learning foreign languages by non-philological students Nataliia Havryliuk,Elvira Manzhos 2016 180
12382 Роль біологічного азоту в підвищенні насіннєвої продуктивності квасолі Шкатула Ю.М., Краєвська Л.С. 2014 83
12381 Інтенсифікація процесу фіксації атмосферного азоту під впливом мікробних препаратів на посівах багаторічних бобових трав Врадій О.І,, Первачук М.В. 2016 62
12380 Оподаткування населення УРСР у 1941-1945 рр. Котик Ю. В. 2016 45
12379 Плівки С60, як ефективні фотоелектричні перетворювачі сонячного випромінювання Шевчук О.Ф. 2016 187
12378 Дослідження якісних показників меду різного походження Новгородська Н.В., Блащук В.В. 2016 63
12376 Оцінка стану та основні напрями розвитку вітчизняного агропродовольчого ринку в умовах глобалізації Ціхановська В. М. 2016 82
12374 Дослідження проблем професійної підготовки менеджерів в актуальних умовах суспільних трансформаційних процесів Клочко О. В. 2016 198
12373 Використання інформаційно-комунікаційних технологій в аграрній освіті Клочко О.В. 2016 78
12371 Організаційно-економічний механізм управління якістю сільськогосподарською продукцією Підгаєць О.В. 2017 2
12360 Стратегія фінансово-кредитного забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері Фурман І.В., Вдовенко Л.О. 2015 94
12330 Історія України та етнокультурологія: Науковий довідник для самостійної роботи студентів. У 2-х частинах. Частина І. Історія України Бойко Ю.М. 2016 239
12329 Методологічні проблеми професійної підготовки фахівців з податкових дисциплін у аграрних вищих навчальних закладах Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. 2016 80
12327 Особливості математичної підготовки студентів аграрних ВНЗ Новицька Л.І., Дубчак В.М. 2016 219
12326 Окремі методичні аспекти розв’язування задач у процесі вивчення курсу вищої математики. Дубчак В.М., Новицька Л.І. 2016 63
12325 Порошкоподібний підмор бджіл у годівлі птиці Разанов С.Ф. 2017 63
12321 Екологічний вплив використання надтонких енергій у воді на ріст і розвиток рослин Ткачук О.П. 2013 91
12320 Інокуляція насіння – важливий екологічний фактор підвищення продуктивності вегетативної маси козлятнику східного Ткачук О.П. 2013 90
12319 Екологічна оцінка аналітичних і синтетичних показників лісового фітоценозу Ботанічного саду «Поділля» м. Вінниці Ткачук О.П. 2016 57
12318 Екологічні сукцесії багаторічних люцерно-стоколосових агрофітоценозів Ткачук О.П. 2016 73
12317 Екологічно-безпечний спосіб підвищення продуктивності козлятнику східного шляхом вапнування сірого лісового грунту Ткачук О.П. 2016 69
12316 Основні напрямки відновлювальних робіт на залізничному транспорті України 1945-1950-х рр. Мазило І.В. 2016 72
12315 Удосконалення спеціальної фізичної підготовленості юних плавців шляхом застосування методики ендогенно-гіпоксичного дихання Костенко С., Костенко О. 2016 85
12314 Мобільність студентів у контексті інтернаціоналізації освіти. Олійник Н. А. 2016 73
12309 "Качество белковой продукции пчеловодства при подкормке сельскохозяйственных медоносов калием хлористым на радиоактивно загрязненных территориях" Разанов С.Ф., Гуцол Г.В. 2016 88
12308 Интенсивность накопления в белковой продукции пчеловодства тяжелых металлов при агрохимических мероприятиях в растениеводстве Разанов С.Ф., Швец В.В. 2016 0
12307 Интенсивность накопления в белковой продукции пчеловодства тяжелых металлов при агрохимических мероприятиях в растениеводстве Разанов С.Ф., Швец В.В. 2016 186
12280 Цінні папери як об’єкт бухгалтерського обліку Михальчишина Л.Г. 2016 68
12279 Professional participants of securities market Михальчишина Л.Г. 2016 86
12278 Features of management securities Михаль